Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 Ozetle 2 NİSAN 1986 Yönetim, ne demokrat s ne lîberal Taraflar belgeyi kabul ederse Kıbns zirvesi Lefkoşe'de yapılacak işadamı Kıbrısh ANKARA, (Cumhuriyet Burosn) DSP Genel Başkanı Rahşan Ecevit, hükümetın ekonomık ve sıyası polıtıkalannı eleştırerek, "yonetimin kimseyi demokratlıgına ve libenüligıne iaandıramayacagım" söyledı Ecevit, Cumhunyet'e verdığı demecte, Brezılya'nın demokrasıyı ve özgurluklen genışleterek, enflasyonu kısa sürede yuzde 500'lerden sıfıra ındınreyı başar^ dığına dıkkatı çekerek, Ozal hukümetmın tum vaatlerıne karşın yıllardır ytlzde 4050'lerde kalan enflasyonu bır türlü yüzde 25'e ındıremedığını vurguladı "Sayın Ozal'ın 'Bırkaç yıldır Türk ekonomısının yapısını değıştırdık Sana>ı ulkelen arasına gjrdık' yollu sozkrinin bir aldatmaca oldugu artık apaçık ortadadır" dıyen Ecevit, Başbakanın eh boş dönduğu lrak gezısıne de değındığı demecınde daha sonra şöyle dedı "Eger 'pazar ekonomısı' iddialan kadar kandınnaca değilse, dunyadakı fiyat ve maliyet duşuşlen, bir olcude olsun Turk ekonomısıne ve halkımızın gecimine yansıtılmalıdjr. En azından ve onceükle şunlar sağlanabilmelidir Mazot ve gubre flyatlan indirilerek köylumuz, çiftçimiz; son yülarda suruklendigi çaresizlikten kurtulmalı, uretimini ve geMrini yuksdtme olanagına kavuştarnlmalıdır. Dar ve orta geliriılerin belini baken tupgaz fıyatlanyla ısınma giderleri duşurulmelidir. Birkaç av once gereksiz yere yukseltilen elektrik flyatlan, hiç değilse gecen yükı duzeye indirilmeUdir. Dtşandan alınan bazı girdi fiyatlanndaki duşuşler, sanayi urunlerimizin fiyadanna yansıtılarak, halka bır olcude olsun ferahlık sağlanmalıdır. Fakat şu ana kadar bunlann yapüabilecegine veya yapılmak istendigine dair en kucuk bir belirti gorunmuyor. Ustelik bir çok sanayi urununun fiyatlan busbutun artıyor. IMF tutumuna go' rc koşullanan sayın Ozal halka ne kada/ sıkıntı çekürilirse, izlenen ekonomi politikasının o kadar basarüı sayılması gerektigini samyor. Oyle ki, kendi partısinden bazı belediye başkanlannın yiyecek fıyatianndaki aşırı ' artıştan halkı bıraz olsun koruyabılmek için gıriştiklen duzenleme sabslanna bik karşı çıkıyor. Bunian 'pazar ekonomısı'ne zararlı ve mudahale gibi gosteriyor. Araa iş dunya ekonomisindeki oiumlu gelişnıelen kendi iç pazarunıza yansıtmaya gelince 'pazar ekonomısı' kurallannı unutur görunuyor''' Sıddık Bilgin'in cesedine otopsi isteği reddedildi ANKARA (Cumhuriyet Burosn) Öğretmen Sıddık Bilgin'in cesedını almak uzere Bıngöl'e gıden SHP heyetının, cesede otopsi yapılması ıstemının Bıngol Valüığı'nce yetkısmı aştığı gerekçesıyle reddedıldığı bıldırıldi. Içışlerı Bakanı Yildınm Akbulut'un, öğretmen Sıddık Bılgının cesedının aılesıne teslım edıleceğjnı açıklaması uzerıne dun Bıngöl'e gıden SHP heyetı, cesedın aılesıne teslım edılmesınden önce otopsi yapılması ıstemıyie Bingöl Valısı Guler Orbay ıle Bmgöl Cumhunyet Savcıhğı'na başvurdular Valılık ıle savcılığın "Cescdc otopsi yapılması konusu biam yetkımizı aşar. Bu nedenle otopsiye ızin vermeyiz. Bu konuda bakanlıktan talimat gelmesi gerekır" şeklınde yamtı uzeL rıne SHP heyetı, Sıddık Bılgın ın cesedine otopsi yapılmasına ızin verılmesı ıçın Içışlerı Bakanı Yildınm Akbulut'a telgraf cektıkr IstanbuVda 24 saat su kesintisi tsanbul Haber Servisı ömelı Barajı'ndakı ısale hatlanndc meydana gelen anzanın onarmı nedenıyle bugun saat 24.0('ten ıtıbaren 24 saat sureyle Aradolu ve Avrupa yakalarınr daknazı semtlere su venleme> eceğı ıcıklandı Istanbul Anakent Beleu>e Başkanlığı İSKİ Genel Mudırluğu'nden edınılen bılgıye gffe sulan kesılecek semtler şöyle Aadolu yakası: Koşuyolu, Acıhdem, Hasanpaşa, Reşıtpaşa, Omanağa, Caferağa, Zuhtupaşa Moda, Feneryolu, Fenerbahc, Fıkırtepe, Dumlupmar, Esacaşa Mahallesı, Merdıvenköy.madıye, Caddebostan, Bostanc Göztepe, Erenkoy, KuçukyalıGulsu>u, Maltepe, Kartal, Penık, Dolayoba, Tuzla, Bayramogı ve Gebze. Arupa yakası: Emınonu, SırkeaTahtakale, Gulhane Parkı, Canurtaran, Kumkapı, Kocamuafapaşa, Yedıkule, Zeytınbunı, Topkapı, Gumuşsuyu, Bakrköy, Merter, Kocasınan, Yerrosna, Gungoren, Kuçukçekıece ve Avcılar Kuzey Kıbns Turk Cumhuriyetı 'nm onde gelen sanayici ve idafamlanndan trfan Nadlr dün Lefkoşe'de oldu. l\adîr Şirketler Grubu'nun kurucusu ve işadamı Asil Nadirin babası olan trfan nm yaptığı herhangı bıryasayı veya aldığı karan veya Bakanlar Ku Nadir, 1918'de Kıbns ta doğmuşf) Uluslararası taşımacılık. BM Genel Sekreten'nın 1984 Ağustosunda Vıyana'da başlayan ve rulu'nun herhangı bır karannı ortak olarak veya ayn ayn yenıden tu. tlk, orta ve lise oğrenımıni gj Doğal kaynaklar (sular ve çevre dahıl). 1984 Eylulünden aralığa kadar tist düzeyde süren dolaylı gönişmegörüşülmek üzere lade etme hakkma sahıpttr h) Federal sağlık ve vetenner htzmetlen. ler ve 1985 Ocakında New York'takı ortak üst dtizey toplantısıyla Kıbns'ta yapan Irfan Nadir, daı) Standartlan, ölçü ve tartuan tayın etme ve marka ve tican alastiren BM kararlanna dayalı gırışımmın Kıbns sorununa adıl ve ka4 (3)Bakanlar Kurulu 73 oranına göre Kıbnslı Rumlar ve Kıb ha sonra Turkıye'ye geçerek bir metı fankalan ve telıf haklannı koruma ışlen. lıcı bır çöztim bulunması yöntinde önemlı bır adım olduğunu memnslı Türklerden oluşur. önemlı bakanlıklardan bın Kıbnslı Türkle sure ttcaretle uğraştt. Kıbns a gej) Federal yargı. nunlukla kaydeden taraflar, bır bütun olarak saydıklan aşağıdakı re verüır ve taraflar Dıştşlen Bakanı'mn Kıbnslı Türk olması konu n donuşunde çeşıtlı resmi gorevk) Federal görevlılen atama. konularda anlaşırlar sunu görüşmeyı kabul eder. lerde buhutduktan sonra tngiltel) Savunma (Garantı Ittıfak Anlaşmalan ıle de ırtıbatlı olarak göBakanlar Kurulu kararlannı "takvıye edılmış çoğunluk" (Weıgh re'ye goç ettti ve burada çeşitli Taraflar, rüşülecektır.) ted Votıng) usulüyle, yanı Türk bakanlardan en az bınnın oyunu da sanayi yatınmlan yaptu 1979'ÛA. 1 a) 1977 ve 1979 doruk anlaşmalanna bağlı olduklannı yeni2 (2) tki tarafın anlaşmasıyla federal hükümete ek görev ve ıçeren basıt çoğunlukta alır Taraflar "takvıye edılmış çoğunluk"yön tekrar Kıbns a dondukten sonra den teyıt eder yetkıler venlebılır. Bunlann dışında kalan görev ve yetkıler, eyalettemınm taraflar arasında üzennde anlaşmaya vanlacak özel olarak çok sayıda sanayi dalında yatıb) 151 paragrafında belırtılen tanhte bağımsız ve bağlantısız. feler veya federe devletlenn olur. Federal yasalar, ya hükümetın yetKıbnslı Türklen ılgılendıren konularda uygulanması konusunu gö nmlar ıle ıhracat ve ıthalat etkinderal anayasa açısından ıkt toplumlu, toprak bakımından ıkı kesımlı kılılen ya da federal hükümetın yetkılılen ıle ıkı eyalet veya federe liklenru surdurdu. Nadirin cenarüşmeyı kabul eder. (bızonal) federal bır cumhuriyet kurma yönüne gıdecektenm beyan devlet yetkılılerının eşgıidumü uygulanır. 4 (4)Federal Anayasa, Bakanlar Kurulu kararlanndan kaynak zesi bugun Lefkoşe'dekı Selimieder 3 (1) Federal Cumhunyet'ın yasama organı ıkı meclısten oluye CamWnde kılınacak oğle nac) 198182 yıllanndakı topiumlararası görüşmeierde anlaşmaya va şur Alt meclıste 70:30, ust meclıste ıse 5050 temsılıyet olur Federal lanan çıkmazlann çözümü ıçın uygun koruyucu hükümler ve mekanızma öngörür Ve Federal Cumhunyet Hükümetı'nın nonnal ça mazından sonra toprağa verılan aşağıdakı anayasa hukümlerım kabul ettıklennı yenıden teyıt yasa organuyukanda 2(1) maddede göstenlen konularla ılgılı yasalışmasını kolaylaştıracak özel hükümler ıçenr Çıkmaz yaratılması nlecelc eder ları yapar Önemlı konularla örneğı yukanda göstenlen 12 konudurumunda, cumhurbaşkanı ıle cumhurbaşkan yardımcısı ılgılı ko1 Federal Kıbns Cumhunyett, uluslararası bır şahsıyete sahıp ola dan 10'u ıle ılgılı yasalar her ıkı meclıste de ayn çoğunluğu gerektınuda tamnmış bırer kışı atar Bu kışıler, gereklı görülmesı halınde nr. ötekı konulardakı yasalar, her ıkı meclıste de üyelenn çoğunlucak. Federal hükumet, toprağm tümü üzennde egemen olacak. FeFederal Cumhunyet'ın dışından uzmanlar da çağırarak çalışmada SHP Genel Başkan Yardıması ğunun oyu ıle geçer. deral anayasaya uygun olarak, federe hükümetler, özel uluslararası bulunur ve çıkmazın nasıl çözümleneceğı konusunda Bakanlar Ku Tevflk Çavdar anakent bekdiye3 (2) Federal anayasa çıkmazlann çözümlenmesı, özellıkle feşahsıyete sahıp olacak. Eyalet veya federe devletler kendi yetkılerulu'na tavsıyelerde bulunur Konu, kamra karşı çıkan toplumun halkı lerinin insana yonelik temel hizderal hıikümetm normal çalışmasını sağlamak ıçm kaçınılmaz olan nnde bulunan bölgelerde, federal hükümetın federal anayasada Onarasında halkoylamasına da sunulabılır Bakanlar Kurulu kararlan, metltri açık bır bıçimde ihmal et(örneğın bütçe) uygun koruyucu hükümler veya mekamzma ıçeregörulen görev ve yetkılerınm yerını almayacak şekılde faalıyet gösAnayasa Mahkemesı'ne de havale edılebılır Mahkeme, karann ana tiklerini one surdu ve, "Biz vitcektır. terecek. yasaya aykın olup olmadığı ve toplumlardan bın veya ötekı aley rin hizmetlerinm gereksiz olduhınde aynmcı olup olmadığına karar venr II Federal Cumhunyet'ın nüfusu, Kıbns Rum ve Kıbns Türk topYasama konusunda çıkmaza gınlmesı hahnde önenlen yasa, önğunu ıddia etmıyoruz. Ama tece yasama organının uzlaşma komıtesıne gönderılır Üç Rum ve Ikı lumlanndan oluşacak. Federal Cumhunyet'ın federal yasalarla be5 (l)Federal hükümetle eyaletlenn veya Federe Devletlenn yet mel hızmetlenn onune geçmesini Türkten oluşacak bu komıtenın kararları, üyelenn çoğunun oylany lırlenen tek bır yurttaşlığı olacak kılılen arasında çıkan görev ve yetkı dağılımma ılışkın anlaşmazlık de kabul etmıyoruz'' dedı. Dun la alınır. Ancak karann geçerlı olabtlmesı ıçın en az bır Türk üye larla taraflann havale edeceklen ötekı anlaşmazlık konulannda ka duzenlediği basın toplantısında III Federal Cumhunyet'ın toprağı ıkı eyalet veya federe devletnm oyuyla alınması gerekır. Çıkmazın devam etmesı hahnde, Fedeten oluşacak rar verecek olan Anayasa Mahkemesı, Kıbnslı bır Rum ve bır Türk Halıç ve çevre duzenUmesinin IV Federal Cumhunyet'ın resmı dılı Rumca ve Türkçe olacak. An ral Cumhunyet'ın başkanı ıle başkan yardıması (AdHoc) esası üzeıle oy hakkma sahıp bır yabancıdan (Kıbnslı olmayan) oluşur. bu konudakı en somut omek olrıne bırer kışı atar. Bu kışıler, çıkmaza yol açan konularda tanmmış cak, Ingılızce de kullamlabılecek. 6 (l)Dolaşma ve yerleşme özgtirlüklerıyle mtilk edınme hak duğunu beürten Çavdar, "tstankışıler arasından seçılir. Seçılen bu ıkı kışı, uzmanlann da yardımV Federal Cumhunyet'ın yanstz bır bayrağı veyansız ulusal marşı kının uygulanması, takvımlenmesı, gereklı pratık önlemler ve taz bul'un tum belediye çalışmalan lanyla çıkmazın nasıl çözümlenebıleceğı konusunda yasa orgamna olacak. Bu alanda taraflann anlaşması gerekıyor. uzerinde mınat ıçın gereklı düzenleme konulan 1977 anlaşmasınm üçüncti sadece bu nokta tavsıyelerde bulunur. Bu amaçla gerekmesı hahnde Federal CumHer eyalet veya federe devlet, federal bayrağın ana unsurlanm ıçemaddesı dıkkate alınarak bır çalışma grubunca görüştilür. toplanmıştır" diye konuştu. hunyet'm dışından uzmanlar ıstıhdam edılebılır. Konu, önenlen yaren kendıne özgu bayrağa sahıp olabılecek Federal bmalara ve fe7 (Î)Kıbnslı Türklenn ağustos 1981önenlennde belırtılen topsaya karşı çıkan nüfus arasında halkoylamasına da sunulabılır Yaderal mülke federal bayrak çektlecek. Başka herhangt bır bayrak çesama organınca geçmlen yasa, Anayasa Mahkemesı'ne de havale edı rak ayarlamalanna ek olarak yapılacak toprak ayartaması taraflar kılmeyecek. arasında anlaşılır Bu toprak ayarlamalan sonucu Kıbns Türk eyalebılır Mahkeme, yasanın anayasayı ıhlal edıp etmedığt veya bır veya VI Federal Cumhunyet'ın turıstık yerlen, federal hükümetın deletı veya federe devletıne V*29 ve. (%29artı) oranında toprak kaötekı taraf aleyhıne aynmcı olup olmadığı konusunda karar venr. netımı altında olacak. Her eyalet ve federe devlet, turıstık yerlerle lır. Şöyle kt, taraflar gerçek toprak ayarlaması konusunu görüşür4 (1) Federal Cumhunyet'ın yönetım şeklı başkanlık sıstemıkendısıne ayrılan turıstık yerlen ıdame ettırecek. ken Kıbnslı Türkler ıçın meydana gelebılecek bazı pratık güçlükler VII Taraflar, topiumlararası göruşmelerde, üzennde anlaşmaya dır Cumhurbaşkanı ıle Cumhurbaşkan Yardımcısı, devletın bütün de tçınde olmak üzere 1977 tanhlı doruk anlaşmasınm üçüncü madRoma mahkemesı, Papa 2. Jean lüğüyle ıkı toplumun sıyasal statülennın eşıtlığını sımgeler Buna ek vanlan ve 18 Mayıs 1982 tarıhlı uyarlamada belırtılen bütün ötekı desını ve yenıden ıskan ıle ılgılı sorunlan dıkkate alır. olarak, yürütme organı sonuç alıcı federal bır hükümetın ışlerlık gehükümlen, bınncı bölüm temel hak ve özgürlükler ve ıkıncı, üçüntkı taraf da taraflar arasında güvenı güçlendırmek amacıyla özel Paul'e suikast davasından beraat eden Musa Serdar Çelebi ile reklennı yansıtacak şekılde çalışır. cü ve dördüncü bölümlen yenıden teyıt eder. statüye sahıp olacak bırbmne yakın bölgeler önermeyı kabul eder ömer Bağcı'nın ttalya'dan ayrü2 (1) Federal Cumhunyet'ın, federal hükümetme tevdı edıle4 (2) Cumhurbaşkanı Kıbrıstı Rum, Cumhurbaşkanı YardımBu bölgeler, öneren taraflann sıvıl yönetimı altında kalacaktır malarma izin vermedi, Ancak cısı Kıbnslı Türk olur Cumhurbaşkanı ıle Cumhurbaşkanı Yardımcek görev ve yetkıler, şunları da ıçerecek: 8 (l)Kıbnslı olmayan asken bırlıklerm ve unsurların adadan mahkeme, Bulgar Sergei tvanov cısı, yasama organının yaptığı herhangı bır yasa veya aldığı karar a) Dışışlen. çekılmesıne ılışkın takvım ve tatmın edıcı garantıler konusunda ge Antonov^ın ülkeden (ikabileceıle Bakanlar Kurulu'nun herhangı bır karanna ılışkın onak veya ayn b) Federal ekonomık meseleler (Federal bütçe, vergıleme, gümçıcı federal hükumet kurulmadan taraflar arasında anlaşmaya van ğine karar verdl TSt 17.51'de ayn veto hakkma sahıp olur. Bu konular, 1960 Anayasası'nın kaprük vergılerı dahıl). lacak. Bu arada, ıkı taraf da Banş Gücüntin tyı nıyet hızmetlermı Belgrada gitmek uzere Roma1 sadığı konulann üsttinde olabıleceğı dıkkate alınarak, taraflar arac) Para ve bankacılık meselelen. ve yardımım kullanarak temas hattı boyundakı askerlerm uzaklaş dan aynlan Antonov havaalasında kararlaştmlır d) Federal ekonomık konular (Tıcaret ve turızm dahıl). tınlmalannı sağlamaya çalışacak. nında yaptığı açıklamada, 'O e) Posta ve telekomünıkasyon Cumhurbaşkanı ıle Cumhurbaşkanı yardıması, yasama organı8 (2)tkı taraf da bu konulan tyı nıyetle ve bu konularda karşı adamlarla hiçbir zaman işim lıklı olarak duyduklan kaygıyı dıkkate alarak görüşmeyı kabul eder olmadV dedı. 9 (l)lkı eyalet veya federe devlet arasında ekonomık dengeyı sağlamak amacıyla Kıbns Türk eyaletını veya federe devletmı kalktndırmak ıçın özel bırfon kurulur. Yer değıştırmış Kıbnslı Rumlarla 7(l) maddesının uygulanmasından dolayı yer değıştırecek Kıbnslı Türklen yenıden ıskan etmek ıçın de bırfon kurulur Federal Turkiye Gazetecıler Sendikası 1 metni konusunda yorum yapmakbu kez hükumet bufonlara katkıda bulunur Aynca yabancı hükümetlerle (TGS), Turk Haberler Ajansı ABB ve Birleşmtş Mdletler çevreJen, ledıklerim ve taraflann nda (THA) çalışanlann ışlerine tan kaçınırken, gecen bafta bazı yayın orimzalayacaklan umudusda olduklannı beuluslararası kuruluşları katkıda bulunmaya çağınr taraflann 3. belgeyi aynen ganlannda yer alan rnetnın kesınlıkle BM talirtti. ABD yOnetiminin bu anlaşmamn ım10 (l)Maraş bölgesı ıle Kıbns Türk tarafmm 5 Ağustos 1981 son venlmesınin kanunsuz lobenimsemesıni istiyor. rafından haarlanmış bır metın olmadıgını zalanması konusunda Aüna'ya ve Kıbns tarıhlı harıtasında belırlenen ötekı altı bölge tanhtne kadar ıs kavt olduğunu one surdu. TGS Kıbns Rum kesimi i'ıderi Spiros vurguladılar. Rum yönetimı üzennde ağırbgını koyduğu kan edılmek üzere Banş Gücünün ölü bölgesı olarak geçıcı bır süre bu nedenle Çalışma ve Sosyal Kipnyanu, 3. bdgeyle ilgili görüşmder da diplomatık çcvrekrce kaydedılıyor. Bu Atina muhabirimiz Stetyo Berberalds'ın Guvenlik Bakanhğına başvurdu. ıçın BM'nın yönetımıne verılır yapmak üzere bugiin Atma'ya gıdiyor. arada belgenin imzalanmasıyia başlatılacak haberine göre, bugun Atina'ya gidecek olan 11 (l)tkı taraf da bu anlaşmada öngörülen yöntemı olumsuz Kıbns Rum Yönetimı lideri Spiros KıpriyasOreç icİBde de Türk tarafrnın, adadan asyönde etkıleyecek Kıbns ıçı veya dışında herhangı bır eylemde buBaher Mcrked Buleşmış Müktler Ge ker çekihnesi konusunda önceden bazı taahnu, Yunanıstan Başbakanı Andreas Papandlunmamayı kabul eder nel Sekreten Perez de CaeBar tarafından ge hütlerde bulunması beklentisi oidugundan reu ile söz konusu belge Ozerinde görflşmecen cumartesı günü Kıbns Türk ve Rum ta kuliskrde söz edıliyor 12 (1)Lefkoşe Havalaanı, BM'nın geçıcı yönetimı altında ışler yapacak. Kıbnslı Rumlar tarafından tstanbul Anakent Belediyesi, rafı temsilalenne sunulan çerçeve anlaşmaletmeye açılır. Ve alana her ıkı taraf tan da serbestçe gırış çıkış olur. oiumlu karjılanmadığı kaydedilen 3. CuelKarakoy'deki katlı otoparkı aysı metni taraflarca inceleıurken, ABD ve BırBM, bu alandakı hazırlıkları .. tanhıne kadar tamamlar. lar beigesme karşı bu rutumun, özellikle New York muhabjrimiz Şetaem Atfyas'lık 2 bin 518 gram 24 ayar külçe kşmiş Müktler çevrelennde söz konusu bel ın bildirdiSüte göre, Genel Sekreter tarafın13 (1)Güven ortammm yaratılmasma ılışkın önlemlenn uyguTOrk tarafmm asker çekmesı konusunda zoraltın karşılığı ihaleye çıkardı. genin bemmsenmesı görüşünün hâkım dan tarafkra üetilen metmle ılgılı olarak BM lanmadığı şıkâyellennı ıncelemek üzere uygun bır mekamzma kolanmaması ve bu nedenk "Tirk tanfiu doResmı Gazete'de yayımlanan oldugu belirtiliyor. Kıbns Rum kesımı lide yetkilileri, "Ba kofalarda banrlaTabâecenusunda anlaşmaya vanlır Genel Sekreter bu konuda ıkı tarafa da teUer oiteUkte" değerlendirilmesinden kayihale koşullan uzerine ANKA 'ri Spiros Kipriyaan'nun da, özellıkle Türk timizin ea iyistai kaartedık, jtedi taraflauygun önerılerde bulunur. naklandıgı behrtibyor Kıbns Rum kesımıya açıklamada bulunan Bedrettarafının asker çekmesı yolunda somut bır riB ba yeıçeye IIHIIHIMI üaJMfBB tgod ata nin Komünist AKEL partısı ıse SSCB'mn 14 (îyTaraflar bu anlaşmada temas edılen ve bırbırlerıyle bağ tin Dalan, "Enflasyondan koçözüm getırmemesı nedenıvle bemmsenıedık rak ktsdi cOrBdcıU cam<ne eOneyt kmft» Kıbns sorunu konusundakı son önenlennın lantılı olan ve butün oluşturan konularda aynntılı anlaşma hazırlarunmak için bu yola fcri belge üzennde görüşmeler yapmak amahesaba kafilntasını istiyor. Kipriyanu'nun iktatacakiamak ıçm çalışma grupları oluşturmayı kabul eder. başvuntyonız"dedi. Dalan, alcryla bugün Atina'ya giderek Yunanıstan n oiufldB adnnian bekSronu" şeklinde kotidar partisi DHKO'nun belge konusunda Gruplar çalışmalarını ortak üst düzey toplantılannın yol gösterıtın karşılığı Turk Lirası ihaleye Başbakanı Andreas Papandrea ıie görüsmesı nusuyoriar. BM yetkilileri, Yunan ve Kıbns "Urtryatb" davrandıgı, ancak Sosyalist cıltğı altında yürütür. Bu ortak üst düzey toplantıları her uçdört verme sistemine ilk defa Karabeklenıyor DHSY'nin, CueHar'ın son formülunün "bfr Rum tarafının özelukte üzennde durduğu, ayda bır genel sekretenn hazırlayacağı gundemle gerçekleştırüır. Gün köy 'deki otoparktan başladıkla»«M«^ı*f daha beter" oldugu görusünü saWashington muhabınmız Taaja Aker Türklenn adadan askerlerini çekmesi konudem bu anlaşmamn kapsamında olan ve görüşülmemış konulan ıçenm ifade ederek, "sistemin tutvusduğu büdiriliyor. Bu arada Kıbns Rum son'un haberine göre, Cuellar tarafmdan ta sunun da anlaşma taslagı kabul edildıkten nr. Bu toplantılarda grupların gerçekleştırdıklen çalışmalar ınceleması halınde diğer belediyenin Dfşisleri Bakanı Yeorgos Yakom'nun da mraflara sunulan belge Washıngton'da ıyım sonra yapılacak pazarhklara bırakıldağını ve nır. Ve onlara yol gösterıcı yönerge verılır. Ortak ust düzey toplantı gayri menkullerinin de bu sissan ayı sonunda Moskova'ya giderek ser bır yaklaşunla ele alınıyor Konu ile ya ıkı taraf da taslaktan memnun kalmadıkca lara tatmın edıcı hazırlıklar yapıldıktan sonra genel sekreterce çağtemle gerçekleştirileceğini" ifaSSCB'mn Kıbns sorunu ıle ilgıü son öneritandan ügıh bır ABD Dısışlen Bakanüğı yet taruşılamayacaguu belirtıyoıiar. Bu arada rılır. de etti. lerini görüşecegi bıldinldı. kılısı, çerçeve anlaşraasıru tümüyle destek BM yetkilileri, Cumhunyet'te yayımlanan 14 (2)Her çalışma grubu taraflann temsılcılerınden oluşacak ve başkanhğım genel sekretenn temsılcısı yapacak. Gruplar çalışmalanna . tanhınde BM'nın Lefkoşe'dekı Ofisı'nde başlayacak Her çalışma grubu bır çalışma programı hazırlavacak ve tanhınde BM'nın Lefkoşe'dekı Ofisı'nde yapılacak ust duzey toptnonu şehitleri dun BUecikte dulantısında onaylanmak üzere sunacak. zenlenen torenle anıldı. tnönu 14 (3) Her çalışma grubuna başkanlık eden genel sekretenn zaferlerinm 65. yıldonumu dun temsılcısı her uç ayda bır başkanlık ettığı grubun çalışmalannda kayBilecikln Bozoyuk ılçesine bağdedilen gelışmelen değerlendıren bır rapor hazırlayacak ve genel sek lı Akpınar koyu yakınlanndaki retenn göruşlerıyle bırlıkte bırsonrakı üst düzey toplantısına sunaşehitlikte başlayan törenlerle sanat edebiyat cak anüdL 15 (1) Taraflar çalışma gruplannın çalışmalarını tamamlamasından ve her ıkı tarafın onayından sonra tanhınde Federal Kıbns Cumhunyetı'nm geçıcı federal hukümetının kurulmasmı kabul eder. Saırlenn Kendi Sesmden Şurlerle 16 (1)Genel sekreter bu anlaşmamn uygulanması ve gereklı olKamu kurum ve kuruluşlanyla Usta Oyuncuların Okuduklan ması halınde yorumlanmasma yardımcı olmak ıçm taraflann embelediyeler, KlT'ler ve bunlara L nlu Şıırler rınde olmaya devam edecektır" bağlı ortakhk ve muesseseler ile, ozel kuruluşlar, gerçek veya tuzel kişilere tanınan gumruk muAyın Dosyası aflyetlerini yururlukten kaldıran (Baştarafı 1. Sayfada) iaşma taslağının bırkaç sözcuk tasarı TBMM Başkanhğına sutarafı yetkılılen, "Bu yondeki dışında tam ıçenğı olduğunu nuldu. Tasanya gore, soz konuSİNEMAGÜNLERİ 86 açıkiamanın, belgeyi Rum halkıdoğruladı. su kurum ve kuruluşlarla teşebna kabul ettırmek için mı, yokÇerçeve anlaşma taslağını yabuslere tanınacak gumruk muaBÜTÜN FİLMLER sa reddettırmek için mı yapıldıyımlayan Klendes'ın Ahthıa ga fîyetleri bundan sonra Bakanlar • gını zamanın gosterecegine" dıkzetesı, Rum hükumet yanlısı gaKurulunca belirlenecek. katı çektı Şiir, öykü, İnceleme, Deneme, Kitap Tanıtma, zetelenn yayınından Kıbns Rum "Tnrk tarafının uzerinde durtarafının taslağı reddedeceğının Sinema Yazıve dugu temel sonınlara ocak belanlaşıldığını ılen surerken Rum Çevirileriyle: gesine oranla açıklık getirildigibasını, Turk tarafının bu taslak MelıhCevdet Anday İbrahım Altınsay/Ersın Ablay nTde belırten KKTC yetkılılen, karşısında bayram ettığını, fesleKKTC'de 1986 turizm sezonu IlhanBerk/Orhan Bırgıt/Bedn Baykam "Bunun dogal olarak oiumlu bir nnı havaya attıklanru öne surdu dün başladı. Turizm sezonunun Necatı Cumaly'Demırtaş Ceyhun Sungu Çapan gelisme olduğunu, buna karşın Kıbns Rum gazetelen, "Atina gaaçıuşı dolayısıyla dun sabah GirKeremÇalışkarv Hamı Çağdaş belgenin bir tum olarak degerzetelerinin de Genel Sekreter Pe ne Kalesi ıle lımanmda folklor lendirilecegini ve genış degerlenrez de Cuellar'ın Turklerin bas şenliklen duzenlendi. ArıfDamar AtıllaDorsay JakDeleon dirmenin herhalde onumuzdeki kısı karşısında boyun egdigini ŞelmanDoğramaci MemetFuat gunlerde duyurulacagıın" açıklayazdıklannı" duyurdu Mahır Guven /Doğan HızlarvTaşar İlksavaş dı Cumhunyet Gazetesı'nın göKoraunıst Haravgı Gazetesı, Zulfu Lıvanelı/Fethı Nacı ruştuğu yetkılıler, Rum basınınyenı belgenin 17 Ocak 1985 belibrahımNı>azıoğlu/KemalÖzer IşılÖzgenturk da metni yayımlanan çerçeve an gesının aynı olduğunu ve Genel HakanOneş^SevınOkyay •• ^^^ Sekretenn ıkı taraf temsılcılerı DYP'nin "TRT'yi protesto OktayRıfatMeltemSavc^OsmanŞengezer nın 21 nısanda Lefkoşe'de bır yuruyuşu" ile ilgih başvurusu araya gelmelerını önerdığını ha valilikçe inceleniyor. D YP Ulku Tamer Tuğrul Tanyol ber verdı MKYK, TRT'yi protesto amaSezerTansuğ Lutfu Tokathoğlu Serra Yılmaz öte yandan Rum hükumet cıyla 10 nisanda gosten yapüma(Baştarafı 1. Sa\fada) Desen,YağhboyaveResimlemeleriyle sözcusu, yenı taslağı ıncelemeyı sım kararlaştırdı ve bu konuda dır. Şurast da biunmeudir ki MaMevlutAkyıldı^KezbanArcaBatıbekı surdurduklennı ve belge karşısın onceki gun Ankara Valiliğine raş, göc, Turk askerinin geri çeİsmetDoğan GurbuzDoğanEkşıoğlu dakı tavır hakkındakı yayınlann başvunıda bulundu. kilmesi veya mevcudunun indi"spekulasyondan başka bir şey rilmesi gibı konular onkoşul yaMehmet Guleryuz DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK olmadıgını" belırttı Rum sözcu, pılamaz. Asıl onkoşul, ıkı topTablolannız, tuğralı Mehmet Ko> unoğlu Şahın Paksoy MAHKEMESİ "Kipriyanu'nun Rum sivasal hıra lemsikılennın eşit haktar algumuşlerınız ve el yazma Fotoğraflarıyla: EsasNo 985/311 partı başkanlanyla goruşmesintında göruşme masasına otureserlennız ıçın CengızCıva Davacı Halk Bankast vekılı tarafından davalılar Mesut Kunıoğlu ması ve Rum yonetıminin Turk den sonra bugun Atina'ya gideTroy 140 79 36 ve Irfan Efe aleyhıne açılan alacak davasında Sinema Gunlerini bolgesine uygulamakta direndırek Yunan hukumetı ıle karşdıkh Denızlı • Bakırh Mah 101 Sok No M> adresıne davalı Irfan Efe ği aUukadan vazgeçmesıdir. Yebilgı ve hazırtık nıtelıgınde goruş adına davetıyenın gazete ıle ılan edılmekle duruşmaya gelmedığınni oneriler, ocak 1985 onenlenalış>enşınde bulunacagım" açıkNisanSayısıÇıktı! den bu kerre duruşma günü olan 9 4 1986 günü saat 9'da bızzaı kenTELESEKRETER ne benzıyor diye bayram etmeladı Sozcu, Kipriyanu'nun Atidısı gelmesı, veya bır vekılle temsıl eturmesı gelmedığı ve bır vekılle Önemlı Not: Telefon cevaplama cıhazı, mıze hıçbir neden yoktur. O na'ya ıkıncı bır zıyarette buluntemsıl ettırmedığı takdırde davanın yokluğunda görüJüp bıunleceğı Hurrnet Gosterı Şıır Ka»etlerı Dergı İle Bırlıkte \erılmektedır ıthalatçısından onerilerle de Turk tarafı buyuk masının da gerekebıleceğını duGIYAP davetıyesı teblığ yerıne gecmek uzere ılan olunur \\ rıca Para tle Satılamaz 145 00 i\ 145 00 72 ozverilerde bulunmuştu." yurdu Işte tiçüncti belgenin tam metni trfan JSadir öldü Vitrinin süsü Bağcı ve Çelik'in /toTm'rı terk etmesine izin verümedi Kıbns için asker koşulu TGS: THA'da kanıınsuz lokavt Altınla ihale modası Bilecik'te İnönü şehitleri anıldı ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ KASETİ4 Buhaftaki Gümrük muafiyeti okudıınuz mu? îşte 3. belgenîn KKTC'de turizm sezonu başladı DYP'nin başvurusu Once Rum
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog