Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 KÜLTÜRYAŞAM TVde Türk Sineması 26 NfSAN 1986 TELEVtZYON 08.00 Açıhş ve Program 08.01 Açık Ögretim ProfJJr. tlker Punaa "Para ve Banka" DoçJ*. Nahiı 78re "Uhıshmmsı fktiset", Doç Dr. Engın Aıaç "Devlet Bütçes". Prof.Dr. Yüksel Ülken "Atatürk tlktteri ve tnküap Tarihi" ve YnLDoçDr. Zulal Batpuıar ile Mkhatt Smilh "lngUizce" dersknni veriyoriar. istanbul Anıatör Tîyatro Günleri'nde 22 topluluk var Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği 2. İstanbul Amatör Tiyatro Günleri'nde dört konuşma, bir seminer, yirmi iki gösteri yer alacak. Kültür Servisi Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği " 2 . İstanbul Amatör Tiyatro Günleri" 511 mayıs tarihleri arasında yapılacak. Prof. Özdemir Nutku'nun açılışta yapacağı "Tiyatro Bilimi"nin yanı sıra "Oyunculuk Kgit i m i " konulu konuşmaları, "Sahne Uygulaması" konulu bir semineri, Zehra tpşiroğlu'nun "Türkiye'de Brecht" ve "O>n Başak'ın "Modern Dram a" konulu konuşmaları ve 22 amatör ya da okul tiyatro tupluluğunun gösterisi gerçekleşecek. Okulun 230 kişilik tiyatro salonunda yapılacak ve biletleri 300 liradan satılacak olan "2. Utanbul Amatör Tiyatro GunJeri'nde Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları da VVilliam Shakespeare1 in "Troilos ile Kressida"sını sahneleyecek. İstanbul dışından gelecek topluluklan okullarında konuk edeceklerini belirten Boğaziçi Üniversitesi Tiyatro Kolu, eğer sanat kurum ve kuruluşlarından destek görebilirlerse "tstanbul Amatör Tiyatro Günleri'ni uluslararası düzeyde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söylüyor. 5 mayıs pazartesi günü saat 13.00'te Prof. Özdemir \utku'nun "Tiyatro Toplumbilimi" konulu konuşmasıyla başlayacak olan "2. İstanbul Amatör Tiyatro Günleri"nin programı şoyle: 5 mayıs pazartesi 15.30'da Işletme Fakıiltesi Oyunculan'nın sunacağı "Zâhir*", 18.30'da Özlem Güveli'nin tek kişilik gösterisi "Pitekantropus Üzerine Çeşitlemeler", Gürhan Başaran'ın "Istanbul'un Taşı Topragı Altın" adlı meddah gösterisi, 21.00 Boğaziçi Üniversitesi Oyunculan'nın sunacağı "Troilos ile Kressida". 6 mayıs salı 13.00 Özdemir Nutku'nun "Oyunculuk F.ğitimi" konulu konuşması, i5.3O'da Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nun sahneleyeceği "Rehine", 19.00'da Kartal Sanat Işiıği'nin sunacağı "Godot Geldi", 21.00'de Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tiyatro Topluluğu'nun sahneleyeceği "Cephede Piknik", 7 mayıs çarşamba 10.00'da Özdemir Nutku'nun vereceği "Sahne Uyarfaması" semineri, 17.30'da Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tiyatro Topluluğu'ndan " G r i Oyun"', 20.30'da Bora Seckin'in "Öyle Bir Hikâye" adlı tek kişilik gösterisi, 8 mayıs perşembe 13.00'de Zehra Ipşiroglu'nun "Türkiye'de Brecht" konulu konuşması, 15.30'da Genç Oyuncuları'nın sahneleyeceği "Müsahipzâde Celâl", 17.30'da Çağdaş Oyunculann sunacağı "Haneler", 20.30'da Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nun oynayacağı "Sırca Kümesi", 9 mayıs cuma 13.00'de Oya Başak'ın "Modern Drama" adlı konuşması, 15.30'da Cumhuriyet Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'ndan "Çürük Elma", 18.30'da Deneysel Sahne Stüdyo'nun sahneleyeceği "Trajedi", 20.30'da Tiyatro Atölye'nin sunacajı "Yaşuı Anuuyor" 10 mayıs cumartesi 10.00'da Girkaa Btfana'ın tek kişilik gösterisi "Tüy", ve Cüneyt UzunlarTi tek kişilik gösterisi "MayakoTskiden", 13.30'da Sanyer Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Kolu'nun sunacağı "İstanbul'dan Nağmeler", 17.30'da ve 2O.3O'a Metropol Gençlik Tiyatrosu'nun sergileyeceği "MaratSade" yer alıyor. "2. İstanbul Amatör Tiyatro Günleri" pazar günü 11.00'de Genç Oyuncular'ın "Utanç Duvarlan", 14.20'da Sanyer Halk Eğitim Merkezi'nin "Rumuz Goncagül", 17.30'da ve 20.30'da Yalnız Sahne'nin " Ö l ü > ü Gömün" adlı oyunlannın sahnelenmesiyle sona eriyor. Ozetle Frankfurt Kitap Fuarı Bu yıl 16 ekim tarihleri arastnda yapılacak olan Frankfurt Kitap Fuan 'nın ana konusu Hindistart. Bu nedenle 27 Hintliyazar, fuara çağrılacak ve Hindistan edebiyatını konu alan iki günlük bir sempozyum düzenlenecek. Aynca Frankfurt 'ta yapüacak bir "Hindistan Fılmleri" gösterisinde, bir ay süreyle 40 Hint filmi gösterilecek. 10.00 Çocuklar fçin 13.00 Denizlerin Olağanüstü Yaraüklan 2 Bu bölümdt "Sepa Latimanus" adı venlen dev müıtkkep baUgınut yaşayifi ve Ğzellikleri konu ediliyor. 1330 Gençler İçin Müzik 13.50 Nutuk'tan Bu boltimde, Atatürk'On Doğu Cephesi'ndeki haıtkâta, GümrO Anllaynasına ve Gtdiz Taamızu'na ilişkin açıklamaian yer alıyor. Casino Beringen Mizah Yarışması Belçika "Casino Beringen 9. Uluslararası Mizah Yarışması" bu yıl reklam konusunda düzenleniyor. Yanşmaya katılacak olan karikatürler, 326 ekim tarihleri arasında Belçika'nın Beringen kentinde sergilenecek. Tüm üikelerden dileyen herkes, reklam konusu isleyen 40x40 boyutlannda en fazla 3 karikatürle bu yanşmaya katüabiliyor. Yarışma sonunda yapılacak değerlendirmede 7 öditl ve 3 mantiyon verilecek. (ANKA) 14.00 Haberler 14.05 Yaşayan Beden Progromm bu bOliimOnde kalbimiz antatılıyor. 14.30 Sami Paşazade Sezai özel programı 14.50 Tarihte Bu Ay 15.15 Kara Şimşek: Kayıp Araba Bu boltimde, Devon'm denediğı yenı ve (ok değerli bir araba bir kadrn urafından çalımr. Michoel arabayı butmaya çakşır llk olarak büyük bir otomobil fuanna gider ve oraya gelen ambalan incelemeyt bafiar. Fuer sorumlustd, Susan'la kendim ahcı olarak gösıerıp ondan bir feyier öjrtnmeye çalışmaktadır. 16.00 Türkiye İlkokullararası Halkoyunlan Finalinin Naklen Yayını 18.10 Televizyonda Sinema: Düuyanın Efendisi (Aymttlı büt> yandaki satuniarda) ÇOCUKLUKAŞKI Adam öldürdüğünüsaıup Almanya'ya kaçan ve orada boksör olan Murut (Cüneyt Arktn), çocukluk arkadap Lale'yi (Müşerref Tezcan) sevmektedir. Ciineyt Arkuı boks şampiyonu Hayatıauzın En Güzel Ydları / Yönetmen: Süreyya Duru / Oyuncular Ciineyt Arkın, Müşerref Tezcan, Süleyman Tiıran, Bilal Inci, Bora Ayanoğlu, Ekrem Gökkaya, Mualla Omay, Kayhan Yıldızoğlu, Necip Tekçe, Recep Filiz. Sinan Ecer, Adnan Mersinli / 1972 yapımı / 95 dakika. Kiiltiır Servisi Yapımcı yö.netmen Süreyya Duru'nun uluslararası alanda da adını duyurmuş "Bedrana", "Kara Çarşaflı Gelin", "Güneşli Bataklık", "Derya Gülü" gibi toplumsal içerikli yapıtlanndan önce çevirdiği, sinema açısından önemli sayılmayan bir filmi ekrana geliyor. Erdoğan Tttnaş'ın senaryosundan alınan 1972 yapımı, "Hayatımızın En Güzel Yıllan " , sinema dün'Rsında yankılar uyandırmış, 194A Oscar'ının sahibi VVilliam W>ler"ın "The Best Years of Our Lives"yla adından başka ilgisi olmayan tipik bir Ciineyt Arkın filmi. Ciineyt Arkın, bu filmde boks eldivenleriyle ringe çıkıp kıyasıya yumruk sallıyor ve şampiyonluk kazanıyor. Hem de bir yabana ülkede, Almanya'da. Artık doğruluk derecesini siz hesap edin. Sinemacı bir aileden gelen 56 yaşındaki Süreyya Duru, 1954 yıhndan bu yana yapımcı, yönetmen olarak film Dram, avantur, gerilim türünde 40 dolayında filme yönetmen olarak imza atan Duru, son yıllarda sinemaya egemen olan bunalım ve sansürle sık sık uğraşmak zorunda kaldığı için film çevirmiyor. Bir bölümu Almanya'da çekilen "Hayatımızın En Güzel YıllarT'nda Süreyya Duru'nun da kısa bir rolu var. Alman polis komiserini canlandırıyor. 1966 yıhndan bu yana aralıksız film çeviren, son dönemde yönetmenliğe de soyunan Cüneyt Arkın (49), bu filmde yanlışlıkla adam öldurdüğunu sanarak yurtdışına kaçan bir boksörü canlandmyor. Bu filmde Cüneyt Arkın'uı karşısında başrolü bir şarkıcı oynuyor. Organizatör eşi Mahmul Tezcan'dan aynldıkta sonra eski soyadı "Akay"ı kullanmaya başlayan Türk Sanat Müziği solisti Müşerref Tezcan (33), üniinü daha çok gazino sahnesi ve plaklarla yaptı. 1971 yılında girdiği sinemada 20 kadar filmin başrolunde ovnayan sanatçının belli başlı yapıtları " B a b a " , "Acı Sevd a " , "Elif ile Seyda", " K o puk", "Kara Dogan", "İhanet", "Meryem", "Zalim Avcı." Çocukluklan birlikte geçen üç yakın arkadaş, her yıl aynı gün buluşarak geçmiş günleri anarlar. Bunlardan Murat (Cüneyt Arkın) boksörlük yapmaktadır. Öbür arkadaşlardan biri organizatör (Süleyman Turan), öbüru polistir (Bora Ayanoğlu). Murat, çocukluk arkadaşı Lale'yi (Müşerref Tezcan) sevmektedir. İki genç evlenmeye karar verirler. Murat'ın babası bahkçı Ali Reis (Bilal İnci) içkiyi fazla kaçırdığı için kıa ailesinden istemeye gidemez. Bunun üzerine Murat kendi gider, ama Lale'nin babası (Kayhan Yıldızoğlu) bu evlenmeye karşıdır. Murat, çıkan bir kavgada yere yıktığı adamı (Ekrem Gökkaya) oldurduğunü sanıp Almanya'ya kaçar. Orada kimlik değiştirip, boks maçı sırasında Alman bokiör hastalanınca çaresiz kalan Murat, onun yerine ringe pkıp, Italyan boksörle dövüşür. O sırada İstanbul'dan gelen bir arkadaşından öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını öğrenır. Artık Murat için yeni bir yaşam başlamakıadır... Gernot Winischofer keman resitali 20.00 2030 20.45 21.15 Haberler Hava Duromu Cumartesi Oyunn Stüdyo İstanbul M.AIi Erbil ve Cansu Akbel'in sunduklan programda sırasıyla fu sonatçılar yer alıyor Ahmeı Ozhan, Setafıattm Alpay. Can Etilt. Caşkun Demır. Füsun Onal. Klips. Nil Burak. Nurhan Damaoğlu, Mehmel Ertial, Ercü. Grup Otoban ve Dtlek Bale Grubu. 22.15 Televizyonda Türk Sineması: Hayatımızın En Güzel Yıllan lAynntıh bilgi yandaki satuniarda) Avusturyah kemancı Gernot Winischofer, 10 mayıs cumartesi günü saat 15.00'te Emirgân Parkı Beyaz Kösk 'te bir resital verecek. W. Schneiderhahn ve M. Rostal'in öğrencisi olan sanatçı, rtshaünde J.S.Bach, Beethoven, Brahms, Şostakoviç ve Sarasate'nin yapıtlannı seslendirecek. Winischofer'e resitalde Klagenfurt Konservatuvan öğretim üyesi, piyanist E. Feodoroffeşlik edecek. 23.55 Haberler 24.00 kapanış RADYO T R T I K.00 Açılıj, program ve k ı u haberler. 05J5 Ezgi kervanı. 0S» Beraber ve solo sarkılar 06.00 Kflye haberler. 06.30 Gflnaydm 07J0 Haberler 07.48 Bölgesel yıyın. t».*0 Kısa haberler 09.05 Çocuk saatı. 10.00 Kısa haberler 10.95 Arkasi yann.10.25 Hafif müzik 1035 Hafif Türk mOzjfc. 10.50 Oinleye dınleyc 11.00 Kısa habertor. 11.05 Hafta sonu. 12J5 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 MOzık. UJOBOIgesel yayin ve reklamlar. 15.00 Kısa haberler. 15.05 Hafif muzık. 15J0 TBrkükr. 15.45 Silahh Kuvvetler Saatı 16.00 Kısa haberler. 16J0 Yılların Otesinden. 1435 Solistlerden bırer şarkı. 17.05 Gençlik. 17.2S Dilek kutusu I*U5 Bölgesel yayın. 1L55 Reklamlar. 19.00 Haberler. 19J0 Çesitli ratok. 20.00 Türküler ve oyun havalan. M J t Şarkılar. 20.40 Türkçe sözlü hafif mudk. 21.00 Kısa haberler. 21.05 Yenı sesler. 21J» Beraber ve solo şarkılar. 22.00 Plak aJbümierinden 23.00 Haberler. 23.15 Cumartesiden pazara. 00İ55 Günttn haberlerinden özetler 01.00 Program ve kapanıs. 01.05OS.OO Gtce yayını. T R T I I 07.00 Açıhj ve program. 07.02 Solistlerden seçmeter. 07JO Haberler 07.40 TOrküler ve oyun havalan. 00.00 tki solisttcn şarkılar. 0SJ0 Sabah konsen. O9Ü0 Türkiyem Türkülerim. 09.30 Klasık sazlardan oyun havalan. 09.45 TOrkçe sözlü hafif mOzik. 10.00 Beraber ve solo sarkılar. 10J0 Hafif mOzik. 11.15 Klasık koro. 11.45 TRT gençlik korolan 12.00Gençlıksaati 13.00 Haberler. 13.15 Hafif muzik. 13J0 Beraber ve solo tOrkaler. 14.00 Sanaı dergısı. 14.45 Hafif müak. 15.00 Ezgı kervanı. 15.25 Şarkılar 15.45 Hafif müzık. 16.00 TUrkOler geçıdi. 16.20 Ark.au yarın. 1640 Senfonik roUzik. 17.25 Mahallı sanalçılanmız 17.40 Şarkılar. 18.00 Hafif mOzık. 1S.15 TürkUler. İLM HUsevni fash. 19.00 Haberler 19J0 Yuntan sesler erkekler toplulugu. 20.00 Şarkılar. 2OJ» Çesıth muzık 20.40 Türkuler geçıdı. 21.00 Radyo liyatrosu. 22.00 Klasık koro. 22J0 Bir roman / bir yazardan hıkâyeler 23.00 Haberler. 23.15 Solisıler geçıdı. 2340 Hafif mttzik. 2335 Opera sanalı. 00.55 Program ve kapanıs. T R T I I I 07.00 Açılıj ve program. 07.02 Hafif mUzık 07J0 Sabah konsen. M.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.12 Cumartesi pop. 10.00 Dört mevsimden. 11.00 AlbOjnlerden seçtiklerimiz 12.00 Haberler. 12.12 Cumartesi diskotejı. 13.00 Senfonik müzik. 13.45 Mclodiler geçıdi 14.15 Her plağın bir hikiyesi var 15.00 MUzık bahçesinden 16.00 Mıtolojı ve müzık 17.00 Haberler 17.12 Görunüm. 17.20 TRT çocuk koroları. 17J0 Saz eserlen. 17.45 Türkuler 1S.M Her cumanesı. 19.00 Haberler. 19.12 Görünüm 19J0 TRT gençlik koroları.l9J5 Beraber ve solo sarkılar. 20.00 Gramofon. 21i» GanUmUzde caz. 22.00 Haberler. 1211 GorUnUm. 1120 Gecenın getirdikieri. 23JM Cumarıesi konseri. 24.00 Gece ve muzik. 01.00 Program ve kapanıs. Türk filnıleri Hollandalda AMSTERDAM (a.a.) Hollanda'da Akdeniz ülkelerinin kültürlerinin tanıtılması amaayla ilk kez gerçekleştirilen Akdeniz Film Festivali'ne Türkiye'den altı film katılıyor. Amsterdam'da düzenlenen festival Muammer Özer'in " B i r Avuç Cennet" adlı filmiyle açıldı. 30 nisana kadar sürecek festival boyunca " D ü ş m a n " , " H a zal", " F i r a r " , "Hakkâri'de Bir Mevsim " ve "Gülibik" adlı filmler gösterilecek. Akdeniz Film Festivali'nde başarılı bulunan yapıtlar daha sonra Hollanda'nın öteki kentlerinde de gösterime girecek. 528 66 29526 10 00/412 Timur Selçuk konseri Timur Selçuk, bugün saat 19.00'da Bakırköy tncirli Sineması 'nda konser verecek. Bakırköy Sanat Evi'nin düzenUdiği konserde Timur Selçuk, piyano eşliğinde eski ve yeni parçalarmdan oluşan toplam 22 şarkı seslendirecek. (UBA) TVDE StNEMA TİYATROGÖSTERİ Bir Jules Verne uyarlaması DünyaMiM EfendİMİ / Master of the World) Yönetmen: Wüliam Witney / Oyuncular: Vıncent Price, Charles Bronson, Henry Hull, Mary Webster, David Frankham / 1961 yapımı / 100 dakika. Kültür Semsi 1848 yılında çılgın bir bilgin, kendi yaptığı bir uçan gemiyle dunya ustunde egemenlik kurmayı dener.... O yıllarda henuz üne kavuşmamış olan günümuzün ünlu bilimkurgu yazarı Richard Matheson'un yazdığı senarvo, Jules Vernc'in "Deniz Altında 20.000 Fersah" adlı tanınmış romanının bir tur uyariaması... Oidukça ucuz bir bütçeyle çekilmiş olan film. genelde pek inandırıcı sinema hileleri içermiyor. Adı pek duyulmamış bir yönetmen olan VVilliam Witne>, genelde filmini bir iki sahneye yuklenerek ve oyunculardan en iyi kompozisyonlan alarak kurtarmak istiyor. Korku filmlerinin benzersiz oyuncusu Vincent Price ve o yıllarda yeni parlamakta olan Charles Bronson, oidukça renkli birer oyun veriyoriar Fındık fıstık tuketir gibi izlenebilecek, tipik bir TRT cumartesi aksamı filmi... ORTAOYUNCULAR 143(417 1444327 19*3 BULMACA SOLDAN SAÛA: 1/ Organizaiyon. 2/ Memelilerde ana ile dölüı arasında kan alıp verme ışini sağlayan organ... Saz ya da kamışlan yapılmış kulube. 3/ Kastamonu'nun bir ilçesi... Vila>eı. 4/ Bir tür latlı. 5/ Iskambilde bir kâğıt... Afrika'da bir ulke. 6/ Bucak... Bayram. 7/ Bilinç... Lıfleri dokumacılıkıa kullanılan değerli bir bılki. 8/ Arkanın karşıtı... İsıanbulun bir ilçe!>i. 9'' Işık, elektrik ve ısı ışınımlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı. NÖBETÇİ İÇİNDEN TİYATRO TRAMVAY GEÇEN ÇEHOV'LARDAN Pers 1830 S A R K I BİR DEMET Cuma 21 00 T KadVatMttn NARAYAMATURKUSU NAHA r.ıııı.i 8 10 Pazar 15 00 f tpsı 15 00 18 00 Berkhe "Barış Resimleri" Berk Sanat Galerisi'nde (San Tiyatrosu "ndaki tstasyon Sanat Evi) 29 nisanda "Barış Resimleri" adlı bir karma sergi açılacak. 20 mayısa kadar sürecek olan sergide Dinçer Ehmez, Devrim Erbil, Hale Arpaaoğlu, Mehmet Güteryüz. Cihat Aral, Aydın Ayan, Figen Aydıntaşbaş, Zehra Aral, Arzu Başaran ve Murat Sinkil'in yapıtları yer alıyor. Clesı 1530 1830 Pazar 1530 Pazartesi Salı 18.30 SEHİR TIYATROLARI H»R|ITf M EKTUGRUI 140 n 20 A ÇEHOVVM FRAYN FATIH I526 53 80) Tarık 8UĞRA TURGUT ÛZAKMAN DEIİBAL Turkçan Qöka«< KORT*y Y0n*Mn: Cünayl rÛREL (222324 NtMn) V HUGOU TEPHANY İBİSİN RÜYAS1 EnemUUUIMÛ (2223L'4252627 Nisan) l''A [ AHŞU GENÇLER 21 MZMTBİ » tTtMMN 1 Tuna Otenel ^ EMEK Fransızca/Türkçc Attyazılı GAZİ Franssa/Türkçe Altya2ib147 96 65 M00A. JaponcaAürkçe Aflyazılı337 01 28 Yöneten Rüştu Asyalı 22232425262930 Nısaji Oyun 2 Bötum 1793 Turfcçasi' Esın T«u ÇEÜKKAN YOnaten Jean Loua Marttn BARBAZ (252627 Nısan) Henrik Ibsen BAKIRKOY SANATEVİ ETKINLIKLERI 2030 da 26 Nısan 15.00 da 27 Nisan 16.00 da A K M Buyuk Saton Caz sanatçısı Tuna Öıenel, Ankara'dan İstanbul a geldi. Ötenel, bir süre için "Casino"da konuk sanatçı olarak çalışacak. Aynca 30 nisanda Yıldız Sarayı "Karakol Bınası"nda bir konser verecek. 1/ Fotoğraf makinesinin res'm çekilirken basılan duğmesi. 2/ Bir el aracı... Fin hamamı. 3/ Bir sıvıyı şırınga ile verme... Derviş seiamı. 4/ Arap^a'da "ben"... Kırım hanlanna \erilen san. 5/ Bir soru sozu... Hisse... Bir noıa. 6/ Yuksek rutbeli subaylara verilen genel ad. 7/ Yarı memnunluk anlatan bir unlem... Bir nota.. Telefon sözu. 8/ Eskiden okullarda çcxuklan çalıştırmakla gorevli kimse... İmge, hayal. 9/ Gülmeee. YUKARIDAN A Ş A G I Y A : Türkçesi ve yöneten: Tunç Yalman (222324252C27 Nısan) NORA TİMURSELCUK KONSERİ 26 Mısan Saat 19 00 BAKIRKOY INCIRU SİNEMASI ! Uvun Gunled Salı 1830 Çv ıSOO Peı 2D3C ; Cuma 20X Ctesı 1S0O 2O3OJPazaı 150U 8 3 0 Klasık MUzık Konseri RUCGERO MARCHESİ (Kcmaa) ROBERTO GÜG1İELMO (Pry.oo) Program: Moıan Tartini Paganım Lızst Margola 26 nuan cumanesı uaı: 21.00 KRAL'LA BİLGE TAVŞAN Cocuk oyunu 2 B6Mm Yuneten: Numan laıa Pakner 2425 Nısan saat 1100 ve 1500 de 23 Nisan saat 1500 26 Nisan saat 11.00 27 Nısan saat 1100 m 2. ÇOCUK TIYATROLARI ŞENLİĞİ (2330 Ntoan 1986) Harbrye M. Ertuğrul 23 Naar Cv^amba 11 00 " O n Ecton Efak" (Şatar TıyalraM) 25 Naac Cuma 14 00 A^uıto. Bte*4fy«( Karmca' rTintn) EW» Z I M f M 14 00 Cacut v« Palyaçc ( « u u Ç T j 29 Nmn Salı 14 00 Lokomopor |DD M l ^ 30 N w Ça^nnta 11 00 " D n EO«ı Efk" ( 24 Naan Pmşm*» 14 00 N m y * Koşuyoraun BAytc Mmk T«y" (A Ç T ) 25 N M Cuma 14 00 "Kummz T«to İa Savfcn* Tavşan" (Omramya Ç T ) 26 NMfi C uaı 1100 "ŞarUarnu Oknaan (K*ml San« ı»heı) " N M f l P a n r 11 00 "Oon Conato y* Zaftın Yok (Sany« Halk EUım) 28NMnPHaı 1400 *&*• Btctfry* KvrKl (lyKro Em,) » N v a n S a h 14 00 Maddaft TamM KatsOlan" (Tanat BaıU* Mım T ) 24 Naan uaıaanfta 14 00 "CMOan Olla" fka AMa ç T ) 25 Maaıi Cuma 14 00 Çocuk v. PUyacs" (Ak*u Ç T) 25 Naan C laaı 11 00 "Yutor. Savan Ayı' (Uaaad SarçM T ) 27 Nıaan Pazar 11 00 "AOuatoa BAoagi aa Kannca ' (Ttymro EMa) » N a v P M 14 00 "Baalaı man Baattyaton ım? (Aktıank Ç T ) 2B Nıaan Sak 14 00 AK Baam $am Otoa" (bunoul Saftnaaı) 24 KfcMT PvvMntM 14 0 0 P * BMMH fBOTT. Tıyatıo) AHMET KAYA RESİTALt OORMEN IOPLULUGU HAVA DURUMU BUutlu Bukjdu AMSTEKVUf ÂhMA BOJORAD :Sa« 3S° 12° tr» «• 14° 33° 9° 26" 2T 11» 10* 12» W" tt» w° Buhıdu Buhılkı BONN BfiÛKSEL CENfVRE ctooe :Stf : Yijrnurtu i Buhıllu "Bambo" terör korkusundan Cannesh gitmiyor NEW YORK (a.a.) ABD'nin Libya'ya karşı gerçekleştirdiği saldınnın ardından Amerikan yurttaşlannda giderek artan "teröre kurban olma" kcrkusu sanat dünyasına da sıçradı. Amerikalı iki üıılü yönetmen Sleven Spielberg ve Martin Scorsese, filmlerinin yarısacağı Cannes Film Şenliği'ne gitmekten vazgeçtiler. öte yandan, " R a m b o " n u n yaratıası Sylvester Suülone'nin de davet edilmesine karşın Cannes'a gitmemesi, onun da canlandırdığı kahramanın kişiliğinin aksine "korktuğu" biçiminde yorumlandı. Aynı korku dolayısıyla pop dunyasının ünlü adı Prince ve Manhattan Transfer toplulugu da Avrupa'ya gitmekten vazgeçtiler. hastgisi İ kfirtsı g bdtı c1) 1D <lılöın*"lı Mt* bunııı CJIS 15OO?1!5 Pp Cuma 21 15 C t » 19 00 21 15 PJ..1' 14 00 16 30 SUAOIYE ATLANTK SİNEMASI Vj»nı. 3 rutta ıon Irt 3SS 43 TO Rıy Cooney nnr ıt TTTTn İLK EVLİLİK 0yun2B6lum Yöneton: Leyfâ lecer 22232425262930 Nisan tzmir Diş Hekimleri Odası, "Ağız ve Diş Sağlığı" konulu bir karikatür yarışması düzenledi. Yüksekokul öğrencileri arasındaki yansmada çizimlerin siyah beyaz olması gerekiyor. Yarışmada birinciye 40 bin, ikinciye 25 bin, üçüncüye 15 bin lira ödül verilecek. Yapıtlann en geç 20 mayısa kadar "tzmir Diş Hekimleri Odası, 1399. Sokak, 15/9, Yılmaz Apt., Alsancaklzmir" adresine gönderibnesi gerekiyor. Yanşmaya kattlan karikatürler, Oda yayın orgamnda yayımlanacak ve tzmir Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilenecek. Ağız ve diş sağlığı karikatürleri RockArt seçkisi Şubat ve nisan aylannda Moda Sineması Kültür Merkezi'nde ' 'Rock Art" adlı sergiye katuanlar aynı adı taştyan bir seçki yayımladı. Abdiilkadir Elçioğlu, Altan Erbulak, Berna Kılıçoğlu, Bülan Karaköse, Cemal Şan, Cüneyt Vardar, Deniz Akşekerci, Erdinç Bozoğlu, Gürcan Sön " mez, Güven Erkin, Erkal Hasa^ noğlu, tlhan trem, tlhami Algör, "* thsan Nuri, Kemal Kale, Kenan Erçel, Nuri Kuncebe, Ömer Muz, Sema Büyükcebeci, Sevda Ümit, Sibel özkan, Savaş Çekiç, Şahin Aybergen, Tuncay Batıbeki, Ümit Orartan ve Yunus Nazlı ortak çahşmalarının ürünü olan sergilerine ve seçkilerine adını verdikleri''Rock Art"ı şöyle tanımüyor: "Sanat piyasasından uzakta, sanatla uğrasan, birşeyler üretmeye çalışan insanlann, urünlerini gün ışığına çıkarmalarına yönelik birlikteliğin adı. " Seçkide, genç müzik topluluklartnı tanıtıcı yaulara geniş yer veriliyor. Fatlh Tlyatrosu 19.00 da 26 Nisan 15.00 de "Şafak Türküsü" 26 NİSAN 1986 Saat: 17.00 ORTAKÖY ai poyrazoğlu tiyatrosu 17* BUuHu KAHİRE KÛ4J4 LÛMPfU MOSNOM* UOHİH OSU3 PAHÜ RhAD «KMM :** .YaOmurtı Üsküdar Tlyatrosu : YjOmuriu .Bdulkı :Yjömur»j .Bumtiu .Ap» tr Bulutkı Bulu*) NCW vomc KADIKÖY Halk E^ltim Merkazi KÜLTÜR MERKEZİ Dereboyu Cad. Gise: O.K.M 161 79 43 Emek Sin. 144 84 39 müzikli güldüru/2 bölüm 1 *20 M A Y I S KADIKOY Ofseyer. Vonelen 2UUU LİVANCLİ"^ 'OTHAZOÖl.U ItMINOH OOÇarşatvta îfO SOFVA tr Buhıtkı BuJutb tr TO*YO TRABUISOARP ZÛHİH TB./HİV BukıOu SukıBu Bukıtkı BuluOu 29° W 18° 27» 27» 14» 23° 15* ır> 26 Naan C lan 11 00 SavVk KuUbamu' (TURKBANK) 27 P*aan P u a ı 11 00 'Savğiı KulutMmız HALKEĞİTİMMERKEZİ'NDE O > u n saatterf TÜM OYUNLAR ÜCRETSİZDİR Perj 2100 Cuma ?i 00 C'PS. 1500 £M0C'Pa£if ifıOO 18 S a h 21 M5 H17 f O» * HOĞurlOğuitdit a*nan bHglr» gön, runfun Kuzmftfb pmçak bulutkı, Batı M Ortt KtndfUz yafra*, Mannara ttftgi tit, SICAKUâl Yutduı funf un nömblm HÛZOÂIt: Kuny r» doğv fOntontan ort» kumtn atacat ia n gOndoÇutunötn 35 kımmUnöm nmtf M21 a*nlı mlU lutla aa»cıt Oatt M Ortt KaradMb d^niıfrtmlz az tMih/Uu gvçaca*. D«nb mufdll Oatgtk'olup g6r6ş vıakhç w 10". ratfıı n «4s anmda 13 */n, do%f»da oaıcak. tfcn OaM'mfe > " ' ' •tbuluffu 0*Ç*ca*. Hıugtr Kuay >• dofu fönfnfn ort» kımttm OtVMçti* Mtgtk ofcıp g&uı uakhfı m km <ta%uxto otoca*. ktlmlii M. OEVEKUŞU KABARE ZEKİ ALASYAMETİN AKPINAR NEVRA SEREZLİ bizim tiyatro •kıno duB.va M * f > imk >ı>rrr'A»iz v« 4WMiz t u t u k rdilrr Küftdf kmn ıl« btrbirterini )rmt «rort Kunde kurtarıldı(Urında grn>r Mft bılınrı \ırınae tuıbı»ının yaugıtaniT EZGlNİN GÜNLÜĞÜ AŞK OLSUN ı Kayaa: M. Sw«zH ı N. 'hMrl. tımtm D M M . bMacı SalıÇarşPersCuma 2130 Pzm 150018.30 C tesı 18002100 HARBIYE KONAKta 14054581482606 Panrtat «rm y«kt« «ı4lıns ın ıı\unu >bnetrn ımttr Sprr ukuıta ırl 13.1 O 18 •unı lı >a lro«ı K ç«r» p»rt n ı » ı I O 0 r Ir pat 17 00 YARGI TÜRKÜSİT Butün Plakçdarda Oaflınm; K«n* Mu2k Toı* *uzfcpeC*îOi 17 B a t r t t M 570 09 69 TİYATROGOSTERI İLANLARI HER GUN BU KOSEDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog