Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet Bu ay sonunda yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında üye ülkelerin Türkiye'nin dönem başkanhğı konusunda öneride bulunmaktan kaçınmaları, Türkiye'nin de ilke olarak talepte bulunmaması nedeniyle konu kritik bir görünüm kazandı. İngiltere ve Federal Almanya'mn devreye girmesi sonucu dönem başkanhğı için önümüzdeki kasım ayında sırası gelecek olan Liechtenstein, Türkiye'nin kendisinden önce araya girmesine itiraz etmeyeceğini bildirdi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosıı) Türkiye'nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ndeki dönem başkanlığı sorunu yeniden Ankara'nın gündemine geliyor. Bu ay sonunda Strasbourg'da yapılacak bakanlar komitesi toplantısında uye ülkelerin Türkiye'nin dönem başkanhğı konusunda öneride bulunmaktan kaçınmaları Türkiye'nin de ilke olarak talepte bulunmaması nedeniyle konunun kritik bir görunum kazandığı bildiriliyor. Türkiye, 12 Eylul'den sonra dönem başkanlığından kendi isteği ıle çekilmiş ve demokrasiye dönüldüğünde yeniden bu hakkını alacağını bildirmişti. Ancak geçen yıl yapılan bakanlar komitesinde Türkiye'nin dönem baskanlığının iade edilmemesı uzerıne, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu bakanlar komıtesi toplantılarına katılmama kararı almıştı. Halefoğlu, ayrıca Türkiye'nin dönem başkanlığının iade edilmesi içın bir talepte bulunmayacağını da açıklamış ve topu Avrupa Konseyi'ne atmıştı. ARA FORMÜL Sağlanan bilgilere göre, Türkiye'nin dönem başkanlığı sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla bir ara formül oluştunılmuş bulunuyor. Buna göre özellikle İngiltere ve Federal Almanya'nın devreye girmesi sonucu dönem başkanlığı için sıra Sahıbı Cumburiyel Matbaacılik ve Gazetecılık Turk Anonım Şırkelı adına Nadir \adi, 0 Cenel Yavın Muduru Hasan Cemal, Muessese Mudunı Emınr Uşaklıgil. \aı\ lşlen Muduru Oka> Gootnsııı, # Haber Merkezı Muduru Yalçin Baytr. Savfa Duzenı Yönetmenı Alı Acar, # Temsılcıler \NKARA Yalcın Dogan. İZMİR HikmeC Çctinkıyı. ADANA Mefcnwt Mcrcan. Istanbul Haberlerı Rrha Oz, Dış Habcrler Ergııa Bakı. Ekonomı Osmaa Uiagay, Kultur Ajdın Emtç, Magazın Yalçın Pekştn, Spor Danışmanı Abdulkadir Yucrlman, Duzeltme Rrfık Durbaş. Araşurma Şahin Alpa>. IşSendıka Şuknn Kclcod. HaberAraşıınna t fuk Guldrmır, # Koordınaıor Ahmel KonıUaa. • Malı Işler Erol Erfcul, Reklâm ve Halkla llışkıler Galderen Koşar. İdare Huseyın Gurer, Işleıme OnderGetik. Bügılşlem Nail loal. Basan ve Yavan Cumhuriyel Matbaacılık ve Gazetecılık T A Ş. Tttrk Ocagı Cad. 39/41 Cagaloğiu 34334 tst, PK 246lstanbul, Tel. 526 1000(9hat), Telex. 22246 # Burolar Aakara: Zıya Gökalp Bulvarı tnkılap Sokak No 19/4 Tel 33 11 4147, Telex 42344 # izmir H Zıya Bulvarı 1352 Sok 2/3, Tel 25 47 0913 12 30 Telex: 52359 • Adana.' Çakmak Cad No 134 Kat 3, Tel 1455019731 Telex 62155. TAKVİM 2 NlSAN 1986 trasak: 5.12 Güneş: 6.40 ögle: 13.12 Ikindi: 16.47 Akşam: 19.36 Yatsı: 20.58 Avrupa Konseyi dönem başkanhğı gündemde sı önumuzdeki kasım ayında gelecek olan Liechtenstein, Türkiye'nin kendisinden önce araya girmesine itiraz etmeyeceğini bildirdi. Bakanlar komitesinin 23 nisan tarihınde Strasbourg'da yapacağı toplantıda dönem başkanlığı alfabetik sıraya göre trlanda'dan ltalya'yageçecek. Ancak uygulamada bir sonraki dönem başkanlığını alacak olan ulke otomatik olarak önceden dönem başkanlığı yarduncılığını ustlenıyor. Dolayısıyla 23 nisan toplantısında Italya dönem başkanlığını ustlenirken, söz konusu formulün işlemesi halinde Türkiye'nin Liechtensteın'ın yenne dönem başkan yardımcısı olarak araya girmesi öngörülüyor. Bu çözümun gecerlık kazanabilmesi için 23 nisan toplantısında Türkiye'nin dönem başkan yardımcılığının onaylanması zorunlu. SORUN NEREDEN ÇIKIYOR? Sağlanan bilgilere göre sorun, Avrupa Konseyi'ndeki Turkiye'ye yakın ülkelerin 23 nisan toplantısında Türkiye adına bir öneride bulunmaktan kaçınmaları noktasında doğuyor. Ankara'ya ulaşan bilgilere göre, Federal Almanya da Türkiye'nin dönem başkanhğını önermek konusunda isteksiz bir tutum içinde göruluyor. Federal Alman Dışişîeri Bakanı Hans Dietrich Genscher*in Halefoğlu'na "Dönem başkanlığı size tepsi içinde sunnlmaz" diyerek Türkiye'nin kendısınin devreye girmesıni istediği bildiriliyor. Türkiye ıse ilke olarak bu konuda talepte bulunmayı ve kulis yapmayı reddediyor, dönem başkanlığı ıade edilecekse bunun konsey tarafından gerçekleştirilmesini savunuyor. Konu geçen hafta Ankara'da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marcelino Oreja ıle yapılan görüşmelerde de ele alınmış ve Oreja'nın Turkiye'nin kendisinin de çaba sarfetmesi yolundakı önerisine rağbet etmemişti. Bu arada Özal, kendisinin bu ay OECD Bakanlar Konseyi toplantısına başkanlık edeceğini belirterek, bir başka batılı kuruluşta Türkiye'ye bu hakkm tanınmamasının anlamsızlığına dikkat çekmişti. Yetkililerın verdiği bilgıye göre, Türkıye'nin dönem başkan yardımcılığını ustlenebilmesi içın bakanlar komitesinde en az 11 ülkenin evet oyu kullanması ve " h a y ı r " oylarmın da 5'ı geçmemesi gerekiyor. Konunun ılk olarak daimi delegeler komitesinin 7 nisanda yapacağı toplantıda gundeme geleceği belirtilirken, Türkiye'nin dönem başkanlığının kaderinin önumuzdeki gunlerde belli olacağı bildiriliyor. Şimdilik olumlu bir gelişme sağlanamadığından Dışişleri Bakanı Halefoğlu'nun Strasbourg'a gitmeme yolundaki kararında da bir değışıkliğın söz konusu olmadığı belirtildi. Eralp: 2 uçak hava sahamızı ihlal etti ANKARA, (O.O.) Dışişleri Bakanlığı Sözcusü Yalım Eralp, "29 mart cumartesi günii, iki yabancı uçağın, Türkiye'nin doğudaki hava sahasını ihlalinin sözkonusu olduğunu" söyledı. Eralp, dunku haftalık basın toplantısında, bir gazetecının sorusu üzerine şunları söyledi "29 mart tarihinde uçağın hava sahamızı ihku. sözkonusu oldu. Biliyorsunuz doğuda harp hali var. Kim ihlal ediyorsa, biz de uyannz," Su ürünleri avlanma yasağı ANKARA (OM.) 1986 yılı su Ürünleri avlanma yasağı dun başladı. Tanm, Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nın konuya ılışkın genelgesine göre kerevit avcılığı 30 nazirana kadar yapılmayacak. Kurbağa da 30 mayısa kadar yakalanamayacak. Salyangoz toplanması ise 1 mayıs30 haziran tanhleri arasında yasaklanacak. Genelgede karidesin Akdeniz'de 1 mayıs15 ağustos, Marmara Denizi'nde 1 mayıs1 ekım, Oteki yerlerde 1 mayıs1 eylül tarihleri arasında avlanamayacağı bildirildL Yıldız Savaşları anlaşması F. Almanya'yı karıştırdı Dış Haberler Servisi Federal Almanya'da hukümetin geçen hafta ABD yönetimiyle imzaladığı Yddız Savaşlan konusundaki anlaşmaya karşı, dev protesto gösterileri yapılıyor. Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti tarafından duzenlenen onbinlerce kişinin katıldığı gösterilerde, dun 77 kişı yaralandı. Polisin göz yaşartıcı gaz püskurtmesi üzerıne bir gösterici de kriz geçırerek oldu. Federal Alman Ekonomı Bakanı Martin Bangemann ile ABD Savunma Bakanı Caspar Weinberger, geçen perşembe gunu Washington'da Federal Alman firmalarının Yıldız Savaşlan araştırmalanna katılmalannı öngören anlaşmayı unzalamışlardı. Anlaşma uyarınca, Bonn hukümeti Stratejik Savunma Gırişimı araştırmalanna doğrudan katılmayacak, ancak katılan fırmala GÖSTERİLERE KAN KARIŞTI Yıldıı Savaşlan anlaşmasma karfi çıkan on binlerce kişi protesto gosterilerine katüdı. Gösterilerin en şiddetlisi Wackersdorf kentinde kurulmakta olan bir nukletr santraun çevresinde yapıldı. Santralm çevresini saran dikenli teUeri parçalamak isteyen gdsteridlerin üstüne polis tazyikli su sıktı, göz yafarttct bomba attı. Gösteriler sırasında bir kişi öldü, 72 gösterid ve 5 polis çeşitli yerlerinden yaralandu (Fotoğraf: AP) Istanbul Haber Servisi Romanya 'dan Akdenız 'e gitmekte olan Çın bandırah bir şilt" ten 5 Rumen denıze atlayaı Türkiye 'ye ıltıca etmek ısteuı. Chang Ting adlışılep 16.50sıralarında Beykoz açıklanna geldıği sırada denize atlayan Rumenler daha sonra karaya çıktı. Beykoz Emnıyet Amirliği'nde ifadeleri alman Rumenler daha sonra siyası şubeye teslım edıldı. Istanbul Emniyet Mudurluğu yetkileri 5 Rumenm ıltıca ıstemınde bulunduğunu belırttıler. Rumenlenn Çin sılebıne kaçak bındıklerı sanılıyor. ANKARA, (a.0.) Kamu kesıminde çalışan işçiler, 1986 yılı ılk ikramiyelerinin bırınci yarısını, 21 nisan pazartesı günu alacaklar. Bakanlar Kurulu karan uyarınca, işçilere birinci ikramiyelerinin ıkinci yarısı 6 haZiran cuma gunü verilecek. Kamu kesiminde çalışan işçüenn ıkinci ikramiyelerinin birinci yarısı 15 ağustos, ikinci yarısı 22 Aralık 1986'da ödenecek. Yeraltında çalışan ışçıler, ikramiyelerinin tamamım 22 Aralık 1986 tarihinde alacaklar. 5 Rumen iltica etti İşçi ikramiyeleri Alman firmalarının Yıldız Savaşlan araştırmalanna katılmalanna olanak sağlayan anlaşmanın ABD ile imzalanması üzerine dev protesto gösterileri düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı gösterilerde 77 kişi yaralandı, bir gösterici öldü. ra tnali destekte bulunacak. Federal Almanya'dakı Yeşiller ve SPD, bu anlaşma uzerine ulkenin Yıldız Savaşlan programına katılmasını protesto amacıyla birçok kentte 100 gösterı planladılar. Protesto gösteriler, geçen hafta sonu başladı. Protesto göstenlerinın her bırine onbinlerce Federal Alman nukleer guç aleyhtan katılıyor. Cumartesı gununden bu yana polisin tutukladığı gosterci sayısı 300'u geçti. Wackersdorf kentinde kurulmakta olan bir nükleer santralm çevresinde önceki gun başjayan gösterilerde ise 72 gösterici ve 5 polis yaralandı. Wackersdorftaki protestolara, pohsın açıklamasına göre 30 bin kışı katılıyor. SPD ve Yeşiller ıse gösterilere 80100 bin kişinin katıldığını açıkladı. TEHLİKELİ MADDELER Nukleer santral inşaatının çe% resine çadır kuran gosterıcılerın uzerine polisin goz yaşartıcı bomba atarak su sıktığı belırtıliyor. Goz yaşartıcı bomba atılması üzerine astım krızı geçiren IDSovyeÛer yakuuaşması A vusturya 'nm başkenti Viyana 'da mart ayuun son günu, Doğu ve Batınm ünlu operacüan bulustu. Bolsoy'un, Viyana Devlet Operaa'nda sergilediği "A Quiet Place"den (Sessiz Bir Yer) sonra, Amerikaü şef Leonard Bernstein, bas balerin Natalya Bessmyertnova 'yı öperek kutladı. Amerikaü şefin bu davranışı, salondaki yütlerce izleyicinin uzun süreli alkıslanna yol açtı. (Telefoto: AP/a.a.J bir gösterici, önceki gun hastane>e kaldırılırken öldü. Polisin evlerde de aramalar yaparak çok sayıda "tehlikeli madde"ye el koyduğu açıklandı. Bu maddeler arasında testereler ve oklar bulunuyor. Wackersdorfta önceki gun 300 kişilik bir gösterici grubu, polisın goz yaşartıcı bomba ve su ile mudahalesine, taş, ağaç dalları ve şişe atarak karşılık verdi. Federal Alman Içışleri Bakanı Friedrich Zimmermann, Wackersdorfu "bozguncu ve solcuların yeni savaş alanı" dıye nıteledi. ' Federal Almanya'nın Huensrueck kentinde de önceki gün 5 bin kışi Hasselbach kentine Amerikan Cruise fuzelerinin yerleştırılmesını protesto ettı. Ülkenin çeşıtlı kentlerinde önceki gun toplam 385 bin kışı yurüdu. Karaduman Romanya'da BÜKREŞ, (ANKA) Resmi bir ziyaret amacıyla dün Bükreş'e gelen TBMM Başkanı Necmettın Karaduman, Romanya Meclıs Başkanı Nicolas Giosan ile goruştu. Karaduman, göruşmede, iki ulke arasında her hangi bir sorun bulunmadığmı belirterek, "İki ulke arasmdaki uyumlu siyasi yaklasımın bölgedeki diğer üikelere de ömek olmasmı tt* menni ediyoruz "dedi. Kanserle Savaş Haftası başladı Dtinyada her yıl 4 mılyon iıısaıı kanserden ölüyor AVKARA, (a.a.) Kanser savaj haftası dun başladı. Hafta dolavısıyla Hacettepe Universitesfnde duzenlenen toplantının açış tonuşmasını yapan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Mus:eşar Vekili Dr. Adil Olca>, duma sağlık istatistıklerine gore dünyada her yıl 4 milyon insanın lanserden olduğunu soyledi. Dr. Olcay, kanser nedeniyle öluıdenn halen kalp ve damar hasulıklanndan sonra ıkincı sırada >er aldığıru belirterek, "Sö2 konusu olumlerin yandan çogı bekime hiç gidilmemiş ya da jec gidilmiş olmasından kavBatlanmaktadır" dedi. Tıriiye'de 1983 yılmdan ıtıbareı iansenn ihbarı zorunlu hasuİKİar içıne alındığını hatırlaar Dr. Halil Oka>, 1983 yıhndi $ bin 339, 1984 yılında 9 bin 191 ve 1985 yılında da 13 bin "52 kanser vakasının kaydedidginı bıldırdı. Dr. Olcay, "Dinizdeki istatistikler maaksef aflıklı ve guvenilir sayılnuz. lakanlıkça bu hastalığa ihbar .orunluluğu getirilmişse d«bı <asal zorunluluğa henuz yvtçıpında uyulduğu sovleneHKLAI nedenle \urdumuzdaki kmer vakaları dunya ortalaorfanna gore oldukça duşiık bir dızeyde gorulmektedir" şellnce konuştu. hastahğının tedavısıniı Jiiunmadığı yolunda kamuvuıda yanlış bir kanı olduğuaıdı deginen Dr Adl Otcay, teşhis ve tedavi yontemlerindeki son gehşmelerle hastalığın genis ölçüde tedavi edilebildiğıni kaydetti. Dr. Adil Olcay, Ankara'dakı 550 yataklı kanser hastanesinin kapasitesimn uzerınde bir faaliyet gosterdiğini kaydederek, artan tedavi talebini karşılayabilmek için Istanbul Cevizli ve Ankara Demetevler'de 500'er yataklı iki yeni kanser hastanesinin tamamlanmak uzere olduğunu bildirdi. Kanserle Savaş Kurumu ve vakıflan bu yıldan itibaren kanserle mucadelede onemli çalışmalar yapan kişilere odul vermeyi kararlaştırdı. Kurum ve vakfın ılk hizmet odulune de Prof. Dr. Perihan Çambel değer goruldu. Prof. Dr. Çambeiın hastalığı nedeniyle odulunu Prof. Dr Turan Kutkam aldı. "Kanser Arastırma ve Savaş Kaymakcalan Teşvik Ödulu" de Dr. Meral Beksaç'a venldı. Kanser Arastırma ve Savaş Teşvik Odulu'nu ıse Faik Sanalioelu aldı. ödullerın dağıtımından sonra Istanbul Uruversıtesı Cerrahpaşa Tıp Fakultesı oğretım uyelerinden Prof. Dr Bulent Berkarda, •'Kuraarin turevi ilaçların kanser ledavisinde yardımcı olarak kullamlması" konusunda bir bildırı sundu Prof. Dr. Berkarda, adı geçen ılaçların zaten tıpta damar tıkanıklıklarının açılmasında kullanıldığını, bunların kanserde de yararlı olabileceğıni kaydetti. Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, dolarlı turizmi anlattı: Yerli turist dolar değiL, üra ödeyecek Dolarlı turizm: Türkiye'de para birimi liradır. Beş yıldızh oteller dışında ücret, dolar karşılığı kadar lira ile ödenecektir. Oba turizmi: Bu yıl oba sayısını 900'e çıkarıyoruz. Obalara gelenler, adam başına günlük bin lira hesabıyla tatil yapacaklar. Tatil kredisi: Obalarda kullanılmak üzere bonolar vereceğiz. Bu bonolar, 12 ayda yüzde 15 faizle ödenecek. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Kultur ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, "döviz karştügı odeme yoluyla tatil" uygulamasının, turizmin uluslararası bir olgu ve bu olgunun da birim ölçünun dolar olmasından kaynaklandığını soyledi. Taşçıoğlu, bu uygulamanın, fıyat vermede kolayhk sağlayan bir olçu olduğunu vurgulayarak, "Genellikle yabancı turistleri kapsayacak bu uygulama, yerli turistleri için hiçbir şeyi degiştirmeyecek ve odemeler. tekrar tekrar soyluyorum. dolarla degil, o mittardaki dolar karşılığı Turk Lirası olarak yapılacak" dedı. Doviz karşılığı tatilın genellikle beş yıldızh otellerde söz konusu olacağını bildiren Taşçıoğlu, yerli turıstler içın geçen yıl başlattıklan sosyal turizm olayında kapasiteyi genişletme çahşmalarının sürdurulduğunu soyledi. Bakan Taşçıoğlu, konuya ilişkin şu bilgiyi verdi: "Geçen yıl 500 obayı çok geç, temmuz ortalannda açabildik. Bu sebeple başanlı olamadık. Bu yıl hem oba sayısını 900'e çıkarıyoruz, hem de yolu, suyu, çevre duzenlemesi ve hizmeti, aklınıza gelen her yanıyla kalitesini yiikseltiyoruz. Bu obalar sıfır kârla çalışacağı için, adam başına gunde bin lira hesabıyla tatil imkânı sağlamış oluyoruz. Başta memurlar ve oteki sabit gelirliler olmak uzere, herkes bu imkândan yararlanabilecek". TATtL KREDİSİ Kultur ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, tatil kredisi uygulamasında baa yolsuzluklar olduğu için bunu kaldırdıklannı ve yerine söz konusu tesıslerde kullanılmak uzere bono vereceklerıni bildirdi. Bu bonolar, 12 ayda ve yuzde 15 faizle ödenecek. Sosyal turizm tesıslerinde tatil içinde, önce Orta Anadolu'dan doğuya, guneydoğuya doğru çağn yaptıklannı, buradakı ınsanlann bu çağnya koşarak uyacaklannı sandıklarını soyleyen Taşçıoğlu, bunu tam aksi olduğunu bildirerek, "Yorenin insanlan kendi alıştıklan usulde tatil yapmayı daha çok seviyorlar, o sebeple şimdi Batıya yöneliyonız" dedi. Taşçıoğlu, Turizm Teşvik Kanunu uyannca, her yıl otellere fıyat vermek zorunda olduklarını ve buna turistik tesıslerdeki yatak sayısı, kendilerinuı serbest rekabet anlayışlarına uygun duzeye gelinceye kadar devam etmek zorunda olduklannı anlattı. Yılda 800 tesise, hem de oda oda fiyat vermekteki guçlüğu de kaydeden Taşçıoğlu, otellerden 1984'teki fiyatlarını istediğinı bu bu fıyatın o gunku karşılığı doları hesap ettiğıni ve olçu olarak, çıkan rakamı aldığını soyledi. Taşçıoğlu, "Parasmı dolar karşısında dalgalanmaya bırakan bir ülkede. doviz karşılığı odeme denilince berkesin neden ayaga kalktığını anlamıyorum" dedi Eski uygulamaya devam halinde, nasıl bir durumun ortaya çıkacağını, Bakan şöyle anlattı: "Dolann bir yılda yuzde 3040 değtşkenlik gosterdiği bir gercek. Eski uygulamayı surdurseydik, biz, bu değişkenliği de hesaba katarak fiyal vermek durumunda kalacaktık. O zaman da turizm mevsiminin başında yapılan tatille, sonuna dogru yapılan arasında fiyal farklı olacaktı. Ayrıca, yatak sayısı çok az oldugundan, geçen yıllarda buyuk otellerden bazıları fahiş fiyat uygulamast yapariardı. Şimdi bunu da engellemiş oluyoruz." Cansız mankene igneli iktidar > Istanbul Haber Servisi Cinsel ıktidarsızlığı akapunktur iğneleriyle yok ettiğıni belırten Dr. Hayati Ferdi Kocal, buuygulamasını, canlı hasta bulamayınca, bir maket uzerınde gostermek zorunda kaldı. Gazetealer Cemıyetı kutuphane salonunda bir basın toplantısı duzenleyen Dr. Kocal, Turk toplumunun çekıngen oltnası nedeniyle, yanında cinsel ıktidarsızlığı bulunan bir hastayı uygulama içın getıremedığım soyledi ve ıktidarsızlığı gıdermenın yolunu bir maket uzerınde gosterdı. Dr. Kocal bunun yerine, başağrısı olan vesıgarayı bırakmak isteyen ıkı gazetecı uzerınde tedavının ıl uygulamasını yapiı. MarmaraYla deniz tatbikatı KADİR CAN GÖLCÜK Turk Deniz Kuvvetleri'nin 1986 yılı planlı tatbıkatlanndan olan Deniz Kurdu 1/86 tatbıkatı dun sabah başladı. Donanma Komutanı Oramıral Emin Goksan'ın sevk ve ıdaresınde yapılacak olan tatbıkata katılan Turk Deniz Kuvvetleri'ne mensup muhrıp, hucumbot, denızaltı ve mayın tarama gemileri ve yardımcı sınıf gemıler dun sabah saat 06.30'da Gölcuk'ten ayrıldılar. Gemilerın Golcuk'ten aynlmasıyla başlayan tatbıkatın ılk bölumu deniz karakol uçakları ve helikopterleriyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı av ve bombardıman uçakları tarafından Marmara'da gerçekleştirilecek. Tatbikatın Marmara'dakı bu bolumunde denizaltılar, hucumbotlar ve hehkopterler, su üstü gemılerine karşı torpıdo atışlan yapacaklar. Deniz Kurdu 1/86 tatbikatına katılan gemıler, tatbikatın Marmara Denızı'ndekı bölumunu tamamladıktan sonra dun gece Istanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e çıktılar Deniz ve Hava Kuvvetlen arasındaki koordınasyonu gelıştırmeyi amaçlayan tatbikatın bu bolumunde hakikı mermıler kullanılacak. Donanma Komutanı Oramıral Emın Goksan'ın sancak gemisi Anıttepe'den sevk ve idare ettiği Deniz Kurdu 1 /86 tatbıkatının bınncı bolumu 3 nisanda Kdz. Ereğlisi'nde tamamlanacak. SANTA BARBARA, (UBA) 1940'ların unutulmaz yıldızı Virginia Gilmore, 66 yaşında öldu. Santa Barbara polis yetkilılerı, Gilmore'un yatağında ölu bulunduğunu açıkladılar. 1920'de Kalıfornıya'da doğan Gibnore, ılk kez Gary Cooperla çevırdiğı "Yankilerin Gururu" adhfılmle unlenmişti. 1945 yılında Danny Kaye ile bırlikte "Mucize Adam" adlı fılmde oynayan sanatçu 1944'te geçen yıl kanserden ölen Yul Brynner'la evlenmişti. Virginia Gilmore öldü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog