Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

1m 01 88888 »SSsS ' i ı wDOODonnWwBoOCJC 888 SSffiH HflflHflff •İİ • 1 Vadek 31 Aralık 1985 Bilançosu OPö8gOegeBggBg8opg88p8cOO8QBBBR II m * * SJOOPPPOOO BPrjffflflSıfiflHBHHTmfnmTfMflıflBHR Sffpffffog 1 21 021 853 894 24 966 0 4 8 27 179 003 800 48 225 823 742 iffTjo ym f t Ş tf*mBi 1 1 ODENMEN1IŞ II KASA SERM AYE Vadesu 66 385 630 800 157 829 518 163 62 325 862 900 286 241 198 926 398 901 862 826 346 957 264 576 KısaVaM Orta ve Uzun Vadet Topüm III T C MERKEZ BANKASI IV BANKALAR V RÖPORLAR VI MENKUL DEĞERLER CÜZDANI VII MEVDUAT KARŞILIKLARI VIII KREDILER (Ihtısas Kredılerı hanç) Iştırâkler ve Kuruluşlar Iştırakler ve Kuruluşlar Kefatettyle Dığer Muşterıler 62 325 862 900 286 241 198 926 I SERMAYE II YEDEK AKÇELER Kanunı Yedek Akçeter Ihtıyan Yedek Akçeler Değer Artış Fonu 100 000 000 000 48 225 823 742 III KARŞILIKLAR IV TAHVILLERIMIZ Vadesu Vaddı Toptam 1 102 968 614 437 854 211022 24 460 496 468 410 588 474 1 7 1 435 048 970 639 24 460 496 468 2 805 240 383 413 393 714 554 2 805 240 383 437 854 211 022 939 222 886 048 V T C MERKEZ BANKASI Avanslar Reeskont Ettırılen Senetler Dığer Borçlar 159 418 492 409 1 105 552 017 242 864 770 157 821 349 787 248 725 835 158 070 075 8 2 2 158 926 901 804 491 590 6 0 5 1 348 416 787 159 418 492 409 7 884 057 481 IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII TARIMSAL KREDILER GAYRIMENKUL KREDILERİ MESLEKI KREDILER DENIZCILIK KREDILERI KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINA VERILEN KREDILER MUHTELIF BORÇLULAR OZEL HESAPLAR (T C Merkez Bankası) KANUNI YEDEKLER KARSILIĞI KIYMETLER (Bankalar K M 33) IŞTIRAKLERIMIZ BanKamıza aıt ıştırakler Devralınan Istanbul Bankast, Hısartank ve Odıbank a aıt ıştırakler 573 872 762 459 365 350 123 589 939 222 886 048 c,259 732 335 339 9 060 022 087 4 625 785 971 20 318 247 193 VI ÛZEL HESAPLAR KARSILIĞI Transfer Emırien Ithalat Temınatlan Dığer 7 884 057 481 7 884 057 481 VII BANKALAR VIII DIŞ KREDILER 55 899 092 001 7 884 057 481 7 884 057 481 • 55 899 092 001 9 434 880 842 2 193 764 988 850 535 926 345 821 251 647 008 341 118 399 322 292 1 282 118 492 841 5 673 819 555 2 193 764 988 850 253 976 539 124 253 976 539 124 22 140 168 234 i)324 627 775 562 2 431 258 283 281 0 % 486 12 383 399 344 12 383 399 344 TDPl AM 1 47? 141 711 047 2 426 560 375 507 230 818 616 6 0 4 IX FONLAR X MEVDUAT Resrrn Mevduat Tıcan Mevduat Bankalar Mevduatı Tasarruf Mevduatı Dığer Mevduat 9 434 880 842 394 841 872 573 179 649 986 840 112 774 674 009 144 920 156 5 3 8 3 540 697 242 835 727 387 202 25 717 060 536 141 084 473 248 71 997 021 501 5 624 648 283 1 137 198 336 3 0 3 2 133 122 313 I 358 037 601 648 228 259 478 588 11 244 278 078 9 073 969 115 20 318 247 193 XVIII KURULUŞLARIMIZ Bank Kan Mad 48 f 1 Bank Kan Mad 48 f 2 ve Muv M 5 f 5 Mal.Bedelı ankrmş Amortısman Kalan XI DÖVIZ TEVDIATI XII ÖDEME EMIRLERI 57 267 650 496 XIII MUHTELIF ALACAKULAR XIV ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER XIX SABIT DEĞERLER Menkuller IMENKULLER 8 172 769 575 TL n j sgortaidf) 10 444 273 375 57 431 282 970 TL u sw>ıtaMır} 5 554 4 9 8 4 6 5 5 053 407 384 10 607 905 849 Tutar 4 889 774 910 52 377 875 586 57 267 650 496 Ayrılan Karşılık # Gayrımenkulter (GAYRIMENKUUER 48 « 2 768 776 XV DIGER PASIFLER XVI KAR 67 875 556 345 XX TAHSILI GECIKMIŞ ALACAKLAR Bankamıza aıt Devrolunan uç Bankaya aıt T Satış Koop ve bırlıklerınden tahsıl edılemeyen gorev zararı 195 595 310 205 95 209 920 416 56 743 740 470 48 243 566 819 200 197 227 705 4 601917 500 229 329 705 685 494 221 710 229 355 277 413 Kaytb D80€ftef 4 601 917 500 Geçen Yıldan Devreden Bılânço Yılı Kârı NA7IM HF^APLAR T C Merkez Bankası'na Dığer Kefaletlerımız Iştırak ve kuruluşianmız Iştırâklerımız ve kuruluşianmız kefaletıyle Dığer muşterılere Kabullenmız Yurt ıçı Yurt Dışı Dığer Nazım Hesaplar 230 818 616 6 0 4 1 194 474 2 1 1 5 5 4 24 280 924 511 1 <¥i<) 320 XXI DIĞER AKTIFLER XXII AKTIFLEŞTIRILMIŞ GIDERLER XXIII ZARAR Geçmış Yıl Zararian Bılânco Yılı Zaran 25 571 728 Bırıkmış Amortısman 645 303 062 151 081 352 170 191 327 723 615 481 085 615 481 085 2 000 652 066 264 TOPLAM NAZJM HESAPLAR 3 472 141 713 947 2 426 560 375 507 ^ ^ ^ " G£NEL TOPLAM 5.898.702.089.454. ^ ^ 5.898.702.089.454. 6ENEL TOPUM L lılw ar Tl c ı rlauralınan ur Rank:ıva aıttı I *; 119 Mılyar TL sı devralınan uç Bankaya arttır 31 Aralık 1985 Kâr ve Zarar Hesabı PERSONEL GIDERLERI 1 Aylık ve Ucretler 2 Kıdem Tazmınatlan ve Emeklı Ikramıyelen 3 Dığer Personel Gıderlen II VERGI VE HARÇLAR III DIĞER IŞLETME GIDERLERI IV VERILEN FAIZLER 1 Mevduata A Resmı Mevduata B Tıcan Mevduata C Bankalar Mevduatına D Tasarruf Mevduatına E Dığer Mevduata 2 T C Merkez Bankası'na 3 Tahvıllenmıze 4 Iştırâk ve Kuruluşlarımıza 5 Venlen Dığer Faızler V VERILEN KOMISYONLAR VI KAMBIYO ZARARLARI VII AMORTISMANLAR 20 733 047 118.688 105 801 24 917 554 192 8 354 290 871 18 302 889106 596109 293 915 550 340150 608 48 215 965 746 19 872 128 756 7 517 386 667 473 697 522 542 1 037 146 897 1 2 3 4 5 6 Kredılerden Bankalardan Mevduat Karşılıklarından Kanunı Yedekler Karşılığı Kıymetlerden Menkul Değerler Cuzdanından Dığer Faızler 420 737 969 210 5 751517 251 • 61 657 304 802 1 154 672 602 • 148 031 483 294 9 492 010 940 29 594 686 740 13 383 028 472 16 211658 268 5 094 100 129 1 077 886 170 7 708 284 317 II ALINAN UCRETLER VE KOMISYONLAR 1 Kredı Işlemlenyfe flgılı CHarak Alınanlar 2 Bankacılık Hızmetlenyle llgılı Olarak Alınanlar III KAMBIYO KARLARI IV KURULUŞLARIMIZDAN ALINAN KAR PAYI 20 994 215 305 24 774 928 002 1 104 310 182 2 119 569 975 1 455 701 550 • 512 787 073 118 717 151 32 364 201 4 568 624 879 V IŞTIRAKLERIMIZDEN ALINAN KAR PAYI VI MUHTELIF GELIRLER VE KARLAR VII ZARAR 1 2 3 4 Menkuller Gaynmenkuller Ozel Mahyet Bedellen llk Tesıs Gıderlen VIII KARŞILIKLAR 1 Şuphefı Alacaklar Karşıhğı IX KURULUŞLARIMIZ ZARAR PAYI X MUHTELIF GIDERLER VE ZARARLAR XI KÂR TOPLAM 1 018 830 072 12 383 399 344 690 299 915 455
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog