Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 7 NİSAN 1986 Girit'te Livaneli'yi dinlemeye gelen 81 yaşındaki ihtiyar "Türklerle çok çarpıştım, ama severim onları" diyor». Türkler çok yanık türkü söyler' 2 Ege'nin Öte Yakası ZÜLFÜ LÎVANELİ rak karşı koyuyor. Çünkü mürit değil, bir düşünür! Buna karşılık bazı sanatçılar, örgütlü kimligj içinde rahat. Herkes onun ne olduğunu, ne olmadığını biliyor. örgütüyle ilkeli davranacağı için, davranjş ve düşüncesinin sınırlannı kestirebiîirsiniz. Beklenmedik bir sey olmaz yapacağı. Sonra saldınlar karşısında Kazancakis gibi, Böll gibi, yalnız da kalmaz. Onu koruyacak bir örgütü var. Neylersiniz ki bazen o bile yetmiyor. Belli bir kapasitenin üstündeki beyinler, örgütlere de ağır geliyor. Sırt sıru verip daha yetenekîi olanı harcama içgüdusü, gözardı edemeyeceğimiz kadar güclü bir olgu. Bir örnek de Gramsci'dir buna. Görüp gösterdiği tehlikelerin hiçbirisi örgütü tarafından kabul edilme Maria Faranduri'yi ilk kez 1973 yilı nisanında Hamburg'ta bır konserde gordum. Teodorakıs'Ie birlikte dunyayı ayağa kaldırdıklan dönemdı. Hamburg'taki konser salonunda, alaturka temler taşıyan müzikleri, orkestranın canlılıfı ve Maria'nın gerçekten olağanustu ve Batıhlann "Olympos'un kutsal sesi" demelerine hak verdirecek buyuk solistlıği beni çok etkilemişti. Sonra plaklarından ve çeşitli ulkelerdeki radyoTV programlarından izledim durdum. 1976 yılmda Stockholm'deyim. Atina'dan bir arkadaşım, Maria'nın benden beste istedığinı söyluyor. Nereden nereye! tlk tepkım şaşırmak tabiı. Sonra öğreniyorum: Maria Atına'da bır arkadaşının evinde benim plaklan dinliyor, bazı şarkılann Turkcelerini ezberliyor. "Yepyeni bir uslup" onca. 1979'da Essen Grugahalle'de Maria Faranduri, Jubette Greco ve Miriam Maceba konserı olduğunu oğ 1980 ağustosunda Maria Faranduri ile Atina'da açıkhava tiyatrosunda 12 bin kişiye konser veriyoruz. Yıldızlarla dolu yaz gecesinde Atina göğünün Ttirkçe ve Yunanca seslerle dolması heyecanlandmyor bizi îzleyen Avrupalılan şaşırtacak kadar sıcak, coşkulu ve giizel bir dostluk yaşıyoruz. renıyorum. Çok guzel, gorkemli bir konser oluyor ve programdan sonra Mana'yla ilk kez karşılaşıyoruz. Sonra Turk Sinematek Derneği'nin Istanbul'da duzenlediği ikı konserde bir araya gelişiınız, derken Maria beni 1980 ağustosunda Atina'ya çağırıyor. Atina Festivalı çerçevesi içmde, Lycabettus Açıkhava Tiyatrosu'nda on ıkı bın kışıye iki konser verıyoruz. Basın toplantılan, radyo programları, afişlerle iyi duyurulmuş, iyı düzenlenmış konserler. Lycabettus, Akropolis'le birlıkte Atına'nın en yuksek iki tepesinden biri. Apkhava tiyatrosu da bu tepeye kurulmuş. Konserlerde buyuk bir orkestra eşlik ediyor bize ve yıldızlarla dolu yaz gecesinde Atina göğunun Tiırkçe ve Yunanca seslerle dolması heyecanlandırıyor bizi. tzleyen Avrupalılan şaşırtacak kadar sıcak, coşkulu ve güzel bir dostluk yaşıyoruz. Daha sonra soyunma odasına sayamayacağım kadar çok insan doluyor. Orneğin bır basrahip, gri elbiseleri, başlığı, göbeğine uzanan bembeyaz sakalıyla, Ingilizce "Sizin için ömrumun sonuna kadar dua edecefim" dıyor. "Değilmi ki iki halkı boylesine bir dostlukla baflıyorsunuz..." Beyaz bastonlarıyla kör bir müzisyen grubu doluşuyor odaya. Yuzumu ve sazı duyarlı parmaklarıyla yokluyorlar. Çok yaşlı, lyi giyımlı bır Istanbul hanımefendisi, "Efendim, Ahmet Haşim beyden de besteier yapıyor musunuz? Kendileri vakırumdır" diyor. 1981 martında Atina'dan sonra on konserlik bır turne yapıyoruz Marıa Faranduri'yle Yunanistan'da. Çeşitli kentleri dolaşıyoruz. 1981 temmuzunda baslayan son yaz turnesı ıse Girıt, Samos, Midilli, Korfu, Kıthıra adalannı kapsıyor. Girit adasının çeşitli kentlerinde yedı konser veriyoruz. Uçakla gittiğımiz Girit'te bizi ikı otobus beküyor. Otobüslerin birine sekiz kişilik orkestra uye.Jeiri, bizler ve gazeteciler biniyoruz. Otekine jse ses duzeni ve çalgılar yuklenıyor. Günduzlerımız yolda Girit kafamda Kazancakıs'le butünleşmiş. Yunanistan'da bazı söyleşilerde Kazancakis'i fazla tutmadıklanm gördüm. Nedenini sonra anladım. Kazancakis onurlu bir adam. Yanlış gördüğü her şeye karşı çıkıyor. Fellini'nin dediği gibi, kimse onun yerine düşünemiyor, ne birparti, ne din uluları, ne devlet... di. Mussolini'nin yüksclişine karşı önerdiği tedbirler kulak ardı edildi. Yüzyılın en önemli buluşlanndan biri olan 'faşizmin tarihte ilk kez küçük burjuvaziyi örgütleme yöntemini bulduğu' tezi, üzerinde bile durulmadan unutuldu. Buna karşılık Mussolini, kendine karşı olan bu en önemli beyni şaşmaz bir biçimde saptadı ve yok etti. Arthur Koestler 13. Kabile adlı kitabında bir Arap gezginin anlattıkiannı yayımlıyor Gezgının anlattığına göre, o dönemdeki Turk boylan, kendi içlerinde sıvnlen kışıien "Bizden çok Tann'ya >«raşır"diye asarlarmış. Galiba sadece bize özgü değil, evrensel bir nitelik bu. AJman ZDF TV ekibi Girit'te 'Aspekte' programı için ızliyordu bizi. Agios Nikolaus, Annoya ve Hanya konserlerini çektiler. Maria'yla ve benimle konuşmalar yaptılar. Annoya, Girit'in tepesinde bir dağ kasabasıydı. Orada Xıloris Tiyatrosu'ndaki konser sırasında haJkla da konuşmalar yapmış TV ekibi. 81 yaşında, yöresel giysiler içinde, saçı sakalı pamuk gibi dimdik bir ihtiyar şöyle demiş onlara: "Ben Türklerle çok çarpış(ım ama aldırma, se\erim onlan. Bu gece de buraya Turk var dive geküm. Turkler yigit adamlardır. turkuleri de çok yanık sojlerler." (Bu konuşma sonradan Batı Alman televizyonunda gösterıldiğınde Almanları çok etkilemiş. Hiç alışık olmadıkları bir boyut.) Jhtıyar daha sonra sahne arkasına geldi. Yırtıa kuşlara benzıyordu, çılgın gibi, heyecanlı ve keskın konuşuyordu. Bir şey sordu bana. "Ne diyor?" dedim. Çevirdiler. "Senin adın da Mustafa mı?" diye soruyormuş. Zülfu Livaneli'nin Maria Faranduri ile 1980/81 yülannda Yunanistan'da vertüği konserler, iki ülke amsuıda köpriı kurulması bakımından onemli bir aaVtı oldu (üstte). Ege'nin iki yakasmda yasayan insantar arasındaki dostluk Livaneli'nin 1986 ocağmda Teodorakis ile yaptığı yeni plakla daha da pekisti (altta). geçiyor. Hoşumuza gıden kıyılarda duruyor, yiızuyoruz. Kıyılardakı balıkçı lokantalannda verilen öğle yemeğı molaları en az uç saat surüyor. Barbunya, kalamar, ıstakoz, ahtapot, horta, recine dolu masalarda sohbet koyultuluyor. Akşamustiı vardığımız kentte otele ımyor, en geç bir saat ıçınde de ses provası ıçin konser yerine gıdiyoruz. Konserler genellikle şehır stadyumlarında oluyor. Sahanm ortasına kurulmuş sahnede ses ve ışık provası yapıyor, sonra konser saatmi bekliyoruz. Geneilikie geceyarısından sonra biten konserlerin arkasından, belediye başkaniarı ve kent ileri gelenleri bızı bolgelerinin tanınmış tavernalarında ağırlıyorlar Elli altmış kişilik yerneklerde resmı konuşmalar yapılıyor, kadehler TurkYunan dostJuğu onuruna kalkıyor ve Yunanlılar da âdet olduğu gıbi yemek sonunda Maria'ya ve bana bırer hatıra veriyorlar. Ya deniz kabuklarından yapılmış gumuşlu bir tespih ya da Mıdılli adasının çok yaşlı kımyager belediye reısı gıbi, kendı eiryle yaptığı altınla kaplannuş Midilli yaprakian. Girit, yaban guzellığı, derin uçurumları ve hulyalı deniziyle etkıliyor bizi ve hangi köşesine gitsek bir Turk iziyle karşılaşıyoruz. En büyük etkilenme Hanya'da. Turk hamamı ve caddelerdeki "paşa" ısımİeri bıle duruyor. Girit kafamda Kazancakıs'le büttmleşmiş. Neredeyse Gırıt'i görmeden önce de o manastırları, tesbihli, sivri bıyıklı, kara giysili ınsanları, sıcakta binbir böcek sesıyle dolu ormanlardan mavi denizin görünüşunu biliyordum. Kazancakis'in beni en çok etkileyen yanı, ulkesine duyduğu aşk derecesındeki tutkunluğu. Bu yüzden 80 yılındaki basın toplamısında 40 kadar Yunanlı gazeteciye, Kazancakis'ten ve kitaplarının Turkçede yayımlanjnış olduğundan sozetmıstim. Bıraz soğuk karşılamışlardı. Daha sonra konuyu deşmek için sorduğum kışilerde de aynı soğukluğu sezmiştim. Kazancakis'i fazla tutmuyorlardı. Nedenını çok sonra anladım. Guvendiğim Yunanlı arkadaşlar da doğruladılar. Kazancakis onurlu bir adam. Yanlış gorduğu her şeye ama her şeye karşı çıkıyor. Fellini'nin dedığı gibı kimse onun yerine duşünenuyor; ne bir partı, ne din uluları, ne devlet! Değişik olçutler uygulamayıp, gerçek görduğıinu söylediği için ne yönetim seviyor onu ne muhalefet ne de örgutler. Böylece aşiret aşiret bölunmuş bir ortamda yapayalnız kalıyor Kazancakis. Hiçbir takımda değil, kafasını kimseye kıraya vermemış. Yalnız Kazancakis mi bunu yaşayan? 20. yüzyılın birçok aydıru aynı kaderı paylastılar. Kuni kendini öldürdü, kımi Kazancakis gibi gönullu sürgunünde öldu. Kimı hainlikle, döneklikle suçlandı. Bunlar hem ydnetimlerin zulmettiği hem de muhalefetten darbe yiyen aydınlar. Elleri hamur, karınları aç! Bunlardan biri de Heinrich Boll. Okuyuculanndan başka kimse sevmiyor adamı. Katolik olmasına rağmen kilise vergisine, kilisenin üstünluk kazanmasına karsı çıktığından kilise tarafından afaroz edüiyor. Sağa karşı olduğu için Strauss en ağır sövgülerle saldınyor ona. 20. yüzyılda hâlâ zihinsel mağaralarda yaşayan ilkel sürüler evini yakıyor BöU'ün. Sol grup ve partilerin çoğu da kendi çizgüerinde olmadığı için ona adamakıllı yükleniyorlar. Böll de bütün bunlara, gittikçe aşağı doğru çekilen hüzünlü gözleri ve süratle çöken yuzunde sarkık yanaklanyla acılı bir tanık ola StRECEK •~ocnoooocx. DENİZ OKOLLARINA GİRMEYE DENİZ HARP OKUtU Deniz suboyı yetiştırmeK otnacıylc Tuzlo/ISTANBUL^da bulunan Denız Horp Okulu'no. Denlz Kuvvellerı Komutonlığı adına Oeniz Piyode/istıhkam Suboyı yetiştırmek amacıyla Ankara'da bulunan Kara Horp Okulu na, 1986/87 Eğıtım/Öğretlm yılı ıcin aşağıda bellrtılen koşullora uygun adaylar arosındon Komutanlığımızco yopı locok sıhavlarlu oğrencı olmocakhr De nü Horp OkuJu/Kora Horp Okulu'nun eğıtım/o<jretlm sureleri 4 yıldır İSTEKLİ ÖĞRENCİLERE DUYURU OENİZCİÜK YUKSEK OKULU 1 Turk Denız Tlcaret Fılosu'na Uzokyol Guverte Zabıtı ve Uzakyol Gemı Makınelen Işletme Muhendısı yetıştırmek amocıylo TUZLA/ISTANBUL do bulunon DENIZCILIK YUKSEK OKULU na 1986/87 Egıtım/Öğretım yıh ıcın 1986 yılında löğrencı Secme ve Yerleştırme MerkezıÖSYM» tarafından yapılacak «Ûğrencı Yerlestirme SınovıÖYS» sonuclarıno gore «MATEMATIK VE FEN BILIMLERI AĞIRLIKLI ÖYS PUANI (MF)> uzerınden Guverte ve Makine Bolumlenne oğrencı alınocaktır Okul. Denız Kuvvetlerı Komutanhğı kuruluşu ıcensınde yatılı bır kurumdur Öğ rencılenn. laşe, ıbote, gıyımkusam ve dığer ıhlıyaçları devletce karşılanmakto olup, belırlı bır sure zorunlu hızmet yukumluiuJu vardır Okulun eğıtım/oğretim suresı 4 yıldır 2 OĞRENİM/YAŞ İLE İLGİLİ KOŞULLAR: BAŞVURU ve KAYITKABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR o Denız Okullorıno başvurabilmek ıcın T C vatandosı ve erkek olmak gerekmektedlr b 5AHSEN onkayıtlar 26 MAYIS 1986 PA2ARTESI gununden 27 HAZIRAN 1986 CUMA gunu soat 17 30 a kodor POSTA ile onkayıilar 26 MAYIS 1986 PAZARTESI gununden 25 HAZIRAN 1986 ÇARŞAMBA gunune kadar ılgılı Okul Komutanlıktorında yapılacaklır 25 HAZİRAN 1986 gunu saot 17 30 dan sonra postadan cıkacok bosvuru belgelerı ışleme konmoyo cakıır (Denız Astsubay Sınıf Okulu'nun önkayıt Işlemlerı Karamursel Ejjitım Merkezı Komutanlığı Karamursel/KOCAELI'nde yapılacaktır) c Mulakat ve beden yeleneğı sınovları 112 TEMMUZ 1986 tanhlen orasında ANKARA. ISTANBUL ve İZMİR sınav merkezlerınde yapılacaktır (Denız Harp Okulu'nun mulakat "C beden yeteneğı sınavı yalnızca İSTANBULda yopılocaktır) d Denız Harp Okulu'no gırış sınavları 10 TEMMUZ 1930 PERŞEMBE gunü saot 0900<ja yalnızca ISTANBUL'do. Denız Lısesıne gırış sınavları 16 TEMMUZ 1986 ÇARŞAMBA gunu saat 09 00da. Dernz Astsubay Sınıf Okulu na gırış sınavları 17 TEMMUZ 1986 PERŞEMBE gunu saot 09 00da, Denız Astsuboy Hozırlama Okulu'no gırış sınovları i a TEMMUZ 1986 CUMA gunu saat 09 00'da ANKARA. İSTANBUL ve İZMİR s.nav merkezlennde yopılocaktır e Kayıtkabul koşullorı ile girış sınavlarıno ılışkın ocıklomolorı kapsayan broşurler yoyınlanmış olup ucretsız olarak Askerlık Daıre/Şube Başkanlıklarından, Mıllı Eflıtim Genclık ve Spor Mudurluklerlnden Lıse/Dengı okul ve Ortaokul Mudurluklerınden soâlonabıleceğı gıbı aşağıdakı merkezlerden de temın editeoMır. Ilgılı okuliara posta ile yapılocak toleplerde 100 TL lık posta pulu gonderılmesı gerekmektedır f DenizcıMk Yuksek Okulu gınş koşullormo ılışkın ayrıntılı bılgıler öğnencı Yerlestirme Sınavı (II Asama) broşurunde yer alacaktır g 1986 yıhnda «ÖĞRENCI SECME VE YERLEŞTIRME MERKEZİÖSYM» tarafından yapılacak «OÖRENCI YERLEŞTIRME SINAVIÖYS» sonuclarıno gore DENIZCILIK YUKSEK OKULU no gırmesı kesınleşen aday oğrencılerın kayıt kobullerıne ılışkın bılgıler bılahore basın oraolığı ile duyurulacaktır BİLGİ/BROŞUR TEMİN MERKEZLERI Denız Kuvvetlerı Komutanlığı Bokanlıklar/ANKARA Guney Denlz Saha Komutanlığı Konok/IZMIR, Deniz Eğıtım Komutanlığı Karamursel KOCAELI Boğaz Komutanlığı CANAKKALE Akdenız Bölge K lığı MERSIN, Karadenız Bolge K lığı Kdz Ereğlı/ZONGULDAK. Us Komulanlığı Iskenderun/HATAY, Us Komutanlığı Bartm/ZONGULDAK Sohıl Gu venlık Karadenız Komutanlığı SAMSUN, Ilgılı Denız Okul/Eğıtım/Merkezı Komutanlıklan DENİZ EĞITİM KOMUTANLIĞI Koromursel/KOCAELI h 2. ÖĞRENİM/YAŞ a İLE İLGİÜ KO$ULUVB: Denlz Horp Okulu ıçın: . «ss r . • % |1) Fen Lısesı. Modern Progrom uygulayan lıselenn Matematık kolu. Klasık proçram uygulayan lıselenn Fen kolu, Öğretmen lıselerının Matematık kolu, Teknık liselerın Elektrık, Elektronık. Klmya. Molor. Mokina. Inşoat Gemı Yapımı. Meteorolo|i ve Bılgısayar Işlelırnı kolu mezunlarından okuduğu esas veya yard.mcı yabancı dllı İngıllzce olmak (2) HAZIRAN 1986 donerr.ınde doğ rudon (Butunlemeye kaimadan) mezun ol mak. (3) 1986 yılında tOgrencı Seçme ye Yerleştırme Merkezı ÛSYM». taratıntian yapılacak löğrencı Secme SınovıÖSS» no kotıJmış oJmok {Bu sınavı kazarrma koşulu oronrnaz) (4) Oaho ânce lıse son sınıfta kolmış beklemefı veya son smıfta oğrenıme ora vermıs bulunmamak, askerı ve sıvıl okullardan oğrenim ve dısıplın nedenıyle ayrılmamış olmak (5) 30 AĞUSTOS 1966 torıhinde 20 yaşındon gun almamış olmok DENİZ LİSESİ 1 Denız Horp Okuluna oğrencı yetıştırmek amacıyla Heybelıada/ISTANBUL do bulunon Denız Lısesıne 1986/37 Eğıtım/Öğretım yıh ıçın oşağıda belırtılen koşullora uygun odoylar arasjndan Komutanfığımız ca yapılacak sınavlarla oğrencı alınacaktır DENIZ LISESI nm Eğıtım/Öğretım suresı bır yıl «Hozırlıkı olmak uzere A yıldır 2 OĞRENİM/YAŞ İLE ILGILI KOŞULLAR: DENİZ ASTSUBAY SINIF OKULU 1 Denız Astsuboyı yetıştırmek amacıyla Denız Astsuboy Sınıf Okuluna (Karomursel/ KOCAELI de bulunan Karamurcel Eğıtım Merkezı Komutanlığı ile Oerınce/KOCAELI de bulunan Makıne Sınıf OKulları Komutanlığı). 1986/87 Eğıtım/Oğretım yılı ıçın oşoğıda belırtılen koşullara uygun adaylar arasından Kcmulonlığım.zca yapılacok sınavlarla oğrencı alınacaktır Okulun eğı tım/oğretım suresı 1 yıldır DENİZ ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU a Guverte Bolumune başvurobılmek ıcın. llerı Fen programı uygulayan lıselerden, Klasık oğretım yapon liselerın fen kollarından. Modern oğretım yapon lıselenn Matematık kollarından Oğretmen lıselerının Matemotık kollarmdan, Teknık lıselenn fen koluna dayalı bolumlerınden, Endustrı Meslek Lıselerının Guverte. Avlama Işleme. Uretme kollanndon ve Denızcılık Meslek Lısesınden doğrudan veya butunlemelı mezun olmak. • b Makıne bolumune başvurobılmek ıcın. llerı fen programı uygulayan lıselerden. klasık oğretım yapan lıselenn fen kollarından Modern oğretım yapan lıselenn Matematık kollarından Oğretmen lıselennın Matematık kollarından. Teknık lıselenn fen koluna dayalı bölumlennden, Endustrı Meslek lıselerının Gemı Mokmelerı Gemı Yapımı. Motor Elektronık Elektrık kollarından ve Denızcılık Mesiek Lısesınden doğrudan veya butunlemelı mezun olmak c Lısedekı yabancı dılı Ingilızce olmok, d Herhangı bır kuruma karşı hızmet yukumluluğu bulunmamak e Lıse son sınıfta kalmış veya oğrenıme ara vermemış olmak (Unıversıte ve Yuksek Okullardan bırıne gırmış ve fakot mııteakıben Denızcılık Yuksek Okulu'na gırmek ısteyenlenn murocoatlorı da kabul edılır) I 1 TEMMUZ 1986 torıhinde 21 yaşın dan gun almomış bulunmak. g Askerı ve sıvıl okullardan hangı sekılde olursa olsun cıkarılmamış olmak. h Gırış koşullarını taşımodıkları veya mulakatsağlık muayenesını koybettiklerı ıcın okula kaydı yapılamayan odaylann mağdurıyetlerınl onlemek amocıyla kendıle rıne okulca «OĞRENCI SECME VE YER LEŞTIRME MERKEZI ÖSYM» Boşkanlığı no hıtoben ve durumlarını belırtır bır belge verılecektır a Mıllı Eğıtım Genclık ve Spor Bakan lığına bağlı bır mesleğe yonelık olmoyon Ortaokullordan 1985/86 Eğıtım/Oğretım yılının HAZIRAN donemınde doğrudan (Butünlerneye kalmadan) mezun olmok ve dıploma notu 10'lu not verme duzenıne gore en az 6 50, 5 lı not verme duzenıne gore en az 3 25 ve daha yukondo olmak (1| Mezunıyet derecesı/dıploma notu Oğrencının uc yıliık ortaokul oğrenımı suresınce sınıf gecme notlarının orıtmetık ortalomasıdır (2) Fen Lısesı gırış sınavına gıcme koşulu oronmaz b Ortaokul son smıfta oğrenıme ara vermemış olmak beklemelı olmamak her hangı bır nedenle okuldan cıkarılmamış olmak ve lıse sınıflarında akumamış olmak. 1 Denız Astsubay adayı ogrencı yetıştırmek amacıyla BeylerbeyıISTANBUL'da bu lunan Denız Astsubay Hozırlamo Okuluna 1986/87 Eğitım/Oğretım yıl/ ıçın aşağıda belırtılen koşullora uygun adaylar arosın dan Komutanlığımızca ycpıJacak sınav^rfo oğrencı alınacaktır DENIZ ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU'nun eğıtım/oğretım suresı 3 yıldır •ÖZAL'IN DEMİREL'LE GİZLİ SAVAŞI •ANAP Ankara'da sancılı •SHP'de fıkir ayrılıkları, kişisel çekişmeler ve eski hastalıklar. . •ÇİFTÇİ UMUT EKİYOR ÇİLE BİÇİYOR »TZD Başkanı İbrahim YETKİN: "Bakannâın dağıttığı lohumlar hastalıklı çıktı. »HÜSNÜ DOGAN: "Tohumların hastalıksız olduğuna ilışkın raporlar var" «OSMAN ÖZBEK: "Çiftçılenmiz eylemden yana, traktörlerimizle yüruyelım »Prof. Dr. MEHMET BÜLBÜL: "Çıftçiler refahtan uzaklaşıyor" •İKİYUZLÜ TÜRKİŞ: Turklş dün başka, bugun başka konuşuyor •SPORORHAN AYHAN: Başarının Sırrı •BASINTHA olayı: Teleksin gözyaşları... 2. OĞRENİM/YAŞ ILE İLGİÜ KOŞULLAR: 2. OĞRENİM/YAŞ İLE İLGİLİ KOŞULLAR: b Kara Harp Okulu için (1) Denız Kuvvetlerı Komutanlığ adına Oenu Pıyade/lslıhkom suboyı yeüştlrmek lizere Komutanlığımızca yapılocak sınovlorla oğrenc! alınır (2) Adaylann yabancı dili Ingilızce, Aimanca ve Fransızca olobılır (3) Giriş koşulları ile ılgılı dığer hususlar Deniz Harp Okulu ıcın aranan nitelıkterle aynıdır a Mıllı Eğıtım Genclık ve Spor Bakan lığına bağlı llerı Fen Programı Uygulayan Lıselerden Modern ve Klasık Fen progra mı u/gulayan lıselerden. Oğretmen lıselerınden. Teknık lıselerden. Endustrı Meslek Lıselen'nın Makına Inşoat. Elektrık, Kımyo. Moden. Gemı Yapımı, Denızcılık Su Urun lerı Tekstıl Matbaacılık. Meteoroloıı ve Sınoı Boya dollonnın tum kollanndon. Denızcılıkle ılgılı dığer lıselerden Tıcaret Lısesı rtden, Malıye Okulu'ndan. Otelcılık ve Turızm Meslek Lısesı nden HAZIRAN ?986 doneminde mezun olmok veya Öğrenımıne İki yıldan fazlo oro vermemış olmak. b Lısede okuduğu yabancı dılı Ingilızce veya Almonco olmak. ya a Denız Astsubay Hazırlomo Okulu'na. Mıllı Eğıtım Genclık ve Spor Bokanlığı'na bağlı bır mesleğe yonelık olmayon ortookullardan 1985/86 Eğıtım/Oğretım yılının HAZIRAN donemınde doğrudan (butunlemeye kalmadon) mezun olmak. b Ortaokul son smıfta oğrenıme ara vermemış olmak, beklemelı olmamak. her hangı bır nedenle okuldon cıkarılmamış olmak ve lıse sınıflarında okumomış olmak. c 14 TEMMUZ 1986 torıhinde 19 şındon gun olmamış olmak HtfuuıHAiaOacsi tükenmeden alın! tLAN SARIYER ASLİYE HUKUK MAHKEMESt HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1985/522 Konu: llan hk. Mahkememizin 10.2.1986 gün 1985/522 esas, 1986/77 karar sayıh ilamı ile SEBHİYE PASTUTMAZ'ın nüfus kütüjünde Sebhiye yaalı ismınin SABİHA olarak dOzelülmesine karar verilmisiir. llan olunur. Basın: 4030 c 14 TEMMUZ 1986 torıhinde 22 c 14 TEMMUZ 1986 tarıhınde 17 yaşından gun almamış bulunmak şından gun almamış olmak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog