Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

r CUMHURİYET/6 HABERLER 28 NtSAN Ozetle 1986 Siyasette sıcak mayıs Eski siyasiler atağa kalkıyor: Demirel mayıs başında yurt gezisine çıkarken, Ecevit, DSP Kunıcular Kurultayı'nda konuşacak. MDP kendini feshedecek, yerini yeni bir siyasi partiye bırakacak. ANAP küçük kongresi mayıs başında toplanarak, tüzüğünü yenileyecek ve yeni hamleye kalkacak. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) 6 Kasım seçımlennden sonra yörüngesıne tam anlamıy la oturamayan sıyaset, önumuzdekı mayıs ayında en sıcak günlennı yaşayacak Kurulu partüerın küçük ve buyuk kongrelen yenı oluşumlara yol açarken, eskı siyasiler de atağa kalkacak lar Kapatılan AP'nın Genel Başkanı Saleyman Demirel, mayıs başında çıkacağ] yurt gezısı ıle gövde gösterılerıne yenı bır halka eklerken, kapatılan CHP'nın eskı Genel Başkanı Bulent Ecevit de, 18 mayıstakı DSP Kunıcular Kurultayı'nda bır konuşma yapacak Yaklaşık uç yıl önce sıyası yaşama atılan MDP, 4 mayısta yapılacak olağanustu kongre ıle kendısını feshederek, Meiunet Yazar'la sağda yenı bır oluşumu gercekleştırecek Mayıs başında kuçuk kongresını yapacak olan ANAP da, sağ cephede sıperlerını yıtırmeme savaşımı verecek SHP'nın 3031 mayıs ta yapacağı buyuk kongresı ıle SODEPHP bırleşme sürea tamamlanacak SHP'nın yönetımı, genel başkan dahıl buyük ölçüde değışecek. 23 mayıs gunlennde ANAP Kuçuk Kurultayı Ankara'da toplanacak Ramazan dolayısıyla erkene alınan kuçuk kongrede ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Turgut Özal'ın, yapacağı konuşma ıle partısıne yenı oluşumlar karşısında moral vermesı beklenıyor Kuçuk kongrede Sıyası Partıler ve Seçım Yasalannda yapılan değışıklıklerın tartışılacağı, ANAP tuzüğunde bu yasalara bağlı olarak yapılacak değışıklıklerın ele alınacağı bıldırılıyor DEMİREL'İN GEZİSİ Kapatılan AP'nın Genel Baskanı Suleyman Demırel, 30 nısanda Istanbul'a gıdecek Demırel, 1 mayıs ve 2 mayıs gunlerı Istanbul'da çeşıtlı temasfarda bulunduktan sonra Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ıllerıru kapsayan bır gezıye çıkacak ECEVtT İLK KEZ KURSÜDE Kapatılan CHP'nın eskı Genel Başkanı Bulent Ecevit, 12 Eylul'den sonra ılk kez 18 mayıs pazar gunu sıyaset sahnesıne çıkacak DSP'nın Ataturk Spor Salonu'nda duzenlenecek Kurucular Kurulu'na konuk olarak katılacak olan Bulent Ecevit, Kurultay Dıvan Başkanhğı'na venlecek bır önerge ıle kursuye davet edılecek Bu davete uyması beklenen Bulent Ecevit, konuşmasında son 6 yılın polıtık bır değerlendırmesuıı yapacak ve DSP'nın göruşlennı dıle getırecek DSP Kurucular Kurultayı'nda aynca yenı örgut bırımlennın seçımlerı yapılacak Toplantının halka açık bölumunde ulke sorunları uzerınde göruşler de dıle getırılecek MDP TARtHE KARIŞIYOR MDP, 4 mayıs pazar gunu yapılacak olağanustu kongre ıle kendını feshedecek. Fesıh gerçekleştığı takdırde, yaklaşık 30 MDP'lı mılletvekılınuı kurucusu olacağı ve Mehmet Yazar'm başkanüğında oluşturulacak yenı bır partı mayıs ayı ıçensınde sıyası yaşama gırecek MDP'lı bazı mılletvekıUennm fesıhten sonra ANAP'a, bazılannın ıse DYP'ye gecmesı beklenıyor Bazı uyeler de bağımsız olarak Meclıste görevlennı sürdurecekler MDP Genel Başkanı Ülku Soylemezoglu, kongre hazırlıklarının sürduğünu behrterek, "Milletvekili arkadaşlanmız kongrenin sonucunu bekliyorlar. Ondan sonra kararlarını verecekler" dedı Yenı partının sağda toparlayıa bır partı olacağını da ka>deden Söylemezoğlu, partuıın Demokrat Partı'nın kuruluş gunu olan 14 mayısta kurulacağı yolundakı söylentılerı doğrulamadı Söylemezoğlu, yenı partının mayıs ayının sıradan bır gunünde kurulacağının bıldırdı Tüzuk çahşmalannın surduğunü, programın ıse taslak bıçımını aJdığını anlatan Söylemezoğlu, "Partımız toparlayıcı, butunleştıncı belli bır ekonotnik ve sosyal gonışun sahibi olacaktır. Progranunuzda bunlar yer alacaktır" dedı Yenı partuıın kurulmasından sonra meclıstekı arıtmetık baştan sona değışecek Partüen fev hedılen bazı MDP'lı mılleıvekıllennın ANAP'a ya da DYP'ye transferlen konusu yenı tartışmalara neden olacak SHP'DE BUYUK KONGRE SHP ıçın de mayıs ayı önemlı gelışmelere sahne olacak Genel Başkan Aydın Guven Gurkan yennı, 3031 mayıs tanhleruıde toplanacak olan büyuk kongrede Erdal İnono'ye bırakacak MKYK'nın üye sayısı ıse büyuk bır olasılıkla 80'den 33'e ınecek Bu arada, SHP ıçensındekı gnıplar da mayıs ayı sonuna değm yapılacak ıl kongrelerınde mucadele verecekler Inönu'nun tuzüğun değjştınlmesı yolundakı ısrarh tutumu geçtığımız günlerdekı MKYK toplantısında açıklığa kavuştu Tuzuğun değışmemesı konusu büyuk kongrede ele alınırken, Aydın Güven Gürkan'ın partı yönetımınde bır görev alıp almaması konusunda surpnz bır gehşme beklenmıyor Gurkan'ın buyuk kongreden "sade bir uye" olarak çıkıp çıkmayacağı sorusu, 31 mayısa kadar geçecek sure ıçındekı temaslara bağlanıyor. Küçük ve büyük kongreler siyasi tabloyu değiştirecek "Dünya Çocukları Günü" kutlandı Turk çocuklanntn girişimiyle duzenlenen "Dunya Çocuklan Gunu" dun Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde kutlandı. BirleşmışMUletler'in ISew York'takı genel merkezi onunde dun toplarum 100'den fazJa uye ulkenin çocuklan, uzerinde "Dünya çocuklan gunu ıstiyonız" yaztlt btnlerce balonu gokyuzune bırakarak Turk gençlerinin guisimiyle ilk kez duzenlenen ''Dunya Çocuklan Gunu" torenıni başlatmak uzere Birleşmiş Milletler bınasına gırdıler. flVflT PflHflllllGI,Hnulu w f c SHP il orgütü ve Gaziosmanpaşa ilçe orgutünun ortaklaşa duzenledıği toplantıda konuşmacılar, kaduüan toplumsal yaşamda daha etkin rol almaya çağırddar. (Fotoğraf. DENİZ TEZTEL) TARTISMALl T0PUHT1 Gaziosmanpaşa da kronik açhk var lstanbul Haber Servisi SHP lstanbul ıl örgutu ıJe Gaziosmanpaşa ılçe örgutunun ortaklaşa duzenledıklerı "Hayat Pahaübgı ve Kadm" konulu toplantıda konuşmacılar hukumetın bılerek hayat pahalılığı yarattığını ılerı sürerek, hukumetın amacımn bellı bır kesımın çıkarlarını korumak olduğunu söyledıler Toplantının açış konuşmasını yapan SHP II Yönetım Kurulu Üyesı tsmet Erdemli, Gazıosmanpaşa'da kronik açlığın hüküm surduğunü belıntı Erdemli, "Hıçbır şeyden korkumuz olmamaiıdır. Çunku biz halkız. Birlik ve dayanışma sağlandıktao sonra ozgurlukler kazanılır" dedı SHP tstanbul ıl yönetım kurulu üyesı Ayla Akbal'ın yönettığı toplantıda, Gaziosmanpaşa ılçesınde ıncelemeler yapan Nalan Çavuşoglu bölge hakkmda bılgı verdı Daha sonra konuşan Cevriye Baysal ışçılerın hıçbır anarşı ve terör eylemıne katılmadığını, günümüzde hukumetın bu gerçeğm sıkıntısını çektığmı söyleyerek, sureklı bır başka yaşam bıçımı özlernının köruklendığını belırttı Baysal, kadınların susmasının çok üzucu olduğunu, kadının erkekJerle bırlıkte mucadele ıçınde yerını alması gerektığını vurgulayarak, kadınların sıvası partılerde etkın görev almasının önemıne değındı SHP Kadıköy Beledıye Meclısı Uyesı çocuk doktoru Rana Beş« de ekonomık sıkıntıların en başta sağliğı etkıledığını, fiyat anarşısıne karşı kadınlara buyuk görevler duştuğunu belırttı Beşe, hayat pahalılığından en çok anne ve çocuğunun zarar görduğune değınerek sağlıklı yaşam bılın 9 Hayat Pahalılığı ve Kadm Toplantısı Sendika özgürlüğü semineri bugün 'ANKARA, (a.a.) Eskı MOP Genei Başkanı Turgut Sunalp sağın bırleşmeme nedenlennı a.a 'ya değerlendırdı Sunalp, Türkıye'dekı seçmenlenn yüzde 70'ının sağdan olduğunu Öne sürerek, "Sag aslında tabanda derli toplu. Ancak tavan fevkalade çadak. Tavanın çattagı da mutecanis olmamasından degil, şahsi çıkarlarının kumelenmesınden meydana geliyor" dedı Sağın bırleştınhnesı ıçın şımdıye kadar çok uğraşlar verıldığını kaydeden eskı MDP Genel Baskanı, "Tek lider etrafında toplanma dije bir şey, ya zamansu oldu, ya da mumkun olamayacagı ıçın tahakkuk etmedi. Bir lider çıkıp da, 'ben sagı toplayacağım' dedıgı zaman, sag onun etrafında toplanmıyor" dıye konuştu Sunalp, şöyle devam ettı "Saguı blraraya geJemenıe nedeni şahsi çıkarlardır. Herkes kendisi hakım olmak istiyor. Amerikalılann bir deyimi var, 'berkes şef, fakat kızılderiU yok' diye. Sağda da durum boyle." Sunalp: Sağuı tabanı tavanı ık g g UUİUÂ m'daki bir çukurda biriken yapnur sulannda yuzıtuk üteyen, ancak boğularak bir daha su yüzüne çtkamayan Serkan Söğüt adb 10 yaşmdaki ilkokui ögrencüinin cesedi, dibin çamuriu obnasmdan dolayı 18 saat sonra çıkanlabüdL Bakırköy Tbzkoparan, Eski Londra Asfattı, Efes Püsen fabrikasmtn arka tarafında bulunan büyuk bir çukura yağmur Mularmm dobnaa nedeniyU obtsan göltt çtvrtstnde oynayan ve yüzen çocuklardan 10 yaşmdaki Serkan Söğufun, bir an karton kutulardan ve tahtalardan yapttklan bir sandala binerek goletin ortalanna doğru açüdığı öğrtnildL Ettne bir kova alarak "Ben bahk tutacağm" diyen Serkariin bindiği derme çatma sal gölttin ortaiarmda devrübtce, iikokul öğrmdsi çamuriu suJara gömüitrtk boğuldu. Strkan* uı cesedi, 2.5 3 metre derinükteki suda ancak bir gün sonra, tifafyenin vt çevre gençlerinin yardvnıyla çıkanlabüdL Küçük öğrtneinin annesi Aysel Soğüt (ortada), cesedin çıkanlması sırasmda fenahk geçirdi ve güçiükk sakinlestirüebUdi. (Fotoğraf: HALtL NEBİLER) cının topluma yerleştırılmesı gerektığını söyleyerek anayasada sağlık hızmetlennın devlet tarafından yurutulmesı gerektığının belırtıldığını anımsattı, ancak hukumetın sağlıkla hıç ılgılenmedığını ılerı surdu tktısatçı Hikmet Çetin ıse hukumetın uyguladığı ekonomık pohtıkanın dışa bağımlı olduğunu söyledı Uygulanan ekonomık pohtıkanın amaarun "ne bulursan bul sat, ne pahasına olursa olsan sat" olduğunu behrten Çetın, 12 Eylül'ün bu ekonomık pohtıkanın sıyasal rejımı olarak ortaya konduğunu, uygulanan ekonomık pohtıkanın uluslarara sı duzerun getırdığı polıtıkalar dızısının bır parçası olduğunu vurguladı Gazetemız yazarlarından Şukran Ketenci de, Gaziosmanpaşa gıbı ılçelenn devlete rağmen, devletın katkısı olmadan doğduğunu, vasalar çığnenerek yasadışı evler yaratıldığını behrterek, "Devlet sonradan birseyler getirir, insanlar kendUerini devlete zorla sonradan kabul ettirirler" dedı Bu tıp ılçelerde yaşayan ınsanlardan en zengınının, buyuk b ~ fabnkada sıgortalı çahşan ve u 45 bın lıra aylık alan ışçı olduğuna değınen Ketencı, "Evlerdekı gelır dagıiımını ayarlayan ise kadındır. Evde SOSVBI adaletı saglamayv çaiışan kadın nasıl oluyor da sosyal yaşamda gorev alamıyor" şeklınde konuştu SHP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Çavdar da Türkı>e'de tüketım tutsaküğının başladığını, en fazla kadınların koşullandırıldığını söyledı ve toplumsal tuketım alışkanüğınm arttırüması, bıreysel tuketım alışkanlığından vazgeçılmesı gerektığını ılerı surdü Turklş'e bağlı BASS Sendikaa ile AsyaAmenka HurÇahşma Enstitüsu (AAFLI) tarafmdan ortaklaşa duzenlenen "Türkiye'de sendika ozgurluğu ve grevti serbest toplu pazarbk duzeni önundeki engeller ve çozum yollan" konulu semıner bugun başhyor. TurkHarbtş Sendikası salonunda yapılacak ve ikigun surecek semınerde Turktş Genel Teşkiiatlandırma Sekreten Orhan Balaban ile AAFLI Türkiye Direktoru Jeffrey Balİinger birer konuşma yapacaklar. Semınerde Doç. Devnm Ulucan, Doç. Oner Eyren ile gazeteci Şukran Ketenci bırer bıldın sunacaklar. TOLEYtS'in yeni başkanı: Âras TOLEYlS'in genel kurulu dun yapılan seçimlerle tamamlandu Sendıkanm eskı genel başkanı Servet Sofuoğlu, 36 oy farkla sı çımı yıtırdı. Seçımkrin sonundu 1534 oy alan Ktustafa Aras, genel başkanhğa seçıtirken TOLEYİS Genel Sekreterliğine Selahattın Tan, Genel Malı Sekreterliğe Kemal Ulubay, Genel Teskilatlanma Sekreterliğine Çelebi Murat, Genel Eğıtım Sekreterliğine de Sabahattin Emsal seçîldiler. Tez Kooplş'in ynpı kooperatifi Turktş'e uye Tez Koopîş Sendikası uyesi işçuer, fstanbul'da bir yapı kooperatifi kurdular. Kooperatıf, 29 nısandan itibaren uye kaydetmeye başlayacak. Kooperatıf, lstanbul Buyukçekmece 'de aldığı arsa uzerınde yapacağ 500 konut için uyelermden 750 bin lira peşin, ayda 50 bın lira taksit alacak. TAKSİTLİ SATISTA Sonbaharda evlenecekler, yeni eve geçecekler, yazlıktan dönecekler! Ürünlerini yenilemek isteyenler! Hayata atılanlar! Işte Arcelik'ten sizlere çok özel bir imKân: Arçelik 1er kısa bir süre için, peşin fiyatına bir yıl taksine ve fiyatgarantisiyle... Hemen katılın. Bir yıl boyunca fiyat artışından etkilenmeyin, vade farkı yüklenmeyin. Istediğiniz Arçelik leri şimdiden seçin. Eylül ve EkJm aylannda teslim alın. Çekiliş yok! Kura yok! Inceleyin, karar verin, acele edin. Bu fırsattan yaraıianın. Unutmayın ARCEt SON Y 351 LUKS BUZDOLABI 14 400 TL PEŞİN 11 AY VADE 14.600 TL TAKSİT 175.000 TL Yuksekltk ı43cm ıchacım 346 It (ı2 2 ayaPj Gemslık 61 cm Ayorianabılır 3 raflı 401LÜKS BUZDOLABI 15.650 TL PEŞİN 11 AY VADE 15.850 TL TAKSİT 190.000 TL Yokseklık 163 cm lchacım 400 !t (14 4ayok3) Gemslık 61 cm AyaHanabthr 4 raflı 450 LÜKS BUZDOLJ 17 935 TL PEŞİN 11 AY\ 17.915TL TAKSİT 215.» Tvrkıye nır en nenıs ıc hacımiı buzaolabt Yuksekhk I63cm lchacım 4S9lt(16 2aya Gentslık 71 cm AyaHanobılır 4 raflı PESIN 12 MAYIS SON GÜN! 7.935 TL PEŞİN 11 AY VADE 7.915TL TAKSİT 95.000TL F2 "KLASİK" FIRIN 8.370 TL PEŞİN 11 AY VADE 8.330 TL TAKSİT 100.000 TL F5 İDEAL"FIRIN F7 "ELEKTROTURt FIRIN 11.250TL PEŞİN 11AY\ 11.250 TITAKSİT 135 0 Ocak bölümu gazlı, fırm hc elektnklı Üc tepsıyı aynı c pısıı&bılen turbo sıstemlı * Kampanyamızo bııde Satıalon nda Urun Kımh Ocak ve fınn bölümlen gazlı Ocaklonndon bın elektnklı (Hotplote) dığer boiumlen gazlı NOT:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog