Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

RÜZGÂRIN SESt Mehmet Komşu 800 Lira Lır Yayınlan tsı Dağıtım. CemmaySayözgur Ankara Dağıtım. Adaş Cumhuriyet 62. Yıl; Sayı: 22132 Kurucusu: Yunus Nadi Anayasa referandumu ile 6 seçimlerini milletin hür iradesinin sonucu saymak mümkün değil. Smtmn Türkif/e: Tartışmayı kavga saymak akla ve mantığa sığmaz. Susan Türkiye'yi idare eîmek, konuşan Türkiye'yi idare etmekten daha kolaydır. Konuşmak, dövüşmek demek değildir. flei oyrt düuya: Ülkeyi idare edenlerle, idare edilenlerin arasında iki ayn dünya oluşmuştur. Vatandaşın içinde yaşadığı Türkiye ile idare edenlerin pencereden gördükleri Türkiye birbirinden farklıdır. Men edemezsiniz.* Memleket meselelerini söylememe bir mani yoktur. Benı parti kurmaktan men edebilir, ama düşünmekten men edemezsiniz. İVe ttalhtt: Ne yasaktı da kalktı. Alfabenin 29 harfi var. 2969'un b ve d bentleri kalktı, ama daha 27 harf vaı arkada. CANAN YAZGANGtL BURSA/ANKARA Sükyman Demirel, 12.5 saat süren yorucu bir yolculuktan sonra önceki gün geç saatlerde büyük bir gövde gösterisı ile geldıği Bursa'da, geceyansından sonraya kadar Bursalı dostlan ile sohbet etti. Dün sabah erken saatlerde kalkıp Ulucami'de sabah namazı kılan Demirel, Çelıkpalas'ta basın toplantısı düzenledi ve Türkiye'yi idare edenlerle vatandaşın ayn dünyalarda yaşadığmı söyledi. Demirel üç yıl önce Zinarbozan dönüşü köfte yemesine izin verilmeyen lnegöl'de öğle yemegı yedi ve dün akşam Ankara'ya döndü. Kapatılan AP'nin genel başkanı ve eski başbakanlardan Sııleyman Demirel, dun sabah Bursa'da duzenlediği basın toplantısında, surekli eleştin konusu yaptıgı "6 Kasım" seçimlerine bu kez (Arkası Sa. 10, Sü. 4'te) Fen m a k İNGİLİZCE TERCÜME TEKNtĞt Yazan: Faruk ERKAN Ofset baskı, lüks kapak, 2000 TL. I Tit 526 47 30 527 70 19 22435 Meir tr (Attn. Herdil) 100 TL. (KDK*«Ü6 Nisan 1986 Pazar Demirel: Bugün söyletmediğiniz şeyleri ilerde söylerler, sıkıntı çekersiniz Devir değişir Fen Liseleri Birinci basamak sınavı Sorular Yanıtlar 13. Sayfada Washington dan Dertli mektuplar TANJU AKERSON Notlar Demirel bu kez 'duvarh konuşmadı ŞENOL KONUKÇU BURSA Demirel için Zonguldak'tan Antalya'ya kadar "çevn" ve "çevre dışı" illerden Bursa'ya gelenlenn çoğu, geceyı garajlar yöresmdeki sabahçı lokantalannda, çay salonlarında geçirdiler. Sabah, Demirel'in dostlanmn gözlerinden uyku akıyordu. • "Artık yeter arkadaslar. Yarın da çok yoğun bir gunümüz olacak, Sayın genel başkanımızı djnlendirelim" uyansı üe kalabahk dağıtıhnca Demirel, ancak gece yarısmdan sonra odasına çıkabildi. Ama, bu kez de yanında arkadaşlan,DYP Bursa tl Başkanı Abdülkadir Cenkçiler ile kapatılan APnin Bursa tl Başkanı Titrhan Tayan vardu. Sabah namazını Ulucami'de kılan Demirel, gece herhalde bir iki saat uyku uyudu. • Demirel, sabah namazını kılarken, Ulucami'den çıkan bir esnaf, sesinı camı önundekilere duyurarak "Birkaç yıl öncesme kadar buraya namaz kılmaya gelemiyordu. O gunleh şimdi çok çabuk unuttuk. Karşılama için tören yapıyoruz" dedi Birkaç ki BAS1N TOPLANTISI Zincirbozan 'dan Ankara'„« dönüşünde Bursa 'dan hu.h geçirildiğtni söyleyen Demirel, "Türk miüetinin vicdanına stğdıramadığınız seyi, Türşı, esnafa karşılık verdi fakat kiye'ye sığdırmanız mümkün değildir" dedi. (Fotoğraf: RIZA EZER) (Arkası Sa. 10, Sü. l'de) "Emekli bir işçiyim. 71 yaşındayım ve ayda 45 bin lira maaş almaktayım. Bu maaş ile zor geçinmekteyim. Gazetelerde azgelişmiş ülkelere kredi yardımı yaptığınızı okudum. Bana da 50 bin dolar kredi yardımı .yaparsanız, çok mutltf olurum." Dünya Bankası 'na gelen bu mektubun yazan îstanbullu Zehra Nine. Londra dan Cumartesi tapınağı Useleri s m a v l b t r i n c i basa ' dün 67 il mer RAGIP DURAN liOndra'nın kezi ile Lefkoşe'de yapüdu Sınava giren 53 bin 858 ögrenciden 7 bin 2Wü 9 (Arkası Sa. 9, Sü. l'de) Ege'nin Ote Yakası Akdenizli, hüznü sevince dönüştürür Alman ZDF ekibi Girit'teki konserimizi filme alıyor. 81 yaşındaki yöresel giysiler içinde saçı sakalı pamuk gibi bir Yunanlı ihtiyar şöyle demiş onlara: "Ben Turklerle çarpıştım, ama aldırma, severim onlan. Bu gece de buraya Türk var diye geldim. Türkler yiğit adamlardır, türküleri de çok yanık söylerler." doğusunda, Thames Nehri'nin kıyısında bir semt: Wapping. Times, Sunday Times, Sun ve News of the World'ün "lanetli matbaası". Rupert Murdoch 'un süpermodern basım tesisleri. İnsanlar, Murdoch'un kapıya koydukları, onlan destekleyenler, her cumartesi gelip burada hak arıyorlar. Stuttgarftan Gübre fıyatlan temmuzda serbest rekabete bırakılacak Once ağaçlar olur AHMET ARPAD Ozal: Muhalefetin sesi kesiliyor CUNEYT ARCAYUREK yazıyor Anmlmr neler d»ğuruyor: ANAP'ta ne var diyorlardı. Şimdi neler çıktı neler. Belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar çıktı. Analar neler doğuruyor. Zannediyor musunuz ki sadece eskilerde var bunlar. İJnuttunumacağtm: Biz, konut işine başladığımız zaman siyasi muarızlanmız ANAP hayal görüyor dediler. Ama şimdi tapuları dağıttıkça sesleri kesiliyor. Unutturmaya çalışıyorlar, ama ben unutturmayacağım. Gübre: Fiyatı rekabete açıyoruz Sübvansiyonu, fabrikalar değil, çiftçiye uygulayacağız. îthalat da yapacağız. landı. Özal Bandırma'da Bağfaş YALÇIN ÇAKIR Gubre Fabrikaları'nın entergre FARUK BILDİRİCİ tesislerinin açılışını yaparken BALIKESİR Basbakan gubrede temmuz ayı ortasında Turgut Özal, dört ili kapsayan serbest fiyat sistemine geçecekgezisinin ikincı gununde dun lerini açıkladı. Gübre ureticısi Edincık, Bandırma, Susurluk ve fabrikların subvanse edilmesinBalıkesir'de konuştu, bir tesis ve den vazgeçeceklennı belirten cami ile huzureviru hizmete açar Başbakan Özal, ithalata da izın ken, bir barajın da temelini attı. vereceklerini ve "gübre fiyatlannın rekabet fiyatı" olacağını Geceyi Gönen'de geçıren bildirdi, şunları söyledi: özal, dün sabah kaldığı otelin "Çiftçimize bugunku fiyatlaryanındakı kaplıcayı gezdı. Otela gıibreyi yuzde 4050 subvanlin bir gecelik fiyatının 5700 lira siyonla veriyoruz. Gubre ureticiolduğunu öğrenince " Ç o k leri ank gubreyi kendi imkânlaucuzmuş" diyen Ozal, daha sonn ile satacaklar. Zirai Donatım ra beraberındekilerle birlikte aradan cıkacak. Isterse devam Bandırma'ya giderken Edıncik eder. Fabrikalara uygulanan sıibbucağında kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşıvansiyon ise doğrudan çiftçiye uygulanmaya başlayacak. Gubre alan çiftçi. bankaya giderek subvansiyonunu kredi almış gibi tahsil edecek. Devlete borç yazılacak." Başbakan Ozal, Bağfaş tesislerinin açılışından once Bandırkanı Vahit Halefoglu da katıla ma'da halka hitaben yaptığı konuşmada ise, ozetİe şunları cak. Özal ve Halefoglu salı sabahı özel bir uçakla Suudi Arabis söyledi: "ANAP'ta ne var diyorlardı. tan'a hareket edecekler. Türk resŞimdi neler çıktı neler. Belediye mi heyetini Hindistan'a başkanları, milletvekilleri, bagötürecek olan THY uçağı da çarşamba sabahı Suudi Arabis kanlar çıktı. Analar neler dogunıyor. Zannediyor musunuz ki, tan'a uğrayarak özal ve Halefoğsadece eskilerde var bunlar. Yelu'nu buradan alacak. ni nesiller, yeni insanlar var arözal'ın ani Suudi Arabistan tık. Pınl pınl gençlerimiz, çocukgezisinin perde arkası tam olarak lanmız var. Türkiye, bunlann açıkhk kazanmadı. Türk yetkiliomuzlannda yukselecek. Geriye ler, bu konuda herhangi bir bilgı vermekten kacınırlarken, ziya doniış yok. Hep ileriye bakacağız. Biz bu memlekete yenilikler retın ekonomik boyutunun yanı sua siyasi cephesinin de önem ta getinük, bu bizim iktidamnızdır. Herkes kiralardan şikâyetçi. (Arkası Sa. 9, Sü. l'de) Zannediyor musunuz ki bu, kanun koymakla, kiralan dondurmakla çozulür. Bu, sadece konut yaparak çözuhir. Biz konut işine başladığımız zaman, siyasi muarızlanmız, ANAP hayal goriiyor, dediler. Ama şimdi tapulan dağıttıkça sesleri kesiliyor. Unutturmaya çalışıyorlar. Ama Batı Berlin'de Amerikalı ben bunu her gittiğim yerde soyaskerlerin gittiği diskotekte leyecegim." bomba patladı: Biri Türk Bu arada lstanbul Anakent Belediye Başkanı Bedrettin Daiki ölü, 155 yaralı. (Arkası Sa. 10, Sü. S'te) Patlamanm sorumluluğunu üç ayn örgüt üstlendi. AKBANK VE ANADOLU Bonn hukümeti, "barbarca BANKASI ARASINDA saldından dehşete HACİZ KAVGASI düştüklerini" belirtti. Zülfü Livaneli'nin izlenimieri 6. Sayfada Başbakanı sinirli yapan... BANDIRMA Gecenm üeriemiş bir saatınde kurbanlık danalan, develen bağıslayarak Btga'ya gıren Başbakan Ozal ile lçışlen Bakanı Akbulut'un, Bursa vedolaylanndakı sıyasal göstenmn kapsamından haben yoktu. Başbakan Ozal, hâlâ Bursa'dakı hukuk konferansımn ıplalı ile ılgılt yaymlara takılı kalmıştı. Sinirden yoksun olduğu izlemmını dısanya vermeye çaltşan Sayın özal'ın kafasında "iptal olayt ile ilgili yazüar" durmadan taküan bir plak gıbı döntip duruyordu. Iptal olayında "flktidar arayan" gerçekçi gözlenn anlatımlannı, "provokasyon" dıye mteleyebilecek kadar ölçusu kaçan tepkilen sergılıyordu. Olan neydv Yalçın Doğan, Bursadakı konferansın ıpıaiınden sonra bu olayın gızlerını açığa kavuşturacak bir yazt yazmış, bir konferansın bir(Arkası Sa. 10, Sü. 6'da) w w tyi Pazarlar. Bugün kendinize zaman ayırın. Bugün Dergi okuyun. Nadir Nadi Başyazarlıkta yarım yüzyıl Ingiltere'nin bozkurtlan Dazlaklar Erdal Atabek: Bahar başa vurunca Dağlarca'run son şiiri Sirte olayı üstüne: Mızrak Neslihan Yargıcı: Moda nedir? Cumhuriyet Dergi bugün ve her Pazar Cumhuriyet 'le birlikte bayinizden isteyiniz Her yer rengârenk. Tepelerde yeşilin her rengi. Çam ağacımn her türünü görmek mümkün. Karaormanlar, bir tabiat olayı. Ama Karaormanlar ölüyor. Yapılan gezintilerde ağaçlardaki yaşam savaşım görmek mümkün. Nedeni, denetimsiz endüstrileşme. Atinadan Nafplion'da : hafta soııu STELYO BERBERAKİS HALİÇ Boğaziçi kardes, ne olur, birkaç yab ödünç ver de ben de senin gibi ntaJanaym!.. Atina'nın 137 km ötesinde, Mora Yanmadası 'nın güneydoğusundaki ilk körfezde şirin bir kasaba var: Nafplion. Adını, bir rivayete göre, Deniz Tanrısı Poseidon'dan olma, Danaos Kralı'nın kızı Anemoni'den doğma yarı tanrıdan almış. Strasbourgdan OzaVdan Fahd'a sürpriz ziyaret ANKARA'dan YALÇIM DOfiAN Üç Yöreden Hikmet Çetinkaya: Izmir'den, Bir başka guzeldir Ege ve Akdeniz. Erhan Akyıldız: Yalova'dan, Merhaba Kaymakam Bey. Hadi Uluengin: lstanbul'dan, Ozlemlenmiz. DLTNYADA B U G l > Çankaya ANKARA Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Çankaya 'dakı sıyasal danışmanlarına talimat verdt "Şu Siyasal Pürtüer Kanunu' nu iyice bir inceleyin vebanabir rapor getirin. Sıyasal hayatımız açısın dan çok önemli problem (Arkası Sa. 10, Sü. 3'te) Başbakan ve Halefoğlu'nun henüz resmen programı açıklanmayan gezisinin ekonomik boyutu "ucuz petrol arayışı" olarak belirtiliyor. Irak'la olan borç sorunu da gündeme gelebilecek. Savaşın, îran'ın avantajh konuma girdiği bir dönemine rastlayan ani gezinin siyasi boyutunun son gelişmeleri ve Suudi Arabistan'ın savaştan duyduğu tedirginlikleri içermesi bekleniyor. Bak, yine kürsüye çıkük OSMAN ATAMAN ~ " Ali Sirmen yazılarına başladı. 3. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Biı petrol arayışı ile açıklanırken, sirosu) Başbakan Turgut Özal, yasi alanda da Körfez savaşına Hindistan gezisi öncesinde Suuilişkın önemli gelişmelerin gerdi Arabistan'a 24 saatlik ani bir çekleşmesi bekleniyor. ziyaret yapacak. Özal'ın bu ziyaözal'ın henüz resmen açıklanretinüı ekonomik cephesi, ucuz mayan bu gezisine Dışişleri Bave Suleyman Demırel'e ilişkindı. Ne varkı, Başbakan'ın önemli tartışma konusu yaptığı bu iki konudan da televizyon ızleyicisı habersızdır. Çunku TRT, her zamankı gibi, bu haberlerı haber saymamıştır. Ne Istanbul Boğazı yalıları, ne de Bursa barolar toplantısı uzerındekı tozkoparanfırtması TRT'ye yansımıştır. Başbakan ıse, bu konuları uzun uzun ve aynntılı biçımde ele almış ve kimı suçlamalara da gırışmiştır. Böylece, ortaya tuhaf bir tablo çıkmakta, TRT'mn haber say(Arkası Sa. 10, Su. 3'te) 8. Sayfada UĞUR MUMCU GOZLEM Insan haklarını en iyi anlatan, kavratan araç, sinema. Burası tamam. Ama bu sorunu en iyi, en "sıcak" biçimde yansıtanın, insan haklarında sorunu olan ülkelerin filmleri olmasının nedeni ne ki? 7. Sayfada • Elias Mansur: Sabotajla ilgim yok 3. Sayfada • ABDHi iki stratejist, Türkiye'nin Ortadoğu politikalannı değerlendirdi: Türkiye, ABD'nin İran'a köprüsüdür • Seminerden izlenimler: tlişkilerde sıkı pazarlık .; dönemine doğru • Hindistan'da Sihler yeniden eyleme geçti. 16. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKI GERÇEK Haksız ve Çarpık Bir Konum... zaman olduğu gıbı teleyızyonda uzun uzun seyredildi, izlendi, dınlendu Böylece mılyonlara, özel propagandasını yapma fırsatını bol bol kullandı. Devletm TRT'sı çoktan ben ıktıdarın borazamna dönuşluğu ve bu konuda çok yazıldığı için söylenecek bir şey yok. Ancak, ortada ganp bir durum var. Sayın özal, televizyonda yansıtılan açıklamalannda, özelltkle ıkı konu uzerinde durmak ıstemıştir. Bu iki konudan birisi, IstanbulBoğazı'ndakıyalılar Başbakan özal, cuma gunıinu ve Bedrettm Dalan'a, ötekısı çevcumartesıye bağlayan gece, çoğu re barolarm Bursa toplantısına Diskotek kana bulandı Kimden Korkuyor? Başbakan Sayın özal, Çanakkale'de: Allah'tan başka kimseden korkmayızl demiş. Bu "arslan yümkJi" başbakan elbet kimseden korkmaz, niçin korksun? Konuşma alanına gelmeden önce "Necip Paşa Camii'ndeT cuma namazı kılmış, daha sonra "önce Allah, sonra siz" diye başlamış konuşmasına... Kürsüde hatim indirebilirdi, mevlit de okunabilirdi... Şimdiki "Atatürkçüler" böyle, ne yapalım? Hepsi de "ınkılupçı!" Yasalara göre, "dince kutsal kavramlar siyasal amaçlaha kullanılmaz", ama ne yapacaksınız işte? (Arkası Sa. 10, Sü. l'de) 3. Sayfada 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog