Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

8 NÎSAN 1986 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/3 Murdoch grevinde *;atışma: 10 polis yaralandı Yeni Zelanda'da silahlı saldırı bildirdi. SÖzcü, Iran topçusunun ateşi sırasında iki kadının öldüDış Haberter Servisi ABD ğünü, bir kifinin de yaralandığı Savunma Bakanı Caspar Weinnı kaydettL (a.a.) berger'in Filipinler'i ziyareti, Filipin kamuoyunun protesto gösterileriyle karşılanırken, Aquino yönetimi, kendilerini kutlamaya gelen ilk Amerikalı üst düzey Resmi bir ziyaret için Yeni Zelan yetkilinin bir savunma bakanı olda'da bulunan Singapur Basba masından duyduğu hoşnutsuzlukanı Lee Kuan Yey 'in kaldığı ye ğu saklamıyor. rin yakmında girisilen silahlı salVVeinberger, başlıca Pasifık üldmda bir polis öldürüldü, ikikişi yaralandı. Yeni Zelanda Baş kelerini kapsayan 2 haftahk resbakanı David Lange, olayla ilgili mi gezisi çerçevesinde, Güney yoğun soruşturma yürütüldüğü Kore ve Japonya'da ikişer günlük temaslarından sonra geçen pazar nü söyledU (AP) günü Filipinler'e geldi. ABD Savnnma Bakanı'nın gelişi, özellikle başkent Manila'da büyük protesto gösterilerine yol açtı. Yüzlerce kişi, Weinberger'in arabasının çevresini sararak aleyhte sloganlar attı. Çeşitli kuruluşlar da yayımladıkları bildirilerle, Weinbergerin gelişinden duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiler. Filipinler hükümetinin ABD'li yetkiliyi ağırlayışı da oldukça soğuk geçti. Caspar Weinberger başkent Manila'da büyük protesto İran, 4 Irak karşılandı. kentini bombaladı göslerileri ile Weinberger'in Göstericiler, Irak, Iran topçusunun önceki arabasının çevresini sararak gün dört Irak kentini top atışı aleyhte sloganlar attılar. na tuttuğunu açıkladt Irak askeABD Savunma Bakanı'nm ri sözcüsü, top ateşme tutulan gelişi, öncelikle ekonomik yerlerin ülkenin kuzeyindeki yardım beklentisi içindeki HormaL, güneyindeki AiAzeyr ve orta kesinderindeki Mandali Filipin hükümetinde hayal ve Kanahin şehirleri olduğunu kmklığı yarattı. Peru'nun Cuzco kenti ve çevresinde meydana gelen depremde ölenlerin sayısımn 16'ya yükseldiği bildirildL Perulu yetkittler Hükümet, ekonomik istikrarın sağlanması için yaptıklan açıklamada, richter "kemer sıkma" önlemlerinden başka alternatif ölçeğine göre 5 şiddetindeki depolmadığını ileri sürüyor ve uygulamanın sapma remden sonra önceki gün de yeni sarsıntılann meydana geldiği olmadan sürdürüleceğini vurguluyor. ni ve bölgede olağanüstü hâl ilan mi grevi, piyasayı dondurdu. Büedildiğini belirttiler. Depremde STELYO BERBERAKİS yük grevden yararlanmak iste170 kifinin yaralandığt, 2 bin yenler ise böylelikle "uzatmalı ATİNA Sosyalist PASOK evin de hasar gördüğü kaydedü hükümetinin, geçen ekim ayın bir bafta sonu tatili" geçirdiler. di. (UBA) Özellikle Atina sokaklannda da, ülkenin ekonomik istikrarıet' isi hissedilen grev, Yunanisnı sağlamak amacıyla aldığı bir dizi "kemer sıkma" önlemine tan'ın diğer kentlerinde de yaşagösterilen tepkiler halen güncel mı durdurdu. Grevi düzenleyen sendikalar, her kentin ana meyliğini koruyor. Bu çerçevede, dün Yunanis danında toplantı ve gösterilerle, hükümetin almış olduğu ekonoLondra'da basın imparatoru Ru tan'ın 30 kentinde mağaza sahipleri kepenklerini indirdi. Otobüs mik önlemleri değiştirmesini ispert MurdocH'un işyerinde 10 tediler. Dünkü 24 saatlik greve haftadır devam eden grevde, dün ler paydos grevi ilan ederken, yüz binlerce çalışan katıldı. Baolaylar çıktı. Grevci işçilerle po trenler, vapurlar, uçaklar çalışzılarına göre bu sayı 1 milyonu lis arasında meydana gelen çatıs madı. Banka memurlarının kısmada 10 polis yaralandı; 20 grevci polis tarafından tutuklandu Polis, kaynaklan dünkü çatısmanın şimdiye kadar meydana gelen olaylarm en ciddisi olduğunu söylediler. (AP) Peru'da deprem: 16 ölü Ozetle Yımaııistaırda yaşam diırdu aşıyor. Greve katılmayanlann arasında süpermarketler ile dev mağazalar bulunuyor. Elektrik, su, telefon, posta işletmeleri gibi kamulaştınlmış sektör personelinde ise büyük çelişkiler gözlendi. Çalışma Bakanı Evangelos Yannopulos, bu kurumlardaki personelin, "Fornmlarda çogunlugu saglamadıkça greve gideme>ecekleri" gerekçesiyk "cezalandınlacagı" tehdidinde bulundu. Ancak bu tehdit ve uyarılara karşın, söz konusu kurumlarda çalışanlann büyük çoğunluğunun greve katüdıklan gözlendi. Fabrikalardaki grevler ise daha bajanlı oldu. Fabrika i^çileri "çift yevmiye" tekliflerini de kabul etmeyerek 24 saatlik greve katılacaklannı bildirdiler. Bu arada, kent çalışma merkezlerinin de 24 saatlik greve katılmalanna karşın, Atina'da bazı dükkânlann diğerleri gibi kepenklerini indirmediği gözlendi. Bu mağaza sahiplerinin "PASOK yanlısı" olduklan ve ilan edilen greve karşı çıktıklan belirtiliyor. Çalışma Bakanbğı'nca yapılan açıklamada ise ülkenin ekonomik istikrarının sağlanması için başka alternatifin bulunmadığına dikkat çekiliyor ve alınan ekonomik önlemlerin "faarfiyen yerine getirileceği" belirtiliyor. Greve katılanlar, 1985 yılında, 1986 yılı için vaadedilen maaş zarnlarını, toplusözleşmelerin imzalanmasını ve verdikleri mücadelelerden dolayı işyerlerinden kovulanların işterine geri alınmasını istiyorlar. Mağaza sahiplerinin istemleri ise daha farklı. Onlar da "Özei kontıt için kredi, fiyat kontrolü ve yerli mallann korunması için ek onlemler" istiyorlar. Grevi düzenleyenlerin siyasi eğilimleri de karmaşık. Mağaza sahipleri genelde ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi tarafından destekleniyor. Fabrika işçileri ise Yunan Komünist Partisinin (KKE) deste^inde. Kamulaştınlmış kurumlarda çalışanlar ise, bir süre önce işçi konfederasyonundan "isyan" ederek ayrılan PASOK üyelerinin desteğindeler. Dün yapılan 24 saatlik genel greve 1 milyon kişi katıldı ALt SİRMEN DUN^ADA BUGUN Şiddet Soranu Fiüpinler'de Vfemberger'e soğuk duşBatı Avrupa'da terör alarmı CİA Başkanı: Teröre karşı CIAMOSSAD işbîrliği sıklaştırıldı. WEINBERGER ''GO HOME" ABD Savunma Bakanı'/ıın Manila'ya gelişi tepkilere yol açtı. Bakanı protesto edenler "defol", "savas kıskırtıcısı", "Marcos'un efendisi" gibi sloganlar attılar. ABD Savunma Bakanı'yla 45 dakika süren görüşmesinden sonra basına hiçbir açıklama yapmazken, VVeinberger, "Kibarca bir konuşma oldu" diyerek, görüşmenin içeriğı konusunda basına bilgi vermeyi devlet başkanına bırakmayı tercih ettiğini belirtti. Hükumete yakın bir kaynak, "askeri yardımdan çok mali yardıma gereksinimleri olduğunu" vurgularken, Bayan Aquino'nun bir danışmanı, "Hükümetin konın önemine değinirken, Sovyetmünist ayaklanma sorununu ler Birliği'nin Pasifik bölgesindeki deniz ve hava kuvvetlerini çözmek için askeri yoliara başdunyanın başka yerlerindekinvurmayı duşünmediğini, ama baden çpk daha fazla arttırdıklan» »imkanların Amerikan. afkeri yardımına çok "'• ilgi •na dikkati çekmişti. WeinbergW gösterdiklerini" söyledi ve ABD de, Tokyo'cla a>Tiı doğrultuda Itcf nuşarak, "Sovyetler de, gelecegin yönetiminin de işin bu yönüyle Pasifik yüzydı olacağının farilgilendiğini kaydetti. kında" dedi. ABD Savunma Bakan YarVVeinberger dün Filipinler gezidımcısı Richard Armitage, gc .en sini tamamlayarak Tayland'a githafta verdiği bir demeçte, l iliti. pinler'e askeri yardımı arttırma Çin Devriminin önderi Mao Ze dung tarafından yazıldığı bildirilen ve 19601ardaki Kültür Devriminin etkisini arttırma amacıyla kullanüan şiirlerin calmtı olduğu öne sürüldü. Halen Pekin Bilimler Akademisinde bilgisayar programcısı olarak çalısan Chen Mingyuan isimli Çinli mühendis, Federal Alman "Der Spiegel" dergisine yaptığı açıklamada, Mao'nun şiirleri olarak vayımlanan kitaptaki 10 siirin jendisine ait olduğunu öne sürdü. Mao'nun yazdığı şiirler çahntıymış ABD'den ivedilikle ekonomik yardım beklentisi içinde olan Filipinler hükümeti, Reagan yönetiminin öncelikle askeri konular üzerinde durmasından duyduğu hayalkırıklığını belli etti. Devlet Başkanı Corazon Aquino, dün Dış Haberler Servisi Batı Berlin güvenlik yetkilileri geçen haftaki diskotek saldırısı ile iigili olarak, kente Doğu Berlinden girmiş olabilecek Arap militanlar hakkındaki araştırmalarını derinleştiriyor. "Beriiner Morgenspot" gazetesi, yetkililerin, Batı Berlin'deki Batı aleyhtan Arap militanlardan şüphelendiklerini yazdı. "Welt am Sonntag" gazetesi ise, adlarının açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkililerine dayanarak verdiği haberde, diskotek saldırısının Doğu Berlin'deki Libya elçiliğinde planlandığından şüphelenildiğini bildirdi. Gazete ayrıca, Batı Avrupa güvenlik güçlerinin, muhtemel yeni saldırılara karşı en yüksek düzeyde alarma geçirildiğini haber verdi. Diskotek saldırısının ardından Avrupa'daki Amerikan askeri tesislerinde güvenlik önlemleri büsbütün arttınlırken, CIA Başkanı VVilliam Casey, CİA ve diğer Amerikan haber alma servislerinin terorizme karşı lsrail ve ılımlı Arap ülkelerinin haber alma servisleri ile işbirliğini sıklaştırdığını açıkladı. Casey şöyle dedi: "Terorizme karşı etkin biçimde mucadele etmek için ABD, İsrail gizli servisi MOSSAD ve dost Arap ulkelerinin haber alma servisleri ile isbirligini sıklaştırmıştır." George Bush: S. Arabistaıra silah satışı onaylanacak Dış Haberler Servfcri Körfez ülkeleri gezisinin Suudi Arabistan durağındaki temaslarını tamamlayan ABD Başkan Yardımcısı George Bush, "ABD Kongresi'nin bu ulkeye 354 milyon dotarhk getişmis silab satışı vapmasinın keun oldugunu" söyledi. George Bush, Kongre'nin,Ürdün'e silah satışı tasarısını geri çevirmesinin Beyaz Saray'ı rahatsız ettiğini belirtti. Bush, Riyad'da Amerikalı işadamlanntn katıldığı bir yemekte önceki gün yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'a silah satışı tasansının onaylanması gerektiği görüşunü savunarak, Kongre'nin bunu onaylayacağına kesin gözuyle baktığını söyledi. George Bush, ABD Kongresi'nin Ürdün'e silah satışını Ortadoğu barış girişimlerinin çıkmaza girmesi nedeniyle geri çevirdiğini belirtti. Bush, üikesinin uluslararası sulann bağımsızlığını ve Körfez sularında petrol taşımacıhğının serbestçe yapılmasını sağiamakta kararlı olduğunu söyledi. Dünya kulisi K.İrlanda'da Protestanların saldırıları Kuzey trlanda 'da Protestanların saldırıları devam ediyor. Belfast'ın kuzeyinde Protestanlar tarafından önceki gün girisilen eylemlerde, öpolisin evine saldtn duzenlendi. Protestanlar, kendilerine Paskalya haftasında yürüyüş yasağı koyuimasından bu yana 109 polisin evine saldırı düzenledL (AP) Şhultz İstnWe gidecek tsrail Basbakanı Şimon Peres, önceki gün kabinede yaptığı konusmada, ABD yönetiminin Ortadoğu bans girişimlerinde daha etkin rol oynayacağma inandığvu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı George Shultz un onümuzdeki aylarda lsrau"1 ziyaret etmesi bekleniyor. A.merikalı besteci Virgil Thomson'un iddiasına göre, ünlü romancı Ernest HemingPrensesi way ile kadın yazar Gertrude Stephanie, Stein birbirlerinden cinsel olasoylulara hiç rak hoşlanıyorlardı. Ancak yakışmayan Stein 'in kadın arkadaşı ve ayrock müziği m zamanda âşığı Bayan Alice ile uğraşadurToklas yüzünden bu ilişki ilersun, ablası 29 leyemedi. "San Francisco Reyaşındaki Caview of Books'' dergisinde yer roline, "öralan bir açıklamasında Virgil nek prenses" Thomson, şöyle diyor: rolünu başarı "1874'te doğan Gertrude Steile yürütuyor. Geçen hafta in, Ernest Hemingway'a âşık Monte Carlo'da dünya jet sosolduğu zaman, 50'sini aşmışyetesinin en zengin 1000 üyesitı. Hemingvvay ise kendisinden ederek, bir aşk ilişkisi kurulnin katıldığı baloda (Bal de la 25 yaş küçüktü". Thomson'a masına engel oldu. Thomson, RoseJ, Prenses Caroline, Chr'ısgöre, Stein'in âşığı Alice Tok"Gertrude Stem, hiç bir erkektian Dior tarafından yapıl/nıs las, Stein 'le Hemingway'ın bir le yatmadı. En azından bana ve elmaslarla süslenmis beyaz öyle söyledi. Ama erkekleri biri ile ilgilendiklerini tuvaleti ile tüm dikkat leri uzeseverdi" diyor. anlayınca, duruma müdahale rine çekti. Caroline'in çeşitli sosyal faaliyetleri var Genç prenses, genç artistlere yardım eden Prenses Grace Fonu 'nun başkanı olmasınm yanı sıra, her yıl Monaco Bahar Sanat Geçen yıl 59yaşında AIDS'ten olen ünlü sinema oyuncusu Rock Festivali'nin de düzenleme koHudson 7si eşyaları New York'ta açık arttırma ile satıldı. Oyunmitesinde yer alıyor. Ancak cunun evinde bulunan birpiyano 6.250 dolara (4.5 milyon TL.) Caroline, bu yaz sosyal faalisatılırken, kendisinin dokuduğu ufak bir kilim de 2.100 dolara yetlerini yavaşlatmak zorunda (1.5 milyon TL.) alıcı buldu. Rock Hudson 'ın açık arttırmada kalacak. Çünkü ağustosta ikin satılan çeşitli eşyalarının 90 bin dolar (63 milyon TL. getirdiği ci çocuğunu bekliyor. bildirildL MOMACO Caroüne ve prenseslik Monaco ABD Gertrude SteinHemingway aşkı lsrail jetleri Filistin kamplarını bombaladı SAYDA (AP) lsrail uçakları dün iki hafta içinde ikinci kez Lübnan'ın Sayda kenti yakınındaki Filistin kamplarını bombaladılar. Beyrut Radyosu, bombardımanda 2 kişinin öldüğünü, 22 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ancak Sayda polisi ve hastane yetkilileri saldında sadece 6 kişinin yaralandığını bildirdi. lsrail Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçaklann bir haberleşme merkezi ile gerillalar tarafından kullamlan bazı binalan bombaladıklan ve tum jetlerin geri döndüğü bildirildi. Görgü tanıklan bombardımana en az 10 lsrail jetinin katıldığını söylediler. İsrail'in bombaladığı kampların ElHilve ve Mieh Mieh kampları olduğu bildirildi. İsrail'in dün bombaladığı haberleşme merkezinin Filistinli gerillalar tarafından propaganda yayınlan yapmak için kullamldığı bildiriliyor. Herif bir yandan vuruyor, öte yandan da ağzı kalabalık, sanki mazlummuşcasına, dayak yiyormuşcasına sızlanıyor. Ne vuruyorsun be? Bu tipin uyguladığı, kendince açıkgöz lumpen taktiğidir. Doğrusu ya, geçen hafta, "Helsinki Watch"ın Türkiye raporundaki bir tümceyi okurken, birden aklıma geliverdi yukarıdaki edepsiz. Raporun bir yerinde Ankara'daki Amerikan elçiliği "yetkililerinin" 6 yıldır ülkemizdeki yaygın işkence söylentileriyie ilgili olarak "Türklerin temelde şiddete eğilimli bir toplum olduğundan işkenceye altşkın otdukları"nı söyledikleri belirtiliyor. El insaf! Adam Sirte Körfezi'nde Libya'ya dayılanacak, müttefıği Mısır'ın sivil uçağıru kaçıracak kadar ölçüyü şaşıracak, Nikaragua'da efelenecek, aklına estiği anda istediği yere çıkmaya kalkacak, şiddet suçlarında dünya birincisi olacak, sonra da kalkıp rahatlıkla Türklerin şkJdetten yana, yani saldırgan bir toplum otduğunu ileri sürecek. Şimdi gelin de, edepsiz lumpeni düşünmeyin. Olay burada noktalansaydı.fazlaca üzerinde duracak değildik. Ama işin ilginci, Türkiye'nin Basbakanı da, bu sözlere hak verir bir tutum içine girmiştir ve son gezisinde de, aynı sakat mantığı sürdürdüğünü kanıtlamıştır. Olaydan sonra ANAP'ın grup toplarrtısında konuşan Başbakan Özal "New York'ta yayımlanan bir raporda Türkiye için kavgacı toplum tanımlaması kullanılmıştır. Bu bir anlamda doğrudur Osmanlı döneminde cemiyetimiz hoşgörülüydü. Ancak zaman bizi daha sert hareket eden bir toplum haline getirdi" demiş. Gerçekten saldırgan bir toplum muyuz acaba? Bu soruya yanrt vermeden önce, saldırganlık, kavgacılık kavramına biraz daha yakından eğilelim. Bilindiği gibi, kendini savunma, dolayısıyla da saldırganlık, kavgacılık temel dürtülerden biridir. Bu ilkel dürtü kişi geliştikçe daha üst formasyonlar tarafından örtülür. Başka bir deyişle kavgacılığın, saldırganlığın şiddetin daha kolay ortaya çıktığı kişi ve toplumiar, ilkel ve cahil toplumlardır. Olaya bu bilimsel gerçeğin ışığından baktığımızda Ankara1 daki Amerikan Büyükelçiliği "yetkililerinin" tümcesinin ardında gizlenen amaç da çıkıyor ortaya. Adamlar "Türkler ilkel ve cahil bir toplumda yaşayan geri insanlar olduklanndan saldırgan ve şiddet yanlısıdırlar; bu yüzden işkenceye alışıktırlar" demek istiyorlar. Türkiye'nin Basbakanı uzal'ın bu çıkışa yanıtı ise tüyier ürperticidir. Evet söylenen bir anlamda doğru, eskiden böyle değildik, ama son zamanlarda kavgacı olduk, diyor. Yani Türkiye'nin Basbakanı Türkiye için ileri sürülen kavgacı ve dolayısıyla, ilkel ve cahil suçlamasını "bir anlamda doğru" buluyor Çok yazık! Çok! Bakın çok önemli yerdeki bir kişinin kavramları doğru dürüst bilmemesı, bir ülkenin ne tür suçlamaları adeta kabullenmesine neden olabiliyor. Bir an için, Başbakanın yanılmayıp, büyük bir olgunluk ve açıkyüreklilikle gerçekten var olan bir kusurumuzu kabul etme bilgeliğini gösterdiğini ve şiddete, saldırganlığa dönük bir toplum olmaya başladığımızı varsayalım. Acaba böyle bir duruma düşmemize ne etken olmustur dersiniz? Bilindiği gibi, saldırganlığı ortaya çıkaran en önemli etken, kişi, dolayısıyla da toplumun, sürekli olarak bir tehlike ve saldırı tehdidi ile karşı karşıya olması veya olduğu kanısını taşımasıdır. Eğer bir topluma, alanlardan sürekli olarak, iç ve dış düşmanlardan söz eder, insanlara sürekli olarak aydınlarının bile düşman olduğu savını kabul ettirmeye uğraşır, her yerde düşman görür ve gösterirseniz, düşüncesıni açıkiayanı hainlikle, düşmanlıkla suçlarsanız toplumda şiddet ve saldırganlık tohumları ekersiniz. Bir kez de rüzgâr ektiniz mi, ondan sonra fırtına biçersiniz. Şimdi söyler mısinız lütfen, eğer Başbakanın söylediği gibi eskiye oranla daha kavgacı yani daha saldırgan bir toplum olmuşsak, bunun suçlusu kimdir? Kimdir meydanlarda herkesi düşman ilan eden? Hemen belirtelim ki, biz Başbakan gibi düşünmüyoruz. Türkiye'nin Osmanlılar döneminde hoşgörülü olduğu, son yıllarda kavgacı bir toplum haline dönüştüğü "tevatür"üne kulak asmayın. Başbakan.hükümdarın emrettiği, iktidarın istediğini yaptığı keyfilik yönetiminde toplumun hastalıklı sessizliğini, demokrasinin çoksesliliğine yeğleyip, demokrasinin çoksesli ortamını kavgacılık saldırganlık sayabilir. Biz onu yanıigısıyla baş başa bırakır, çoksesliliğin savaşımını şiddete dönüşmeden sürdürürüz. Sayın Başbakan'ın Demırel'i ve öbür karşıtlarını susturmak için aba altından sopa gösterirken, kendisi de, karşıtlarına yanıt vermeyerek, sözde ortalığı gerginleştirmeme çabasının da, pek hoş kokmayan depolitizasyon girişimlerinin bir parçası olduğunu gormemenin olanağı yoktur. Aman yarabbim ne günlere kaldıkl ^ iddiasv Fransa ile Italya terörisderle gizli anlaşmalar yaptılar ABD'li yetkililere göre Yunanistan ve Batı Almanya da teröristler konusunda Libya ile temas kurdu. Ancak gizli anlaşmalar yapıp yapmadıkları bilinmiyor. Dış Haberler Servisi Amerikalı yetkililer, Fransa ve İtalya'nın 1970'lerde Libya tarafından desteklenen teröristlerle gizli anlaşmalar yaptıklarını ileri sürdüler. Bu anlaşmalar uyarınca teröristler Fransız ve Italyan vatandaşlarma saldırmayacak, buna karşılık kendilerine Avrupa'da serbestçe seyahat edebilme olanağı sağlanacaktı. "International Herald Yribune" gazetesinin VVashington'daki kaynaklara dayanarak birinci sayfada manşetten verdiği habere göre, Reagan yönetimi bu gizli anlaşmaları geçen yıl ortaya çıkardı. VVashington'da bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Geçen yıl, Libya'ya karşı Avrupalılaria daba sıkı bir işbirliği için çalışırken. gizli anlaşmaları öğrendik. Fransa, Libya ve FKÖ üe bu türden anlaşmalar yapmıştı. Bu anlaşma sonucu herkesin tanıdığı bir terorist Fransız havaalanlarında elini kolunu sallayarak gezinirken. güvenlik yetkilileri başlannı öte yana çeviriyorlardı." ABD'li yetkililer, geçen yıl Paris'te bir lokantanın bombalanması ve Viyana ile Roma Havaalanlan'na saldınlar düzenlenmesinden sonra bu anlaşmalann çöktuğünu söylediler. Fransa Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Amerikalı yetkililerin suçlanmasını reddetti. Italya'da ise Başbakan Bettino Craxi'nin sözcüsü iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Bu iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Ancak ABD'li yetkililer iddialannın doğru olduğunda ısrar ediyorlar. ABD Dışişleri Bakanlığı Antiterör Masası Şefı Robert Oaklay, Llusal Rad>o'ya verdiği demeçte şöyle dedi: "Batı Avnıpa'da şöyle bir görüş >ardı: 'TerörisUere X iilkesine serbestçe girip çıkma hakkı verirseniz, X ülkesinde terör olayları meydana gelmez.' Batı Avrupalı yetkililer, özel konuşmaıarda, bu tür anlaşmalann bir işe yaramadığını ve karşı tarafın anlaşmaya uymadığını kabul ettiier." Italya'nın VV'ashington elçiliğinin bir sözcüsü, ltalyan hükümetinin teröristlerle gizli anlaşma yaptığına ilişkin iddiaları reddederken, ltalyan gizli servislerinin Albay Kaddafi ile "işbirliğine dayanan ilişki" kurduklarını kabul etti. Amerikalı yetkililer Yunanistan ve Batı Almanya'nın da terorizm konusunda Libya ile ilişki kurduklannı, ancak benzeri anlaşmalar imzalayıp, imzalamadıkJarmı bilmediklerini söylediler. Amerikalı yetkililere göre, Fransa'nın teröristlerle gizli anlaşma yaptığının önemli kanıtlanndan biri 1977'de ortaya çıktı. O yıl, Fransızlar 1972 Münih Olimpiyatlan saldırısını planladığı bildirilen Abu Davud'u tutukladılar, ancak birkaç gun sonra serbest bıraktılar. ABD Rock Hudson'ın kilimi Sirte Körfezi'nde, ABD ve Libya arasında geçen ay meydana gelen çaasmalar sırasında Sovyet askeri danışmanların Libya'ya yardım etmiş olabilecekleri öne sürüldü. Trablus'ta görevli bir Batılı diplomat, Sovyet askeri 'anışmanlann Sovyet yapımı Sam5 füzelerinin ö.filoya ateşlenmesinde Libya'ya destekte bulunduklannı söyledL (AP) Sirte'deki Sovyet askeri danışmanlar Güney Kore'nin güneydoğusundaki Sunsan bölgesinde çıkan orman yangınında 15 kişinin ölduğü, 15 kişinin de yaralandığı bildirildL Güney Kore polisi tarafından yapılan açıklamada, civarda yakılan bir ateşten çıktığı sanılan yangıntn, rüzgânn eıkisiyle yaytldığı ve 15 kişinin de yangını söndürmeye çahsırken hayatlanm kaybettikleri belirtildi. (UBA) G.Kore'de orman yangını: 15 ölü FRANKFURT («.a.) Alman gazetelerinden Frankfürter Allgemeine Zeitung'ta yayımlanan bir makalede, Türkiye'de demokrasiye dönüşte yeni adımlar atıldığı belirtildi. Alman gazetesi özetle şunlan yazdı: "Türkiye'de sıkıyöaeUm aygalamasiDin kademeli olarak iuddınlmasının yanı sıra, sadece 10 üde olağanüstü hal uygulamasuıa devam edüiyof. Uluslararası orgaeizasyoBİarın, Türkiye yi işkence iddialanyla suçiaınalan da yok denecek kadar azaldı. Genel bir af oJmasa büe, Türk hapishaneterindeki maBknnüanD yüzde M'inİD salıverUmesiyle demokrasi yoInnda aüiaa adımbua bir yenisi ekiendi. Ş Türkiye'de demokrasi yolunda yeni adımlar atıldı SOVYETLER BİRLİĞİ Sanat, diplomasi hizmetinde \Jccidental Petroleum" şirketinin sahibi, 87 yaşındaki Armand Hammer, ABD ile Sovyetler Birliği arasında yakınlaşmayı sanat aracılığı ile sağlamaya çalışıyor. Geçen yıl Cenevre zirvesinde Başkan Reagan 'la Mihail Gorbaçov arasında kültür alışverişine ilişkin varılan anlaşma uyarınca Hammer, Leningrad'da ozel tablo koleksiyonunu sergiliyor. Hammer'in 125 yapıttan oluşan koleksiyonunda, Rembrandt ve Fragonard gibi ünlü ressamların tabloları da bulunuyor. Lenin 'le de gorüşmuş olan Hammer, şimdiye dek Sovyetler Birliği'ne sayısız ziyaretlerde bulunmuş. Hammer, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki sürtüşmeden çok tedirgin. "Bu anlaşmazlıklar ufak insanlar yüzünden çıkıyor. Liderlerin, bunlann üzerinde olması gerek" diyor. Hammer'in jestine karştlık olarak Sovyetler de mayıs ayında ünlü tablolardan 40 tanesini sergilemek üzere ABD'ye gönderecekler. Berlin'de konut skandalı eyalet hükümetini sarstı BERLİN (a^.) Federal Almanya'nın Berlin eyaletinde ortaya çıkanlan konut skandalı ve politikacılara bağış adı altında verilen rüşvetler, eyalet hükümetinin iki üyesinin istifasına yol açtı. Berlin eyaleti •çişleri senatörü Heinrich Lummer ve konut senatörü Klaus Franke, dun görevlerinden çekildiklerini açıkladılar. İki hükümet üyesinin istifasından sonra bir açıklama yapan Berlin Eyaleti Hükümet Başkanı, Hıristiyan Demokrat Parti'li (CDU) politikacı Eberhard Diepgen, yeni bir kabine oluşturacağını söyledi. Lummer ve Franke, Berlin1 de bir sosyal konut yapımı sırasında halen tutuklu bulunan bir Alman işadamından 5 milyon mark rüşvet almakla suçlanmış ve muhalefet partisi tarafından istifaya davet edilmişlerdı. Fragonard'ın "Büyükbabaa"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog