Bugünden 1930'a 5.373.259 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 KÜLTÜRYAŞAM 2. KANAL / BESTECİLERYORUMCULAR 17MART 1987 TELEMZYON 08.00 Açıhş Gönaydın Tttrldye 10.00 Eğiüm Önlisans Prognunı 11.30 16.00 1730 1830 18.45 Kapanış AçdışEgitim Önlisans Prognunı Açıkögretim Haberler Yavru Kuş TRT'NİN İÇİNDEN MAHMUT T. ÖNGÖREN Karpov önde gidiyor Tfültür Servisi Karpov'la Mm. Sokolov arasındaki yan final son karşılaşmasınm sektzinci maçı, berabere pozısyonda ertelendi. Sekizinci maçta beyazlarla oynayan Karpov'un vezir piyonu açılıştna Sokolov, vezirhint savunmasıyla karşılık verdi. Altmcı oyunu kazanan Karpov, bu maç öncesinde 4,52,5 önde bulunuyordu. On dört maçlık karşılaşmada, berabereler yarım, kazançlar bir puan olmak üzere ilk yedi buçuk puanı alan, dünya şampıyonluğu için Kasparov'la karşılaşmaya hak kazanacak. TRT'nin Düdüğü Yeni bir yasaya göre TRT'ye parayt sayan siyasal parti seçimlerden önce radyodan ve televizyondan daha çok propaganda yapabilme olanağına kavuşacak. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı özetle şudur: Parası bol olan parti TRT'nin düdüğünü çalar. TRT'nin düdüğünü parayla da olsa çalmak bu denli kolay mı? Elbette kolay. Ama eğer iktidar partisi iseniz bu düdüğü parasız öttürmeniz daha da kolay olur. Mem de televizyonun iki kanalında birden... Bir de parayı bastınız mı, düdüğü daha fiyakalı öttürürsünüz. Bunun sakıncası var mı? Bir bakıma yok. Nasıl olsa günumüzde her şeyin iyisi parayla. Kar mı yağdı? Emlak Vergisi'ni toplayarak cebini şişiren belediyenin umurunda bile olmaz, parayla adam tutar kan kaldırırsınız. Devlet üniversitesinden hoşnut değil misiniz? Parayı basar, çocuğunuzu Bilkent'e gönderirsiniz. Kalbiniz mi tekliyor? Parayı sayar (hem de yerine göre devletinkini) kapağı atarsınız H o uston'a. Eğer paranız varsa, TRT'yi satın alır, yaparsınız propagandayı. Cebi parayla dolu olanlar için, bunun ne sakıncası olabilir ki? Hep örnek aldığımız Amerika'da da durum böyle. İran'a silah satışından ötürü başkanlığı bir hayli sallanmaya başlayan Reagan da şimdiye dek katıldığı seçimlerden önce, partisinin kesesine dayanarak, Amerikan TV şirketlerinin yayınlarında bol bol propaganda yapabilme fırsatını yakalamıştı. Bizdeki Reaganlar da aynı şeyi niçin yapmasınlar? "Evet, ama efendim. Bir kez bizim radyomuz ve televizyonumuz 'özel' değil. TRT devletin bir kurumu. Devietin tekelindeki bir radyo TV kurumu böyle kullanılamaz. Sonra..." Durun bakalım, siz hiçbir şeyin ayırdın da değilsiniz galiba. Şu uygulamaya bakarsanız, TRT'nin çoktan devietin tekelinden çıkıp, hükümetin sıcacık kucağına yerieştiğini görürsünüz. Sonra yine TRT'nin bir "özel radyo" ya da "özel TV" gibi, reklamlardan aldığı çok büyük bir gelirle çahşttğını da mı bilmiyorsunuz? "Ozel radyo TV" çoktan kuruldu da, anlayamamıssınız siz. Bu nedenle de TRT'den paralı propagandanın yapılmaması için hiç bir neden kalmadı ortada. "İyi, ama ya düşünce özgüriüğünün bu paralı propaganda ile yara almasına ne demeli? Varlıklı partilerin cebi seçimlerden önce nasıl olsa sermaye kesimi tarafından yeniden doldurulacak. Ama yoksul partiler, düşüncelerini açıklamak ve TRT'den paralı propaganda yapabilmek uğruna, niçin para bulmak için uğraşsınlar? Hem sonra kâğıt üzerinde TRT hâlâ bir deviet kurumudur. Bir devlet kurumu olarak TRT'nin, seçime giren tüm siyasal partilere düşüncelerini parasız ve eşit sürede açıklama fırsatını vermesi gerekir. Bu, siyasal partilerden daha çok, halka götürülmesi gereken bir hizmet olarak görülmelidir." Siz de amma çok şey istiyorsunuz canım. Yeni yasaya göre yoksul partiler TRT'den hiç ücretsiz propaganda yapamayacak değiller ki... Ama parası olan, daha çok propaganda yapacak. Parası olan TRT'nin düdüğünü öttürecek ve düşüncesini daha çok yayacak. Günumüzde paranız varsa, düşünce özgüriüğünüz de var demektir. Hâlâ anlamadınız mı? Düşünce bile artık iki paralık... Bulapa bir hastalığa yakalanan Annamari, lyileftikten sonra, babası onu Amnın bir çocuk yuntuna yollar. Annamari burayı çok yadırgayacaktır. Gelibotu Yanmadaa Milli Parkı, 1. Dünya Savap yıllanna, Çanakkatt savaşlanna ve geriye dOnüflerle anlatüıyor. 1^.15 Görüntüler Gelibolu (Aynnlıh bilgi yandakı sulunlarda) 19.40 tyi Uyknlar. Çizgi FUm Jimbo Jet 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 TV'de Sinema: Kanunnn Kuweti2 2230 Cibona ZagrebScavolini Basketbol Maçı 00.20 HaberlerKapanış Avrupa Kupa Galiplen Kupası Basketbol fmal karşılaşması banltan yayımlanacak. (Aynntıh bilgi Spor'da) İ İ C KNL KN Î A A (Aynnlıtı bilgi yandakı sulunlarda) 1 ü 19.45 Açdış Besteciler ve Yorumcular 20.15 Haftanın Dizisi: Haendel (Aynntılı bilgi yandakı sütunlarda) 21.00 Gençler Yanşıyor Programda, Bahçeı Kanal Çağlar Lisesi ile Pcndik Lisesı yanşıyor. Noımk Kasapbasoğlu, Cumhur Atalay ve Adem Kıltç'm hazırladıkları program. dış kaynaklı müzıkle açılıyor. Çefitlı mtizik ve şarkılarm, yanşmaların konu edıldiğı programda bir de skeç yayımlanacak. Köksal Engur'un yunetectği yanşmaya, S'evra Serezli Kleopatra, Seiım Naşıl Napolyon, Baykal Kent Neron, Sual Sungur Kortfiçyus ve Tırbe Saran Eınsteın olarak kalıiacaklar. Çetm Altan'ın sohbeıinin konusu ıse Prosper Menmie'nın hıkâyelen. Aynca Al/red Hilchcock'un "Sürüngen" adlı fîlmi de gOsterilecek 21.30 Haberler 22.05 2. Kanal 2. Gece ~ Manizade'nin sesinden Saygun'ıın "Türküler"i Turgut Masatçı'nın hazırladığı, Özer Sezgin'in sunduğu programın bugünkü konuğu opera sanatçısı, bas Atilla Manizade. Sanatçı, piyanist Ergican Saydam eşliğinde Ahmet Adnan Saygun'un "Türküler"ini de seslendirecek. Manizade, son olarak, RimskiKorsakov'un "Mozart ve Salieri" operasım sahneledi ve Salieri rolünü üstlendi. Kiiltür Servisi Bugün İkinci Kanal'da izleyeceğimiz "Besteciler Yorumcular" adlı programın konuğu opera sanatçısı, bas Atilla Manizade. Turgut Masatçı'nın hazırladığı, Özer Sezginin sunduğu programda Atilla Manizade tanıtılacak. Manizade, ayrıca piyanist Ergican Saydam eşliğinde Ahmet Adnan Saygunun "Türkiiler"ini seslendirecek. Atilla Manizade, 1934 yılında Kıbns'ta doğdu. İstanbul Konservatuvarı'nda öğrenim gören Manizade, aynı zamanda îstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. Mimar olarak calıştığı Federal Almanya'da şan pedagogu Prof. A. Mayer'den yararlandı, Alman operalarını çalıştı, konserler verdi. 1960'ta Türkiye'ye dönen Manizade, İstanbul Operası'nın açılışında rol aldı. O günden bu yana istanbul Devlet Operası'nın önde gelen bas solocusu olan Atilla Manizade, şan çalışmalarını İtalyan maestro A. Granforte ve G. Momo'dan sonra O. Gallo'yla sürdürdu. 1973'te Dr. Bartolo ve Don Pasquale rollerini yorumlamak üzere Çekoslovakya'ya çağnlan Manizade, MOZART VESALİERÎÖpera sanatçısı, bas Attila Manizade (solda) son olarak RimskiKorsakov 'un "Mozart ve Salieri" operasım sahneledi ve bu yapıtta Salieri rolünü üstlendi. RimskiKorsakov'un tek perdelik operasında Mozart'ı Süha Yıldız canlandmyor. A nkara (anka) Türk •/M. İdareciler Derneği tarafından "En Alttakiler ve Toplumumuz" konulu bir konferans düzenleniyor. Derneğin genel merkezinde 20 mart cuma gunü yapılacak konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Fehmi Yavuz kalılacak. "En Alttakiler ve Toplumumuz" "Karikatür ve İletişim Tfühür Servisi Yıldız J\. Ümversitesi'nde bugün saal 14.30'da "Karikatür ve İletişim" konulu bir panel yapılacak. Panele konuşmacı olarak Ali Ulvi, Semih Balcıoğlu, Tan Oral, Haluk Şahin, Altan Erbulak ve tsmail Gülgeç katılacak. 2330 Kapanış 1974'te Figaro, 1975'te Osmin rollerini Prag'da Prag ve Berlin Devlet Operaları sanatçılarıyla birlikte yorumladı. Son 10 yılda Londra, Bonn, Frankfurt, Viyana, Sassari, Prag, Belgrad, Sofya, Plovdiv, Budapeşte, Biikreş, Varşova, Leningrad ve Moskova gibi otuzu aşkın kentte sahneye çıktı. Figaro, Kral Philîp, Don Pasquale, Don Basilio ve Mephisto rollerinde seçkinleşmiş olan Atilla Manizade, özellikle Turkleri konu alan operalarda Osmin, Atilla, Selim ve Mustafa gibi rolleri başarıyla yorumladı. 198085 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuvan'nda sahne oğretmenliği yapan Manizade, son olarak Rimski Korsakov'un tek perdelik "Mozart ve Salieri" operasım sahneledi ve metnini Puşkin'den kendisinin Turkçeleştirdiği operada Salieri rolünü üstlendi. tZLEYtÖ GÖZÜYLE Gençler için müzik TV, biz gençleri yeterince düşunmüyor. Haftada bir veya iki gün yayımlanan ya da program aralarım doldurmak için ekrana getirilen dış kaynaklı müzik programlan hep aynı sanatçılann aynı fılmleri. Oysa günümuzde müzik denilince artık birçok ve değifik nitelikte akımlardan söz etmek gerekli. "Heavy metaVden, hard rocktan pop caza kadar, 'ireagay"den new rocka kadar bir çeşitlilik söz konusu. Bunlar için haftanın belirli günlerinde ya da belirli bir gününde, verilmiş konserlerin yvyınlart yapılamaz mı? Eğer TV izleyicisinın bu tür müzikten hoslanmadığı varsayılarak bu tür programlar yayımlanmıyorsa, yayın saatleri oldukça geç saatlere alınarak bu tür yayınlara yer verilemez mi? TRT'nin "Gençlik" adıyla yaptığı programlarm dışında (ki bunlar da zaten yetersizj bu tür gırişimler de yapmasmı sabırsızlıkla bekliyoruz. MUSTAFA ŞİMŞEK İstanbul MÜYAP Basın Toplantısı wy~ ultur Servisi Dünya J \ Müzik Yapımcılan Birliği Türkiye Grubu MÜYAP (Müzik Yapımcılan ve Prodüktörleri Birliği/ tarafından bugun saal 10.00'da Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı düzenlenecek. Kültur ve Turizm Bakanlığı'nın 4 Eylül 1987'de sona erecek olan geçici bandrol uyguiamasının ele alınacağt toplanıı, MÜYAP Başkam Yaşar Kekova tarafından gerçekleştirilecek. Anten ayarını yapamıyoruz Uzun süredir tkinci Kanal'ı seyredemiyorduk. Sonunda bir tamirci çağırıp kanal ayarını yapmaya karar verdik. Ancak gündüzleyin ayar yaptığımız için görüntünün net olup olmadığını anlayamadık. TRT yetkililerinin yayından önceki saatlerde de bir resim ya da başka türlu bir görüntü vermesini istiyoruz. Aksi halde yayın sırasında anten ayarlannm yapılması gerekecektir. Gece vakti damdan düşup bir yerlerimizi kırmamızı mı ıstiyor bu yetkililer? NİYAZİ A YDIN htanbul 2. KANAL / HAFTANIN DİZİSÎ Jffagner'den sonra Haendel Haendel I Yönetmen: Tony Palmer / Oyuncu: Trevor Howard (Georg Friedrich Haendel) / 1985 yapım ı / 3 bölüm, 45 'er dakika. C Friedrich Haendel Kiiltür Servisi Sonradan Ingilız uyruğuna geçen 18. yuzyılda yaşamış unlu klasik muzik besıecısi Georg Friedrich Haendel'in yaşamöykuyönetmeni Ton> Palmer. Ingiliz TV film ve dizilerinde yönetmen olarak çalısan. eleştirmenlik yapan Tony Palmer, sanat yaşamına 1%5'te başladı. Daha çok klasık muzikle ilgjlı yapıtlanyla tanınan Palmer'ın, Alman besteci Richard Wagner'in yaşamoykusunu anlatan 13 bolumluk "VVagner" adlı dızisı, geçen kasım ayında klasik müzik ve opera sevenleri ekran başına çekmişti. Filmde Haendel rolunu tanınmış oyuncu Trevor Ho»ard oynuycr. 1916'da doğan Hov.ard, 1943'ten bu yana film çe\ ınyor. Yaşamını izleyeceğimiz oratoryonun yaratıcısı ünlıi besteci Georg Friedrich Haendel, 23 Şubat 1685'te Halle'de doğdu. 1609'da Halle'e yerleşmiş Süezyalı bir ailenin çocuğu olan Haendel, kuçukken gösterdığı olağanüstü müzik yeteneği sayesinde muzik eğitimi görmesi için ünlu orgcu vV'ilhelm Zachow'darı ders aldı. Berber olan babasırun zoruyla hukuk fakültesine giden Haendel, bir yandan da müzik çalışmaları yapıyordu. 17O3'te Hamburg'a giden Haendel, opera orkestrasına ikinci kemancı olarak yazıldı. Sanattaki yolunu Floransa, Roma \e Venedik'e yaptığı yolculuklardan sonra buldu. Besteci Jobann Mattheson ile dostiuk kurup, yazdığı iki opera "Almira" ve " \ e ron"un 17O5'te sahnelenmesini sağladı. 1706'da Prens Medici'nin çağrısi üzenne Italya'ya geçti. Italyanca olarak yazdığı ilk operası "Rodrigo"dan sonra 1708'de Venedik'te sahnelenen "Diriliş" (La Resurrezione) oratoryosunu yazdı. Kendisine pek çok hayran topladığı Italya'da "Agrippina", "Rinaldo", "Pastor Fido", "Amadigi" operalanyla buyük üne erişti. Orada tanıştığı Hannover Prensinin I. George adıyla Ingiltere Kralı ilan edilmesinden iki yol sonra. 1716'da Ingiltere'ye gitti. 1719'da Ariosti ve Bononcini ile birlikte Ingiliz Kraliyet Muzik Akademisi'nı kurdu. Bu topluluk içinde yeni operalar besteledi. 1720'de İtalyan Operası Krallık Akademisi muzik yoneticiliğine getirildi. İtalyan operasım Fransız danslarından aldığı biçimle zenginleştirdi. Sonra İngihere'de İtalyan turu operayı tanıttı. Sonunda oratoryo turune yoneldi ve sanatında doruğa erişti. 1726'da Ingiliz uyruğuna geçti. 1741'de bir dizi yardım konseri için Irlanda'ya çağrılan Haendel, en buyük oratoryosu olan "Messiah"ı ı!k kez Dublin'de çaldırdı. Aynı yapıt, opera çevrelerinin engellemelerine karşın 1743'te Londra'da çalındı. Kral II. George, heyecandan konseri ayakta dınledi. Kralın ayağa kalktığını goren dinleyiciler de ayağa kalktılar. Böylece bütün dünyada "Messiahın son bölümünu ayakta dinlemek gelenek oldu. 1750 şubatında Saal Nehri'nde yaptığı yolculuk sonunda gözlerı kör oldu ve yaşamırun son yedi yılını karanlık içinde yapayalnız geçirdi. En son konserinde "Messi•b" konserini çaldırdı. 14 Nisan 1759'da ölünce ulusal kahramanlara yapılan törenle Londra'da Westminster Katedrali'ne gömüldü. Dizinin ilk bolumunde Haendel, Turnbridge Well's Salonu'nda "Messiah" oratoryosunun sunuluşu sırasında salondan ayrılıp evine dönmuş, yaşamını etkıleyen olayları düşünmeye başlamtştır. Anılarını yeniden yaşayan Haendel, bir dizi olayı ve muzik yaşamını gozden geçirir. Mihail Bulgakov da aklandı MOSKOVA (AP) TASS Haber Ajansı'nm verdiği habere göre, Stalin dönemini hicveden Sovyet yazarlanndan Mihail Bulgakov'un yapıtlanndan bir antolojinin Sovyetler Birliği'nde yayımlanması tasarlanıyor. Bulgakov'un sağlığında Sovyetler Birliği'nde yalnızca bir kitabı yayımlanabilmişti. 1940 yılında bir böbrek rahatsızüğı sonucu ölen Bulgakov'un yapıtlanndan oluşan derleme, büyük bir olasılıkla dört ya da beş cilt tutacak ve antoloji 198990'da tamamlanmış olacak. Öte yandan, TASS'ın haberine göre, Sovyet plak şirketi Melodiya da, "Çagdaşlannın Anılannda Mihail Bulgakov" baslıkh iki plakhk bir albüm çıkarmayı tasarlıyor. Bulgakov'un yapıtlannın yayımlanması kararînın, RADYO TRT I 05.00 Açıln, program ve kısa haberler. 05.05 Ezgı lcervanı. 0550 Şarkılar ve oyun havalan. 06.00 KOye haberler. 06.10 Günaydın. 07 J0 Haberler. »7.40 GünOn icirtden. OMO Arkas ymnn. 10.00 Kısa haberler. 10.05 Reklamlar. 11.00 Kısa haberler. T1.0S Okul radyosu. 1240 Kısa haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Ogle Ozen. 11S5 Reklamlar ve radyo programlan. 13J0 Haberler. 13.15 Müzik. 13J0 Bölgesel yayın vt reklamlar. UAS Hukuk köjesi. 15.00 Kua haberlet. ISM ögkden sonra. 16.00 Kısa haberler. 16JI5 Okul radvotu. 17J0 Kısa haberler. 17J5 Köyümüz köylümüz. 17.25 Bolgesd yayın ve reklamlar. 1S.00 Çocuk bahçesL 18.15 Haftanın çocuk sarkıs. 1&20 AcemKOrdi fash. 1150 Hafıf mOzik ve reklamlar. 19.80 Haberler ve olaylann içinden. 20.00 *ni tesler. WM TUrkçe sözlu hafıf mozik.20.40 Tdrkaler geçıdi. 21.00 Kısa haberler. 21.05 Konulann içinden. 21.35 Tttrk halk mOzigi dinleyki istekkriJ2J0 Çesiüi müzik 2Z30 Sotutlcrden «çmeter. Z3J0 Haberler. 23.15 Gecenin içinden. 00.55 GOnttn haberlermden özetler. 01JO Prognm ve kapanıs. 01.0505.00 Gece yayun. İ ' K T I I »7.00 Açıhj ve proanm. 0742 Sohstlerden seçmder. 07 J0 Haberler. 07.40 torkoler ve oyun havalan. OMO İki solistten şarkılar. 0830 Sabah kooseri. 09J0 Bahattin Karakoç^an türkükr. 09.15 Çocuk bahçesi. 09.30 Curtis Mayfıdd soylüyor. 10J0 Metin Everesten şarkılar. 10J0 TOrkuler gecidi. 10^0 TOrkçe Jödü hafif mozik. 11.00 KoçOk koro. 11J0 Neda Akben'den türkuler 11.45 Hafıf mttzik. 1240 Beraber ve solo şarkılar. 12J0 Yurttan seskr kadınlar topluluğu. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif muzik. 1330 Caz duygusu. 14.00 TOrkuler geçıdi. 1430 Yabancı dil dersi. 15.30 Barok muzik. 1İ.00 Perihan Boran'dan şarkılar. 1620 Arkası yann. 1İ40 Gönlümüzün diünden sazunıan tdinden. 1740 KoçOk koro. 17J0 ÇejitB muzik. 1M0 Yuman seıler. 18J0 Din ve ahlak. 1940 Haberler ve olaylann içinden. 2040 Turkulçr gecidi. 20J0 Tfrbancı dil dersi. 21J0 Hafıf müzik. 21.45 Eğitim önlisans programı. 22.15 Hafif müzik. 22J0 Bir roman / bir yazardan hikâyeler. 22.45 Mehmet Ozbek'ten türküier. 2340 Haberler. 23.15 Solistler gecidi. 23.40 Hafıf müzik. 23J5 Salı konseri. 00J5 Program ve kapanış. TRT I I I 0 7 4 0 Apnsve program. 0742 Hafif mOzik. 07J0 Sabah konseri. 0140 Sabah için muzik. 0940 Haberler. 09.15 Muzikli dakikalar. 1040 Rock dünyasıodan. 1140 Ogleye dogru. 1240 Haberler. 12.12 Gttnün konseri. 13.00 tki solistten şarkılar. 13M Turkokr geçıdi. 1440 Konser saati. 15J0 Solistler gecidi. 15.55 tki solistten Tujkuler. 16.25 Haftanın çocuk sarkısı. 1650 Caz sanatı. 17.00 Haberler. 17.15 Solistler topruhıklar. 1840 Muzik ydpazesi. 1940 Haberler. 19.15 Müzik ve yorumcular. 2040 Müzik demeti. 2140 Senfonik müzik. 2240 Haberler. 22.15 Gecenin getirdikleri. 23.00 Sah kooseri. 24.00 Gece ve müzik. 0140 Program ve kapanı;. su, bir minidizıyle ekrana gelivor. "Haendel" adlı üç bolumluk yapım, Ikinci Kanal'da salı, perşembe, cumanesi eunleri v^ımlanacak. Filmin son dönemde Sovyet lıderi Gorbaçov'un daha önceleri sansür edilmiş ya da yasaklanmış yazarlara ve kiiltür adamlanna daha geniş özgürlükler tarumak amacıyla aldığı bir dizi önlemin bir parçası olduğu belirtiliyor. Türkçeye A>dın Emeç tarafından çevrilen "Usüı ile Margarita" adlı romanıyla ünlenen Bulgakov, yaşadıgı dönemde politik saygınlığını yitirmemekle birlikte, yalnızca tek bir kitabının, "Diabouada" adlı kısa öykü derlemesinin yayımlandığıru görebilmişti. Bilindiği gibi, Sovyet yönetimi son aylarda, 1958 Nobel PZdebiyat ödülü sahibi Boris Pasternak'ın saygınlığını geri vermiş ve Vladimir Nabokov'un yapıtlan üzerindeki yasağı kaldınruştı. 1. KANAL / TV'DE SİNEMA IşSanat Galerileri'nde yeni sergfler.« Ankara'da Ayşegül Yeşilnil "Resim" sergisi. (10 Mart27 Mart) tşSanat Galerisi: Meşrutiyet Cad. 10, Bakanhklar, Tel: 25 08 52 tstanbul'da BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Bir kimsenin cebinden, çantasından yavaşça bir şeyler çalan kimse. 2/ Felsefede düşünce... Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri araç. 3/ Himalayalar'da yaşadığına inanılan "Kar Adamı"na verilen ad... Briçte sanzatunun kısa yazılışı. 4/ Küçük raağara... Italya'da bir kent. 5/ Ensiz olarak dokunmuş parçalann yan yana eklenmesiyle oluşan nakışlı ince kilim... önceden verilen güvence parası. 6/ İnanç... Uzaklık işareti. 7/ Manda yavrusu. 8/ tşaret... Tann... Bir renk. 9/ Kafatası ölçülerine dayanarak bir ırkın ötekilerden üstün olduğunu ileri süren kimse. YUKARIDAN AŞAGlYA: 1/ Irtikâp. 2/ Lenf düğümleri yangısı... Su. 3/ Kesintilerden sonra kalan miktar... Arap abecesinde bir harf. 4/ lri taneli ve siyah bir üziim çeşidi. 5/ tlave... Yapım işleri. 6/ "Oruçlu" anlamında bir erkek adı... Bir renk. 7/ Vilayet... Kalın bükülmüş sicim. 8/ Uçmak... Yiyecek bulamayan, yoksul kimse. 9/ Ayrıcalıkh. O DA KURTARAMIYOR "Kanunun Kuvveti"nin büyük başansından sonra, "Kanunun Kuvveti2" devam filmlerinin kaçınılmaz yazgtsından kurtulamıyor. Filmi, ilk yapıtla Oscar alan Gene Hackman da kurtaramıyor. Devam filnderinin kaçınılmaz yazgısı Frankenheimer / Oyuncular: Gene Hackman, Fernando Rey, Bernard Fresson, Jean Pierre Castaldi / 1975 yapımı / 112 dakika. Gevher Bozkurt "Resim" sergisi. (10 Mart 27 Mart) İşSanat Galerisi (Parmakkapı): İstiklâl Cad. Yürekli Han, Kat 2, Beyoğlu, Tel: 144 20 21 Habib Gerez "Resim" sergisi. (10Mart27 Mart) Kanunun Kuvveti 2 / Yönetmen: John Gülay Aygen "Seramik" sergisi. (10 Mart27 Mart) tşSanat Galerisi (Erenköy): Bağdat Cad. 296/4, Erenköy, Tel: 356 01 68 tzmir'de M n > 12° i* an» B 4° «• KMan) 1» 4* Enlran 3°K*Ka<n Uvmrn t 2° •• Eramn * J" 13* IMnyı Mn K 0* UdpHı 15* 0° T UuOa tattyı Y 13*4" Gstoao K 4° 2* «0* 3* Mfcl Y 1* 6j)mu|tanı 5° 5* Smauı MM 1 5* 2>mm 4° 4° an 1° •ngu 2" 2Sno» Mu 1 1° 10* hn# 5° 21° S M S »ı«u E 4° 3»K»ı 4M» 5 un çmtta. ı 3° 1° Kaumonu 4 ° 13° TtMrdaO o»ij" Tndam Mıl 3° t KıyMfl 4» •2° Kıîahir •2» 15° vıaoa [*•«*> 4 HAVA DURUMU B K B K K K B B K B B B B •S" 1° 10* 2" •7" *• 0" 2» 4P 5» 1* V* 0" 5» !• .3* 1C* 5» 0» 7" 2» 4» r «mstMun Mm BaOHat Mgnc Mn Bom BfOM Cmtvre B E K K 4° Lmln MotUKl MMı NtaYM 0» Pn H*X ftam So(yı Sam T<»VN Zir» 22° C 2" 5* 26° 4° 15° te° 4° 2° 8 S S K 4" 4« 7° 3° }« oa* FfBltdUfi Etn Ktfn tum lk 2° A B A A K B 8 K B r 2* 2° 4° 15° 11° 12» 1° . * UUltttu'iKlın « m ı • # * gtn »Uman Egt. UKnu. lc Amdokı nun w s. « Bjo KanMns yao» L YaMto Egı n M n Orüma mnu < 0 * yvfnt kac « M n « ouot HAVA SCMLIÖ Onant b» « # ı M k ma* Ovunk «ME W »rto&Knta 35 «u» 1021 dnn mi nak onk. btüfe G«yfo« Mdm nOm. ternwı n 8M I M n ts yı*)! okat D « mındl OHgat oh» gM* ııottgı 10 km. yaOa »ndl 15 Un «Dynlı * o * VDI sac «• Mm Uullu gKK*. to»fc tuay vt ık»ı «Mmkn oro kmra ank. SSI muWü oalfU MJD gHt ıntfe 5.10 bn ıkbynU ctac* ^^ Kültiir Servisi Amerikalı komiser Doyle, elinden kaçırdığı Fransız esrar kaçakçısı Charrier'yi yakalamak için Marsilya'ya gelir. Ancak Fransız polisinden umduğu yardırru göremez. Bunun üzerine kendi yöntemleriyle işi çözmeye çalışır... Gerek eleştirmenler, gerek seyirci açısından büyük ilgi gören ve en iyi fîlm, yazar, yönetmen ve oyuncu (Gene Hackman) daUarında Oscar ödülü alan ünlü "Kanunun Kuvvetinin başansı üzerinde dört yıl sonra yapılmış olan devamını, ilkinden birkaç hafta sonra TV'de izleme fırsatını buluyoruz. Ne yaak ki bu "devam filmi", ilkinin başarısının gölgesine bile erişememişti. Değişik yazarların elinden çıkan ve ilkindeki gibi VVilliam Friedkin yerine John Frankenheüner tarafından yönetilen fılmde, ilk filmden kalan sadece iki oyuncu, Gene Hackman ve Fernando Rey var. "Kanunun Kuweti2", bir dönemin başanlı yönetmeni, her filmi bir olay sayılan, TV'den gelme John Frankenheimer'in iniş dönemine rastlamış... "Casuslara Karşı", "Alkatraz Kuşçusu", "Tren" veya "Sevgilimin Oyunu" gibi fdmlerin başanlı yönetmeni, 1970 ortalanndan başlayarak verimsiz bir döneme girmiş, hiçbir filmi başan kazanamamıştı. "Kanunun Kuweti2" ağır biçimde eleştirildi. Birçok yazar, filmi hem sinema hem de "moral" yönünden küçümsedi. Ülkemizde gösterilmemiş olan filmi ilk kez TV'de seyredeceğiz. Gene Hackman'm yanı sıra, Luis Bunuel'in filmleriyle ünlenen lspanyol oyuncusu Fernando Rey ve deneyimli Fransız oyuncu Bernard Fresson, devam filmlerinin çojunun kadersizliğini taşıyan bu yapıtı kurtaramıyorlar. Semra Akkaya Nuran Altıata Cavidan Erten "Resim" sergisi. (10 Mart27 Mart) tşSanat Galerisi: 7 Mimar Kemalettin Cad. 2, Konak, Tel: 14 12 50''3 6 Ankara ve tstanbul İşSanat Galerileri, bavTam tatilleri ve pazar günleri dışında her gün 12.00 1900 arasr, tzmir tşSanat Galerisi ba>Tam tatilleri, cumartesi ve pazar gunleri dışında her gün 8.3017.00 arası açıktır. TÜRKİYE $ BA1MKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog