Bugünden 1930'a 5.368.755 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı: Cımkuriyri Matbaacılık ve Gazetecılik Türk Anonım Şırketı adına Nadir Nadi, • Cenc! Yayın Müdılrü: H t M Ctmui, Müessesc Müdünl: EnİM Uşakbfl, Yazı Işlerı Mudüru Okjy Goaeuia, # Haber Merkezı MüdürüYılçıa Bıytr, Sajfa Duzenı Yönetmenı Ali Ac«r, # Temsıtaler. ANKARA. Y«K» D o f u . İZMİR: Hikatı Çcttnkaya. ADANA Mcfcmt Merean. Istanbul Haberlerı: Rriu Oz, Dış Haberler: Erguı Bala, Ekonomı: O » u Utegay, Kultür: Aydm Emef. Magazın Yalçin F¥kş*n. Spor Danışmanı AMulkMİir Y a c H a u . Dttzeltme: Rcfik Durtn», Araştırma: Şahiı Alp», IşSendıka Şuknn Krtend. Habtr Araşlırma: tf«k Guldcmir. • Koordınaıör Ahmcl KonıbM, • Mab lşler. Erol Erknt, Reklâm vc Halkla Uışkıler GnMcfra Kofar, Idare Hurrin Cwcr, hhtme Öudtr Çdik. Bı/gılşiejn Nafl fn«J. Basan ve Yayan. Camfcuriytt Maıbaacılık ve Gazetealik T.A.Ş Türk Ocajı Cad. 39/41 Cagaloğhj 34334 tsl., PK: 246Istanbul, Tel 512 0} 05(20 haı)Telex 22246 • Burolar A ı k u : Zıya Gökalp Bulvan tokılap Sokak No: 19/4 Td: 33 11 4147, Telex 42344 • Iznin H. Ziya Bulvarı 1352. Sok. 2/3, Td: 25 47 0913 12 30Telex: 52359 • Ad«B«: Çakmak Cad. No: 134 Kat 3, Td: 1455019731 Teteı: 62155 TAKVİM 27 NİSAN 1986 Imsak: 4.24 Güneş: 6.02 ögle: 13.07 Ikindi: 16.55 Aksam: 20.02 Yatsı: 21.32 ÖTjaVın zam politikasına işverenlerden eleştirt Paıımk gibi beyaz olduk Yüksek faiz politikasım eleştiren MESS, bu politika ile özel sektör yatırımlarımn artmasmm mümkün olmadığını ve son yıllarda özel sektör yatırımları gerilerken kamunun yatınmlartmn arttığım savundu. IsSendika Servisi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS'in genel kurulu, güncel ekonomik sorunlann canlı tartışmasına sahne oldu. Dünya petrol fiyatlannın düşmesine bağlı olaıak gündeme gelen yeni sorunlar üzerinde durulurken, bakanlar yine parlak bir tablo çizdiler. Işveren sözcüleri ise enflasyon düşerken, faizlerin aynı oranlarda düşmemesini ve hükümetin fıyatlar düşerken yaptığı zamlan şiddetle eleştirdiler. TlSK Genel Başkanı Halit Narin, enflasyon °7t 50'lerden Vo 30'lara düşerken, mevduat faizlerinde *!« l'lik düşüşlerin göstermelik olduğunu belirtti, "Kredi faizlerinin yükseJmesi, anla^ılır bir carpıklık degildir" dedi. Narin, dünyaya açılan bir ekonomi yaratmanın temel koşullan olduğuna işaret ederek, Türkiye'de yatırımlarm çok az olmasımn tehlikesi üzerinde durdu, "Httkiimet yelküilerinin de işaret ettigi. bizim de tespil ettiğjmiz fıyaüann duşmesi, iç tiiketimin artması, yatıntnlann çok kısıtlı olması nedeni ile birkaç yıl sonra, 1988'lerde Türkiye'nin ihraç edecek malının kalmaması, döviz girdisinin sıfırlanması anlamındadır. Üretim Türkiye'nin iç talebini karşılamaya yetmeyecektir. Bu büyük teblikeain gönılmesi lazundır" şeklinde konuştu. Narin, fiyatlar düşerken, hükümetin zam yapmasını eleştirerek şöyle konuştu: "Başbakan, ucuzlama olmayacak, ama dondunılacak, dedi. Fiyatlar düşerken, zam yapan bakanlıklar var. Uçak fiyatlarına zam geldi. Pamuğa zam geldi, biz de pamuk gibi beyaz olduk. Pamuga dondük." MESS Genel Kurulu'na katılan bakanlardan söz alan Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, metal sanayii işverenlerinin özellikle toplu konut, kamu yatırımları ve silah sanayii fonlarırun katlanarak büyümesini titizlikle izlemeleri gerektiğini, bu fonlar nedeni ile iç tüketimin hızla artacağuu, buna paralel üretim artışına gitmeleri gerektiğini söyledi. Son zamanlarda artan çimento talebi karşısında ithalata yöneldiklerini, inşaat malzemeleri ve beyaz sanayide de iç talebin hızla arttığımn belirlendiğini bildirdi. Süratle üretim artışına gidilmezse, enflasyon düşerken meydana gelecek talep artışı karşısında başka tedbirler almak zorunda kalacaklarını açıkladı. Cahit Aral, faizlerin aşağı çekilmesi zorunluluğundan da söz etti. Oevlet Bakanı Mustafa Tınaz Tıtiz, işçi işveren ilişkilerinin banş içinde sürdürulmesi ve üretimle bağlantılı bir ücret politikasırun geçerli olmasını savundu. Milli Eğitim Bakanı Metin Emiroglu ise, teknik eğitimin sa "Clips ve Onlar Norveç'e gitti 99 İSTANBUL (a*.) 31. Eurovision Şarkı Yanşması'nda Türkiye'yi "Halley" adlı parçayla temsil edecek "Cüps ve Onlar" grubu, Norveç'e gitti Norveç'in Bergen şehrinde 3 mayıs cumartesi gecesi yapılacak 31. Eurovision Şarkı Yanşması'nda Türkiye, 20 ülke arasında sekizinci sırada sahneye çıkacak. Yanşmada, Halley adlı parçayı çalacak orkestrayı yönetecek Melih Kibar, iyi hazırlandıklarını belirterek, "Amacmuz Türkiyeyi eniyijekilde temsil etmektir. Yanşmaya siyasetin karışmaması halinde ilk yetü arasına gireceğimizi söyleyebUirim" dedi Konut kredisi ANKARA (a.a.) Memur ve sigortalılara açılacak konut kredisi başvurulan heryılın haZİran ayı sonuna kadar yapılacak. Toplu Konut Fonu'ndan yararlanan devlet memuru ve sigortalılara açılacak konut jcredisiyle ilgili yönetmelikte, bu yolda yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımtandı. Memur ve sigortalılann, daha önceki yönetmeliğe göre başvurulartnı mart sonuna kadar yapmaları gerekiyordu. Yönetmelik değişıkliğiyle bu süre uzatılmış oldu. Balmain'in anisına Anlatılması güç bir hüzün var sanki sergide. Mankenler öylesine donup kalmışlar sanki... Bu şıklığı yaratan usta ölüp gitmiş, ondan mı? O kıyafetler içinde şık, ışıltıh anlar yaşamış sahipleri yok artık, ondan mı?.. NECLA SEYHUN Heyecanlanmadım desera yalan olur. Öğrencilik yıllanmda moda dergilerinde gönip bayıidığım Gruau'nun desenini müze kapısında koskocaman bir afiş olarak görunce, bir tuhaf oldu içim. Duyduğum yalnızca heyecan değildi. Mutluluktu, özlemdi, meraktı... Tuhaf bir şeydi işte. Bir sürü anıyla girdim içeri. Aslında küçücük bir müze bu Galliera. tlginç moda sergileri düzenliyor. Bu sefer de şansıma Balmain düştu. Balmain'in anısına bir sergi. Ünlü modacının meslek yaşantısı boyunca yarattığı modellerden örnekler... Moda dunyasının dev ismi... "Jolie Madame''ın yaratıcısı... Fraıısız zarafetinin, kadınca şıklığın simgesi... Yerine konulamayacak bir isim. Balmain Modaevi'nin kuruJuşunun 40. yılı onuruna düzenlenen sergide, modellerin bazılarına aşina çıktım. Kimini dergilerde görmüşüm, kimini defîlelerde... Kimisi en ünlü yıldızlar tarafından filmlerde giyilmiş. Hepsinde aynı ustalık, aynı inanılmaz şıklık!.. Ama, anlatması guç bir hüzün var sanki sergide, mankenler öylesine donup kalmışlar sanki... Bu şıklığı yaratan usta olup gitmiş, ondan mı?.. O kıyafetler içinde şık, mutlu, ışıltılı anlar yaşamış sahipleri yok artık, ondan mı?.. O kıyafetlerie yaşanmış zaman, o mutluluk uçup gitmiş öylece. Geriye o ana, o mutluluğa tanık olan o güzel giysiler kalmış. Dilsiz, suskun, sır vermeyen!.. Birinden ötekine hayranlıkla gcziliyor sergi. Zevkin böylesine incesi kolay rastlanır şey mi?.. Hayranlıktan hayrete, hayretten hayranlığa... Ne olağanüstü kader!.. Toprak sahibi iddiasız bir babanın toprakla, çiftlikle, çubukla uğraşmaya namzet oğlu. Kaderi zorlamış, kader ırmağının yolunu çevirmişti. Bir defilesinde salonda oturduğum köşeden podyumun arkasında mankenleri hazırlayışını görmuştüm. Bir modacı inceli|i yoktu üstünde. Kalın yapılı, saglıklı, ama sıradan biri gibiydi. Kaderin ona baştan çizdiği yoldaki role daha uygundu fizigı. Ama o ipeklerle, boncuklarla, tüllerle oynamayı, toprakla, ağaçla, lohumla uğraşmaya yeğlemişti. 1914 yılında Savoie'da doğan Balmain, 30'lu yıllarda doğduğu toprakları terk edip Paris'e gclmişti. 30'lu yıllar... Şıkhk dorukta. Kimin olsa başı döner... Hele bu yola baş koyan Balmain... Keyfinden bastığı yeri bilmiyor. Önce Molyneux'nün, sonra Lucien Lelong'un yanında çalışma... Christian Dior'Ia dostluk. Modelleri ilgi görmeye başlıyor. Ama bu tath yaşam savaşla bolunüyor. Savaş sırası Savoie'ya, baba ocağına geri dönuyor Pierre Balmain. Ama savaş sona erer ermez, tekrar Paris'e! Bu sefer kendi kanatlan ile uçma sevdasında. 1945'teFrançois'de bir yer kiralıyor. Kuçucuk bir kadrosu var. Kışları soğuktan titreşiyorlar. Ama umutları sıcacık... Kısa zamanda duyuruyor adını. Düşler gerçek oluyor. Ünlü "Jolie Madame"ın doğduğu yıllar. Herkes ondan söz ediyor. En büyüklerden biri artık Balmain. Gruau'nun desenleri ile modelleri ölümsüzleşiyor. Zamanın en ünlü mankenleri ile çalışıyor. Carole, Marie Therese. Pavlelte, Praline... Ünu dünyayı tutuyor... Kusursuz bir sanat eseri niteliğindeki tayyörleri, işlemeli görkemli gece elbiseleri ile tüm kadınlann başını döndurüyor. Döndurduğu başlar arasında taçlılar, binbır gece prensesleri var. Tum soylular ondan giyinmek için yarışıyorlar... Desinatör Gruau 'nun ftrçast tte ünlü modacı Balmaln 'İn üç modeli SANA YtCtDESTEKLENStNMESS Genel Kuruiu'nda fmansman maUyetierinin düsüriUmea, kredi faizUrintn afağı çekilmesi, sanayicinin ihracat için desteklenmesi istendi. nayi ile işbirliği içinde yürütulmesi üzerinde durdu. MESS Başkanı Bahri Ersöz ise toplantıyı açış konuşmasında, 24 Ocak Kararları ile başlayan dışa açılma politikasının 12 Eylül sonrası sağlanan huzur ortamı sayesinde başanlı olduğunu, dış pazarlardaki payımızın giderek arttığım söyledi. Ancak dış pazarlardaki rakiplerin engellemelerle karşılaştıİclannı belirtti. Amerika'da işçi kuruluşlarının kota koyma istemi ile, Ortadoğu pazannda ise harp ve düşen petrol fıyatları nedeni ile daralmalar olduğunu vurgulayarak, ihracatımızda ağjrhğın Batı ülkelerine kaydırılması zorunluluğu bulunduğunu bildirdi. Gelişmiş ülkeler standartlarına uygun ucuz ve kaliteli maJ üretmek zorunda olduklannı belirterek. "Uygulanan yiiksek faiz politikası ile özel sektör yatınmlannın artması mümkün degildir, nitekim son yıllarda özel sektör yatınmlan gerilemektedir" dedi. Seçimlerın bugün yapılacağı MESS'te yönetim kunılunda bu yıl çok fazla aday bulunması nedeni ile, genel kurula katılım çok yüksek ve ilgi fazla oldu. Seçimlerin çekişmeli, iddialı geçmesi bekleniyor. Bu arada genel kurula sunulan çalışma raporunda MESS görüşjeri belirtüirken, yüksek faiz politikası eleştirildi. Özel sektör yatınmlannın gerilediği belirtilerek, yatınmlan hızlandırmak için alınması istenen önlemler şöyle sayıldı: "Sermaye piyasası harekete geçirilmeli ve finansman maliyetleri düşürülmelidir. Enerji, ulaşım ve altyapı soranlannın çözümü için gösterilen çabalar, daha da hızlandırdmalıdır. Vergi sistenıimiz sınai yatınmlan ve yeni teknolojikri teşvik edecek sekilde geliştirilmelidir. Sınai ürünlerinin ihracını kobıylasbran daha etkin teşvik tedbirleri alınmalı ve girdi fıyatlannda istikrar saglanmalıdır. tthalatta liberasyon uygulaması yatınmlan caydıncı yönde olmamalıdır. İşçi dövizlerinin yatınmlara yönlenmesini teşvik edici duzenlemeler yapılmalı." öte yandan Türkiye Otel Lokanta Eğlence Yerleri Işçileri Sendikası'nın (TOLEYİS) 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı da dün Tepebaşı Gazinosu'nda yapıldı. Genel kurulda konuştan Türklş 1. Bölge Temsilcisi Vahap Güvenç, "Demokrasinin inkitaya ugradıgı bir dönemden gectik. Hâlâ inkitalı dönemi yaşıyonız. Biz sendikacılar, demokrasinin tum kunım ve kuraJlarıyla çalışmasını arzu ediyoruz" dedi. Koç'un şeceresi İstanbul Haber Servisi Işadamı VehbiKoç, 19kuşaköncesi Hacı Bayram Veli'ye dayanan şeceresini çıkarttırarak, soyağaa tablosu yaptırdı. Şeyh Hacı Bayram Veli'nin dedesı Mahmut ve babası Koyunluca Ahmet'ten başlayarak 16 kuşak sonra Şeyh Şemsettin Bayramoğlu 'na kadar süren soyağaa tablosu, Mimar Cihat Özegemen tarafından 20 ayda tamamlandı Tablo, 1954'de Fuat Bayramoğlu 'nun çıkardığı şecereye dayanarak yeni düzenlemelerle yapıldı. Türkiye Güzeli öğrencisi Türklerin barışa katkısı İstanbul Haber Servisi 1986 Dünya Barış Yılı nedeniyle İstanbul Haliç Rotary Kulübünün davetlisi olarak îstanbul'a gelen ve "Tarih Boyunca Türklerin Barışa Katkısı"konulu bir konferans veren ttalyan profesör Anna Masala, asker olan Atatürk 'ün barış için üniforma sını çıkardığını, asker olmayan Hitler ile Mussolini'nin ise üniforma giydiklerini söyledi. Roma Üniversitesi Şark Bilimleri Turkoloji Kürsüsü Başkanı Prof. Masala, 500 yıldır İstanbul'da ayakta duran kiliselerin dünyada Türklerin barışa ve insanlığa saygısını belirtliğini de söyledi. Pierre Balmain ve ünlü tayyörterinden biri. Ytb 1953. En yakın dostlan unlu modacı Jacquet Fath 1954'te, Dior 1957'de ölüp gidince, 6O'lı yılların zor geçidini bir modacı olarak aşmak Balmain'e düşüyor. Hep klasik, hep şık, hep kadınca kalmak koşuluyla modellerine yeni bir çizgi, yeni bir ışıltı getirmesini biliyor. Sergide tum meslek yaşantılarından örnekler var Balmain'in. En uzağından, en yakınına... Modaevini kurduğu günden ölümüne dek... Hepsi aynı usta çizgiyi, aynı zevk dozunu taşıyor. Gruau'nun dev desenleri yanında o desenlerin gerçek kıyafetleri. Duvarlarda giydirdiği unlü yıldızların Balmain kıyafetleri ile resimleri... Josephine Baker, Kalberine Hepburn, Jennifer Jones, Vivian Leigh, Brigille Bardot, Marlene Dietricfa, Edwige Fevillere, Sophia Loren... Balmain'inki olağanüstü bir öyku... Kaderi zorlayıp mutluluğu pulda, ipekte, renkte arayan bir sanatçının oykusü.... Baştan sona bir masaJ.. Uzakdoğu prensesleri, kraliçeleri, yıldızlar... Ün, servet, alkış... Hepsi, evet hepsi.. Ya sonra?.. Sonra... Bir varmış, bir yokmuş!.. p Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği 1986 Türkiye Guzellik ve Mankenler Kraliçesi Yanşması'nda İstanbul Ttp Fakültesi öğrencisi 19 yaşmdaki Demet Basdemir Türkiye Güzeli olurken, Aylin Doğan ıkinci, Nil Aydtn üçüncü oldu. 16 yarvsmacınm kattldığı fınalde birinci olan Demet Başdemir Los Angeles'da yapılacak Kainat Güzeli Yanşması'nda, ikinci Aylin Doğan Londra'daki Dünya Guzellik Kraliçesi Yanşması'nda, üçüncü Nil Aydın ise ülkemizi HongKong'daki AsyaPasifik Güzeli Yanşması'nda temsil edecekler. Mankenler Kraliçesi Yanşması 'nda da Sibel TUrnagöl birinci, Aysun Er ikinci, Susan Jones üçüncü sırayı aldılar. (Fotoğraf: ESAT PALA) Avni Dilligil ödüUeri Kültür Servisi 9. Avni Dilligil Tiyatro Başarı Odulleri dün törenle sahiplerine verildi. Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu 'nda düzenlenen törende en iyi erkek oyuncu odülü Genço Erkal'a, en iyi kadın oyuncu ödulü Zühal Olcay'a, en iyi oyun yazan ödülu Tuncer Cücenoğhı 'na, en iyiyönetmen ödulü Oben Güney'e, en iyi oyun ödülü 1793'e verildi. En iyi çeviri ödülünü Belgi Paksoy, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Ani tpekkaya kazanırken, eni iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Savaş Dinçel aldılar. Diğer dallarda en iyi dekor ödülü Refik Eren'e, en iyi kostum ödülü Sevim Çavdar' a en iyi muzik odülü Atilla Özdemiroğlu'na en iyi ışık Cahit Kök 'e, en iyi efekt ödülü Hitay Daycan'a verildi. Binbir Gece oyunujüri özel ödülü alırken, "Sevgili Doktor" oyununa da Juri Özendirme ödülü verildi. Jüri Onur ödülünü de Kuramsal Tiyatro çalışmalapndan dolayı Prof. Melahat Özgün kazandı. Ödüller dün törenle seyirci ve davetli topluluğu önünde Vali Ayaz tarafından verildi. 'Aürupa üe işler rayına oturuyor' VAHİT HALEFOĞLU'NDAJV: Yunanistan ve Kıbrıslı Rumları, marazi bir şekilde başvurmakta oldukları Türk aleyhtarlığından şimdilik caydırmamn pek mümkün olmadığı anlaşılıyor. Ancak diğer ülkeler, gerçekieri eninde sonunda görecekler ve oylarını, fıkirlerini değiştireceklerdir. AET'de zaman içinde Yunanistan 'ın direnişinin kırılacağına inamyorum. F.Alman Dışişleri Bakanı Genscher'e Kıbrıs konusunda bizim yapıcı tutumumuzu izah ettim ve onların tutumu da kendiliğinden ortaya çıktı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı Vahit Haiefogfu, Avrupa Konseyi'nde sağlanan son olumju gelişmelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin "rayına otunnakta olduğunu" belirtti ve "Umanz ki Avrupa ile bundan sonra daha iyi bir işbirligine kavuşacagız" dedi. Halefoğlu, Yunanısıan'ın TurkiyeAET ilişkilerinin normalleştirilmesini engellemesi karşısında da "Yunanistan'ın bu direnişinin de kınlacağına inamyorum" şeklinde konuşarak, iyimser gözüktü. Geçen hafta ortasında sürpriz bir şekilde Strasbourg'da ortaya çıkarak, Türkiye'nin dönem başkanlığının kabul edildiği Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısına katılan ve buradan da Bonn'a geçerek onceki gun Federal Alman Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher ile bir görüşme yapan Vahit Halefoğlu dün Ankara'ya döndıi. Halefoğlu, önceki gun Bonn'da Genscher ile göruştükten sonra ünlü Alman Sanayici Zohler'in verdiği bir davete katılmıştı. Halefoğlu, dun Esenboğa Havaalanı'nda Bonn'da Federal Alman Dışişleri Bakanı Genscher ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verirken, kendisine Almanya'nın Avrupa Konseyindeki donem başkanlığı sorununun olumlu bir sonuca ulaştırılmasında verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini bildirdi. RUMLARI.N ^AMTl RET Dışişleri Bakanı, ayrıca Genscher'e Kıbns sorunu ile ilgili son gelişmeler hakkmda bilgi verdiğini de açıkladı. Halefoğlu, "Rumlann cevaplannda genel sekreterin belgesini reddettiklerini soyledim, ayrıca Papandreu'nun genel sekreterin belgesi için "şimdiye kadar yaptığı en olumsuz teklif dedigini anlattım. Bizim yapıcı tutumumuzu izah ellim ve onlann tutumu da kendiliğinden ortaya çıktı" şeklinde konuştu. Halefoğlu, bu sözleriyle Rıımiarın genel sekretere yeni koşullar öne surdukleri yanıtının "ret" olarak anlaşılması gerektiğini vurguladı ve Kıbrıs Runı Yönetimi ile Yunan Başbakanı Papandreu'nun Kıbns konusunda yapıcı olmayan bir tutum izlediklerini ifade etmiş oldu. Halefoğlu, "Kıbns'ta bundan sonra ne olacak?" sorusuna ise "Ne olacağını BM Genel Sekreteri'ne sormak lazım" şeklinde yanıtladı. Halefoğlu, "Türkiye, Perez de Cuallar'ın Rumlann yanıtını açık bir şekilde 'bu ret anlamına gelir' diye tescil etmesini istiyor mu?" şeklindeki bir ikinci soru üzerine "Türk tarafının müspel tutumu ortadadır. Rum tarafının da Yunanistan'ın destegi ile takındıgı menfi tutum ortadadır. Herhalde buna göre bir gelişme olacaktır" şeklinde konuştu. Halefoğlu, açıklamaları sırasında TürkiyeAvrupa ilişkilerinde uzun sure bir pürüz oluşturan Avrupa Konseyi dönem başkanlığı sorununun olumlu bir sonuca bağlanması hakkmda da açıklamalarda bulundu. Bakanlar Komitesi'nde Türkiye'nin dönem başkanlığı için yapılan oylamada Norveç ve Danimarka'nın iç politika nedenlerivle aleyhte oy kullandıklannı vurgulayan Halefoğlu, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin takındıklan olumsuz tutum konusunda da şunları söyledi: "Yunanistan ve Kıbnslı Rumları marazi bir şekilde başvurmakta oldukları Tjrk aleybıarlıgtndan şimdilik ceydırmanın pek mumkun olmadığı anlasılıyor. Ancak diger ülkeler gerçekieri eninde sonunda görecekler ve oylarını. fikirlerini degiştireceklerdir." Halefoğlu, "Avrupa ile ilişkilerimizin 1985 le gelişecegini belirimiş, 1985 ııı bir açılma yılı olacağını söylemistim. Gönıyorum ki, bu söylediklerim birkaç ay gecikmeyle gerçekleşmektedir. OECD Başkanlığı ve bu gelişmeler Türkiye ile Avrupa ilişkilerinin rayına otunnakta olduğunu gostermektedir. Umanz ki bundan sonra Avrupa ile daha iyi bir işbirligine kavuşacağız. Bundan sonra zannediyorum ki, Avrupa Konseyi ile ilişkilerimiz daha ahenkli, daha yumusak bir çerçeve içerisinde cereyan edecektir" şeklinde konuştu. Halefoğlu, aynca Bonn'da yaptığı görüşmede Federal Alman Dışişleri Bakanı Genscher'in AvTupa Konseyi Bakanlar Kornitesi'ndeki oylama için kendisini Türk tarafına koyarak, "Umanz ki artık bu son çatışmaraız olur" dedigini de aktardı. Halefoğlu, "Avrupa Konseyi ile sorunlar halledildi. Ancak Yunanistan'ın engellemesi nedeniyle AET ile UişkOerde normalleşme sağlanamıyor? Bu konuda ne yapmayı duşünüyorsunuz?" şeklindeki bir soru üzerine de şöyle konuştu: "Onu da zaman içinde halledeceğimizi umuyorum. Yunanistan bizi yalnızca Yunanistan için degil, her yerde gay ridostane bir tutum içinde görmektedir. Ancak Avrupa Konseyi örneginin de gösterdiği gibi Yunanistan bu harekelini ancak bir yere kadar götürebilmektedir ve izole oldugu zaman da kendisini bazı şeyleri kabul etmek zorunda hissetmektedir. Avrupa'daki konsensus mekanizması da bu şekilde çalışmaktadır. Binaenaleyh zaman içerisinde Vunanistan'ın bu direnişinin kınlacağına inamyorum" Deniz ulaşımmda tenzilatlar İSTANBUL (UBA) Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne bağlı şehirierarası çalışan gemilerde uygulanacak tenzilatlar belirlendi. Denizcilik işletmeleri yetkililerinden edinilen bilgiI ye göre, söz konusu tenzilatlann yapdabilmesi için belgelerin önceden bildirilmesi gerekiyor. Tenzilatlar ise öğrencilere iç hatlarda yüzde 10 dış hatlarda yüzde 10, basın mensuplarına iç hatlarda yüzde 50, dış hatlarda yüzde 30, çocuklara iç ve dış hatlarda yüzde 20 olarak uygulanacak. Katherine Hepburn, 19S2'de çevirdiği "Müyoner Kadınlar" fibninde bir Balmain tuvaleti ile (ustte), Balmain daha pekçok yüdıv giydirmişti. Josephine Baker, Jennifer Jones, Vivian Leigh, Brigitte Bardot, Marlene Dietrich, Sophia Loren bunlardan batUanydu 197980 kışı için Balmain 'in şık bir tayyörü. Ünlü manken Jerry Hall sunuyor sağda). SelçukEfes Festivali SELÇUK (OM.) 23. Uluslararast SelçukEfes Kültür Sanat ve Turizm Festivali bugun Büyük Tiyatro'daki tören ve gösterilerle başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu'nun da katılması beklenen festival, saat 10.00'da başlayacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog