Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

2 NİSAN 1986 Beyrut DIŞ HABERLER CUMHURlYET/3 Sovyet uzmanlar: Fransa, askeri gözlemcilerini çekiyor PARİS (AP/aa.) Fransa 45 kışılık askeri gözlemcı grubunu Beynıt'tan çekeceğını açıkladı Parıs hükumetınce yapüan açıklamada, bu karara gerekçe olarak Lubnan başkentınde "dunımun degiştigi ve Fransız gozlemilerin artık gorev yapa•aadıklan" bıldırüdı Fransa, 1984'ten bu yana Beyrut'ta 45 kışılık bır askeri gözlemcı grubu bulunduruyor Fransız gözlemcüer, Lubnan'da 11 yıldır suregelen ıç savaş sırasındakı ateşkes uygulamalannı ızlıyorlardı Şıı Emel örgutu ıle Durzı llencı Sosyalıst Partısı, Fransız gözlemcılerının Beyrut'a gelmesını onaylamışlardı Ancak Iran yanlısı Hızbullah örgütu, Fransa'nın Irak'a sılah gönderdığını belırterek, gözlemcılerın Lubnan'a gelmesıne karşı çıkmıştı lslamı Cıhad örgütu ıse geçen yıl 4 Fransıa kaçırmıştı Bu arada Fransız seçımlerınden kısa sure önce de 4 Fransız televızyoncusu kaçırılmıştı. Paskalya 'da yuruyuş yapmalarına ızm vertlmeyen Protestanlar, Katolıklere karşı saldırıya geçtı Polısle Protestanlar arasmdakı çatışmalarda 49 yaralı \ar ULster'de Protestan terörü BELFAST, (AP) Kuzey Irlanda'nın (Ulster) Lısburn kentınde Paskalya haftası ıçın konulan gösten yasağına rağmen >uruvuş duzenleyen Protestanlarla polıs arasında çatışma çıktı Katolıklere Paskalya vuruyuşu yapma ıznı venlmesıne, kendılenne venlmemesıne kızan Protestanlar çatışmadan sonra Katolıklere aıt bölgelerde şıddet evlemlerıne başladılar Protestanlarla polıs arasındakı çatışmalarda 49 kışı yaralandı Ingılız hukumetı, Protestanlann geleneksel Paskalya yuru>uşlennı yonetım aleyhtarı gösterıye donuşturduklerı gerekçesıvle Paskalya haftasında yuruyuş vasağı ko>muştu Belfast'ta ve Lısburn kentının çeşıtlı kasabalarında oncekı gun gırışılen protesto e>lemlerınde otobusler ateşe verıldı, Katolık lere aıt evlere gaz bombaları ve roketler atıldı, 4 otomobıl, bır vıdeo salonu, Katolıklere aıt bır okul ve bır bar tahrıp edıldı Portadown kasabasında önce Libya>nuı diisürclüğiu uçaklar püotsuz TRABLUS (a.a.) Lıbya'nın geçen haftakı Sırte Korfezı çatışmalan sırasmda Sam5 fuzelerıyle ABD'nın keşıf uçuşu >apan pılotsuz uçaklarını duşurduğu one suruldu Trablus'takı Sovyet kaynaklarından alınan bılgıye gore, tatbıkatın başlamasından sonra Lıbya uzerınde keşıf uçuşları >apan uzaktan kumandalı uçaklara Lıbva, Sovyet vapısı Sam5 uzun menzıllı yerden havaya fuzelerle ateş açtı Sovyet radar görevhlerı bu ateş sonunda uç ABD uçağının ısabet aldığı nı ve duştuğunu bıldırdıler AP Ajansı, duşurulen keşıf uçaklannın Lıbyalılar tarafmdan savaş uçağı sanılmış olabıleceğını ve bu yuzden "uç ABD savaş uçağının duşunıldugu" yolundakı ıddıalann ortaya atılmış olabıleceğını belırttı Lıbya lıderı Kaddafi, uçaklann duşurulup altı pılotun olduğunu ıddıa etmesme rağmen, ABD, tatbıkatın kayıpsız sona erdığını açıkladı Şili'de öğrenciler Pinochet'ye karşı ayaklandı Dış Haberler Servisı Şılı' nın başkentı Santıago'da, geçen vıl boğazları kesılerek oldurulen uç Komunıst Partısı uyesının anısına duzenlenen gosterıler ve başkentte art arda patlavan bombalar gunluk yaşamı felce uğratırken uç kışı yaralandı Polıs çok sayıda kışıyı gozaltına aldı AP ajansının haberıne gore, çoğunluğunu lıse oğrencılennın oluşturduğu gostencıler, başkent Santıago'nun merkezınde duzenledıklerı rejım aleyhtarı gosterıde, geçen yıl oldurulen uç kışının katıllennın bulunmasını ısteyerek, "Adalet" sloganıyla >uruduler Polıs gosterıcılerı dağıımak ıçın cop ve goz vasartıcı bomba kullandı Bu arada, dun Santıago'da Chase Manhattan Bankası, bır polıs ıstasyonu, Santıago Unıversıte Campus'u ve bır lısede bombalar patladı Patlamalar hasara vol açarken Chase Man hattan Bankası'nda çalışan bır kadın gorevlı varalandı. Daha sonra Santıago'nun guneyınde uç trafo merkezmın hava>a uçurulması sonucu kentın buyuk bır bolumu karanlığa gömuldu Polısle bır grup maskelı gösterıcı arasında kentın guneyınde çarpışmalar meydana geldı Patlamalann sorumluluğunu Manuel Rodriguez Yurtsever Cephesi adlı sol eğılımlı bır örgutun ustlendığı bıldırıldı Şıh'de sıvıl bır yargıç tarafından geçen temmuz ayında yuksek mahkemeye verılen bır raporda, uç komunıstın öldurulmesınde gızlı ıstıhbarat orgutunun sorumluluğu bulunduğu belırtılmıştı Şılı Yuksek Mahkemesı ıse, bu raporu dıkkate almayarak, gızlı ıstıhbarat orgutu hakkmdakı suçlamayı gerı çevırmıştı Şıh'de geçen yıl meydana gelen bu gelışmeler uzerıne, ulkenın 13 vıllık dıktatoru Pınochet, cunta uvelerınden jandarma komutanını görevınden azletmıştı. PROTESTAN A YAKLANMASI Kuzty Irlanda'da, Paskalya haftası Protestanlann gösteri ve protesto eytemlerine sahne oldu. Protestanlar, Katoliklere ait yertere karşı saldtnlara giristiler. kı gun polısın gosterı yasağına karşı çıkan 2 bın Protestan bır protesto gostensı duzenledı 400 gösterıcının polıse taş atması uzerıne guvenlık guçlen Protestanlann uzenne 125 plastık kurşun sıktı Çatışmalarda 13'u polıs olmak uzere 49 kışı yaralandı Polısın bu evlemını protesto eden 14 bın Protestanın, daha sonra Portadown'da Katolıklere aıt evlere karşı saldırıya geçtığı açıklandı Saldırılarda yaralanan olmadı Kuzey İrlandalı Protestan lıderlerden rahıp tan Paisley 3 bın kışıye hıtaben yaptığı bır konuşmada, "İngıliz hukumetinin, Protestanlara ait kasabalarda yuruyuş yapmamı engelleyen her turlu yasağına karşı çıkıyonım" dedı Margaret Thatcher hukumetı yuruyuş yasağını geçen pazar gunu yururlüğe koymuştu Hukumet, Protestanların Paskalya haftasında yuruyuş yapmasını yasaklamasına rağmen Katolıklere yuruyuş ıçın ızm verdı Londra'dakı Katolık parlamento uyesı Searaus Malloa öncekı gün yaptığı konuşmada, Protestan polıse gösterılerı engelleme çağrısı vaptı MaJlon, "Protestanlara bu faşist eylemlere ıstedıklerı zaraan gırişemeyecekleri gosterilmelı" dedı Jfâddheim: EUerim kana bulannuıdı BM eskı Genel Sekreten, Yugoslav Novostı gazetesine verdığı demeçte, kıyımlar sırasında Bosna'da değıl, Montenegro'da bulunduğunu söyledı. BELGRAD, (aa.) Bırleşmış Mılletler eskı Genel Sekreten, Avusturya Devlet Başkanı adayı Kurt Waldheim, Nazı suçlusu olduğu yolundakı suçlamaiann açıklığa kavuştunjlması ıçın, Yugoslav tarıhçılerden oluşacak bır kurulun önüne çıkmaya hazır olduğunu söyledı. Eskı Genel Sekreter NValdheım, Yugoslav "Novosti" gazetesine verdığı demeçte, "Savaş suçlusu degilim. Ellerim kana bulanmış degJl" dedı Waldheım, kendısını savaş suçlusu olarak gösteren Yugoslav belgelennden bunaldığını kaydetü ve bu konudakı suçlamalann "hayal unınu" olduğunu ılen sürdü Kendısı hakkında suçlamalarda bulunan Johann Mayer'ın kendısını kurtarmak ıçın bu yola başvurduğunu ıddıa eden eskı Genel Sekreter, 1942'de "Koıanı" adı verılen saldırı ve bınlerce kışının ölümüne yol açan kıyımlar sırasında Bosna'da değıl, Montenegro'da bulunduğunu ve Italyan "Pustaria" tümenınde çevırmenlık yaptığını söyledı. Meksika uçağı 166 yolcudan 109'unıın cesedî bulundu Polis yetkilılerı, cesetlerın köylülerce soyulmuş olduğunun anlaşıldığını bildirdi. MEKSİKA (AP) Oncekı gun dağa çarparak duşen Meksika Hava Yollarına an bır Boeıng 727 uçağındakı 158 yolcu ıle 8 kışılık murettebattan kurtulan olmadığı, bunlardan 109"unun cesedının bulunduğu bıldırıldı Konuvia ılgıh açıklama vapan Meksıkalı resmı kaynaklar ıle gorgu tanıklarının sozlerı bırbı rını tutmuv. or Yetkılıler, pılotun kalkıştan kısa bır sure sonra kuleyle bağlantı kurarak basınç duşmesınden yakındığını ve alçaktan uçma ıznı ıstedığını be lırttıler Gorgu tanıkları ıse uvağın duşmesınden hemen once gokyuzunde ıkı patlama duvduklannı ve pılotun uçağı dağın vakmlarındakı bır ovava ındırmeye çalıştığını soyledıler KARA KUTU BULUNDU Uçağın duştuğu bolgede arama çalışmalarının >oğun bır şekılde surduğu ve bu arada uçağın kara kutusunun bulunduğu bıldırılıyor Kara kutunun uzmanlar tarafından ıncelenmesı bu konuya açıklık getırebılecek Ancak gözlemcıler, uçağın uçuş kabınınde hava basıncının duşmesı uzenne vere çakıldığı varsavımını gelıştırı>orlar Union Carbide firmasına 1 milyar ceza CHARLESTON (a.a.) Amerıkan hukumetı, kımyasal urunler ureten "Lnion Carbide" tırmasını, Batı Vırgınıa eyaletındekı tesıslerınde çevre korumatılığı ve ınsan sağlığı konusunda federal yasaları ıhlal ettığı ıçın 1 3 mılvon dolar (1 milyar lıra) para cezasına çarptırdı A>nı fırmanın Hındıstan'm Bhopal kentındekı tesıslerınde geçtığımız >ıl sonlarında meydana gelen gaz sızıntısı, yaklaşık 2 bın kışının olmesıne neden olmuştu Sudarrda 17 yıl sonra demokrasiye dönüş Toplam Mevduatımız iki trilyonu astı. Bankamıza duydukları güvenle, bize bu kıvancı yaşatan Sayın Halkımıza şükran borçluyuz. HARTUM, (AP) Sudan da 12 gun surecek genel seçım dun başladı P vıllık bır askeri vone tımın ardından ılk kez gerçekleş tırılen bu parlamento seçımlennde 30 partı 264sandalve ıçın >a rıştı Ulkede ulaşım ve ıletışım guçluklerıvle bırçok goçebe aşıretın varlığından oturu ov verme ışlemlennı kola>laştırmak ve olabıldığınce genış bır seçmen katılımı sağlamak amacıyla seçımler 12 gun surecek 21 mılvon nufuslu ulkede, 5 9 mılvon kayıtlı seçmen bulunuyor Resmen kavıtlı 50 sıvasal partıden 30'unun seçıme katıldığı Sudan'da gozlemcıler sonuçta bır koalısvon hukumetının ortava çıkmasım en buvuk olasılık ola rak goruyorlar En çok şans tanınan uç partıden ıkısı Islamcı Cephe ıle l mmel Partısı. Şenat duzenj ısteven bu partılerden bınncısının Musluman Kardeşler ıle sıkı bağları var Iran ve Lıbya tarafından desteklenıyor Ummet Partısı ıse merkezcı bır partı konumunda Suudı Arabıstan'ın ve yıne Lıbya'nın desteğıne sahıp Gözlemcılerın şans tanıdıkları uçuncu partı Demokratik Bırlik Partisi. Mısırla bırleşmevı savunan bu partı>ı Suudı Arabıstan ıle Korfez ulkelerı desteklıyor Sudan'ın Arap ve sı>ah Afrıka ulkelerı arasındakı stratejık coğrafı konumu çevre ulkelenn Hanum'un sıvasal geleceğmı yakından ızlemelerıne, hatta kendı çıkarlarına gore behrlemeye çalışmalarına vol açıyor Lıbya, ABD ve Mısır'a karşı bır yonetım kurulmasına çaba gosterı >or ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK DİL KURUMU "Turk Dılı" dergısının ocak (Türk Şurı özel Sayası), şubat ve mart 1986 sayıları Proı Dr Talat TEKlN, Yrd. Doç. Dr Osman Fıkn SERTKAYA, A Turan OFLAZOGLU, Muammer Yazar, Şevket Hıfzı RADO, Talat Saıt HALMAN, Nuzhet ERMAN, Coşkun ERTEP1NAR, Osman Gungör FEYZOĞLU, Prof Dr Mehmet KAPLAN, Dr Adnan INCE, Dr Orhan F KÖPRULU, Cem KARAER, Doç Dr Ismaıl PARLATIR, Doç Dr M Orhan OKAY, Mehmet ALDAN, Yrd Doç Dr Ö Faruk HUYUGUZEL, Zekı ömer DEFNE, tlhan GEÇER, Mahmut KAPLAN ve Saım ÇELİKER'ın yazı ve şurlerıyle çıkmıştır Abone ucretı Yıllığı 2000, öğretmen ve öğrenaler ıçın 1600 Posta çekı no 128236 Isteme adresı Turk Dıl Kurumu, KavaklıdereANKARA (Basın 15798) TÜRKİYE $ BANKASI Paranızın, istikbalinizin emniyeti; Dov ız Tevdıat Hesaplan dahıl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog