Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHüRİYET/4 KÜLTÜRYAŞAM 22 TEMMUZ 1989 TV 1 09.59 Açüış 10.00 Haberler 10.10 Cumartesiden Cumartesiye Programtn çızgı film bolumterı dıs kaınaklı Hall Dısnev", "Kuçuk Prenses verlı çızgı fıtmler "Orman v< 'Şenmn"den otıtsuıor Fikret Kızılok'un (Yana Yana'sı yayımlandı, 'Dikenli Şarkılar' sansüre takıldı Sansüre karşı otosansürsüz Kızıiok'un son kasetmdekı "Why Hıgh One Why" (Vay Hayvan Vay) adtı parça 'ock turunde bır toplumsal taşlama. Ktzılok, "Bır ınanç karmaşası yaşıyoruz. Her şeyıyle Batı tarzına karşı olup tekkeye Adıdas'la gıden, Coca Cola'yla oruç bozan bır tıpı duşunduk Alaturka lıberalızmın ortaya çıkardığı bır tıp bu" dıyor Yunanlı resshm* Caruhis öldü A Ttb'A (AA) Unlu Yunanlı ressam Yannıs Caruhis oncekı akşam kaldırıldığı Atına Devlet Hastanesı'nde oldu. 1910 yılında Pıre'de doğan, 1933 yılında da Atına Guzel Sanatlar Akademısı'm bıtıren Caruhis, ozeliıkle yaptığı asker ve denızcı tabloları ıle tanınıyordu Uluslararası une sahıp olan Caruhis aynca Yunan ıstan 'ın son yıllarda yetıştırdığı en başanlı ressamlardan bırı olarak kabul edılıyor. Caruhıs'm olum haberının oğremlmesı uzerıne devlet bakanı ve hukumet sozcusu A tanasıyos Kanelopulos, Yenı Demokrası Partısı lıderı Konstantın Mıçotakıs ve sol ıttıfak lıderı Harılaos Florakts, atlesıne başsağlığı mesajlan gonderdıler 11.10 Çizgi Film: Klfie Etfte. baiıkiarla vakın arkadaşfık kurabılen bır çocuktur Akusta beraber çe\revı kırfeftp balıktara zarur veren bır gruöa karşı muvodeie ederter 12.30 PopVizyon lAynnulı bılgı yandakı sutunlarda) 13.00 Haberler 13.10 Dizi: Beyaz Golge Carver lakımı amıgolanndan üarlene. Reese'den hamıie kaiır Keese onunta evlenmek ıçın okulu bırakmau dusunmekredır Reese \e Bn Buehanon buııu önlemek ii,tn harekete ge^er 14.00 Yanm Elma Programda Grup Mozaık şu parçalan seslendırıvor Kurşun 4sker Gılmtlıydık Sapho ıle konuşma Bır bısıkleı gezınıısı ve Çook Alameıltr belırdı LALE FİLOĞLU "Bır şairin şıirını kullanmak. aşk mektubunu başka bınne yazdırmak gıbı. ^arkılanm benıın kışilıgımı >an<>ılınalı. Bfnden hojlanan da hoşUnmajan da dırckl beni karşısında bulıııalı." Muzığe başlamasıyla bırlıkte 16.00 Belgesel: Büinmeyen Anadolu "şarkılannın şairi" olan Fikret KıIznık çtntsınm strrı. çınının mıman eserterde susleme sanatıntn bır parçası zılok, bu kez karşirr.ıza "Yana olduğu anlaıılnor ve Selımıye Camısı'ndekı <,mı kullanımı ıle ılgılı btlgı Yana" adlı çalışmasıyla çıkıyor \erılıvor Sanatvı, bu kasel çalışmasıru "Dikenh Şarkılar" adlı bır başka ka16.30 Dizi: Shingen setıyle ıkılı olarak hazırladıysa da Shmgen'ın esırlerı arasmda bulunan Okı adlı kız bldurvlen sevgılısıne "Dikenlı Şarkılar"ın, Sınenıa Vıbenzemekledtr Shingen bundan etkılenmıstır Okı bırdtn orladan kavbolur deo ve Muzık Eserlerının Denet17.25 Belgesel: Dünyadaki Mucizeler lenmesı Hakkındakı Yonetmelığe Programın bu bolumunde, lurkuaz tasından \e Amerıka'mn gunevınde vaşavan takılmasını onle>emedı Kasette Kızıldentılenn lurkuaz \e gumuşten vapukları sus eş\afarmdan söz edılıyor yer alan "Mersedesın Olmalı". "Entellektuer, "Eski Kanm". 18.00 Haberler ~ "Ycdıkoşe Bannda" adlı parçaların dağıtımı "karau duzeni, millı 18.10 Super Tiıristler gavenlık ve genel asa>ış" açısırıAntatvo'Kemer'dekı btr tatıl köyunde gerçekleştırtlen programa, ftafya dan uygun gorulmedı "Zatnan Almanva Türkı\e \anşmoa grup otarak katıtıvor Zaman" (1980) ve "Pencere Onu 18.45 Savunma Sanayii Çiçegi" (1985) adlı kasetlerındekı Programda, Kam Kuvveılen'ne bağlı Eskışehır Hava Ikmal ve Bakım Merkezı ktmı parçalan da yasaklanan Fikteknolojısı, bakım ve ıkmal faalıyetlerı, savunma sanayune kalkılan ve elde ret Kızılok'a göte artık tek çare İnbulunan uçaklar lanılılıyor A\nca Bakım Merkezı Komuıanıyla röponaj san Hakları Komısyonu'na başyapılıyor vurmak "Parçalanmjn yasaklanChrts Cnffıth'm vönetmenlıgınde başrollen Klıchael Maloney Suzanne Bunden. Robert Urguhart, Benjamın Whıraw, Tom H'ılkınson ve Antonıa Pemberton paykısıyorlar Fılmın konuiu şovle \lıchaei ın tek omocı. unlu bır kurçu bılım romanı yazarı olmakttr Kendıne örnek otanık da, gunun unlu kurgubıhm romancısı Evan ı almakıadır Ancak daha herhangı bır romanı yayımlanmadığmdan ho\atını kazanmak ıçın tngılızce dersı vermektedır 14.30 TV'de Sinema: Sharma ve Ötesi Şarkılanmn şairi Fikret Ktzılok, "Yana Yana" adlı yenı kasetını yayımladı, ama bırlıkte çıkarmayı tasarladığı Dıkenlı Şarkıiar denetımı gecemedı Oenetımctlenn en güzel şarkılannı yasakladıkJannı belırten Kıalok, "Kelımelerımı nasıl değıştırebılırier' Ben şarkılarımın saırıyım" dıyor ması artık beni Insan Haklan Komısyonu'na goturecek" dıyen Kızılok, bu başvuruyu jurnalcılık ya da Turkıye'yı kuçuk duşürucu bır hareket olarak kabul etmeyeceğını de sozlerıne eklıyor Soz sansurden açıldığında kımı yazar, çızer, müzısyen gıbı Fikret Kızılok'un da sdyleyecegı çok şey var Denetımı duşünerek kendısıne otosansur uygulamayı hıçbir zaman duşünmedığını belırten Kızılok ıçın basıt bır aşk şarkısı bıle bazı sosyal çelışkılerı yansıtmaya yeterlı "Ooğal olan bu, 'senı se% lyorum' derken bile >a$ıyor olraanın bntun acılannı bu iki kelinıeye yuklu\ornm" dıyor sanatçı Durum böyle olunca da Fikret Kızılok'un başı denetım kurulunun olumsuz kararlarından kurtulmuyor örneklen çoğaltılabıhr, ama "Inişlerim Çıkışlanm" adlı parçasının neden "rarariı" göruldüğu merak edılırse Fikret Kızılok'un söyleyeceklerı şunlar oluyor "Bu parçadaki Şarkılarım, Sanalarım, Kadınlanm, Husranlarım' nısrasındaki 'Kadınlanm' sozune taktıklannı biliyonım. Yazdıklanmı onaybunıyorlar ve en gnzel şarkılarımı yasakhyorlar. Ama benı nasıl 'dıizcltebılır', kelimelerimi nasıl değiştırebilirier? Ben şarkılanmın şairıyım." Çekırdek Sanatevı'nde çok sa yıda muzısyenle ortak çalışmalar yapan Fikret Kjzılok, dört beş yüdır yaptı|ı kasetlere bırer ıronık parça da eklıyor "Mama, Çukulala", "Şarkılardakı Maymun"... ve son olarak da "Wh> High One Kızılok'un son kasetındekı "\*h> Hıgh One Why" (Vah Hayvan Va>) sadece ıronısıyle değıl, muzık tarzındakı farklıhğıyla da dıkkat çekıyor Rock tünındekı bu 19.00 Dizi: 077 HmrAcil Servis parçayı yapmak ıçın " ç o k sabreden" Fikret Kızılok'u bu konuda destekleyen de Bulent Ecevit oluyor Çunku Bulent Ecevıt de rock muzıkle gençlere bır şeyler anlatmanın etkılı bır yontem olduğu kanısında Ya şarkının çıkış noktası 7 "Bir inanç karmaşası yaşıyonu. Her şeyıyle Batı tarzına karşı olup tekkeye Adıdas'la gıden, Coca Cola'yla oruç bozan bır tipı duşunduk. Alaturka liberalizmın ortaya çıkardığı bir tip bu. Kadın erkek ılişkıleri de ovle. Gazınoya giden, evde kansını doven bir tip." Bu şarkının dığer bır ılgınçlığı de vokalıstlennden kaynaklanıyor Kızılok'a vokaJde Ferhan Şenso> : dan Hıncal Uluç'a, Prof Tolga Yarman'dan Prof Asaf Savaş Akat'a kadar çok sayıda dostu eşlık edıyor Parçayı sunan ıse lzzet Oz. Fikret Kızılok'a, müzık çalışmalarını hangı doğrultuda surdureceğını soruyoruz Şu an bulunduğundan farklı bır noktada olmak ıster mıydı? Yanıtı şöyle: "Evet, yurtdışına nedensiz kaçıp kahraman olmak isterdım. Marksist şairlere da>anarak daha çok kaset salmak isterdim. 'Eklektık' olup şanlı ve şohretlı kişılerden faydalanarak bir basamak daha yukan çıkmak isterdım Bazen 'Kıss'li bir Teodorakıs (Eskı Istanbul'un Topal Osman meyhanesımn şarkıcısı) bulup, 'Atlantiaşmak (Yunan yapılarında bınayı taşıyan erkek gorunumlu sutun) isterdim. Zaman zaman da Amerikan Karyatıd'ini (kadın gorunumlu sutun) seçebilırdım. Ne guzel olurdu. Ve yastıgıma kafamı koydugumda ben benım ıçımde, ama içim dışımda uyuyabılırdim." Kemal Özer Romanyu'da Kultur Servisi Geçen gunlerde Bukreş'te Romen Yazarlar Bırlığı'nın duzenledığı ve 24 ulkeden 31 ozan, yazar, yayıncı ve çevırmenın katıldığı uluslararası "100 Öltim Yılında Ulusal Ozan Mıhai Emmescu" adlı toplantıya ulkemızden ozan Kemal Özer çağrıldı Çağdaş Romen şıırının kurucusu sayılan Mıhaı Emınescu'nun sanatı ve yaşamıyla ılgılı çeşıtlı etkınlıklerın yer aldığı toplantıda, katılanlar ozanı çeşıtlı yönlenyle ele alan konuşmalar yaptılar Kemal Özer de "Turkçede Emmescu Çevırılerı" konulu bır bıldırı sundu Mehmet. böbrek yelmezlığı çeken genç bır çocuktur Annesıvle stk sık hastaneye gelır, sonunda bobreğını değıştırme\e karar \erırler fakaı bır luriu uygun bır bobrek bulunamaz. Durumları ıy< değıldır TV 1 POPVIZYON 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 Dizi: Mavi Ay YıJlar önce buytik bır soygun yepmıs olan bır adam, dok torundan çok az ömru kaldığını öirenınce. bu mukemmel suçu kendısmın ısledığını ıspat edıp üne kavuşmak ıster Kioddıe ısı reddeltığı halde Da\ıd arastırmaıa baslar TV'de gelecek hafta Ettore Scola'nın yonettığı "Varennes Gecesı", Farah Fawcett'ın oynadığı "Guneş Yanığı" ve Frıtz Lang'ın "Insan Dunyaya Bır Kez Gelir" fılmlerı gelecek haftanın ılgı çekecek yapıtlan arasmda. ANKARA (AA) TKTnın bınncı ve ıkıncı kanalında önümüzdekı hafta, "Sihirli Cezegen" adlı bale fılmı ıle Sarafian'ın yönetüğı "Guneş Yanıgı" ve Ettore Scola'nın "Varennes Gecesi" fılmlerı ılgı çekecek Mete Akyol'un sunduğu yaz sohbetlennın konuğu Sakıp Sabaaa olacak Hafta surssınce, daha önce yayımlanmış dızıler surecek Bu arada Ramazan Bakkal'ın yonettığı "66. Yılında Lozan Antlaşması" ıle Mehmet Ali Birand'ın sunduğu Stüdyo A'da "Kıbns Belgeseli"nın ıkıncı bölumü ızlenebılecek Hafta ıçınde ayyıca "ÇaUUı Koy" ve "Bal Sinegi" adlı ıkı yenı yerlı dran a 22.10'da Farah Fancetl, Charles başlayacak Grodin ve Art Canıey'ın başrol lerını paylaştıkları " G u n e ş TVl'de Adem Ayral'ın yonettığı Yanıgı" ekrana gelecek "Çatallı Koy" adlı yerlı dramanın bınncı bölumü, 24 temmuz pazar TV2'de ayru gun 19 30'da "Detesı günü haberlerden sonra yayı rinliğın S ı m " adlı belgeselın 4 na konacak Ali Yoruk'un yapı bolumunde Akdenız'dekı uygartından yararlanarak senaryosunu lıkların su altında kalan kisimlaÇetin lzzel Ozkaya'mn yazdığı dı rı ve mevcut halıyle sualtı arkeozıde Reha Yeprvm. Nergis Tekin, lojısme yer venlecek Programda, Atilla Yıgıt, Eşref Kolçak, Tulaj Turkıye ıle ılgılı göruntuler de ızİlden ve Savaş Taner rol alıyorlar lenebılecek TV2'de saat 23 15'te koregrafıS ı m Gultekin'ın yonettığı, Çesını Hlen Burka'nm yaptığı "Magic Planet Buyulu Gezegen" adlı çilya Daymaz ve Cemal Gencerın basrollennı paylaştıkları "Pibale film! sunulacak yangocu Kız", TVCde 26 temmuz 25 temmuz salı gunü TVl'de çarşamba gunu 15 OO'te yayım20.00 haberlennden sonra Anka lanacak ra Televızyonu'nca hazırlanan A>Iclal Eroğlu, TVl'de 27 tem doğan Ergezen'ın yonettığı Ayşe muz perşembe gunünun Türk saEgesoj'un sunduğu "Bir Yaznat müzığı solıstı olacak Daha" adlı eğlence programında 20 45'dekı TV'de Sınema'da "You Milhat Körler. Ayşe Tunalı, Şeh Onl\ Live Oııce tnsan Dunyaya riban Gul ve Çeşme Festıvalı'ne Bır Kez Gelir" adlı Fritz Lang fılkatılan yabancı solıstler ızlene mı şösterılecek Fılmın başrol bılecek oyunculan Henry Fonda, Sylvia Ayrupa Kodak Ödülü 21.55 Kabare: Yan Şaka Yan Ciddi (Ayrmtılı bılgı yandakı suıunlarda) 22.30 TV'de Türk Sineması: Acılar Günlüğü (Ayrmtılı bılgı yandakı sutunlarda/ 00.10 Gunıin Sonu 00.25 Dizi: Ziyaretçiler Donovan, şehırdekı herkesm uzavlılar larafından gOturulduğunu Oğrenır Bır yolunu bulup oraya ulaşmaıa çalışırken yakalanır 01.40 Kapanış TV2 15.59 Açıhş 16.00 Geçen Hafta Türkiye 16.30 Belgesel: Hayvanların Yabani Yaşamı 16.55 Müzik 17.10 Dizi: Düşman Aileler 18.00 Cumartesi Spor 18.30 Beigesel: Gıineş Sisteminde Seyahat Guneş sısıemınde yapılan volculuklakı lAınu durak gunese en yakın gezegen olan Merkür gezegenı Bu bölumde gezegemn Ozellıklenyle ılgılı bılgıler verılıyor Kultur Servisi Fransa'nm Arles yörestnde gerçekleşıınlen ve uçuncu yılında ılk kez Turkıye'nın de katıldığı A vrupa Kodak Ödulu Fotoğraf Yarışması'nı Ispanya'dan Rafael Vargas kazandı Arles'de Turkıye'yı, geçen aylarda ulusal yarışmada bınncı seçılen Nun Bılge Ceylan, jurıde ıse Samı Guner temsıl eitı Fotoğra/çılık alanında dunyanın en buyuk sanat olaylanndan bırı sayılan ve 20 yıldan ben yapılan "Rencontres Internatıonales de la Photographıe" çerçe\esınde duzenlenen A\nıpa Kodak ödulıi için bu yıl 14 ulke yarıştı ön eleme sonucu fınale kalan ttalya, îsvıçre, Ispanya ve Hollandalı sanatçılar arasmdan bınncı olarak seçılen îspanyol Rafael Vargas 70 000 franklık İnsan Dünyaya Bir Kez Gellr Fntz Lang ın 1937 yılında gerçekleştırdığı (vaklaşık 23 mılyon TL) Insan Dunyaya Bır Kez Gelır adlı film 27 temmuz perşembe gunü TV 1de odulunu Arles Aniık göstenlecek Fılmın basrollennı Sylvıa Sıdney ıle Henry Fonda paylaşıyorlar Tıvatrosu'nda törenle aidı 19.00 Akşam Bulteni 19.30 Belgesel: Çevre Huseyın Kaya'nın hazırlayıp Puna Endem'tn sunduğu programda çbpterm yarattığı kırlılık, çöptüklerın yerten, ev alığı çOptenn nasıl loplanacağı, demzlerdekı çöpJerm nasıl loplanacağı ve plaslık kap ve şışelerın çevre kırlılığıne elkısı ele almıyor 20.00 Türk Hafif Muzigi Klipleri 20.15 Dizi: Hayatın Gerçekleri ~~ Bayan Garret ın kalarla bası derttedır Blaır, erkek arkadasından oynlınca hertesı btrbınne katar Tooııe ıse Blaır'e tanınan ayrıcalığı kıskanmaktadır Bakalım Bayan Blaır kıziarla nasıl başa çıkacak 20.45 Bu Gece 21.35 Gtin ve Ekonomi 22.00 Dizi: Hooperraan Hooperman ın tş arkodaşı olan Bushktn'ın komşusu, kocası larafından dovulur Oghınun da kolu kmlmıstır Butum uzerıne Hooperman konuyla ılgıltnmeye baslar 22.30 Gece Bulteni 23.10 Diınya Eğleniyor Cılartst Andre Sego\ia mn yaşamt ve konserien 00.03 Avnıpa Gençler Serbest Gureş Şampiyonası 00.33 Kapanış Yurttan haberler 06 10 Bolgesel yayın 0630 Gunaydın 07J0 Haberler 07 40 Bolgesel yayın 09 00 Haberler 09 05 Çocuğun dunyası 09.40 Arkası >ann 10 00 Ha berler 10.05 Yurttan sesler 10J5 Solıstler geçıdı 11 00 Haberler 11.05 Hafta sonu 12.55 Reklamlarverad>oprogramlan 13.00 Haberler U l S M u n k 13 J« Bol gesel vavın ve reklamlar 15 00 Haberler 15 05 Hafif müzık 15J0 Halk ezgılerı 15 45 Sılahh kuvvetler saatı 16.00 Haberler 16.05 Hafif mıuık 1630 Turkukr geçıdı 17 00 Kadın gözüyle 17.20 Sazlarla Turk sanaı muzıgı 1730 Dılek kuıusu 1830 Bolgesel yayın. lg.55 Reklamlar 19 00 Haberler 1930 Çeşıtlı muzık 20.00 Türkuler 20.20 Turk sanaı muzığı toplu programı 20.40 Turkuler geçıdı 21JM) Ha berler 21.05 Beraber ve soio şarkılar 2130 Yurttan sesler 22.00 Plak albumlerın den 23 00 Haberler 23 15 Cumartesıden pa^ara 0OJ5 Gunun haberlerınden özel ler 01 10 Program ve kapanış 01 0504.55 Gece vayını RADYO 1 04 55 Açılış program 05 00 Haberler «5.05 Gune merhaba. 06.00 R A D Y O 2 07 00 Açıhş, program ve haberler 07 05 Solıstlerden seçmeler 0730 Haberler 07.40 Turkuler ve ovun havaları 08.00 Sabah konserı U 30 Beraber ve solo şarkılar 09 00Turkulerle Türkıyem 0930 Tom Jones söyluyor 10.00 O eskı besteler o eskı sazlar 1030 Genvlık koroları 10 45Turkçe sözlu haHf muzık 1100 Değışen dunya ve yenı kavramlar 11.20 Turk halk muzıgınde saz ianatçılarımız 11.40 Hafıf muzık 12.00 Külturumuz dılımız larıhımız. 1230 Beraber ve solo turku ler 13 00 Haberler 13.15 Hafıf muzık 1330 TSM Kadınlar Topluluğu NOOÇc şıtlı sololar 1430 Ikı solıstten sarkılar 15J» Türküler veoyun havaları 1530 Arkası yann \SJSO Turkçe sözlu haHf muzık 16.05 Solıstlerden bırer sarkı 1630 Hafir muzık 17 00 Caz duygusu 17 30 Beraber ve solo turkuler 18 00 Kunuların ı v ın den 1*30 Turkçe sözlu hafıf muzık IS.45 Turkuler 19 00 Haberler 1930 Kuçuk koro 20.00 Esıntıler 21.00 Radyo tıyaırosu 22.00 Beraber ve solo şarkılar 2230 Bırroman, bır hıkâye. 2İ45 Turkuler 23.00 Haberler 23.15 Solıstler geçıdı 23.40 Hafıf muzık 23.55 Cumartesi konserı 00^5 Gunun haberlerınden özeller 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılıs, program ve haberler 07.05 Gune başlarken 08.00 Sa bah >çın muzık 09 00 Haberler 09 15 Sabah konserı 10.00 Haftanın plaklan 11.00 Muzıgı vaşatanlar 12.00 Haberler 12.15 Cumartesi dıskoteğı I3JI0 Muzık köşeM 13 45 Muzık bahçesmden 14.45 Her plajın bır oykusu var 1530 Mu/ık ru^gjrı 16.00 Muzık evrenı 17 00 Haberler 17 15 Görunum 17 20 Muzık sergısı 18.00 Her cumarıesı 19.00 Haberler 19 15 Görunum 19.20 Romantıklerden gunumüze. 20 00 Gramofon 21.00 Gunumuzde ca/ 22.00 Haberler 22.15 Görunum 22^0Sevıkn eserler 23.00 Gece konserı 24.00 Samanyolu 06.55 Gunun haberlerınden ozetler 00.58 Program ve kapanış R A D Y O 4 07 00 Açıhş ve program 07.05 Turkuler ve oyun havaları 073» Solıstler gevidı 08 00 Turkuler 0115 Şarkılar 08 30 Turkülerden bır demet 09.00 Haberler 09 05 Beraher »e «>!o şarkılar 0930 Turkuler ve ovun hdvaları 10.00 Haberler 1005 Sabahın getırdıklerı 11 00 Haberler 11.05 Furkukr 11.20 Şarkı lar 11.40 Turkuler geçıdı 12.00 Hdberler 12.05 Mu/jk bahçesı 13 00 Solıvlkr ge Vidı 1330 Yurdun dorl hu^ağından 14.00 Haberler 14.05 Solısılu geçıdı 1430 Turkulr veoyjn havalan 15.00 Sı/ın n,ın scclıklcnmı/ 16.00 Habtrler 16.05 Vur; lansestcf 1630 Ikı solıslten şarkılar 17.00 Habcrler 17 05 Ikı \olıst söyluyur 1730 KadınUr fdslı 18 00 Turk halk mu/ığı loplu programı 1830 Solıstler gccıdı Program vc kapanış Sıdney ve Jean Dixon. Sezen i Cumhur Onal'ın "Mozik Yelpazesi"nden sonra, "Hollywood'un Oykus«"nun ıkıncı bolumunde, Hollvwood'u yaratan ve yöneteııPARtS (AA) lran'ın eskı ler arüatılacak dını lıderı Ayetullah TV2'de ıse 21 40'da "Caz Humeynı'nın hakkında öltim Duoyasından" ve gece bultenınden fetvası çıkardığı Hınt asıllı sonra Ettore Scola'nın "Varennes Gecesi" adlı fılmı yer alacak Fıl Musluman yazar Salman mın baş oyunculan Jean Louis Ruşdı'nın "Şevtan Ayetleri" Barraull ve Marcello Mastroianni. kıtabı, Fransa'da satışa 28 temmuz cuma gunu, TVl'de çıktığı ılk gunde "çok satan" saat 22 35'te Fıkrel Terzi'nın yo kıtaplar arasına gırdı. nettığı Işık Venersu ve Cuneyt Tu Başkent Parıs'ın rel'ın aktardıkJarı "Şiirle" adlı merkezındekı buyuk bir programda Bedri Rahmi Eyuboğ k ıtabevmde yaklaşık bır saat lu'nun "Karadut". Oktay Rifat ıçınde bın kıtap satıldı ın "Kanma", Behçet Necatıgil'ın Fransa Kultur Bakanı Jack "Gizlı Sevda", Salâfa Birsel'ın Lang'ın desteğıyle kıtabı "Guzinin Gençlik Yıllan", Cahit yayımlamaya karar veren Kulebı'nın "Hikâje" adlı şı yayıncı Chrıstıan Bourgoıs ırlerı dınlenebılecek polıs korumasına alınırken, Popvızyonda Express Yourself' adlı parçasıyta Madonna da (yukarıda) Cumanesı gunu TV1, •'Hoşgel çevırmenın de gerçek adını ekranlara gelecek Popvizyon un vdeoklıplennı sunacağı otekı sanatçtlar dın Yaz" adlı çocuk programıyla gızledığı goruldu. arasmda Natalıe Cole, Tom Petty Cyndı Lauper, Marc Aimond Robbıe 10.00'da açılacak Çızgı Füm, Pop Nevıl, Sam Brown ve Tonı Chılds da yer alıyorlar Vızvon, Bevaz Gölge, Kayahan'lı "Yanra Elma" programlanndan sonra, 14 30'da Albert Brooks'un TV 1 YARI ŞAKA YARI CİDDİ yonettığı "Çağdaş Sevgp adlı film YALOVA (Cumhuriyet) gorulebılecek Yalova Kultur Sanat ve "Bilinmeyen Anadolu" adlı belTunzm Vakfı 'nca duzenlenıp, gesel dızınm 6 ve son bolumu, Mıtnar Sınan Ünıversıtesı "Dnnyadaki Mucizeler" adlı belgeselın 3 bolumu, gunun otekt ılgı oğrencı/en tarafmdan çekıcı programlanndan TV'de organıze edılen Bınncı Yalova Turk Sıneması'nda Aram Gul Kultur Sanat Şenlığı sona "Kıme fsivel kıme Kısmel" ve yuz'un yonettığı Kenan Kalav ve erdı. Kultur Sanat ve Tunzm "Yan Şaka Yan Cıddi" adlı gulduru programı bu kez komedyenlik "Komedyen Ha\alı" programın Bahar Oztan'ın basrollennı pay Vakfı Başkanı Cemal Incı, konusunu ışlıyor. Çeşıtlı skeçlenn yer aldığı programın bu akşamkı dığer skevlerının bas.lıkl^rı "\dt ı laştıkları "Mazideki Kadın" şenlığın gelecek yıl vakıf bolumunun konukları ıse yaşamlarını "mızah"la kazananlar. Şaka Yarı Cıddı"nın bu pıogram 22 30'da sunulacak başkanlığmda Yalova Kultur Servısı \an Şaka Yan çek Ana, LJve> A n a " adlı skevler cati Bılgıç'ın Lanlandırdığı "Şaır dakı konukları ıse Gu/ıde kasa30 temmuz pazar gunu 1 kaKavmakamlığı, Yalova Ciddı adlı gulduru progrdmının den sonra "Haftanın Atasozu" Temel" de her zamankı gıbı şıirını cı, Mujdal Gezen, psıkolog Dılek nalda Sal Mıneo gıbı bır zaman Beledıyesı ve Çıftlıkkoy bu akşamkı beşıntı bolumunun ya> ımlanıyor okuyor "Canlı Karikaturler'ın Dogu, \lesbocegı Krcan. Celal ların bebek vuzlu sanatçısımn da Beledıyesı ıle bırlıkte daha konusu "komedyenlik." Komik Kemal'ı Sezai Allekin ardından konıed^Liı >azar ılışkı i^ahın gazettmız muhabırtennden rol aldığı "Tonka" adlı pazar sı genış kapsamlı olarak organıze edıleceğını bıldırdı. Progrdmdd komedvenlık dersı ın Lanlandırdığı program, Nurhan lerını konu alan An, >a>ına g ı a Mert \lı Başarır. \\şen Gruda, neması gorulecek Bu vıtkı şenlığın nı Atilla Olgaç verıyor "Ciddı Damcıoglu'nun soyleyecegı " K o cek Skc\lc Melih hkener, Necalı Se\fi Dursunoglu. Tolo karaca ve organızsayonundakı aksakhk Toplanlı". "Kılıbık Koca", "Ger medyen Kanlosu" ıle suruyor Ne Bilgir, Krtul Koruvjn rol alıyorlar Perraıı kutman. Şeytan ÂyetlerV Franscfda Madonna e k r a n l a r d a « ^ £ Yalova Şenliği sona erdi Her şey komedyenler için TV 1 TÜRK • GALERİ •ATÖLYE PERA 146 97 38 132 64 26 SİNEMASI Acıların Actlar Günlüğü Yonetmeıı: Oksal Pekmezoğlu / Ovuncıılar. Fikret Hakan, Nılgun Saravlı / 1981 vapıını. Kultur Sertısi Araba lamırcısı Fikrel l'sla, karısından >ıllar OIKC bosınmışiır Yıllar sonra, a\rılnııs olduğu karısı olur Artık bır gcnv kız olan Nilgun ıse bır no lcrdo (.alısııidktadn Babasını ara ıııakta olan Nılgun, bır rasllantı sonuıu bır araba satışı evrakından bübasının adresım bulur \e ona gı deı Bır «.ıırc sonıa Fıkreı U«ıa hjsljlanır tîa/clc aNsamlığı \c sinema alıslcıı dc \apmış olan \onetmen *c souırivl ()k<ıal Pekmezoglu'nun 1%1 \ilinda ı,cktığı sıradan bır lilm AKSOYSANATEVİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAYTTLARIMEBASLAIIISm KazancYı»usuSag«DgkjSokaiunAplNo22CÎFINDIKUTel 1447721 (İOKBON S\N\I t. \1 I RİSİ YAZ ShRGİSI MustafaAyu RatnuAydın h\a Başaran AbCandaş I Hakkı Oeımrlaş BasrıErdem Zafn Gençaydın Cahrt Gu/aydın Berkelnel Ivon Karsan Gencay Kasapcı Bahattın Odabaşı HatıceOdaba* Hasan Pekmezcı UuratSınkıl SSamTekcao Avnı Afba$ ADTI6AN YAZ SERGISI Aİı Afmoca BednBaykom Cevort Derelı Nefat Dövnrn AbıdınD*x> lunnı Eıol »RohmıEyubofllu fren Eruboglu Homıt Goreie Genco» Ihson Cemal Karabuıçak nedennie bazı programlann tptal edıldığını, buna rağmen şenlığın amacına ulaştığını belırten Cemal tncı, şenlığe kaulan tum sanatçılara çahşmalarından dolayı teşekkur ettı •olkan Nacı isl.myeN Zekı Foık lıeı Burhon Uygur lyet Uıen Urku Varlık UGUN kadıkoı Beledıvesı'mn duzenledığı, Zerrın Ozer, Ezgının Gunluğu ve Kedı Grubu muzık topluluklan ıle Tuncay özınel ve arkadaşlarının yer aldığı muzık şölenı saat 20.00'de Fenerbahçe Burnu'nda başlavacak Şölende ha\ aıfışek ıle ses ve ışık gostensı de ı apılacak • Erfoulak imzalryor Fusun Erbulak "Delikir ıle Kırmızı Başlıklı Seyırcı" kıtabmı saat 14 00 'te Gulhane Parkı 'nda Guneş Yavınlan Standı'nda ımzaltvor • Fenerbahçe'de şolen GX GÜZEL SANATLAR C\7 ÜNİVERSİTELERİNE HAZIRLIK KURSLARI MAHİRGUVEN yonetımmde 36O 69 /f nnt #•/ ı\n h'i GUZEL SANATLAR'A Hazırlık Kursları Hıııtiü taıl hıiuyuıı SIICM Nı IS', K 1 ü 10.1 kulıkn, K I S IM /\l LSM \l \K1 ıı^vikhı k\uı\i sk •" ( ! 1' ) 13 2 2 3 1 9
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog