Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

28 NİSAN 1986 Ozetle DIŞ H ABFRLER CUMHURİYET/3 ABD, Waldheim\ inandırıcı bulmuyor ABD, eski BM Cenel Sekreteri Kurt Hnldheim'ın 2. Dünya Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin açıklamalannı 'inandıncı" bulmadığını bildirdi. ABD Adalet Bakanhğı özel Araşttrma Bürosu, "OSr Baskanı Neal Sher yapttğı açıklamada, tValdheimı/ı tkinci Dunya Savaşı sırasında NaziIerU işbirliği yaptığı yolundaki iddialann yaygmlaşması uzerine bu konuda bir araştırma yapma gereğini duyduklannı belirterek, "ABD yasalan, savas suçhılannm tilkeye girmelerine izin vermiyor. Bu nedenle biı de eski genel sekreter konusundaki iddialan araştırma gereği duyduk ve ileri surulenlerin hiç de asüsız şeyler olmadığmı kanıtlayacak deliüer elde ettik. Araştırmalar sırasında Waldheim'tn savas sırasında Nazi ordusunun "gizli haber abna bolumunde çahftığı ortaya çıktı" dedi. (UBA) Haiti kaynıyor önceki gün askerlerin halka ateş açarak altı kişiyi öldürmeleri Askeri Konsey'e yönelik muhalefeti arttırdı. HAtTt, (AP) Haftı'nin başkenti Port auPrince'de cumartesi gecesi meydana gelen ve askerlerin halka ateş açmasından öturiı altı kişinin ölümu ve 21 kışinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan sonra durum gerginliğini koruyor. Çeşitli sıyasal çevreler diktatör Jcan Claude Duvalier'nin kaçışımn ardmdan yönetimi üstlenen 6 uyeli askeri konseyi suçluyor ve derhal seçim istıyor. Ülke çapında genel grev çağrısında bulunuldu. 1963 yıhndakı bir insan kınmının yıldönümu dolayısıyla duzenlenen gece yuruyüşu geçen cumartesi barışçı bir biçimde başladı ama kanlı bitti Kentin en buyuk hapishanesı önünde gösteri yapan yüruyuşçülere askerler ateş açtı ve göz yaşartıcı bomha fırlattı Daha önce, konseyın "demokrasiye döniiş" için verdiği sözu yenne getirmekte fazlasıyla yavaş hareket ettiğini ileri sürerek konsey uyeliğinden istifa etmiş olan Gerard Gourgue, "Bu olay ordunun hiç de insan haklanna saygılı olmadıgının kanıtıdır. Konsey butun guveniliriiğini jitinniştir. Duvnlier'den sonra bir başka askeri diktatörlüge izin veremeyiz. Bir başka siyasal formül bulmalıyu" dedi. Askeri konsey, sözünü tutup seçimler yapüdığı takdırde başkan adayı olacak olan Hnbert Deronceray da önceki gun yaptığı açıklamada, "Bunalım derindir. Konsey, hukumet edemeyecegini gösterdi" derken. sivil siyasal liderlerden Rockefeiler Guerre de ulkede huciin eenel yapılması çağrısında bulundu. "Okullar, işyerleri açılmasın" dıyen Guerre, "Eger askerler bizi istismar edcbaeceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar. Her şeye yeniden başlayabilinz. Onlar yalnızca 7 bin kişidirler, biz ise 6 milyonuz. Askeri konsey istifa etmelidir" biçıminde konuştu. Ülkede pek çok alanda grev var. Merkez Bankası görevlileri de grevcilere katıldılar. 2 hafta önce de hükümetten üç bakan istifa etmişti. Son gelişmelerle ilgili olarak Askeri Konsey Başkanı Tumgeneral Henri Hampy henuz bir açıklama yapmadı. Olayların başlamasına neden olan anma yuruyüşu 1963 yılında, o tarihte 11 yaşında olan eski diktatör JeanClaude Duvalıer'nin koruma polislerinin halka ateş açarak çok sayıda kişinin ölümüne yol açmasıyla ilgiliydi. Söz konusu olayda koruma polisleri bir kaçırma girişimiyle karşı karşıya olduklannı ileri sürmıUİprrli Polis göstericilere ateş açtv 6 ölü 21 yaralı |ABAS ERGUNBALa SORUTVLAR Ortadoğu'da Yeni Bir Bunalım mı? Dikkatlerin Libya bunalımı üzerinde yoğunlaştığı şu günterde, Türkiye'nin hemen güneyinde yeni bir bunalımın fllizlerv mekte olduğuna ilişkin işaretter var Sözünü ettigimiz bunalımın betirtiteri, Suriyelsrail ilişkilerinde gözfeniyor. iki ulks arasındaki iliskiler giderek gerginleşmektedir. İsrail, Suriye'den tedirgindir. önce, Jei Aviv; bir sOredir Güney Lubnan'da yoğuntaşan gerilla satdınlannın Suriye tarafından teşvik edikjiğinden kuşkulanmaktadır. Daha da önemlisi, İsrail, Sovyetler Birliği tarafından hızla silahlandıntan Surrye'nin kend'ısi ile askeri esitl'tğe erişmek üzere oidugundan kaygılanmaktadır. Dış basında çıkan haberterden, israil yetkililerinin bu konu üzerinde ciddi biçimde durduklan anlaştlıyor. israil, Suriye daha fazla güçtenmeden, Şam'ın fuze bataryalan ile hava kuvvetlerine bir darbe indirmeyi düşünebilir. Üstelik böyto bir şeyi düşünüyorsa, buna ortam da uygurv dur. ABD, LJbya'ya saidırarak, benzer davranışlar için yolu açmıştır. Başkan Reagan, dört gün önce yaptığı konuşmasında terorizmi destekiediklerine ilişkin kesin kanıttar olursa, Suriye ile İran'a da sakJıracaklannı söyiemiştir. Yanı bir aniamda israil'in Suriye'ye saJdırması için dolayiı olarak yesil ışık yakılmıştır. Suriye'nin Abu Nidal'le, übya'nınkinden daha yakın iliskiler içinde okjuğu da biliniyor. Bizzat Amerikan basınında, Beyaz Saray'ın geçen yılki Roma ve Vıyana baskınlanndan oturü asıl Suriye'den kuşkulandtğına ilişkin bir dizi haber çıkmıştı. israil, silah üstünlüğunG hala elinde tuttuğundan, kısa surecek sınırlı bir harekâtla Suriye Hava Kuvvetieri'ne ağır bir darbe vurabileceğine inanıyor. Ancak, zaman kaybederse sllahlannı hızla modernleştiren Suriye karşısında bu avantajını yttirecektir. İsrail hükümeti, gerçi bu konuda kesin karannı vermiş değikjir. Ama dış basında çıkan haberierdon, Suriye'ye bir saldın duzenlenmesini isteyenlerin, özellikte ABD'nin, Ljbya saldınsından sonra seslerini daha fazla duyurdukları anlaşılmaktadır. Bu noktada, en önemli sorun kuşkusuz Sovyetler Biriiği'dir. Sovyetler Biıiiği'nin böyle bir sakjınya tepkisi ne olacak? Arv laşıldığına göre, Tel Aviv'de genel kanı, Sovyetler Biıiiği'nin Suriye için ABD ile bir savaşa girişmeyeceği yolundadır. Bu arada, geçen haftaki InternaVonal Herald Tribune gazetesinde, ilginç bir haber çıkmıştır. Habere göre, Suriyelilere gelışmiş hava savunma sistemlerini kullanmayı öğreten Sovyet uzmanlar, ülkelerine dönmüşlerdir. Yani, israil, Suriye füze bataryalarına saldırdığı takdirde, karşısında Sovyet uzmanlan olmayacaktır. Ancak, kuşkusuz yine de Kremlin'in bir İsrail saldırısına ne tepki göstereceği bilinmez. Sanınz, İsrail yöneticilerini de en fazla düşündüren bu noktadır. Bazı gözlemciler ise soruna değtşik bir açidan yaklaşıyorlar. Bunlara göre, dikkatleri Golan sorununa çekmek isteyen Suriye, Golan'da sınırlı bir savaş başlatabilir. Golan'ı geri alamasa bile, Suriye Ordusu'nun bu savaşta başanlı bir mücadele örneği vermesi, hem Hafız Esad'ın prestijini yükseltecek hem de dünya, unutmuş olduğu Golan'ı tekrar anımsayacaktır. Bu görüşlerin hangisinin doğru olduğunu bilemeyiz. Ama, iki ülkenin de bir süredir sınırda yığınak yaptıklarına ilişkin haberier yoğunlaşmaktadır. Şam hükümetinin, iki hafta önce yapHİan ve 200'den fazla insanın ölmesine yol açan tren sabotajından İsrail'i sorumlu tutması da havayı büsbütün gerginleştirmiştir. Ortadoğu'da yeni ve tehlikeli bir bunalım olasılığına karşı hazıriıklı olmakta yarar var. Sudan Reagan, Vietnam'ı kınadı 12 gunluk Uzakdoğu gezisine çi~ kan Baskan Reagan, Hatvai'de yaptığı açıklamada Vietnam'in Kampuçya 'yı isgalini sona erdirmek için bulunacak bir çbzümde, 'yapıcı bir rol" ustlenmeye hazır olduğunu biMrdi. Reagan, dün 12 günlük Uzakdoğu gezisine çıkmadan once yaptığı radyo konusmasmda, Vietnarn'in Kampuçya'yı isgalini kmayarak, Hanoi hukumetinin çozume yanasmadığını söyiedi. Reagan daha sonra Ibkyo'da yapılacak sanayileşmis ulkeler zirvesine katılnak üzere Japonya'ya gidecek. Halti'de Duvaüer'nin ülkeyi terk etmesinden sonra yönetimi üstltı*0i Atktri Konsey, demokrasiye geçmek konusunda çaba göstermiyor. Bu durum muhalefetin tepkisine yol açıyor. Chirac, Thatcher ve Craxi ile terorizmi görüştü Fransa'nın I yeni Basbakam Jacques' Chirac, Ingiltere ve ttalya başbakanları! Margaret < Thatcher ve Bettino Craxi'yU önceki\ gün terorizm konusunu gorustu. Chirac, Londra'da Thatcher'la Uk kez yaptığı görüsmeden sonm, Libya saldmsı konusunda Paris'le Londranın farklı gönislere sahip olduğunu tngiliz Basbakanı'mn anladığını belirtti. Chirac aynca uluslararası terorizme karşı önlem ahnması konusunda Thatcher'la goruş birliği içinde olduklannı kaydetti. Chirac daha sonra Ingiltere'den Italya'ya gitti ve Milano'da ttalya Basbakam Bettino Craxi'yle bir araya geldL İki liderin göruşmelerinde, terorizmle mucadelenin guçlendirilmesinin gereği hakkmda anlasmaya vardıkları belinildi. Lassa'dan lastik satın alan ülkeler listesinde yeni bir isim: 'VA Nükleer deneme Fransa, Güney Pasifik 'teki Mururoa mercanadasında 1986 yılının ilk nükleer denemesini gerçekleştirdL Yeni Zelandalı bilim adamlan, patlatüan bombanm 4 kiloton TNT gucunde olduğunu belirttiler. Fransa en son geçen kasım ayında 50 kilotonluk bir atom bombası patlatmıstu (aju) İran: Imk'uı güneydoğusunu bombaladık İran uçaklannın dün sabah iki kez Irak 'ın güneydoğusunu bombaladıklan büdirildi. Tahran radyosu konuyla ilgili verdiği haber de, ilk saldınnm TSİ 05 'te gerçekleştirüdiğini ve uçaklann Um El Kasr 'ı Fao 'nun /;manlanna bağlayan yolu bombaladıklanm, ikinci saldınnm ise TSİ 09.30'da yapıldığım ve uçaklarm bu kez de El Bmar bolgesini bombaladığını iddia etti. Radyo, her iki saldından sonra da İran uçaklannın hedeflerine eksiksiz olarak donduklerini ve hedeflerine ağır hasar verdirdiklerini kaydetti. Üretiminın yüksek kalitesi ve teknolojik uygunluğu sayesinde, lastikleri dünyanın 30'u aşkın ülkesınde kullanılan Lassa'dan, Amerika da lastik satın almaya başladı. Lassa'nın Amerıka'ya ihracatı,Türkiye' de pazariadığı standart ürün dizisi içinde yer alan GT70 Genış Tabanlı Süper Çelik Radyal, BN200 Çelik Kuşaklı Radyal, BN404 Tekstil Kuşaklı Radyal, BN700 Kar Tipi Radyal, OK200, OK440 ve OK610 Ağır Hizmet Otobüs Kamyon Lastikleri, Askeri Desenli Lastikler, TR66 Traktör Ön ve TR70 Traktör Arka Lastikleri, G2 ve L3 Yol ve İş Makinalan (OTR) Lastiklerinden oluşmaktadır. Amerika pazarmda bulunmak yüksek kalitenin işaretidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketicıye sunulan her ürün, federal kuaımlann ve tüketio örgütlerinın süreklı denetımı altındadır. Geçerlı yüksek standartlara uymadığı tespit edilen ürünlere ağır müeyyideler uygulanır. Ve ancak, yüksek kalite denetimlerini sürekli aşmayı başaran ürünler Amerika pazarmda varolabılırler. Lassa'nın,dünyanın 3O'ı> aşkın ülkesinde satılan lastikleri, DOT, TRA (Amerika), ETRTO (Avrupa), ECER 30 (AET) standartlarına uygun, yüksek kalitelı ürünlerdır. Suriye'nin Sovyetler BirUğTnden MİG29 tipigelismiş bombardıman uçağı alacağı ileri sürüldü. Birleşik Arap Emirükleri'nde yayımlanan "El tttihad" gazetesinin verdiği bilgiye göre ABD, F16 ve Fransız Mirage 2000 uçaklan ile boy ölçusebüecek şekilde imal edilmiş olan MlG29'lar, Varşova Paktı ülkeleri dışında sadece Hindistan'da bulunuyor. Suriye, MİG29 savaş uçağı alıyor Ingiliz Avam Kamarası'nda, yaytn organlannda mustehcenliğe sınırlamalar getiren bir yasa tasarısının tartısüdığı sırada 4 kadın, dinleyici balkonundan milletvekiüerinin uzerine bildiri yağdırdılar. Muhalefetteki tsçi PartisVnden bir üye tarafından verilen ve gazetelerde ustsuz kadın resimlerinin yayımlanmasının yasaklanmasmın da yasa tasarısı kapsamına alınmasını isteyen onerge reddedildu Bunun uzerine 4 kadın, bu olayı protesto etmek için iktidardaki Muhafazakâr Parti milletvekülerinin oturdukları sıralar uzerine bildiriler attılar. Protestocu kadınlar daha sonra görevliler tarafından salondan dışan çıkankblar. (aa.) tngiltere'de "Muzır Yasası" Türkiye'nin geleceğine duyduğu inançla dünya standartlarında üretimı gerçekleştıren Lassa, yüksek teknob|iye dayalı bir endüstrıyel üretim dalında kalıa dünya pazarlarında da varolmanın kıvancını tüm ulusumuzla paylaşıyor. HARTUM (a.».) Sudan, 17 yılUk askeri yönetimden sonra önceki gün demokrasiye döndu Başkent Hartum'da halkın sokaklaıa dökulerek, yeni parlamentotıun göreve başlamaam kutladığı bildirildi. Geçen yıl nisan ayında bir darbeyle yönetimi ele geçıren General Abdülrahman Suvar El Deheb, basında bulunduğu geçıd Asken Konseyi ve bükumetı lağvettığım duyurdu. 17 yüdan beri ilk kez loplanan parlamento ise, yeni hukumet kurulana dek Suvar El Deheb'ın 10 gün daha işbaşmda kalmasına karar verdı. Seçımlerde en çok sandalyeyı kazanan Ummet Parüsi'nin Başkanı Sadık El Mahdi, uç gun içinde yeni kabıneyı açıklayabıleceğını belirtti. Yeru parlaınentonun ük gorevı, ytni bir anavasa hazırlamak. Anayasanın Sudan'ın eski hden Cafer Nuraeyri'nın ılan ettiğı serıatın "yvmuşatıiması" açısından önem taşıyacağı belıniUyor. Sudan'ın şu andakı askeri lideri, sivıller ışbaşına geldıkten sonra yönetime bu daha kanşmayacaklanm belinıyorlar. Sudan 1956'da bağımsızlığını aldıkıan sonra, ülkede üçü asken beş hukümet kuruldu. En son 1%9'da bir darbeyle işbaşına gelen Cafer Numeyn, g^en yıl nısan ayında bir başka askeri darbeyle devrilene dek ülkeyi yönetti. 17 yılbk askeri yönetimden sonra demokrasi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog