Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER ğunluklanna, hane halkı ve konut buyukluklerıne, konut gereksınmesme ıhşkın venler gereksınmenın kuçuk konutlara yonelık olduğunu gostermektedır Onumuzdekı beş yıllık donemde doğacak 2 mılyona yakın konut gereksınmesının 2 ve 3 odalı konutlarda obekleneceğını kestırmekteyız Buyuk konuta yonelmeye ıten toplumsal, davranışsal eğılımlerın, alışkanlıklann ıstendık yonde değıştirılmesı, yonlendırılmesı zorunludur Konuk odası ya da salonu, alaturka hela, kuvet gıbı kuUanılmayan ya da az kullanılan alanlardan arttırım sağlama yolları araştırılmalıdır Ortak çamaşır vıkama alışkanlığı ozendırılebılır Bu arada, mobılya endustrısının hantal, hareketsız mobılyadan, hareketlı, konut boyutlanyla tutarlı çok amaçlı mobılyaya yönelmesmde de zorunluluk vardır Buyuk konutlara kredı verılmesınden vazgeçılmelı, 85 metre karenın altındakı kuçuk konutların uretımı ozendırılmelıdır Son yonetmelık değışıklığıyle 60 metre kareden kuçuk konutlar ıçın ongorulen 250 bın lıralık ek mobılya kredısı bu amacı gerçekleştırmek ıçın yetersızdır KDVNtN ETKİSİ MALİVETLERE nnde yuklenıcılere tanınan KDV ıadesıne ılışkın yonteme benzer bır uygulamaya geçılmedıkçe konut kooperatıflenne tanınan KDV bağışıklığı gerçekleşmış olamaz Ulkemızde, arsanın konut malıyetındekı payı çok yuksektır Ozel ıyelıktekı arsalar, toplu konut gırışımlerınde onemli sınırlılıklar getırmektedır Her turlu spekulatıf oyunların dışlanması ıçın, toplu konut alanlarında arsanın kamu elıyle sağlanması, yapıma hazır duruma getırılmesi zorunludur Bugune değın toplu konut yasası uygulamalannda kamunun elındekı arsalann kullanılması yoluna gıdılmıştır Başlangıçta bu gerçekçı bır tutumdur. Yasa, ve yonetmelık kamunun arsa edınmesı ıçın çeşıtlı olanaklar öngormektedır Toplu Konut Fonu'ndan da beslenmekte olan GelıştirmeDestekleme Fonu'ndan beledıyelere toplu konut amacıyla arsa kamulaştırmaları ıçın vardım olanağı yaratılmıştır Ancak, bır >ıllık uygulama sırasında bu fonlardan arsa ıçın a>rılanı yetersizdır. Yuzbınlerce konut uretmekten soz eden yetkıhlerın kamunun gırışkenlığı ele almasını, arsa vurgunculannın ekmeğıne tereyağı surulmesını, toplu konut gırişımlerınden doğacak rantların kamuya mal edılmesını sağlamaları zorunludur. Yonetmelık, toplu konut alanlarındakı altvapı gıderlerının 07o 60'ına değın Fon'dan karşılanmasına olanak sağlamıştır Ayrıca, GelıştirmeDestekleme Fonu'ndan da beledıyelerın altyapı ıçın desteklenmesı ongorulmuştur Beledıyelerın bu olanakları konut kooperatıflerıyle ışbırhğı ıçınde değerlendırmesı gerekır Yasalar, kooperatıflere ne ayrıcalık ne de oncelık tanıyor Fakat, uygulamada kooperatıfler toplu konut uretımınde en etkm yol olarak genış olçude etkınlık gosterıyorlar Ozellıkle beledıyekooperatıf ışbırlığıne devletın yardımı da eklenınce başarılı sonuçlar alınabıleceğı anlaşılmıştır Turkıye'nın çeşıtlı bolgelennde yaygınlaşan kooperatıf konut gırışımlerı de bunu kanıtlıyor Kımı açıkgözlenn, yasaların sağladığı olanakları da dıkkate alarak eldekı arsalarını pazarlamak ıçın kooperatıf kurmak yoluyla halkı örgutledıklen de bılınıTiektedır SONUÇ Imar durumu açıklığa kavuşmamış, ıyelık durumu yargıçlıklarca belırlenmenuş olduğu ıçın "ıhtılaflı", daha doğrusu "tapusu sakat" arsalar uzerınde, planı, projesı onaylanmadan, toplu konut yonetımının önoluru ya da uygunluk belgesı alınmamışken, sankı ıç ve dış krediler sağlanmışcasına basın yayın araçlarıyla yapılan duyurularla halkı katılmaya çağıran kooperatıf gırışımler, yalnızca kooperatıfçılığın yozlaşmasma yol açmıyor, aym zamanda konut özlemı ıçındekı yurttaşın kooperatıfe olan guvenının sarsılması sonucunu da doğuruyor. Kamunun, bu tur gırışımlerı sıkı kurallara ve denetıme bağlı tutması zorunludur. Fakat, kooperatıfler yasasında yapılmak ıstenen değışıkhk onenlerının, demokratık kooperatıfçılık ılkelerıne aykın duştuğunu de vurgulamak ıstenz Onemlı olan, yurttaşın kooperatıf yoluyla konut edınme umut ve özlemınının açıkgozlerce sömurulmesıne ızın verılmemesıdır Yoz olmayan, kooperatıfçılık ılkelerıne uvan gerçek kooperatıflerı devletın sultası altına sokacak antıdemokratık çozumlerın karşısındayız Toplu Konut Kimin Için? Bugünkü yasal düzenlemelere göre, toplu konut uygulamalan orta ve üst gelir katmanlarına olanaklar sağlamıştır. Toplu konut kredisinden alt, altorta gelirli katmanlann konut edinmeleri olanaksızdır. Kâğıt üzerinde özkaynak katkısı % 10 düzeyinde istenmekteyse de gerçekte bu oran % 50'ye yaklaşmaktadır. Bunu da ancak aylıkgelih 250300 bin arasındaki yuksek gelirli aileler karşılayabilirler. PENCERE 2 N/SAN 1986 Yeni 1000 Liralıklar... Ister kâğıt olsun, ıster maden olsun, her paranın ıkı yüzü vardır Ön yüzü, arka yüzü Insanın ıkı yüzlü olması kötüdür; paranın ıkı yüzlü olması zorunluktur, ama, bızım ulkemızde paranın ıkı yüzlülüğü nedenıyle sorunlar oluşuyor Pıyasaya bu hafta çıkarılan mor 1000 lıralıkların ön yüzünde Atatürk'ün, arka yüzünde Fatıh Sultan Mehmet'ın resmı varmış Cumhurıyet'ten bu yana ılk kez devletın parasına Osmanlı padışahının suretı basılıyor • Denebılır kı: Canım, her şeyın altında bır muzırlık aramayalım, Fatıh, çaı açmış, Istanbul'u bıze armağan etmış bır sultanımızdır, övünç kaynağımızdır Doğrudur Kapı aralandı ya, bu gıdışJe yakında "Ulu Hakan Abdülhamtt Han Hazretlen"nın de resmını 10 bın lıralıkların üzennde görüp sevınebılırız Zaten artıkTürk halkı paralann üzerındekı portrelere bakıp mutlu olacaktır, çünku paralann değerı kalmadıkça üzerlerındekı resımlere bakıp oyalanıyoruz: Vay efendım, banknotun bır yüzüne Atatürk'ün, arka yüzüne Mehmet Akıf'ın resmı basılır mı? Nıçın? Akıf şerıatçıydı, şapka devrımınde Mısır'a kaçtı. Hem Atatürk, bu şaırı sevmezdi Fatıh? Gözün kör olmasın emı' Para bır devletın egemenlık sımgesıdir Cumhunyet devietı banknotunda Osmanlı padışahının portresı ne arıyor? Sen tartışa dur' Bır de her para gibı her olayın ıkı yüzü vardır kı düşünmeye değer. Gazı, Türkıye Cumhunyetını kurduğunda, devletın ne parası vardı, ne de merkez bankası. Bılındığı gıbı eskiden bır ülkenın başına hangı sultan ya da kral geçerse parasını bastırıp buyurganlığını kanrtlardı, ama, o zamanlarda ne matbaa ıcat edılmış, ne merkez bankaları kurulmuş, ne de bu bankalar "banknot" çıkarıyorlar, altın ve gümüş para geçerlı, kâğıt para yok Sanayı kapıtalızmıyle bırlıkte adına merkez bankaları denen "bankaların bankaları" kuruluyor Ilk önce Ingıltere'de başlıyor bu oluşum Sırtı en kalın bankacı, zor duruma düşen kralıyet hükümetıne borç para vermeye başlayınca, devlet ıçınde devlet durumuna gırıyor pıyasaya 'banknot" çıkarmak yetkısını de ele geçı rıyor Daha başka deyışle Batı kapıtalızmınde bu ışın kaynağındb 'özel sektör" var Eloğlu kendı ülkesınde pryasaya banknot çıkarmakla da kalmıyor, IngılızFransız bankerı Türkıye'ye çıkarma yaparak Osmanlı Bankası'nı kuruyorlar Osmanlı Bankası, "Ulu Hakan Abdülhamrt Han Hazretlerı" dönemınde devletımızın merkez bankasıdır; pıyasaya "banknot" çıkarmak ışlevı "gâvurların" tekelınde Işte "Abdülhamıt Han" böylesıne" "büyük" böylesıne "kudretiı VB haşmetlı" bır sultandı •k Prof.Dr. CEVAT GERAY 2985 sa>ılı Toplu Konut Yasası 17 mart 1986'da ıkıncı yaşını doldurmuş bulunuyor Yasa'nın ongörduğu fon 1984 eylulunde ışlerlık kazanmıştır Fon'da ıkı yılda 327 mılvar TL toplanmıştır Bunun 284 mılyarı kullanılmıştır En buyuk pav (yaklaşık °!o 65'ı) eskı yasaya gore kredılendınlmış, hak sahıplığı onaylanmış kooperatıflerın >arım kalmış konutlarına yoneltılmıştır Başlanıgıçta, gecıkmelere >ol açmadan suren ya da yarım kalmış yapıların tamamlanmasına yöneltılmesı gerçekçı tutumdu Böylece, ıktıdar yuzbınlerce konutun bıtınlebıleceğı volunda olumlu bır ha\a yaratma tırsatını da elınde tutmuştur Gerçekten, yenı yasaya gore kurulmuş 454 kooperatıfın 29 780 uvesı ıçın yapılan odeme °Io 5 dolayındadır Fondan ferdı konut kredısı olarak oldukça onemlı bır dılım (% 24) ayrılmıştır Boylece, eskı vasaya gore yapımı suren yaklaşık 3.500 kooperatıfın 210 000 konutu bırkaç yıl ıçınde bıtmış olacaktır Ovsa, yenı yasaya göre kurulmuş kooperatıflerın ureteceğı konutlann sayısı şımdılık 10 bını aşmıyor Ozal kabınesındekı kımı bakanlann yılda 100 btn konut ureteceğınden sık sık soz açmalanndan anlaşıldığına gore, A N \ P ıktıdan, yıllardır surüncemede bırakılmış olan \uzbmlerce kooperatıf konutunun tamamlanmasını seçımlerde >a>maca aracı olarak kullanacaktır. En alt gelır duzeyındekı ailelenn, kredıden \ ararlandınlsalar bıle bunların konut edınmelenne olanak yoktur Aynı gozlem, gelınnden en çok °?o 5*ını bırıktırebılen altorta gelirli aıleler ıçın de geçerlıdır Bu nedenle, alt ve altorta gelır katmanlan ıçın "mulk konut" >erıne "kıralık konut" sağlanması daha gerçekçı bır yoldur Alt gelır katmanlanndakı gızıl gucu gecekondu >erıne "evmı yapana yardım" >öntemıyle destekleyerek olumlu >one çevırmek gerekır Orta ve ustorta gelır duzeyındekı hane halklan konut kredisinden \ararlanarak bırıktınmı yapabılecek akçal guce sahıp bulunmaktadırlar Yururluktekı kredı dızgesınden, 150 metre karelık konut buyukluğunu aşmamak koşuluyla en çok ortaust ve ust gelır katmanlan yararlanmaktadırlar Buna karşın vırmı vıllılk bırıktırım guçlerıyle toplam 189 metre karenın ustunde konut edınebılecek yuksek gelirli katmanlann yasadan vararlanmalarını engellevecek bır onlem alınmamıştır Öte vandan. kredı faızlennın yuksek, surelerının kısa tutulmuş olması da duşuk gelırler için ayn bır taşımaktadır KREDİ TUTARI V E GEREKENLER Kredı tutarı, faız oranlarıyla surelen dıkkate ahndığmda, guçlerını aşan bır katkıda bulunmalan gerektığınden, orta ve altorta gelirli aılelerın konut edınmelen olanaksızlaşmaktadır Bu nedenle, özkaynak oranının konut malıyetı ıçındekı pavının r o 50'lerden ""o 10'a duşurulmesı, kredı tutarının enflasyona gore uyarlanması, kredı suresının 15'ten 20 yıla çıkarılması, faız oranının "/t 10'a ındırılmesı gereklıdır Yapı malıyetınde, ıkı yılda yuzde yuze yakın artış soz konusudur Yonetmelık değışıklığınden kredı tutarında yalnızca 250 bın lıralık bır artış ongorulmesı bu artışı karşılamaktan uzaktır Memurlara, SSK'ya bağlı ışçılere sağlanan ıkıncıl kredı olanağımn yapırru süren kooperatiflenn uyelerıne tanınmaması adalete aykırı bır tutumdur Ustelık bu amaçla ayrılan 30 milyarlık ödenekten ancak 35.000 çalışan yararlanabılmektedır Yasalar, uygulanagelen 100 metre karelık sırun 150 metre kareve yukselterek buyuk konutlar ıçın de destek ve kolaylıklar sağlamaktadır Oysa, barınma yosınırlılık Katma Değer Vergısı yasasının konut kooperatıflenne tanıdığı bağışıklık, u>gulamada konutun uyeve mal oluşunda herhangı bır duşuş sağlamamaktadır Ustlenıcıler, konut gırdılerı ıçın KDV odemekte, bu da konutun malı>etıne eklenmektedır Kısacası, bugunku KDV uygulaması çerçevesınde kooperatıfler \olu>la konut uretımı gerçekte ozendırılmış olmamaktadır Devlet yapı ve bayındırlık ışle EVET/HAYIR OKIAY AKBAL ANAP, Seçim Yasası'nı değiştırdi 45 ilde örgüt kuramayan bir partı seçımlere katılamayacak Yüzde 17 oranda oy alamayan partı bır tek mılletvekılı bıle çıkaramayacak. Partiler 35 ilde birer merkez kontenjan adayı gösterecek önseçım uygulamasını her partı kendıne göre yapacak Bır partınin tüm üyelerinın önsecımde oy kullanma zorunluğu kaldınlıp, eskiden olduğu gıbı delege yöntemıne dönülebilinecek Bu yasa ANAP oyları ıle kabul edildi. Cumhurbaşkanı onaylar mı, yoksa gerı mı çevırır? Genel kanı, onaylayacağıdır. Anayasa Mahkemesı'ne başvurulsa da olumlu bir sonuç alınacağını sanmıyorum. ANAP ve liderı Bay özal'ın her dediği gerçekleşiyor. Bunlar, doğallıkla ANAP yaranna olan işlerdir Meclistekı SHP ve MDP mılletvekıllen bu konularda bir türlü etkinlik göstermenın yolunu bulamıyorlar. Ûnce muhalefet milletvekıllennın deneyımsızlıklen, ayrıca SHP ıçındekı kaynaşma yurt sorunlarına gereken ılgının gösterılmesını önlemektedit MDP can derdıne düşmüş, SHP'lılerın bır böiümü ıse gelecek seçımde kottuklarını koruyup koruyamayacakları telaşındal.. Kaç yıl geçtı, sekız mı dokuz mu, daha mı çok? Bır partınin ilçe kongresme grtmeyelı epey zaman o(du. ikjınç yerterdır bu kongreler. Tabanla karşı karşıya kalırsınız Tabanın nabzının attığını duyarsınız. Sızı tanırtarsa, çevrenızı alırtar, anlatırlar anlatıriar, derttenni, özlemlerını dökeıier. Tartışmalar, çekışmeler, hatta kavgalar olur Bunlar bır partınin canlılığını gösterır Hızmet yarışı dedtğımız şeyl Ama çırkınleşmeden, bayağılaşmadan Partınin daha lyi bır dogrultuda yüruyebılmesını amaçlayan bır yarışsa bu, lyıdır, hoştur, yararlıdır Ama tavandakı yonetıcılenn bır koltuk kapma tutkusu ıse, yanlıştır, çırkındır Geçen pazar gunu Zeytınburnu'nda yapılan SHP ılçe kongresıne gıttım Burası, bılırsınız emekçı halkımızın çoğunlukta otduğu bır kent köşesıdır Gecekondulann ılk görüldüğü yerlerden bıridır. Sonraları bu kondular yasallaştırılmış, o konduların yerini büyük yapılar almıştır Ne var kı Zeytınburnu halkı, heie Sümer Mahallesi'nde yaşayanlar şımdilerde çok sıkıntılı anlar yaşamaktalar. Beledıye Başkanı Dalan'ın yıkım çahşmalan burada da kendini göstermış, 27,27/1 vb. sokaklar genışletılıyor, buradakı evlerin bahçelennden bırer ıkışer metre yer caddeye gıdıyor; arada evlerın yarısı da!.. Beledıye, bu evlerde oturanlara ne yer gösterıyor, ne de baslarını sokacak yenı bır konut alabılmelerine ystecek parayı venyor. Yıkarım, yaparım, olur bıterl Bır hukuk yönetımınde bu denlı keyfı ış olabılır mı? Oluyor! Öte yarv dan yikıiacağı söylenen Boğazıçı yalılarının sahıplen kı hemen lepsi toplumun kaymak tabakasının ınsanlarıdır kıyametı <oparıyorlar, böyie bır şey nasıl yapılır dıye! Gecekondu yapıp başını sokan ınsanlar sessızce yazgılarını beklerken yanm milyarlık yalı sahıplen şıddetle karşı çıkıyoıiar bu uygulamaya... Bay Dalan da bu gınşHnden vazgeçıyor hemen! Zevtinburnu kongresınde pekçok yurttaşın yakınmasını dinledirr Kongrede de bu konu dıle getırılır dıye bekledım Ama toplaitıyı açan ılçe başkanı da, kongre başkanı da, daha sonra koiuşan SHP Genel Sekreter Yardımcısı ve bır MKYK üyesi de 3u soruna değınmedıier bıle! Buyük, ın sözJerie, bağıra çağıra seçım söylevierı verdiler. Zeytinburnu halkının çılesını dile çetırmek yıne, gazetecılere kalıyor Sanırım basın, Zeytınburnı'ndakı ve daha başka kent köşelerındekı hukuk dışı yıkımlain üstüne gıder, derinliğiyle konuyu soruşturur; durumu kamıoyuna duyurur. . Evrt, demokratık dönemın başiangıcı partılenn ılçe kongreleridı bence.. Zeytınburnu SHP ılçe kongresınde dört yüz kışi topanmıştı Hemen hepsı emekçı yurttaşlar.. SHP'de bır araya gemışler, bır umut aydınlığını buyutmek, yurt olçusunde yaygınlastırmak ıçın... Yanı ıktıdan Bay özal ve partısinın elınden alıp raikın yaranna yenı bır ıktıdar oluşturmak ıçın.. Ama tabanla tavan arasında ıletışım yok gıbı Zeytınburnu ılçe kongrespegelenMKYKuyelerısanırımozledıklerı ılgıyı sevgıyı pek bulanadılar Yapılan konuşmalar benım dınledıklerım de taban doyurmadı. Taban başka şey arıyor, başka şey beklıyor, amaavandakı yönetıcıler ıse daha başka bır görürttü veriyorlar. İlt genel seçımde sağlam bır yer elde etme telaşını! . Kurultayî ikı ay kala partınin tavanındakı gerekçesız, anlamsız değışıkıklerle partıyı altüst etmeleri bu hiç de hoş olmayan telaş'ı :östermedı mı? Ana demokrasıye, sosyal demokrasının yaranna inanan tabanterşeyı görüyor, anlıyor. Kimler halkın yanında, kımler halkın srtmda, hepsı bılınıyor. Elden geldığınce SHP'nın şımdıkı yönetcılerıne bunu sözle yazıyta anlatmaya çalışıyoruz, ama dinleen, duyan kım"? OKURLARDAN İnsan gerçeği ve eğitim Sayın Oktay Ekşi'nin, 3 Mart 1986 tarihli Hurriyet gazetesindeki "Yasaklamak mı, Zırvalamak mı?" başlıklı yazısım okudum. Ekşi bu yazısında, bazı valilerin sigara ve içki gibi konularda aldıklan onlemlere, koydukları yasaklara değiniyor. Yasaklann, belirtilen konularda etkilî ve surekli olamıyacağını savunuyor. Onun yerine, okullara "Sosyal Terbiye Dersleri" konulmasını, daha kalıcı sonuçlart olacak geçerlt bir onlem olarak goruyor. Alışkanlık haline donuşmuş, kişiliğın bırer oğesi olarak yerleşmiş davranışlan, yasaklarla yok etmenin olanaksızhğı, açık bir gerçektır. Yazann bu goruşune katılmamak elde değil. Ama, bunun için okullara "SosyaJ Terbiye Dersleri" konulması onerisi de o denli etkisiz ve geçersiz bir yaklaşımdır. Bir sorunu çozerken, uygulamalar bilimsel, akılcı bir temele oturtulmazsa, çalışmaların başansızlıkla sonuçlanacağı kesindir. Soz konusu sorun ise. insan davramşlarıdır. Bu da eğitim psikolojisinin, eğitbilimin uğraşı atanıdır. Eğitbilimin kişiliği oluşturmada, değistirip geliştirmede yaklaşımı başkadır. Kisının, ilgi ve gereksinimine uygun bır yaşantı içinde, bir amaç doğrultusunda yetişmesmi, gelişmesini ongorur. Goruluyor ki, eğitimde bir yaşantı soz konusudur. Kisioğlu yaşantı içinde oluşacak ve gelişecektir. Beklenen kalıcı ozellikler, boyle kazanılacaktır. Eğitim işlevi, anlatıma, soze dayanan soyut bir etkinlık değildir. Bu nedenle "Sosyal Terbiye Dersleri" diye bir ders olamaz. Okullarda yer alsa da, etkisiz bır uğraşı olmadan oteye gidemez. Lygulamalar, eğitim kavramımn gereklerine göre yurutulmezse, tartışma konusu olan sorunlarm yoğunluğu surecektır. Genelde uygulanan yontem, insan gerçeğine, bu gerçekten kaynaklanan da\ranış bilimlerine ters duştuğu ıçin, eğitim amaçlanna yaklaşmada yetersiz kalmıyor. Yaratıcı, uretici insan yerine, tuketici yığınlar oluşuyor. Bu da toplumu siyasal, kulturel ve ekonomik duzeyde uğraştıran değişkenlerden biri oluyor. Onu darboğazlara surukluyor. Bu nedenle eğitimde gerçekçı olmak istiyor, onu kalkınmanın kaçınılmaz aracı olara goruyorsak: • Amaçları somut olarak belirlemek, • Yeterli uygulama ortamı hazırlamak, • Eğitilecekleri, derslerde bilgi aktararak değil, o ortamda yaşatarak vetiştirmek gerekır. Belirtilen hedefler, sistemi bu anlayışa gore duzenley ebilecek eğitim teknolojisini etkili biçimde uygulayabilecek eğitimcilere donulduğu, yaklaşıldığı zaman gerçekleşecektir. AHMET RAHMt ERCAN Eğitimde Program Gelıştırme Uzmanı Halktır Etkin Olan... Gazı Mustafa Kemal, Cumhunyet devletinı kurduktan sonra göruyor kı para ışlerı IngılızFransız ortaklığından oluşan Osmanlı Bankası'yla yürütüluyor Atatürk dıyor kı Bır merkez bankası kuralım Kurarsın, kuramazsın, derken 1930 yılına dayanıyoruz Bızım Cumhunyet Merkez Bankası'nın öyküsü böylesıne ılgınctır, ama, şımdı Osmanlıya dönüş akımları alabıldığıne güçlendığmden Merkez Bankamız yenı 1000 lıralıkların bır yüzüne Sultan Mehmet'ın resmını basarak ANAP ıktıdarının sıyasetıne devletın parasında uyum sağladı İşın bır yüzü bu Otekı yüzü de şu Paramızın değerı bu hızla düşerse, pek yakın bır zamanda Fatıh'ın torunlarıyla Atatürk'ün çocuklan, ön yüzü Atatürk'lü arka yüzü sultanlı 1000 lıralıkları 1 Amerıkan Dolan'na satacaklar BÜKE GİYİM SANAYİ A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN Tıcaret Sıcıl No 12554872760 Şırketımızın yıllık olagan Genel Kurul toplantısı aşağıdakı gündem maddelenm görüşmek üzere 29 Nısan 1986 Salı gunu saat 13 30'da Topkapı Maltepe Yolu No 9'da toplantı salonunda yapılacakur lş bu toplantıya kaulmak ısteyen ortaklarımızm veya vekıllennın, pay senedı ılmuhaben ıle bırhkte anılan gün ve saatte yukanda belirtilen adreste hazır bulunmaJarı duyurulur 1985 yıh yönetım kurulu ve murakıp raporu ıle bılanço, kârzarar hesapları ortakların adreslerıne gönderılmıştır GÜNDEM 1 Yönetım Kurulu Başkanı tarafından kongre başkanlık dıvanı kâııbının ve umumı heyet tarafından ıkı rey toplavıcısımn seçımı, 2 Umumı heyeı zaptının ımzalanması ıçın başkanlık dıvanına yetkı venlmesı, î ldare meclısı ve murakıp raporlarının okunması, 4 1985 yılı bılançosu üe kâr ve zarar hesabının tasdıkı ıle ıdare meclısı azalarının ve murakıbın ımzası, 5 1985 yıh kânnın dağıtım şeklımn karara bağlanması, 6 îdare meclısı uyelerıne verılecek huzur hakkı ıle murakıba odenecek ücretın tespıtı, 7 ldare Meclısı Başkan ve uyelerıne T T kanunu'nun 334 \e 335 maddelerınde yazılı muamelelerı ıfaya mezunıyet venlmesı, 8 Dılek ve temennıler BİTON GİYİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN Tıcaret Sıcıl No 195952143479 Şırketımızın yıllık olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdakı gündem maddelermı görüşmek üzere 30 Nısan 1986 Çarşamba gunü saat 13 30'da Topkapı Maltepe Yolu No 9'da toplantı salonunda yapılacakur lş bu toplantıya kaulmak ısteyen ortaklanmızın veya vekıllennın, pay senedı ılmuhaben ıle bırlıkte anılan gün ve saatte yukanda belirtilen adreste hazır bulunmalan duyurulur 1985 yüı yöneum kurulu ve murakıp raporu ıle bılanço, kâr ve zarar hesapları ortaklann adreslerıne gönderılmıştır GUNDEM 1 Yönetım Kurulu Başkanı tarafından kongre başkanlık dıvanı kâtıbının ve umumı heyet tarafından ıkı rey toplavıcısının seçımı, 2 Umumı heyet toplantı zaptının ımzalanması ıçın başkanlık dıvanına yetkı verılmesı, 3 ldare meclısı ve murakıp raporlarının okunması, 4 1985 yıh bılançosu ıle kâr zarar hesabının tasdıkı ıle ıdare meclısı azalarının ve murakıbın ımzası, 5 1985 yılı kânnın dağıtım şeklının karara bağlanması, 6 tdare meclısı uyelerıne venlecek huzur hakkı ve murakıba ödenecek ücretın tespıtı, 7 ldare Mçclısı Başkan ve üyelerıne T T Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerınde vazılı muamelelerı ıfaya mezunıyet venlmesı, 8 Dılek ve temennıler Bu hafta ki okudunuz mu? ACARTEKS TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYÜ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN Tıcaret Sıcıl No 209164156713 Şırketımızın yıllık olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdakı gündem maddelermı görüşmek uzere 30 Nı&an 1986 Çarşamba gunü saat 13 30'da Topkapı Maltepe Yolu No 9'da toplantı salonunda yapılacakur lş bu toplantıya kaulmak ısteyen onaklanmızın veya vekıllennın, pa> senedı ılmühaben ıle bırlıkte anılan gun ve saatte yukanda belirtilen adreste hazır bulunmalan duyurulur 1985 yılı vönetım kurulu ve murakıp raporu ıle bılanço, kâr ve zarar hesapları ortaklann adreslerıne gönderılmıştır GUNDEM 1 Yönetım Kurulu Başkanı tarafından kongre başkanlık dıvanı kâııbının ve umumı heyet tarafından ıkı rey toplavıcısımn seçımı, 2 Umumı heyet toplantı zaptının ımzalanması ıçın başkanlık dıvanına yetkı venlmesı, 3 ldare meclısı ve murakıp raporlarının okunması, 4 1985 yılı bılançosu ıle kâr ve zarar hesabımn lasdıkı ıle ıdare meclısı azalarının ve murakıbın ımzası, 5 1985 vılı kârının dağıtım şeklının karara bağlanması, 1 6 Idare meclısı uyelerıne venlecek huzur hakkı ıle murakıba ödenecek ücretın tespıtı, 7 ldare Meclısı Başkan ve uyelerıne T T Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerınde vazılı muamelelerı ıfaya mezunıyet venlmesı, ü Dılek ve temennıler TEK SINIRLI SORUMLU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KONTAKTÖR ALINACAKTIR 1 750 Adeı 63A (220 380) V u<, fazlı uzaktan kumandalı kontaUor kapalı zarfla teklıf almak suretıyle satın alınacaktır 2 Şannameler Mejrutıvet Cad Asmalımescıt Sok No 63 Tepebaşı IST^NBUL adresındekı Muessesemız Makıne Ikmal \e Satı nalrna Grup Mudurluğu'nden 10 000 TL bedelle temın edılebılır 3 Geçıcı Temınat Tutarı 900 000 TL dır 4 Tekhf mektupları en g<\ 16 4 1986 gunu saat 10 OO'a kadar Muessesemız Muhaberat Servısıne elden venlecek ve avnı gun saat 10 30'da alenen açılacaktır 5 Muessesemız 2886 savılı >asaya tabı değildir Basın 15M* BOĞAZİÇİ ÜNİ\ ERSİTESİ BİLGİSAY4R KLRSLARI Boğazıçı Unıversıtesı Meslek Yuksek Okulu'nun duzenledığı Bılgısajar Kurslan 21 Nısan 1986 tanhınde yenıden açılacaktır Ikışer aylık donemler halınde tekrar edecek olan bu kursların kavıtları 5 Nısan 1986 tarıhınde başlavacaktır BILGISAYAR KURSLARI PROGRAMI: 1 Programlamava gırış ve Temel Basıc komuüan (Hıç bılmeyenler ıçın), 2 CP M Işletım Sıstemı ve Dosya Duzenlemesı (llen Basıc), 3 Paket Programlar (dBase II ve Vısıcalc), KATILMA ŞARTL\R1: 1 En az lıse \eva dengı okul mezunları kurslara kaulmak ıçın muracaat edebılırler 2 Kayıt ıçın 2 totoğrat 1 ıkametgâh ve lıse (veva muadıli okull dıplomasının loıokopısı gerekmektedır 1 Kur^ sonunda \enlen sınavı başan ıle bıtırenlere "BAŞARI SEKTIFlKASr verılecektır Adres. BOGAZtÇl ÜNtVERSlTESl Meslek Yuksek Okulu Tekn Prog Bol BILGISAYAR KURSLARI P k 2 Bebek İSTANBUL Tel 163 is 00 160 \eva 308 Basın 15^3 LASSA LASTİK SAN. VE TİCARET A.Ş. YÖNETIM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Cumhunyet Gazetesı'nın 29 Man 1986 günku sayısında yayımlanan 31 Aralık 1985 tanhlı bılançomuzun AKTİF bölumunde " 1 ük maddemalzeme" maddesı karşılığı yanlışlıkla 5 797.241 000 TL yazılmıştır Doğrusu 5597 241 000 TL olacaktır Düzeltınz. Bilgisayarcılar klavye başına! Yeni Commodore'lar bayinizde. Bir Teleteknik yavınıdır. 2. Ulus'ta komur kalonferlı 70 m 2 oda 1 salon daire satıhktır. Tel: 165 75 39 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog