Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 TELEVİZYON 08.00 AçılışGünaydın Türkiye 10.00 Eğitim Önlisans Programı Öğnelım Gorevlısı Mehmet GOğıtş "Maıemalık". Prof. Dr. Erdogan 41tan Bılgıler" ve Yrd Doç Dr. Sulevman Erıpek "Eğılım Bılimlerı" denlerım \enyorlar. "Sos\al KÜLTÜRYAŞAM 1. KANAL I TV'DE SİNEMA 12 MART 1987 EDEBİYAT DERGİLERİNDE BU AY CELAL LSTER : 'Paydos' Gülîstan Güzey anısına ekranda P a y d o s / Yönetmen: Ülkü Erakalın / Yazar: Cevat Fehmi Başkut / Senaryo: Sadık Şendil / Görüntu Yönetmeni: Mustafa Yılmaz / Yapımcı: Özdemir Birsel / Oyuncular: Sadri Alışık (Murtaza Bey), Gülistan Güzey (Hatice Hanım), Serpil Gül, Erden Güvenç (Rıdvan), Vahi Öz (Hacı Hüsamettin), Mualla Sürer (Safinaz), Suna Pekuysal (Nazan), Ali Şen (Muhtar), Hayati Hamzaoğlu, Tiıgay Toksöz, Suzan Ava, Nubar Terziyan, Cenk Er / 1968 yapımı / 80 dakika. Kallür Servisi TRT Kurumu yerinde bir uygularnayla, geçen perşembe günü yitirdiğimiz tanınrhış tiyatro ve sinema sanatçısı Gülistan Guzey'in, Sadri Alışık'la başrolünde oynadığı "Paydos" filmini ekrana getiriyor. Gazeteci ve oyun yazarı Cevat Fehmi Başkut'un (19051971) yazdığı, 1968'de sinemaya uyarİanan "Paydos"u Sadık Şendil senaryo haline geıirdi, yönetmenliğini Ülkü Erakalın yaptı. Filmde tanınmış bir oyuncu topluluğu yer aldı. "Paydos", izleyicilerin yabancısı olmadığı bir film. Once 28 Mart 1977'de, sonra 26 Temmuz 1980'de iki kez TV'de yayımlandı. A>TU filmi bu gece uçüncü kez izleyeceğiz. Gülistan Guzey'in anısına, hiç gösterilmemiş bir filmi yayımlansaydı daha iyi bir seçim olurdu kanısındayız. "Paydos", yazılışından hemen sonra 1948'de .Ankara De\let Konservatuvarı Tatbikat Sahne 11.10 Kapanış 15.20 AçılışEğitim Önlisans Programı Sabah yayınmdakı prograrmn tekrarı vapılıvor 16.30 Açıköğretim Prof Dr Semıh Buker "Iş Idaresı". Yrd Doç. Dr. Mecmı Gursakal "tsıatıstık" \e Doç. Dr Feıhı Heper "Kamu Malıvesı" denlermı ıkına smıflar ıpn venvorlar 17.30 BJKGS Basketbol Maçı 1. Devre (Aynntılı bılgı Spor'da.) 18.1? Haberler 18.30 BJKGS Basketbol Maçı 2. Devre 19.15 tnanç Dünyası 19.45 İyi Uykular: Çizgi Film Jimbo Jet 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 İstiklâl Marşı'nın Kabulü IsnkJâl Marşı'nın TBMM'de kabulü dotayısıyfo hazırlanan ozel program yavımlanacak ÜÇÜNCÜ KEZ tZLEYECEĞÎZ "Paydos" adlı film. bugün TV'de üçüncü kez gösterilecek. Oysa Gülistan Güzey anısına sanatçının hiç gösterilmemiş bir filmi sunulabitirdi. "Paydos "ta, öğretmen Murtaza Bey'in kansı Hatice Hanım'ı Gülistan Güzey, muhtan ise Ali Şen oynuyor. si'nde, ardından Istanbul Şehir Tiyatrosu'nda, 1949'da Izmir Şehir Tiyatrosu'nda, 1963'te yeniden Istanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. Her seferinde uzun süre afişte kaldı, kapalı gişe oynadı, gişe rekorlan kırdı. Çeşitli illerimizdeki yerel tiyatrolar "Paydos"u oynamak için yanştı. Rumcaya çevrilip Atina'da Yunan Devlet Tiyatrosu'nda 65 kez oynanan "Paydos", yurtdışında yabancılann sahnelediği ilk Tiirk oyunu sayılıyor. Sadri Alışık ve Gülistan Guzey'in oynadıkları fîlmin iki başkahramanı Murtaza Bey'le eşi Hatice Hanım'ı tiyatroda 1948'de Reşit Gürzap ve Perihan Yanal, 1963'te Vasfi Rıza Zobu ile Nezahat Tanyeri canlandırdılar. "Paydos"ta, Ikinci Dünya Savaşı ile bozulan ekonomik ve toplumsal düzen içinde mesleğine tutkun, erdemli, dürüst ve namuslu bir ilkokul öğretmeninin, aile çevresindeki çıkarcı kişilerle çatışması ve yenilgisi anlatılıyor. Türkiye'deki milli eğitim sorununa da değınen yapıtta, öğretmenlerin karşılaştıklan zorluklan ve savaşmak zorunda kaldıkları çıkarcı çevrelerin baskı ve entrikai a n n a da yer veriliyor. Öğretmen Murtaza Bey'le bakkal Hacı Hüsamettin'in kişiliğinde bir değerler çatışmasının yansıtıldığı tiyatro oyunu, sinemaya uyarlanırken, bazı yerleri değiştirilmiş, ancak film tiyatrodaki etkinliğini yitirerek sahnedeki başarıya erişememiş. Babadan kalma harap bir konakta oturan elli beş yaşındaki Murtaza Bey (Sadri Alışık), mesleğini çok seven bir ilkokul öğretmenidir. Eşi Hatice (Gülistan Güzey) ve oğullan Rıdvan'la (Erden Güvenç) kıt kanaat geçinip gitmektedir. Hatice, yetişkin çocukları Rıdvan'ı bakkal Hacı Hüsamettin'in (Vahi Öz) kızı Nazan'Ia (Suna Pekuysal) evlendirmek istemektedir. Kadının hesabı gerçekleşirse oğlu iççüveysi girecek, hiç değilse ıanata erecektir. Bunun için Hatice, bakkalın kansı Safinaz'la (Mualla Sürer) işbirliğine gider. Hacı Hüsamettin ıse kızını zengin bir bakkalın oğluna vermeyi düşünmektedir. Gözü öğ' retmenin harap konağında olan Haa Hüsamettin, bu evliliğe bir tek koşulla razı olur: Murtaza öğretmenliği bırakacak ve bir bakkal dükkânı açacaktır. Mesleğini çok seven erdemli öğretmen bu isteği geri çevirir. Bunun üzerine başka bir yol denenir. 21.10 Yanşma: Ben Bilirim Programda Ankara 'dan Nevzal Sevükıekin, Erzurum 'dan Rukiyt Tokat'lan Izzeı Kapısız. Afyon'dan Fıkrel tkızpınaryanşacak. Güllekın. 22.00 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası Çıftler serbat yanşmalarından gOninialer ekrana gelecek. 22.30 TV'de Sinema: Paydos (Aynntılı bılgi yandakı sütunlarda) 00.10 HaberlerKapanış İKİNCİ KANAL 19.45 Açılış Bizim Sazımız Bizim Sözümüz Mızohı lurkulenn konu edtldığı programda, Özay Gonlum "Mustafa Ley" adlı parçayı okuyor Şemsı Yasuman "Meslekler DeslanıTellı Saz" ıe Zehra Bılir "Tirıdme Bandım" adlı parçayı seslendırıyor. SANAT OLAYI'nın "TeleAnkef'inin sorusu, "Gazetelerin kültür ve sanat haberlerine verdilderi yeri yeterli buluyor musunuz? 'Hayır'sa neden?" Soruyu gazetelerin yöneticileri, Tercüman'dan Taha Akyol, Sabah'tan Can Ataklı, Güneş'ten Mehmet Barias, Zaman'dan Ali Bulaç, Cumhuriyet'ten Hasan Cemal, Milliyet'ten Dogan Heper, Bulvar'dan Yalçın Kamancıoğln, Günaydın'dan Akgün Tekin yanıtlıyor. Gazete yöneticilerinin hepsi, gazetelerin kültür ve sanat haberlerine verdikleri yerin yeterli olmadığında birleşiyor. / "Çağdaş Tiırk Edebiyatı" adlı çalışmasının "Meşrutiyet Dönemi" adlı ilk kitabından sonra "Cumhuriyet Dönemi" adlı ikinci kitabını da tamamlayan Şfikran Kurdakul, Sanat Olayı'nın sorulannı yanıtlıyor. / Çetin Özer, yaptığı söyleşilerle "Cezaevinde sanat; sanatçıda cezaevi" kavramlarını ele alıyor. özer'in sorulanna tlhami Soysal, Hasan tzzettin Dinamo, Rıfat Dgaz ve Mehmed Kemal yanıt veriyor. / Bu sayıda, Attilâ tlhanın yakında cıkaçak "Korkunun Krallığı" adlı kitabından 4 şiir okuyoruz. / Arkeolog Prof. Dr. Muhibbe Darga, Karakaya ve Şemsiyetepe baraj kazılarını anlatıyor. JeanRoberl Ipouste^uy'in heykelleri oluşturuyor. Sanatçı aynca Michel Trocbe'un bir yazısı ve Jean Paget'nin kendisiyle yaptığı bir söyleşiyle okurlara tanıtılıyor. GÖSlBİ "Eleştiri Günlüğü" nde, "Tiirk halkının 1950 yılında, çeyrek yttzyıllık bir siyasal iktidan niçin degiştirdiğini anlamak için... bence tnce Memed 4'ii, bu, resmi tarihin dışında yazdmış romanı okumak yeter" diyor. / İltaan Berk, Dakka'daki Asya Şiir Festivali'ne değgin izlenimlerini dile getiriyor. / Necdet L'ğur, Umberto Eco'nun "Gülün Adı" adlı romanına ilişkin izlenimlerini aktanrken, çağdaş uygarlık sürecinin öyküsu ustüne düşünüyor. / Fatih Özgüven, Ömer Kavur'un, Yusuf Aülgan'ın aynı adlı romanından beyazperdeye uyarladığı "Anayurt O«eli"ni, "Tiirk sinemasının son yıllarda çıkardığı en iyi birkaç filmden biri oimaktan da öte, anemamızdaki ilk 'başanlmış' edebiyat uyarlaması" olarak niteliyor. / Kısa bir siıre önce ölen ressam Malik Aksel'le ilgili yazısında, Sezer Tansug. "Aksel'in bir ressam olarak özgiin yanını oluşluran değerlerin özellikle suluboya çalışmalarında gorüldügü kesindir" diyor. / Dergide Ayın Dosyası bu kez "Dunden Bugüne Türkiye'de Caz"a aynlmış. Bu kez, cazı yaşayan, Türkiye'de cazı oluşturan sanatçılarla tek tek konuşma yolu seçilmiş. GÖSTERİ'de Fethi Naci 20.15 Haftanın Dizisi: Üç Kadına Bir Mektup2 Pıknık uç kadına zehır olmuşrur Her bınnm de kocasmdan şuphelenmek ıçm nedenlerı vardır. Acaba Addıe'yle gıden kımm kocasıdır' Turlu ezıklık ve kuşku ıçınde eşlerının Addıe've ohn hayranhğım anımsarlar 21.05 Tiirk Sanat Miıziği Konseri: Yaşar Özel 21.30 Haberler 22.05 Tele Mozaik 22.45 Yukselen Batı 23.30 Kapanış TIYATROGOSTERI bilıperk 148 52 25130 48 49 Şişli KENT Çemberiitaş Bakırköy SİNEMA 74 IPEK osm RADYO T R T I 05.00 Açıhş. program \e kısa haberler 05.05 Ezgı hervanı 05J0 Şarkılar ve oyun havaları 06.00 ko\e haberler. 06.10 Gunaydın. 07J0 Haberler. 07.40 Gunun içmden 09.40 Arkası yarın 10.00 Kısa haberler 10.05 Reklamlar 11.00 Kısa haberler 11.05 Okul radvosu 12.00 Kısa haberler 12.05 Reklamlar. 12.10 Ogle üzerı. 12.55 Reklamlar \e radvo programlan. U.00 Haberler 13.15 Muzık 1350 Bdlgesel >ayın ve reklamlar 14.45 \aşayan menkıbeler 15.00 Kısa haberler ı .05 Ögleden sonra 16.00 Kısa haberler. 16.05 Okul radvosu. 17.00 Kısa haberler. 17.05 Kövumuz köylıimuz 17.25 Saz eserlerı. 17.30 Dın ve ahiak 18.00 Çocuk bahçesı 18.15 Haftanın vocuk şarkısı. 18.20 Bolgesel >a>ın 18.55 Reklamlar 19.00 Haberler veolavlann ıçınden 20.00 Gençlık koroları 20.15 Şarkılar 20J0 Vurııan sesler 21.00 Kısa haberler 21.05 Saz eserlerı 21.15 Turk ve lslam dunyasından 21.30 Açık ö|retım 21.50 Hafıf muzık 22.00 Kuçuk konser. 22JO Beraber ve solo şarkılar. 23.00 Haberler 23.15 Gecenın ıçınden 00.55 Gunun haberlerınden ozetler 01.00 Program ve kapanış 01.0505.00 Gece >a>ını. T R T I I 07.00 Açılış ve program 07.02 Solısllerden seçmder 0730 Haberler 07.40 Turkuler ve oyun havalan 08.00 Ikı solıstıen şarkılar 08JO Sabah konseri 09.00 Turkuler. 09.15 Çocuk bahçesı 09.30 Lvnn Anderson söyluyor. 10.00 Musiki dun>amızdan seçmclcr 10.20 Türkuler. 10.40 Turki>e'den çizgıler. 11.00 Beraber ve solo şarkılar. 11.30 Kaîjf nıuzık. 11.45 İstiklâl Marşfrun TBMM'ce Kabulü Özel Programı. 12.00 Turkuler ğeçıdı. 12J0 TSM ioplu programı 13.00 Haberler 13.15 Hafıf muzik. 13.30 Caz müzigı 14.00 Amatör topluluklar 14J0 Yabancı dıl dersı. 15.15 Bır album 16.00 Şarkılar 16.20 Arkası >arın 16.40 Turkuler geçıdı. 17.00 TSM kadmlar topluluğu 17.30 Edebıyatımızdan seçmeler 17.50 Hafif muzik 18.00 Türkuler. 18.15 Yegâh faslı. 19.00 Haberler ve olavların içınden 20.00 Şarkılar. 20.15 Turkuler 20.30 Yabancı dil dersı. 21.15 Turkuler 21.30 Hafıf muzık. 21.45 Beraber \e solo şarkılar 22.15 Hafif muzık. 22.30 Bir roman bır yazardan hikâyeler 22.45 Turkuler. 23.00 Haberler. 23.15 Solısıler geçıdı. 23.40 Hafif muzık 2335 Perşembe konseri. 00.55 Program ve kapanış T R T I I I 07.00 Açılış ve program. 07.02 Hafif muzık 07.30 Sabah konseri 08.00 Sabah ıçın muzık 09.00 Haberler. 09.15 Muzıklı dakikalar. 10.00 Muzık muzik muzık 11.00 Ögleve dogru 12.00 Haberler 12.12 Gunun konserı. 13.00 tkı solıstıen şarkılar 13.30 Turkuler geçıdı 14.00 Konser saatı 15.25 Solısıler geçıdı 15.55 Ikı solısııen ıurkuler. 16.25 Hafıanın çocuk şarkısı 16J0 Caz dunyası. 17.00 Haberler 17.15 Geçmışten gunümuze 18.00 Plak albumlerinden. 19.00 Haberler 19.15 \yın bestecısı 20.00 Hafif muzık 20J0 Bır konser 22.00 Haberler 22.15 Gecenın getırdıklen 23.00 Opera sanatı 24.00 Gece ve muziK. 01.00 Program ve kapanış Ortakoy Sineması MOSKOVA !» İNANMIYOR 3 Yön: VIİMİImlr Mentkov > Oyn V « n Alontovı AJalul Balalov Yuri VaslHav En iyi yabanc lılm Oskar ı (USA 198i) OI3AK RLM '•"ı":"BI° MODA SİNEMASI KÜLTÜR MERKEZİ T C 12 0015 0018 0021 00 D*r«boT» C.d Tel: 1(1 79 43 Maria's Lovers iMaria'ran Aştklan) NASTASSIA KINSKI ROBERT MITCHUM JOHN SAVAGE K ^ • I i ) D N ^ I K 1 Is 1 O R > TAKSİM SAHNESİ ntfe DEVIH HVMmOLARI LODOS Oy\;T 2 Bolum voneien Sadrenm Kı ıc 10121314 Man 2030aa 1i Man 1830'da 14 Man 1500 te BEMAR0 $MAW KÜLTÜN Vf TVMİ2M SAKANIICI BAYAZID 6ÛLERCAN SÖZ VERİYORUM Oyun 3 BAMm Y t n m n EC0£R ABŞIK 1011121314 Mart 1900 0a M15 M a n ıSOO'te MM «M TtYkTMSH'rta AlfKSa AMUZ0V MİLLİYET SANATın 1 mart günlü sayısının ana konusu, "Edebiyat ve Sanat Dünyasında Intihar." Ahmet Oktay, Edebiyat kişilerinin intiharlan arasında dolaşırken, "Ölüm de tıpkı vasam gibi, insanın içinde" diye bitiriyor yazısını. Zeynep Oral, müzik ve resim dünyasındaki intiharlar arasında çıktığı yolculuğu "aslolan hayattır" diye tamamlıyor. Teoman Aktiirel'in yazısını Ferit Edgü'nün çevirdi^i Antonin Artand'nun İntihar Üstiine" yazısı izliyor. Konur Ertop ise bu konuda bizim edebiyatımıza yöneliyor, canına kıyan edebiyat adamlarını, yapıtlanndaki kişileri ve insanlarımızı inceliyor. / Sungu Çapan, nisan ayında gerçekleşecek Sinema Günleri'nin "Bir ÜlkeBir Sinema" bölümünde bu yılın ülkesi Italya'dan izleyeceğimiz filmleri tanıtıyor. / Ahmet Köksal, kısa bir süre önce yitirdiğimiz ressam Malik Aksel'i, "Dogu ile Batı'yı, gelenekle çağdaşlığı bagdaştıran özgiin bh kişilik" olarak niteliyor. / Klavsenci Leyla Pınar, Evin tlyasoğlu'yla söyleşisinde, klavsenin geçmişini ve bugünkü müzikteki yerini anlatıyor. 12 X İ 4 4517 0019 1521.30 ROBERT REDFORD SYDNEY POLI.ACK MERYL STREEP !° Yalnız Moda Sıneması'nda IOUTOFAFRICA i BENİM AFRİKA'M Beyofllu EMEKTopkapı SURBakın<6y R£NK Atearay YILDIZKadıkuy KADIKÛYSuadıye ATLANTİK CADILAR MACBETH'i Gcncl« 2 Bö4um Uyartaya/i. ya2ap ve yorteten MUGE GURMAN 15 M a n 1500le TAKStl UMKti'M* SHAKESPEAREMACKTH ERMİŞ JEANNE Oyun 2 Bolum Yoneten RAIK ALNIAÇIK 15 M a n Pazar 1500 te TAKSİM SİZ NE DERSİNİZ^ MuzıKlı danslı çocuk oyunu FAlKEHTUfll BULMACA SOLDAN SAGA: 1/ Gemilerin baş tarafında bulunan ve her zaman kullanılan buyuk çapa. 2/ Cuzi... Delikli bır kumaş turu. 3/ Cüzam hastalığına verilen bir başka ad... Kraliçe. 4/ Akıllı... Atılgan, gözu pek. 5/ Düz yakalı ve önü ilikli bir tür ceket. 6/ Belirti, iz.... "Evet" anlamında kullanılan bir söz. 7/ Çin ve Japonya'da oynanan bir ceşit satranç... Koca... Toprak. 8/ Evin bölumü... Bir pamuk turü. 9/ Bir sus bıtkisi. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Buyük Okyanus"ta, çok değışik ve zengın bir hayvan yapısına sahip oluşuyla un' lu takımada. 2/ Merkez... Üzeri toprak ya da otla ortulmüş saman yığını. 3/ Italyada, eğri kulesiyle ünlu kent.. Hicap. 4/ Seçilip toplanmış. 5/ İspanya'da Bask bolgesinin bağımsızhğı için savaşım veren orgut... Taraça. 6/ Su... Arka, geri... Akım şiddeti birimi kiloamperin simgesı. 7/ Koydeki işlerin elbirliğiyle bitirılmesi... Uyku. 8/ Dilek... Yunden dokunan kalın yaygı. 9/ Asansor. 2 Bolum Tel.: 149 69 44 GÖNÜL ÜLKÜ GAZANFER OZCAN TİYATROSU Yazan ve yöneten FAIK ERTENER 15 M a n Pazar 1i OO'de 143 54 00 / 254 BİZİM TİYATRO Barrv Collıns ' Zafer Dıper Turne nedeniyle son oyunlar 14 Mart c tesı 15 00 YARGI ] KENT OYUNCULARI 146 35 69 Harbıye KAŞLA GÖZ ARASINDA Hergün 2 ı OO 9 Pazar 15 0 0 1 9 00 • çarşamba halk gunu 2 p t e * • salı oyun yoktur •" Tel 1*6 80 91 Şışl Meyflanı ŞEHİR TİYATROLARI 915 MART NAMITt M. EBIUĞHUl {140 77 20I MICHAEL BOGDANOV F»TtH IS2t 53 M l İSTANBUL BELEOİYESİ ^ NISA SFRF7H TOLCA ASKINEH BİR KIZILMRİLİ EFSANESİ (HIAMMTNA) TufKcesı Tomns U y AP Yoneien Huseyın KATIRCfOHjLU 110 M a f Sal' l5 0Oae Reşat Nun GUNTEKIN HAHÇER Yön«wn Engın U C U D A Ğ 1314ıs Man, Komedi 2 Bölum Cuma: 18.30 (lnd.)2(.00 Cumartesi 14.00 Pazar: 14.00 Alan Ayckboum NİCE YIUAR KÖKLER Pazar 16.30 Y«ni Oyun DOSTLAR TİYATROSU TIY aT ROSU BEN BERTOLT BRECHT 17 mart saat 19.15'te KOCANIZI TAZELEYIN PaarPtesı 2i 15 Çarjamöa 1500 1830 KOMEOI TİYATROSU PANGALTI E Refit REY / C. Reşit REY LÛKÜS HAYAT >cnetei Haıajn DORMEN ilı? 13ulS Mart Erlk Vbss DANS EDEK E$EK Tu'Kcesı Can GUR2AP Yoneten HaKan ALTINER Clesı Paza 11 00 de) OYUN BITIMINDEN SONRA HER SEMTE IETT OTD6USU TAHSIS EDILMIŞTIR W.: 1M M 51 UZAKLAR Acara Acaeuar ACıyvnar AMtara Antttyı Artvr BngdBofc kırsa HAVA DURUMU K Y K V Y K K K •T 1° 5° 1° 11° 9" 4° 3° t« te Serpil AKILLIOĞLU SAKA KUŞU 2« 1° 4° 5= 4° 3° 7° 2° 6° 7° 2= 0" 2° 0° 3" • = 3° 2° 1° 4° 6a 4° 0° 3° 4° Eame Ernrcar Errurvm ESMSHV GtBVKP Gyrysrıırı* isovta Isanöu trrrır > 3eru)ı >ytfta»' s 8 v 6° 8* 2° rje Kjsnrmnu •° 2° 0° 1° 2° 3° 4° 2° 7° 3° 4° K TOareı5° K0n>» 5° Maatyı 3° MuOa 1° Nıfloe 2° Samstı,y Snn 2° S.10C l " Sıvas 2° S Urt» 10 5° ""etcnlag 0° 4= :jtmp 10 4° Vo;^' i 8» 2° 0° 4° 6" 2° 5° .a 5° .0 As«ra»rr B K 844031 8 5 Btignc A Baın B B EkıAseı Cenevre S B cm 3 G.me B S 5° 4° 29° 4C 5° 2° 4° 3° 25° 3° '6° .70 2° UJCC Uunh Oso K Y S C'es •4 •2" 4° 7= 6" 50 •B» 2» 4C 3= E "4 's S Paz3' 18 00 de Kadıköy Halk Eğttlm Marfcul'nd* DORMEN W TİYATROSU MYC0MEY Û»ÜO»« {333 03 97) s B 8 A 8 A K 8 B S Yöneten HAUHIN DORMEN GERGEDAN, bir "Yer>'üzü Kültürii Dergisi" olarak bu ay yayın hayatına girdi. Derginin "Gergedan Gözüyle" başlıklı çıkış yazısı "Gergedan"ın eğilimini, yönelimini dile getiriyor. Dergi her şeyden önce, Türkiye'deki kültür ortamını "yorgun" olarak degerlendiriyor. Bu durumda, "Yeryüziinün dört bir yanında insanogJn yaratKi seriivenini sürdiiriiyorsa, bu seruveni izlemekten ve elden geldiğince katkıda bulunmaktan başka bir çıkış yolu göremiyoruz" deniliyor. Kendini tanımlarken "Yeryüzü Kültürii" kavramını kullanan "Gergedan", "New York'ta ve Pekin'de, Kahire'de ve Paris'te olanca canhlıgı ile süriip giden külturel hayattan kesitler sunarken, Türkiye'de de genellikle kendi köşesine çeldlmiş, kimi zaman hafif buruk ya da küskiin, kimi zaman sabırlı ya da mahcup, ama hiç şüphesiz yenik diişmeyen bir inançla yaratıcı uğraşını sürdüren yazar, sanatçı ve düşünce adamlannın ürünlerini sergileyecek." Sorumlu Yayın Müdürlüğü'nü Ömer Madra'nm, Yayın Danışmanlığı'nı Enis Batur'un üstlendiği "Gergedan"ın bir özelliği de, yalnızca edebiyat alanında değil, "giin ışığına çıkmamış graviırlerden ressamlanmızın en yeni ürünlerine, yabancı yazaıiarla söyleşilerden yanda kalmış yapıtlardan seçmelere kadar uzanan geniş bir yelpazede özgiin yayın anlayışını" sürdürecek olması. GERGEDAN DÖNEMEÇ, mart sayısını 1984 yılında yitirdiğimiz ozan Hasan Hüseyin'e ayırmış. Ozanın eşi Azime Korkmazgil anılanyla, Ahmet Günbas Hasan Hüseyin'in ilk yapıtı "Kavel" üstüne yazısıyla, Sevgi Özel ozanın şiirlerindeki dil özellikleri üstüne incelemesiyle, Aydogan Yavaşlı, Hasan Huseyin şiirinde toplumsal bildiri ustüne yazısıyla, Zeki Büyuktanır Gürün kasabasının ozanın dizelerindeki yeri ustüne araştırmasıyla katkıda bulunuyorlar özel sayıya. Mehmet Şakir, "Hasan Huseyin Tavn" başlıkh yazısında, ozanın sosyalist gerçekçi sanat anlayışının, şiir anlayışının en önde gelen adlarından biri olduğunu vurguluyor. Asım Bezirci, Hasan Hüseyin'in bilinmeyen bir şiiriyle bir yazısını sunuyor okurlara. Lütfiye Aydın, "Kahkahanın Yanı Başı Gözyaşı" ve Hidayet Karakuş, "Hasan Hüseyin'in Mizahı" başlıklı yazılannda, ozanın şiirinin içerdiği mizah yönunü öne çıkarıyorlar. Mustafa Taner Çelik, Hasan Hüseyin'in çocuk kitaplarını inceliyor. YE^DÜSÜN YENI DÜŞÜN'un mart sayısında iki özel bölüm var. Biri A. Kadir'e, biri Maksim Gorki'ye ayrılmış. A. Kadir'in yaşamını kendi kaleminden okuyoruz. Veysel Öngören, A. Kadir'in şiirinin estetik konumunu inceliyor. Maksim Gorki'yi ise Erdoğan Alkan, Ataol Behramoğlu, Oner Kemal'in kalemlerinden okuma olanağı buluyoruz. Gorki'nin "Cumhuriyet Kraü" adlı kısa öyküsünü Ali Taygun çevirmiş. / Bu ay bir oykü de Tank Dursun K.'dan: "Memleketli". / Can Yücel'in kendi sesiyle şiirlerini içeren "Sesini Kaybetmeyen Şiir" adlı kasetin yasaklandığı hatırlarda. Yücel'in bu sayıda yer alan denemesinin adı, "Edebiyatın Edep Yeri". Ozanın denemesinde sözünü ettiği "suç unsuru" şiir, nokta nokta bırakılmış yerleri doldurulmuş biçimiyle sunuluyor MURATHAN MUNGAN TA7JYE Yunaten Nurnan KARADAG (11 12 13M 15 Mart) Oyuı gunle' Muhar'em BUHARA AYININ K N 0 İ , AVCIYI YENOİ Voneten Engın GURMEN (Ctesı Pazar 1100de C j n 2030 ANADOLU Yıldız Kenter Cuma: 14.30 Perşembe 21 15 (Ind halk günu: Cuma 21 15 C tesı 17 3021 15 Pazar 14 3017 30 Bıletlerımız tiyatro gışeS' ve Vakkorama da satılmaktadır ADAM SANAT ADAM SANAT'taki yazısında Mehmet H. Dogan, kitle kültürü ya da kültür sanayiinin gerçek sanat yapıtlan üstündeki zararh, olumsuz etkisini somut örneklerle anlatırken, "Bütiin bunlar, gerçek sanat yapıtlanmn, varolma savaşımı verirken daha uzun süre karşılannda kültür sanayiinin ucuz üriinleriyle birlikte ideolojik yasaklan da bulacaklarını kanıtlıyor" diyor. / Ali Taygun, heykeltıraş Kuzgun Acardan harikulade bir 12 Mart anekdotuyla girdiği yazısında, popüler kültür sorununu "ideoloji" kavramı açısından irdeliyor. / Nisan ayında Sinema Günleri'nin konuğu olarak İstanbul'a gelmesi beklenen John Bergerın Gönül Çapan tarafından çevrilen "Manhattan" incelemesi, yalnızca yazınsal değil, görsel ve düşunsel bir tat da sunuyor okurlara. / ABD'deki California Üniversitesi'nde Türkçe profesörü olan VVilliam C Hickman, Yaşar Kemal'in "tnce Memed" inde geleneksel izlekleri inceliyor. / Bu sayının görsel bütünlüğünü SoVe Sa™ Te * . . Zıih Carşanba '50&20 3: 1 Perşembe 2030 Clesı 15 0C 20 3C Pa,a 1SO0 1BTT Tel: 345 60 67 KOMEDİ TİYATROSU Ergenekon Cad 98 Pangaltı Tel 141 27 37 • 130 00 51 BEYOGLU KUCUK SflHNE In O r »nr< frtgıve gö< * Marmars n > jötfL fla ftŞnKt Dout Karaoe"Q n y ^ *ıs yaıjısiı Wjca« HAva 5ICAK.1G1 O^tm i ^ 5 ^ n « esecc* OihiZ Ajtuern £9* OO^CJ Karac«<ij /aomuriw Uajrnarı at ba Ktnct^z u r yauıs. gecece* 0^2 /ATW • Dünya Sineması Klasikleri • Çağdaş Sinema Örnekleri • Klasik Pop Caz Müzik Koleksiyonu BETA/VHS ES£NTEPE: Yıldcz Po*ta Cad Oedeman Ticaret MerVezl 52/15 Tel 1724S05 KAOiKÖY: AJtıyol Eles Çan>«< No 92, Tel 3388296 BAKIRKÖY: Incırtı. Dıkıinaı. Ba**n Sok No « (Akbank Sokağı) Tel 5701385 ORTAOYUNCULAR vl/ mmttkeuur Karma Sergimizin açılış kokteyli kötü hava koşulları nedeniyle 24 Mart Salı günü saat 18.00'e alınmıştır. Süresi 24 Mart 12 Nisan. Pazar hariç hergün saat 10.0019.00 arası. SOYAK SANAT GALERtSt Büyükdere Cad. No: 38 Macidiyeköy/İST. ERTELEME ve DUYURU Cevat Dereli, Birim Bozok, Gül Derman, Gülay Sevsevil ve B e m a TÜremen'in eserlerinden oluşan FERHANGI FERHAN ŞEYLER ŞENSOY P*r»«mb«: 18.30 Cuma: 21.00 CumartMi Pazar 15.3018.30 HADI CAMAN YEOITEPE OYUNCULARI 143 64 17 • 144 43 27 ** ŞEyTANÜSSÜ ^ HAB£R MtRKtZİ : H«MT. NaU C e ı a t yazan: Salih Tuna <5"Marl Soa' 14 00 ie 19 00 do "•••"'""•'"'f Kadıköy Halk EOıdm Merkezı 345 60 67 ali poyrazoğlu tiyatrosu SıraselvilerTakslm Muzıklı Kabarc 2 boluın î5 2100 C lea 15.0021 00 HAFTA Paoc 15 0018 30 Çarşamtıa mönMt, Mak BROY'da, Nurer Ugurlu, bir süredir sürdürdüğü "Tarih ve Şiir" başhgı altında, Nânm Hikmet'in "Salkun Sögüt" şiirinin yazıldığı yılları anlatıyor. / Paris Komünü'nün yıldönümü dolayısıyla Sevgi Tamgiiç ve Metin Cengiz, Komün ozanlarını inceliyorlar. Tanıgüç ve Cengiz'in yazılannın yanı sıra JeanBaptiste Clement, Gaston Cretnieux, Qouis Hugues, Paul Veriaine, Victor Hugo ve Arthur Rimbaudnun Paris Komünü'ne ilişkin şiirleri sunuluyor. / 100. ölüm yıldönumunde anılan Avustralyah ozan Georg Trakl'ın şiirlerini Gertrude Durusoy ve Ahmet Necdet'in Türkçesinden okuyoruz. / Bu kez "Ayın Sorusu": Kitaba yönelik ekonomik ve siyasal baskılann giderek kitap kıyımına ve imhaya dönüşmesinin anlamı nedir? Sorunun yanıtı ise, Hasan Cemal'in 19 şubat günü Cumhuriyet'te çıkan yazısmdan bir alıntıyla veriliyor. BROY AZİZ NESİN AZİZNAME Muzıklı Gülduru Yoneten: ALTAN ERBULAK Çaı 15 30 Pers 2 ' 15 Inoırımlı Cuma 2 i 15 C tes' 16 30 2 ı 15 Pazar 15 30 Son 4 Hafta TiyatroGösteri ilanlan hergün bu köşede KOY ENSTtTÜSÜ YELLARI Talip Apaydın 550 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymları Turkocağı Cad. 3941 Cağaloğtuhtanbul Tel: 144 4* 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog