Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

KAVRAM DERSANESÎ Üniversiteye Hazıılamada tddialıyız 2. AŞAMA KURSLARI/Ö.Y.S 28 Nisan26 Haziran Merkez: 528 64 37 Şube: 522 75 74 Cu m h u r i yet 62. Yd; Sayı: 22147 Kurucusu: Ynnos Nadi ÎKÎ ANAYASA (1961 1982) Doç. Dr. Bülent Tanör BETA Basım, Yavım, Dağıtım: Istanbul 120 TL. 21 Nfean 1986 Pazartesi (f) SHP Evrerfi eleştirdî KARARINPAN VAZGEÇMESİİSTENİYOR 'Cumhurbaşkanlığı makamı yıpranıyor'* SÎS! Yanıtlan 1213. Sayfalarda Somhm Gürkanh yoğun baskı bektiyor MKYK'nm özellikle HP kökenli uyeleri.yann akşam Türkiye'ye dönecek olan Gurkan'la bir görüşme yaparak "yönetimde görev almama" karanndan vazgeçmesini isteyecekler. Başkanlar Kurulu üyesi Erdal lnönü'nün de hafta sonuna doğru Ankara'ya gelerek Gurkan'la bir görüşme yapması bekleniyor. ANKARA, (Cumhuriyet Bıirosu) SHP'de Başkan Aydın Güven Gürkan'ın "kunıltayda hiçbir yönetim görevi almayacağı" yolundaki sürpriz açıklaması ile ortaya çıkan soru*ıun çözümü için hafta içinde yojun girişimler bekleniyor. MKYK'nin özellikle HP kökenli üyeleri yann akşam Türkiye'ye dönecek olan Gürkan ile bir görüşme yaparak karanndan vazgeçmesini isteyecekler. Gürkan'ın tavrını ve karanndan vazgeçip geçmemesıni ise önemli ölcudeBaşkanlar Kunıhı üyesi tnönüi nün yaklaşımı belirleyecek. Gürkan'ın açıklaması SHP örgütünde hoşnutsuzluğa yol açarken, eski Genel Sekreter Cahit Angın kurultayın bu sorunu çözeceğini söyledi. Gürkan ya da lnönü'nün "Ben görev almayacagım" diyemeyeceğini bildiren Angın, geüşmeleri şöyle değerlendirdi: "Siyasetin yazüı olmayan baa kuralları vardır ve bazen bunlar yazılı olanlardan daha önemlidir. Birieşme sırasında taban kendi içinde böyle yazılı olmaymn bir södeşme yapnuştır. Bu(Arkası Sa. 10. Sü. l'de) Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt gezilerinde yaptıkları konuşmalarda ekonomik ve siyasal konularda görüş beyan etmeleri, toplumumuzu bir tartışma ortamına çekmektedir. Demokratikleşme sürecinde bu tür tartışmalann yaran olsa da, Cumhuriyet Türkiyemizin en yüce makamı saydığımız cumhurbaşkanlığını yıpratıcı nitelik taşıdığı da gözlenmektedir. SHP; cumhurbaşkanlığı makammın hiçbir kurum ve kişi tarafından yıpratılmamasının temel koşulunu cumhurbaşkanlığının tarafsızlığının korunmasında görmektedir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) SHP Başkanlık Divanı, Cumhurbaskanı Kenan Evren'in Karadeniz gezisi sırasında yaptığı ve anayasa değışikliğı çabalannı deştirerek, işkence iddialan ve af çabalannı "teraııe" olarak nitelediği konuşmalarını eleştirdi. MKYK'da geçen cuma günü yapılan göruşmeler ışığında Başkanhk Divanı'nca dun yayımlanan bildiride, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt gezilerinde yaptıklan konuşmalarda, ekonomik ve siyasal konularda gonış beyan etmeleri toptumumuzu bir tartışma ortamına çekmektedir" (Arkası Sa. 10, Sü. l'de) ARA SEÇIM OLMAYABÎLlR, ERKEN SEÇtME GİDİLEBÎLÎR YALÇIN DOfiAN'ın yaztsı 9. Sayfada Körfez'de, Türk tankerlerine girişilen 7. saldında bir denizcimiz öldü Atlasl tankeri, 49 gün önce yine aynı bölgede îran helikopterlerinin saldırısına uğramıştı. AP Ajansı, üç gemicimizin de yaralandığı dünkü saldmyı Îran helikopterlerinin gerçekleştirdiğini öne sürerken, Irak askeri bildirisinde Körfez'de büyük bir deniz hedefınin vuruiduğu belirtildi. Atlas1 ikinci kez bombalandı Haber Merkezi Katar açıklarında 49 gün önce uluslararası sularda vunılan " AtlasI" adlı Türk tankeri, dün yine aynı bölgede bombalandı. Saldında bir gemicimiz öldü, üç gemıcimiz de yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, saldmyı "uluslararası hukukun Atlasl tankerine Körfez'de girtsüen ikincisaldında bir denizcimiz öldü, üç denizcimiz dt Baran Denizciük yetkilileri, saldmnm îran uçaklan tarafından gerçeklestirüdiğini öne sürüyoriar. yeni ve vahim bir ihlali" olarak niteledi. Türk tankerlerine bölgede yönekilen yedinci saidırı olan dünku bombalama, Türkiye saatiyle 11.00'de meydana geldi. AP Ajansı, bölgedeki gemi kurtarma kaynaklanna dayanarak verdiği haberde, saldınnın îran helikop(Arkası Sa. 10, Sü. 3'te) The Observer: Ankara'daki sabotaj girişimi Washington'u kızdırdı ABD yine sahhrıya hazır Trablus'ta belırsizlık hâlâ Htiküm sürerken, dun bir grup gazeteci Kaddafi'nin yaralı oğlunun da bulunduğu Merkez Hastanesi'ni gezdı. Film çekimi için yalnız TRT TV'sine ızin verıldi. VLaddafı'nin saldında yaralanan oğullanndan Seyfullah taburcu olurken, 3,5 yaşındakı Khamis'in durumu hakkında doktorlar kesin konuşmaktan kaçmıyorlar. NtLAY KARMAN ~ TRABHJS Lıbya'nın başkenü Trablus'ta ABD saklınsı sırasında yaralananlann yatukJan hastaneler dün az sa>ıda gazetecının bulunduğu bır gruba gezdınlirken, film çekimi için yalnızca TRT televizyonuna izin verildi. Trablus'ta "organize olmıış öesoıpuıizasyonun" »nekleri sergfleniyor. Trablus'ta neler olup bittiğini kavrayabümek, bugunlerde oldukça guç. Burada bulunan 260*1 aşkın yabancı gazetecuun, kımin yetluü oklu Özal yurda döndü Türk gazetecîlere ayrıcalık İngiliz gazetesine göre, Ankara'daki Amerikan Subay Kulübü'nü bombalama girişimi, Beyaz Saray'ın gündeminde en önemli konulardan biri oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD'nin Libya'yı tekrar bombalamaya hazır olduğunu söylediler. Dış Haberier Servisi Ankara'da Amerikan Subay Kulübü'ne karşı Libyalılar tarafından yapılan başarısız sabotaj girişiminin, Beyaz Saray'ın gündemindeki en önemli konulardan biri haline geldiği ve ABD'nin Libya'ya karşı ikinci bir harekât için bu olayı gerekçe olarak gösterebileceği bildiriliyor. Londra muhabirimiz Ragıp Daran'm bildirdiğine göre, tngiltere'nin en ciddi gazetelerinden, hafta sonu yayımlanan Tbe Obseıver", Türkiye'deki basansu bombalama girişiminden sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı vetkililerinin, ABD'nin Libya'yı tekrar bombalamaya hazır olduğunu söylediklerini haber verdi. The Observer gazetesinin bu konudaki haberi aynen şöyle: "Türkiye'de Libya tvmfmdu dcsteklencı (Arkası Sa. 10, Sü. 6'da) BEDÜK: KAYITLARA GÖRE SALDIRGANLAR LİBYALI 10. Saytsfe Fransada Mîrage heyecanı Fransız îelevizyonu, Türkiye'nin Fransa'dan Mirage2000 askeri uçaklan almasımn soz konusu olduğunu bildirdi. Özal'ın, Mirage uçaklan üreticisi Dassault firmasıyla görüşmesi bu olasılığı arttınyor. Vahit Erdem söylentilerin doğru olmadığını söyledi. ENİS BERBEROĞLU SABETAY VAROL PARİS/ANKARA Başbakan Turgut Özal, OECD Bakanlar Konseyı toplantısına başkanhk etmek uzere bulunduğu Paris'teki temaslannı tamamlayarak dün yurda döndu. özal, Esenboğa'da Mirage uçaklan konusundaki bir soruyu yanıtlarken Fransızların Mirage uçaklan için daha önce yapüklan teklifi yenilediklerini bildirerek "Kendilerine bu konuyu inceleyecegjmizi soyledik" dedi. Fransız televızyonu, Türkiye'nin Fransa'dan Mirage2000 askeri uçaklan almasımn söz konusu olduğunu bildirdi. özal'ın Paris'te bulunuşu, ha(Arkası Sa. 10, Su. l'de) RVMLARDAN BELGEYE 'ÖRTÜLÜ HAYIR' YALNIZ ÖĞRENCtLER TERLEMEDt Üniversiteye girifin ttk etabt için sutav dün yapüdu 57 il merkezlyle Lefkose'de yapılan smava yaklapk 500 bin öğrenci katudı. öğrencüer içinde 72'si sözel 72'si sayısal 144 soru ile boğusurken anne babalar da sınav kapıstnda semsiyelerinin altmda bekleştOer. Smava Ankara, tzmir ve îstanbul'da özürtü öğrencüer de katüdu Görme öıürlüler, kendilerine bir yarduncı tarafından okunan soruutn yanıtladüar. TerledUer... 5 0 3 bin 511 adayın katıldığı Üniversitelerarası Seçme Sınavı dün yapıldı. ÖSYM Başkanı Altan Günalp, "llk aşamayı kazanmak için 40 soru yeterli gibi sözler söyleniyor, bunlar yanıltıcıdır" dedi. Sınav sorularım basmak için 13 marttan beri hapis hayatı yaşayan % personel dün sabah serbest bıraküdı. Haber Merkezi Üniversitelerarası seçme sınavının ilk ayağında 503 bin 551 öğrenci tertedi. Sakin geçen sınavlar sonunda başarüı olan 230 bin öğrenci, 29 haziranda yapılacak ikinci sınava çağnlacak. Sınav sonuçlan 20 mayıstan itibaren adaylara postalanacak. YÖK Başkanı Prof. thsan Dogramacı ve ÖSYM Başkanı Prof. Altan Günalp'in verdikleri bilgilere göre, bu yıl üniversitelere yaklaşık 150 bin öğrenci ahnacak. Bunlardan 60 bini Açık öğretim Fakttltesi'ne yerleştirilecek. (Arkası Sa. 13, Sü. 5'te) Sonuçlar 20 mayısta belli olacak Gedikli sınavcılar tkinci kez sınava giriyorum. Makine mühendisi olmak istiyonım. T a r g a t Elal: Bu yıl ikinci kez sınava giriyorum. 19 yaşındayım. Bu sefer de kazanamazsam, ailem bir şey der herhalde. okuyorum. Her an okuldan atılabilirim. Onun için bu yıl da sınava giriyorum. 13. Sayfada 500 binin 100 bini Erol Karyagdı: 19 yaşındayım. (Arkası Sa. 10, Sü. 5'te) TÜRKİYE, LİBYA SALDIRIS1 VE ÖTESİ ' KADDAFÎ'NÎNKÜÇÜK OĞLU Ubya'nm baskenti Trablus'taki Merkez Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan Kaddafi'nin kücük oğht 3.5yapndaki Khamis'in durumu, ciddiyetini koruyor. Libyah doktorlar, dün gazetecüere hastanedeki yaraulann durumu iie ilgiii bilgi verirken, Khamis Kaddafi'nin saidın sırasuıdaki patlamanm etkisiyle tüm yumuşak dokulanntn tahrip olduğunu beUrttüer. (Fotoğraf: a.a.) Egema GArler: tTÜ'de ER6UN BALCI'NIH yonımu 3. Sayfada YANITI7. Sayfafa SHPde Gene Ne Oluyor?. SlHP'de gene ne oluyor?.. Aydın Güven Gürkan'ın parti yönetiminde görev almayacağım açıklaması, bu sorunun sosyal demokrat kesimde bir numaralı gündem maddesi olmasına yol açtı. Sayın Gürkan'ın bu çıkışı gercekten sürpriz olmuştur. Birçok gösterge ve btzim edindiğimiz izlenimler, bu cıkışın tersi bir beklentinin altını çiziyordu. InönüGurkan ikilisinin sergiiödtği uyumlu işbirliği havası, bir yandan kamuoyunu olumlu yönde etkilerken, öte yandan bu havanın devam edeceği 90rüntüsünü yaratıyordu. Gerek İnönü ve Gürkan'ın iki partinin birteşmesinde gösterdikleri özveri, gerekse Gürkan'ın inönü'nün genel başkan adaylığını destekleyeceğini açıtdayarak yaptığı anlamlt jest, Turk siyasal yaşamında örneklerine hemen hiç rastlanmayan Cumhuriyet'in Yeni Istanbul Telefonlan Ders geçmeli lise Ders geçiM: Milli Eğıtim Gençlik ve Spor Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu, 198889 öğretim ydından sonra orta dereceli okullarda, "seçmeli dersders geçme sistemi"ne geçmeyi planlıyor. Kurulun bir üyesi, "Liselerde klasik fenedebiyat aynmı kalkacak, bunun yerine seçmeli derslere ağırlık verilerek kiiltür smıfları olusturulacak. Böylece sınıf geçme yerine ders geçme de gelecek" dedi. E k « M a d d e n l : Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu, "enflasyon, devalüasyon, emisyon" gibi kelimelerin "günlük yaşama girdiğini" söyleyerek, liselere ekonomi dersi konmasım istiyor. Talim Terbiye Kurulu bu yönde hazırlıklar yürütüyor. Fabrika «kallar: Metin Emiroğlu, ortaöğretimde ağırlığın "fabrika okullara" kaydırılacağını söylüyor. Bundan sonra endüsth mestek lisesi açılmayacak. 7. Saytaoa 512 05 05 Bugünden itibaren (Arkası Sa. 10, Sü. l'de) HASAN CEMAL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog