Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

14 ŞUBA T 1989 CUMHURİYET/13, BankerKastelli 1982’deFenerbahçe başkanlığına ancak Semih Bayülken’e “mikrop” deyince iş değişti harcadı Ben Fenerbahçe ,nl* Cumhuriyeti 10 YalçınDoğan’ınaraştırması 250 milyon lirayı Fenerbahçe’ye hibe ediyorum. 1 ,, Fenerbahçe Kongresi’nin dönüm noktasıydı. Kastelli “Büyük başkan tezahüratı arasında kürsüye çıktı. “Ben... diye elini kürsüye vurdu, bardak yere düştü. “Cevher Ozden ‘1m.Ben Banker Kastelli. Başka bir şey söylemeye gerek duymuyorum. “ “ Banker Kastelli: Sen kimsin be! Kastelli sözlerini Atlantik Sineması balkonundan bır ses çınladı: “Ulan... Sen kimsin be? Sen burada kimin parasıyla bize caka satıyorsun. Yetimin, dulun parasını toplayıp, burada kime söz geçirmeye kalkışıyorsun. Balkondan . . “ kez sessizliğe Ardından kongrenin dönüm noktası yaşandı. Banker Kastellikürsüyeçıktı. Salon “Büyük Başkan” diye inliyordu. “Ben..” diye söze giren Kastellielim kütsüyebir vurdu, kürsüdeki bardak yere düştü, Cevher Ozden’im...Ben Banker Kasteili...Başka bir şey söylemeye duymuyorum, Işte 251)milyon lirayı, öyle gerek sonradan geri almak filan yok, Fenerbahçe’yehibe rdIyorum...” ‘Sen kimsin be!’ Atlantik Sineması’nın balkonundan bir ses çınladı kongre salonunda, “Ulan.., Sen kimsin be..” Kongrede bütün başlar bir anda balkona çevrildi. Sesin sahibi ayağa kalktı herkes kendisini görsün diye. “Ulan” dedi yeniden, “Sen burada kimin parasıyla bize caka sattyoısun... Yetimin, dulun parasını toplayıp, burada kime söz geçirmeye kalkıyorsıın?..” Kastelli de herkes gibi dondu kaldı. Tek laf etmeden kürsüden indi. Semih Rayülken intikamını kötü almıştı. Son anda sinemanın balkonuna çıkmış, önceden kongreye miş, tam Kasıelli konuşurken içeri girmiş ve balkondaki yerini Mmıştı. Kastelli para lafını ettiği anda da yerinden kalkarak söylediğisözlerle kongrenin ibresini anda Şen’intarafına çevirmişti. Kendisine “mikrop” b diyenirisini Bayülken’inaffetmesi olanaksızdı. Şen 467 oy, Kastelli 202 oy almıştı. bagıran Semih Bayülken ‘di. Kastelli tek laf etmeden kürsüden indi... Masanın üzerinde duran tam 250 milyon lirayla poz poz fotoğraf çektiren Banker Kastelli, “Bu paralar günU Fe.erbahçe’nin oI*cak” diyordu. Gazeteciler kendisine ‘•AIiŞen yeniden ada> olursaJ’ diye soruya girdiklerinde, onlarrn sözünü kesiyor. “Ben Şetı men ezer geçerim, benden kimse Fe.erbabçe’ye başkan olamaz” diyordu. 1982 başlan, “bankeıieriııen lHiyükolduldan” aylardı. Gerçi, ayni yılın yaz aylarında. bankerlik olarezili çıkacak ve tek tük hariç, hemen hepsi, >rJnln KasteUi batacak vebazıları yurtdışına kaçacaktı. Ama dahil 1982 şubatında Fenerbahçe Kongresi’negiderken, bugünkü fıyatlarla yaklaşık 2.53 milyar lirayı bir anda Bir anlamda, “FenerbabW>ehibe” satın alıyordu. Fenerbahçe’yi Ashnda, Fenerbahçe’de de Ali Şen’epara nedeniyle eleştiriler yoğuniaşmıştı. “Parayı başkalan eriyor, dilAli Şen çalıyor” lafı Fenerbahçe kulislerinin yazgeçilmezsioganına dönüşmüştü. Semih Rayülken’inde bilinen hastalığı depreşmiş, kendi desteklediği başkana karşı muhalefete geçmişti. Ali Şen’inhesapsız para harcadıği söyleniyor,kulübün iyiceaçıldığı herkeste ot Kastelli, Muhittin Bulgurlu ‘ya varım diyordu. Bulgurlu, “Kulübün borçlarını ne yapacaksın diye sorduğunda ‘ ‘ telefon ederek ben bu işte q ertesi günü gazeteler, ‘Aii Şen, Kastelli ‘yi yendi haberlerıyle donatılmıştı. Kastelli ilan kesme cezası uyguladı. Bir süre sonra büyük bankerler gibi Kastelli de batacak ve yurtdışına kaçacaktı. Daha sonra yakalandı, hapiste yattı, çıktı, konut işine girdi, ancak 1989’da onun da sonuna gelmişti. ‘ ‘ ‘ edeceğim Fenerbahçe’yi” demeyi ihmal etmiyordu. Kastelli bankerler açısından zor bir dönemde arkasını Fenerbahçe ‘ye dayamak istiyordu. tak kanıyı oluşturuyordu. Bayülken eski arkadaşı Muhittin Bulgurlu’yaşimdi hak veriyor, onu telefonla arayarak, “Kulüp felakete gidiyor, 7080 milyoı lira hores girmiş” diyor. Bulgurlu ile Bayülken birlikte Şen’i Başkan “Bizimtarnmız budur” uyarmak diyerek atıyordu. “0 da bir şey miihya Al sa. Kastelliyekarşı aday Olup kazandı. bst.a s Fenerbahçebaşkanlığını on anda kaçırdı. Teminat talebi Devreyeeski Başkan Emin Cankurtaran giriyor, kulübün borçları karşısında Ali Şen’e,‘Sea yeniama de. SeÇIIebilIrSÜi, önce kongreden gekcek yıla kidur kulübil borçsuz benkac4ıua ilişkin onaylı bir taahhütname gönder” diyor, Muhittin Bulgutlu, “Notere gerek yok, karar defterine yezın buna, yeter” diye bir başka öneri getiriyordu. Ali Şen bunların hiçbirine aldırmıyordu. Dereağzı’ndayeşil saha yaptırmış olmaktan. Hisarbank İstanbul Bankası’ndan para almaktan ve kulübe bu paralarla tesis kazandırmakıan ediyordu. Fenerbahçe maçlara bir İstanbul Banka sı, bir Hisarbank reklamlarıyla çıkıyor, örneğin Mebarı reklamindan yılda dört milyon Galatasaray sağlarken, Fenerbahçe elli milyon lira elde ediyordu. Ali Şeıı bunlarla övüntiyordu. Bu arada Bayülken ama hibünler hep yönetimdeki üyelere“Parayı sizler Ali Şen, diye bağırıyor” diyerek yeni bir başkan artık aradığını açıkça ilan etmiş oluyordu. İşte, Banker Kastellibu hava içinde doğdu ustüne. Ancak herkesin kendine göre bir hesabı Fenerbahçe’nin vardı. Gerçi, işler dışarıdan bakıldığında, iyi Ancak görünüyordu. herkes bankerlere yatırdığı bu paraların karşılığında, bankalara göre çok yüksek faiz veren soııunu merak ediyordu. Başta Kastelli, bankerlerin bankerlerin kendileri de zamanı gelince ana parayı nasıl ödeyeceklerini bilmiyorlar. Kastelli böyle bir dönemde arkasını Fenerbahçe’yedayamak istiyordu. Ii’denyana tavrını açıklıyordu. 11cm Bayülkenhem Bulgurlu Kastelli’yidestekliyor, ama arada Bayülken bin tane manevrayla yine herkesin kafasını karıştırıyordu. Şen’in ilk başkanlık döneminde Fenerbahçe en çok galip gelen, en çok gol atan takım olmasına rağmen, 198182 sezonunu üçüncülükle bitirdi. 1982şubat kongteri ise liglerindevrearasına rastladı. Fenerbahçeilk desrede yakın rakibinden altı puan önde ligi birinciliken le götürüyordu. Ama para büyük sorundu. d Üstelik, 1982kongresinin bir başka Özelliği aha vardı, stat meselesi yine gündemdeydi... ‘Mikrop Bayülken’ Kongreden bir gün önce, Kastelli büyük bir hata işledi. 250 milyon lira karşısında artık kimsenin hesaplıyor, ağzına geleni söylüyor, “En büyük duramayacağını benim” sözünün dışında, başka laf etmiyor ve kendisini öncesinde çoktan başkan ilan ediyordu. Bu kongre arada büyük hatasını işledi. “Bayülken gibi mlkropinn Fenerbahçe’den teınizleyeceğim” sözünü ertesi gün kongrede çok pahalıya ödeyeceğini kestiremiyordu. Kongreden Öncekison gece elli kişilik bir grup Ali Şen’Ie birlikte Kalamış’ayemeğegitti. Bayülken de bir başka grupla aynı yerde yernekteydi. Herkes birbirini Öptü,Kastelli’yidesteklediğibilinen Bayülken,Şen’i öptü “Babacığım, gel ben senin listene iç kişi vereyim” ve . Fener’i ihya Yanı, hem ülkedeki genel ekonomik gidiş faiz politikası nedeniyle Kasteili’nm arzusu, hem de maddi açıdaıı açılan Fenerbahçe’ninkoşulları 1982 iyice şubatındaki kongrede kesişiyordu. Kastelli Muhittin telefon Bulgurlu’ya ederek, “Ben bu Işte varım” diyor, da Bulgurlu “Kulübün borçlarını ne yapacaksın” diye “0 sorduğunda, da bir şey mi, ihya edeceğim Feneıbahçe’yi” eksik etmiyordu. Bulgurlu da karşılığını . ....... ... . : . ..4c. Ah Şen’in “sabıkalı” olduğuna ilişkin polis kayıtları, polis belgeleri Fenerbahçe Kongresi’nden birkaç Önce MİT tarafından dağıtıldı. 1983 Kongresi’ne gidilirken Ali Şen’in fıyakası yayaş yavaş golgeienmişti.Çünkü, kulüp yenidenaçılmış, yeniden para bulmak sorun yaratmıştı. Yönetime geldiğinde kasada 4.5 milyon lira ile pek de fazla borcu olmaya bir kulüp bulan Ali Şen, şimdi ayrılmak noktada 75 milyon liralık bir fatura bırakıyordu. istediği Gerçi, bilaııçoda 25 milyon liralık bir borç görünüyor, ancak denetimsonucunda bunun 75 milyonliraya uzandığı görülüyordu. Borçla birlikte, Şen’in Bayulken’le de arası açılmıştl. Takımın şampiyon olması, stadın kırk yılın sonunda açılmasıkolaylıkla unutuluyor, “Şambaba”nın yem stratejiieri kulüp çevresinde aynı kolaylıkla revaç buluyordu. İşte, 1983 Kongresi öncesinde Fenerbahçe’deki bozuk havaya “MİT yardımı” da eklendi. Fenerbahçeli üyelere postadan çıkan polis belgelenne göre, Ali Şen 1963 yılında tsveç’te bir mağaza hırsızhğına karışmış, 1970 yılında da Danimarka’da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan bir buçuk yıl hapis cezasına çarpurılmıştı. Polis belgelerindesabıka kaydı, fotoğrafı, ismi, adresi tam olarak bulunuyor, bunlar Fenerbahçelileretek tek gönderiliyordu. Aynca, kongre günü de zaten elden ele dolaşıyordu. Faruk Ilgaz, yeniden tek aday olarak kongreye gitti ve başkanlığımn üçüncü dönemi başladı. 198386 arasında başkanlik bir ara, llgaz’m geçirdiği trafik kazası Fikret’e geçti, ancak bu da çok nedeniyle sürmedi. Çankaya Köşkü’nden Fenerbahçe Kulübü’ne telefon edildi. Cumhurbaşkanı Evren, Fenerbahçe’yiziyaret etmek e bu ziyaret sırasında da yaşayan kulüp v başkanlarının hatırını sormak istiyordu. Dolayısıyla, tek tek tüm başkanlar kulüpte bulunurlarsa, Cumhurbaşkanı Evren memnuniyet duyacaktı. Telefon tam kapanmak üzereydi ki Çankaya Köşkü’nden arayan yaver bir ekleme yaptı, “Tüm başkanlar hazır bulunsun, Ali daha Şeıı hariç...” Nitekim, Evren’in Fenerbahçe’yiziyareti anısına başkanlarla birlikte çektirdiği fotoğrafta Ali Şen yoktu. Çankaya, Fenerbahçe Kongresi’nden önce üyelere dağıtılanen’le ilgili polis kayıtlanndan haberdardı. Ş Rüzgar dönmüş, anlı şanlı bir dönem geride kalmıştı. İşin ilginç yanı, “paralı başkanlar ve yöneticiler” dönernlerininen önemlisindenbirine damgasını vurmuş olanlar, dönemin sonunda garip bir biçimde tek tek batacaktı. Kastelli gibi, İstanbul Bankası da (Mete Haslar’a Hisarbank da (Ömer Çavuşoğlu ve ait), ortaklarına ait) batanlar arasında yer alacaktı. Ali Şen’e gelince... MAGA, FERMAL, NURSEN ve Şen Denizcilik A.Ş. gibi şirketlerin sahibi olan Ali Şen bugün toplam yaklaşık yüz milyar liralık bir deneiliyor. FERMAL, Sovyetler Birliği ile iş ciroyu yapıyor genellikle, NURSEN tekstil kuruluşu. MAGA ise, Şen’in sahip olduğu firmaların en büyüğü. Deri üretimi, ihracatı, konfeksiyon üzerine faaliyet gösteriyor. Ali Şen‘in sabıkcısıçin i MİT belgeleri ‘. ... :• <. , .. . .: . <>%. .< . ‘: “Ali Şen Kastelli’yiyendi” haberleriyle donatılan ertesi gün Kastelli ilan kesmek cezası gazetelere, Bir süre uygulayacaktı. sonra, bankerlerin büyük çoğunluğu s Kastelli’ye onandadarbevurdu. gibi kendisi de batacak ve yurtdışına kaçacaktı. Yurtönerisinde bulundu. Şen kabul etmedi. dışında yakalanmak, hapiste kalmak gibi cezalar sonAtlantik Sineması’nda kongre tam on bir saat sür rasında, günü gelecek yine piyasada bu kez “konut dü. Bu arada ilginç bir olay daha cereyan etti. Beden inşaatı” ile arzı endam edecekti. Ama onun da suyu 1989’a girildiğinde çıkmak üzereydi. TerbiyesiGenel Müdürlüğü’nden gelen bir yetkili, çıkarak Fenerbahçe Stadı ile ilgili projelerin onaykürsüye lanmasıru, inşaatın son aşamaya geldiğini, ancak onay Semih Baba’nın öyküsü lama halinde inşaatın tamamlanacağını söyledi. Bir an18 yaşında gazino işletti. Düğünlerde akordeon çallamda kongreyi tehdit eden sözler de söylüyordu. Ne dı. Koyu CHP’li olmasına ıağmen CHP’den koyuldu, de olsa askeri yönetim vardı. Kimse pek ses çıkartamadı. “Projenin kongrede onaylanacağı” sözü Köfteci dükkanı açtı. Ama asıl mesleğidoktorluk. Otuz Ali Şen, nü Gençlik ve Spor BakanıVecıliGönül‘e zaten vermişti. beş yıl kongrelerden oradan oraya koştu durdu. Asıl mu? Hayır hayır... Asıl mesleği Şen, “Bazı şeylere artık itiraz edersek, bu stat bitmez” mesleği doktorluk “kongre kazanmak”. Kadıköylü ve sadece Kadıköyiti. dedi. Gerçekten, tam kırk yıldır süren “stat öyküsü” 1982 Kendi deyişiyle“hayatta yemediğinane kalmadı”. Otuz eylülünde noktalanacak, belki Fenerbahçe istediği his beş yıl süreyleFenerbahçe’nintüm başkanları onun karselere tam olarak kavuşamayacak, ama stadın inşaatı şısından gelip geçti. “Başkanlar galerisi” onun Fenerbahçe’deki en büyük yapıtı. da bitecekti. Bugünkü Fenerbahçe Stadı nin Altay’ı 20 yendiği maçla açılacaktı. Semih Bayülken!.. FenerbahçeEvet, lilerin deyişiyle“Şambaba Semih”. Herkesle konuşurKongredemüthiş elektrikli bir hava vardı. Çeşitli ken “baba” diye hitap ettiği için adı “Şambaba”ya sonra üyelerden önce Ali Şe. söz aldı. Yaptığıişleri kan Semih Bayülken. Fenerbahçe’nin en çok biri de Ali Şcn’in bazı üyelerin anlattı. Eleştirilerden konuşulan isimlerindenbiri. Hatta, kendisindenkızgınlikla, yönetim odasına girmelerine karşı çıkıp, onları kurulu fürk, sevgiyle,dostlukla söz edilen, ama mutlaka söz odadan attırmasıydı. Şen, “EJbetle aUınnm, orası edilen Semih Bayülken’inyaşamı, belki de Fenerbahçe yönetim odası, yeniden beni başkan seçerseniz, kurulu kongre tarihinin bir izdüşüınü. Fenerbahçe o odada görürsem, yine ilgisi olmayan kİşileri Semih Bayülken’inadını dolaylı ya da doğrudan ankulaklanndan gibi onları dışan atarım” dedi. Salon ilk denildiğiııde tnttıığıım mayan hemen hemen tek Fenerbahçeli bulmak olanak dışı. Yaklaşık otuz beş yıl Fenerbahçe’demuhalifiyle, h iktidarıyla er olayın, her gelişmenin kendisinden kendisinin sorumlu tutulduğu, eller üstüne alınsorulduğıı, dığı, çöp sepetine atıldığı, en umulmadık anlarda yeniden iktidarın dizginlerini denetlediği bir başka “kongre adamı” bulmak, sadece Fenerbahçe’de değil, herhalde herhangi bir toplumda da hemen hemen olanaksız. “Fe’ nerbahçe’dekongre var” denildi mi, otuz beş yıl sürey: le, bu sözün hemen ardından akla gelen tek soru var: “Peki, Semih ne yapacak bu kongrede?.. Semih kimin yanında?.. Semih kimi başkan yapacak?.. Semih başkan yaptığı kişiye ne zaman bir muhalif çıkartacak?.. Semih geldi, Semih gitti... Semih... Semih... Semih..’ , 1 Semih Bayülken, yaygın deyişle ‘Şambaba Semih 35 yıldır Fenerbahçe kongre kulislerinin bir numaralı adamıydı. Hangi dönemde olursa olsun, yönetimin listesi hep Bayülken ‘in cebindeydi. Yönetimi seçtirmek için her yol mübah yöntemini uyguluyor, Makyavelizmden seçkin örnekler sırnuyordu. ‘ 44’IükFenerbahçe Galatasarmaçının t şampiyonluğu kıl payı Kaçırıyordu. Oysa, beraberlik Fenerbahçe’ye bile yetebiirdi. İşte, Alpaslan tam bu sırada arkadaşlarına ve “Herkes bildiği gibi oynayacak, sorumluluğu sesleniyor ben *hyorum, ama adam adama markaj olmayacak” diyordu. Fenerbahçeliler bir anda değişti. Tribünlerde binlerce seyirci gözlerine inanamıyordu. Sanki Fenerbahçe’ye yukardan bir vahiy inmiş, hepsinin oynadığı futbol aniden değişmişti. Önce Onur’un golüyle hafifçe ümitlenenSarıLacivertliler,Özcan’ın üçüncü golüyle işin peşini bırakmamakta kararlı olduklarını ilan ettiler. 70. dakikada Mehmet, durumu 44 yaptığında kimse inanamadı aradaki farkın nasıl kapandığma. Ertesi gün Fenerbahçeli futbolcular antrenörleri Stankoviç’in sonrası demeçlerini gazetelerde okudukmaç lannda, beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Stankoiç, “ikinci devrede ben elimi kaldırdım ve ‘Ikİncitaktik’ diye işaret verdim, çocuklar da bunu uygaladılar ve 4l’lik yenilgiden 44’lük beraberliği böylece yakaladılar” diyordu. Zerre kadar ilgisi yoktu, ama Stankoviç kendisine pay çıkarmasını çok iyi biliyordu. Futbolcular kendi aralarında Stankoviç’e söylemedikleri lafı bırakmadılar. Bir antrenör futbolcuların hakkm, işte ancak böyle yiyebilirdi. Ama, eğer yemlgiden kurtulmasaydı takım, Stankoviç mutlaka “futbolcular benim söylediğim taktiği uygulamadılar” diyecek ve kendine yine bir kaçış yolu bulacaktı. Futbolcuantrenör ilişkisinde, daha doğrusu antrenörün futbolcuyu sömürmesinde bundan daha iyi bir örnek herhalde yaşanamazdı. Futbolcunun sömürülmesirıc da yöneticiler katılmıyor muydu?.. zaman zaman KastelTakım Aipaslan, Ali Sami Yen Stadı’nda Kapanı takım arkadaşlarını yanına çağırdı, ‘(*ktik filan yok, hepiniz bildiğinizgibi oynayın, maç da gidiyor, da kaybediyoruz, yeter be” diye bağırdı. şampiyonluğu Yaşar Erdoğan, Onur, Alpaslan, Cem Mehmet, Osman, Müjdat Arif, Selçuk, Özcan onbiriyle sahada dizilen Fenerbahçe, 1983haziranında ligin bitimine iki hafta kalan ve şampiyorıluğa oynarken C saray karşısında tam 41 yenik durumdaydı. Antrenör Stankoviç maç başlamadan önce futbolculara verdiği taktikte “adam adama Fenerbalıçeli yapacaksımz” demişti. Geri dörtlüdeki Cem, markaj en Galatasaray’ın tehlikeli oyuncularından Seydiç’i tutacaktı. Seydiç nereye gitse, Cem de oraya... lılaı rakiplerinintaktiğini anlamakta gecikmedi. Galatasaray Seydiç geliyorFenerbahçe yan sahasına, Cem’i yanına alarak sahanın bambaşka bir yerine koşuyordu. “Adam adama markaj” olduğu için Cem de Seydiç’in peşiııi bırakmıyordu. BöyleceFenerbahçe’ninsol koridoru boşaldı. Galatasaray da golleri sıralanıaya başladı. 10. dakikada Seydiç, Galatasaray’ı 10Öne geçirdi. Hemen üç dakika sonra Özcan 11‘lik beraberliği sağladı. bu dakikadan sonra tribürıler Fenerbahçe’Işte, nin perişanlığını izledi. Önce Bülent, sonra Sinan’la 3l’lik farkı yakalayan Galatasaray, Hoçiç’le 4l’lik müthiş bir skora uzanıyordu. Dördüncü golü ağlarında gören Fenerbahçeliler döndüler. Çünkü, Galatasaray maçını çılgına kaybettikleri Trabzonspor’un şampiyonluğu hemen takdirde, hemen gararıtileniyor, Fenerbahçe ligin bitimine iki maç kala, tüm bir sezon liderlikte sürdürdüğü 1983 yılında AipaslamBildiğiniz gibioynayın Herkesin hakkında hemen her yakıştırmayı yafta gibi astığı Semih Bayülken’inFenerbahçe’dene kadar dostu varsa, o kadar da duşmanı, bir o kadar da onu mantığı ve aklı ile değerlendiren taraftarı var. Çok kereler yönetim kurulunda görev almasına rağmen hiçbir zamaniilen başkanlık görevini üstlenmeven Semih Bnf yülken’ekarşı, adı duyulduğunda, hemen hiç kimseohjektif bakamıyor. Bir bölümü anında bir düzine ağza alınmayacak laflan sıralarken, bir bölumü sıcak bir gülümsemeyle anıyor, bazıları ise “Ne kunıazdır o” gibilerinden alaycı bir tebessüm takınıyor. Ama Semih’le ilgili hiç kimse objektif bir giremiyor. değerlendirmeye İşte, bu nitelemeler kendisini daha ilginç kılıyor. Otuz beş yılın ardından, Fenerbahçe’de hangi sorun çıksa, hangi kongreden, hangi başkandan söz edilse, kaldırın taşı, altından mutlaka Semih Mutlaka Semih’leilgili bir olay Fenerbahçe ile bağçıkıyor. lantı kurularak anlatılıyor. Hangi dönemde olursa olsun, Fenerbahçeyönetimine girecekkişilerin listesinisadece Semih biliyor. Liste hep Semih’in cebinde dolaşıyor. Kongredecebinden çıkıyor veo liste doğrudan doğruya yönetime seçiliyor. Nasıl oluyor bu?.. Zaman zaman rakı masalarında, kongre delegelerineKadıköy’ünçeşitli meyhanelerinde ziyafetler çekerek, zaman zaman delegelerin her türlü dertleriyle ilgilenerek, ama onları hiçbir zaman kendi başlarına bırakmayarak “Sıkıntın var mı, nasıl yardımcı olabiliriz” gibi sorularla delegeleridaha kongreden çok önce kendine bağımlı hale getirmek, kongre sırasında da vereceğibir işaretle istediğilisteyigenel kurulun onayından geçirmek... hatırını sorarken, zaman Delegelerin zaman zaman da belki onları sıkıştıkları bir noktadan kıskıvrak yakalayarak, yine istediği yönde oy kullarımalarını sağlamak... Gerçekte, bazen sevimli görünmek, bazen dişlerini göstermek... Ama eğer genel bir niteleme yapmak gerekiyorsa, “yönetimi seçtirmek için her yol mübah” yöntemiyle, tam anlamıyla Makyavelizmden seçkin örnekler sunmak. SIHECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog