Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

İNGİLİZCE TERCÜME TEKNİĞİ FarukERKAN Ofsel baskı, lüks kapak, 2000 TL. tsteme Tet 526 47 30 527 70 19 Teleks: 22435 Meir tr (Attn. Herdil) Cumhuriyet 62. Yü; Sayı: 22133 Kurucusu: Yunus Nadi 100 TL. Nisan 1986 Pazartesi Oİ/NDESTE F&RHAN ŞENSOY 1500 TL. Ortaovuncular Yayınlan. Istiklâl Cad. 209, Beyoğlu/tST. Özal Demirel'in söylediklerine cevap vermem 4 ft akip değiliz OZALDAN 9 Frank değer yitirdi AET üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Hollanda'daki toplantısı sona erdi. Toplantı sonunda dün sabah varılan anlaşmaya göre Fransız Frangı, Avrupa Para Birimi ECU'ya göre yüzde 3 devalüe edildi. Alman Markı ve Hollanda Florini ise değer kazandı. PARİS/BONN, (Cumburiyet) Hollanda'mn Ootmarsum kentinde toplanan AET üyesi ülkelerin maliye bakanları arasında dün sabah vanlan anlaşmaya göre, Fransız Frangı, Avrupa Para Birimi olan ECU'ya oranla yüzde 3 devalüe edildi. Alman Markı ve Hollanda Florini ise Avrupa para birimine göre yüzde 3 değer kazandı. Belçika Frangının kuru ECU'ya göre yüzde 1 yükseltildi. Fransa'da sağ hükümetin ilk icraatı Türkiye'den Irak'a öpri: CUNEYT ARCAYUREK yazıyor Ah Şu Basınl BAL1KESİR Eski AP lideri Demirel, Bursa'da "özal muhatabım değil" diyor. Sabahın erken saatlerinde düzenlediği basın toplantısında Başbakan Uzal ise, "Demirel, şu anda siyasi rakibim değil" diye konuşuyor. İki ayn kişiliğe sahip iki siyaset adamınm bu sözlerine bakılırsa, Demirel ile özal, hemen hemen aym kapıya çıkan değerlendirmelerle şimdilik "birbirlerini görmeztikten " gelmeyi yeğliyorlar. Birbirlerine baktş açılannt içeren bu sözlerden başka bir anlam, sonuç çıkarmak olası 'eğil. Dün sabahki basın toplantısında Başbakan özal sakin görünmeye ö'zen göstehyordu. Ne var ki, bir iki gazeteciden gelen sorular giderek yoğunlaştıkça, hele siyasal olaylara doğru kay(Arkası Sa. 8, Sü. l'de) Cevap vermem: Sayın Demirel'in söylediklerine şu veya bu şekilde cevap vermem. Siyasi rakibim olsa cevap vehrim. Siyasi ortamı gerginleştirmemek için zaten her söyleyene cevap vermiyorum. Kolaylık: Bir eski liderin şunu yapması, bunu yapması, şuraya gitmesi, bizi hiç alakadar etmiyor. Biz bunu herhangi bir şekilde önlemeyi katiyen düşünmüyoruz. Hatta daha serbestçe gitmesi için kolaylık dahi yapmayı düşünüyoruz. Bnrsa semineri: tzin verildi ama toplantıyı tertip edenler vazgeçtiler. Basında, bizim üzerimizdeki bazı makamların istemediği havast yaratıldı. Bizim üzerimizde bir sayın Cumhurbaşkanı var. Sayın Cumhurbaşkanı'mn bu konudaki düşüncelerinin bizden farklı olmadığını çok iyi biliyorum. tLGÎDEN MEMNUN Başbakan özal yurt gezisinde gördüğü ügiden "son derece memnun kaldığuu " çiftçtntn aç ve süuntıda olduğu yolundaki söylentüerin "doğru olmadığınt bizzat gördüğunü" söyledL Kredili petrol Türkiye, Irak'ın önerdiği 24 aylık vadeyi kesinlikle kabul etmeyeceğini duyurdu. Türk tarafı üst sınırı 1518 ay olarak belirledi. Irak'ın bu yıl içinde Türkiye'ye ödeyeceği 1 milyar dolarlık borca ek vade tanınması veya bir bölümünün petrol karşılığı tahsil edilmesi düşünülüyor. ENİS BERBEROĞLU ANKARA Başbakan Turgut Özal'ın gezisinde çözüm bulunamayan Irak borçları için taraflar arasında yürütülen pazarlık kızıştı. Irak'ın, ihracatımızın bedelini 24 aylık bir vadede ödeme istemine yanaşmayan Turkiye, daha düşük tutulacak borç vadesi için petrol alımının da krediye bağlanmasını önerdi. tran ve Irak'a yönelik ihracatımızdaki tıkânıklığı aşabilmek için kurulması yeniden gündeme gelen ihracat sigortası sisteminden kaynak yetersizliği gerekçesi ile vazgeçildi. Yılın ilk 4 ayında 200 milyon dolarlık bir düzeyde takılan Irak'a yönelik ihracatımızı yeniden artış temposuna sokmanın yolları aranıyor. 24 aylık kredi vadesi taşımayan ihracat bağlantıları için akreditif açmayan Irak'ın katı tutumu karşısında Türk tarafının, 3 aylık bir pazarhk önerisi haarladığı öğrenildi: 1) KREDİLİ PETROL: Türk ta/afı Irak'a yönelik ihracat bedellerinin ödenmesinde mevcut bir yılhk vadeyi aşan her türlü öneriyi pazarlığa açmadan önce Irak'tan yapılan petrol ithalatında bazı tavizler sağlamayı amaçlıyor. Başlangıçta ortaya atılan "netback" yöntemiyle hesaplanan fiyatlarda indirime gidilmesi önerisi Irak tarafından reddedildi. Bunun üzerine Türk tarafı pazarlık masasına, "kredili petrol alımını" getirdi. Başka bir deyişle, Irak'ın Türkiye'den aldığı mallan vadeli ödemesi yöntemine benzer biçimde yapılacak yılhk 5 milyon tonluk petrolün faturasımn da anında nakit biçimde ödenmesi yerine belirli vadelere yayılmasını önerdik. (Arkası Sa. 13, Sü. 5'te) BURSA VALlSt: DEMİREL'İN GEZİSt İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMADI 12. Sayfada (Arkası Sa. 8, Sü. S'te) 'TÜRKİYE'YE ETKISİ FAZLA OLMAZ' 8. Sayfada 12. Sayfada Gürkan, Bursa seminerinin iptalinden ÖzaVı sorumlu tuttu YOK tutkusu 'Gizli hükümet terörü' Burta semineri: Seminerin iptali örtülü, sinsi, fakat çok kararlı ve çok yoğun bir gizli hükümet terörünün son örneğidir. Çankaya: Başbakanın, parlamentonun ve hükümetin yetki alanı dahilindeki birçok meseleye Çankaya'yı çekme çabalan uzunca bir süredir sürmektedir. y olağan yetkilerle yönetemeyecek ölçüde acz ve kendisine güvensizlik içindedir. Bugün valilerimizin her biri üniformasız birer sıkıyönetim komutanıdır. kan, Bursa seminerinin yoğun baskı kampanyasının sadece kuçük bir parçası olduğunu kaydederek, Başbakan Turgut Özal'ın parlamento ve hükümetin yetki alamndaki birçok soruna Çankaya'yı çekme çabası içinde olduğunu belirtti. Gürkan, dün düzenlediği basın toplantısında, son günlerdeki çeşitli ekonomik ve siyasi konulardaki geh'şmeler hakkında görüşlerini açıkladı. Hükümetin ülkeyi anayasanın kendine tanıdığı olağan yetkilerle yönetemeyecek ölçüde acz ve kendine güvensizlik içinde olduğunu bildiren Gürkan, sıkıyonetimin kaldırıldığı yerlerde olağanüstü hal ilan edümesini eleştirerek, "Bu Dniformastz Uontutam Hükümet, ülkeyi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) SHP Genel Başkanı Aydın Giiven Gürkan, Marmara çevre barolannın Bursa'da düzenlediği "Hukuk Açısından İç Banş" seminerinin iptali olayını "gizli bir biikiimel terörii"nün son örneği olarak niteledi ve barolar üzerinde idari baskı ve tehdit uygulandığım söyledi. Gür gün valilerimizin her biri birer •niformasız sıkıyönetim komntanıdır" dedi. Gürkan, baroların Bursa'daki seminerinin iptali konusunda şunları söyledi: "Marmara Bölgesi Barolar Birligi'nin iç banş seminerinin iptali olayı, örtülü, sinsi fakat çok karariı ve çok yogun bir 'gizli hükümet terörunün' son örneğidir. Bunda en ufacık bir kuşkuya yer yoktur. Nitekim bu meseleye kansıyormuş izlenimi verilmek istenen Çankaja, dün zorunlu bir açıklama yapmak geregini duymuştur. ' Sayın Başbakan'ın, parlamentonun ve hükümetin yetki alanı dahilindeki birçok meseleye Çankaya'yı çekme çabalan uzunca bir süredir surmektedir. Sayın Başbakan durmadan geriye çekilen demokrasi sınırlarının sonımlusu olarak kendisi ve iktidar çogunlugu dısındaki güçleri gös terme>1 bir 'aklanma yöntemi' olarak benimsemiştir. Başbakan iktidar çogunluğuna sahip bir parti genel başkanı ve hükümet başkanı olarak ya kendi anayasal haklanna ve sorumluluklarına sahip çıkmalı, ya da bu anaynsal haklanna sahip çıkamadıgını millete açıklayarak geregini yapmalıdır. Bir basit seminerin iptal olayında bile yasal yetkililer dışındaki güçlerin etkinliği varmış izlenimi vermeye çalışraak, kendini demokratik sayan bir iktidar anlayışıyla bagdaşmaz. Başbakanın, barolann provokasyon yaparak kendiliğinden ipUle gittikleri yolundaki suçlamalan ise ciddiye alınamayacak hafiflikte iddialardır. Biz barolar Üzerinde uygulanan idari baskılann ve tthditlerin her saürından haberdanz. Bursa semineri yo(Arkası Sa. 13, Sü. 6'da) Prof. Doğramacı: Takdir ederlerse, sağ oldukça YÖK Başkarüığını yürütürüm YÖK Başkanı Prof. Dr. thsan Doğramacı, "YÖK Yasası'nda değiştirilecek yanlar var" dedi, "Mesela genç öğretim elemanları yurt dışında bir iki yıl kalabilmeli, öğretim elemanlannın maddi durumlan düzeltilmeli, kalkınmada öncelikli illere gidecek öğretim elemanlanna bazı ek olanaklar tanınmalıdır." me getirenlerin durumu göreceklerini savundu. Prof. Doğramacı, "Ben incelemeden konuştukları için bunlara 'tembeller' dedim" diye savunma yaptı. Kumluşundan bu yana başkanlığını sürdürdüğü kurumun TBMM tarafından da incelenerek "merkeziyetçi" bulunması halinde yasayla değişiklik yapılmasının "TBMM'nin takdiri olacağım" vurgulayan YÖK Başkanı, "Sürenizi doldunnanıza 3 yıldan fazla bir zaman var. Bu süre dolduktan sonra tekrar YÖK Başkanı olmak ister misiniz?" sorusuna şu karşılığı verdi: "Ben sag oldukça ve takdir (Arkası Sa. 13, Sü. 4'te) ÜMİT ASLANBAY ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı, lstanbul toplantısında kendisine ve YÖK'e yöneltilen eleştirilerin ardından ilk kez, "YÖK V'asası'nda değiştirilecek yanlar var" diye konuştu. YÖK'un "merkeziyetçi bir kurum olmadığını" öne süren YÖK Başkanı, yöneltilen eleştirilerin bu noktada haksız olduğunu, incelendiğinde, bunları günde Özel polis timleri, kırsal alanda jandarmaya yardımcı oluyor Orgüte göre uzman polis BatmanVla geniş öıılenı HASAN UYSAL BATMAN Polis telsizine girerek petrol rafinerisinin bombalanacağına ve bir devlet yetkilisinin öldürüleceğine ilişkin tehdidin ardından Batman'ın giriş ve çıkışında başlatılan denetimler ile aramalar sürdürülüyor. Batman Emniyet Amirliği merkez telsizine girmeyi başaran bir kişinin telsizle "TPAO rafinerisi bombalanacak ve bir devlet yetkiüsi öldürülecek" tehdıdini bil(Arkası Sa. 13, Sü. 7'de) EMNÎYET GENEL MÜDÜRÜ'NDEN: Sağ ve sol örgütlerin geçmişlerini, neleri amaçladıklarını ve faaliyetlerinin biçimini bilen uzman polisler yetiştiriyoruz. özel polis timleri, jandarmanın, mahalli komutanlann, valilerin talebi üzerine kırsal alanda operasyonlara katılıyor. Adıyaman Toybelen Petrol Dolum Tesisleri'nde meydana gelen yangmda bir patlayıcı maddenin kullanıldığı kesinlik kazandı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Emniyet Genel Müdürü Saffet Ankan Bedük, sağ ve sol örgütlerin çökertilmesi amacıyla yetiştirilen uzman polislerin görev yapmaya başladıklarını açıkladı. Emniyet teşkilatı içerisindeki uzman polislerin sayısını artırmaya calıştıklarmı kaydeden Saffet Ankan Beduk, son yıllarda polisin istihbarat faaliyetlerinin hızla arttığını bildirdi. Saffet Arıkan Bedük, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait Adıyaman yakınlanndaki Toybelen Petrol Dolum Tesisleri'ne karşı girişilen saldınyla ilgili olarak araştırmalann sürdürüldüğünü belirterek, tesiste meydana gelen yangının atılan bir patlayıcı maddeden kaynaklandığının kesinlik kazandığını söyledi. Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük, polisin eğitimine önem verdikleüni beürterek, eğitimde sınır olmadığı inancında olduklarım söyledi. Günümüzde ortaya çıkan yeni suç ve suçlu tipine paralel olarak görev yapan pohsin eğitildiğine değinerek, sağ ve sol örgütlerin geçmişlerini, neieri amaçladıklarını ve faaliyetlerinin biçimini öğrenen uzman polislerin yetiştirildiğini açıkladı. Uzman polislerin iki yıldan bu yana emniyet teşkilatı içerisinde görev yapmaya başladığını belirten Arıkan Bedük, görev yapan uzman polislerin sayısını artırmaya caİıştıklannı söyledi. Kentlerde ve kırsal alanda görev yapacak şekilde yetiştirilen uzman polis timlerinin başarı ile görev (Arkası Sa. 13, Sü. l'de) 'Muzır Kıırulu'na îhbar yağmııru Kurul Başkanı Prof. Rüçhan Ank, "Vatandaş kurula günlük gazeteleri muzır yayın diye gönderiyor. Ancak bu bizim konumuz değil, onun için görüşmüyoruz" dedi. Kurul başkanı, "Şu anda çalışma esaslan üzerinde duruyoruz," diye konuştu. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun ilk malzemeleri günlük gazeteler oldu. Kurul Başkanı Prof. Rüçhan Ank, "Vatandaş kurula günlük gazeteleri muzır yayın diye gönŞENLtKTEN BİR FİLM Sinema Günleri 86 programı içinde yer alan yönetmenler arasında Fransız Alain Resnais de var. Resnais 'nin üç fllmi, şenlik sırasmda gösterilecek. Yukandakifo , toğraf, ünlüyönetmenin "L'AmouraMortÖlesiyeAşk"isünlifüminden. Yönetmeninşenlikte gösterilecek öteki ikiflhni, "Amerikah Amcam" ve "Yofarn Bir Romandır." IArkası Sa. 8, Sü. 4'te) Gerilim ve Yumuşama... l o l i t i k a ortamı canlanırken Başbakan özal'ın sinirsel yapısının da gittikçe yıprandığı değişik vesilelerte açtğa çıkmaktadır. Üslubunda, kendisine doğrusu pek yakjştıramadığımız bazı ölçüsüzlükler dikkati çekiyor. Özellikle Bursa seminerinin "zorunlu iptali"yle ilgili olarak yayımlanan haber ve yorumlara dönük tepkisini anlayabilmış değiliz. Bu seminer, ortada herhangi bir neden olmaksızın kendiliğinden iptal edilmiş değildir. Siyasal iktidann belirii odaklarından kaynaklanan üstü kapalı birtakım baskılar, bu sonucu doğurmuştur. Sayın özal'ın kendi kişisel görüşleri, halisane niyetieri ayn bir konudur. Kendisi, Başbakan olarak bu ülkede siyasal iktidardan sorumlu bir numaralı kişi olmak durumundadır. Siyasal açıdan hayli anlamlı bir toplantıdan son anda bazı baskılar sonu(Arkası Sa. 13, Sü. l'de) HASAIN CEMAL • Dikta yönetimlerine karşı silahh mücadele yasal • Artık eyleme geçme zamanı geldi 3. Sayfada • tthalata banka zammı 9. Sayfada • Yunanistan 'da 24 saatlik genel grev • BM Genel Sekreteri'nin yeni planı ciddi olarak inceuniyor 14. Sayfada Uluslararası Altın Lale Film Yarışması'nda 14 fılm yarışacak Sinema şöleııi başlıyor "Sinema Günleri 86" boyunca altı sinemada 61 yabancı ve 18 yerli film gösterilecek. Uluslararası fılm yarışmasma ikisi yerli 14 film katılırken, "Yılın En İyi Türk Filmi" yanşmasında 16 fılm yer alacak. Kültür ServM Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nca düzenienen "Uluslaranuı İstanbul Sinema Günleri 86", bugun saat 21.30'da Beyoğlu Emek Sıneması'nda yapüacak bir törenle açılıyor. Açılış töreninde istanbul Valisi Nevzat Aymz ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nejal F. Eczacıbaşı birer konuşma >apacaklar. Daha sonra Yugoslav yönetmen Emir Kusturica'nın 1985 Cannes Film Şenliği'nde Altın Palmiye kazanan "B«bam tş Gezisinde" adlı filmı gösterilecek. 20 nisan gününe kadar sürecek Sinema Günleri boyunca sinemaseverler 24 ülkeden 61 yabancı film ve 18 yerli film izleme olanağı bulacaklar. Fıimler Beyoğlu Emek, Osmanbey Gazi, Beyoğlu Dunya, Şişli Kent ve Moda Sinemaları'nda ve Atatürk (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) Jfbshüıgton, diskotek seddırısuıda Libya'dan şüpheleniyvr Amerikah yetkililer, "TWA uçağına yapılan sabotaj ve diskotek saldırısı Kaddafı'nin master planına uygun" diyorlar. 3. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog