Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

FELSEFECÎLERLE SÖYLEŞÎLER felsefecilerimiz konuşuyor KDV dahıl 1350 lira, Say Dağıtım Nunıosmaniye Cad. Türbedar Sok. 4/1, tstanbul Arslan Kaynardağ Cumh 62. Yü; Sayı: 22153 Mmrtş r I T I U H SnerdU ABD'nin silah gücüne ve devlet terörüne basvurması karşısında aynı yöntemleri ve araçlart kullanarak başan sağlamak çok zordur. Libya temsilcisine, büyük güçlere karşı bazen silahsız mücadele ile, barışçı yöntemlerle çok başanlı sonuçlar elde edilebileceğini söyledim. Libya, barışçı yöntemlerle, kendisi için oluşan sempati ve dayanışma ortanum iyi değerlendirirse, pekçok engeli aşabilir. ABD"yi dünya kamuoyu Onünde uluslararası terorizmin sorumluluğuyla baş başa bırakabilir. Bu yöntem, Libya deneyimini ilginç kılmakta, silaha karşı silahla, şiddete karşı şiddetle tepki göstermekten veya başka bav ülkelerdeki eylemlere maddi destek sağlamaktan daha etkili olacaktır. BARIŞA ÖZLEM Prof. Dr. Hüsnü A. Göksel JSOÛ lira. Çağdaş Yayınlan: Türkocağt Cad. 3941 Cagaloğht htanbul Kurucusu: Yunus Nadi 120 TL.(KDV dahit) 27 Nisan 1986 Pazar s ^f: Libya Büyükelçisi Abdülmalik'e "geçmiş olsun" ziyareti yaptı Eceyit: ABD devlet terörü uyguluyor ANKARA, (Cumhuriyet Bü rini iletti ve can kayıplan için rosu) Kapatılan CHP'nin es başsağlığı diledi. ki Genel Başkanı Bülenl Ecevit, Görüşme sırasında ABD'nin dün Libya Halk Bürosu Sekreteri saldınsını oldukça ağır ifadelerMubammed Abdölmalik'i ziya le eleştiren Ecevit, ABD'nin davret ederek, "acımasız bir ranışııu "devlet terbrii" ve "ulussaldırganuk" olarak nitelendirdi lararası terorizm" olarak niteğı ABD'nin Libya'ya saldınsm lendirdi. dan dolayı geçmiş olsun dilekleEcevit, Libya yönetimine ABD'ye aynı yöntemlerle karşılık verraemesi çağnsında bulundu ve "banşcı yöntemler'le "silahsız mücadele" yürütülmesinin gereğine işaret etti. Bülent Ecevit, "ABD'nin saldınsı diinya kamuoyunda Libya1 ya karşı yaygın bir sempati ve dayanışma ortamı otuşturmuştur. Libya, banşçı yöntemlerle bu ortamı iyi değerlendirebilirse, birÖZAL'DAN JEST: çok engeli aşabilir. ABD'yi dünLtBYA TtCARET ya kamuoyu onünde, ulusiararaa terorizmin sorumluluğuyla baş BAKANI HAFTA YA başa bırakabilir, bırakmalıdır" ANKARA'DA şeklinde konuştu. Ecevit, AbdülKADDAFÎ'DEN malik'le yaptığı göruşmeden sonCORBAÇOV'A ra şöyle konuştu: ECEVtT VEABDÜLMALtK Bülent Ecevit, dun Llbya'ntn An •ÖNEMLİ' MEKTUP "Libya benim gonlumde ozel kara Büyükelçisi AbdübnaUki ziyaret etti, "geçmiş olsun" dedi. Eceyeri bulunan bir ülkedir. Bunun NİUY KARMAN'ın vit, görüşnu sonrası yaptıği açıklamada ABD'yi devlet terörü yönhaberi 6. Sayfada temleri kuüanmakla suçladı. (Fotoğraf: RIZA EZSR) (Arkast Sa. 8, Sü. 3'te) 12 Mart'tan Bir Kesit... Trablustan Ertelenen :en hafta boyunca uluslararası basının istilasına uğrayan Libya başkentinde, mesleğin doğası olan rekabet, hemen hiç işlemedi. Birbirlerine sıra ikram eden, fılm, kaset, kalem, bloknot değiş tokuşu yapan gazetedlerin sayısı epeyceydi. tlhan Selçuk Açıklıyor iverbey Işkence Nasıl yapıldı, nasıl belgelendi? Bugün 11. Sayfada Atinadan Bu kez de Mykonos'ta STELYO BERBERAKİS Turistlerin "cennet adası" dedikleri Mykonos'u ilk gördüğünüzde sakın hayal kırıklığına uğramaym. Çorak bitki örtüsü ve ıssız görünümüyle geminin güvertesinden gördüğünüz adanın neresinin "cennet" olduğunu kendi kendinize sormanız çok doğal. Ftunsa'da Amerikan Bankası bombalandı Başlarken 12 Mart olağanüstü döneminde, tlhan Selçuk, sonradan "işkence merkezi" olduğu saptanan "Ziverbey Köşkü"ne götürüldü. Erenköy'de 27 dönümlük arazi ortasında bulunan bu köşk, Istanbul Sıkıyönetim Komutanı Faik Türun ve yardımcısı Memduh Ünlütürk'ün emri alttnda bulunuyordu. tlhan Selçuk, işkence altında bir ay sorguya çekildi ve elinden yazılı ifadeler alındt. El yazısı ile yazdığı bu ifadelehn içine tlhan Selçuk, özel bir yöntemle "akrostişler" yerleştirdi. Amacı, bu yazılı ifadeler, ilerde açıklanırsa, Ziverbey 'deki işkenceyi kamtlayıp belgelemekti. İşkence köşkünde zorla alınan yazılı ifadeler şimdiye değin günışığına çıkarılmamıştı. Bunlar işkenceli sorgulamayı yapan örgutün başmda bulunan Faik Türün'un ve Memduh Ünlütürk'ün elindeydi. İlk kez bu yıl 12 Mart'm yıldönümünde Tercüman Gazetesi'nde bu elyazılı ifadeler yayımlandı. Böylece, işkence belgelerini yayımlamış oldu. tlhan Selçuk bugünden başlayarak olayın iç yüzünü anlatmakta ve belgelerin açıklamasını yapmaktadır. Strasbourgdan Taşra manzamlarL.. HADİ ULUENGİN ~ Taşra, seda olarak estetik bir kelimedir. Çağnşımlan subjektiftir. Ve Strasbourg bir taşra şehridir. Avrupa Sarayı burada olsa da, Strasbourglular, kendileri de inanmadıklan halde, "Artık biz de Avrupa'nın ikinci başkenti olduk" deseler de bu böyledir. Özal: Enosis peşindeler GELENDOST'tan YALÇ1N DOfiAH Paris'ten Tabiindaki Hoşgörü ve Beld ISPARTA Aynı yörede 2 gün üst üste siyasi amaçla dolaşmak ilgiyi azaltıyor, gezideki tansiyonu da düşürüyor. Isparta il sınırları içinde iki gündur, arka arkaya temel atan, açı(Arkası Sa. 8, Sü. 5'te) Hayal olarak gdrsânler; Adada Türkiye'nin garantisi, hem de kuvvetli bir garantisi olmayan bir şekli Türkiye kabul etmez. Çünkü tecrübeler göstermiştir ki, bu şekilde vaktiyle Türk yurdu olan birtakım adaları biz Yunanlıya kaptırmışız. Bu sefer bu is burada kalır. Enosis'i hayal olarak görsünler. FARUK BİLDİRİCt ISPARTABaşbakan Turgut Özal, Yunanistan'ın Kıbrıs konusundaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerini dün de sürdürerek, "Yunan Başbakanı ve Rum tarafı, hâlâ bir Enosis peşindedir" dedi. özal, Kıbns'ta "Türkiye'nin kuvvetli bir garantisi" olmavan hiçbir çözümü kabul edemeyeceklerini yineledi. Başbakan, bir başka konuşmasında da "Butun dunya, Türklere ne oldu, birdenbire ilerlemeye başladılar, diyor. Sağısolu da bayağı korkutmaya başladık" diye konuştu. Başbakan özal, uç günluk Antalya ve Isparta gezisini dun tamamladı. Özal, gezinin dünku bölümünde öğlene kadar gazete cilerden uzak kaldı. Isparta'da Eğitim Tugay Komutanı Tümgeneral Yusuf Haznedaroglu'nu ziyaret eden özal, helikopterle yanında bazı bakanlar olduğu halde önce Sütçüler ilçesine gitti. Özal'ın Sütçüler'deki konuşmasını helikoptere alınan TRT ve a.a. muhabirleri izleyebildiler. a.a'run haberine göre, Özal, buradaki konuşmasmda, "Demokratik idarenin en önemli vasfı halktan korkmamak, onunla devamlı irtibat haiinde olmaktır" dedi. 500 hatkk Sütçüler otoma(Arkası Sa. 8, Sü. ö'da) KtPRİYANU: ÖZAL ŞANTAJ YAPIYOR 1yi Pazarlar. Bugün kendinize zaman aymn. Bugün Dergi okuyun. Horoz dövüsu: Dünyantn en iyi damızfık hinthorozlarının yetiştiği Ege'de bir dövüş ızlenimleri. Rio, pîajlar, güzeüer: "Demokrasi plajlarda var" sözü doğru mu? Cumhunyeı Dergı bugun ve her Pazar Cumhuriyet'le bırlıkıe. Bayınızden ıstevınız. Gazeteci sır saklamaz mı? SABETAY VAROL ~ Fransız yasalannda basın mensupları için meslek sırrı saklama özgürlüğüne ilişkin bir kural yok. Ama Patron Sendikalan Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Guy Brane'ya düzenlenen başarısız suikast olayımn sanığı Libiration muhabiriyle fotoğraflamnca, sorgu yargıcı, muhabiri gözaltma aldırdı. 8. Sayfada Madridden Oksay: tçeride petrol ucuzlamayacak 10 dolara petrol aldık Devlet Bakanı Kâzım Oksay netback anlaşmaları ile geçen aylarda 10.84 dolara kadar petrol ithal edildiğini.ancak dünya piyasalannda fıyatlann yeniden yükselme olasılığı karşısında içerde akaryakıt fiyatlannm ucuzlatılamayacağım söyledi. Oksay'ın açıklamasma göre tran sabit fiyatla petrol satmakta direniyor. Cezayir'den alacağımız petrole varil başına 15.40, Sovyetler'e 13.40 dolar ödeyeceğiz. Ekonomi Servisi Devlet Bakanı Kâzım Oksay, Türkiye'nin çeşitli ülkelerle yaptığı "netback" anlaşmaları sayesinde ham petrolün bir varüini 10.84 ile 18.32 dolar arasında değişen fıyatlarla ithal ettiğini açıkladı. Devlet Bakanı Oksay Iran'la benzeri bir anlaşma yapılmasma yönelik görüşmelerin sürdü?ünü, Sovyetler Birliği ile de geıccek günler içinde "netback" usulüyle 500 bin ton petrol ithalatı anlaşması imzalanmasının beklendiğini söyledi. Ham petrol fiyatlannın dünya piyasalanndaki duşüşü karşısında Türkiye'nin petrol ithalatmda izlediği politika ile petrol sektöründeki son gelişmeleri duyurmak amaayla dün Istanbul'da Sheraton Oteli'nde bir basın toplantısı düzenleyen Devlet Bakanı Kâzım Oksay: "Dünya çapında fîyaüar düşerken, eski bağlantılı fiyatlaria petrol ithalatı yapılamazdı. TÜPRAŞ ikmalci ülkelerden ham petrol anlaşmalannın fiyat maddelerinin tekrar gözden geçirilmesi ve ham petrol fiyatlannın netback esaana göre yeniden belirlenmesi hususunda talepte bulunmuştur. Bu talebe ilk Suudi Arabistan olumlu yanıt verdi ve söz konusu Ulkeyie 1 milyon tonluk netback anlaşması imzalandı. Irak ile daha sonra 4 milyon tonluk, Cezayir ile de 500 bin tonluk benzeri yolla anlaşmalar imzalanmıştır. ıran, sabit fiyatlarda direniyor. Aynca fiyatlann da her ay gözden geçirilmesini savunuyor. Ancak görüşmeler sürıiyor. Bir anlaşmaya vanlabilecegini umuyon ö " diye konuştu. Oksay, Bakanlığına bağlı petrolle ilgili kuruluşlann genel müdürlerinin de hazır bulunduğu basın toplantısmda, Libya ile 25 Eylül 1985'te imzalanan 3 milyon ton, yıllık ham petrol anlaşmasının 1 Ocak 1986 ile 30 Eylül 1986 döneminde uygulanmak üzere 1.7 milyon tonluk netback ham petrol anlaşmasına çevrildiğini kaydetti. Oksay'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye daha önceden 29.50 dolara ithal ettiği, Cezayir Sharan Brent ham petrolune nisan fiyatıyla 15.40 dolar, Sovyet ham petrolüne de yaklaşık 13.40 dolar odeyecek. Oksay, "Türkiye'nin ithal ettiği ham petrolün fiyatının 10 dolara kadar düşmesi karşısında içerde akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik duşunülüp, düşünülmedigi" şeklindeki bir soruya "Tüne" dergisinin 14 nisan tarihli sayısındaki "Tüketiciler için ucuz petrol ureticiler icin tehlikeii bir gelişme" başhkh yazıdan alıntılar yaparak, yanıt verdi. Oksay, soruya karşılık olarak, "Fiyatlardaki hızlı diışuş üretki ülkeleri uretimi azaltmaya ve yeni önlemler almaya zorluyor. Petrol üreticilerinin. biı(Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) Gonzalez'le yeni bir dönera NtLGÜN CERRAHOGLU Bütün göstergelerin, erken seçimin başan getireceğini ortaya koyması üzerine, Başbakan Felipe Gonzalez, Meclisin kendi kendisini lağvetmesi için gerekli kararnameyi hazırladu VVashington'dan Flüt ustası ve Japon mııtf ağı TANJU AKERSON DÜNYANIN 5. BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ tstanbul Boğau'nı BaitalimanıKanitca mevkilerinde aşacak olan 1 Boğaziçi Köprüsü. Çiğ güvercin yumurtasını tahta çubuklarla yakalamaya çahşırken, "Tek yapmadığım şey, beste" diyor flüt virtüözü Jean Pierre Rampel. "Geçen yüzyılda besteciler aynı zamanda kracıymış... Şimdi uzmanlaşma çağındayız..." BoğaziçFne yeni çehre İkinci Boğaz Köprüsü'nün yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Köprünün ayakları için 750 bin metreküp hafriyat yapılacak, 130 bin metreküp beton kullanılacak. Köprüde kullanılacak asfalt miktarı 33 bin 400 metreküp, kablo ağırlığı 9 bin 800 ton olacak. Köprü için 275 bin metreküp çelik boyası kullanılacak. • Uzayda savaş provası. • Lizbon'da onbinlerce k'ışi Karanjil DevrimVni kutladı. 3. Sayfada • Her 4 dakikaya 1 gol 12. Sayfada • Özal'ın zam politikasma işverenlerden eleştiri: Pamuk gibi beyaz olduk. • Halefoğlu Avrupa ile isler rayına oturuyor. 14. Sayfada SERPİL GÜNDÜZ İkinci Boğaz Köprüsü'nün yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Biri Türk, 4'ü yabancı 5 müteahhit firmanın oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından inşası SHP Çankaya ilçe kongresinde üç üste çekişti Kurukay provası Genel merkezdeki sendikacüar ve Angın'ın desteklediği Zafer Akkan, 132 oyla seçilirken diğer adaylardan Servet Güneş 94, tbrahim Tez 93 oy aldı. Genel merkezdeki yönetim kavgalarım eleştiren Ankara il Başkanı Enuntmluoğlu, ABD Libya çatışması konusunda Reagan ve Rogers'ı sert bir dille suçladı. 7. Sayfada UĞUB MUMCU GÖZLEM Arap Muhipliği... Başbakan Sayın Özal, Hindistan'a giderken uğradığı Suudi Arabıstan'da Kral Fahd ve Velıaht Prens Abdullah Bin Abdülaziz ile görüştükten sonra şöyle konuşmuştu: Kral ve beraberindekıler özel olarak da Türkıye'de mülk (Arkosı Sa. 8. Sü. I'de) yapılacak olan köprü, 1988 yılı sonunda tamamlanmış olacak. Köprü inşaatı için yurtdışından getirilen 101 milyon dolarlık dev iş makineleri Kanlıca ve Baltalimanı sırtlarında toprağı deliyorlar, kazıyorlar, hallaç pamuğu gibi atıyorlar. Butun inşaat tamamlandığında 1090 metrelik ikinci köprünün yanı sıra 217 kilometre uzunluğundaki KınalıSakarya Otoyolu projesi gerçekleştirilmiş olacak. Müteahhitler Konsorsiyumu Genel Sekreteri Halim Agaoglu, dünyada ihale edilen en buyük otoyol projesi olarak nitelendirdiği 217 kilometrelik "KınalıSakao'»" otoyolu için çalışmaların çeşitli yerlerde kurulan 6 şantiyede başladığını bildirdi. Ağaoftlu, satın alınan 101 milyon do(Arkası Sa. 8. Sü. I'de) Londra'dan Akdeniz'den öyle bir gece RAGIP DURAN Ğnceden sözleşmiştik, kalktık 'Akdeniz Bahçesi' lokantasına konduk. Patron Kıbrıslı Rum. "Oğlum fınndan ne çıkarsa, getir yavaş yavaş..." Sonra vurduk yağmurlu sokaklara. Kendimize gelir gibi olduk. A N K A R A TAŞI 7. Sayfada 10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog