Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Toplu konut. AnkaraEryaman. PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r Cu m h u r iyet 65. Yıl; Sayı: 22953 Kurucusu: Yunus Nadi AnkaraEryaman. iyi ımkan. PAMUKBANK iyi ban kad ı r Londra'dan 350 TL. aa>v **w 17 Temmuz 1988 Pazar Yüzyılm kaçakçılığı Sunuş lstanbul Arkeoloji Müzesi eski Müdireâ Dr. Nurfin Asgari 20 Mayıs 1986 tarihinde Ankara'da Türk Tarih Kurumu'nda eski eser kaçakçıhğı ve önleme yöntemleri konusunda ilginç bir konferans veriyordu. Konferansın dinleyicileri arasında Bayan Asgari'nin Türk ve yabancı meslektaslan, üniversite öğretim üyeleri ile öğrencileri, emniyet görevlileri, basın ve hatta Ankaralı birkaç eski eser kaçakçısı da bulunuyordu. Dr. Asgari konuşmasını bitirdikten sonra dinleyicikrin çeşitli sorulannı yanıtladı. Daha sonra Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü'nden Profesör Dr. Cevdct Baybartluoglu söz alarak, dinleyiciler arasında bulunan Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Dr. Narettin Yardımcfya şu soruyu sordu: "1984 yüiDda Elmab'un Bayındır köyrinde (Arkası Sa. 15, Su. 4te) Yabancıların "Yüzyılın Defınesi" dediği Elmalı definesi nasıl bulundu, kaçırıldı, satıldı? Armağanın da dili var OKAYGÖNENSİN "Defînecilik" en yaygın işlerden biri oldu. ÖZGEN ACAR Bugün Türkiye'de 100 kadar "defıne avcısı" NEW YORK Karlar eriyip olduğundan söz ediliyor. Antalyah bir TV yağmurlar başladığında gılnes bir baska ışıldar Anadolu toprağıntamircisi ayda en az 30 tane elektronik da... Güneş bulutlann arasında bir dedektör tamir ettiğini söylüyor. "Her köyun kaybolur bir çıkar. Bir bakarsınız bir delisi var" atasözü değiştL Artık "Her yagar, bir bakarsınız gök açar. köyün bir delisi, iki tane de defıne avcısı var." Toprak ıslak ıslak ışıldar. Dağlardan akan sular, ırmaklar aracılıNew Yorklu bir antikacı anlatıyor: "Hemen önce hemen her ay Türkiye'den kaçırüan bir defıne ğı ile nehirlere kanşmadan da tatarlalann uzerindeki topragı ABD'ye geliyor." şırlar beraberlerinde. Bu bir kaç Ünlü "Elmalı Defınesi"ni bulanlardan Elmalı doğumunu da kolaylaştınr. lşte baharın bu günleri define Bayındır köyü muhtarı Ahmet Ali Şentürk, avcılan için en ideal gunlerdir. definenin bulunuşunu şöyle anlatıyor: Çttnkü altın, gümüş, her ikisinin "Dedektörden aniden bir vınlama çıktı. büeşimi olan elektron ya da bakır Hemen koştuk. Sesin en güçlü geldiği noktayı gibi maddelerden yapılmış nesneler, özellikle sikkeler daha ağır olellerimizle kazdık. 15 santime inmiştik ki, duklan için toprakla birlikte taşınkırık bir küpün içinde çil çil gümüş sikkeleri mayarak ıslak ıslak ışıldayan yergördük." Sikkeleri bulup satanlardan îbrahim yüzüne çıkarlar. Bu nedenle salyongoz ya da tnantar toplayan Başbuğ anlatıyor: "Sikkeleri belki 10 kere köylüler, çob'anlar ve çocuklar saydık. Tamı tamına 1900 taneydi. Ne bir sagda solda çeşit ceşit sikkeler bueksik, ne bir fazla. Hepsi gümuştu ve hiç lurlar. (Arkast Sa. 15, Su. l'de) kullamlmam ışlardı." santimlik erozyon gebe toprağın Diplomatik geleneklerde armağanlar hep özel bir ağırlık taşımıştır. Ama Turktngiliz ilişkılermde iist duzeyde temaslarda alınıp verilen armağanlar, İngiliz diplomasisinin farklı inceliklerinden olsa gerek, donemlerine göre farklı öykulerin konusu olmuş. Zürih'ten Müzik dolu sokaklar ADEM SAĞLAM türihliler, sokakları çoktandır turistlere lerk etüler. Tek tük kalanlar ise ünlü müzisyenlerin çılgın ezgileriyle sarhoş olmanın tadını çıkanyorlar. Buenos Aires'ten M SfeRE m MtUM ÜM '*Jına Defcadrahmsı" otank adbndınlan sktenm un ve arka yuzlen Atna Dekadrarımsı. A80'de twr muzayedede 800 ıratyon Turk Lırasma satıldı Bu srtte, Aırtalya Elmak'dan kaçınMı tfHJKTM MNKTftÜSHrrtM Antalyd mn Elmalı icev Rayındır köyu eski muhtarı Ahmet Alı Şerturk defmeyı bulan uç kışıden b* n Mutıta Şenturkdefineyıbulanlan arabasıyla goturOu Ozel Türk ve yabancı ohuUarı kazananlar 6. 7. 8. 9. Saytalarda ŞAMPIYONLAR BURSA VE SAKARYA'DAN 11. Sayfada Ûnkü caz trompetçisı Dizzy Gtliespte, dun Istanbut'a gekii. 16. Uluslararası lstanbul Fesövalı kapsamında bu Açıi^ava Tıyatrosu'nda bir tonser verecek olan Gillespie, Turkiye'ye ilk kez geldijji 1956 yılında aralarında Erol Pekcan ve Suheyl Denızcı'nın de bulunduğu muzısyenler tarafından "muziklı" olarak karşılanmıştı Gıllespte bu kez kendisıne ayrılmış Mercedes'e Eyvah, çöp geliyor! VAMIK KURAL tiçüncü Dünya Ülkelerinin yeni uğraşı, kendi pisliklerini temizlemeye çalışmanın yam sıra, bir de gelişmış ülkelerin ıtelemeye çalıştığı artıkların sızmasını engellemeye çalışmak. Roma'dan Zehir saçan sömürgeci NtLGÜN CERRAHOĞLU İtalyan'm Üçüncü Dünya Ülkelerı ve özellikle Nijerya'ya yönelık çöp ihracatı skandal boyutlarına ulaştı. Brüksel'den Marmaris veKaş'tan 260 milyon dolarlık hayali ihracat olayı tzmirDGM'de Ifll C A I t r c i D j 7 7 V Jfll O U I I I C I W l £ £ y a k ş a m 'Hayali'ye iki dava Bir hayali ihracat tutturdıılar guliyorlar Özal basına çattı: izmirDGM Savcılığı, 1986 'da Marmaris Gümrüğü'nde saptanan 60 milyon, şubat 1988'de Kaş Gümrüğü'nde saptanan 200 milyon dolarlık hayali ihracat olaylarının sanıklan hakkında "toplu kaçakçılık"tan dava açmayı kararlaştırdı. Marmaris'teki hayali ihracat olayının beş sanığı halen Buca Kapalı Cezaevı'nde tutuklu bulunuyor. Bu davanın ilk duruşması 19 temmuzda. MUSTAFA BALBAY tZMİR Başbakan Turgut Özsü hayali ihracat ile ilgili haberleri "palavra" olarak nitelerken tzmır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılıfcı Marmaris ve Kaş'taki hayali ihracat olaylarını "kaçakçılık" kabul ederek dava açma kararı aldı. Marmaris'ten 1986 yılında yapılan 60 milyon bmene kadar havaalanında kendısını tanıyaniarla sakalaştı (Fotoğraflar Eıdofian Koseoğlu) YAŞAYAN CAZ DİNOZORU DtZZY GÎLLESPİE SAD6TTİİİ OAVRAM'ın yaa»l 5. Sayfada Ortanca kız 30 yıl sonra daha da büyük Dünyadan habersiz bir piyano öğrencisi olarak gittiğim Boston'da tanıdığım Joan'a soruyorum: "Şimdilerde daha mutlu olduğunu söylüyorsun." Yanıtlıyor: "Yaşadıklanm güzeldi, ama şimdi kendime karşı daha hoşgörülüyüm ve rahatım." FİLtZ ALİ Joan Baez'le tstanbul'daki yoğun konser programı, gazetecilerin, TV ile Radyonun ve hayranlarırun yarattığı başdöndürucu kargaşalık arasında birkaç telefon konusması ardından 14 temmuz perşembe günu saat 19.00'da Açıkhava Tiyatrosu'nda buluşabildık. Joan Baez'in benim hayatımdaki yeri garip bir rastlantıyla çok önemli. Dünyadan habarsiz bir piyano öğrencisi olarak gittiğim Boston'da konservatuvardaki sınıf arkadaşlarımdan birinin kanalıyla tanıdığım Baez ailesi ile bambaşka bir dünyaya adım attım ilk gençliğımde. Pasıfizm, pasif direniş, her türlu baskıya, savaşa karşı çıkma, dunyanın neresinde olursa olsun baskı gören ınsanlarla yardımlaşma, siyahlann uygarlık haklannın elde edilmesı mucadelesi, Gandhi'nin felsefesi ile savaşa asker olarak katılmayı reddedip hapse atılmayı yeğleyen Quaker mezhebinin aynı noktalarda (Arkası Sa. 19, Sü. Vde) YÖNÜYLE JOAN BAEZ Hep hüzün kalırperonda HADİ ULUENGİN Demiryolları, 19. yüzyılda sanayileşmiş toplumların can damarlan olduklarından, istasyonlar da, havaalanları ve otobüs terminalleri yeni mihraklara dönüşmeden önce, yerleşim birimlerinin vazgeçilmez odak merkezlerini oluşturmuşlardır. Ve onların, her mekân gibi, ikincil ve uçuncul işlevleri vardır. 17. Sayfada "Hayali ihracatla uğraşacaklarma hayali haberlerden vazgeçsinler" diyerek basım suçlayan Başbakan "Yatan habere daha önce ceza verecektik, vazgeçtik. Ama şimdi düşünüyorum, öyle çok hayali haber var ki" dedi. 19. Sayfada ÎHRACA T HIZ KESTİ 15. Sayfada dolarlık hayali ihracat davasında ilk duruşma 19 temmuzda. DGM Savcı Yardımcısı Yıdçın İJnal hazırladığı iddianamede, "DüzenJenen faturalar muhteviyat itibany • yanıltıcıdır. İbracat fiiüyat a degil sadece gumrük çıkış beyaı namelerinde raevcullur" dedi Kaş^tan yapılan 200 milyon dolarlık hayali ihracat ile ilgili dosya, (Arkası Sa. 19, SU 4te) VeU Can Oduncu öldüriUdü 12 Eylül öncesi çeşitli terör olaylarına karışan ünlü ülkücü Veli Can Oduncu, Gaziantep Cezaevı'nde çıkan kavga sonucu falçata ile öldürüldu. 15. Sayfada KIMKİMDİR15. Sayfada Ara yerel seçim bihneceye döndü Anayasa Mahkemesi'nin Yerel Seçim Yasası'nın iptaline ilişkin karannın ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konudayeni bir yasa gerektiğini açıklaması üzerine, ara yerel seçimler askıda kaldı. ANKARA (Cumhuriyel Bıirosu) Anayasa Mahkemesi'nin Yerel Seçim Yasası'nın iptaline ilişkin gerekçeli karannın ardından, Yuksek Seçim Kurulu'nun yeni bir yasa gerektiğini açıklaması üzerine ara yerel seçimler askıda kaldı. Yerel seçunlerle ilgılı duğüm, Başbakan Turgut Ozal'ın hac dönüşu çozülecek. Ozal, hac dönuşunde, anayasa değişikliklerı ile ilgili olarak TBMM'yi olağanustu toplantıya çağırmak konusunda muhalefet liderleri ile görüsecek. SHP Gend Sekreteri De(Arkası Sa. 15, Su. 5te) "Neden bunca ilgi" sorusunun tılsımlı yanıtu Joan Baez, bize barışı ye özgürlügü söylüyor ALİ StRMEN Kulism kapıları zorlanıyor... Görevliler, polisler insanların sel gibi içeri akmasını önlemeye çatSHUnttLIMN BAEZfiEÇTİ Bundan yırmı yıl önce, 68'lerde ya da daha son lışıyorlar. Genç kızlar, delikanlıra "Onu Istanbul'da dınleyebılır mıyız7" sorusunun yanıD herhalde toca bir ısOh lar uçer beşer içeri alınıyorlar, kiza oturdu Hem o zamanlar getemezdı de Marbn Uıtrter Kıng'ın davasını omuz mı resim imzalatıyor, kimi armalamakla meşguldü Bir başka "ışı" de Vıetnam'a gıtmeyı reddeden askerter uğ ğan veriyor, kimi birlikte fotoğruna hapıslere gırmektı Ama ışte aradan yırmı yıl geçtı ve Joan Baez. arkasın raf çektirıyor ve hepsı Joan Bada, yureklerınden bırer parça koparıp göturdüğü bir dolu 68lı bırakarak üç gun ez'i opuyorlar. O yorgun, hatta de tethetbğı Istanbul'dan ızmır'e uçtu. (Fotoğrat Tank Ersoy) bitkin, bu sevgi gösterilerini gu (Arkası Sa. 19, Su. 4'le) lumseyerek karşılıyor. Birazdan, boylesi bir ilgi ve yakınlığı hiç beklemedığını söyleyecek. Biraz sonra, odasında başbaşayız. Ortak dostumuz Colman McCarth>'den soz ediyoruz ve soruyorum: Colman'ın onculuğünu >aptığı enstiluniın onde gelen u>elerinden birisiniz. Şiddete karşı banşı oğretme enstitusu ile boylesi ILTER TÜRKMEN . CUMHURIYET'E DEĞERLENDİRDİ. EN ÖNEMLt KONU A T ŞEBNEM ATİYAS'ın haberi 14. Sayfada İyi pazarlar Cumhuriyet Dergi Bugün ve her pazar Cumhuriyel 'le birlikte 'Yüzyılın Kaçakçılığı' ve Ciddiyet... X a r i h : 13 Haziran 1988. Yer: İstanbul Atatürk Havalımanı, Münih'e gönderilmek üzere hazır bekleyen, yaklaşık yarım ton, yam 500 kilo ağırlığında bir paket ele geçirilıyor. Roma dönemine ait bir "Bereket Temnçası" var paketın içinde. Suç üstü yakalanan eser üzerine Antalya Müze Muduriüğü, malı polıse haber veriyor. Polıs araştırmalarına başlıyor ve yakalananlardan 11 kişı tutuklanıyor. Kaçakçılar poliste bir isim veriyorlar: Edip Tellıağaoğlu. Edip Tellıağaoğlu, Cumhuriyet okurlarının yabancı olmadıkları bir ısim Eski CHP Mardin mılletvekıllerınden Mehmet Telliağaoğlu'nun oğlu. Halen Münih'te "Griffos" adlı bir antika galerisının sahibi 2021 hazıranda Cumhuriyet'te öyküsü yayımtanan ve (Arkası Sa. 15, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Yatınmcinın erken bayramı • Karabağ'da yiyecek sıkıntısı İki aydır Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezık yüzâe 3.6 ile siiren grevler ytizUnden Karabag bölgesinde haflanın rekortmenı olurken, dolar 1.3 prim yaptı. Ekonomi'de yiyecek sıkıntısı yaşandığı büdirildı. • Divan, yönetlmi terletti Fenerbahçe 3. Sayfada Divan Kurulu toplantısına katılan yönetim • Rock'çı Sting'den caz kurulu üyeleri kendılerine yöneltilen soruları 8918I Stockholm'den önce cevaplandınrken bir hayli terlediler. Spor'da Latin Amerika'da konserler veren ünlü Rock şarkıcısı • Avrupa'da TV savaslan A vrupa Stıng şimdi de Uluslararası televızyonları artık Amerıkan, Brezilya, Aförgütu turnesine ltalya ve hatla Avustralya dızılerıyle dolup hazırlanıyor. 4. Sayfada tasıyor. Arka Sayfada • Konvansiyonel indirim Varşova Paktı zirvesine kattlan 7 Varşova Paktı tiyesi ülkenin yayımladığı bildiride Batı siiahsızlanmaya çağrıldı. 3. Sayfada • Ortaköy'de her pazar bir pazar Artık Ortaköy'de her pazar bir pazar kuruluyor. 5. Sayfada UGURMUMCU GOZLEM Hacı Cumhurbaşkanı. . . Sayın Başbakan önümüzdeki günlerde Allahın iznıyle "hacı" olacak.. Nasıl olacak pekı? Devlet parasıyla "hacı" olunur mu? Olunmaz Bir yabancı devletin çağrısı üzerine hac topraklarına gıdilırse "hac tanzesı" yerıne getırılmış olunur mu? Olmaz, yıne olmaz Kuran'da hac koşulları tek tek yazılıdır. (Arkası Sa. 19, Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog