Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

8 NtSAN 1986 Ozetle HABERLER CUMHURİYET/7 Odalar Birliği toplantısı Kuruluş yasası değiştirilecek olan Odalar Birliği bugün Baskantar Kuruhı 'nu topluyor. Tbpumtıda, 10 nisan günü TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda ele ahnacak değişiklik taslağt hakkında görüş belirlenecek. Odalar Birliğfne yakın çevrelere göre, birlik yönetimi yasa değişikliğinin mayıs sonundaki seçimlere yetiştirilmesi halinde "toplu istifa"ya başvuracak ve birlik yönetimini kayyvna btrakacak. SHPye işçi desteği Gürhmm Zaten yetersiz olan çalışma hayatıyla ügili yasalar geriye çekilmek istenirse çok dddi direnç göstereceğiz. Harbİş (Durukan): Sendikalar ve işçiler, aynı görüşu paylaştıklan partileri destekleyerek işbaşına getirmeiidirter. Mudenİş (Kasımoğlu): Biz işçiler, her şeyden önce bizden yana olan siyasi partilere destek olmaya mecburuzTez Kpİş (GürbüzJ: Türk işçi hareketinin haklannı konıyabümesi için siyasal partilere önemli görevler düşmektedir. ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) SHP Genel Başkanı Aydın Giiven Gürkan, demokrasi için partiler kadar sendikalann da önemli sorumluluk sahibi ve görevli olduklarını belirterek, "Bugün zaten yetersiz olan çalışma hayatıyla ilgili yasalar, daha da geriye çekilirse SHP elindeki imkânlarla topltımun her kesiminin destegini sağlayacak çok ciddi direnç gösterecektir" dedi. SHP Genel Başkanı Gürkan, dün üç işçi sendikasının yöneticilerini ziyaret ederek görüştü. Gürkan'ın ilk ziyaretini yaptığı Harbtş Sendikası'nda Genel Başkan Kenan Dunıkan ile görüşmesinde SHP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batmaz ile eski Türklş Genel Başkanlarından Halit Tiınç da bulundu. Daha sonra da Madenİş ve Tez Kooplş sendikalan genel merkezlerini ziyaret eden Gürkan, ziyaretleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin en önemli sorununun yerleşmiş ve sağlıklı bir demokrasi olduğunu ve özgür sendikacıüğm böyle bir demokraside bulunabileceğini belirterek, Türk işçilerinin bugün birçok haklarından yoksun ve köşeye sıkıştınlmış dunımda bulunduğunu söyledi. Gürkan halen çok yetersiz olan çalışma yaşamıyla ilgili yasalann daha da geriye çekilmeye çalışılması durumunda bunu mutlaka önleyeceklerini kaydederek, "Bu sadece SHP'nin görevi defildir. tşcflerin vc sendikalann yapacaklan çok şey vardır. Dilerim ki bizi bu mücadelede yalnız bırakmaziar ve mücadelenin parlamento içine hapsedilmesine irin vermezter" dedi. Harbtş Sendikası Genel Başkanı Kenan Durukan da işçileri içinde bulunduklan açmazdan kurtarmanın yolunun demokrasiyi kazanmak olduğunu savunarak, mevcut yasalardaki kötü uygulamalann düzellilmesi ve giderek anayasanın çağdaş insan hak ve özgürlüklerini içeren bir yapıya kavuştumlması gerektiğini söyledi. Durukan, "Sendikalann ve çalışanlann özellikle işcilerin yapacaklan şey bizimle aynı göröşii paylaşan siyasal partileri destekleyerek otılan öncelikle işbaşına getirmektir" şeklinde konuştu. Madentş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kazım Kasımoğlu da "Biz işciler ber şeyden önce bizden yana olan siyasi partilere destek olmaya mecburuz. Bu yapılmadığı sürece ezilmeye mahkum oluruz. Üzerine basa basa soylüyorum, bizi m haklarımızı gasbetmek isteyenlere karşı amansız bir mucadele edecegimizin bilinmesinde yarar vardır" dedi. Tez Kooplş Genei Başkanı Kenan Gürbüz ise siyasi partilerle sendikalann ortak hareket içinde rejimi güçlendirmelerine yasalann engel olduğunu belirterek, "Türk işçi hareketinin haklannı komyabilmesi için siyasal partilere önemli görevler düşmektedir. SHP'nin bu konudaki görüşünu ve içten tutumunu izliyor ve memnunluk duyuyoruz" diye konuştu. Madenlş, Harbtş ve Tez Kooplş destek vaat etti DUYDUK/GORDİJK PEKŞEM Babam Gelse Dinlemem..." nim hayatta korktuğum görulmemiştir. Çünkü ben babam gelse dinlemem, yıkarım.. Çok güzel.. Peki işe nereden başlayacaksınız.. İşe her yerden başlanabilir.. Onüme neresi gelirse.. Mesela babam önüme gelse yıkanm.. Bu gidişle adınız artın harflerle tarihe yazılacak. Kentin tüm güzellikleri birkaç kişinin elindeydi çünkü.. Şimdi herkes yararlanabilecek.. Herkes yararlanmalı ve babam gelse halkın yararlanmasına engel olmamalı... Dinlemem çünkü.. Peki efendim, işe nereden başlayacaksınız.. Örneğin nerelerı yıkacaksınız.. Hiçbir yeri.. Nasıl olur? Biraz önce "babam gelse yıkarım" diyordunuz. Şimdi bunun aksini mi maya gidenlere aynı sozleri yineliyor, "Vallahi billahi babam şöyledim? Yine soylüyorum. gelse, dinlemem yıkarım' di İsterseniz bir kere daha söyleyor.. (Milliyet 3 Nişan 1986 yeyim; babam gelse yıkanm, hiç dinlemem. Sayfa 9 Pınar TÜRENÇ) O zaman "Hiçbir yeri "Babam gelse yıkarım" sözü aklıma bir mizah öyküsü ta yıkmayacağım" demek ne desarısı getirdı. Aşağıda yazılan mek oluyor? ların artık Bedrettin Dalan'la Gayet açık.. "Hiçbir yeri bir ikjisi yok.. "Peki öyleyse ne yıkmayacağım" demek oluden yazdın" derseniz, "Esin yor.. geldi yazdım" diyebilirim. Her Şimdi efendim isterseniz yazımızda art niyet arayanlar baştan başlayalım. Ben anlaiçin bir kere daha yineleyeyım: yamadım galiba. Siz karşınıza Aşağıda okuyacağınfz konuş çıkacak engeller konusunda ma tamamen düş ürünü olup, ne diyorsunuz? Bir kere daha gerçek kişi ve kuruluşlarla tekrariar mısınız? benzerlikler rastlantısaldır. Tabii.. Son derece karar Efendim son durum hak lıyım diyorum. Çünkü bu kında ne diyorsunuz? memleket böyle böyle bu ha Hiç din'emem, babam le geldi. Önce karar verilmeli. gelse yıkarım. Sonra hiç kimsenin gözünün Gerçekten iyi olur.. Halk yaşına bakmadan uygulanmadenize giremiyor. Her taraf çir lı.. Hatta adamın karşısına bakin görüntülerle dolu.. bası gelse gözünün yaşına Dedim ya.. Hiç dirilemem bakmamalı.. babam gelse yıkarım.. Buraya kadar tamam.. Fakat bu yıkacağınız binaların sahipleri güçlü kişiler. Kararlı olduğunuz anlaşılıyor. Onlarla nasıl baş edeceksiniz? Peki nerelerin yıkılacağına da Bizde aynmcılık yok.. karar verdiniz mi? Gayet tabii.. İcap eden Dinlemem yıkarım.. Babam yerler yıkılacak. Geriye kalan karşıma çıksa yıkarım. Hiç korkmuyor musu yerier yıkılmayacak.. Bu kadar basit.. nuz? Peki icap eden yerler ne Biz eğer korksaydık bu işlerin başına gelmezdik.. Be releri, öğrenebilir miyiz? Istanbul Anakent Belediye Başkanı Bedrettin Dalan Boğaziçi'ndeki yalıların önüne kadar "tamyoT grtmişken, son anda "iskelealabanda" yaparak geniş bir "çark" çizdi ve bu manevrasıyla gazetecilerin aşırı ilgisine mazhar oldu. Yola çıkarken "Karşıma babam çıksa ytkarım" diyen Dalan, hâlâ sözünden dönmüş değil.. Kendisiyle röportaj yap öğrenebilirsiniz.. Hiçbir yer. Yıkılmayacak yerler nereleri? Bağmsız Çeüklş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Kurtulan, asgari ücretin enaz75 bin lira olması ve vergi dtşı btraküması gertktiğini söyledL Sendikanın Karadeniz Ereğli şubesinin 1. olağan genel kurulunda konuşan Kurtulan, hükümetçe hazırlanan kıdem tazminatı fonu yasa tasansını eleştirerek, amacm isverenlereyeni birfon yaratmak olduğunu savundu. Çeliklş: Asgari ücret 75 bin lira olmalı Her yer. Peki babanız gelse yıkacağınız yerler nereleri? Onu babam geldiği zaman düşüneceğim. Babanız ne zaman geliyor? Hiçbir zaman. Neden? Çünkü babam sizlere ömür. Siz bu kadar zamandır gerçek babanızdan mı bahsedryordunuz? Kardeşim biz Türkçe konuşmuyor muyuz? Babam gelse ne demek bana söyler misiniz? Babam gelse.. demek?.. Yani karşıma kim çıkarsa demek değil mi? Ûyle olsaydı, ben size "karşıma kim çıkarsa" derdim.. Oysa ben ne dedim? "Babam gelse" dedim.. uyle değil mi? Babanız gelmeyeceğine göre.. O zaman gayet açık.. Bir yeri yıkmama gerek kalmıyor. Mantıklı değil mi? SHP'de yenı tüzük konüsyonu organlanna ancak üyelikte belli MKYK toplantısı, eski Genel Sekreter Cahit Angm'ın suçlamalara yamt vermemesi üzerine sakin geçti. Gürkan, bir süreyi dolduranların getirilebilmesi görüşünu savundu. Meruyumlu bir yurütme kurulu oluşturulmasmı istedi. ANKARA (Cumhuriyet Bii me adı altında iki ayn organ rosu) SHP MKYK toplantı oluşturulmasmı istedi ve ısrarlı sı, eski Genel Sekreter Cahit An bir biçimde "Uyumlu bir merkez gın ve kendisini destekleyen sen yuriitme kurulu oluşturulmasma dikacılar grubunun, tansiyonu dikkat edin" dedi. Bazı MKYK yükseltmemek için suçlamalara üyeleri, toplantıdan sonra, Güryanıt vermemesi üzerine tartış kan'ın bu sozlerine bir anlam vemasız geçti. MKYK'de, kurul remediklerini bildirerek, tayda belirlenecek yeni örgüt şe "Uyumlu bir yuriitme kurulu ması için çalışma yapmak üzere için tüzüğe ne gibi hükümler ko9 kişilik bir tüzük komisyonu nulabilir ki" sorusunu ortaya atoluşturuldu. tılar. SHP Genel Başkanı Aydın Giiven Gürkan, tüzük komisyonunun oluşturulması sırasında MKYK'de yaptığı konuşmada, merkez karar ve merkez yürütGürkan, tüzük komisvonunun yeni parti uyelerinin parti üst yönetim organlanna hemen seçilmernelerine dikkat etmelerini de önererek, parti üst yönetim kez karar ve merkez yürütme biçimindeki oluşumun parti meclisi modeline uygun olduğunu kaydeden Gürkan, parti içinde çeşitli meslek gnıplanna yönelik komisyonlar oluşturulma ve bunlann kendi kurultaylanm yapabilme yollarının araştınlmasını da istedi. MKYK'de oluşturulan ve Cahit Angın, Tevfik Çavdar, Turan Bayezıt, Kfizım Yenke, Atila Sav, Halil Ibrahim Şahin, Saim Kendir, Ibrahim Önen, Erdogan Erman'ın görev aldığı tüzük komisyonu çahşmalarına Genel Başkan Aydın Güven Gürkan ve Başkanlar Kurulu üyesi Erdal tnönü'nün görüşlerini alarak başlayacak. Komisyon, çalışmalannı bir hafta içinde tamamlayarak yeni yönetim şeması konusunda belirlediği ilkeleri öniimüzdeki pazartesi toplanacak MKYK'ye suncak. Konu ile ilgili ilkeler MKYK'de tartışılacak ve burada ortaya çıkacak görüşler doğrultusunda bir tüzük taslağı hazırhğına gidilecek. MKYK'nin dünkü toplantısında, eski Genel Sekreter Cahit Angın ve kendisiyle birlikte hareket eden MKYK üyeleri, geçen toplantıda özellikle Suphi Karaman tarafından yöneltilen suçlamaları, beklenildiğinin aksine yanıtlamadı. Angın ve arkadaşlarının parti içinde tabanın rahatsi2 olmaması amacıyla, tansiyonu yükseltmemek için suçlamalara çok zorunlu olmadıkça, yanıt vermeme karan aldıkları bildirildi. GÜNEYDOGU OLAYLAR1 Genel Başkan Yardımcısı Vecihi Ataklı da MKYK'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yaptığı gezi hakkında bilgi verdi ve yörede halkın "güvenlik önlemi adı altında sürdürülen yoğun fişleme çalışmalanndan tedirgin olduğunu" öne sürdü. Ataklı, halk arasında bölücülük iddiaları yayılmak istendiğini bildirirek, halkın devlete olan güveninin zayıfiadığını da kaydetti. MKYK üyesi Cahit Talas da Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uygulamalannın yakından izlenmesini önererek, bakanlığın genç kafaları Osmanlılığa ve laiklik dışı yollara yönelten bir eğitim uygulamak istediğini söyledi. Talas, Türk vatandaşlanna da Avrupa Insan Hakları Komisyonu'na kişisel başvunı hakkı tanınması için çalışma yapılmasını istedi. Halil tbrahim Karal da TürkABD ilişkileri konusundaki geIişmeleri anlattı İşveren de eğitilmeli Çahsma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli, çalışma yaşamında istikrar ve huzurun devamı için yalnız işçinin değ% isyerenin de eğitilmesi gerektiğini söyledL Mustafa Kalemli, bakanhğına bağlı Yakın ve Ortadoğu Çahsma Eğitim Merkezi'nde dün baslayan ve bakanlığın bölge müdür yardımalannın, şube müdürlerinin ve seflerinin katıldığı hizmet içi eğitim seminerinin açıhsmda, eğitimin yalnız isgücünün yetiştirilmesi, verimin artınlması açısından değil, Türki ye'de oldukçayoğun olan is kazalan ile meslek hastalıklarmın azaltüması ve sosyal güvenlik suurunun yerleştirilmesi yönünden de önemli olduğunu belirtti. Ege Bakanına tepki BEYOÖLU BÖLGESİ KAVŞAKLARİ Oldukça mantıklı.. Sevgili kardeşim bakın.. Biz bu işe başımızı koyduk.., Her sözümüz senettir. Biz "Babamız gelse yıkanz", dediğimiz zaman bunu başka taraflara çekip, öyle mi, böyle mi, diye düşünmeye gerek yoktur. Neden? Çünkü bizim lafımız senet, sözümüz tapudur. Siz bana babamı getirin, hemen yıkayım. Dışişleri Bakanlığı Sö'zcüsü Yalım Eralp, Yunanistan Ege Bakanı Kostas Spiru'nun "Midilli'de bir karargâh kuracakları" yolundaki demeciyie ilgili bir soruyuyanıtlarken, "Yunanlıbakının i/adeleri, çarpık bir mantığı yansıtıyor. Bu, Yunanistan 'ut Kıbns meselesine elan çarpık bakışını gösteriyor. Hem de uluslararası anlasmalara sadakat derecesini ortaya koyuyor. Bu politikasının Yunanistan'a bir yarar sağlamayacağı aşikardır" dedi. TBMM kazan dairesinde patlama TBMM kazan dairesinde dün 13.30 sıralannda amonyak tüpü patladı. TBMM binasma oldukça uzak mesafede bulunan kazan dairesindeki patlamada ölen ya da yaralanan olmadu Ancak klima santralının camları kırılarak hasar gördü. İS A YDA TAMAMLANACAK Kent içi trafik sinyalizasyonu tnsaatı için sözleşme imzalandı. 18 ayaa tamamlanacak sistem 1 müyar liraya mal olacak. I 133 kavşağa yeni ışıklandurna sistemi Metrishe dia pozitif gösterisi Metris Askeri Ceza ve Tutukevi'nde bulunan 20 sanığın 6 ayda hazırladığı "Sanat Tarihi ve Ulusal Sanatunız" konulu dia pozitif gösterisi, cezaevinin tiyatro salonunda dün yapıldı. Yaklasık 1 saat süren dia pozitif gösterisinin senaryosunu yazan tutuklu sanıklardan Mustafa Kemal lyison, "Bu çalışmayı yaparken çok şey öğrendik. Öğrendiklerimizm yalnız kendimizle sınırlı kalmasmı istemedik ve bu gösteriyi düzenledik" dedi. Resim atölyesinin afişierini ve davetiyelerini hazırladığı, tiyatro ve müzik bölümünün de seslendirmesini yaptığı dia pozitif gosterisini, tutuklu sanıklar ile Istanbul 1. Ordu Komutanhğı Adli Müşaviri Hâkim Albay Durmus Akşen de izledi. tstanbul Haber Servisi Istanbul Anakent Belediyesi'nce yaptırılacak olan "Kent içi trafik sinyalizasyonu" inşaatının sözleşmesi dün Anakent Belediyesi'nde duzenlenen törenle taraflar arasında imzalandı. Anakent Belediye Başkanı Bedrettin Dafauı ve sinyalizasyon sistemini gerçekleştirecek ETMAŞSİEMENS firması yetkilisi Arnold Hornfeld arasında imzalanan sözleşmeye göre, 18 ay içinde tamamlanacak sistem yaklaşık 1 milyar liraya mal olacak. Sinyalizasyon sistemi, bilgi işlem programuıa göre kavşaklan koordineli olarak sinyalize edecek olan "yeşil dalga sistemi "ne göre çalışacak. Buna göre belirli bir hızla giden araç lar, ulaştıklan her kavşakta yeşil ışığı yakalayarak trafiğin rahat ve düzenli akışı sağlanmış olacak. Sistemle birlikte Istanbul, Beyoğlu, Anadolu ve Istanbul yakaları olmak üzere üç bölgeye ayrılıyor. Bu üç bölge belirli bir merkezden ışıklı bir pano üzerinde aynı anda izlenebileceğinden, meydana gelebüecek herhangi bir trafik düzensizliğine aynı anda müdahale edilebilecek. Istanbul kent içi trafik sinyalizasyon şebekesi içinde toplam 133 kavşak yer alacak. SİEMENS firması yetkilisi Arnold Hornfeld, 20 yıldan bu yana bu proje ile meşgul olduklannı kaydederek, "Projeyi gerçekleştirmek Dalan'a nasip oldu" dedi. Haber Merkezi SHP hafta sonunda çekişmeiı geçen ilçe kongreleri ile ilçe yönetimlerini belirlemeyi sürdurdü. Çeşitli ilçe kongrelerine katılan SHP yöneticileri ve MKYK üyeleri de vaptıklan konuşmalarda parti görüşlerini anlattüar. Çeşitli illerin ilcelerinde yapılan kongrelerde ilçe başkanlan şöyle belirlendi: Kırşehir Mucur: Adem Aslan, Kaman: Coşkun Gokalp, Kayscri merkez ilçe: tbrahim Genç, Yahyalı: Ibrahim Kanlıöz, SİDop: Erfelek: Recep özdemir Durağan: Osman Gülsflm, Tekntlag Çerkezköy: Hikmet Uğraş, Trabzon merkez ilçe: Atay Aktuğ, Rize Arde$en: lmdat Mertoglu, Pazar: Hızır Telatar, Zonguldak: Aktan Ünver, Safranbolu: Mustafa Acar, Çanakkak: Sedat Uraz, tspaıta Atabey: Serafettin Çorlu, Eğridir: Ali Rıza Bilgiç, Şarkikaraağaç: Ibrahim Tüfekçi, Gelendost: Ibrahim Eryılmaz, Edirne Keşan: Reşat Altınel Giresun Tirebolu: Av. Mehmet Tahir Nabipoğlu. SHP'de kongre maratonu Hastanede 6Bîr şeyîn yok' dediler, ertesi gün öldü İZMİR, (Cnmburiyet Ege Bürosu) Maden Mühendisliği FakUltesi öğrencisi AlUn Durmuş (19), arkadasları tarafından kaldmldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde "Hiçbir şeyin yok" denildikten sonra ölünce, kaldığı Bornova öğrenci Yurdu'ndaki arkadaşlan oturma eylemi yaparak olayı protesto ettiler. Bornova öğrenci Yurdu Müdürü Mehmet Sin, "Oturma eylemi yapanlar hakkında hiçbir işlem yapılmayacak, hakları aranacak" derken, hastane başhekimi Baha Taneli, "Sorusturma yapılıyor. Gerekirse otopsi yapılacak" dedi. Cumartesi günü KuşadasıEfes'te yapılan "Ege Üniversitesi Pikniği"ne katılan Altan Durmuş, gece kaldığı yurtta rahatsızlandı. Bunun üzerine götürüldüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kendisine bir şeyi olmadığı söylenirken, önceki gün yeniden rahatsızlandı ve saat 21.30^3 mide kanamasından öldü. Bunun Üzerine arkadasları, hastanede ilgi görmediklerini, 6 bin kişilik yurtta herhangi bir sağlık birimi ve ambülans bulunmadığını belirterek, önceki gece yarısı yurt bahçesinde oturma eylemi yaptılar. Kayraktepe Barajı için anlaşma LONDRA (Cumhuriyet) 233 milyon dolarlık Kayraktepe Barajı inşaası ve hidroelektrik santral projesi için, Arab Banking Corporation liderliğinde çeşitli ticari bankalar ve Dünya Bankası tarafından sağlanan 233 milyon dolarbk kredi anlaşması, dün Londra'da Hazine ve Dış Ticaret Müsteşan Ekrem Pakdemirli tarafından imzalandı. Devlet Su lşleri tarafından Göksu nehrinde, Silifke ovasının kuzeybatısında inşa edilecek 420 megavat gücündeki Kayraktepe Barajı ve hidroelektrik santralı için, şimdiye kadar 563 milyon dolar dış finansman temin edildi. \azar: MDP'nin feshedilmesini zanıan gösterecek GÎMATA.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SEVAVLA MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALEVACAKTIR a) Sınava katılabilmek için, ^ Darfilm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinden Tasarruf Sahiplerine Duyurudur Şırketimızın yıllık faiz odemelı %56 sabıt faızlı II.Tertıp tahvillerı 21.4.1986 tarıhinden ıtıbaren İKTİSAT BANKASI T.A.Ş. Menkul Değerter Mertcezi ve Tum Şubelerınde satışa sunulacaktır. işbu tahvillerın halka arzı Sermaye Pıyasası Kurulu'nun 21 3 1986 tarih ve 12/D1 sayılı ıznıne dayanmaktadır Ancak bu ızın •tatıvıllerımız ve ortaklığımızın Kurul yada Kamuca tekeffulu ' anlamına gelmez I. ORTAKLIĞIN, a) Ticaret Ünvanı DARFİLM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. b) Merkez Adresı: : Yenıçarşı Cad Biltez Han No 40 Galatasaray/İSTANBUL c) Sermayesi • a) Esas Sermayesi 150.000.000 TL b) Oden mış Sermeyası : 150.000 000 TL. d) Faalıyet Konusu: Bilumum Sınematografı. Telekomunikasyon ve Sinyalizasyon cıhazlarının imalı, ıthalini yapmak. sinema filmlerı ımal ve ithal etmek, bu amaçla labratuvar ve studyolar kurmak, olçme sayma ve tahlil ışlerınde kulanılan elektronık aletlenn ımal, ıthal ve tıcaretinı yapmak. e) Süresi. Süresizdir. f) Çıkarılacak tahvillerden sağlanacak fon ortaklığın ışietme sermayesi ıhtıyacının karşılanmasında kullanılacaktır. II. İzahname 2.4 1986 tanh ve 1485 sayılı T.Ticaret Sıcilı gazetesınde yayımlanmış olup, şırket merkezınde halkın ıncelemesıne açık tutulmaktadır III. Çıkarılacak Tahvillerın, a) İtıbarı Değerleri Tutarı ve Tertıbi: 100.000.000 TL II. Tertip b) Kupurter ıtıbarıyle dağılımı: Kupur Değerı 50.000 500.000 1000000 Adet 400 60 50 Toplam Tutarı 20.000.000.• 30 000.000.50 000.000100.000.000e) Satış fıyatı: Tahvıller nominal bedelınin % 5 eksıği ile, satışa arz edılecektır. f) Tahvillerın tamamı hamılıne yazılıdır. g) Vadesı 2 yıldır h) ödemesız Donem Suresı: 2 yıldır i) Tahvillerın odeme planı Ödeme Tarıhı 26 4.1987 26.4 1988 Faız (TL) 56.000 000 56.000.000.112.000 000.Anapara (TL) 100.000.000100 000.000Toplam (TL) 56.000.000.156.000.000212.000.000 ANKARA, (UBA) DYPden istifa ettikten sonra bir süredir sağda yeni bir siyasi parti kurma çalışmalannı sürdüren eski Türkiye Odalar Birliği Başkanı işadamı Mehmet Yazar, Polatlı Cumhuriyet Mahaüesi sağın toparlanması ve bütünleşKazankarabekir Caddesi 54 nu mesi için MDP ile aynı fîkri maralı evde Sakine Aytekin paylaştıklanru söyledi ve yeni doğrultusunda (5055) ile gelini Gülbiye Ayte gelişmelerin kin (35), dün kimliği bilinmyen MDP Genel Başkanı Ülkü Söykişi ya da kisiler tarafından öl lemezoglu ile görüşeceğini bildürüldü. Yetkililer, cinayetin tek dirdi. Yazar, Söylemezoğlu'ngörgü tanığı 8 yaşmdaki Aylin dan MDP'nin feshedilmesini isAytekin 'in ifadesine başvuruldu temesinin şimdilik erken olduğunu, soruşturmanın sürdüğünu ğunu belirterek, "Bunu zaman bildirdiler. Küçük tanığın cina gösterecek" dedi. yeti isleyenin "asker kıyafetli Bu arada, MDP'nin kurucubirisi" olduğunu söylemesi üzesu ve eski Genel Başkanı Turgut rine sorusturma bu yönde sürdüSunalp, Yazar'm MDP'nin malrülüyor. varlığma gözünü diktiğini öne sürerek, "Böyle bir şey olursa buna tavır koyanm" şeklinde konuştu. MDP'nin 1 milyar lira malvarlığı bulunduğunu belirBakırköy'de su doht varile düsen terek Yazar'm yeni bir parti bir çocuk boğularak öldü. Kakurmak için bu parayı bulamanarya, Çınarlı Sokakda Mehmet yacağmı bildiren Sunalp, "PoliÇam 'a ait, 13 numaralt evlerinin tika yerine ticarete eren akıl ile bahçesinde kardeşleriyle birlikve Istanbul dükalığı ile politika te varildeki suyla oynayan Feryürümez" dedi. di Çam (4), dengesini kaybedeSunalp, MDP'nin kumltayınrek düştü. Öteki çocuğunun haber vermesiyle varilin yanına ko da genel başkanlık için adaylısan Süheyla Çam yetisinceye ka ğını koyabileceğinden de söz etti. dar küçük Ferdi, suda boğuldu. öte yandan, Maltepe Kuleliköşk Sokakta da, Fettah ApartYALOVA'DA manınm iki numarah dairesinde, Deniz kenannda, yaz, kış açıkta bulduğu oyuncak tabankullanılabilecek boş daire ca kapsülünü yutan üç yasmdasatılıktır. ki Yasemin Çolak, zehirlenerek Tel: 356 75 18 öldü. Gelin ile kaynanayı öldürdüler 1 Askerliğini yapmış, 30 yaşını geçmemiş olmak, 2 tktisat, hukuk, siyasal bilgiler, idari biliînler ve işletme fakülteleriyle bunlara eşit yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, b) Sınav şekli ve zamanı, Yazüı smavlar 1718/5/1986 tarihlerinde Ankara'da yapüacaktır. c) Açıklayıcı broşür Ankara'da GİMA T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanhğı lunus Cad. 63/8 Kavaklıdere, tstanbul'da Bölge Müdürlüğü Bankalar Cad. 88/4 Karaköy adreslerinden temin edilebilir. İki ihmalde iki çocuk öldil ISTANBUL AS. 9. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya: 1984/186 Asım Yılmaz Elmalı ve tbrahim Metin Elmalı taraflarmdan maliye Hazinesi ile Nevşehir'in Üçhisar kasabasından Ayşe Temelli, Hasan Hüseyin Türkmen ve Camiicedit Mahallesinden Süleyman Mutluer aleyhlerine açılan tescil davasında; tstanbul Eminönü Dayahatun Mahallesi Mahmutpaşa Caddesi pafta 87, ada 258, parsel 25'te kayıtlı dükkâmn 1/24 hissesinin kayden mâliki görünen tsmail kızı Hatice'nin 1928 senesinde ölümü nedeniyle T. Medeni Kanunu'nun 639/2'nci maddesine göre 1/24 hissesinin davacılar adına kayıt ve tescili talep ve dava edilmiştir. Dava konusu parseldeki 1/24 hisse üzerinde hak sahibi olan ilgililerin üç ay içinde mahkememize müracaatta bulunmalan lüzumu ilanen tebliğ olunur. Basın:377O c) Satış Suresı: Başlangıç Tarıhı: 21.4.1966 Bıtiş Tarihi 26.4.1986 d) Erken odeme soz konusu değildir. j) Faız ve Anapara odenme yeri İKTİSAT BANKASI T.AŞ. Şubelendır Şırket, tahvil anapara ve faız bedellerıni, ödeme tarihlerınden once bankaya bloke edecektır IV. Tahvillerın anapara ve faızlerınin odenmesını Biltez Hotdıng A.Ş. taahhut etmıştir. V. ARZ VE SATIŞA ILİŞKİN BİLGİLER 1 Halka arza araalık edecek kuruluşun, a) Ticaret unvanı İKTİSAT BANKASI T.A.Ş b) Merkez Adresı: Büyukdere Cad No. 165 EsentepeİSTANBUL c) Esas Sermayesi 9.000 000000 TL. Odenmış Sermayesi 5.450 000.000 TL. 2 Aracı Kuruluşun, a)Satışını taahhut ettığı tahvil mıktarı: 100.000.000. TL. b) Yuklendığı hızmetler İKTİSAT BANKASI T.A Ş. satış süresi çinde tahvillerı halka arz edecek, satılamayan kısmı ıse satın alacaktır. Tahvil faız ve anapara odemelen, şirketçe faız ve anapara bedellerının odeme tarihlerınden once Bankaya bloke edilmesi koşuluyla Banka tarafından yapılacaktır. c)Alacağı komisyon oranı. %2.25 d) Satın almayı taahhut ettığı tahvillerın miktarr Satış suresı sonunda satılamayan kısmın tamamı VI Dığer Hususlar ihraç edilen tahvıller toplam tutarının % 20'si 50.000 TL. değerde kupurler halinde çıkarılmıştır Tahvıller hakkında İKTİSAT BANKASI T.A.Ş. Menkul Değerter Merkezi ve tüm şubelerinden bilgı edınmek mümkündur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog