Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/18 SPOR 1 EKİM 1990 Trabzonspor teknik direktörü rövanş maçından umutlu Sümer: Hedefimiz 2. turUykusuzluk ve yorgunluğa rağmen • İstanburdan Barcelona'ya kemençe eşliğinde horon teperek gelen Bordo- Mavili futbolcular da turdan umutlu. Ünal oynamıyor, Çukiç'in de oynayıp oynamayacağı belli değil. Barcelona jle yapacaklan rövanş maçında işlerinin çok zor olduğunu vurgulayan teknik direktör Özkan Sümer "tüm eksiklere rağmen Barceldna'da tur atlayacağunıza inanıyorum, hedefimiz turu geçmek" dedi. İBRAHİM YILDIZ NÜVtT TOKDEMtR MÜNİR KOÇARSLAN BARCELONA — Trabzon- spor Barcelona'ya yorgun geldi. Galatasaray maçından sonra ts- tanbul'a rotarlı olarak sabaha karşı gelen Bordo-Mavililer, 3-4 saat sonra Ispanya'ya hareket etrnek zorunda kaldılar. Uykusuziuk ve yorgunlukla- nna aldırmayan Trabzonlular, Istanbul'dan Barcelona'ya ka- dar_kemençe eşliğinde horon BEŞÎKTAS teptiler. Futbolcular oldukca neşeli ve Barcelona'yı yenecek- leri inancını taşıyorlardı. "Bir gol atarsak tur atlanz" diyen Unal ve Hamdi tüm arkadaşla- nnı tur için umutlandınyordu. Kaptan Kemal Barcelona'ya tur atlamak için geldiklerini söyler- ken "Basaracağımıza inanryo- ruz, tüm arkadaşlar umutluyuz" dedi. Trabzon- spor'un golcü futbolcusu Hami ise atacaklan tek golün kendi- lerine yeteceğini belirtirken Ünal'ın göüşüne katılıyordu. Ayrıca Soner ile savunmanın genç futbolcusu Ogün de amaç- lannın gol yememek olduğunu, tek duşüncelerinin turu geçmek olduğunu söyledüer. Fakat Tek- nik Direktör özkan Sümer fut- bolculann aksine daha temkin- li konuşmayı yeğliyordu. Uça- ğın ön bölümünde tek başma oturan Sümer "sakat futbolcn- lanm var, isimiz zor" diyerek dikkatli konuştu. Galatasaray maçındaki taktiği çarsamba gü- nü uygulayacak mısıruz sorusu- na ise kaçamak yanıt verdi. Trabzonspor Teknik Direktö- rü özkan Sümer, Barcelona yo- lunda hem Galatasaray maçının bir deierlendirmesini yaparken, hem de rövanş maçına iüşkin görüşlerini bildirdi. Sümer, Galatasaray maçını özellikle ilk yanda oynadıklan basküı futbolla farklı kazandık- lannı belirtirken, "Barcelona için moral depolamıs olduk" dedi. Galatasaray macı taktiği- ni Barcelona maçı hazırhğı ola- rak değerlendirmemek gerekti- ğini vurgulayan, ancak daha Feyyaz, Malmö'ye karşı oynuyor Futbolcunun durumunda iyiye gidiş olduğunu vurgulayan masör Necati Yücel, "Feyyaz'm oynama ihtimali şu an için %70, ama maç gününe daha zaman var. Her şey salı günü belli olacak. Ama bana göre kesinlikle oynar" dedi. HtLMİ TÜRKAY Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Feyyaz'ın Malmö karşısında takımdaki yerini alaca- ğı açıklandı. Siyah-Beyazlı takımın Bakır- köyspor ile yapacağı maçtan önceki son id- manda yaptığı ters bir hareket sonucu sağ diz kapağı su toplayan Feyyaz, dün masör Necati Yücel tarafından kontrol edildi. Futbolcunun durumunda "iyiye gidiş" ol- duğunu vurgulayan Necati Yücel, "Fey- yaz'ın oynama ihtimali şu an için Vo7O, ama önümüzde maç gününe daba var. Bugün-yann takımdan ayrı olarak çalışma yapacak, salı günii durumu kesinlik kaza- FEYYAZ — tyileşiyor. nır, ama göriilüyor ki Feyyaz Malmö kar- şısında takımındaki yerini alacak" dedi. Sakathğı nedeniyle Beşiktaş- Bakırköyspor karşılaşmasını tribünden fut- bolseverlerle birlikte izleyen Feyyaz, arka- daşlanrun kaçtrdıgı gollerde hayli heyecan- lanırken, "Eğer ben oynamış olsaydım o zaman skor daha da farklı olurdu" diye konuştu. Maç sonrası soyunma odasuıa gi- derek oynadıklan futbol ve galibiyetten ötürü arkadaşlarını birer birer kutlayan Feyyaz, daha sonra onlara "Malmö karşı- sında da böyle oynarsak ikind tura çok ra- hat ulaşınz" dedi. Arkadaşları da Feyyaz'a aynı görüşü paylaştıklarım, ancak kendi- sinın sakatlanmasından büyuk üzüntü duyduklannı belirttiler. Necati Yücel'in muayenehanesinde yak- laşık 45 dakika süren bir kontrolden geçen ve daha sonra evine dönerek dinlenmeye cekilen Feyyaz, Malmö karşüaşmasmda ke- sinlikle oynayacağını belirtti. Milne tara- fından riske girmemek için Bakırköyspor karşılaşmasında oynatılmayan Feyyaz, ls- veç'teki maçta olduğu gibi Inönü Stadı'nda da MaJmö'ye golü olduğunu ve rakipleri- ni burada yenerek eleyeceklerini ifade et- ti. Takımın form durumunun çok yüksek olduğunun, özellikle orta alanda oynayan arkadaşlannın çok iyi bir grafik çizdikle- rine değinen Feyyaz, "Malmö karşısında da aynı oyunlannı tekrarlarlarsa biz de çok atanz" diye konuşmasını tamamladı. Ful- ya tesislerinde bugün, Inönü Stadı'nda ise yarın çalışacak olan Siyah-Beyazularda 10 milyon olan tur priminin yöneticiler tara- fından daha da yükseltilebileceği belirtil- di. Boluspor'la kendi sahalannda berabere kaldılar Z.Burnu?nda tehlihe çanları Zeytinburnu: 2 — Boluspor: 2 STATİ Zeytinburnu HAKEMLER: ZihniAksoy (4), Hilmi Gültekin (2), Sadık İlhan (4). ZEYltNBURNU: Turgay(4), Metin(4), (R Adnan3), Yusuf(3), TUncay (6), Kadri (3), Ismail (4), önder (4), Mensur (4), R Soner (3), Neşat (3), Fernando (3), Kâzım (6)—. BOLUSPOR: Ferhat (4), Abdülkerim (4), Demiroviç (3), Erkal (5). Murat (3), Imdat (3), Cüneyt (4), Salih (4), Olkan (3), Faruk (6), Arif (6), Cürkan (5). SARI KARTLAR: Cüneyt. GOLLFJfc Dk. 51 Faruk, Dk. 60 Neşat, Dk. 66 Tüncay, Dk. 69 Arif MURAT YlGCI Düşme hattında bulunan iki takım Zeytinburnu ve Boluspor dün Zeytinburnu Stadı'nda kar- şı karşıya geldiler. Karşılaşma, ikinciyarınınilk İS dakikasında atılan gollerle 2-2 berabere so- nuçlandı. tlk yanda her iki ekip de orta sahada pas hatalan yaptılar vera- kip kalede tehlikeli bir tek pozis- yon bile yaratamadılar. lkinci ya- nda ise orta saha hemen hemen hiç kullanılmadı. 51. dakikada Olkan sağdan ce- za alanı içine ortaladı, Salih ka- fayla arkayaaşırdı, topu önünde bulan Faruk kafayla boş kaleye gönderdi. 60. dakikada Ismail sağdan kullandığı korneri kavisli ve sert bir şekilde penaltı nokta- sının önüne ortaladı. Neşat guzel yükseldi ve takuıunın beraberlik golünü kaydetti. 66. dakikada B-Adnan sağdan ceza alanına or- taladı. Ceza alanı dışından gelen Tuncay kalecinin elleri arasından kafayla topu ağlara gönderdi. Bu golden 2 dakika sonra Faruk ken- di topuyla soldan çizgiye indi, ar- ka direğe ortaladığı topa Abdül- kerim iyi vuramadı, Arif önüne düşen topu ağlara gönderdi. sonra da ikinci yarının bir an- lamda böyle düşünülmesi gerek- tiğini de söyleyen Sümer, olduk- ça şaşırtıcıydı. Bordo-Mavili ta- kımın teknik direktörü şoyle ko- nuştu: "tlk yanda çok iyi bir fntbol sergiledik ve hak ettiğimiz iki golü bnldnk. lkinci yandaki dii- ştincemiz rakibimizjn iizerimlze gelecegi yolundaydı ki öyle de oldn. Tabii bu biztan işimizi ko- laylaştırdı. Kontrataklaria biz daha çok gol pozisyono bnldnk. Bunlardan birini atabildik. Biz benüz lige ısınmış bir takım de- ğiliz. Çiinkü 7-8 futboku dısa- ndan geldi. Yeni toplama takı- mız. Bize zaman gerekli." Barcelona ile rövanş maçında işlerinin çok zor olduğunu be- lirten Sümer, "Eksiklerimiz var. Buna rağmen en iyi şekilde mii- cadele edecegiz. Unal'ın dışın- da Çnkiç de oynamayabilir. Bu bizira için bir dezavantaj. Her şeye rağmen biz Barcelona'ya tnr için gidiyoruz. Hedef rurn geçmek" diye konuştu. Trabzonspor'un Barcelona kafilesi basm mensuplan dahil yaklaşık 105 kişiydi. Bunlann arastnda ilginç konuklar da var- dı. Karadenizli olmasıyla övü- nen Kaya Çilingiroğlu, "gazino- cular kralı" Fahrettin Arslan Futbol Federasyonu üyeleri Ke- mal Zorlu, Orhan Ertanhan, köşe yazan Rauf Tamer de bur lunuyordu. Neşeli yolculuk Trabzonlular hem kemençe hem de içkinin etkisiyle yolcu- luk boyunca koltuklannda hiç oturamadılar. Bir ara uçağın koridorunda el ele tutuşarak ho- ron tepince "uçağın dengesinin bozuldugu" anonsu yapıldı. Trabzonlular kemençe eşli- ğinde söyledikleri şarkılan çar- samba günü oynanacak maça göre yorumlamışlardı. "Ispan- ya'ya gidiyoruz, Barcelona'yı yenecegiz, Trabzon büyUktür, tura geçecegiz." Günü dinlenerek geçiren Trabzonsporlu futbolcular bu- gün alışveriş yapacaklar, akşam da maçın oynanacağı statta ant- renmana çıkacaklar. Trabzon- spor takımı bir kez de yann ak- şam antrenman yapacak ve rö- vanş maçına çıkacak. öte yandan eşi ile birlikte ka- fileyle Barcelona'ya gelen Trab- zonspor Kulübü Başkanı Meh- met Ali Yılmaz da yaptığı esp- rilerle çevresine neşe saçtı. Yıl- maz, futbolcularma güvendiği- ni ve turu geçeceklerine inandı- ğını belirtti. F.Bahçe bugün Portekiz'e gidiyor Aşık: Sofaığa çıkanuyorum Yenilgidtn sonra sokağa çıkamadığını, Beşiktaş maçına dahi gidemediğini belirten Başkan Metin Aşık "futbolcuların bir dediği iki edilmiyor. El üstünde tutuyoruz, ama onları bize mükâfatı ise mağlubiyet. Her j hafta düzelir diye bekliyoruz, ama bir türlü düzelmediler'' dedi. NECMİGÜLÜMSEL Çarsambagünü UEFA Kupa- sı'nda Guimaraes ile birinci tur rövanş maçında karşılaşacak olan San-Lacivertli takım bu sa- bah özel br uçak ile Portekiz'in Porto şehrine gidecekler. Portoi nun Sheraton Oteli'nde kalacak olan Fenerbahçe takımı burada akşam üstü bir çalışma yapacak. San-Lacivertli takımın kadro- sunda 18 futbolcu bulunuyor. Kaleci Yaşar ve Hay rettin dışın- da bütün futbolcular kadroda yer alıyor. Başkan Aşık — FJBahçe'ıın] kö- tfi gidişine çok dzöliiyor. Cumanesi günkü Sanyer ye- nilgisinden sonraSan-Lacivertli takımda başlayan huzursuzluk devam ediyor. Maçtan sonra ko- nuşan Başkan Metin Aşık fut- bolculan ve teknik direktörü suçladı. Yenilgiden sonra sokağa çıkamadığını söyleven Metin Aşıkbu yüzden Beşiktaş maçına dahi gidemediğini söyledi. Ta- kım hakkında her şey i kusursuz yapmaya dikkat ettiklerini söy- leyen Aşık Teknik Direktör Hid- dink'in iki hafta iyi oyun çıkar- tan Gökhan ve Hasan'ı kadroya almamasına ve K-Şenol'u kadro- ya almasına şaşırdığını sözlerine ekledikten sonra, "Futbolculara getince bir dedikleri iki edilmi- yor. Para ise para, problemleri çözülflyor, el iistünde tutuyoruz. Onlara gösterdiğim titizligi ken- di çocuklanma gösterm iyorum. Onların bize mükâfatı nt mağlubiyet" şeklinde konuştu. Aşıkayncaprimlerin vetrans- fer alacaklarının zamanında ödendiğini ama ortaya bu sorun- lann çıkmasının hiç de iyi obna- dığım, bu duruma çok üzüldük- lerini belirtti. Her hafta düzelir diye beklediklerini ama henüz bir düzelme kaydedemedikleri- ni de söyleyen Başkan Aşık, "Fe- nerbahçe hazırlık dahil olmak iizere 20 maç oynadı. Her maçta seyredilemeyecek ve kalitesiz bir futbol ortaya koydu. Oynarsın yenilirsin şanssızhk dersin ama ne fntbol oynanıyor, ne gaKp ge- liniyor, kendi sahamızda bir ga- libiyetimiz yok. Işle milyarhk Fenerbahçe" derken futbolcula- ra sitem etti. Camianın artık beklemeye ta- hammülü kalmadığını ve zama- nın aleyhlerinde çalıştığını, ta- raftarlann yenen ve şampiyon bir Fenerbahçe görmek istediği- ni ve bunun onlann doğal hakkı olduğunu söyleyerek şimdi önle- rinde bir Guimaraes maçı oldu- ğunu ve bu maçın çok önemli ol- duğunu . vurguladıktan sonra Aşık şöyle konuştu, "Bu maç sonrası yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı yapa- cagız. Bu toplanüda her şey or- taya çıkacak, kim suçluysa para cezası ödejecek. Bu beş veya 10 milyon olabilir..." Guimaraes maçının hemen sonrasında Trabzonspor maçı için kampa girecek olan Fener- bahçe Trabzonspor maçına bir dönüm noktası olarak bakıyor. Bu konu hakkında Metin Aşık, "Trabzon maçı bizim dönüm noktanuz. Artık herkes görevini ve sorumluluklannı bilsin. Fut- bolcular prim alabiliyorsa, ye- nildiklerinde de ceza venneüdir. Şu aşamada Teknik Direktör Hiddink'e destek olup moral ve- recegiz. Y önedm, teknik beyet ve futbolculann kaynaşması şart. Hiddink bu kötü gidişe bir dur demeli, yoksa en kısa zamanda olaya el koyanm" şeklinde ko- nuştu. Futbolcular moralsiz Dün antrenmana S a n - Lacivertli takımın yedek kadro- su çıkarak çalıştı. Maç kadro- sunda olan futbolcuların çalış- maya katılmaması dikkat çekti. » Sanyer maçında sakatlanarak oyundan çıkan Hakan'm arka sağ adalesinde 5 cm yırtık tespit edildi. Sağlık kurulundan Aykut Tamer'in y-apoğı bu apklamadan sonra golcü futbolcu F. Bahce ku- lubü eski doktorlanndan tstemi Nebol'a muayene ettirildi. Ha- kan'a iğne yapan ve ayağuu ban- daja alan Dr. tstemi Nebol bu futbolcunun Guimaraes maçın- da %75 oynayabileceğini iddia etti. Yann tekrar iğne olduktan sonra antrenmana çıkacak olan Hakan kendisini iyi hissederse Guimaraes maçmda yer alacak. Bursa, Adana'yı kolaygeçti Bursaspor: 3 • Adanaspor: 1 STAT: Atatürk HAKEMLER: Abdurrahman Arıcı (6), Recep Gungör (5), Ze- ki Çavuşoğlu (5) BURSASPOR: Nitu (6), Ersel (5), Taner (6), R Adnan (6), K. Adnan (6), Ali (7), Erhan (6), Beyhan (7), Hakan (7), (Vascovic-S), Ali Nail (6), Palasz (7), (Çetin-6) ADANASPOR: Darko (7), Mehmet (4), Naci (3), Güven (4), Eyüp (4), Hasan (4), Bülent (6), (Hakan 6), Reşat (5), Orhan (6), Osman (4), Cihat (3), (Amir 4) GOLLER: Dk. 14 Beyhan (penaltı}, Dk, 23 Erhan, Dk. 84 Amir, DK. 85 Erhan SARI KART: Ali Nail, Nitu. A D N A N BAŞTOPÇU BURSA — Maça Bursaspor Yalçın, Adanaspor ise Jarabek- ten yoksun kadrosu ile çıktı. İlk yan Bursaspor ablukası altında âdeta tek kale oynandı. Farkın açılmasına Darko'nun yerinde müdahaleleri engel ol- du. 13. dakikada Ali Nail'in şu- tu Naci'nin eline çağırıp yön de- ğiştirdi. Hakem Arıcı penaltı noktasını gösterdi. Adanaspor- lu futolculann itirazı sonrası atı- şı kullanan Beyhan topu ve Dar- Puan durumu Takımlar Beşiktaş üalatasaray Trabzon Sanyer Gazianlep G.Birliği Bursa Aydın Adanaspor Fenerbahçe Karşıyaka Z.Burnu A.Gücü Bakırköy Bolu Konya 1 OG B M A Y P 6 5 1- 6 4 1 6 3 2 6 3 2 6 3 1 6 3 i 6 3 1 6 2 3 6 2 2 6 2 2 6 2 1 6 1 2 6 1 2 6 1 1 6— 3 6 - 1 -14 516 110 613 111 411 111 911 2 7 510 2101010 2 7 710 113 9 9 2 f 9 8 21013 8 3 810 7 3 3 6 5 3 713 5 41213 4 3 814 3 5 813 1 Bu baftaki karşılaşmalar: Fe- nerbahçe - - Bakırköy, Trabzon, Adanaspor Gençlerbirliği - Bur- sa, Galatasaray - Karşıyaka, G. Antep - Sanyer, Aydın gücu, Bolu - Beşiktaş. SPOR - Ankara- - Konya, Zeytinburnu LOTO 13-16-21-22-24-25-30-31 ko'yu farklı köşelere yolladı 1-0. 23. dakikada Adana defansınm hatasında topu kapan Palasz Hakan'la girdiği verkaç sonrası yerden ortaladı yetişen Erhan Bursa adına farkı ikiye çıkardı. 28. dakikada uzun bir topu ko- valayan Erhan iki Adanalı de- fans oyuncusu arasından sıyrıl- dıktan sonra Darko'nun üzenn- den aşırtma bir vuruş yaptı, ce- zaalaru dışındaki Darko topa el- le dokunarak tehlikeyi önledi. 31. dakikada K. Adnan 25 met- reden sert vurdu, Darko'dan dö- nen tapu Hakan dokunamadı. lkinci yanda Adanaspor, Bursa kalesine daha sık inmeye başladı. Bursapor ise taraftan- nın 'Üç, üç" şeklindeki çağnsı- na karşın skoru korumak isteyen bir futbol sergiledi. 73. dakika- da Hasan'ın ortasına Amir ya- kından vurda Top dışan çıktı. 76. dakikada Orhan'ın Nitu, ta- rafından düşürülmesi ile kaza- nılan penaltı atışını Eyüp kul- landı. Nitu, başanlı bir reflek- sle topu çeidi. 84. dakikada Re- şat'ın ortasına tüm Bursaspor defansı seyirciydi. Çapraz pozis- yonda topla bulusaıı Amir takı- mının golünü attı 2-1. Bir oaki- ka sonra bu kez Bursa'nın golü geldi. Oyuna ikinci yanda giren Vascoviç^in Darko ile girdiği ikili mücadele sonrasında top Bey- han'ın önüne düştü. Beyhan'ın kaleye süzülmekte olan şutunu Eyüp kafasını direğe carpmak pahasuıa çıkardı. Yetişen Erhan, sert şutla maçın skorunu ilan et- ti: 3-1. tlk devre üstün bir oyun çıkaran San-Kırmızılılar, 100-97yenildiler Beşiktaş'tan G.Saray'a sürpriz Beşiktaş: 100 • Galatasaray: 97 5 FAUL: Ömer Kart (34.18) (C.Saray), K. Erman (3734) (Beşiktaş) HAKEMLER: Necip Kapanlı (5), Fatih Dalay (5) İLK YAR1: 51-44 (G.Saray önde) For. 4 5 6 9 10 12 Bejiktaş Small Çağatay Eml Burak Erman Sabri 3 Pott S. H. Top Top Not Sayı Şat sayı dibi Faul Rib. Rib. ÇaL Kay. 7 22 4/11 — 6/7 2/3 2 5 — 3 7 11 1/1 3/4 — — 2 — 1 2 6 4 1 / 1 — 1 / 1 — ı _ _ / 8 25 3/5 5/10 2/2 0 / 1 1 1 1 — 8 24 6/8 0/3 2/3 8/10 1 1 — 4 5 2 — — — 2/2 — — — — 13 For. K£rman Tophun ve yuzdeler CSaray 6 Nol 12 0/2 10015/28 %53J Sayı Şut — 4/5 4/5 8/1715/1816/21 %47 %83 *76 3 sayı Pola dibi Faul 2 9 S. Rib. 7 14 H. Rib. — 2 Top Çal. — 10 Top Kay. 6 ömer Kart 5 7 Massap 8 Eml 9 Hakan 10 Cem 12 Burçin 13 Ö.Saybir 14 Lütfi 15 Murat 4 1/1 — 1/2 — 8 32 5/8 — 7/9 8/10 5 2 1/2 — — — 5 // 3/6 — 1/1 3/3 7 22 9/14 0/1 — 4/4 •> 6 7 10 2/3 — 3/5 0/1 16 5/8 1/1 1/1 1/2 3 — — 0/1 — 0/1 — — — — — Toplam ve yttzdeler LEVENT YÜCELMAN 9726/43 1/213/1916/20 16 13 10 Basketbol ligınin ilk derby maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 100-97 yendi. Maçın yapıldığı Lütfi Kırdar Spor Salonu'nun alt kısunlan tamamen doluydu. Maça Beşiktaş "zone müda- fa", Galatasaray ise "adam adama" savunma ile başladı. İlk dakikalarda Galatasaray, iyi hücum edip sabırlı şekilde top çevirince Cem ve Lütfi ile ardı ardına sayılar buldu. Buna Be- şiktaş, Small'ın sayıları ile kar- şılık verdi. 7. dakikada Small'- ın faul sayısının " ö ç " olması Beşiktaş'ın oyununu bozdu ve Small kenara alındı. Bu dakika- dan sonra Galatasaray, fast bre- ak sayıları ve kontrollü hücum sayesinde 15. dakikada farkı 21'e kadar çıkardı (41-20). Sa- yı bulmakta zorlanan Beşiktaş, yedek kulübesinde "unuttugu" Small'ı oyuna alınca Siyah- Beyazlı ekip canJandı. Adam adama savunmaya karşın za- man zaman boş kalan Burak ise oyunun sonlarına dogru açıldı ve 3'lük şutlarla farkı kapama- ya başladı. Bu sırada paniğe ka- pılan Galatasaray, Small, Er- man ve Burak'tan gelen sayıla- ra engel olamadı ve Beşiktaş, ilk yannın so.ı S dakicasında 24 sa- yı üretti. İlk yan 51-44 Galata- saray'ın üstünlüğü ile sona er- di. 2. yanda zevkli ve heyecanlı mücadele, ük yandan daha iyiy- di. Beşiktaş'ın uzunlannın faul problemini iyi gören Galatasa- ray, Massap ile pota dibinden sayılar buldu. Beşiktaş'ta ise Er- man takımını ateşledi. Beşiktaş, rakibin sayılanna aldırmadan iyi hücum etti ve Erman ve Bu- rak ile sayılanna devam etti. BunJara Çagatay'ın da arada bir üçlükleri eklenince Beşflctaş, 34. dakikada ilk kez öne geçti. (8S-85) Bundan sonra çekişme maçın son anına dek sürdü. An- cak sonuncu dakikada Çaga- tay'ın topu kaybetmesinden sonra San-Kırmızıb ekip son iki hücumu değerlendiremeyince maçı kazanan Beşiktaş oldu. öteki sonuçlar Ç.Ova: 86 - Nasaş: 76. KARTAL ZORU BAŞARDI — Galatasaray önünde özellikle ikinci yanda ortaya koyduğu oyunla sonuca giden Siyah-Beyazlı ekip Galatasaray'ı 100-93 yenerken sürpriz yaptı. (Murat Yıgcı). Maçın eleştirisi Muhteşem maç MURAT MURATHANOĞLU Kalite desek kalite. Hevecan desek hevecan. özlemiştik dün seyrettiğimiz basketbolu. Ga- latasaray ilk devre mükemmel oynadı. Beşiktaş'ın Amerika- lısı Small'ın erken 3 faul alışı ve daha sonra kenarda unutul- masından da faydalanarak G.Saray, ilk devre farkı 19 sa- yıya kadar çıkardı. Eğer takı- mın çok iyi oynadığı bir dö- nemde gereksiz yere ömer Saybir oyundan alınmasaydı, fark 30'a kadar çıkabilirdi. Al-' lah'tan 2 teknik adamın karşı- Iıklı yaptıkları jestlerle maç kopmadı. Galatasaray sert savunmayı iyi yapan, hücumda sabırlı oyna- yan ancak fast break imkâm- nı yakaladığı zaman bunu da değerlendiren bir takım olarak ilk devre dikkati çekti. Geçen sezonki gereksiz top kayıplan kontrollü hücumda azalmış durumda. Beşiktaş ikinci dev- re RErman'ın canlanmasıyla hücumda daha agresiv oyna- maya başladı ve Galatasaray 1 ın yapışkan adam adama sa- vunmastna karşı pozisyon ya- ratmayı başardı. Bu pozisyon- lar ençok adamı yardıma gi- dince boş kalan Burak'a yara- dı. O da maçın sonuna doğru yorulana kadar ikinci devre bu boş şutlan iyi değerlendirdi. Beşiktaş'ın son anda getirdiği Ervin Small ve G.Saray'ın Amerikalısı Tony Massap, akılh ve takım oyunu anlayış- larıyla dünkü kaliteli maça katkıda bulundular. Muhte- şem bir maç izlerken, G.Sa- ray'ın şampiyonluğa, Beşik- taş'ın da play-off oynayacak seviyede olduklannı sevinerek gördük. TenisteTED Türkiye Şampiyonu LZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosn) — Türkiye Tenis Şa- mpiyonası sonuçlandı. Taç- spor'u 5-2 yenen TED erkeklr de Türkiye Şampiyonu oldı Bayanlarda birbirlerini yenen ve averajlan eşit olan TED, Taç- spor ve Ankara Tenis Kulübü 1 nden hangisinin birinci olacağı- na daha sonra karar verilecek. (C) MiIIUer Almanya yolcusu Spor Servisi — Mittelrhein Futbol Federasyonu Başkanı, Federal Almanya Futbol Fe- derasyonu üyesi ve UEFA Yö- netim Kurulu Uyesi Egidins Brown ve Jupp Derwall'in or- ganize ettikleri maçlarda ilk defa kurulan 15 ve 15 yaş altı (Q milü takımunız federasyon karması altında Köln'de Mit- telrhein federasyon karması ile 2 ve 4 ekim tarihlerinde iki karşılaşma yapacak. Köln'de- ki Hennef spor okulunda ağır- Ianacak olan (C) genç milli takımımız teknik direktör Se- rpil Hamdi Tüzün ve 16 fut- bolcusu ile birlikte bugün uçakla Almanya'ya gidip S ekim cuma günü yurda döne- cek. Koreliler özür diledi PEKİN (AA) — Kuzey Ko- reli yetkiüler, Çin Halk Cum- huriyeti'nin başkenti Pekin'de devam eden Asya Oyunlan sı- rasında boks takımının çıkar- dığı olaylar nedeniyle özt diledi. Uluslararası Amatöf Boks Birliği Başkanı Enver Çovduri, Kuzey Kore kafile başkanımn bugün olaylar ne- deniyle kendisinden özür dile- diğini, alınan karar konusunda ikna olduklannı ve kırgın olmadıklannı söyiedi. Postacılar 2. oldu ANKARA (AA) — Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıalan Yü- rüyüş Yanşması'nda Türkiye iküıci oldu. Yunanistarfm Nauplie ken- tinde dün yapılan yanşmada, Abdullah Yatar, Abdülkadir öz, ErayTüremen, RüyaAÜıve Yücel Ceyhan'dan oluşan Türk' ekibi ikinciliği elde etti. Masatenisi JigL» tZMİR (AA) — Masatenisi birinci liginde, 2. kademe ikinci tur maçian, Izmit'te dün yapılan karşılaşmalarla tamarnlandı. Galatasaray - tzmirspor: 5-0, MKE Ankaragücü - Bolu Köy Hizmetlerispor 3-5. Galatasa- ray - Yeşilyurt: 5-2, Masatenisi birinci liginde ikinci kademe üçüncü tur maçian 3-4 kasım ta- rihlerinde Afyon'da yapılacak. Atlıb Ganyan 18 milyon verdi SporServisi—29.9.1990(cu- martesi) tstanbul Atyanşlan neticesinde 6'lı Ganyan: (4-1-7-1-7-3) kombinesini bilcn- ler: 18.503.260TL. kazandı.ötf yandan dün koşulan Istanbul atyanşlan neticesinde 6'lıGan- . yan: (7-1-5-8-9-6) şeklinde so- nuçlandı. Diger maçlar Karşıyaka: 2 - Gençkrbirtigi: 1 GOLLER: Dk. 20 Recep, Dk. 45 Kemal, Dk. 59 Muharrem (Penaltı) Ank.Gücü: 1 - Gaziantepspor: 2 GOLLER: Dk. 8 Osmair, Dk. 19 Ziya, Dk. 52 Osmair Konya: 1 - Aydın: 1 GOLLER: Dk. 55 Faruk. Dk. 88 Suat SPOR TOTO 1. Beşiktaş-Bakırköy : 1 2. Sanyer-Fenerbahçe *: 1 3. Trabzon-Galatasaray : 1 4. Karşıyaka-GençlerbirHği: 1 5. Bursaspor-Adanaspor : 1 6. Zeytinburnu-Boluspor: 0 7. Konyaspor-Aydınspor: 0 8. Ankaragücü-Gaziantep: 2 9. Kartal-Eskişehir : 2 10. Göztepe-Kuşadası : 1 11. Altınordu-Sökespor : 2 12. PTT-Polath : 0 13. Mersin l.Y.-Vanspor : 1 14. Çengelköy-Bartınspor: 1 15. Erd.Ereğli-Akyazıspor: 1 16. KiUmlispor-Maltepe : 0 TOPLU SONUÇLAR 2. LIG Rizespor-Gaziosmanpasa: 3-1 Kartalspor-Eskişehir : 0-1 Yalovaspor-D.Doğsan : 1-2 E.B.Eyüpspor-Orduspor: 1-1 Sakarya-Kocaelispor : 2-1 Ünyespor-S. Beykoz : 1-1 Giresunspor-Samsun : 1-1 D.Ç. Karabük-A.Sebat : 2-0 3. LİG Erdekspor-Tekirdağspor : 0-0 tstanbul-Nişantaşıspor : 0-1 Galata-Kırklarelispor : 1-0 Lüleburgazspor-Vefa : 2-2 Uzunköprü-Malkaraspor: 4-4 Beylerbeyi-S.K.Çekmece : 0-1 Çorluspor-Feriköy : 3-1 Kapalıçarşı-T.REdirne : 0-0 Keşanspor-Silivrispor : 3-0
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog