Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

DOSTUM MOZART Nadir Nadi 4 bası 800 hra, Çağdaş Yaymları Turkocağt Cad 39 41 Cagaloğlu İstanbul 62. Yü; Sayı: 22129 Cu m h u r iyet Kurucusu: Yunus Nadi 100 TL. Nisan 1986 Perşembe YILLARIN TANIĞI "' ÜÇ YAZAR Hıkmet Çetjnkaya 650 luv. C * f a f teyınlan Turkocağı Cad 39/41 Cağalofiu ISTA\BLL Havada sabotaf YUNANİSTAN ABD uçağında bomba patladv 4 ölü 'Seçim ekonomisi'ne uyarı Patlama burada oldu ANAP'a ABD ile yeni çözümarayışı IMF Türkler engeü tekstilde H e d e f : Taban fiyatlan gerekırse yükseltılecek, zamlardan kaçımlacak, faızler ındırılecek, beledıyelere yenı yatırımlar ıçın para venlecek, memurlar ek göstergeler ve yetkı kanunuyla rahatlatılacak. IMF e n g e l l : Kısa vadelı borç planlan endışe vencı, faızlen indırmek enflasyonu kOrtikler, beledıyelerın yaünmlan çok fazla. «T*rİLABD îlişkilen ve Kırk Yıllık Devamlılık ve Değışımler" Semınen'nde bır konuşma yapan Hudson Enstıtusu stratejıstlennden Dr Jed Snyder, Turkıye'mn Cruıse fuzelennın konuşlandınlabıleceğı mükemmel bır üs olduğunu ılen sürerek, Yunanıstan'dakı ABD üslerımn Türkıye ve ttalya'ya kaydmlmasını teklıf ettı. Halefoğlu ekonomik ağırlıklı yeni çerçeve istedi Clearance Brovvn: SEMÎNERDEN Haleftgla: Türkıye, NA TO yukümlulüklenm yenne getırmek amacıyla büyük ordu banndırıyor ve büyük ekonomık yük ustlenıyor. ödedığımız FMS kredısı taksıtlerı, aldığımız yardımın yarısını göturüyor. Türkıye, ABD ıle en büyük tıcaret açığına sahıp 5 ülkeden bırıdır tnmmı NATO üyesı bıle olmayan ülkelenn neden bu kadar çok yardım aldıklarını sorduğumda, yVashıngton'da bana, barışı satın alıyoruz yanıtını verdıler. Bız barış satmıyoruz, barışın garantısıyız. H»ber Merkezı SlSAV'ın du zenledığı "TurkABD thşkılen ve Kırk YUhk Devamlılık ve Değışımler semınennde, aradan kırk yıl geçme sıne karşın ıkı muttefîk arasındakı te Kore tarzı savaşıyor' \unan hükümeti patlamanın uçaktaki valizlerden birine konan patlayıcı madde yüzunden meydana geldığını belırterek, olayı "barbarca, terörist eylem" olarak niteledi. STELYO BERBERAKİS ATİNA RomaAtınaKahıre sefennı yapan Amenkan TWA Havayollan'na bağlı Boeıng 727 tıpı jet yolcu uçağında bır patlama oldu Olay, ABD'de büyük tepkılere yol açtı Patlamadan sonra Lübnan'ın başkentı Bcyrut'ta Batılı bır haber ajansına telefon eden bır kışı, olayı "Arap Devrimci Hucreteri" adlı örgütün gerçekleştırdığını ılen sürdü Amenkan AP haber ajansına göre, Fıhstın aksanıyla Arapça konuşan kışı, Yetküıler, bır kadın, bır erkek eylemı geçen hafta Sırte Körfeve bır çocuğun patlama nedenıy zı'nde ABD'nın gerçekleştırdığı le uçak ha\ada ıken dışan fırla olaylara rrusılleme olarak yaptık dıklannı ve cesetlerının sonra lannı behrttı bulunduğunu bıldırdıler Dör Yanan Dışişleri Bakan Yar duncu kışının ıse, patlama sıradımcısı Yannis Kapsis, ıçınde sında ölduğu bıldırıldı 122 yolcu ve mürettebat bulunan uçaktaki patlamaya ıhşkın yap(Arkası Sa. 11, Su. 6'da) tığı açıklamada, "Patlama, uçaktaki valizlerden birine konan bır patlayıcı madde yuznnden meydana geldi" dedı Adlannın açıklanmasını ıstemeyen dığer yetkıhler bombanın uçağın kargo bölümüne konduğunu söyledıler Açıklamada uçağın gövdesınde açılan bır metre eninde 3 5 metre boyundakı delığın "karanfd" görünümünde olduğu kaydedılerek, bunun da şıddetb bır patlama netıcesınde olabıleceğıne dıkkat çekıldı S o n a ç : Hukümet para musluklarım kesıcı önlemler aldı, ekonomık lımıtler duşüruldu, beledıyelerın mart ayı ödemelerı göndenlmedı. ENİS BERBEROĞLU ANKARA Hukumetın ara seçım öncesınde bahar ve yaz aylarında ızlemeyı planladığı "seçim ekonomisi" hazırlıkları IMF'ye takıldı IMF, hukumetın seçım ekonomısı yöntemlerıne başvurması halınde, bunu yıllık değerlendırme raporunda eleştıreceğı uyarısında bulundu Henuz kesın leşmış olmamakla bırlıkte sonbaharda vapılacağı sanılan ara seçımlere yönelık olarak hukumetın öngörduğu, çeşıtlı kesımlerı ılgılendıren polıtık yatırımlar, şöyle sıralanıyor 1. Taban Fıvatlan: Bu yıl kademelı olarak yılbaşında açıklanan taban fivatları "gerekırse"başka bır deyışle enflasyon (Arkası Sa. 8., Su. 2'de) ABD Tıcaret Bakanı Yardımcısı, Turkıye'mn ABD'ye daha çok tekstıl ürünü ıhraç etme umudundan vazgeçmesını önerdı. 11. Sayfada GÖNEYT ARCAYUREK yazıyor Iç ve Dış Iki Soruna Bakış ASKARA ABD Dışışlen Bakanı ShuLz, tstanbul'da Dışışterı Bakanı Vahıt Halefoğlu ıle "baş basa" kaldığı bır saatte "Ankara'da artık ıkıli anlaşmayı tmzalayacağız herhalde" dedı Halefoğlu, "Henuz olgunlaşmadı"yanıtını ver dı Shultz'un bu yanıt karşısında şaşırdığı so\lenebıhr (Arkası Sa. 11, Su. 7'de) 4 KİLOMETRE YÜKSEKLİKTE Amerikan TWA HavayoUan'na bağb Boeing 727 tıpı jet uçağında dun Roma Atina seferinı yaparken sıddetli bir patlama oldu. Patlama sonucu uçağın govdesinde 1 metre eninde, 3.5metre boyunda bır delık açıldı. Yetküıler, "karanfil" biçımmdekı deliğe bombantn yol açtığmı soylediler. 4 bin metre yuksekukte meydana gelen olaydan sonra kaptan pılot uçağı soğukkanhhkla Atina Havaalanı'na ındırdı. Ancak patlama sonucunda bın ABD'li, uçu Yunanlı 4 kışı yaşamım yıtinrken, 7 kişi de yaralandı. (Telefoto AP/a a ) <Arkası Sa. 11, Su. 3'te) ANAP'TA "BtZEGEL" HAREKÂTI ARA SEÇİME KADAR SÜRECEK. 7. Sayfada tnan SNYDER'tN CUMHUR/YET'E DEMECİ 11. sayfada Eski siyasüere konuşma ozgun •• ANKARA, (Cumhunvet Bun) TBMM Genel Kurulu'nda eskı siyasüere konuşma yasağının kaldınlmasını öngören yasa tasarısı kabul edıldı 2969 sayıh yasanın eskı sıyasılere konuşma yasağı getıren 2 fıkrasını yururlukten kaldıran tasanya sa dece DSP'h bır mılletvekılı rei oyu kullandı 2969 sayılı yasaya eklenen bır madde ıle de anayasanın eskı sıyasılere polıtıka yasağı getıren geçıcı 1 maddesmın yururlukten kalkmasıyla bırlıkte bu yasanın da yururlukten kalkması öngöruldu TBMM Genel Kurulu'nda 2969 sayılı yasanın bazı fıkralarını değıştıren tasarı ıle ılgılı öncekı gun başlayan göruşmeler dun tamamlandı S H P ve DSP'Uler 2969 sayılı >asanın tu müyle yururlukten kaldınlmasını savunurlarken, ANAP ve MDP'lıler, >asanm 12 Eylül yönetıcılerının eleştınlmelerıne kısıtlama getıren maddelerının yururlukte kalmasını ıstedıler (Arkası Sa. 11, Su. l'de) Meclis kabul etti: Genel Başkanlık için kongreye iki ay kala çözüm Gürkan: üıönü'ye karşı aday olmam Partı ıçınde bazı guçlerın ve odaklann, bunalım yaratmayı meslek halıne getırmış bazı sorumsuzların, partı ıçınde bır lnönuGürkan yapay çekışmesı yaratmak ıçın yoğun çaba harcadıklarının farkındayım Partı ıçınde fırsat arayanlara olanak tanımamak ıçın, gönül rahathğıyla açıklıyorum kı, Erdal înönu'nün önumuzdekı kongrede aday olması halınde aday olmayacağım ve elımdekı butun ımkânlarla kendısıne yardıma ve destekçı olacağım. ANKARA, (Cumburiyet Burosu» SHP Genel Başkanı Ajdın Guven Gurkan, dun Cum hurbaşkaru Kenan Evren ıle yaptığı göraşmenın SHP Genel Baskanı olarak son göruşme olduğunu belırterek, kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Partı ıçınde bunalım yaratmavı meslek edınmış bazı odaklann yapay bır InonuGurkan çekışmesı yaratmak ıstedıklerını bıldıren Gurkan, "Elimdeki butun imkânlarla Inonu'ye yardıma ve destekçi olacağım" dedı Açıklamasıyla SHP ıçındekı, kurultay öncesı genel başkanlık çekışmelerıne nokta koyan Gurkan, kurultayda aday olmama karannı Cumhurbaşkanı'na bıldırmedığını soyledı Cumhurbaşkanı Evren ıle dun yaptığı gö(Arkası Sa. 8., Su. 5'te) AHKARA'dan YALÇIN DOĞAN 'ÖsaZ, Akhnca y Işgale Kalkıyvr' ANKARA SHP Genel Başkanı Aydtn Guven Gurkan'm, Cumhurbaskanı Kenan Evren'e dunku goruşme sırasında anlattığı en önemlı konulardan bırı, sanıyoruz yazının başlığında yer alan cumle "Ozal, akhnca Turkıyeyi işgale kalkıyor." Gurkan, "SHP Genel Baskanı olarak " dun Cum (Arkası Sa. 8.. Su. 5te) ARANAIVLARIN REStMLERİ DUVARLARA ASILACAK Dıbarcıya ödül 2.5 milyon lira Mahkeme 'Muzır KuruTu anyor İstanbul 2. Aslıye Ceza Mahkemesı, Başbakanlığa 'Muzır Kurul'un "Hangı adreste olduğunu ve ne zaman faalıyete geçeceğını" sordu Ödul mıktarı, aranan eşkıyanın yakalanmasında kışının verdığı bılgılerın etkisıne gore değışecek. ANKARA, (Cumhunvet Burosu) Bakanlar Kurulu'nda Doğu ve Guneydoğu \nadolu bolgesınde te rörıstlerm >akalanrnasma vardıracı olan vatandaşlara odul verılrnesı ka rarlaştırdırken Anavasa Mahkerae Bırleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'ta ikı toplumun liderlerine çerçeve anlaşma taslağıyla birlikte birer de mektup gonderdiği açıklandı. Perez de Cuellar, mektupta, tarafların gönderilen çerçeve anlaşma taslağını kabul etmesini istiyor. LEFKOŞE/ATİNA/BONN BM Genel Sekreterı Perez de Cuellar, Turk ve Rum taraflarının, çerçeve anlaşma taslağını kabul ettığını en kısa zamanda kendısıne bıldıreceğını umduğunu, bunun gerçekleşmesınden sonra taslağa konulacak tanhlen kesınleştırmek ve anlaşma taslağının ıkı tarafça kabulunu resmıleştırmek amacıyla, en erken bır zamanda kendısımn de katılmasıyla ortak bır ust duzey toplantısı duzenlenmesıru önerdı Öte vandan Kıbrıs Rum Yönetımı Başkanı Spiros Kipriyanu da dun yenı belgeyle dgüı göruş alışverışınde bulunmak uzere Atına'ya gıttı Federal Alman Dışıslerı Bakanlığı Sozcusu Juergen Mollemann da hukumetının Kıbns konusundakı beklentılerı(4rkası Sa. «., Su. l'de) Zirve çağrısı Perez de Cuellar'dan Kıbrıs liderlerine mektup Karşılaştırma 3. belge ilk anlaşma taslağını andırıyor SEDAT ERGİN ANKARA Bırleşrmş Milletler Genel Sekreten Perez de Cuellar tarafından Kıbrıs sorununun çozumune ılışkın olarak sunulan "uçuncu bdge", ana hatları ıtıbarıyla Turk tarafının Ocak 1985 zırvesınde kabul ettığı "bınncı belge"yı andırmakla bırhkte, bazı konularda Turk tarafının muzakere pozısyonunda "asınmalar" da getırıyor (Arkası Sa. 8., Su. 2'de) (Arkası Sa. 8., Su. 7'de) 6. Sayfada BÎLGÎN'ÎN CESEDÎ MEZARLIĞA NAKLEDÎLDt 6. Sayfada açıdan ele almak gerekıyor Şoyle kt Içerde kamuoyuna Bulgarıstan'dakı Turklereyönelık baskılan yansıtan yoğun radvo ve televızyon yayını yapılmasına karşm, hukumetımız dışa dönuk yuzunde edılgm bır tutum ızlemektedır Boylece ıç kamuoyu yonlendınlmekte, halkm ılgısı dış sorunlara çekılmekte, ama, ış vapmava gelınce Ankara etkılı önlemlerden kaçınmaktadır Oysa Bulgarıstan'da soydaşla rımıza yapılan baskılar meydandadır Son olarak bluslararası Af örgutu'nun bu konuda duzenledığı rapor açıklanmıştır Merke zı Londra'da bulunan Aförgu , Sapanı eline almış, lastıği germis, taşıfırlattı mı hedefi vuracak. He•f, bir ağacın govdesi ya da karşıki duvarsa çocuğun yaptığı oyundan baska bir sey değil. Yok, bir kuşu ya da arkadasını vurmaya kalkıştıysa, o zaman yaptığı muzırlıktv. Zaten, çocuklann elinde sapan oldu mu işin içinde mutlaka bir muzırhk vardır. Dtmek ki bu da bir muzır çocuk, en iyisi muzır çocuklardan korunmah, deklansore bastıktan sonra kenara çekilmeli, ne olur ne olmaz... (Fotoğraf NEVZAT ÇAKIR) tu (Amnesty Internatıonal) Bul garıstan'dakı Turklerın adlannı zorla değıştırmek ıçm açılan kampanya sırasında en az 100 Türkün öldürutduğunu, 100'lercesının tutuklandığını ya da sur gune gonderıldığını behnmekte, 40savfalık raporunda ınsan haklarına aykırı baskılartn aynntılı bıçımde dökumunu yapmakta dır Uluslararası Af örgutu'nun raporu, Ankara'nın elinde etkılı bır belge olarak değerlenecektır Ancak olavın bır başka yönu* • * (Arkası Sa. 8., Su. l'de) • Jivkov "koklu değişim" istedı. 3 Sayfada • lstıkrarlı pazar Batıda • Türkıye, AET'ye yarı uye olabıl'ır 9 Sayfada • Kıdem tazmınau emekli ikramıyesıne donecek • Dinçerler'e dava açılabılecek. 14 Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKI Gerçek Gerçektir GERÇEK UĞUR MUMCU GOZLEM Militarizm... Polıtıkanın ıkı yuzu vardır, bı rı ıçe dönuktur, ötekı dışa Bulganstan 'da soydaşlarımıza yapılan baskılar sorununu bu ıkı SHP ıçınde yenı bır tartışma açıldı Militarizm'' Antımılıtanst sosyal demokratlar Doğrusu, pek fıyakalı ve ustu cılalı bır kavram Öyle oyle ama bır de bunun karşıtı "mılıtartst sosyal demokratlar" var mıdır' Yoktur (Arkası Sa. 11, Su. 7'de) Ekonomı Servısı Ham petrol fıyatlarının öncekı gun serbest pıyasalarda 1977'den ou yanakı en duşuk değerıne ınerek 9 dolar sınırına dayanması uzerıne ABD'nın petroldekı hızlı duşuşe müdahalesi gundeme geldı ABD Başkan Yardımcısı George Bush, fıvatlardakı duşuşu bır noktaya kadar kabul edebıleceklerını, ancak ulkenın çıkarlanna Petrole ABD müdahalesi ters bır durum oluşması halınde buna seyırcı kalamayacaklarım vurguladı Bush, son gelışmelerı ele almak uzere cumartesı gunu dunyanın en buyuk petrol uretıcı ulkesı Suudı Arabıstan'a gıdecek Dun bır basın toplantısı duzenleyerek son gelışmelerı değerlendıren ABD Başkan Yardımcısı (Arkası Sa. 8., Su. 3'te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog