Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

SÖYLEV Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cilt I ve 11, 15. bası, 1200 lıra Çağdaş Yaymlan, Turkocağı Cad 3941 Cağaloğlu Istanbul Cu m h u riyet 62. Yd; Sayı: 22130 Kunıcusu: Yunus Nadi KARŞI Edcbiyat ikinci kitabı (Man, Nisan) Zcngin içerikle çıktı. KDV dahiAtO lira. 100 T L . <KDVdaw* Nisan 1986 Cuma Demirel ve Gürkan'ın katılacağı sempozyum 'zorunlu nedenlerle* iptal edildi Koııuştıırmaclılar Yapılmayan seminer 'Barış sempozyumundan barış adına vazgeçtik' Haber Mcrkczi BalıJ Bursa Barosu, Demirel ve Gürkan'ın konuşmalanm kesir Barosu, Avukatlar GUnÜ nedeniyle geçen programdan çıkartmak yıl Gönen'de bir semistedi. pozyum düzenledi. Sem Z Balıkesir Barosu karşı pozyumakatılan Yargıçıkınca, önceki gün siyasiler tay Başkanı Nihal Renprograma resmen alındu da, taşrada bir baronun Valilik de izni verdi. böylesine bir toplantı yapmasım takdirle kar3 Aynı gece Bursa, şılarken, Balıkesir BaroBalıkesir ve Eskişehir su Başkanı Turgut lnal, Barosu yöneticileri gelecek yıl için daha geolağanüstü toplandılar^ niş boyutlu bir toplantı 4 Dün sabah, düzenlemeyi düşündü. sempozyumun "zorunlu tnal, bu düşüncesini lznedenlerle" iptal edildiği mir Barosu aracılığıyla açıklandı. Ege bölgesindeki, Bursa Barosu aracılığıyla da Marmara bölgesindeki barolara •letti. Bursa'dan olumlu yanıt geldi. tlk temaslardan sonra, 5 nisanda Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenecek bir sempozyuma Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Bolu, Zonguldak, Sakarya ve Kocaeli barolannın katılacağı ortaya çıktı. Çevre illerin baro başkanlan iki ay kadar önce Bursa'da bir araya geldiler ve sempozyumun Bursa'da yapümasını, düzenleme komitesinin de Bursa, Balıkesir, (Arkası sa. 8, Sü. S'te) ANKARA'dan YALÇIN DOĞAN CÜNEYT ARCAYÛREK yazıyor Enür Yüksek Yerden ANKARA Türkiye'yi "kimlerin yönettiği" işte böyle zamanlarda belli oluyor. "Başbakan" Turgut özal'ın "iktidan" yetmedi Bursa'da sekiz baronun düzenlediği bir semineri gerçekleştirmeye. Çünkü Bursa'daki toplantı "özal'a rağmen" iptal edildi. Ama bu, özal'ın hükümetini aklamaz. Çünkü işler ne kadar perde arkasmda dönerse dönsün, fatura yine de "görünürdeki siyasal iktidara" çıkar. "Başbakan" özal herfırsatta ve özellikle yabancılarla görüşürken açıklıyor: "Türkiye dünyanın en demokratik ülkelerinden biridir." Türkiye'nin ne kadar "demokratik" olduğu, dün bir kez daha görüldü. 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Marmara bölgesinde sekiz baronun düzenlediği bir tartışmalı toplan(Arkası Sa. 8, Sü. 3'te) Yol Boyunca Poütika İNEGÖL Doruğu karla kaplı Uludağ'ın eteklerinde tnegöl ovasında 120 km. ile koşarken, Yusuf Süpürgeci direksiyondan elini kaldırdı, yol kenarında hızla giden bir römorku işaret ederek: "Su motoru " dedi. Bursa, otomotiv sanayii merkezi. Ama ovalarında su motorlanndan imal edilmiş taşıtlar koşuyor. Köylü, küçuk çiftçi 4 milyon verip traktör alacağına, su motoruna bir şanzıman, birdiferansiyel, bir direksiyonu hurdacıdan ucuza alıp takıyor ve tarladaki ürünü, 400500 bin liraya mal ettiği Türk icadı bu araçla kaldınyor. Su motorunu kullanılabilir araca çeviren Türk köylüsü yakından etkilendiği olumsuz ekonomik gidişi ilk seçimde neden başka bir düzene çevirme bece(Arkası Sa. 8, Sü. Tde) Demirel: Yapılmamış bir toplantıda konuşulmamış şeyler mi cezjalandmlıyor. Türkiye'nin avukatları bir araya gelip toplanamıyor ve konuşamıyorlarsa düşünün artık. Giirkan: Türkiye bugün şimdiye değin yaşanmamış bir gizli baskı ve yasallaştırılmaya çalışuan sinsi bir hükümet terörü yaşamaktadır. Özal kendine güveni olmayan ürkek ve baskıcı bir çağdışı politikacıdır. ö z a l : Bizim bu konuyla en ufak bir alakamız yok. Bize sorulduğu zaman da böyle bir toplantıya sade ve sadece ancak şunu söyleriz: Toplantıya gitmesinde (Süleyman DemireVin) bir mahzur yoktur. & sayfada BÜLENT ECEVÎT. 2969 DAHA ADALETSlZ DURUMA GETİRİLDİ 7. Sayfada BUStAD YÖNETtMÎNE 3'ER AY HAPtS 14. Sayfada Bombacı terörist uçakta yolcuydu Dış Haberier Servisi Îtalyan yetkililer, RomaAtinaKahire seferi sırasında sabotaj düzenlenen Amerikan TWA (Trans World America) HavayoUarı'na bağlı Boeing727 yolcu uçağında Roma'dan Atina'ya kadar bir teröristin yolculuk ettiğini açıkladılar. Roma'daki Leonardo da Vinci Havaalanfndan dün yapılan îtalyan makamlarmm açıklâması: Roma Atina Kahire seferi sırasında sabotaj düzenlenen Amerikan TWA Havayollarına bağlı Boeing727 uçağına bombayı koyan teröristin Roma'dan Atina'ya kadar yolculuk yaptığı açıklandı. Söz konusu bombacı teröristin 1983 ytlında Roma Istanbul seferini yapan Alitaiia uçağına bombalı valiz yerleştiren teröristle aynı kişi olma ihtimalinden söz ediliyor. açıklamada, adı belirtilmeyen kişinin RomaAtina seferi sırasında 10 numaralı koltukta oturduğu ve 1983 yılında Roma'dan Istanbul'a gelen Alitaiia Havayolları'na bağlı uçağa bombalı va(Arkası Sa. 10, Sü. 7'de) ABD'DE TURIZM KORKUSU 10. Sayfada IstanbuTa serbest bölge Başbakan özal, ABD'li işadamlanna "Ayıya sormuşlar, ensen neden kalın diye, o da kendi işimi kendim görürüm demiş. Türkiye'nin kalkınma çabaları da artık bu düzeydedir" dedi. özal, Adana, Mersin ve lzmir'den sonra, îstanbul'da da bir serbest bölge düşündüklerini açıkladı. OSMAN ŞENKUL Başbakan Turgut Özal, bir ülkenin kalkmmasının kendi çabalanna bağlı olduğunu bildirdi. Özal, ABD'li işadamlanna yönelik yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin yardıma muhtaç olmadığını dile getirerek, "Bir Türk deyimi vardır. Ayıya sormıışlar, ensen neden kalın diye. O da, kendi işimi kendim görürüm demiş. Türkiye'nin kalkınma çabaları da artık bu düzeydedir" dedi. Başbakan Turgut Özal, dün akşam TOBB Başkanı Ersin Faralyalı'nın TürkAmerikan Konseyi üyeleri onuruna, Yıldız Sarayı Silahhane'de verdiği yemekte yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin yardımdan çok, ihracat yapmaya gereksinimi olduğunu bildirerek, "Bizde bir Türk deyimi vsrdır. 'Ayıya sormuşlar, ensen neden kalın diye. O da, kendi işimi kendim görürüm' demiş. Bizim dış ticaret ilişkilerimizde de öyle. Biz yardım değil, ihracat yapmak istiyoruz" dedi. Ekonomik gelişmenin dış yardımlara bağlı olmadığını ifade eden Özal, "Biz zaten petrolümüzün olmaması nedeniyle tembel olmamayı ögrendik. Bizde çok zengin kültiirel tarih vardır. öyle ki, Yunandan eskidir. Bizdeki tarihi eserier, örneğin Kapadokya'da, en eski Hıristiyan kalıntılar bulanmaktadır. Bu nedenle turizmimiz gelişmeye her zaman uygundur" dedi. Türkiye'nin, Adana, Mersin ve tzmit'den sonra, Îstanbul'da da bir serbest bölge duşündüğünü ifade eden özal, "Türkiye 65 yıldır MusUfa Kemal Atatürk'ün çizdiği 'Diinyada Banş, Yurtta Banş' ilkesiyle bareket etmektedir" diyerek hem Irak, hem Iran, hem Mısır hem de Libya ile dostluk bağlannın güçlü olduğunu söyledi. Konuşmasında, demokrasi konusuna da değinen Özal, "Demokrasi, endüstride olduğu gibi, bir gecede kurulamaz. Bunun için tüm kunnnlann oiuşrurulması gerekir" dedi. Türkiye'nin çeşitli fonlarla sosyal adaleti sağlamaya calıştığıru dile getiren Özal. "Biz bugün (Arkası Sa. 13., Sü. 2'de) Özal Biz yardım değil ihracat yapmak istiyoruz TürkABD Iş Konseyi toplantısı Mühim olan ticaret lcoatilor SHPli Canver ve Elgin, Sıddık Bügintn cesedinin karakol bahçesinden çıkanhp, mezarhğa nMSBUMKI gömübnesi üzerine sakaUannı kestüer. Canver, Bügintn PKK ife iUsU kurmayı rtddettiği için PKK ölüm listesine atoubğuu, ANAPTı Artukaslan'tn bu olayla siyasi rakiplerini yok etmeye çahştığını öne sürdü. Ceset nakünde hazır buhınan Amca Mehmet Bügin şunlan söyledu Sıddık Bügintn elbiseltri üzerindeydi Çukura rasgele atümıstu Kafatasmdan beyni dökubneye başlaytnca, cesedt çar$afa koydular. Ayakian ktmerU bağhydt. Ayaklan bağti adam nasü kaçar? 1 S M Türk ve Amerikan ticaret, sanayi odalannca kurulan TürkABD tş Konseyi'nin ilk toplantısına bir mesaj gönderen ABD Başkanı Ronald Reagan, TürkAmerikan ekonomik ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini kaydederek işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı B r * w a : Bu ortamda ne Türk ne de Amerikalıyı düşünebiliriz önemli olan yalnızca ticarettir. 11. Sayfada GÜRKANTN ÖZVERtStVİN KURULTAY VE KONGRELERDE İYİ DEGERLENDİRÎLMESÎNt İSTEDİ IIIÖIÎÜ: Gürkarfı Ozal: Gürkanhn yurıştan çekihnesine üzüldüm BAŞBAKAN^DAN SHP BaşkaKUgı: Ben şahsen üzüldüm. Siyasi meselelerde ne kadar karşı karşıya gelsek de tanıdığımız bir kimsemn böyle yarıştan çekilmesi beni şahsi olarak üzmüştür. İBöaA: Başkan Sayın Inö'nü mü olur başkası mı onu bilemem. Bunlar SHP'nin dahili işleridir. Ben kendisini tanırım. Kısa bir sure beraber çalıştık ODTÜ'de. partililer gibi benim de görevim, Sayın Genel Başkanı SHP'yi kesin başarıya götüren çahşmalannda bütün gücümle desteklemekür. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) SHP Başkanlar Kurulu Üyesi Erdal tnönü, Genel Başkan Aydın Güven Gürkan'ın kunıltayda aday olmayacağına ilişkin açıklamasıyla SHP'nin ilerlemesi için kişisel özveriden çekinmeyeceğini gösterdiğini belirtti. Inönü, "Bu yüksek erdemli davTantşın kunıltayda herkese örnek olacağına inanıyorum" dedi. Erdal İnönu, dun genel merkezde dağıtılan yazılı açıklamasında, şu göruşlere yer verdi: "Sayın genel başkan kurultayda adaylık konusundaki açıklamalarıyla SHP'nin halka hizmet yolunda durmadan ilerlemesi (Arkası Sa. 8, Sü. 8'de) Şimdi bu sorun çözülmüştür. Ama nasıl? Devletin görünen ve görünmeyen güçleri devreye girdiler, kapalı kapılar ardında büyük bir etkinlik yaşandı, çeşitli yöntemlerle aba altından sopalar gösterildi, gözler korkutuldu, bilinen ve bilinmeyen tehditler gündeme girdi, sonunda Bursa'da yapılması kararlastırılan "Barış Yıh" na ilişkin toplantı, katılımcı baroların kararıyla iptal edildi. Böylece Süleyman Demirel'in konuşması engellenmiş ve başarıya ulaşılmıştı. Ancak bu başarı gerçekten bir başarı mıdır? Acaba toplantı yapılsaydı Sayın Demirel neler söyleyecekti? Bu, bir merak konusudur; ve öyle görünüyor ki eski AP genel başkanınm konuşturulmaması daha etkili olmuş, daha büyük yankılar yaratmış ve hele bu engelleme üzerine yaptığı konuşma "başarı" görünümünü yıkarak, olayları büsbütün tersine çevirmiştir. Sayın Süleyman Demirel'in susturulmasının mümkün olamayacağı bir kez daha anlaşıimıştır. tşin ilginç yanı şudur: Gerçekte hükümetle bütünleşen 12 Eylülcü çevreler yasaklı politikacıların konuşmalanm engellemenin olanaksızlığını gördükleri için 2969 sayılı yasayı değiştirmeye yönelmişlerdi. Bursa1 • • • (Arkası Sa. 10, Sü. l'de) • Sabra ve Şatüa alev alev • Sofya suçlamahm reddediyor. 3. Sayfada • İTCh Enflasyon gerüiyor. • Traktörü kim kurtaracak? • Vergi rekortmentiğinde Gürsel önde. 9. Sayfada • Doğnunaa'nm gözü ODTÜ profesörlerinde. • Festivaüer için kottar stvandL 14. Sayfaâa Inönü: Bütün örnek ahn Valiliklere genelge yollandı Ogretmenler, özel ders veremeyecek ANKARA, ( u . ) Milli Eğitim Gençlik ve Spor BakanlığYnca valiliklere gönderilen bir genelge ile, özel dershanelerde, bürolarda veya evlerde gerek kendi öğrencilerine, gerekse başka okul öğrencilerine ücret karşılığı özel ders veren öğretmenlerin TCKnın 261. madde hükmünce cezalandırılacağı açıklandı. Genelgede, kanuni işlemlerini tamamlayıp öğretime başlama izni almadan faaliyete geçen kurumlar bulunduğu belirtilerek, (Arkası Sa. 10, Sü. 2'de) Ege'nin Öte Yakası Kapalı kapılar ardındaki görüşme HalefoğliL, Shultz'a ne dedi? Yunanistan'm Batı ittifakının çıkarları aleyhine faaliyetlerine tolerans gösterilmemeli. Yunanistan, TürkiyeAET ilişkilerinin canlandmlmasım engelliyor. Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının içeriğini saptayalım, sonra biçimine bakalım. Şeriat Medari öldü 7. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKI GERCEK Abave Cüppe... Haber Merkezi İran'm 16 milyonluk Azeri Türk azınlığımn lideri Ayetullab Uzma Seyit Kâzıın Şeriat Medari, dün Tahran'da prostat kanseri tedavisi için yattığı hastanede öldü. Medari, 83 yaşındaydı. Medari'nin ölüm haberi, dün sabah Türkiye'de sürgünde bulunan Azeriler tarafından basına yansıtıldı. Reuter Ajansı da dün akşam 22 sıralannda Medari'nin öldüğü haberini abonelerine geçti. (Arkası Sa. 13, Sü. 8'de) Müzikle örülen bir dostluk ağı... Atina'nın parlak yıldızlarla dolu ağustos gecesinde Tiirkçe ve Yunanca şarkılar... Teodorakis'in Türk halkına yolladığı bahar kırlangıcı... Girit'te yaşlı bir Yunanlının Alman televizyonculan şaşırtan sözleri: "Türklerle savaştım, ama onlan severim, mert insanlardır ve şarkıları çok yanık söylerler... " Farandun ile adadan adaya... Türklerle savaşta 13 bin kişinin öldüğü kentte heyecanlı konser... UFUK GÜLDEMtR ~ Zülfü Livaneli'nin izlenimleri Pazar günü Cumhuriyel 'te metninden haberdar ederek tez birliği sağlamak isterken, söz konusu metinden Halefoğlu'nun Shultz'a kapalı kapılar ardında, kamuoyu önunde olduğundan çok daha radikal cümleler sarfettiği ortaya çıktı. Temel Türk tezi olarak bu metnin stratejistlerin bilgisine sunulması ise bakanlığın tuıumunda "^ıhinleşıne i l i i " olduğu mesajını verdi. (Arkası Sa. 10, Sü. 2'de) stratejistleri, V«hit Halefoglu'nun Geoı^e Shultz'a yaptığı "ckspozenio" Dışişleri Bakanlığı, TürkAmerikan ilişkilerinin tartışıldığı SlSAV seminerinde konuşacak Türk GÖZLEM UGUR MUMCU Azerilerin lideri Medari ALİ SİRMEN Kutsal Kum kentinde, çocukluğumun Kadıköy'ünu anımsatan ahşap kapının demir tokmağını çalarak girmiştim Ayetullah Şeriat Medari'nin evine 1979 (Arkası Sa. 13, Sü. S'te) Özveri... "Siyaset" deyince aklımıza, hep siyasal çekişmeler, karalamalar, aşağıtamalar gelir. Çok partiii siyasal yaşamımızda tanık olduğumuz olaylar hep bu türdendir. Çekişme, karalama, aşağılama... İlk kez, SODEPHP birleşmesinde hiç tanık olmadığımız (Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de) Rumlar, 3. belgeye 6 karşı önerT hazırhyor STELYO BERBERAKtS~ ATİNA Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Spiros Kipriyanu, BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar'ın taraflara ilettiği Kıbns'la ilgili "çerçrve anlaşma (Arkası Sa. 10, Sü. 6'da) Son günlerde Türkiye'de devletin en önemli sorunu, Sayın Süleyman Demirel'in Bursa'da çevre barolannın düzenlediği banş toplantısında konuşup konuşmayacağı konusunda odaklaşıyordu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog