Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

6 NİSAN 1986 KÜLTÜRYAŞAM HAYVANLAR tSMAtı GÜJG CUMHURİYET/5 Steven Spielberg'in Oscar alamaması Hollywood'u kanştırdı Ün van ama ufukta Oscar göranmüv Spielberg hayranları, Amerikan Sinema Akademisi'ndeki "yaşlı ve yeteneksiz" yonetmenleri suçlarken, Spielberg olup biteni suskunlukla karşılıyor. Kimileri de, Hitchcock ve Welles'e de hiç Oscar verilmemiş olmasını Spielberg adına bir teselli sayıyor. Kültür Servisi Steven Spielberg, son filmi "The Color Purple Erguvani" için "Meslek yaşamının en btiyiik sınavı" demifti. Bu fılmde özellıkle Güney havasının yaratılmasında Spielberg'e çok yardımcı olan Amerikalı zenci yönetmen Gordon Parks'm sozleri de doğruluyordu bunu: "Bu fünı Steveo'ın şimdiye kadar yaptıgı en onemli iş. Derde sinemaseverler onu bu filmiyle anımsavacaklar." Filmin gişe açısından hıçbır sorunu yoktu, ABD'de hiç de azımsanamayacak bir seyirci toplamıştı, gelecek sonbaharda lngiltere'de gösterime girecekti. Butun sorun, "The Color Purple"ın bir ay kadar önce tam 11 dalda Oscar'a aday gösterilmesiyle başladı. Ancak filmin yaratıcısı Spielberg, yönetmen dahndaki adaylar arasında yoktu. Geçende Amerikan Sinema Akademisi'nin Oscar sonuçları açıklandığında ise, daha da şaşırtıcı bir durum ortaya çıktı. Belki de Oscar tarihinde ilk kez, bu kadar çok dalda aday olmayı başaran bir film tek bir ödul bile alamadı. MUZJK TOPL4NTI 5AL.OUU . +V+ *.+• r llHt.lrHtt>' KIM KIME DUM DUMA BEHİç AK ÖDÜL IÇlNDEĞtL Steven Spielberg'i biraz tanıyanlar, onun ödul kazanmak için değil, belV bir konuyu beyazperdeye aktarmak için film çevirdigini bilirler. Hiçbir filmi "The Color Purple" kadar çevirmek istememişti. çünku Hitcbcock ve Orson WeJles'e de hiç Oscar verilmemiştı. Gel gör ki, "Yakın tlişkiler'in, "E.T."nin, "Kntsal Hazine Avcılan"nın, "Indiana Jones"un, "Jaws"ın populer yönetmenınin hayranlan, Amenkan Sinema Akademısı'ne bayrak açmışlardı bir kez. Ama Hollywood'du bu. Dedıkodunun sonu yoktu. Nitekim kimileri de, belki de "RanKargaşa"yla son nimini çeviren yaşlı usta Akira Kurosawa'ya adaylar arasında yer açmak için Spielberg'in dışarda bırakıldığından söz ediyordu. Daha önce uç kez aday gösterilmesıne karşın hiç Oscar alamayan Spielberg'in "Oscar aşkıvla >anıp tutuşruğundan" dem vuranlar da yok değıldı. O kadar ki, söylenenlere bakılırsa, Spielberg Universal Studyoları'nın başındakı eski dostu Sid Sheinberg'e yalvarmış, "Brazil"ın yönetmenı Terrj Gilliam'ın Oscar adayları arasına gırmemesı için filmin tanıtımında fazla çaba göstermemesıni istemiştı. Oysa "Yddız Savaşlarf'mn yaratıcısı George Lukas'ın çalışma arkadaşlarından Sidney Ganis hiç de aynı kanıda değildı: "Steven Spielberg'i biraz tanıyan herkes, onun odul kazanmak için degil, belli bir konuyu mutlaka beyazperdeye aktarmak istediği için film çevirdigini bilir. Üstelik hiçbir filmi, "The Color Purple" kadar çevirmek istememişti. Hollywood'da kime sorsanız, Spielberg'in başka yönetmenlerin sırtından başan kazanmak istemeyecek kadar comert ve sevecen bir insan olduğunu soyler size." OLMUM 0LMUW Şike mivar? Kuşkusuz, en sert tepki Sinema Akademisi'nin seçicı kurulu•na gösterildi. Seçim için koltuklara geçen 235 yönetmenin Spielberg'i kuçumsediği öne sürüldü. Bazıları da kuşkularını daha açık bir biçimde dile getirdiler: "Bn bir şike", diyordu öfkeli bir yönetmen, "Oscar'lar kararlaştınlırken aktörler aktörlere, vazarlar vazarlara, yönetmenler de yonetmenlere oy veriyor. O) kullanan yonetmenlerin çoğu da yıllardır doğnı duriıst bir film çevirememiş yaşlılar olduğundan, Steven'ın her filmiyle kazandığı başandan hoşlanmıyorlar." D a h a bekleyecek Hayranlan ve dostlan unlu yönetmenin hakkını savunadursunlar, Spielberg "onurlu bir suskunlukla" ızliyor olup bitenleri. Ama filmin yapımını ustlenen Warner şırkeıı Spielberg kadar sessız kalmadı bu olaya. Hollyvvood'un en eski geleneklerinden birini çiğneyerek konuyla Ugili bir açıklama yapıldı kamuoyuna: "Filmin gerçek yaratıcısı Steven Spielberg'in ada> gösterilmemesi karşısında şirketimiz şaşkınlığa ve dehşete kapılmıştır." Butün bu tartışmalann, söylentilerin nereye varacağı merakla bekleniyor. Ama sonuç olarak, son yıllann en çok gelır sağlayan filmlerıni yaratan, George Lukas'la bırlikte sinema sanatına "çocuksu neşe"sıni yeniden bulduran Spielberg'in, ister "Kutsal Hazine Avcılan" turunden "hafiP filmler yapsın, ister "The Color Purple" gibi "rfddi" filmler, kendini Oscar'cılara beğendirmek için daha bir süre beklemek zorunda kalacağı açık. PİKNİK PtYALE MADRA Z^UMIT'TE Bayrak açan hayranlar Zenci kadın yazar Alice Walker'ın Georgia eyaletinde yaşayan iki zenci kızkardeşin sorunlannı işleyen romanından uyarlanan "The Color Purple"ın tek bir Oscar bile kazanamaması çeşitli insan hakları derneklerinin protestolarıyla karşılaşırken, sınemanın Kâbe'sı Hollywood da Spielberg'in uğradığı haksızlığın dedikodularıyla çalkalanmaya başladı. Aslında Oscar alıp almamak bir yönetmenın ustalığı açısından belirleyici olamazdı, Ey Ml"? HIZLI GAZETECİ DUM<u 6ALDIRI0A ASKE.RIMI IMUA ETTIIC Kasetkitaplar artık piyasada Amehka'da araba kullananlar, yol boyu roman dinlerken Avrupa henüz aynı düzeye gelebümiş değil. Ortak Pazar ülkelerinde ve îsviçre'de kasetkitaba uygulanan yüzde 33 katma değer vergisi ise bu alandaki en büyük engel. KtUtiır Servisi 1950 yıbnda, şiıre düşkün iki New Yorklu genç kadm, Marianne Manteil ve Barbara Holâridge bir plak şırketı kurdular, adınıda, VII. yüzyilda Unlenen birşaırkeşişten esinlenerek Caedtnon koydular. 1952'de Galli ozan Dylan Thomas'ın çocuklar için yazdığı Noeî şiirîerini plak haline getiren Maatdl ve HoMridge, büyük bir ilgiyle karşüaştdar. Bugün Caedmoo, edebiyat kasetinın en önde gelen finnası ve dağannda tam 1500 kadar kasete okunmus metin var. Bunlar, ya yazan tarafından okunan yapıtlar (ömeğin Doris Lessing, James Michener, ayrıca Tennessee Williams, Faalkner ve Hemingwav) ya da ünlü tiyatro ve sinema oyunculannın (Thomas M u ı ' ı Jose Ferrer, Virginia Woolf'u OaJre Bloom, James Thurber'ı Peter Ustioov ömeğin) seslerınden banda ahnan metinler. Yetkililer, Caedmon'un başarısına karşın, kasetkitap piyasasının aslında 1982'de "walkman" modasıyla büyük sıçrama yaptıgını belirtiyorlar. Bugün söz konusu piyasa, 1984 yılına oranla yüzde 20'lik bir artışla toplam 250 milyon dolarbk bir ciroya ulaşnuş durumda. Caedmon'un ardından Warner Audio PaUishing 300'U aşkın metinle, Baatam 6, Random House aralannda Gore Vidal'in t "Iiacota 'ünun ve James Micheaer'in "SpaceUzay"ının da bulunduğu 12 yeni kasetkitapla piyasaya girmiş bulunuyor. 1975'te kurulan "Booiu OB TspeKaset Kltaplar" adlı yayınevi ise aralarında " R i ı g i r Gibi GeçtT'nin de bulunduğu nehir romanlar kiralıyor. Kuruluşun 35 bin abonesi katalogdaki 500 metin arasından seçim yapıyor. Siparişlerinj telefonla veriyor, kredı kartıyla ödeme yapıyor. Avnıpa'da ise, kasetkitabın durumu aynı parlaklıkta değil. Fransa'da Ksdıniır Yayınevi 35 metinle başı çekiyor. Bu kasetkitaplar daha çok Nathalie Sarraute, Marguerite Durms, Julien Gracy gibi yazarlar ya da MarieFrance Pisier gibi ünlu beyazperde sanatçılanrun sesienru kulaklara getıriyor. Audffivre adlı firma ıse 20. yüzyıl Fransız edebiyatınm başyapıtlannı Fransız sahnelennin Michel Bouquet, Emruanuek Riva, M. France Pisier, Mkhael Lonsdale, Michel PkcoU, Delphine Seyrtg gibi unlülerine okutuyor. Kuruluşun piyasaya sürdüğu ilk kasetler, Natbalie Sarraute'un sesinden "EnftoceÇocukluk" ve Daoiel Mesguich'in sesinden Kafka'nın "Degişim" ve "Ceza Sömurgesi" öyküleri. Ayda üç, yılda otuz metin sunmayı tasarlayan AudMhre, dlnlemeye alışkın kisikri hedefliyor. VValkman'lerin piyasaya çıkmasıyla, kasetkıtap ısteği ötekı Avrupa ulkelennde de gelışmekte. Ama bu tür kasetlerin en büyük alıcılan, kitapbklar, üniversiteler ve gözleri iyi görmeyenler. Aynca, Ortak Pazar ulkelennde ve Îsviçre'de kitapkasetlerın yaygınlaşmasını engelleyen önemli bir öğe var: Bu da vergi sistemi. Lüks ürün sayılan kasetkitaplardan yüzde 33 katma değer vergisi alınıyor. Bu da, orta boy bir kasetin fiyatını 6500 ile 9000 lıra, tam metin bir yapıtın kasetkitabıru ise 15000 ile 27000 lira arasında satma zomnluluğu getiriyor. Bu fiyatlarla da, kasetkitaplann özellikle Avnıpa'da geniş ilgi alanı bulması, hele hedeflendiği gibi özelÛkle benzin istasyonlannda satış yerlerine kavuşması henüz hayal gibi görünüyor. A/AARuLIM, OMLÛR DA CM CANLARINI PlŞLERINE BHIYOflUZ "Rocky IV" barış elçisi Katya'yı korkuttu Kültur Servisi Sovyetler Birliği'nin ABD'ye "banş elçisi" olarak gönderdiği Katerina Liceva adlı öğrenci kız, Los Angeles kentinde verdiği demeçte, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın nukleer silahların yasaklanmasına yardımcı olacağına ınandığını belirtti. Ancak Sylyester Stallone'nin "Rocky" dızisinın yeni filmi "Rocky IV"u ızle>'en Liçeva, Amerikalıların bu tur filmlerde Rusları korkunç insanlar olarak gosterdiklerini, "Rocky IV" filmindeki Sovyet karakterler karşısında dehşete kapıldığını belirtti. Los Angeles kentine yaptığı barış ziyareti sırasında bir basın toplantısı duzenleyen Katerina Liçeva, çevirmen aracılığıyla verdiği demeçte, "Rockj IV filminde tek bir sozcuk bile doğnı değildi. FUmde gosterilen Rus insanJarının yuzleri bile gerçekte oyle degildir. Sovyet insanlannın dost ve açık yuzleri vardır" dedi. PECT ETMEYIM V A K l T VAR • 4 L L A U (CIS/V1ET E P E R 5 E DAWV ÇOOOK OLDURUIÎ6UWUZ &an bu gorüntüUzri artık czzbarledim, sınema , Tv sağolsun ima.ahi bir öa 5u lancfc olası kan kokuSu olmasa ÇİZGİLİK KÂMİL MASAIL4C! AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHA\ fâhta cjıbi btlîrş/oRurn! ne b ^ l GALERİLER 528 66 29526 10 00/412 AEDPA mtm SUIT UUMSI URART SA"t*T (.ALtBISI Sunat Oda\ı Cavit Atmaca a Mart • 16 Husrev Gerede Cad I26îeşvoye MeydamlSI Tei t<1 27 M MUSTAFA ATA ÖZDEN NARİN 3 IHsaı 3 Mayıs Trafik Imühan Sahası Karsısı MASLAK IZMIR den • MFHMET BOZTAS > FAHRI SEVER • FAHrtl SUMER GALERI LEBRİZ CEVAD ERKUL httim Strıisi 1 16 IİSM 1MC Eytam Caa No 16 Acıkhava Ap Nışanus Teı 1402282 1410984 TARIHTE BUGUN MLMTAZ ARIKA* 193?'P£ BUGUN, ABP BAŞICAHI FRANKUN OELAUO HOO9BI/BIT, ATATÜRK'E glü M£fOVP YAZDI. &İRXAÇ GÜN ÖNCE, TURKıye'DEN Y£NI GETİ&LEN Blü FlLMl IZLEPıĞlNI gEUKTEN ROOSEVELT, ÇOK. KlSA suee IÇINOE ATATUGK'ÜN BAŞAIZDIGI iç6ÖRMEKTEN BÜYÜK HEYFCAN OuypuĞUNU ANLfir/YO&DU. OZeLUKLS SE&ENDlĞl, ATATÜRK 'Û £WMpe V£ DEA/IZ fCIYtStAJPA tOlÇUK KJZIYLA OYfJABKEN &ÖSTE/BEV SÖUJMU ANIMSAm&AK, 8/IS. GÜN /KA&ŞtLAÇMA £»LBĞIMl YAMSmyOROU. SON OLARAIC PA, ATATÜRtCUN YOLLADIĞI GUZEL TTJ/SK PULLAIS/ ATATU&K,BU MB/CTUSA HAZıSAN AYINDA YAr g£C£O£ Vakko Sanat Galerileri Sunar Vakko/lstanbul 130 Nısan 1986 Bodıl Andersen O s Resım Sergısı Burhan Yıldırım httim Strjtti 29 Mart 29 Ntsan T t M SANAÎ GALERISI DESTEK SMUtf BMOİSİ 148 B3 54 R00SEVELT'O£N ATATÜRK'E.. dörtboyut sanat gateria BACOAT CAO ?9», ?ı CADMBOSTAN 556 99 !8 IŞIK VE 26 MART23 NİSAN 1986 FUAT ACAROĞLU OZDEMtR ALtAN GÖKHAN ANLAĞAN MUSTAFA AIA TOMUR ATAGOK TOLGA KARAHASAN GULSUN KARAMUSTAFA ZEKAI ORMANCI G U N G O R TATNIER MÜRŞİDE İÇMELİ SramS«r|J»l 1 26 NteM 1M6 Vakko/ Ankara 130 Nısan 1986 Saım Ozeren Resım Sergısı Vakko/lzmir 130 Nısan 1986 Coşkun Çayhan Resım Sergısı Serdar Samancıoğlu İstantal'taı Pencereter Suna Meriç ıçtfj TEÇE/aaje eoıyoepu. M. ALİ MERİÇ 321 RAZAN SMAT Na2an Akpınar Guler Haşımoğlu Mureccel Kucukaksov * Mahmure Ozçekk Nı«nljs: Rumei' Cad Sıatitır Hsn 53 rı (Mudo kır; s,) Tei 147 68 89 ene l l Halastdrgaz CaıMesı 332 P Kod 80230 Seihlsürbjl TAKSIM SANAT GALERISI 50 YIL ONCE Cumhurivet Hukukçularm dünkü kongresi Ankara 5 (Telefonla) Hukuk ılmım yayma kurumu yıllık toplantısmı bugun Ankarada Halkevınde yaptı. Toplantıda Adtıye Vekılı Şukru Saraçoğlu, hukukçu mebuslar, profesorter, avukatlar ve guzıde bir kalabalık bulundu. Reıslığe Fahrı seçıldıkien sonra ıdare heyetı raporu okundu. Raporda kurumun geçen yıl 158 azası olduğu halde bugun 248 azası bulunduğu zıkredılmekte ıdı. Kurum bir yıl içınde 18 umumı konferans vermiş, 6 Nisan 1936 halka mahsus olmak uzere radyoda aynca 30 konferans tertib etmiştır. IstanbulAnkara hukuk fakultelenle sıyasal bılgiler okullarınoan isıenen idare, medenıye, ceza hukuku mezunlanndan bırer tanesı seçılerek şımdilik yalnız yuksek mekteb talebesme mahsus olmak uzere bir 19361986 musabaka imtıhanı açılmıştır. Bunlardan bırıncı gelenlere 50 liralık mukafat verilecektır. tamt Wntm S«iM U I M . 1 I MM S NÜZHET KUTLUĞ g 27 Mart 19 Nısan 1986 Tel 148 03 67 141 72 43 Tekin Artemel EMRE ZEYTINOĞLU A u ö o Vfsuol tanrîım progfOfTM heıgun saat 17 30 dodır Gater pazaıios) dtvnda hetgun 1C30 •< Kuwiuboston St* 44/2 Nımet Apt Ie( 147 08 99 147 97 56 MEHMEJ GÜLbRYÜZ 17 Mart 17 Nisan ABü ıPtKC* r ADOESı 46 ' E5V1KIVE ISIAN6UI m W
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog