Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

7 NÎSAN 1986 Ozetle DIŞ HABERLER CUMHURİYET/3 George Bush Suudi Arabistari'da ABD Başkan Yardımcıst George Bush önceki gün Körfez Arap ülkelerini kapsayan gezisinin ilk durağı olan Suudi Arabistan'a gitti Üç günlük resmi bir ziyaret için Riyad'a gelen George Bush, havaalanında Riyad Valid Emir Salmane Bin Abdül Aziz ve Suudi Arabistan'tn Washington Büyükelçisi Prens Bandar Bin Sultan tarafından karşılandu George Bush, Suudi Arabistan Prensi Emir AbduUah Ben Abdül Aziz Ue görüşeceği bildirildL (a.a.) ABD, LJbyadan şüpheleniyor Diskotek saldınsında yarah sayısı I9l'e çıktı. ABD'ye göre, son olaylar Kaddafı'nin "master planı"na uygun. Dış Haberler Servisi Batı Berlin'de biri Türk 2 kişinin ölümüne ve son açıklamaya göre 191 kişinin de yaralanmasına yol açan diskotek saldınsının yankıları siirerken, Washington'da şüphelerin Libya üzerinde yoğunIaşmaya başladığı bildiriliyor. Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, ABD, Avrupalı müttefiklerinden ülkelerindeki Libya diplomatlannı ve ajanlarını sınır dışı etmelerini istedi. BBC Radyosu dün sabahki haberinde Beyaz Saray'da TWA uçağının bombalanması ile Batı Berlin'deki diskoteğe düzenlenen bombalı saldın arasında bağlantı kurulduğunu ve iki olayda da Albay Kaddaffin parmağı bulunduğundan şuphelenildiğini bildirdi. Washington Post: ABD, müttefıklerinden Libyalı diplomatları 'kovmasını' istedi POLTIIKADA SORUISLAR ERGUN BALQ Federal Ahnanyu ve terör Dtj Haberler Servisi Batı Berlin 'de Amerikan askeriennin gittiği bir diskolekte hafta sonunda meydana gelen patlama, Federal A Imanya 'daki A merikelılora ve ABD askeri lestslenne karşı bu yıi içinde girişılen terör eylemierinin ilki oldu. Ama, Federal Almanya'da üslenmis bulunan 250 bin Amerikan askeri ve aileJeh Ue bu ulkedeki ABD askeri tesaleri daha Onctki yıllaraa *>irçok kez sahhnya uğramıstı. Hafta sonunda meydana gelen paHamanm sorumluh/ğunu, Alman Hoiger Meins Komandolan, Kıllt Orttu Fraksiyonu ve Arap Devrimei Cephesi adlı üç ayn örgut ustlendi. Federal A Imanya 'da 1970 7/ yıllarda aktif olarak faaliyerte bulunan BaederMeinhof grubunun devamı niteiiğindeki Kızıl Ordu Fraksiyonu, 1985 şubatinda AbD'yle isbirlığı yaptığı gerekçesiyle bir Alman sanayiciyiöidürmüftü. Ağustos I98S'te, FrankfurtBBC'nin haberine göre, Beyaz Saray'da Reagan'ın başkanhğında yapılan toplantıda Libya'ya karşı bir operasyonun gerekli olup olmadığı tartışıldı. Ancak radyo, ABD yetkililerinin bu aşamada ellerinde Libya'ya karşı somut bir kanıt olmadığını, bu bakımdan Kaddafi'yi açıkça suçlayamadıklanna da dikkati cekti. taki ABD askeri tesislerine karşı girisilen ve 2 Amerikahmn Oltimü 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patUmanın sorumluhığunu da Kızıl Ordu Fraksiyonu üstlenmişti. Kıztl Ordu Fraksiyonu, 1984yılı içinde Fransa'dakı Doğrudcn Eylem örgütü'yle isbiriiği yaparak, Batı A vrupa 'daki A BD tesislerine karşı düzenlenen çeşitli saldmlarda rol oynamtştı. Berlin 'de bir diskolekte meydana gelen patlamamn sorumluhığunu ustlenen örgütlerden biri olan Alman Hoiger Meıns Komandolan da, adlannı BaederMeinhof grubunun önde gelen liderlerınden 1974'te cezaevinde yaptığı açiık grevi sonunda ölen Hoiger Meins'dan alıyor. Söz konusu örgut, adını ilk kez 1975 yüında Stockholm'dekiFederal Almanya Büyükelçıliğı baskmı srasmda duyurmuştu. Hoiger Meinz Orgütu son olarak, 20 şubatta Isveç Başbakam Olof Patme'nm Oldurulmesi olaymı ustlenmışti. dan ötiirii doğnıdan suçlayacak durumda değildir. Ancak Kaddafi tarafından desteklenen ve Amerikalıları hedef alan bir master plan (ana plan) var. TVVA uçağına yapılan sabotajla diskotek saldırısı bu ana plana uyuyor." Amerikalı yetkili, bu planın dünya çapında 30 Amerikan te Şevardnadze ABD'yi suçladı Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Eduard Şevardnadze, A BD Ue diğer NATO müttefiklerini, "nükleer silahlann yok edilmesini istememekle" suçladı. Sovyet Dışişleri Bakanı, Polonya Haber Ajansı'na verdiği demeçte, nükleer silahlann yok edilmesi ve nükleer denemelerin durdurulması konusunda, Batının içten davranmadığını öne sürerek, "Nükleer süahlanma sorununun çö'zümüne biz hazınz, ancak Amerikan tarafı kesinlikle hazır değil" dedi. Nükleer denemelerin durdurulması halinde, ABDntn yıldız savaşlan programımn tehtikeye girmesinden korktuğunu söyleyen Şevardnadze, "Bu aşamada da, kimin gerçekten banş yanlısı, kimin nükleer cepheleşmesinin korunmasından yana olduğu açıkça görülüyor"seklinde konuştu. (ANKA) AP Ajansı'nın VVashington kaynaklı haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkili, TWA uçağına yapılan saldın ile Batı Berlin'deki diskoteğin bombalanması olayında "Kaddaft tarzının" hâkim olduğuna inandıklannı söyledi. Yetkili şöyle dedi: "Beyaz Sara> bu aşamada Kaddafi'yi iki olay Güney Afrika'da Winnie Mandela sert konuştu: KabiVde patlama: 22 yarah Bel/ast'ın kalabalık alışveriş merkezlerinden birinde bulunan barda önceki gün bomba patlaması sonucu bir kişi öldü, üç kişi de yaralandL Yetkililer, bombanın "King Arthur Pub adlı barda patladığınt ve yaralanan üç kişinin hastaneye tasındığını bildirdiler. Yoldan geçenler arasında yaralanan olup olmadığı belirtilmedL (a.a.) Belfast'ta patlama Eyleme geçme zamanı geldî AP'nin haberine göre, 53 yaşındaki siyah aktivist Winnie Mandela'nın konuşması sırasında güvenlik kuvvetleri herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Winnie Mandela, konuşmasını bitirirken, zamanı gelince harekete geçmeleri için siyahlara son sinyalin verileceğini kaydederek, her bir siyahın disiplinli bir asker olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi. Guney Afrika'daki ırkçı yönetim tarafından Bayan Winnie Mandela'ya dokuz yıldır uygulanan "oturma yasağının" kaldınlması ihtimalinin belirmesi üzerine önceki gün Sovveto'da Mandela için büyük bir hoşgeldin töreni düzenlendi. Winnie Mandela'nın avukatı geçen hafta içinde Brandfort'tan Soweto'daki evine dönen Mandela için, ırkçı beyaz yönetimin son kararı henüz vermediğini, ancak Mandela'nın Brandfort'tan aynlmasına göz yumduklarını belirtti. irkçı beyaz azınlık yönetimine karşı verilen mücadelenin başanya ulaşması için siyahlara çağnda bulunan Mandela, Botha rejimini terörist olmakla suçladı. JOHANNESBLRG, (AP) Güney Afrika'daki ırkçı beyaz azınlık yönetimine karşı silahlı mücadele veren Afrika Ulusal Kongresi'nin 20 yılı aşkın suredir cezaevinde bulunan lideri Nelson Mandela'nın eşi Winnie Mandela, siyahlara beyaz yönetime karşı doğrudan eyleme gcçme çağnsında bulundu. VV'innie Mandela, Brandforfta bir siyahın cenaze töreni dolayısıyla 3000 kişiye hitaben yaptığı konuşmada, ırkçı'beyaz yönetimi terörist olmakla suçlayarak, "Artık gözyaşı dökmek zamanı sona ermeli; gozyaşlarımızı harcamamızın bir anlamı yok, doğrudan e> leme geçmedikçe ırkçı yönetitne karşı verdiğimiz mucadeleyi kazanamayız" şeklinde konuştu. Winnie Mandela, konuşmasmda, ırkçı beyaz yönetimin cezaevinde tuttukları siyah liderleri asla sahvermeyeceğini de belirterek, "Onlan ancak siz özgürlüğe kavuşturabilirsiniz" dedi. sisi ile birçok Amerikalı diplomatı hedef aldığını öne sürerek Başkan Reagan'ın bu konuda çok duyarlı olduğunu ve bir an önce bir sonuca varmak için yardımcılarına emir verdiğini kaydetti. Beyaz Saray sözcüsü Larry Speakes de Başkan Reagan'ın son günlerde yoğunlaşan terörist saldırılardan derin biçimde kaygılandığını ve Beyaz Saray'ın gündemindeki en önemli sorunun bu konu olduğunu söyledi. Speakes, Reagan'ın terorizme karşı ABD'nin mürterıkleri ile işbirliği yapmak istediğini belirtti ancak bu işbirliğinin aynntıları konusunda bilgi vermedi. Washington Post Gazetesi'nin ABD'li üst duzey yetkililere dayanarak verdiği habere göre, Reagan yönetimi, Avrupalı müttefiklerinden ülkelerindeki Libyalı diplomatları ve ajanları sınır dışı etmesini istedi. Reagan yönetiminin bu isteği, Avrupalı müttefıklerine diplomatik kanallardan iletildi. Washington Post, Avrupa ulkelerinin ABD yönetiminin bu isteğine karşı ne tavır aldığının henüz belli olmadığını, ancak Fransa'nın son aJdığı,bazı Libyalıları ihraç kararının bu yolda atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Haberde, Reagan yönetiminin Libya'ya karşı yeni bir askeri misilleme hazırlığı içinde göründüğü, ancak yetkililerin bu konuda henüz aunmış bir karar olmadiğını söyledikleri bildiriliyor. Libya, Fransa'da görevli iki diplomatının sınır dışı edilmesini kınadı ve Fransız yetkililerin öne sürdüğü nedenlerin "tümiiyle haksız" olduğunu bildirdi. tki Libyalı diplomat, Fransız karşıcasusluk servislerinin Fransa ve Avrupa'da Amerikan hedeflerine yapılabilecek saldırılarla ilgili olarak gerçekleştirdiği soruşturma sonunda "istenmeyen kişi" ilan edilmişlerdi. Diskotek saldınsına ilişkin diğer bir gelişmede, Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher bir açıklama yaparak olayı şiddetle kınadı ve "Amerikalı dostlarımızın iilkemizde bombalanmasına izin vermeyiz*1 dedi. Diskotek saldırısından sonra olayı üstlenen üç gruptan "Amerika'ya Karşı Arap Kurtuluş Cephesi"nin adının ilk kez duyulduğu kaydedildi. Olayı ustlenen diğer iki grup olan "Hoiger Meins Komandolan" Ue "Kınl Ordu Fraksiyonu" ise gerek Almanya gerekse de Avrupa'daki terör hareketleri ile adlannı duyurmuştu. Petrol Fiyatları ve Savaşı Petrol fiyatları geçen yıl kasım ayında 30 dolar dolayında idi. Geçen hafta varil başına 10 dolara kadar düştü. Bugünlerde 11 dolar dolayında. Petrolün fiyatı beş ay içinde % 6570 oranında düşüş göstermiştir. Tüm gözlemcilere göre, bu dramatik düşüşte başrolü Suudi Arabistan oynamıştır. Geçen yıl petrolün varili 30 dolarken, Suudi Arabistan günde 2 milyon varil üretiyordu. Günümüzde ise bu miktar iki kat artarak günde 4 milyon varile çıkmıştır. Bu olguya diğer bazı etkenlerde eklenince, petrol fiyatları başaşağı giderek, bir ara 10 dolara kadar düşmüştür. Suudi Arabistan ın böyle davranmasının bir dizi nedeni var. Önce Riyad, uzun süredir. OPEC içindeki bazı ortaklarının "mızıkçılık" yapmasından tedirgindi. Iran, Nijerya, Cezayir ve Libya gibi ülkeler, kendilerine tanınan üretim kotalarını aşarak, Suudi Arabistan'ın müşterilerini kapıyortardı. OPEC'in dışında ise İngirtere ve Norveç gibi ülketerin üretimi kısıtlamayı reddetmeleri, pıyasada bolluk yaratıyor ve fiyatları aşağı doğru zorluyordu, Suudi Arabistan sürekli uyarıda bulunuyor. üretimin kontrol edilmesi konusunda bir anlaşmaya varılamadtğı takdirde "fiyat savaşının" başiayacağını bildiriyofdu. Ancak sözünü dinleyen yoktu. Riyad sonunda "petrol fjyaOannı korvyacak tekkahraman ben mikaldım?" diyerek üretimi arttırmaya başladı. Arttırdıkça da fiyatlar düştü. Bu fırtınada ancak en güçlü olanlar ayakta kalacaktı. Evet, bırkaç aydır tanık olduğumuz petrol savaşının görünümdeki yü?ü böyle. Peki, bunun altında Suudi Arabistan'ın fiyatları düşürmesinin başka bir nedeni yok mu? Başka hesaplar yatmıyor mu? Suudi Arabistan'ın bu davranışının ardında, Körfez Savaşı* nın bulunduğu düşünülebilir. Petrol fiyatlarının düşmesinden en fazla zarara uğrayan ülke İran olmuştur. İran'ın Irak'a karşı savaşı sürdürebilmek için tek gelir kaynağı, petrol satışlanndan kazandığı paradır. Bu kaynak şimdi çok ağır bir darbe yemiştir. Mart ayında sona eren mali yılda İran'ın petrolden 17 mılyar dolar kazanacağı tahmin ediliyordu. Oysa bu kazanç sadece 12 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu mali yılda ise, 7 milyar dolara düşmesi bekleniypr. Özetle, Suudi Arabistan petrol üretimini arttırıp fiyatları düşürerek, İran'a ağır bir darbe vurmuş ve Tahran'ın savaşı sürdürmek için yeni silah alma gücünü sınırlamıştır. Denebilir ki, 'liyatlann düşmesinden Irak da, İran gibi zarar ediyor." Evet, ama, Irak'a Körfez ülkeleri büyük yardım yapmaktadırlar. Oysa İran, hiçbir yerden yardım almıyor Savaşı sürdürmek için tek getir kaynağı, petrol kazançları. Soruna bu açıdan bakıldığında, petrol fiyatlarının düşmesinde Suudi Arapistan ile diğer Körfez ülketerinin İran'ı köşeye sıkıştırma hesaplarınm da rol oynadığı söylenebilir. Nitekim İran'ın tüm ısrarına rağmen Körfez ülkeleri petrol üretimlerini kısmaya yanaşmıyorlar. İran'ın iki ay kadar önce cephenin güneyinde başlattığı. Şafak8 saldırısı, genellikle Irak'a dönük yüzü ile ele alınmıştı dünya kamuoyunda. Ama saldın belki de Irak'tan çok, Körfez ülkelerine dönük yüzü ile anlam taşıyordu İran belki Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerine, "Bakın bumunuzun dibine geldim. Eğer benim önerim doğrultusunda petrol üretimini kısıp, fiyatlann düşmesini engellemezseniz, fena yaparım" demek istiyordu. Nitekim ilginçtir; İran kuvvetleri Fao ümanı'nı ele geçirir geçirmez, Tahran'ın ilk açıklaması "Artık Kuveyfle komşuyuz" şeklinde olmuştu. Petrol fiyatlarının düşmesi ile Körfez Savaşı arasında, sıkı bir bağlantı var gibi görünüyor. Fiyatların düşük kalması, İran'ın savaş gücünü önemli ölçüde sınırlayacaktır. Ya İran, bir noktadan sonra, Kuveyt ve Suudi Arabistan'a karşı 'İena yaparım" tehdidini gerçekleştirmeye kalkışırsa? Körfez'de her an umulmadık gelişmeler olabileceğini akıldan çıkarmamalı. Afganistan'ın başkenti KabU'de dün bir bombalı otomobüin infilak etmesi sonucu, 22 kişi yaralandı. Resmi Kabil radyosu, kent merkezinde hükumet ve askeri yetkililerin gittiği bir otelin önünde meydana gelen patlamanın çevre binalarda hasara yol açtığını duyurdu. Radyo, bombanmAfgan mucahitleri tarafından yerleştirildiğini savundu. Afganistan hükümeti, bu tür saldınlan çok ender olarak duyuruyor. 20 yth aşkın süredir cezaevinde tutulan Afrika Ulusal Kongresi lideri Nelson Mandela 'nın eşi fVinnie Mandela, siyahlar arasında yeni bir eylemi örgütlemek için harekete geçti. (Telefoto: AP) Vatikan yeşil ışık yaktı sizler için çalışıyor u dost eller Dikta yönetimlerine karşı silahlı mücadele yasal ROMA, (ANKA) Vatikan, dikta rejimleri altındaki ülkelerde Hıristiyanların takınacağı tutuma ilişkin olarak yayımladığı son belgede, silahlı mücadele>e "yeşil ışık" yaktı. Vatikan, söz konusu belgede, baskı altında bulunanların haklarını alabilmeleri için eyleme geçmelerinin en tabii hakları olduğunu, son çare olarak da silahlı mücadeleye başvurabilecekleri belirtiliyor. Gozlemciler Vatikan'ın son belgesinin tüm Hıristiyanlara hitap etmesine karşın aslında Latin Amerika'da Katoliklere yol göstermevi amaçladığını öne surüyorlar. Latin Amerika'da Katoliklerin adaletsizlik ve baskılara karşı eyleme geçmeleri gereğini savunan "Liberasyon" akımı uzun bir süreden beri Katolik kilisesi bünyesinde yoğun tartışmalara neden oluyor. Kimi gozlemciler, "Vatikan, 'Liberasyon' akımı liderlerini susturma çabalarında başansız kalınca bir ölçüde uzlaşmak zorunda kaldı" derken başka gozlemciler, Vatikan'ın yayımladığı bu son belgenin 18 ay önce aynı konuda bildirdiği görüşlere göre daha da az "tutucu" bir tavn yansıttığını, ancak yine de Latin Amerika'daki "ilerici" Katolik çevrelerin isteklerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtiyorlar. Latin Amerika'da son yıllarda demokrasiye geçiş için çeşitli ulkelerde verilen mucadelede Katolik kilisesi önemli bir rol oynamıştı. Katolik kilisesi Nikaragua'da bir adım daha ileriye giderek 1979 devriminden sonra kurulan "Sandinist" hükümetine dört Katolik papazı bakan olarak vermişti. REFİK DURBAŞ BİR UMUTTAN BİR SEVİNÇTEN Can Yayınlan zanıanınızın değerini bilerek özenle çalışıyor dost eller Angloff n ontinental FOR ENGUSH IN ENGLAND daha mutluvehuzuriu yaşamanız için çalışıyor dost elier THE ANGLOCONTINENTAL SCHOOLS Dünyanın bir numaralı Jımsız ingiliz Dili Okulları Birliği LONDRA ve BOURNEMOUTH OKULLARINDA Onbas yaşmdan büyüklvr İçin; yıl boyunca, her iki haftada bir başlayan, isteğe bağlı olarak 250 hafta süreli, haftada 20. 25 veya 30 saatlik YOĞUN INTENSIVE COURSES İngiliz dilıni kısa sürede öğrenmek durumunda olan Iş adamları ve meslek sahlplorl ıçın, tek kişılık veya fırma grubu olarak kendı konularında (bir ay önceden haber vermek koşuluyla) 4 haftalık ÖZEL tasarruflarınızı güvenle değerlendiriyor EMLAK KREDI'de SPEaAUSED COURSES dost eller iran, Suudi Arabistan tankerini bombaladı MANAMA, (a.a.) Körfezde se>reden ham petrol yüklü bir Suudi Arabistan tankeri, önceki gun hava saldınsına uğradı. Tankerde bulunan 29 mürettebatın saldırıda yaralandıkları bıldirildi. Haberi veren Katar haber ajansı, yaralılardan altısının durumunun ciddi olduğunu belirtirken, hava saldırısını düzenleyen uçakların İran'a ait olduklarını öne sürdü. Tankerin 14 bin ton ham petrol ile yüklü olduğunu kaydeden ajans, vurulan geminin adını vermedi. Gemide meydana gelen hasarla ilgili olarak da bir açıklama yapılmadı. Kısıtlı zamanları olanlar için, bir ögrencıyebir ılâ üç öğretmenin tahsis edildiği 25 hafta. haftada 3040 saatlik ÖZEL DERSLER INDIV1DUAL PROGRAMMES Amerikan ünıversıteleri Ingilızce yeterlilik sınavlan (TOEFL) ile Cambridge ve Oxford Ünıversıtelerine hazırlama kursları PROFICIENCY COURSES Yetişkinler için. dil ögrenimini spor ve tatılle bir arada sunan 26 hafta, haftada 15 saatlik VACATION PROGRAMMES 812, 1315, 1518 yaş gruplan için, haftada 20 saatlik ders programı ile 26 haftalık HOLIDAY COURSES Anglo Continental Okullar Birliği'ne bağlı İngiliz aileler yanında, tam pansiyon konaklama Londra'mn Heathrow Havalimanmdan karşılama Bilgi ve kayıt için başvutv adres ve telefonlan ACEG Türkiye Danışma Bürosu, Koca Mansur Sok. llter Apt. 45/2 Şişli Istanbul. Telefon: 146 14 03 148 23 30 THE ANGLOCONTINENTAL SCHOOLS, Brıtısh Council, Assocıatıon of Recognızed Englısh Language Schcols. (ARELS) ve Federatıon of Englısh Language Course Organızatıons (FELCO) tarafından tamnmıştır EMLAK KREDI BANKASI TEKBANK "Evinize açılan kapı,, TURKIYE '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog