Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

NÎSAN 1986 KÜLTÜRYAŞAM CUMHURIYET/5 İSMAÎL GULGEÇ HAYVANLAR 3. Asya Sanat Bienali Turkiye, Bangladeştn başkenti Dakka'da düzenlenen 3. Asya Sanat BtenaWne dort sanatçaun yağhboya resim, heykel ve ozgun baskı yapıtlarıyla katüıyor. Shil pakala C'niversıtesı tarafından düzenlenen ve dort hafta surecek olan bienalde Stileyman Bılgın ve Suleyman Saım Tekcan'm ozgun baskılan, Husamettın Koçan'ın resimleri, Tankut Öktemin de heykeüeri yer alacak. Asya Sanat Bienatt Uk olarak 198Vde düzenlenmişti. (a.a.) PİKNÎK PtYALE MADRA EĞEC G E I Û M DE MEJdE DAHA fAZLA IS2AB EDEBSEN SENl B1R OOJS/A KörUP BIMLEBCE DÛŞUNMEK BLE. feTEMlYORUM. UNUTAAA AST Marmara turnesinde Ankara Sanat Tiyatrosu, Oktay Arayıcı'nın oyunu "Nafıle Dunya" ile 16 nisan çarşamba gunu bir Marmara turnesine çıkıyor. Erol Demıröz'un yönettiğ% muziğini Sarper Özsan'ın gerçekleştirdiği "Nafıle Dunya "da, Altan Erkeklı, Cezmı Baskm, Altan Gördum, Yaşar Akın, Jale Aylanç, Meral Nıron, Sebnem Gursoy, Ercan Demırel, Koray Ergun oynuyor. "Nafıle Dunya", 30 nisana kadar Adapazan, 7ekirdağ, Edirne ve IstanbuVda Kartal ile Kadıkoy'de sahnelenecek. OYUNCULAR TOPLU HALDE Şehir Tiyatrolan kadrosunun onemti bir bolümu "1793"te rol aldı. Yönetmen JeanLouis Martin Barbaz da, Fransa 'daki oynanıs sırasında Danton roUtne çıkmıstı. (Fotoğraf; UYGAR GÜRKAN) TürkaU ve Taner Barlas Ankara'da AST salonunda, genel istek uzerine Denız Turkau, Darıo Fo'nun "Kutsal Aıle" adh tek kişilık oyununu, 18, 19 ve 20 nisan tarihlerinde yeniden oynayacak. Aynı sahnede, 26 ve 27 nisan günleri de Taner Barlas Mîm Tiyatrosu, "Uzun Lafın Kısası" adh oyunu sergileyecek. (BJL) Bir dünya vatandaşı olan Hugo'ya îhanet etmedik tlnlü Fransız yazannm aynı adh romanından Paul Meurice tarafından yapılan ilk uyarlamasımn Hugo döneminde sahnelendiğini de belirten sanatçı, sinemasal bir anlatım seçtiğini belirterek, 'Oyunu seyredenlerin romanı da okumak isteyeceklerine inamyorum' dedi. Kultur Servisi Victor Hugo'nun unlu yapıtından Jacques Tephany'nın tıyatroya uyarladığı "1793", bugunden başlayarak Harbıye Muhsin Ertuğnıl Tıyatrosu'nda sahnelenecek. Fransız yönetmen ve tıyatro sanatçısı JeanLouis Martin Barbaz'ın yönettığı oyunda Cune>t Turel, Burçin Oraloglu, Erol Keskin, Fuat İşhan, Atacan Arseven, Yalçın Boratap, Vildan Turkbaş, Ayşe Sanlcaya, Şukru Turen, H.Fahri Kıncır, Doğan Bavli, Volkan Severcan, Erhan Yazjcıoglu, Ozdemir Han. Yalçın Dumer, Dincer Çekmez, Uğurlan Atakan, Cem Davran ve Mehmet Asa başlıca rollerı canlandınyor. Dramaturgluğunu Esen Çamurdan'ın, dekorlannı Refik Eren'ın, gıysilerıni Hale Eren'ın yaptığı ovunun muzik sorumlusu Nihat Işcan ve Cem Doğan. Oyunun efektlennı ıse Fransız Gilles Fedin ve Hitaj Daycan gerçekleşürdı. Yönetıcısı olduğu Centre Dramatıque Natıonal Nord PasdeCalaıs'de (KuzeyPasdeCalaıs Ulusal Tıyatro Merkea) geçen yıl "1793"u sahneleyen ve Danton'u ovnayan JeanLouis Martin Barbaz, aynı oyunu Turkıye'de ve Türk sanatçılarla yönetmenm çok ılgınç olduğunu söyluyor IÇERIKTE DEGtştKLIK YOK "Geçen yıl gezmek için Turkiye'ye geldigimde Gencay Gurun1 le karşılaştım. Victor Hugo'nun bir oyununu sahnetemem konusu nda goruş birligıne vardık. Benim »çin. Fransa'da sahneledigim bir oyunu Turkiye'de de sahnelemek çok ilginç olacaktı. Ayrı bir mizansen, ayn dekor, ayn giysiler ve tabii ki ayn oyuncularia..." Martin Barbaz, "1793"ü Turkıye'de sahnelerken ıçerığınde değışiklık yapmadığını belırtıyor. Pekı Jacqnes Tephany'nın uyarlaması Victor Hugo'nun "1793"une ne kadar sadık 9 "Tephany'nin uyarlaması romana çok sadık. '1793' Victor Hugo döneminde de bir kez sahnelenmiş. O zaman Paul Meurice larafından uvarlanmış. O metinleri buldum. Aslında bizimkinden çok daha az sadıktı. Romanı tiyatroya uyariarken doğal olarak bazı şeyler değişiyor. Bu, romanla ti>3lro arasındaki farktan doguyor. Ote yandan, oyunu sahnelerken sinemasal bir anlatım seçtım. Şunu kesin olarak soyleyebılırim: Victor Hugo'ya ihanet etmedik. Oyunu seyredenlerin romanı da okumak isteyeceklerini umuyorum." Oyunun Fransa'da buyuk ılgı gördüğünu, neredeyse tarıhsel bir western olduğunu söyleyen JeanLouis Martin Barbaz, "1793"un konusu ıçin de şunları söyluyor: "Oyun demokrasi, olum, şiddet, savaş karşısında insanlan duşunduren. tum bunlar hakkında sorular sorduran bir ıçeriğe sabip. Aynı zamanda tarihteki çelişkileri de anlatıyor. Omeğin 1789 Fransız Devrimi'nden sonra kunılan Konvansiyon, gtınumuze kadar gelen butun ozgurlukçu yasalan çıkarmasına karşın giyotınle olum cezasını da getirmiştir. Bu, çelişkilerden biri. Bir yandan da lyimser bir oyun. Butun olaylarda geriye kalanlar çocuklar. Olayları yaşayan başlıca kişilerin sonuçta oleceklerini onceden biliyoruz. Çocuklar butun ideolojik şoklara, çatışmalara karşın yaşıyor ve gelecege kalıyor." Martin Barbaz, "1793"un sadece Fransızlara yoneiık olmadığını, onların tanhınden bir >aprağı ele almadığını belirterek, sözlermı şöyle bıtırıyor. "Bana Victor Hugo kimdir, nerelidir diye soranlara 'o bir dunya vatandaşıdır' derira." "1793 "ü sahneye koyan Martin Barbaz: HIZU GAZETECİ NECDET ŞE\ ınat. barlar, kafelor cıvıl cıv Bangır bangır kolonlarda muxlğın her turlusü Gobefc havası, Laynıl Maykıl Ozksın, allah ne vendıysc hapsı bırbınn« kanşıp oyl« bir kakafonı yaratıyor kı sıkıysa bakalım gl bir BuR a dalıp ya/nc//uyorc/m vobkalı bıraya irkeolojide lazer Çin Halk Cumhuriyetinde lazer ışın teknolojisinin arkeolojide kullanıldığı ve ba$anh sonuçlar elde edildiği bUdirüiyor. Çinli uzmanlann, 3000 yasmdaki çok eski bir tarihi yapıtı lazer ışını kullanarak eski canlüığma kavuşturduklan, ozellikle bronz ve taş kaplar uzerindekı desenlerin, lazer ısmıyla parlak \e canlı bir biçimde ortaya çtktığı açıklandı. Çin'in Şian kentinde geliştirilen lazer ışınt uygulamasıyla, arkeolojik kalıntılann bol olduğu bu yorede pek çok tarihi yapıta pırıl pınl bir gorunum kazandınldığı da beUrtildi. (ANKA) ÇİZGİLİK KÂMİL MASAJL4CI AĞAÇ YAŞKEN EĞİIİR KFMAL GÖKHA\ Liza Minelli Paris'te ABD'ti şarkıcı ve sinema oyuncusu Lıza Mmeilı, perşembe gecesi Paris*in Kongre Sarayı'nda verdiği tek konserle Fransızları bir kez daha buyuledi. Paris'te son olarak 1974 yılmda konser veren Mmeilı, ABD'deki bir klinikte geçirdiği alkolizm tedavisinden sonra eski formuna yaklaşmış gorundu. Mmeilı 40 yaşında ve eski ununu koruyabilen bir sanatçı. TARİHTE BUGUN MVMTAZ ARIKAN tzmir Kultur ve Sanat Derneğinin duzenlediği "Benazus Edebiyat Ödulu"nım konusu bu yü öykuye aynldı. Ulusal duzeydeki yarışmaya en fazla uç oykuyle katılabiUnecek. Seçici Kurulu Tarık Dursun K., Turgay Gonenç, Muzaffer İzgu, Samım Kocagoz, Mehmet H Doğan, Prof. Dr. Gonul Öney ve Doç. Dr. Arkan Sevınç'ten oluşan yanşma sonunda birinciye 500 bin, ikinciye 250 bin, uçuncuye 150 bin, iki öykuye de 50 bin lira para odulii verilecek. (a.a.) Benazus Edebiyat Ödülü IşSanat Galerileri'nde yeni seıgiler... Ankara'da BUDA DOGUYOR.. HER YIL 8U6ÜM, OZELLıKJLE ÇrM V£ JAPONYA'OA BUDfi'NlN ÖOSUKA GtlUU OLARAtC KUTLAK1K. gUDA HEYICEUEfSj SU VEYA ÇAYLA yiicAHtB, BUHUROAMUlOAe YAıaUB., ÇıÇe<L££. •&Ç/UG.. BUDA , YA DA AStl A&yt* S/OPAİZTA, H/A/DlSTAN'OA 2£AJGIAJ g//e ser/fj OĞLU OLARAK PüN YAVA GeUUıŞTl. OOĞUM Y/LI MÖ.6OOSOO ARAStUDA SAYfLAA/ SlDOAgTA, TUM Z£M6lKl~ / Ğ D t ş GSfSÇeĞı AZAMAYA ÇftM/ÇT/. YtLLAfZ SCMSA AYPIULAAJDIĞ/AJ/ SÖYLıYOSE/t: VAAZLAO. Vee.Meye ve tMAu/şfAJ' AMLATAIAYA BAÇLADI,. src Nıç rAMeısı OLMAYAAJ S/e. D/AJ OLAU gu Hilmi Mesçi "Mask Rolyef' sergısı (1 Nisan 18 Nisan) Nevin Göker Ulutaş 'Resım" sergısı <\ Nisan 18 Nısan) I;> Sanat Galensı Mesrutı\et Cad 10 Bakanhklar Tel 25 08 52 Istanbul da ~^^ DıZM 8ÖYLE POĞDU. Solda, Suda'tıt* bir kısm tle sk(di Şançı Sh'SQ*dhT 19361986 yapılacaktır. Maamafıh lktısad Vekalett bu vazıyetm mernlekette bir kağıt buhramna veya ıhtıkarına sebebıyet vermemesı ıçın tedbtrler alacaktır. Turkofisten başka Sanayı Teftış heyetı de \azıyetı tetkık etmektedır 50 YIL ONCE Cunüıuriyet Habeşistan Itahrııım müstemlekesi mi olacak? Parıs 7 (ÛM ) Oeuvre gazetesının büdırdığıne gore, askerı muvaffakıyetlenne guvenen ttalyan hukumetı, bugune kadar elıne geçmış olan Habeş arazısım mustemleke, Amharık Habeşıstam ıse manda olarak ısteyecektır Habeş ımparatoru resmı şef mahıyetınde bakı kalacak, fakat ımparatorun yamnda Italyan eksperlerıle bir Italyan fevkalade komıserı bulunacaktır ltalya, Habeşıstanın dığer butun aksammı, Fransanm Fastakı hımayest gıbı, hımaye altmda bir arazı olarak ısteyecektır " Çanakkalede tekrar ıstıhkamlar yapmak hususunda Turk hukumetmden resmı bir teblıgat gelmemışse de, Turkiye Hancıye Vekılı hukumetınm bu meseleyı herhangı bir munasıb zamanda mevzuu bahsetmek arzusunda bulunduğunu bıldırmıştır." Yeni sigorta ücretleri Bızde gemı sıgortası Avrupa memleketlerıne nazaran çok yuksek olduğu ıçın bir çok gemılerımız sıgonasızdır Sigorta ucretlerının ındırılmesı ıçın bazı armatorler tktısad Vekaletıne muracaatte bulunmuşlardır 8 Nisan 1936 kararmı bıldırdı Fınlandıya ile tıcarı mubadelelerde serbest dövız vermekteydık Alakadarların \erdığı ızahata gore anlaşma muabınce tıcarı mubadele farklarının her ıkı tarafça da 50 000 lıravı geçmemesı iazımdır Halbukı Fınlandıyadan memleketımıze bu mıktardan çok fazla ıthalat yapıldığı gorulmuş, bu suretle gumruklerde bulunan mallann ıthalı durduruhnuştur Bu arada Gumruk ve Inhısarlar ıdaresıne aıt olan bir kağıt partısı de \ardır Fınlandnadan ıthahmızın hemen tamamını kağıt teşkıl etmekteydı Bu memlekete serbes' dovız vertldığı cıhetle klerıng yolıle anlaştığımız dığer memleketlere nısbetle mallar bir mıktar daha ucuz alındığından Fınlandıyadan kağıt sıparışı artmış ve aleyhımıze pastf bir vazıyet hasıl olmuştur Yeni anlaşma klerıng esası uzerınde Doğan Aksel "Yelkenlıler" Ipek Baskı sergısi. (1 Nisan 18 Nısan) Verdehr İJçlüstfnün konseri ABD'li ünlu topluluk "Verdehr Trıo" htanbul daki tek konserini 13 nisan pazar gunu saat 15.00'te Emirgân ParkıBeyaz Koşk'te verecek, Keman, klarinet ve pıyanodan oluşan "Verdehr Üçlusu", ozellikle ısmarlanan yeni eserlerin plak kayıtlannı yapıyor. Topluluk konserde Mozart, BrahmsFoster, Bruch ve Bartok dısında, Musgrave'in "Pıerrot" adh eserini Uk kez seslendirecek. Nebahat Anık "Resım" sergısı (1 Nısan 18 Nısan) Iş Sanat Galerısı (Parmakkapı) Istıklâl Cad Yureklı Han Kat 2 Bevoğlu, Tel 144 20 21 KEBPETEN Yıldız Bursa Nedim Argun "Resım" sergısi (1 Nısan 18Nısan) tş Sanat Galerısı (Erenkov) Bağdıt Cad 296'4 Erenkov Tel 356 01 68 Izmır'de ATAR. c 1 Aynur Okay "Resım" sergısi (1 Nısan 18 Nısan) ÎS Sanat Galensı Mımar Kemalettm Cad 2 Konak, Tel 14 12 50 3 7 6 Ankara ve tstanbul İs Sanat Galenlerı bavram tatıllerı \e pazar gunlen dışmda her gun 12 00 19 00 arası, İzmır İs Sanat Galerısı ba\Tam tatıllerı cumartesı ve pazar gunlen dışında her gun 8 30 V 30 arası aoktır Turkiye Korler Vakfı tarafından korlerin muzik bilgi ve becerilertni belirlemek amacıyla, Sakatlar Haftası çerçevesinde 1516 mayıs gunleri "Göreneller Muzık Şenlığı"duzenlendi. Yalnız korlerin katılabileceği yanşmanın son basvuru tarihi 20 nisan. Turk Halk, Turk Sanat ve Turk Hafıf Muziğı daüarmdaki yanşmaya gırecekler, kasetleriyle birttkte hangi dalda icracı olarak katılacaklannı da bildirecekler. İlk eleme 30 nisan5 mayıs tarihleri arasmda kasetten, final ise 1S mayıs gunu yapılacak. Çöreneller Müzik Şenliği Boğazlar işinin tetkikini isledik Londra 7 (OM.) Avam kamarasında bir suale cevap veren Eden demıştır kı anlaşma yapılacak Finlandiyn ile \vtii BCI'itH Ankara 7 (Telefonla) Hukumet Fınlandıya ile aramızdakı tıcaret anlaşmasmı feshe karar verdı ve bu HÂI İUACI KUYUCAK AŞLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1986/24 Davacı Bahrı Yılmaz vekıb Av Alı Rıza Gönü) larafından davalılar Halıde Cerı, Osman Cerı, Abdurrahman Cen ve Zehra Ünal aleyhıne mahkemenuzde açılan tapu ıptalı ve tescıl davasının dava dılekçesı davalı Abdurrahman Cerı'ye leblığ edılemedığınden ılanen tebhğıne karar venlmış olmakla Duruşma 13 5.1986 günü saat 09 00'a ertelcnmış olup anılan gunde duruşmada makbul bir mazeretı olmaksıan gelmez veya kendınızı bir vekılle temi.'. euırmezsenız duruşmaya gıyabmızda devam edıleceğı ıhtan ile davetıye yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur Basın 16042 TURKİYE $ BANKASI Dos>a No 19^5'lîî Davacı Aslan Kocaoğlu vekılı Av. Ayhan Göncü tarafından davalı Saıme Nasuhoglu aleyhıne açılan mehı müdahale davasının yapılan duruşmasında venlen ara karan geregınce, Dahılı dava edılen Sıdıka Kasapoğlu'nun adresınde bulunamadığından, dahılı dava dılekçesı ve meşnıath davetıye tebh| edılememış olup, bu kerre duruşmanın kaldığı 25 6 1986 günü bızzat ve kendı&ını bir vekılle temsıl ettırmek üzere duruşmada hazır bulunması dahılı dava dılekçesı ve meşruaılı davetıye yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur. 11 3 1986 İLAN ANAMUR ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog