Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET/4 KÜLTÜRYAŞAM TV de Pazar Gunu 6 NİSAN 1986 Ozetle TELEVIZYON 08.00 Açılış ve Program 08.01 Açık Öğretim Prof. Dr Hıkmet Seçım "ReklamcUık ve Satış Yönetımı", Doç. Dr. îlhan Erdoğan "Orgütlerde Da\ramş" Doç Dr Fevzı Sürmeh "Muhasebe Deneıımı ve Malı Analız", Yrd Doç Dr. ZtiJal Balptnar ile Mıchael Smıth "tngılızct" derslen vertyorlar 10.30 PAZAR SİNEMASI 13.10 JESSE OWENSTN ÖYKÜSÜ (aon) 10.00 Yavru Geyik Köpük'ün yaramazlıkları gıderek anmaktadır Artık ıyıct kontrotden çıkmiftır On, bu tşe çok kızmaktadır Sonunda. dayanamayıp onu evden atmak ıster. Jody buttin sorumluluğu tistüne alacağmı ve Köpuk 'u eğıteceğım söyler Fodervnng'len öğrendığı şekılde Köpük'e vurur, fakat buna uzülen Köpuk kaçar Jody onu bulur, bu sırada yavrusunu eğılen btr rakundan Köpük'e nasti davrmması gensktığmı Oğrenır Bugün son bölümünü izleyeceğimiz dizide, Yargıç Perry, Jesse Owens'la ılgili karannı açıklamak üzere kürsüye gelecek. KiUtür Scnrisi Atletizm tarihinin en büyük adlarından olimpiyat şampiyonu Amerikaü zenci atlet Jesse Owens'ın yaşamını konu alan "Jesse Owens Story" adlı TV dizisinin dördüncfl ve son bölümü ekrana geliyor. Yönetmenliğini Rkhard Irwingin yaptığı dizide Jesse Owens rolünü yetenekh zenci oyuncu Dorian Harewood canlandınyor. Dizide Georg Stanford Brown, Ben Vereen, Le Var Burton gibi zenci dttnyasının unlu sanatçılan da yer alıyor. 1913'te dogan ve 1983'te kanserden ölen Jesse Owens, atletizmde 6 dunya rekoru kınp, 36. Berlin Olimpiyatlan'nda 4 altın madalya almış, Ulkesinde ulusal kahraman ilan edilmiş, ne yazık ki bağlı olduğu kuruluşlar tarafından sömurulerek, kötü niyetli, kendisini çekemeyen kişilerin komplosuna uğrayıp yaşamının sonrakı bölumlerini yoksulluk ve aa içinde geçirmıştır. Olimpiyat Komitesi Başkanı Avery Bnındage*ın kazanç amacıyla duzenlediği bir yurtdışı turneye katılmadı diye yaşamboyu boykot cezası alan Jesse Owens, uğradığı tum haksızlıklara acı bir gülümsemeyle yanıt vermişt;r Yülarca sirklerde, atlarla yarışan, beş parasız ve işsiz kalan, horlanıp ezilen, basında bol para kazanan bir ki$iymiş gibi gösterildiği halde yoksulluk çeken, aldatıian park bekcilifi bile kendisine çok görulen Jesse Owens, sonunda nıhsal bir bunalıma sürüklenmiş, yaşama ve çevresine küsmuş, para kazanmadığı için yatırmadığı vergi borcu yüzünden mahkemeye verilmiştir. Yargıç PeiTy, boylesine büyük ve unlü bir insanın vergi borcunu neden ödemediğini araştırması için bir zenci müfettiş görevlendirir. Dizi, müfettişin Owens'ın yakınlan arasında yaptığı soruşturmayla sürer. Yıllar sonra Jesse Owens'ın ayaklar altında çiğnenen onurunun geri verilmesi için bir kapı aralanmış, efsane atlet Beyaz Saray'a çağnlarak Başkan EJsenhower tarafından bir yurtdışı gezisinde kendi temsilciliğine seçilmis, daha sonra da "Yaşa>an En Biiyuk Amerikalı' nişanı göğsune talalrmşar. 1968 Mekaka Otimpiyatlan'nda yaşanan bir olay ise, Jesse Ovvens'i yeniden acılann icıne ıtecektır. Madalya töreninde yumruklarını havaya kaldıran iki zenci atlet Jobn Carios ve Tommy Smith'i özur dilemeye cağırması yanlı$ yorumlanır ve beyazlann isbirlikçisi olarak nitelenip, zenci topluluğundan dışlanmasına yol acar. Yargıç Perry, ünlu atletın yaşam öykusünu en ince aynntılanna dek gelen rapordan öğrendikten sonra karannı açıklamak için kürsuye gelir. Acaba yargıç nasıl bir karar verecektir? ne olacakr rarı 10.30 Pazar Sineması: Ruslar Geliyor sutunlarda} (Ayrtntılı bılgt vcndakı 12.20 Pazar Konseri: Beethoven'ın 7. Senfoni'si 13.10 Jesse Owens'ın Öyküsü 4(Ayrmtılı tnlgı yandakı sutunlarda) 14.00 Haberler 14.15 Sttidyo Pazar 17.45 TV'de Sinema: Sbaft (Aynntıh bılgı yandakı sutunlarda) Prof Mustafa CezarTa Ferit Edgu'ruin hazırladıklan "Ressam Osman Hatndı / Bilinmeyen Resimleri" adlı kitabın yaytmı dolayısıyla, 9 nisan gunu Mim Kemai öke Caddesi'ndeki Raffı Portakal'da bir sergi açılıyor. Sergide yer alan 17 desen ve 7 yağaboya tablo YUcel MenemencioğluTeoman koleksiyonunda yer alıyor. Osman Hamdı Beyin geiini tarafmdan armağan edilen desenlerin çoğu ünlü ressamm Ptiris döneminden katma. Aynca, Batı'ya dönük Türk resmirün ilk "nü'ieri de bu sergide yer abyor. Osman Hamdi'nin bilinmeyen resimleri Ekber Kâzım Muğan sergisi SİYASAL GÜLDÜRÜ Kaba birpoütik malzeme kuOarummm ağır basttğı "Ruslar Gdiyor", ybu Pumukbank Suadiye Sanat Galerisihde açılan ve 2 mayıs taride sfyasal güldürü türünün anunsanacak ömeUertnden. hine kadar surecek olan Ekber Kâzım Muğan sergisi, hiç bilinmeyen usta bir ressamtmızı ortaya çıkanyor. 18841972 yıüan arasında yasayan Muğan, Mosna bu kez mizah acısından yakla$ıyor. Ashnda alaRaslar Geliyor (The Russians kova Hukuk Fakultesi'ni 0911) are Coming) / Yönetmen: Norman ya alınan, kuskusuz 'mesrn' bir korku olan savaş ve unlu ressam Kazımır Malekorkusu değü, bir tür 'yanlıslıklar konedisi' ara viç'in öğretim üytliği yaptığı Jewison / Oyuneular: Carl Reiner, cüıgıyla insanlartn siyasal kimi önyargılannın yanMoskova GüıMSanatlar AkadeEva Marie Saint, Alan Arkin, lış biçimde kullanjlan kitle Uetişim araçlarının yamisi'ni bitirmis (1915) bir sanatJohn Philip Law, Paul Ford. Brian ratabilecegı kargaşa vb. şeyler... WUBmm Ro»e' ÇL 191Tde Kafkasya'ya yerleşen, un Natkuüd Benchky'in bir öyküsünden yararbu kentte kurulan Maverai KafKeith, Jonathan fVinters, lanarak yazdığı senaryo, ashnda çok ince değil. kas Milli Şurası'nda Tanm ve Theodore Bikel / 1966 yapımı / 2 Daha çok kaba bir poÛtik malzeme kullanımı var Mim Eğitim Nazın olan Muğan, saat. filmin... Bu açıdan, sozgelimi Labltsefc'in "Otanak Ardahan Belediye Baskanbğı, vey» Oinumak" adü başyapıtıyla kıyaslanacak resim öğretmenliği de yaptı ve Költir SOTisi Bir Sovyet denizaltısı, ABD'düzeyde değil. Ama yine de siyasal güldürü türü1966 yüına kadar geçimini annin batı kıyısına yakın bir adada karaya oturur. nün anımsanacak fUmleri arasında sayılabüir. Ülcıhkla sağladı. Yardım istemek üzere karaya ayak basan Rus dekemizde gösterildiğinde pek ilgi görmemiş olan nizcüer küçük bir köye gelince, halk bir 'Sovyet "Rasiar GeUyor"u yeniden izlemek ilginç olabiTiyatro sanatçısı iatifam' sanısına kapılır ve ülke çapında panik başlir. Son aylarda ust ttste "Ask SanaO", "P«ytalar... Kevin Moore sılamayaD Heyecan" gibi güldurulerini izlemiş ol1960'h yıllann özellikle ABD'de büyük iş yap duğumuz Norman Jewison için de önemli "Rusgeliyor rnıs ilginçgflldurülennden biri... Film, dunya üzelar Getiyor." Filmin basansı, yönetmenin sinemaIngiliz tiyatro sanatçısı Kevin rindeki 'softnk saras'a ve kolektif savaş korkusu daki yerini sağlamlasürmışü. Moore, tngiliz Kultür Heyeti ve Istanbul Türktngiliz Kultür Derneği'nin konuğu olarak Istanbul a gelecek. Moore, 25 nisan günü saat 18.00'de ve 26 nisan günu saat 18.30'da Atatürk Kültur Merkezi'nde iki gösteri babası tarafından Petra'ya bir sunacak. "Crocodiles ın Creamşey yapılıp yapılmadığını sorar. Kremadakı Timsahlar" adını taPetra ise, babasından habersiz, şıyan gösteri, Da v ıd Harlock 'un Türkiye'ye kaçabilmek için Musyazdığı tek kisilik bir oyun. tafa'nın ortağı Herbert'i arayıp Oyunda "AlısHarıkalarDiyan" pasaport işlemleri için randevuyazan Lewis Carroll'ın gunlüklaşır. Konuşmalan duyan Hellerinden, mektuplanndan, oykumuth, kızından kuşkulanarak lerinden yola çıkılarak izleyiciler polisi alarma geçirip onu izletCarrol'ın yandüşsel, yangerçek rneye başlar. Herbert'le gizlice dünyasına göturülüyor. buluşan Petra, Türkiye'ye uçabilmesi için gerekli belgeleri alır. FellinVnin yeni Eski sevgilisi punkçu Schultz ılmi tarafından birahane baskınında bıçaklanan Suzan, hastanede her Son filmi "Ginger ve Fred'Te gün biraz daha iyileşmekte, FeBerlin Şenüği'nde, daha sonra da rit de sık sık ziyaretine gitmekilk gosterimiyle birlikte ABD'de tedir. Suzan'ı sorguya çeken pobüyük ilgi goren ltalyan yönetlisler, Schultz'un esran onun sağmen Federico Fellini, bu kez bir ladığını söylediğini bildirirler. başka dev projeye el attu Franz Suzan bunun yalan olduğunu Kafka'nm ünlü yapıtı "Amerisöylerse de, yabancı düşmanı poka"yı beyazperdeye uyarlayacak Iisler sözlerine inanmazlar. Suolan Fellini, filmi ABD'de zan iyileşir iyileşmez kızı Ayşe^ çekecek. yi alarak Almanya'dan ayrümak niyetindedir. Rock An U Münih'teki işlerini tasfiye edip MUSTAFA İLE PETRA Mustafa (Tanju Gürsu) çocuklanyla sergisi Türkiye'ye kesin dönuş yapmak Türkiye 'ye gitmiftir. Daha sonra Pttra 'yı (Najda Smolik) da yanma uzere Almanya'ya giden Musta"Rock Art II" adü insan ve müalacakttr. Ama Münih* döndujünde Mustafa yıaâbir sürpriz bek Zİk konulu karma resim ve karifa'yı ise acı bir sürpriz beklemeklemektedir. tedir. katür sergisi Moda Sineması Kultür Merkezi'de açddu 20 ni528 66 29526 10 00/412 sana kadar surecek sergide Abdulkadır Elçıoğlu, llhan Irem, Nuri Kurtçebe, ömerMuz, GurSABAH SİNEMASI MOOASİNEMASIİ DOSTLAR TİYATROSU can Sönmez, Serdar Şımga HaUEJUUJJU QG3QQ0 I B°ro Hon 144 81 37 337 01 28 sanoğlu iie Mbnar Sinan ve MarEDWARD BONO mara Üniversitesi Resim Bolumü 3 SE2AR ODULLU FİLM Jesse James öğrencüerinin yapıtlan yer alıISUCLLEADJINI CHmsrooHC LJMIEKT Kardeşler yor. Serginin tüm masraflan !»«5€Z»P< İDULU genç müzik topluluklan MeridiraNFTMCN IUCUSS0N en, SOS, Mazotlu Martı, Speel, Devıl, Açua ile Erkın Koray ve tlhan trem tarafından karşılandu Moda Smemasmda 19.20 Kütüpbanedlik Haftası Kütüpkanecılık haftastnm başlaması nedenıyle yapılan açık olurumda, kutuphanelenn mıliı kulture katkısı, kıiap sevgısuıı kazondırmadakı rolu ve çağımtz kıitüphartecıiığmdekı gelışmeler konu edılıyor. Açık oturumu, Prof Dr Osman Ersoy yöneııyor Sovyet denizcüer Amerika'da 19.50 Uykudan Once 20.00 Haberler 20.30 Hava Dunımu 20.45 Mardin Mttnih Hatta 5(Ayruuılı bılgı yandakı sutunlarda) 21.40 23.00 23.55 24.00 Mevlid: Miraç Kandili Spor Haberler Kapanış RADYO TRT 105.00 Açılış, program ve lcısa haberler 05.0S Ezgı kervanı OSJO Sabah şarkılan 06.00 Kö>e haberler «.lOGünaydın 0 7 J 0 Haberler 07.40 Bölgesel yayın 09.M Kısa haberler 09.05 Çocuk saatı 10.00 Kısa haberler 10.05 Tatıl sabahı 11.5S Radyo tjyatrosu 12.55 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Müzık. 1 3 J İ âolgesel yayın \c reklamlar 15.00 Kısa haberler 15.05 Spor magazın (2) 17.05 Tarla DönUşu 17.25 Bölgesel yayın 1J.55 Reklamlar 19.00 Haberler 19J0 Yuman sesler 20.00 Mevlıı yayını. 21JO Spor dergısı 22.00 Stüdyo kayıtlarmdan 22.30 Turküler ve oyun havalan 23.00 Haberler 23.15 Pazar gecesı (3) 00.55 Gunun haberlerınden özet ler. 01.00 Program ve kapanış 01.05 05.00 Gece yayınt. TRT I I 07.00 Açılış ve program 07.02 Solıstlerden seçmder 0 7 J » Haberler HM Turküler ve oyun havaları 08.00 tkı solmıcn şarkılar OSJO Sabah konscn 09.00 Berabcr ve solo tttrkoler. 09.30 Solıaler geçıdı. 10.00 Hafif müzık 10.15 Turküler 1 0 J 0 Tasavvuf musıkısı ve saz eserlerı 11.00 Çocuklarla baj basa 11.45 Şarkılar 12.00 Latın dunyasından 12J0 Turküler ve oyun havaları 13.00 Haberler 13.15 Hafif müzjk 13J0 Sobstlerden seçmeler 14.00 Pıyano sololan 14.20 Turküler geçidı 14.40 Şarkılar. 15.00 Turkçe sdzlu hafif müzık. 15J0 Turküler ve oyun havalan 16.00 Her plagın btr hıkâyesı var 16.45 Turküler 17.00 Her hafta sızlerle. 17J0 Klasık Türk Musıkıs. Erkekler Korosu. 18.00 Yurltan sesler kadınlaj topluhıgu. 1SJ0 U » a k fasJj. 19.00 Haberler 19J0 Turkçe sozlü hafif müzık 19.45 Şarkılar 20.00 Tllrkuler ve oyun havaları. 2030 Rad>o trvatrosu 21J0 Ankara radyosu çokseslı korosu 21.45 Yurttan sesler erkekler lopluluğu 22.15 Şarkılar 22J0 Bır roman ' Bır yazardan hıkâyeler 22.45 Hafif muzık 23.00 Haberler 23.15 Beraber ve solo şarküar. 23.4» Hafif müzık 23.55 Pazar koosen 0 0 3 5 Program ve kapanıs T R T I I I 0 7 J » A ç ı b ş v e program. 07.02 Hafif müzık 07 J 0 Sabah konseri <*M Sabah ıçm müzık 09.00 Haberler 09.12 Her pazar 10.00 Muzık sölenı 11.00 Bır bestecı. 11JO Tatıl müzığı 12.00 Haberler 12.12 Hafif muzık 12J0 Müzık postası 14.00 Pazardan pazara 15.00 Caz \e pop dunyasından 16Ü0 Müzık panoraması 16J0 Bu selik fash 17.00 Haberler 17.12 Hafîf muzık. 17.30 Türk Halk MOzıgı Toplu Prograrnı. 18.00 Teleskop 19.00 Haberler 19.12 Hafif müzık 19.30 Opera ve operetlerden seçmeler 20.00 Muzık paleıı 21.00 Muzık ekspresı 22.00 Haberler 22.12 Gecemn geırdıklen 23.00 Dunva radyolarından muzık festıvallerınden. 24J0 Gece ve muzık 01.00 Program ve kapanıs 20.45 MARDİNMÜNİH HATT1 (5) Mustafa'ıun derdi bitıııiyor '^ Kiiltör Servisi tînal Kupeli'nin senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı, Tanju Giirsii, Nadja SmoKk, Rebecca Winter, Mehmet Erikçi, Paul Glawion, Zeynel Karaca ve Maria Luccanın başlıca rollerini oynadığı altı bölumluk TV dizisinin beşıncisi ekrana geliyor. Münih'te yaşayan yeminli tercüman ve birahane sahibi Mustafa öztürk, motosikletli punkçu ve rokocu gruplann sık sık zincirlerle birahaneyi basıp ortalığı kınp dökmesinden iyice tedirgin olmuş, işyerıni devrederek Türkiye'ye dönmeye karar vermiştir. Ancak ayrı yaşadığı karısı Petra'yı ve ikizlerini de yanında götürmek istemektedir. Kocasının bir reklam afışinde dekolte resmini görerek kendisini tokatlamasından sonra, çocuklanyla evden aynhp babasının yanına yerleşen Petra, dayak olayını çoktan unutmuş ve Mustafa'yı hâlâ sevdiği için onunla birlikte Türkiye'ye gitmeye karar vermiştir. Ancak önlerindeki en büyuk engel Petra'mn babası Helmuth'tur. Nazi kalıntısı ırkçı baba, çocuklan Alman saymakta ve onlan hiçbir zaman dışarı çıkartmayacağını söylemektedir. Mustafa, karısını çocuklanyla birlikte Türkiye'ye göcmeye razı ettikten sonra bir plan kurar. önce çocuklarla Mustafa gidecek, arkadan da Petra onlan izleyecektir. Mustafa birahane>i satıp oyun salonunu da kardeşi Ferit'le iş ortağı Herbert'e bıraktıktan sonra planını uygulamaya koyar. Helmuth, mahkeme karan uyannca haftada iki saatliğine çocukları görmesi için Mustafa'nın evine getirdiğinde, Petra'yı numaradan bağlamış gibi yapar. Ikizleri aldığı gibi arka kapıdan havaalanına gıder. tki saatin bitiminde Helmuth, torunlarının kaçınldığını öğrenince öfkeden çılgına dönup hemen poüse haber verir. Havaklanlannın tutulup, Mustafa'nın yakalanmasıru ister. Ama çok geç kalmıştu. Mustafa, önceden çocuklan için çıkartüğı pasaportla Almanya'yı terketmiştir. Istanbul'da ikizleriyle bır otele yerleşen Mustafa, telefonla Münih'i arayıp kardeşi Ferit'ten fıl HAVA DURUMU Bulııttı Se* JffİM» 7° 20» «• 8» 8" 7* .Y^muriu 30" 25* 27* .Bukıtkı : yiflmurlu .•nOmuiu ; BUuttu BRÛKSB. COKVHe A<* r r FRANKfUm K/MtV r Sc* 1ONMM UÛMİM MEMTKMtr OttJO IIİUD 7* 5* 7° 30° r Aç* SBS :A(* 17.45 TV^DE StNEMA TİYATROGÖSTERt ORTAOYUNCULAR M36J1." 144J327 Sıs» BuluOu TELArfr TOOTO ıMHUK zr ır tfdetu f N •toorotof Oanrf MMOfMfateton * I M parva* ço* ftukıttu, Oodu AnadoiuTMm gOMyf M mmU btr t Sinemada ilk zenci hafiye Shaft/ Yönetmen: Gordon Parks/ Oyuneular. Rkhard Roundtree, Moses Gunn, Charles Cioffı, Christopher St. John, Gwenn MitchelU 1971 yapımı/ 95 dakika. Kultür Servisi Bir özel dedektif olarak çahsan zenci John Shaft, zenci yeraltı dünyasının liderlerinden birinın kaçınlan kızı nı arama işini üstlenir. Bu arada bir suru pisliğe bulasacak ve iki yandan ölüm tehditleriyle karşılaşacaktır... Beyazperdede 'zenci hafıyeler' dönemini başlatmış olan film... tlk kez bir zenci 'özel dedektifliğe soyunuyor ve daha önceleri Ra\mond Chandler veya Dashiel Hammett'in beyaz dedektiflerinin yaşadığına bienzer serüven TRAMVAY GEÇENŞMKİ * Ptrsemte 18 30Cuma 7100 Ctesı 1530 18 30 Paz* 15 30 u yOntafdMi M * an am or» tan wM t»21 tfoıb m* tati meıt. O0MZ: :Aa|rı« EŞEK ARILARI Çw»«n*a 1830 2100 C y r fojun okmk Omn t*M, KMOğı d&rjlmtılııtmh aak 1 bufc Q6I Mçfflr Saat 10 00 da KARTALKAYA KARTAL OTEL SICAK YUVANIZ KAPALirOZMEHAVVZUDİSKOSAUNA ç »« km SEHİR TIYATROLARI KuRBlrF M fRTUGRUl 14ü 7 7 20 £ f?«*ı! REY/C Resıt REY FATIH 1526 53 101 Turgut ÖZAKMAN LÜKÖS HAYAT Yonelen Haldun OORMEN (1 2 3456 Noanl Erık VOSS BİR ŞEHNAZ OYUN Muharrem BUHARA TURGUT OZAKMAN HÜSEYİN BAŞARAN Godard boksa el attı "Sızi Selamlıyorum Marie" ile Vatikan'in yıldınmlannı uzerine çeken, filmin gosterildiği tum Hıristiyan ulkelerde olaylara yol açan yönetmen JeanLuc Godard, bu kez de boksa el attu Stallone'den esinlenen Godard'm yeni filmi "Rocky X" adını taşıyacak. OCRETSlZLlFTLERveTELESIÜ V •'" "K ' • ÇAYvelHLAMURUHUZSDOCALKAYAKPİSTt /T% Pa:a'Perşenbe (£ gocc 5 gtm) 60 0C0 TL Pe'şerr.bePazar (3 gece i g jn) 60 000 TL PazarParar (7 gecc 8 gu1) 12? 000 TL CumaPa/ar (2 gece 3 qun) 45 000 TL • Rn: Beşlktat 1611174 161 22 81 1»112 2f KatıMy 33616 U ^L.^, Yuneien Engın GURMEN (l 23» 56 Nısanl AHŞU GENÇLER Muziklı Danslı oyun 2 Bolurn Yoneten Rustu Asyalı 1^345 Nısan 20 30 da YERALTI ISTANBUL DA 1UMU S1NEMAMIZ0* BARIŞ ve Sevda Türküleri KENTER TİYATROSU 5 M S M CüMrtesi Saat 15.10 DANS EDEN EŞEK Turkçası Can GUflZAP Yönel«n Hakan ALTINER (C lesı Pazar 11 00 de) KUKLACI Yoneten Denız UYGUNER (C lesı Pazar n 00 de) 5 Nısan 15 00 de 6 Nısan AKM Buyuk salon 16 00 da 6 Nısan'dan ıtıbaren Hennk IBSEN drtur ! J NORA Bw Sebek Evı Cevıren ve yoneten Tunc YALMAN 11 2 34 56 Nısan) V LUDVIG / B LUCKEH İSLI SİSLİPİSPUSLU Turkçesı Yucal ERTEN Yoneien Kahraman ACEHAN (C tesı Pazar 11 00 de) TOPRAĞI BOL OLSUN LOKOMOPÜF Muzıklı Oanslı Çocuk oyunu Yoneten Nıhat llen 6 Nısan 13 00 de 29. DÖNEM FOTOĞRAF KURSU ı\vnw 2 nisan ar amt a Louvre'da 19, yüzyıl pastelleri Paris 'in ünlü Louvre Müzesi koleksiyonunda bulunan pastellerin katalogunun yayvnlanması nedeniyle bir sergi düzenlendi. 19. yüzyıl portre sanatı ve pastel tekniğinin birleşmesiyle her türiü konunun nasü başanyla işlenebüeceğini kanıüayan sergide, Degas'dan Odılon Redon'a, Delacrovc'dan Manet'ye birçok örnek yer abyor. (saat 13 30) 5 n ı s a n ?u r $a r t e>j jgaaj 18.30) c n s 7. DÖNEM SİNEMA KURSU 26 nısan cumartesi (saat) 16.30) Q SEKİZ HAFTA SÜRÜYOR D IFSAK Sırasehnlef Cacl H x a a d e Sok ÇakarApl No 17TAKSIM le! 1431401 (Her gun 17 00 den sonra C tesı 12 OO'den sonra) DORMf. FOPLULUGü Ray Cooney A BIG FINANCIAL FOREIGN TRADE COMPANYIS SEEKING TEXTILE MARKETING PERSONELS Who are able to travel abroad, speaking English and German languages fluently, two years expirienced dynamic and presantable persons are required. For apücaUonş: P.O.B. 506 KaraköyIstanbul Oyun Gunletı Salı 18 30/Çar 15 00/Per 20 30 / Cuma 20 30 Cumaftesı ıs 0020 30 Kaza> ısuo ts j o BRANISLAV NUSIÇ "Shaft"ta, sinemanın ilk zenci dedektiftni Rkhard Ronndtree canlandınyor. ler yaşıyordu. Kuskusuz, dönem (1970'ler) gereği, çok daha fazla kan ve şiddet içeren bir filmle... Film, büyük kentten ve onun yeraltı dunyasından gerçekten ürpertici bir göriınüm veriyor ve tüm şiddet sahnelerinin içerdiğı, hafif stiüzasyonla kanşık gerçekçilikle dikkati çekiyor. Kazandığı ticari başan üzerine, yine Richard Roundtree'nin oynadığı birkaç film daha yapılmış, sonra da bir TV dizisı ortaya çıkrruştı. Filmin ilginç yanlarından biri de, ISMC Hayes imzasmı taşıyan ve o yıl Oscar alan şarkısı. Seyredilebiür... VAKKORAMA KULTÜR MATİNELERİ 9 Nısııı lb\ıs.uı 2) Komedı 3 Perde Yoneten Nınat Akçan 12345 Nısan 19 00 da 5 Nısan 15 00 de 8 Nısan'dan ıtıbaren TOPRAĞI BOL OLSUN f GÖNÜL ULKÜ GA2ANFER ÖZCAN TİYATROSU \ KARISIK § Kmnedı 3 Perte beansıaı Hecgun ?' 00 C lesı 15*00 21 00 Pa/at 15 00 19 00 lel H 6 İJO 91 bısiı PmgaNı (Esta k* Smması) irmmton Od No 96 TANSİYON SORUNUNUZ'A ÇÖZÜM Basıt kullanımh, elektromk tansıyon aletlerı. Ithalatçısından. 143 10 23 Mu/ık So\kv li.ılkUı ılışkılcı Hıghv..ı\ dnıbıı AKufldın l>ıı>vt\ Hlııı Mu/ık 30 \iv.n OÜL SATARDI MELEK HANIM Per; 2\ 15 Imkvrt tulk gunu) Cuma 21 ıSCt 19 (»21 15 Pz 14 0016 X UMBİIlTâiMH Her çarşamba, saai 17:00'de Vakkorama'da. Ucrt'tsı/ kullııı hı/.nuii(lıı OEVEKUŞU KABARE ZEKİ ALASYAMETİN AKPINAR NEVRA SEREZLİ AŞK OLSUN I. SarazD • " * **** TANER BARLAS MİM TİYATRO Uzun Lafın Kısası TatM T Sahibinden piyano Tel: 166 83 42 Telefon cevaplama cıhazı. İthalatçısından. 143 10 23 TELESEKRETER SahÇarşPerşCuma 2130 Pazar 15001830 r T. •. İMcarA. AMU. « M K I Cles 18002100 tfm HARBIYE KONAKTta 14054581482606 faartui S 6 Nısan 1986 Cumartesi Pazar 14 30 M00A SİNEMASI 3370128 Nısan a>ına aıt olan 41342023 nolu çekımi kaybettım. Hukumsüzdür. MEHMET TÜRKOĞLU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog