Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

SÖYLEV Gazi Mustafa Kemal Atatürk Citl 1 ve II, 15 bası, 1200 hra Çağdaş Yaymlan. Turkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu 'hlanbul Cumhuriyet 62. Yü; Sayı: 22131 Kunıcnsu: Yunus Nadi ÇANAKKALE' DE özal'ın Çanakkale konuşmasım vatandaşlar sakin dinlediler. Geçen yıl Güneydoğu A vrupa 'da kurakhk yaşandığını, i ancak atdıklan önlemlerle kurakhğın Türkiye 'de yaşanmadığını bildiren Özal, tahıl zengini olduğunu söyUyen Bulgarlara bile 3 milyon ton tahıl ihraç edildiğini söyledi. (Fotoğraf: a.a.) ÖZAL tstanbul'dan Çanakkale'ye gitti, konuştu, temal attu tesis açtu Bugün Bahkesir'e gidecek. DEMİREL Ankara'dan Bursa'ya gitti Yol boyunca kurban kesildL Bugün Ankara'ya dönecek. KURTAR BİZİSüleyman DemirtVin Bursa'ya gelisi nedeniyle U sınmnda çok sayıda koyun ve dananın yanı sıra deve de kurban edildi. Bursa yolunda, daha önce Zincirbozan 'a giderken, konvoyundaki arabalann anahtarlannm alındığı Osmaniye'de de durarak, halkla sohbet etti. Vatandaşlar "Kurtar bizi Özal'dan" diye bağrıştılar. (Fotoğraf: RIZA EZER) HUKUK DEVLETİ VE VELİDEDEOĞLU Türk Hukuk Kurumu 400 Lira, Çağdaş Yaymlan Turkocağı Cad. 3941 Cağaloğlu, tstanbul Sağda karşılıklı gövde gösterisi 3 GÜNLÜK YURT GEZİStNE HEÜKOPTERLE BAŞLADI BURSATA GtDERKEN YOL BOYUNCA KURBANLAR KEStLDt 100 TL. an>vd*m5 Nisan 1986 Cumartesi özal: Çîftçînîn cebi bu yıl para görecek CÛNEYT ARCAYUREK DemirePe Bursada görkemli karşılaııı a 5 bİH klşi k a r ş ı l a d ı : 2 bin araçlık konvoyla 12.5 saatlik yolculuk sonucunda Bursa'ya ulaşabilen kapatılan AP'nin genel başkanı, 5 bin kişi tarafından karşılandı. B â y ü k I z d i h a n : Demirel'in Bursa'ya girişi sırasındaki büyük izdihamda, polisin yolu açmak için bazı yurttaşları coplaması, tepkiye yol açtı. Olayı Biga'da öğrenen Içişleri Bakanı Akbulut, Emniyet Genel Müdürü ve Bursa Emniyet Müdürünü arayarak bilgi istedi. B a ş ı a u z dlk: Demirel, gece Bursa Kültürpark'ta kendini bekleyen kalabahğa hitaben yaptığı konuşmada, "Halk yolunda, hak yolunda olmaya devam edeceğiz, başımız dik" dedi. CANAN YAZGANGİL ANKARA/BURSA Kapa tılan AP'nin Genel Başkanı Süleyman Demirel, konuşma yapmadan, fakat büyük bir gövde gösterisiyle Ankara'dan Bursa'ya geldi. Demirel, Ankara'dan Bursa'ya kadar 12.5 saat suren .olculuğu boyunca kendisini carşılayan coşkulu kalabalıklara kucaklaştı, öpüştü, selamlaşı ve zaman zaman gözlerinin İolduğu görüldü. 20'ye yakın /erde yolu kesilen, sloganlar, pankartlar ve kurbanlarla karşıanan Demirel, gördüğü ilgi karjisında yalnızca yanındakilere duyduğu memnuniyetten söz etti. "Bursa herkesin hayal giicünü aştı" dedi. Demirel'in yolculuğu nedeniyle Ankara Bursa karayolu, saatlerce trafiğe kapanıcken, 3 bin dolayında araçtan oluşan konvoy, 50 kilometrelik Bozöyük İnegöl arasını ancak 3 saat 45 dakikada alabildi. Marmara çevresindeki baroların duzenlediği Bursa'daki sempozyuma konuşmacı olarak çağrılan ve bu daveti kabul eden, ancak önce konuşturulmayacağı açıklanan, sonra da sempozyum "zorunlu oedenler"le iptal edildiği için konuşma yapması gündemden çıkan Demirel, programını iptal etmeden çıktığı Bursa gezisinde yol boyunca sadece "Merhaba", "Nasılsınız?" diyerek ve şapkasını çıkanp selam vererek binlerce kişiyle Bursa'ya girdi. Demirel'in geçen yü baba ocağıru ziyaret amacıyla gittiği Isparta ve bu yıl Osman Kibar'm cenazesi nedeniyie (Arkası Sa. 13., Sü.4'te) Insaf.* ÇANAKKALE Muhalefet yapılmış olmak için muhalefet yapıldığından söz eden Başbakan Özal, nedense kimi işlerin yolunda gitmediği yolundaki gerçekleri de mutlaka tersine anlayışla yorumluyor, her şeyin çok yolunda gittiğini söyleyerek kendini övmekten geri duramıyor. Hani Başbakanı dinlerken insanın, "biraz insaf diyesi, eğer yolunu bulursa seçim otobüsünün penceresinden başını uzatıp, "çuvaldızı ük önce kendinize" diye haykırması geliyor. Başbakan özal, Çanakkalelilerı en azından iki buçuk saat güneş altında beklettikten sonra, sis yüztinden geciktiğini öne suren bir özur dilemeyle söze girdiğinde, doğrusu pek çok kimse aklım kanştıran sorulara yanıtlar dinleyeceğim samyordu. Oysa Sayın özal, adeta kendinden menkul bir anlayışla de(Arkası Sa. 13., Sü.4'te) Biraz Esnaf: Çiftçinin cebi para gördükçe alışveriş yapacak, esnaf da bundan istifade edecek. Bos laf: Biz kimseye sataşmıyoruz, kimseye en ufak laf söylemiyoruz. Boş laflarla kaybedecek zamanımız yok. Dalan'a: Boğaz'daki yalılarla ilgili şu telkini yapmışım, bu telkini yapmışım söylentileri tamamen dedikodudan ibarettir. YALÇIN ÇAKIR FARUK BILDÎRİCt GELtBOLÜ / ÇANAKKALE Başbakan lurgut özal, Uç gün sürecek yurt gezisine dün Gelibolu'dan başladı. özal, burada yaptığı konuşmada "Çiftçi ve esnafın yüzü bu yü gülecek, cebi para görecek" dedi. Saat 10.40'ta helikopterle Gelibolu'ya gelen özal, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Ragıp Çiçek'i makamında ziyaret ettikten sonra Cumhuriyet Alanı'nda halka hiıaben bir konuşma yaptı. özal, üreticilere bol para vereceklerini bildirerek, şunları söyledi: "Çiftçimiz hiç merak etmesin, cebiode bol para olacak bu yü. Tabiatıyla çiftçi alışveriş yaptıkça esnaf da bundan istifade edecek. Hepsi bir dönüm içindedir. Birbirini destekleyerek bu böyle gider." Alanda toplanan yaklaşık 2 bin kişiye hitap eden özal, iç politika konusundaki eörüslerini de kısaca, "Biz kimseye sataşmıyoruz, kimseye en ufak laf söylemiyoruz. Çiinkü bu gibi laflarla kaybedecek zamanımız yok. Siz bizi seçtiniz, bizim vazifemiz millete hizmet \ermektir. Yoksa bos laflarla vakit geçirmek değil. Bu memleket bir daba o kara giınlere donmeyecektir" biçiminde açıkladı. Türkiye'nin dış itibarının çok arttığına da değinen Başbakan Özal, dış basının Türkiye'yi örnek ülke olarak gösterdiğine işaret ederek Sri Lanka, Hindistan, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e yapacağı dış gezileri anlattı. Özal, Türkiye'nin ilk kez OECD dönem başkanlığı yapacağı toplantı için Paris'e gideceğini belinti, belediyelere sağlanan olanaklara değindi, şunları ekledi: "Biz kenllere çok önera veriyoruz. Çiinkü geçen yüiarda belediyelerin imkânları çok zayıftı. Biz gelir gelmez bu imkânlan arttırdık. Bugün Türkiye'nin belediyelerinin gelirlerini hangi taraftan olursa olsun arttırdık. Şehirlerde oturan vatandaşlarımız güzel imkânlanı sahip olmuşlardır. Tabü alullı olan bekdiye baş(Arkası Sa. 13.. Sü. 2'de) Notlar ^Sükele düşecekler9 LEVENT GENÇELLİ • Bursa Valisi Zekai Cümüsdiş, önceki geceyarısına kadar Vilayet'te Emniyet Müdürü Lütfü Tomuş'la bir durum değerlendirmesi yaptı. Vali Gümüşdiş dün sabah da makam otomobili ile Keles yolu üzerinde kısa bir gezinti yaparak, beklemekte olan konvoyun önünden geçti, sonra tekrar Bursa'ya döndü. • Sabah erken saatlerde Bursa 'run bazi ilçeleri ile telefon ve teleks bağlantısı kesildL İnegöl, Yenişehir, Mudanya, Fznik ve Kelesle görüsmek mümkün olmadu PTT yetkilileri "anza"nw Ankara yolu üzerinde bir kamyonun verdiği hasardan kaynaklandığtnı söylerlerken DYP'liler "engeUeme" dediler. Anza, akşamüstü giderildi. • Demirel'in Bursa'ya girmeden once karşılanacağı înegöl'ün Osmaniye köyü dün sabahtan itibaren olağanüstü bir gün yaşadı. 2 Haziran 19S3'te Zincirbozan'a zorunlu ikamete gi(Arkası Sa. 13.. Sü. l'de) Bursa semirıeri Köşk: İptalle Ugimiz yok ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanuğı Basın Mttşaviri AU Banuuel, Bursa'da yapılacak olan ve Süleyman Demirel ve SHP Genel Başkanı Aydın Güveo Gürkân'ın da konuşacağı Banş Yılı toplantısırun iptali ile ilgili sorular üzerine, "ahnan her idari karar ve yapılan işkmle Sayın Csmhurbafluuumız arasuda baflantı kurmaya cahjmwnın gerçekçi bir yaklafim olnudıguu" bildirdi. Cumhurbaşkanı Basın Müşaviri Ali Baransel'in açıklaması aynen şby\e: (Arkası Sa. IS.Sü. 6'da) özal Biz iptal ettirmedik \feni sempozyum atağı Haber Merkezi Başbakan Turgut Özal, bugün yapılması gerekirken düzenleyici barolar tarafından "zonınlu ncdenler" gerekçe gösterilerek iptal edilen "Hukuk Açısından Ulusal Banş" konulu sempozyumun, hükümet tarafından iptal edilmediğini tekrarladı. özal, hükumetin sempozyumun yapılmasında bir mahzur görmediğini, ancak yapılan "provokasyonlara" basının alet olduğunu söyledi. tptal edilen Bursa'daki sempozyumun düzenleyicilerinden Eskişehir Barosu Başkanı Akın Çamoglu, en kısa zamanda Eskişehir'de (Arkası Sa. 15, Sü.rte) Ege'nin Öte Yakası Atina'daki bir konserden sonra, gecekondu bahçesine kurulmuş bir tavernaya gidiyoruz. Vakit geceyarısını geçiyor. Kadınlı erkekli bir masa yükünü tutmuş... Biz geldiğimizde "ındim havuz başına"yı söylüyorlar... Hem de Türkçe... Girit kafamda Kazancakis'le bütünleşmiş. Yunanistan'da bazı söyleşilerde Kazancakis'i fazla tutmadıklarını gördüm. Nedenini sonra anladım. Kazancakis onurlu bir adam. Yanlış gördüğü her şeye karşı çıkıyor. Fellini'nin dediği gibi kimse onun yerine düşunemiyor, ne bir parti, ne din uluları, ne devlet... Türk mültecL, Lavrion kampında intihar etti Bgün önce Türkiye'den kaçarak Yunanistan'dan iltica hakkı isteyen Hikmet Karaburun, odasında ölü bulundu. ATİNA (Cumburiyet) Atina yakınlarındaki Lavrion multeci kampında, 6 gün önce Turkiyeden kaçarak Yunanistan'dan iltica hakkı istediği bildirilen Hikmet Karaburun (24), odasında asılmış olarak bulundu. Diğer multeciler tarafından bulunarak Lavrion karakoluna teslim edilen ceseue yapvlan ilk muayenede, Karaburun'un intihar ettiği anlaşıldı. Diğer mültecilerin ifadelerine göre Karabu(Arkası Sa. 13., Sü. 2'de) Steiner raporu kabul edildi Fen Liseleri Sınavı SorularYanıtlar Yarın Cumhuriyet te Avrupa Konseyi ile bahar havası Siyasi Işler Komisyonu, Steiner'in Türkiye'de demokrasiye geçiş sürecinin olumlu geliştiği yolunda verdiği raporu kabul etli Büyük bir olasılıkla Konsey Genel Kurulu'nun nisan ayı toplantısından sonra Türkiye bir daha gündeme alınmayacak. SABETAY VAROL PARİS Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin Siyasi İşler Komisyonu, dün konseyin Pans'teki bürosunda yaptığı toplantıdan sonra Avusturyah parlamenter Steiner'in Türkiye hakkında hazırladığı son raporu kabul etti. Karar lngiliz parlamenter Lord Edward'ın aleyhte oyuna karşı oy çokluğuyla alındı. Altı üye ise çekimser kaldı. Çekimser kalanlar arasında iki Yunanh ve iki Portekizli bulunuyor. Genellikle Türkiye'de demokrasiye geçiş sürecinin olumlu bulunduğu raporun kabulünden sonra, karar genel kurulun onayına sunulacak. Nisan ayı toplantısından sonra büyük bir olasılıkla Türkiye konusu Avrupa Konseyi'nin gündemine bir daha alınmayacak. Steiner raporunun son maddesi olan "Koraisyonun, Tiirkrye'deki gelişmeleri izlemeye devam edilmesi ve süreçte bir duraklama olup olmadığına dikkat edilmesi önerisi Belçikalı sosyalist parlamenter Desjardin'in talebi üzerine'" rapordan çıkanldı. Des(Arkası Sa. 13., Sü. 6'da) Yarın Pazar. Yarın YineDergi'yi Okuyun. Cumhuriyet Dergi 32 say fa, her pazar Cumhuriyet'le birlikte ZÜLFÜ LİVANELİ'nin izlenimleri yann Cumhurlyel 'te sermaye ANAP Genel Başkanı şen büyük sermaye gücü, Sayın nı yeğlemiştir; zengin parasal Demirel'i defterden sildiğini beolanaklar özal'ın emrindedir; lırtince, Özal kendisine sunulan fırsatt kullanmak ıstemiş, bu yolhelikopterler, uçaklar, otomobiller özal'ın elinin altındadır; te da da başarıya ulaşmıştır. levizyon Özal'a çalışmaktadır. Bu satırlann yazıldığı sırada Bursa'ya doğru yol alan Sayın Bütün bunlar yeni değil. JUr Demirel'in ise koşullan daha degut Özal 12 Eylül'den önce Sü ğişiktir. leyman Demirel'in yanında ve Ülkenin siyasal yaşammı düemrindeyken Türkiye'de siyaset zenleyen 12 Eylül yasalan Süleyrüzgânnın birdenbire yön değiş man Demirel'den yana değitdir. tirmesi uzerine ortaya çıkan as Devletin TRT'si Sayın Demirel'e Başbakan özal hafta sonu bir keri iktıdar gücünün yanında yer artık kapalıdır. Büyük sermaye küçük Ege gezisini gerçekleştiri almıştır. Bu davranış moral açı ise geçmışte olduğu gibi Demiyor. Bilindiği gibi Türkiye'nin 12 dan kuşkusuz onaylanamaz. 'Ve rel'i bütünüyle desteklemiyor. Eylül'le düzenlenen siyasal çer var ki "Ankarahtanbul• • • çevesi özal'a dönüktür; büyük Hiıshington" ekseninde bütünle (Arkası Sa. 13., Su. l'de) OLAYLARIN ARDENDAKI Demirel ve Özal.. GERÇEK • Kaddafl şüpheliler arasında. • Yeni ABDSSCB Zirvesi için ön hazırhk. 3. Sayfada • ABD ile ticaretten en zararlı çıkan 8. ülkeyız. 11. Sayfada • Zengin gençler bunahmda. • Sürücülere puan cezası 1 ocakta. 16. Sayfada UĞURMUMCU GÖZLEM "Kararsız Kasım..." Hasan Esat Işık'ın Cumhuriyet'e değerlendirmesi: Rumlar, belgeye daha kolay evet cuyebilir Eski Dışişleri Bakanı, belgede, iki kesimliliğin anayasal bir düzen olarak gösterilmek istenmediği izleniminin doğduğunu söyledi. Işık, tüm konularda mutabakata varılmadan Türk tarafmın elindeki bazı bölgelerin devredilmesinin doğru olmadığı görüşünde. Hasan Esat Işık'ın bir başka eleştiri noktası da dışişleri bakanının Türk tarafından olması konusunun kesin bir dille ifade edilmemesi. 8. Sayfada Marmara barolannca düzenlenen toplantı son dakikada iptal ediliverdi. Niçin? Yukanlardan birtakım baskılar gelmiş de ondan! Bir ülkede, ana muhalefet partisi genel başkanı ile bir eski başbakan, barolarca düzenlenen bir toplantıda konuşamryoriarsa vb mesiekleri "hukukçuluk" olan baro (Arkası Sa. 13., Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog