Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/4 TELEVİZYON 10.00 Açılış ve Program 10.01 Hanımlar Sizin İçin 12.00 Kapaıuş 17.30 Açılış 17.35 Açık Oğretim Prof. Dr. Erol lyıbozkurt "tklısadı Analız", Prof. Dr. uzer Serper "Istatıstık" ve Doç. Dr. Fethı Heper "Kamu Malıyesı" derslenm venyoriar KÜLTÜRYAŞAM 8 NtSAN 1986 TaylorBurton çifti ekranda (Boom) / Yönetmerv Joseph Losey / Oyuncular: Elizabeth Taylor, Richard Burton, Noel Coward, Michael Dunn, Joanna Shimkus / 1968 yapımı / 110 dakika. TV de Sinema TRTNIN IÇİNDEN MAHMUT T. ÖNGÖREN Ozetle Tren Hattı mı? Gönül Bağı mı? TRT Tetevizyonu'ndaki yerli 'tframa'iarın biraz da eski romanlann uyarlamalarından sıyrılmasını ve hiçbir yazarın yapıtından etkilenmeden hazırlanmış özgün senaryolarla çekilmesini dilediğimiz sırada "MardinMünih Hattı" geliverdi. Acaba iyi mi oldu? Fesli insanlar, eski yaşam biçimleri, yıllarca önceki durumlar ve özellikle de şimdi aramızda bulunmayan değetii yazarlarımızın öykülerinin arasına ustalıktan uzak bir uygutamayia sıkıştınlan dinsel Osmanlı özlemlerinin yerine, TRT Televizyonu'nun artık başka değerier koyduğunu görüp biraz rahat bir soluk almak istiyorduk. Yasadığımız dönemin olayiarını evrensel boyutlarda inceleyen çağdaş, toplumsal, güncel ve eksiksiz olmasa bile, oldukça yetkin bir sinema diline sahip öykülerie... "MardinMünih Hattı"nda tüm bunlar var. Ama hepsi sözlerde yerlerini almışlar, yaşamıyorlar. Çünkü bir kez olay kultürel boyutlardan yoksun kalmış. Alman insanının kültürü ile Türk insanının çok değisik kültürünün çatışmasından doğan sorunlar bize sözle anlatılıyor, sinema anlatımı ile değil... Hele birbirinden ayn yaşam btçimlerinin yarattığı kultürel yorumlarla hiç değil... Derinliği olmayan bir senaryo. Tanju Gürsu'nun dışında sanki ilk Kez kamera karşısına geçmiş (galiba çoğu da öyte yapmış) izlenimi veren oyuncular, çok yapay karşılıklı konuşmalar, yüzeysel durumlar ve yerine oturmamış seslendirme ile konunun içine girmek olanaksız. İlle de dizi yapma merakının getirdiği uzatmaları da eklerseniz, öykünün baş kahramanlannın sorunlarmı "yaşamanız" da çok zorlaşıyor. Boyle olunca, "iki ayn kültürde yetışmiş iki insan arasındaki gönül bağı"n\ oluşturduğu ilerı sürülen "MardinMünih Hattı"n\n salt sozde kalan temasını duyumsayamıyorsunuz. Belki bu diziyi yapanlar önce MardinMünih tren hattını kendilerinı hiç zorlamadan anlatsalardı ve sonra "gönül hattı"nı ele alsalardı, ikincisinin sinemasal yorumunu düşünce ve duyguyla daha iyi kaynastırabiiirlerdi sanırım. Ama bu dizi ilginç değil mi? Değişik bir mekân var. Aşk var. Âşıkların kavuşmasını engelleyen insanlar ve öğeler var. Sonuç ne olacak diye sizi düşündüren bir soru var. Başrolde oynayan güzel Alman kızlar var. Ülkemizde moda meraklılarının "manken" 9İarak yakından tanıdığı ve sizin "oyuncu" diye tanımadığınız, tanıyamayacağınız kızlar... Sonra mücadele, kavga, mutluluk, facia ve paylaşılamayan çocuklar... Artık bunlar da ilgi çekmezse... Ne var ki, salt ilgi çekmeyi başarmanın nitelikli ye olgun yapıtlar ortaya çıkarmaya yetmediği de bılinmeliydı. Öte yandan, ister "tren hattı" olsun, ister "gönül bapj", "MardinMünih Hatf/"nı televizyonun günümüzün öykülerini sergileme çabasının bir "öncü"sü olarak kabul edebiliriz. Eğer bundan ders alıp ilerde daha iyilerini yapabilirferse... Sinema GünlerVnde değişiklik Uluslararası tstanbul Sinema Günleri '86 kapsamında gösterümesi gereken Mehdi Charefin "Arşbnefin Hareminde Çay" ve Satyajit Ray'm "Mücevherler Krallığı" adlı filmlerinin kopyalanntn zamanmda yetismemesi nedeniyle 13 nisan pazar günü Emek Smemasında "Arşimet'in Hareminde Çay" filmi yerine 12.00 ve 15.00 seanslarmda "Babam lş Gezisinde", 18.30 ve 21.30'da "Gel ve Gör" ada/lht leri, 19 nisan cumartesi Atatür* Kültür Merkezi'nde "Mücevherler Krallığı "yerine 11.00 ve 13.00 seanslarmda Çekoslovak yapımı çocuk filmi "Yiğit Nalbant" gösterilecek. Öte yandan "Resmi Tarih" adlı film de 12 nisan cumartesi günü sabah 9.30'da ek seans olarak sunulacak. Kiiltür Servisi Akdeniz'deki bir adada hizmetkârlanyla tek başına oturan, adasına kimseleri sokmayan, beş kocadan boşanmış, zengin, çekici 19.13 Kanserle Savaş "eksantrik" Bayan Goforth'la, davetsiz olarak adaya gelen ozan 19.45 Uykudan Önce Cıngöz. Cımcıme ve Derya Abla birlikte program sunarken ışier karifir. CimcimeChristopher Flanders arasında çeşitli tonlarda seyreden garip bir ile CingOz. aym anda konuşmaya başlarlar Bunun üzenne "Su kuçüğün söz büyüğun" atasöza uzcnnde konufurlar. Derya Abla daha sonra bırkaç tane daha ilişki başlar. Aslında Flanders, yenı atasözu öğrelır. Program, çızgı film "Emıhe" lie son butur. başka kılığa bürünmüş ve Bayan Goforth'un çok korktuğu Azra20.00 Haberler il'den başkası değildir. Ancak kadın gerçeği anladığında artık 20.30 Hava Durumu çok geç olmuştur. Onu uzaklaş20.45 Polis Haftası Özel Programı tıracak gücu yoktur. Polis Ttfkılatı, bellı baflı hızmet bınmlen yönünden tanıtılıyor. Teşkılatm hamel Tennessee VVilliams'ın "Sül yununden ımkânlannm geltşmesı vurguiamyor. Ayrıca, polısvatandaş ılifkılennm Treni Artık Burada Durmuyor" Onemmden söz edıliyor. adlı az tanınmış bir oyunundan alınan, pek alışılmamış ve kimi21.40 Dikkat lerinin "garip" bulacağı bir film. 21.45 TV'de Sinema: Bum Oyun, Williams'ın tiyatrosunda (Aynntüı tnlgı yandakı sutunlarda.) Strindberg'den Beckett'e doğru uzanan bir dizi etkiyi içeriyor ve 23.25 Haberler VVilliams'ın genelde Freud kuramlarına, surekli cinsellik irde23.30 Kapanış lemesine dayanan tiyatrosundan farklı yönsemeler gösteriyor. JoRADYO seph Losey'nin bu tür konulara leyzeierımn yamna gtden Maggıe, Tom ve Lucy arada birbırlenyit münakaşa ederier. Tom, Maggıe 'ye vurur, teyzelen de Maggıe'ye çıngene diye hıtap eder. Bunun üzenne Maggie çingenelenn yamna kaçar ve onlardan yıyecek bir şeyler ister. Daha sonra yaşlı çtngene kadm Maggıe'yı babasma teslım eder T R T I 05.0» Açıli}, program ve kısa haberkr. «5.05 Ezgı kervanı. 05J« Şarlcılar ve oyun havalaıı. 06.00 Koye haberler 06.10 Günaydın 07 JO Haberler. 07.40 Gunün içınden. 09.40 Arkası varın 10.00 Kısa haberler 10.05 Reklamlar 11.00 Kısa haberler 11.05 Okulradyosu 12.00 Kısa haberler 12.05 Reklamlar 12.10 ÖJle üzerı. 12J5 Reklaralar ve radyo programları 13.00 Haberler 13.15 Müzık 13 J0 BOlgesel yayın ve reklamlar. 14.45 Hukuk köşesı 15.00 Kısa haberler. 15.05 Ogleden sonra 16.00 Kısa haberler. 16.05 Okul radyosu. 17.00 Kısa haberler. 17.05 Köyümüz köylümılz. 17.25 Bölgesel yayın ve reklamlar 18.00 Çocuk bahçesı 18.15 Haftamn çocuk şarkısı. 1820 Hicaz faslı. 18J0 Hafif müzık ve reklamlar 19JM Haberler ve olsylann içınden. 20.00Şarkılar 20.20 Turkuler geçıdı. 20.40 Türkçe sözlu hafıf muak. 21.00 Kısa haberler 21.05 Konuların içınden. 21J5 Turk halk muzığı dınleyıcı ısteklerı. 22.00 Caz muzığı 2230 Solıstlerden seçmeler. 23.00 Haberler 23.15 Geeenın ıçinden. 0O55 Günür, haberlerınden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.0505.00 Gece yayuu. T R T I I 07.00 Açıhş ve program 07.02 Solistlerden seçmeler 07 J0 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havaları 08.00 llu solıstten şarkılar 08.30 Sabah konseri. 09.00 Türküler. «9.15 Çocuk bahçesı. 09J0 Çeşitlı muzık. 10.00 Şarkılar. lOJOSaz bızden söz bizden. 10.40Kultür kaynaklarunız. 11.00 Küçuk koro. 11J0 Türküler 11.45 Hafif muzık. 12.00 Beraber ve solo şarkılar. 12.30 Yurttan sesler kadınlar topluluğu. 13J»Haberler. 13.15 Hafıf müzık. 13J0 Beraber ve solo sarkılar. 14.00 Türküleı geçıdi. 14J0 Yabancı dıl dersı 15J0 Erkekler topluluğu 16.00 Çeşıtlı müzik. 1620 Arkası yann. 16.40 Halk mdzığıtıuzde deyısler 17.00 Barok muzık. 17J0 Segah fash. 1S.0O Yurtlan sesler. 18J0 Dın ve ahlâk 19.00 Haberler ve olaylann içınden 20.00 Türküler geçidi. 20J0 Yabana dil dersı. 21 JOÇesıtli müzik 22.00 Solistlerden birer şarkı 22J8 Bır roman ' bir yazardan hıkâyeler. 22.45 Türküler. 23.00 Haberler. 23.15 Solıstler geçıdı 23.00 Hafif müzık 23.55 Dort mevsımden. 00.55 Program ve kapanış. T R T I I I 87.00 Açılış ve program. 07.02 Hafıf müzık 07 J0 Sabah konsen. 08.00 Sabah ıçın muzık. 09.00 Haberler 09.12 Muzıklı dakıkalar. 10.00 Plaklar arasında. U M öğleye doğnı \1M Haberler 12.12 Gunün konsen 13.00 Solıstler geçıdi. 13J0 Turk halk müzigı toplu programı 14.00 Konser saatı 15.00 Türkçe sözlü hafıf müzik. 15.25 Caz sanatı. 15.55 Haftamn çocuk şarkısı. 16.00 Solıstler geçidi. 16J0 Türküler geçidi. 17.00 Haberler 17.12 Sızler ıçın 18.00 tkı solıst ıkı album 18.45 TRT Ankara Radyosu Çokseslı Korosu. 19.00 Haberler. 19.12 Muzik ve yorumcular. 20.00 Muzık demetı. 21.00 Çoksesli müzik dünyasından. 22.00 Haberler. 22.12 Geeenın getırdikleri 23.00 Salı konseri. 24.M Gece ve muzik. 01.00 Program ve kapanış 18.30 Haberler 18.45 Değirmen II YÖNETMENLE ' 'Bum "un artık yaşamaym ünlü yönetmmi Joseph Losey (soldan birind), Lh. Taylor, eUsttrmen Dtiys PowtU ve Richard Burton 'la birlikte. ilgi duyduğu ve benzer özellikler taşıyan "Girii MerasimSecret Ceremon>" adlı fılmini de çektiği bir dönemin ürünü. Yine de Losey fümografîsi içinde oldukça yadırgatıcı bir fllm bu. Çeşitli simgelerle yüklü, seyirciye sürekli her kişiliğin, her diyaloğun ardında ne olduğu sorusunu getiren... Perdenin ünlü çifti Liz Taylor ve Richard Burton, magazin açısından yine ilginç bir beraberlik gosterisi yapıyorlar. Ama film aslında yalnızca gerçek sinema meraklılarına öğütlenebilir. Ülkemizde "Aşkı Araymn Kadın" adıyla oynamıştı. TV'de korunan özgün adı "Bum" seyircimize ne ifade edecek, anlamak kolay deJül. ms Ankara Devlet Tiyatro&u'nun yeni oyunu Devlet Tiyatrolan Ankara Yeni Sahne'de 15 nisandan başlayarak Amerikah yazar Sıdney Kingsley'in "Karakolda" adlı oyununu sahneleyecek. Ejder Akışıkın yönettiği, Mümtaz Sevinç, Alp öyken, Savaş Tamer, Erol Kardeseci ve Isık Toprak'ın rol aldıklan oyun, tkinci Dünya Savası yülan Amerikası'ndan bir kesit sunuyor. (a.a.) Strasbourg'da ödül alan Muammer Özer: Türkiye'de her gazete satırındem senaryo çıkaı OSMAN ATAMAN STRASBOURG Strasbourg'da insan hakları anlatımını ön plana alan filmlerin yanştığı şenlıkte, daha önce duyurduğumuz gibi, katılan iki Türk filmi ikincilik ödülünü paylaştı. Uluslararası İnsan Hakları Enstitüsu'nun ikincilik odülünu paylaşan Muammer Özer'in yaptığı "Bir Avuç Cennet'1, daha önce de yurdumuzda Antalya Film Şenliği'nde üç ödül kazanmıştı. Film, Cannes ŞenliğTnin yan bolümlerinden birinde de gösterilecek. Filmin yönetmeni Muammer Özer, yurt dışında yaşayan (Isveç) kendi deyişiyle bir "göçmen saııatçı". 16 yıldır Türkiye dışında sanat yaşamını önce kısa metrajlı fılmlerle sürdüren Özer'in ikinci uzun metrajlı filmiyle "çıkardığı ses" epey anlamlı. Muammer Özer'le, Strasbourg'da bulunduğu sırada söyleştik, kendisi ve sinemaya bakış açısı hakkında "ipuçlan" kapmaya çalıştık. tLK FlLMt SEYREDtNCE Sinema yaşamınız nasıl başladı ve bugiine kadar sinemada neler yapünız? M. Ö. llk fîlmimi seyrettiğim an sinemacıhğım başladı ve o an karar verdim sinemacı olmaya. Doğal olarak kısa metrajlı filmlerle başladım yönetmenliğe, şu ana dek biri "Parçalanma" (ki göçmenleri işleyen bir filmdir), öteki "Bir Avuç Cennet" olmak üzere iki uzun film yaptım. Ancak, yönetmen olarak özeleştirimi yaptığımda, "Bir Avuç Cennet"i tek uzun metrajlı yapıtım olarak görüyorum. "Bir Avuç Cennet", Antalya'dan sonra burada uluslararası odüle uiaşmış oluyor. Daha önce Göteborg ve Berün'de gösterilen film, bundan sonra da çeşitli uluslararası şenliklere katılacak. Bağlantılar yapılmış durumda... Uzun metrajlı iki filminiz de göç ve göçmenleri konu alan senaryolardan yola çıkıyor. M. Ö. Bugüne kadar aldığım eleştirilerde, benim göçmen sanatçılığımdan dolayı göçmen filmleri yapmam bir doğa kanunuymuş gibi savunuldu. Oysa, insan göçün konusu ve benim konum göç değil, goçü yaratan, yaşayan insan. Bundan sonra yine göç filmleri yapmam gerekmiyor. Bilimkurgu yaparak insanın bir başka yönünü ekranda "düşünmek" istiyorum. Bu bir salona açılan çeşitli kapılara benzer. Hep aynı kapıdan girme inat ve tutuculuğunu gösteremem. Tutuculuk sanatçılık değildir, Yurt dışında 16., İsveç'te ise 8. yılım dolduran sanatçının "Bir Avuç Cennef'i, bu yılki Cannes Şenliği'nin genç yönetmenler bölümünde gösterilecek. Muammer Özer olamaz da sanırım... tSVEÇTE 10 FİLM Sizin göçmenliğinize gelelim... M. Ö. lsviç'te 8, yurt dışında 16. yılım. tsveç'e gelene kadar işler bir nebze daha zordu. lsveç"te de her şey pespembe değil, ancak yıldıracak zorluklar pek fazla yok. tsveç'te yaşadığım süre içinde 10 film yaptım. Yurt dışında sanatçı olarak ~ karşilastığınız zorluklar neler? M. Ö. Şimdi neredeyse sinema dahilerinden kabul edilen Milos Forman bile 8 yıl araba yıkadıktan sonra kaynak bulup film yapmaya başladı. Para dışında zorluk yok. Artı Türk olmanın konu bulmaya getirdiği yararlar büyük. Örneğin Turkiye"de her gazete satınndan senaryo çıkar, gazete okumak yeter. "Bir Avuç Cennet" de bir gazete haberinden çıktı. 20 yıl önce : ki bir haberin filmidir bu. Ama bakın, ne acıdır ki tarih olan o zamanın haberini bugün sinemada sergileyebiliyoruz. Olay guncel, yarın da güncel kalacak. lyi mi, İcötü mü? Birileri cennet yapıyor, birileri cehenneme çeviriyor. Bundan sonraki projeleriniz neler? M. Ö. Bilimkurgu ve iki ayrı projem var ki, bunların hepsi Türk sineması çizgisinden tamamen ayn olacak. Bilimkurguda benim işim robotlarla değil, insanla. Konu, hep insanın yasadığımız dunya ve toplum içindeki trajedisidir. Acılan ve sorunları sergilemektir. Bilimkurgu ile de, gangster filmiyle de bu neden anlatılmasın? Her biçimde anlatılan insandır, dünyayı çekip çeviren insandır. SİNEMA GÜNLERİ 86T)A BUGÜN Aşk (Emek Sinemas, 12.00, 15.00. 18.30. 21.30) P r a v s s ı (Dünya 12.00, 15.00. 18.30, 21.30) «eeeya ~ r " (Gaâ Sinemast 12.00.15.00.18.30. 21.30) Yerel B e U f Amammy^r « M K H ? (Kent Sinemast 12.00, 15.00. 18.30, 21.30) I m a k l a n (Moda Sineması 12.00. 15.00,18.30. 21.30) KAKM 15.00. 17.00) Hemingtcay Ödülü Marguerite Durashn 50 bin dolarlık RitzParisHemingway ödühVnü "Sevgili" adlı romanıyla Fransız yazar Marguerite Duras aldu Uluslararası seçici kurulun yaptığı eleme sonucu finale Duras'm yanı sıra Hintli yazar Jamaica Kincaid ve Meksikalı yazar Carlos Fuentes kaldılar. Ancak ikinci tur oylamada ödülü Duras aldu tlk kez geçen yıl konulan ödülü "Dünyanın Sonu Savaşı" adlı romanıyla Peruuı yazar Mario Vargas Llosa kazanmıştı. SÎNEMA GÜNLERt 86'DA YARIN l M O 4 * y (Emek Sineması 12.00.15.00.18.30. 21.30) •(Dünya 12.00,15.00,18.30. 21.30) (Gazi 12.00, 15.00, 18.30, 21.30) •Uar MasahAM»* ve KaMbr (Kent Sineması 12.00, 15.00, 18.30, 21.30) ••» V « l « d « k (Moda 12.00,15.00,18.30, 21.30) (Ataturk Kültür Merkezi 11.00, 15.00) BULMACA SOLDAN SAGA: 1/Sırt yuzgeci uzun ve genis, eti değersiz küçük bir balık. 2/ lskambilde koz... Taılayı sürerek dinlenmeye bırakma. 3/ Ege Bölgesi'nde bir dağ... Engel. 4/ Boyunbağı... Bir nota. 5/ Kuzu ağılı... GömOt. 6/ Bir sayı... Hangi şey. 7/ Lütesyumun simgesi... Tfonkı... Balık yakalama araa. 8/ Ozyapj... Sunma. 8/ özyapı... Sunma. 9/ Topkapı Sarayı'nda, Osraanlı vezirlerinin devlet işlerini görü$mek içın loplandıklan alan. YUKAJUDAN AŞAĞIYA: 1/ Popülizm. V Denirayıa da denilen bir fok türü... Bolivya'da yaşayan Kınlderili bir kabile. 3/ Bir muzik bölümünün büyük bir ritim serbestliğiyle yorumlanacağıru belirten terim... Su. 4/ Yardakçılar. 5/ Çinkooun simgesi... Lahza... Gureste bir oyun. 6/ Talih... Lirik Japon dramı. 7/ Balıkesir Uindeki Kaz Dagının mitolojik dönemlerdeki adı... Tavlada bir sayı... Bir renk. 8/ Ünlü bir Divan şairi... Arka, geri. 9/ Türlü renkte guzel çiçekleri olan bir bitki. Saat: 10.00'da Suleymaniye'de Mimar Sinan Türbcsinde Anma Töreni. Saat: 18.00'de Prof. H. Kemali SÖYLEMEZOGLU ve Prof. Muhlis TÜRKMEN'in "SİNAN'IN ESERLERİ" üzerine araşürmalan sergisi; açılış ve toplantısı. Tarih: 9 Nisan 1986 Çarşamba. Yer: Mimarlar Odası tstanbul Şubesi toplantı salonu. tnönü Cad. Miralay Şefikbey Sok. 1/2 GümuşsuyuİSTANBUL TEL: 145 16 66 145 08 45 MİMAR SİNAN1 ANIYORUZ Nureyev Barişnikov bir arada Sovyetler RirliğVnin yetiştirip Batı'ya kaptırdığı en büyük iki balet, Rudolf Nureyev ve Mihail Barişnikov, 8 Terrtmuz 1986 günü New York'un Metropolitan Operası'nda, biri fransız (Paris Operası) ikisi ABDli (American Ballel Theatre ve Metropolitan) üç bale topluluğu adına dans edeceklerini açıkladüar. Biri 38, öteki 48 yaşında olan iki sanatçının programı henüz belli değü. 10 ytl önce de iki kez birlikte dans eden Nureyev ve Barisnikov'un bu olağanüstü gösterilerinin bilet fiyatları 35250 dolar (21 bin 150 bin Türk Lirası) arasında değişiyor. TtYATROGÖSTERt 528 66 29526 10 00/412 DEVEKUŞU KABARE ZEKİ ALASYAMETİN AKPINAR NEVRA SEREZLİ DfYlFl HYW BRANİSLAV NUSİÇ ORTAOYUNCUIAR 14364)7 1444327 OORMFP. IOPLULUGU AŞK OLSUN HAVA DURUMU Bukıtkı M. Smzfl HTK. K M * K I. 'tacaMfatfZ.Mlacı SalıÇarsPerşCuma 21 30 Pazar 15001830 C tes; 18.002100 HARBIYE KONAK'ta 14054561482606 P u a r l M İ tpm y^riar Komedı 3 Perde Yöneten: Nıhat Akcan 89101112 nısan 20.30'da 12 nisan 15.00'te TOPRAâl BOL OLSUN İİÇİNDEN TRAMVAY ? GEÇCN ŞARKI •"* Pers«mt)e 18 30 Cuma 21 00 C t e a 15 30 18 30 Pazar 15 30 t&rut P«ş 21 15 (m*ım» hık gunu) Cuım 21 i^Ct 19 0021 15 Pz 14001830 P v o M (E$h kM Smtmanl 40 Bruegel satıhyor Belçikaü milyarder Charlie de Pauw'un büyük bir aşkla topladığı 40 essiz Bruegel tablosu, yann Londra'da Sotheby's tarafından satıhyor. 50 yaşında milyarder olan de Pauw, Brukselyakınındaki Wavre kentinde bulunan malikânesini 1001 gece saraylanna çevirmişti. 1984'te ölen Charlie de Pau w 'un heykelleri 13 ve 14 mayıs günü Netv York'ta (aralarındakı bir Henry Mooreun değeri 350 milyon Türk Lirası), 18. yüzyıl mobilyalan ve dekorasyon eşyası 22 haziranda MonteCarlo'da, seramikleri, gümüskri ve mücevherleri ise 13 ve 14 mayısta Cenevre'de satısa çıkanlacak. EŞEK ARILARI Carsamba 1830 21 0(1 MI 2 mm AtlSTBVMM ATİMA Sisa ir Aç* Bukıtkı Buludu BEU3MD BEHÜH SAOKSEL CEMEVRE CJbDf :Aç* 3î» 9» 7" 9" «• HARBIVE M EdlUGRUl 140 77 20 VıetorHUGO Türtçosı Esın Talu ÇEÜKKAN Yör*tor J H K LOOB Mwt«i BARBAZ (8410111213 nisan) Erik VOSS FATIH (526 53 80) Tank BUORA Müzıldi Danslı Çocuk oyunu Yöneten. Nıhat llen 13 nisan 13.00'te 15 nısandan itibaren LOKOMOPÜF MART1 60NÜL ULKU 6AZANFER ÖZCAN TİYATROSU DOSTLAR TİYATROSU Baro Han 144 81 37 14* OMME KAHİRC :Açık :Aç* ••BuHrtlu .•ButuDu Kum 29° 5» 27° 25* 5° 10* 4» 1793 İBtŞ'İN RÛYAS1 YSnMtn: Engm ULUDAĞ (8910111213 ™ M « ) i KARISIK İŞ x Komedi 3 Perde beansıaı Heıgur ?1 00 C tesı 15 00 21 00 Pa/at 15 00 19 00 * U3MMU PETER SHAFFER Açık Y^nırkı A«ık Sa» Aç* Aç* MOSKOM MÛHİH : Sukıthı NEWY0M OSIO : MftfS Aç* RtYAD ROMA BuftjtkJ SOTfA Bulutlu *UW Aç* Aç* TELMftV TDKVO : TRABUUSOJUV: Açık Yajmunu ZÛKİH e» 9° 3" DANS EDEN EŞEK TQ«tıça«ı CanGÛRZAP YO H k T l N E R Muharram BUHARA KUKUCI ' Deniz UYGUNER (CtashPazar 11 00'd») AMADEUS Tmmr vr^ 13 nisan 16.00'da oı lel U6 80 91 Mevdan DİNÇER SÜMER 30» 13° 6° 28" 2S° 22° 5» Racap BtLGİNER e» nfetoyıtan«Wl, diğt yrtmt tçık gaçaca*. HM» d*0*İMtt oftMyacak. ftOZOAR: Kuar » doğu ytofnHn ottı kurvM* mcat. Otitelfd» ytUa m gunöotummdmn 3 4 taımtlnd» «HMi tO21 dwUı m« hoJ* k. DCNtZ: K n d M t t (Wl, Doğu 4tetanü r ^ c k , d«Sv dantttorııp* g * ç f * ^ Oynte ımrKtfff datgat O*UA g«<iş u z M # «0 km., •(• n ROzpAr, Jönn »• <fotfv rOnteıtfMi ort» tanrntk uacıt. 04/ tıaflf çırpınMı otocak. OöfOf ııakHAı M km. dotayında buhiMi»k. furKun doğu ktmfrl M.fontof Oa K»nd*ntz H» Ooflu v ı bHgly gdn, Anaöolu btîgttori PopH (Mmyöoju BILSAK'TA BUGÜN Sempozyum: 18.00 (2. gün) "SJVİL TOPLUM" Yön: Asaf Savaş AKAT Katılanlar: Taha AKYOL, Murat BELGE, Abdurrahman DİLİPAK, Yalçın KÜÇÜK, Ugur MUMCU (Kenter TiyatrosuHarbiye) Açıklamslı Caz Saati: 19.00 Erol PEKCAN Konferans: 21.00 "MÜZlKKÜLTÜRİNANÇ DÜNYASI" Yusnf tSLAM (Cat STEVENS) Lokanta: 20.00 Hafif Batı Muziği BİLSAK KÜLTÜR GEZİLERİ Kultur dunyamızın önde gelen mimar, sanat tarihçisı, araştırmacı, sosyolog ve arkeologlarının rehberliğınde şehir ıçi geziler suruyor. Yer ayırtmak için: 143 28 79143 28 99 BİLSAK Sıraselviler, Soğancı Sok. 7 KARIM VEKDIM Y i r t ı n : PwıhanTEDÛ (8410111213 nmn) V LUDVİGm LÖCKER GÜL SATARDI MELEK HANIM Oyun 2 Bolüm Yinoten: Sadrettın Kılıç 89101112 nısan 19.00'da 12 Nisan 15 00te 15 Nısan Saiı'dan ıtıbaren AMERkAN BASIS VE KÜLTÜR MERKEZİ ARAOUĞI İU Dınyaca Ünkj Amerkan ibpkAjgu Bizim Tiyatro'da "Yargi" rtSPÜSLÜ YAfMan: KahrHnan ACEHAN n.OO'da) Oyun oünleri Salı 18 30/çar 15 0ÛIP* 20 SOJCuma: 20 30/ Ctası 15 0020 30 Pazar 15.0018.30 Sevgili Doktor 14 Nr>an 16 Nısan Pa^arlesı 20 K> (.andrriba 18K) > MM/.2.M1SMK GALERİLER Nesrin Subaşı ResİM Sergisi 122 Nisan BEBEK AKBANK Sanat Galerisi 528 66 29526 10 00/412 ılpi [CJMAÇKA SANAT GALERİSİ URART SA>AT C.AURISI Burhan Yıldırım 29 KM » IHsaa dörtboyut BAC0S1 CAD ŞÜKRÜ AYSAN "Urhi t t OrH' 18 Mart12 I Eyam Cad 31 Maçka M 0 80 23 Bizim Tiyatro, on aydır çaüşmalarmı sürdürdüğü "Yargı" adb oyunu, yann akşamdan başlayarak üsküdar Sunar Tiyatrosunda sahneleyecek. Barry Collins'in 2. Dünya Savaşında yaşanan gerçek bir olaydan esinlenerek yazdtğı oyunu diUmize Enver özön çevirdi, Zafer Dipeı sahneye koydu. "Yargı" Aanan askerlerine tutsak düşen yed> Sovyet askerinin çınlçıptak ve a\ ri diri bir manastıra gömülüşlerinin, aç ve susuz geçen günlerinin öyküsü. (a.a) EKİN NAYIR SAĞIROĞLU € » OESTEK MUSTAFA ATA 27 MarliS I tgale .«4 •• CAOMBOSTAN • 356 99 78 Fransız sineması inişte Fransız sinemastnm UlusalSinematografi taraftndan açıklanan 1985 istatistikleri, iç açıcı değiL 172 milyon izleykiyu bu yu\ 1984e oranla yüzde 8.1lik bir azalma olduğu görülüyor. 8 milyar 800 milyon frank olan hasılattaki düşüş oranı ise, yüzde 2.8. özellikle Fransız filmlerinin yüzde 17 orarunda izleyici, yüzde 12 oranmda hasılat yitirmeleri kay gı verici bulundu. • aylılc spor dergisi«sooTL IKOV OAHILI 4. SAYISI ÇKTI! BAYİLERDE Galatasaray'ın şampiyonluğunun Oyküsü... 19851986 sezonu PlayOff maçlan; Amerika'dan: Kentucky, Ak mı Kara mı? NBA'de Hakem Parmağı; Deniz Gökçe: Sezonun Ardından Yaaşaa adrol: Itart tfkun ve 402, Caftalotla, lstubal Td.: 527 10 75 (öptmcOtn »e tromfaui akoaedc iadiıfaa) Suna Meriç SMaaikHeykd uumsı BMBH • 146 13 54 Cavit Atmaca 28 Mart 16 M S M Husıev Gtıeöt Cjd 126 Te$vıluyc M«v<u™ IST Teı 141 27 11 M. ALİ MERİÇ 321 MÜRŞİDE İÇMELİ 1MI MEHMEJ GÜLERYÜZ 17 Mart 17 NİSM ABOI IPIKC CAOOESI «» 1 TESVIKIYE ISTANBUI 14'04M sana GALERI ILANLAfl! HER GUN BU KOSEDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog