Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 KÜLTÜRYAŞAM 13 AĞUSTOS 1989 i TV 1 09.59 Açıhş 10.00 Sirk 10.55 Çizgi Film: Hayalet Avcılan Başköıu, hayaieı ejderhasınm atesiyle Kuzey Kutbu 'ndakı buzları eritıp dtinyaya hâkim olmaya karar verri. Ancak Hayalet Avcılan her zamanki gibi karşısındadtr Tangolara hayat veren ses Bugün 1930'lu, 194O'lı yıllan yaşamış kime sorarsanız, Seyyan Hanım adını duyunca o zarafet, saygı ve güzellik dolu günlerin anılanna dalar. Geçmişte yaşanmış günleri, sevdiğiniz birsesten başka hiçbir şey geri getiremez. NEDtM ERAĞAN Yıl 1932, bir ses yükselir uzaktaki gramofondan: "Maa Kalbimde Bir Yaradır..." Necip Celal Türkçe tangolan ilk seslendiren Seyyan Hanım sessizce öldü sesi inanın gene aynı idi, pınl pırıl ve tertemiz. 17 Ocak 1979, Atatürk Kültür Merkezi Buyük Salonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığrnın isteği üzerine ünlü tango bestecimiz Fehmi Ege"yi anma gecesi düzenlendi. Tango orkestrasıru Necdet Koyutürk yönetti, birçok ünlü sanatçı geceye katıldı, tango söyledi, anılarını anlattı. Gecenin sonunda onur konuğumuz olan Seyyan Oskay'ı sahne>« davet ettim. Geldiğinde bembeyaz ve heyecan içinde idi. Korktum, o anda bir şey olursa diye. Mikrofondan "Kırk yıldır dinleyici huzunında söylemedim, bir kusnnım olursa şimdiden özür dUerim" dedi heyecanla. Tabii bü>1ik bir alkış koptu salondan. Seyyan Hanım ise bütün inceliği ve zerafeti ile seyirciye saygının büyuk bir örneğini veriyordu, o ilerlemiş yaşında. Salondaki seyirciler adeta nefeslerini tutmuşlardı, Türkçe tangoların sembolleşmiş ismi ve sesi karşısında. Fehmi Ege"nin iki tangosunu söyledi Seyyan Hanım: "Mehtaplı Bir Gecede" ve "Ayşe". Tangolar bittiğinde tıklım tıklım dolu olan salon, alkıştan inliyordu Seyyan Hanım'ın karşısında. Gece bittiği zaman seyircilerden bize gelip sorunlar oldu, "Bu ye. Oysa \akit geceyarısını çoktan geçmişti. Seyyan Oskay'ı tanıdıktan sonra, kimseye benzemeyen, onun seviyesine gelmiş, çok az sanatçıda bulunan büyük bir alçakgönüllülük içinde olduğunu gördüm. Ülkemizde çok mutlu günlerin yaşandığı ve unutulmamış sevgileri, yıllar sonrasına taptaze aktaran o unutulmaz ses, birçok Türkçe tangoya can vermişti, yaşam vermişti ve bestecilerini de ölümsüz kılmıştı. Seyyan Oskay, çokseslilikle yaşadı ve 16 Mayıs 1989 günü Maltepe'deki evinde, çocuklannın arasında sessizce öldü. Kendisini ve bizlere yıllar öncesinden müzik zevki veren o büyuk insanları, bir kere daha saygı ve sevgi ile anmak isterim. tango gecesi neden erken bitti" di Sait Hopsait TVde 9 11.20 Pazar Sineması: Johnny Tremain (Ayrmtılı bılgı yandaki sutunlarda) 13.00 Haberler 13.10 Pazar Konseri Programda, "Kaynak Pıstınde Muzık" konulu, çeşitli bestecilerin eserlerimn seslendırıldığı Hotmen Kollen Konseri yer alıyor. 14.10 Açıkoturum Dr. Tekın Özertem 'in yönelıiğı Çalışma ve Sosyal Guvenlik Bakanı tmren Aykut'un konuk olarak kattldığı fonımda gençler "tş ve f}sizlık" konusunu lartifiyorlar. Kültür ServisiAziz Nesin 'in ' 'Gol Kralı Sait Hopsait'' adlı yapıtı televizyona uyarlamyor. Kabul edildikten sonra denetimden de geçen eser 50 'şer dakikahk 6 bölüm halinde yayımlanacak. Yapım ve yönetimini Çetin öner'in üstlendiği dizide Sait Hopsait 7 Mehmet Keskinoğlu canlandırıyor. Sanatçı bu rolü daha önce de yaklaşık 600 kez oynamıştı. Çetin Oner ise "YaşarNe YaşarNe Yasamaz" adlı TVdizisinin yapım ve yönetimini gerçekleştirmişti. 15.00 Dizi: Şövalye Pardayan Pardayan, Fausla 'mn gönderdtğı mesajı habercıyi öldurup alır ve gider Clement'ı manasıırdan çıkarır. Rahıp durumu fark eder ve Duk Buise'e manasıırdakı keşişlerden bırıyle haber göndenr. III. Henri annesinm telkinıyle Parıs dtfmda emın bır yerde yaşamakıadır. Duk de yaptıklart plan gereği gelır Karol'a olan sadakatım bıldirir. Maurevert gene ıkili oynamakladır. Catherme de Medıcıs 'e Duk 'un gizlı emellennden soz eder ve onun namma bılgı toplar. Bunun karşılığını da fazlasıyla almakıadır. Kralıçe once Dük 'un etrafındakı adamlan birer payeyle onurlandınp saf dtşı btrakmayı başanr. Maureverı manasıırdakı rahıbin gönderdiğı habercıyi görur, getirdığı mektubu onu oldurerek ele geçırıp haberı Catherme de Medicis'e tletır. \hrhkhn ağustos sayisı Kültür Servisi Varlık Dergisi'nin ağustos sayısı kültür ve dil konularında yazılarla yayımlandı. Kültür konusuna ayrılan sayfalarda Emre Kongar "Kültürde Kimlik ve özgürlük Sorunu", Afşar Timuçin "Yunus Emre'nin Kültür Dünyası", ömer Ateş, "Yeni bir Kültür ve özgür Zaman"yazılarıyla yer alırken Bozkurt Güvenç de kendisiyle yapılan söyleşide kültür konusunda soruları yanıtladı. Derginin dil konusuna ayrılan sayfalarında ise Necla Işık, "Dil, Düşünce ve Yaratıcılık Üstüne", Doç. Dr. Mustafa Durak, "Bilimsel Terimler Konusunda" düsüncelerini sergilediler. Bu sayıda ayrıca Hasan Izzettin Dinamo ilk kez yayımlanan yazısıyla, Tahsin Saraç Vecihi Timuroğlu 'nun değerlendirmesiyle, Abdülkadir Bulut ise Agit Mirza 'mn şiiriyle anıldılar. Varlık 'ın ağustos sayısında Mehmet Basaran'ın, Mehmet Yaşin'in, Kemal özer'in, Erdal Atabek'in, Orhan Barlas'ın, Mustafa Ziyalan'ın. Mehmet Özata'nın, Ibrahim Oluklu'nun, Gülgün G.Arıgümüş'ün, İsmail Delihasan'ın, Halil Gökhan'm, Haşim Şahin'in yazı, öykü ve şiirleri de bulunuyor. 15.55 Türk Halk Müziği Programda Ahmet Bolen ekrana gelıyor 16.15 TV'de Sinema: Yuvaya Döniiş (Ayrmtılı bılgı yandaki sutunlarda) 18.10 Rock Dünyasından Rock muzığinde lisıe parçaların ve önemlı olayların yer aldığı programda son yıllann flas grubu Heart de lantlılıyor. Programda su parçalar yer alıyor: Paıtence "Gunssn Roses" Under the Cod "Tın Machıne" Mean Man "rV'asp" Prıme Moner "Zodıac Mmdwarp" Who rVıll Run "Heart" Alone "Hearı" ve Salısfıed "Rıchard Marx". 18.35 Belgesel: Ormanlanmız Ormancılığımız "Bir Çınar Olsanız" adını tasıyan bu bölumde, geçmışten gunümuze, günumuzden gelecege uzanan milli parklarımız tamtılıyor. Mıllı porkçılığın tanhıne de değıntlen programda, Maçka Altındere Vadisi fSumela Manastırı), Kuş Cennetı. Dılek Yarımadası, Spıl Dağı, Uludağ, Gelıbolu, OlımposBeydağları, TermesosGülluk Dağı, Köprulu Kanyon Mıllı Parkları gibi parklarımız ılgmç görunıulerle tamtılıyor. 19.05 Taş Plaktan Bugiine Serım Çağlayan 'm sanat yaşamınm konu edildiğt programda su şarkılar yer alıyor: Vnutmadım senı ben Saçlanm tarımar Ümıtsız bır bekleyiş Akşam oldu huzunlendım ben yıne ve Gönlümde açmadan solan bir gulsun. 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 Pazar Şenliği Programa Gulsen Kullu, Canlektn, Zafer Dılek, Nurdan Torun, Arıf Hanefıoğlu (Gulduru), Moda Show ve Grup Angora kaıılıyorlar. 21.40 TV'de Gelecek Hafta 22.00 Dizi: Şaotaj Eros oğlu Ale\ ıçm ıstenen fıdyeyi bulmada zorluk çeker ve polıs ıle ışbırlığıne girer. Ojtlunun bir teknede oldufunu Oîrenir ve orava gitmeve karar verir. Eros kaçıranlann arasmda bulunan Tamara adında bır kızm yardımı ıle Alejc'ı kurtarır. in 18 yaşında bestelediği ilk tangosu ve plağa kayıt edilen ilk Türkçe tangodur bu. Plaktaki ses ise Türkçe tangolan ilk seslendiren Seyyan Hanım'ın sesidir. Seyyan Hanım (Oskay) o yıllarda tstanbul Belediye Konservatuvarı'nda öğrencidir. Lirik soprano sesinin güzelliği dikkati çekmiş, besteci Kaplanzade Ali Rıza Be>in "Akşam Garipliği", "Hicran", "Zavallı Aşk" gibi lied biçimindeki eserlerini Muhittin Sadak'ın çellosu eşliğinde plağa kayıt etmıştir. Sonra bunları Necip Celal, Fehmi Ege, MusUfa Şiikrii Alpar gibi bestecilerin tangoları ve daha niceleri izler. Seyyan Hanım'ın ünü giderek yayılır. Türkçe tangolara yaşam veren ses olarak, bir simge haline geUr. Bugün 193O'lu, 194O'lı yıllan yaşamış kime sorarsanfz, Seyyan Hanım adını duyunca, o zerafet dolu, saygı dolu, güzellik dolu günleri anıp dalıverirler. Geçmişte yaşanmış günleri, sevdiğiniz bir müzikten, sevdiğiniz bir sesten başka hiçbir şey geri getiremez. Çünkü müzikte ve eski bir plakta yaşayan sesler en canlı, en taze anılardır. Sizi alır, zaman tünelinden gecirir, o günlerin içine bırakıverir. Sonra bir arabamn teybinden veya bir kaset satıcısının hoparlöründen sonuna kadar sesi açılmış bir arabesk kaseti duyar, irkilir ve 1989 Türkiyesi'nde olduğunuzu anJayıverirsiniz. 'MeHaplı Bir 6ec«le Görüp Sevmistiııı Onu 193738 yılları. Bir Şirketi Hayriye vapuru kıyıdaki yalılarla flört edercesine Kavaklar a doğru süzülüyor. Kaptan köşkleri üstunde birer hoparlör ve Seyyan Hanım'ın sesinden 2 tango: "Çok Uzakta Bır İlkbahar Gecesinde" ya da "Mehtaplı Bir Gecede Görup Sevmiştim Onu." günü spiker arkadaşım Özcan Atamert sevinçle odama geldi, Darıca Askeri Kampı'nda Seyyan Hanım'la tanıştığını ve adresini aldığını söyledi. O andaki heyecanımı bilmem söylemeye gerek var Ailece gittik, tanıştık, eskilerden sorduk, konuştuk, beraber tango söyledik, kasetlere kayıt yaptık, anlatılması olanaksız bir mutluiuk yasadık. Sesindeki tangolarla müzik zevki aldığımız, çocukluğumuzun mutlu günlerini sesinde btâ"aber yaşadığımız o insanla karşı karşıya, yan yaııa olduk. Kendisinden, bir gün radyoya gelip banda bir tango söylemesini rica ettim. Kırmadılar, geldiler. Yağmurlu ve soğuk bir gündü, 1 22.50 Spor Stüdyosu 00.15 Güniin Sonu 00.30 Kapanış TV 2 15.59 Açdış 16.00 Son 7 Gün Dünya Bır hafta boyunca dunyada meydona gelen önemli olaylar ele almıyor. 16.30 Pazar 89 Cengız Baysal'm hazırlayıp Mustafa Yolaşan'm sunduğu programda Dıs Kaynaklı Muzık, Çizgı Film, Mınt Yarısma, Reklam Gaflan bolumlerı yer alıyor ve çesıtlı muzık dallanndan sanatçılar katılıyor 18.10 Dizi: Matlock Chariene'ın eskı bır okul arkadaşınm babası öldtirulur. Davayı alması içm Matlock'a başvunırlar. Kaııl olarak tuluklanan kadtn Küba goçmenu/ır. Ama Matlock onun kaııl olmadığına manmaktadır. 19.00 Akşam Bülteni 1930 İşte Gördüklerimiz 20.00 Saz Eserleri 20.15 TV'de Sinema: Dünyanın En Müthiş Âşığı (Aynntılı bılgı yandaki sutunlarda) 21.50 Videomiks (Ayrmtılı bılgi yandaki sutunlarda) 22.30 Gece Bülteni ve tngilizce Haberler 23.10 Dizi: Gözler tngillere'de daha Once ısledtli bir şuçlan ötüni hüküm sivmis. fakat sailık nedenleriyle cezası ha/iflelıîmif olan Ben Haçıns Guney Afrika'dan Bay Korbır nezaretmde tngütere'ye gönderilır. Bu arada Bay Körbır'ın davranışları şüphe cekecek ve sılahına yapılan balıstık kontrol bazı gerçeklen ortaya çıkaracakıır. Guney Afrıkalılar bır arkadaşlannm cenaze torenı ıçm Ingıltere'de bulunan ANC uyelermı okiurmeye çalısmakıadırlar. Ben Haçıns ıse sadece Körbır'ın ulkeye rahatça gırebılmesı ıçın atet edılmıştır. 00.10 Kapanış R A D Y O 1 M J 5 Açıhş, prograın 05.00 Haberler. 05.05 Ezgı kervanı. 0SJ0 Sabah şarkıları. 06JM Gunaydın. 07J0 Haberler. 07.4» Bolgesel yayın. 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk saaıı 10.00 Haberler. 10.05 Tatil sabahı (1). 11.55 Radyo livatrosu. 1Z55 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haberler. 13.15 Muzık. 13.30 Bolgesel yayın ve reklamlar. I5J0 Haberler 15.05 Berpber ve soto jarkılar. 1530 Hafıf muzik. 16.00 Haberler. UJK Turkuler geçidı. 16J0 Hafif muak. 17.00 Tarla dönüşu. 17.28 Bolgesel yayın. 1&55 Reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Partamentoda bu hafta. 20.00 Gençlik korolan. 20.15 Sazlarla Turk sanaı müzığı 20J0 Yuntan sesler 21.00 Haberler 21.05 ' Beraber ve solo şarkılar. 21J0 Turkuler geçıdi. 22.00 Kuçuk konser. 22J0 Turkuler ve oyun havaları. 23.0» Haberler. 23.15 Pazar gecesi (2). 00.55 Günün haberlennden ozetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.0504.55 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açıhş, program ve haberler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07J0 Haberler. 07.40 Turkuler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08J0 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Anadolu'nun sesi. 09J0 Betle Middler soylüyor. 10.00 Turkuler ve oyun havalan. 1030 Tasavvuf musıkisı ve saz eserlen. 11.00 Çocuklarla başbaşa. 11.55 Hafıf muzik. 12Ü0 Pazar neşesi. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf muzik. 13J0 Turkulerden bir demet. 14.00 Muzikte etkileşım. 14.45 Turkçe sozlu hafıf muzık. IS.00 Beraber ve solo turkuler 1530 Beraber şarkılar. 16.00 Hafif muzık. 16J0 Turkuler ve oyun havaları. 17.00 Beyatı faslı. 17.30 Turkçe sözlu hafif muzık. 18.00 Her plağın bır öyküsu var. 18.45 Halk çalgılarından ezgıler. 19.00 Haberler. 19J» Parlamentoda bu hafta. 20.0» Yurttan sesler kadınlar topluluğu. 20J0 Radyo tıyatrosu. 21.30 Solıstler geçidı 22.00 Beraber ve solo turkuler. 2130 Bir roman / bir hikâye. 22.45 Oyun havalan. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.40 Hafif muzık. 23^5 Pazar konseri 0035 Günün haberlerinden ozetler. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açıhş. program ve haberler. 07.05 Gune baslarken. 08.00 Sabah içın muzık 09.00 Haberler. 09.15 Sabah'konseri. 10.00 Her pazar 11.00 Mavı noıa. 12.00 Haberler. 12.15 Geçmışten gunumüze. 13.00 Senfonik Şıır Dünyasından. 14.00 Pazardan pazara. 15.00 Caz ve pop dünyasından. 16.00 Bır yorumcu. 16J0 Orkestra ustalan. 17*» Haberler. 17.15 Türkiye albumu. 17J5 Hafif muzik. 17.45 Gençlik korolan 18.00 Tdeskop. 19.00 Haberler. 19.15 Turkiye albumu. 19.35 Hafif muzik. ».45 Ankara Radyosu Çoksesli Korosu. 20.00 Dunya plak lıstelermden. 21.00 Muzik ekspresı 22.00 Haberler. 22.15 Turkiye albumu. 22J5 Gecenin getırdilclen. 23.00 Dunya radyolarından muzik festivallerinden. 14.00 Gece ve muzik. 0035 Günün haberlerinden ozetler. 0038 Program ve kapanışR A D Y D 4 07.00 Aplış, program ve haberler. 07.05 Turkuler ve oyun havalan. 07.30 Sohstler geçıdi. 08.00 Turkuler. 08.15 Şarkılar. 0830 Turkulerden bır demeı. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 09.30 Turkuler geçıdi. 100» Haberler. 10.05 Solistler geçidı 1035 Turkuler geçidı 11.00 Haberler. 11.05 Istekleriniz mikrofonda. 12.00 Haberler 12.05 Bır solist 12.30 Kuçuk koro. 13.80 Turkuler ve oyun havaları. 13J0 Solistlerden seçmeler. 14.00 Haberler. 14.05 Türk halk muzıği loplu programı. 14J0 Bir solist. 15.00 Bilin çalalım/bılm kazanın. 16.00 Haberler. 16.05 Şarkılar. 16.20 Turkuler. 16J5 Solıscler geçidı. 17.00 Haberler. 17.05 Turkulerden bir demet. 17J0 Fasıl. \IM Yuntan sesler erkekler topluluğu. 18J0 Solistkr geçidı. 1838 Program ve kapanış. * \RGOS HANGi TÜRK SİNEMASI? Halit Refiğ, Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Orhan Oğuz, Atilla Dorsay, Kadri Yurdatap, Ümit Unal anlattılar • Barış Pirhasan'ın kaleminden "Vahşiler"; ya da Küçük Balıklaı'm başına neler geldi? • Tıpkıbasım: SENARYO Ayhk Tiyatro ve Sinema Sanatı Dergisi, Ocak 1954 kopyasını radyo arşivine verdim. 1986 yılında ben emekli olmadan önce, o günlerde tesadüfen radyo müdüru olan kişinin emriyle, 'jeskidir" gerekçesi ile binlerce arşiv bandı bir tutanakla çöpe atıldı gitti. Bir gün Seyyan Hanım, ziyaretine gittiği bir ahbabının yarundan Fehmi Ege'ye telefon ediyor. Konuşuyorlar, hal hatır soruyorlar Fehmi Ege de adresini sormayı 193738 yılları... Boğaziçi sakin unutuyor. Tam bulmuşken gene ve sessiz. Henüz genç olan ahşap kaybediyoruz. 1978 jılında bir yaz yalılar, Boğaz'm sahillerinde birer şuh kadın edası ile kurulmuş oturuyorlar. Şirketi Hayriye'nin, TV2 VİDEOMİKS bembeyaz zarif bir teknesi, kanarya sarısı ince uzun bacası ile bir vapuru, kıyıdaki yalılarla flört edercesine Kavaklar'a doğru süzülüyor. Kaptan köşkleri uzerinde birer hoparlör ve Seyyan Hanım'ın sesinden bir iki tango: "Çök Uzakta Bir İlkbahar Gecesinde" veya "Mebtaplı Bir Gecede Gönip Sevmiştim Onu." Ardından Tino Rossi'nın bir şarkısı: "Tant qu'il y anra des etoiles." Ve hoparlörden çıkan melodiler Boğaz'ın yemyeşil yamaçlannda yankılanır, yayılır gider. Ülkemizde düzenli bir radyo vericisinin olmadığı o günlerde, birçok insan bu plaklardan muzik zevki aldı, guzel ve kaliteli müziğe ve tangoya gönül verdi. Bu kişilerden biri de 56 yaşlarındaki bendim. Yıllarca Seyyan Hanım'ın nerede olduğunu merakla aradım. Ögreucilik yıllarımda bazen Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nda plaklarını buldum, cebimdeki butün harçhğımı vererek birkaç plagını aldım, büyük özenle yıllarca sakladım. Sonra tstanbul Radyosu'nda spiker olduğum yıllarda, kimde Seyyan Rod Stewart Hanım'ın plağj varsa rica ile al"Crazy About dım, banda kaydettim. Gene büHer" ile yük bir ozenle sakladım, birer ekranda. Kasım 1978. Necdet Ko>utürk yö netimindeki lstanbıi Radyosu Tango Orkestrası eşliğinde Fehmi Ege*nin "Neden" isimli tangosunu kaydettik, 1932 yılından gelen Seyyan Hanım'ın o güzel soprano Avrupa klîpleri Programda bundan böyle ABD ve Ingiltere dışında gerçekleştirilmiş videokliplere de yer verilecek. Bu akşam Supertramp, Rod Stewart, Prefab Sprout da ekranlara gelecek. redir muzikseverlerin zevkle izlediği programın bundan sonraki bölümlerinde tngiltere ve ABD dışında yapılmış videokliplere de yer verilecek. tstanbul televizyonundan Ünal Tunah ve Namık Kasapbaşoglu'Kültür Servisi Uzun bir sü yer alıyor. Türkiye'yi tanıtım filmleri Kültür Servisi Turizm Bakanlığı tarafmdan Türkiye'nin yurtiçinde ve dışında tanıtımını sağlamak amaayla bir dizi film yaptırılıyor. Bu çalışmalardan biri olan Şanlıurfa'nın tanıtımını amaçlayan fılmin çekimine başlandı. Şanlıurfa'nın tarihsel, kültürel, arkeolojik yapısının, • doğal güzelliklerinin ve GAP'ın anlatıldığı filmde Urfa kökenli birçok efsane de yer alıyor. Kasım ayında tamamlanarak televizyonda da gösterilmesi planlanan filmin yönetmenliğini, daha önce pek çok belgesel filme imzasını atmış olan Kemal Sevimli gerçekleştiriyor. nun hazırladıklan "Videomiks"te Fransız, Ingiliz, Italyan ve Amerikalı sanatçılann çahşmalanna yer veriliyor. Tdevizyonun tkinci Kanalı'nda yayımlanan programda ilk olarak Ingiltere listelerinde ilk beş arasında yer alan Living In A Box topluluğunun "Blow The House Down" adlı şarkısı sunuluyor. Parça, topluluğun bu yıl çıkardıkları "Gatecrashing" albümünde "Paradise ", "Good Life", "Nobody Better" gibi çalışmalarıyla isimlerinden söz ettiren Inner Cıty adlı topluluk ise son 45'likleri "Do You Love What You Feel" ile izleyici karşısına çıkıyor. Geçen yıl pop müzik dinleyicilerinin büyük ilgisini toplayan ve Ingiltere'de haftalarca liste başı olan Prefab Sproot'un "King Of Rock'n Roll" adlı çalışmalarının ardından ise Stevie Nicks'in "Rooms On Fire" adlı şarkısı dinletüiyor. Stevie Nicks halen solo çalışmalarının yanı sıra Fleetvvood Mac grubunun vokalistliğini de yapıyor. •Wonderful Life" adlı ilk al bümüyle büyük üne kavuşan melankolik sesli sanatçı Black, bu haftaki "Videomiks"e aynı albümde yer alan "Sweetest Smîle" adlı romantik parçasıyla katılıyor. Programda Black'in ardından, Liane Foly, "Cheri", Jean Louis Murat "L'Ange Dechu", Alain Souchon "Quand Je Serai Ko" adlı parçaları seslendiriyor. Supertramp'in 1982'deçıkardığı "Famous Last Words"ten alınan "It's Raining Again" ile süren programa daha sonra ttalyan sanatçılar konuk oluyor. Gianna Nannini'nın "I Maschi", Zuccnero'nun "Senza Donna" ve Edoardo Bennato'nun "Viva A La Mamma" adlı parçaların ardından Rod Stewart'ın "Crazy About Her" adlı çahşması dinletiliyor. Videomiks'in son konuğu ise NevUle Brolbers. New Orleans kökenli gruba "Yellow Moon" adlı parçalannda ünlü rock sanatçısı John Hiatt eşlik ediyor. Zııbin Mehta'yı kızdırddar Kültür Servisi önceki yıllarda ülkemize de gelmiş olan ünlü orkestra şefi Zubin Mehta, Israil Filarmoni Orkestrası 'yla Mexico City'de verdiği konser sırasında geç gelenlerin çıkardığı gürültüye sinirlendi ve konseri yarıda kesti. Beethoven'ın "Leonore" Uvertürü'nü çalmakta olan orkestra, Mehta'nın işareti üzerine durdu. ilk önce derin bir sessizliğe gömülen seyirciler ise bir süre sonra geç / gelenleri ve yer göstericileri azarlamaya başladılar. Mehta, beş dakika kadar sonra konseri yeniden başlattı. Bundan sonra olaysız geçen konser sonunda Mehta yönetimindeki tsrail Filarmoni Orkestrası bir de bis yaptı ve Brahms'm Macar Dansları'ndan birini seslendirdi. TVl StNEMA Kan ve intikam Kültür Servisi Bir adam on bir yıl önce ayrılmış olduğu kasabasına geri döner. Artık zengindir. Kasabaya geldiği sırada adamı sığır hırsızı sanarak yakalayıp döverler. Büyük bir olasılıkla televizyorf filmi olarak çekilmiş, ama 196O'lı Yuvaya Döniiş (Ride Beyond VengeanceJ / Yönetmen: Bernard McEveety / Oyuncular: Chuck Connors, Michael Rennie, Kathryn Hays, Claude Akins 1966 yapımı / 100 dakika. yıllarda "şiddet" öğeleri fazla bulunduğundan TV'den sinema salonlarına aktarılmış bir "western". Başrolunde 1921 doğumlu Amerikalı sarışın oyuncu Chuck Connors'ın oynadığı "Yuvaya Döniiş" bazı ilginç sahneleri dışında pek bir önem taşımıvor. ARAŞTIRMA TVl PAZAR SENEMASI Bağımsız Amerika Johnny Tremain / Yönetmen: Robert Stevenson / Oyuncular: Hal Stalmaster, Luana Patten, Jeff York, Sebastian Cabot / 1957 yapımı / 81 dakika. Kültür Servisi On sekizinci yüzyılın sonlarına doğru, Britauya tmparatorluğu'nun ekonomisi epey kötü durumdadır. Zamanın parlamentosu, ekonomiyi düzeltmek amaayla kolonilerde uygulanmak üzere birtakım yasalar çıkanr. En büyük kolonilerden biri olan Amerika'da bu amaçla cıkanlmış olan Çay Yasası halkın tepkisiyle karşılaşır. 1770'lerde, Ingiltere'den Amerika'ya gönderilmiş olan gemiler dolusu çayın halk larafından denize dökülmesiyle başlayan olayları konu edinen "Johnny Tremain" adb film, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın ilk günlerini anlatıyor. Walt Disney şirketinin, okul çocuklarına tarih bilgisi vermeyi amaçlayan yapımlarından biri. Kitap bağış kampanynsı NEVŞEHİR (Cumhuriytt) Kültür Bakanlığı GAP'ın uygulama alanına giren illerde dağıtılmak üzere Türkiye genelinde hediye kitap bağış kampanyası başlattı. GAP kapsamındaki illerin kültür yönünden de kalkınmasının amaçlandığı kampanyaya tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlarm katılması gerektiği belirtilen bakanhk çağrısında, kitap bağışında bulunacaklarm bağlı bulundukları illerin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür Müdürlüğü 'ne başvuruda bulünabilecekleri belirtildi. Kampanya 1 yıl sürecek. TV2 SİNEMA • Melih Cevdet Anday • Walter de la Mare • Maksim Gorki Stefan Zweig Mektuplaşması • Cem Taylan • Gabriel Garcia Marquez'le Söyleşi • Kim Korkar Hain Kurttan? • Fotobiyografı: Turgut Uyar • Can Yucel: Turgut Uymaz • Çızgi Roman • Viyana Ustakrı ve Eski Danteüer • Balkan Naci tslimyeü • Ece Ayhan • Nejat Bayramoğlu • .^hmet Cemal 1920'lerin HoUy wood'u Kültür Servisi 1920'li yıllann Hollyvvoodu'nda, zamanın ünlü oyuncusu Rudolph Valeniino'nun bağlı olduğu film şirketinin rakipleri, Valentino'ya rakip olarak "Dünyanın En Müthiş Âşıgı" adlı film içın uygun birini aramaktadırlar. Açılan yarışmaya Rudy de katılacaktır. Hollyvvood üzerine, çok başarılı olduğu söylenemeyecek bir komedi. Filmde hem yönetmenliği hem de başrolü üstlenen 1937 doğumlu Amerikalı sanatçı Gene VVilder. Mel Brooks takımından geliyor. BEBEK BAKICISI ARIYORUZ Haftanın üç günü, çalışma saatleri ıçinde, Teşvikiye'dekı evimizde iki ayhk kızımıza sevgiyle ve özenle bakacak, sigara içmeyen bayan bakıcı anyoruz. Nol2 Dünyanın En Müthiş 4 f «ğt (The IVorld's Greatest Lover) / Yönetmen: Gene Wilder / Oyuncular: Gene Wilder, Carol Kane, Dom De Luis, Fritz Feld / 1977 • Mozaik ve Boğaziçi yapımı / 89 dakika. Kuartet Kadıköy UGUN 161 85 45 (21.00'e kadar) Güneş Yayınları A.Ş. Ölçek sok No: 64, Elmadağ / İstanbul. Tel: 147 16 20132 27 90. Arayın, gelip abone yapalım. Belediyesi'nin düzenlediği "Önce İnsan" şenlikleri kapsamında saat 21.00'de Grup Mozaik ve Boğaziçi Kuartet konserler verecekler. Şenliğin bu son etkinliği yine Fenerbahçe Kültür Parkı 'nda izlenebilir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog