Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

İLİ DİLİN KEMİĞİ YOK... (Sansursuz konuşmalar) Yalçın PEKŞEN ienı çıktı.. 1500 lıra CŞP Yaymlan Cumhuriyet 62. Yıl; Sayı: 22145 Kurucusu: Yunus Nadi 120 TL.«m>dah,ı> 19 Nisan 1986 Cumartesi AGLAMAK ve GÜLMEK tlhan Seiçuk 4. bası, 700 lira, Çağdaf Yayınlan Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlutstanbul Libya radyosu, ABD ve îngiliz hedeflerine saldırı için çağrı yaptı Sürpriz açıklama Dışişleri Bakanı Shultz: Kaddafî'ye karşı bir darbe, herkesin yararına olur Gürkan ABD'den darbe daveti görev ahnıyor ABD Büyükelçisi Türkiye bizi hayal kınklığına ugrattı Bışişleri Bakan Vekili Mesut Yılmaz, ABD'nin Libya'ya davranışının onaylanamayacağım belirterek, "Barışçı yollar denenmeliydi" dedi. 13. Sayfada FW'lerin eğitim alanı Konya Türk ve ABD yetkilileri, uçaklann zaman zaman Türkiye'ye geldiğini doğruladı. 13. Sayfada sert: Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, Doğu Almanya Komünist Partisi Kongresinde yaptığı konuşmada, ABD'yi "orman yasasına" başvurmakla suçladı. Gorbaçov, "ABD, Libya'ya saldırmakla DoğuBatı ilişkilerini zedeledi" dedi. Sovyet lideri şöyle devam etti: "Kimin barış istediği ve kimin bir nükleer savaş tehlikesi yarattığı belli olmuştur." Moskova'mn, ABD'nin Libya'ya saldırmasından birkaç gün önce Libya'daki üslerde bulunan Sovyet teknisyenlerini çektiği bildirildi. TeHkr tUyaloga: Bu arada, Libya'mn yeni BM Daimi Temsilcisi, eski Dışişleri Bakanı Abdüsselam TYeiki, Amerikan ABC televizyonuna bir demeç vererek, "terorizm konusunda Washington ile diyalog kurmaya hazır olduklarmı" söyledi. Dış Haberier Servisi ABD, Libya'da bir darbe için davetiye çıkarırken, Libya Radyosu dunku yayınında Arap ve lslam dunyasındakı yığınlara çağrıda bulunarak, "Cuma namazından sonra Amerikan >e İngiliz hedeflerine saldmda bulunulmasım" istedı. Radyo, çağrısında, "Ameri Amerikahlara saldın girişimi Yakalanan2 kişinin attığı çantada üç tahrip kalıbı ile beş el bombası bulunduğu bildirildi. ABD Konsolosluğu daha önce, Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerini teröre karşı uyarmıştı. Haber Merkezi Ankara'da Gaziosmanpaşa semtındekı Amerikan Subay Kulubu'ne dun gece bomba koymak isteyen iki kışı yakalandı. Gözaltına alınan kışılenn sorgusu surerken, u>ruklan konusunda resmi bir açıklama yapılmadı, ancak bunların yabancı uyruklu oldukları one suruluyor. Saldırganların kaçarken attıkları çantada 3 tahrip kalıbının yanı sıra 5 el bombası bulunduğu bildirildi. Bu arada Amerikan Konsolosluğu, Turkıye'de bulunan Amerikan şırketıne gonderdıği vazıda vatandaşlarını uyardı. Amerikan Subay Kulubu'nun bulunduğu Köroğlu Caddesi'nde dolaşan kuşkulu iki kışi, gece 21.00 sıralarında devrıye gezen polis tarafından durdurulmak istendi. Guvenlik guçlerinin mudahalesi uzerine ellerindeki çantayı kulup onundekı Skoda marka bir otomobilın uzerıne atan saldırganlar, kısa bir ızleme sonucu yakalanarak gözaltına alındılar a.a.'nın haberıne göre soz konusu çantadan uç tahrip kalıbının >anı sıra 5 el bombası çıktı İki kışinın yakalanmasından sonra çevrede guvenlik onlemı alındı ve subay kulübunun onu askerı araçlarla kapatıldı, daha sonra çanta önce otomobilın uzerinden duşurulerek boş bir araziye çekıldi ve çevresı boşaltıldı. Bomba uzmanlanrnn funye kullanarak çantayı açtıktan sonra aynı yolla tahrip kalıplarını patlattığı goruldu Tahrip kalıplarının patlatılması sırasında çantada bulunan ve etrat'a dağılan el bombalarırun toplanarak etkısiz hale getirıldıği bildirildi, 3 saat 15 dakıka suren imha çalışmalarım Ankara Emnıyet Vluduru Ali Akan, ılgilı şube mudurleri ve ABD Buyukelçıliğı yetkilileri de ızledı. Olay hemen Içışleri Bakanı Vıldınm Akbulut'a ıletılırken, yakalanan kışılerın ılk sorgusunu bizzat Emnıyet Muduru Saffet Arıkan Beduk yaptı. Saldırganların sureklı ifade değıştırdıklerı ve uyruklarını soylemekten kaçındıkları oğrenildı. Bakan Akbulut bir soru uzerıne, "KeMn kimlik tespiti yapılamadı, arkadaşlanmız çalışıyorlar, kimliklerini iyice lespit etmeye çalışıyoruz, ondan sonra bir açıklama yapabiliriz" dedi. Akbulut, alınan önlemler konusundaki bir soruya da şu karşılığı verdı: "Biz gerekli onlemleri aldık. Butun ABD tesis \e binalarına karşı yapılabilecek eylemler konusunda tedbirlerimizi aldık. Ayrıca diger ulkelerin bina ve tesis kan ve tngiiiz somurgecilerden şehitlerimizin ocunu almak bojnumuzun borcudur. Amerikalılar \e tngilizler. Araplara ve Muslumanlara karşı birer casusluk yuvası olarak kullandıkları LİBYA AT/NA'NIN buyukelçiliklerindedir" ıfadesı ARACILIĞINI tSTEDt nı kullandı. STELYO BER8ERAKİSİN Libya Radyosu'nun çağrısından sonra Ispanya'nın guneyin Haberi 13. Sayfada deki Amerikan ussü Rota'nın alarma geçırıldıği bildirildi. Sovyetler Birliği Komünist Partısı Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov, Doğu Alman Komünist Partisi kongresinde yaptığı konuşmada, ABD'nin Libya'ya saldırmakla Doğu Batı ılişkilenni zedelediğini ve dünyayı bir savaş tehlikesine yaklaştırdığını söyledi. Gorbaçov, VVashingtonun "orman yasasına" başvurduğunu söyledikten sonra şöyle devam etti: "ABD, geleneksel yöntemi ile Arap halklanna bir ders vermeyi karariaştırmıştır. ABD'nin saldırısı ile kimin banş islediği ve kimin dunya>ı bir nukleer savaş tehlikesine yaklaştırdığını herkes gormuştur. Eger Sov<Arkası Sa. 13, Su. Vde) SHP GENEL BAŞKANBVDAN: Genel başkanlığı bırakmak için partisiyle pazarlık eden, ayncahklar isteyen insan konumuna itilmek istendim. Bana biçilmek istenen bu rolü ve düşürülmek istenen gölgeyi reddediyorum. İnönü ile bazılarımn yaymak ve görmek istedikleri gibi, "tüzük değişiklikleri de dahil" hiçbir konuda farklı düşünmedik ve farklı tavır almadık.Görevim, İnönü ile anlamsız bir yarış değil. İnönü'nün başkanlığında partinin hedefe doğru sağlıkla yürüyeceği inancını elde ettim. Bundan en ufak bir kuşkum olsaydı, hiç çekinmeden, sonucu da önemsemeden aday olurdum. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) SHP'de kunıltay öncesi yeni yönetim biçimini belirlemek amacıyla yapılan tüzük çalışmalan beklenmedık bir gelişmeye neden oldu. Daha önce Erdal tnönü'nun karşısında genel başkan adayı olmayacağını açıklayan Aydın Giıven Gurkan, bu kez kurultayda hiçbir yönetim görevi almayacagını açıkladı. SHP Genel Başkanı Gurkan, dun MKYK toplantısının basına açık olarak yapılan başlangıç bolümündeki açıklamasında, genel başkanlığı bırakmak için partisıyle pazarlık eden, tuzuk değişikliğiyle ayncahklar isteminde bulunan bir ınsan konumuna getirilmek istendiğıni bildirerek, Başkanlar Kurulu üyesı Erdal. İnonu ile bugune değin tuzuk değişiklikleri de dahıl hiçbir noktada farklı düşünmediklerını ve farklı tavır almadıklarını söyledi. SHP'de MKYK öncesi Baş(Arkası Sa. 10, Su. 6'da) Ankarv'da ABD subay kulübünü bombalamak isteyen iki kişi yakalandı lerinde de önlemler alındı." Ikı kışinın alınan önlemler sonucu ele geçırıidığını kaydeden Akbulut, "Arkadaşlanmız eylemlerin yapılabilecegi bolgelerde devriye gezerlerken, bu iki kişiden şupheleniyorlar ve vakalıyorlar" dıye konuştu. Ankara buromuzun gorgu tanıklarına dayanarak verdığı habere gore Amerikan Subay Kulubu'nde akşam eğlentilı bir toplantı vardı Bu arada ABD Konsolosluğu'nun Türkiye'de faaliyet gosteren Amerikan şirketlerıne gönderdiği uyarı mektubunda, "Teroristlerin ozeilikle Amerikalılar tarafından rağbet edilen kamuya açık restoranlar, havayolu terminalleri ve kulturel faaliyet yerlerini çekici bulacakları konusunda işaret vardır" denıldı. Saldınnın içyüzü Bir F1U Kaddafi'yi öldürmeîde görevliydi Washıngton Post gazetesine göre özel görevli jet, Kaddafi'nin karargâhma her biri bir tonluk dort bomba attı. TAMJU AKHtSON'un Siyasi Partiler ve Seçim Yasası değişiklikleri Anayasa Mahkemesi'nde taberi 11 Sayfada Londra'dan suçlama: Oldüriilen 2 îngiliz Libyahların etinde idi Fransa, 4 Libyalıyı sınır dısı etti Kosta Rıka'daki ABD Konsolosluğu bombalandı. Lübnan'da bir İngiiizin daha oldurüldüğu bıldirildi. 13. Sayfada Büyük Kentler Büyük Dertler Evren, iptal davası açü Cumhurbaşkamnın iptal istemleri arasında yabancı ülkelerdeki yatandaşlarm oy kullanmalarına ilişkin maddenin tümü de yer alıyor. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Sıyası Partiler ve Seçim Yasalannda değışıklik yapan ve bazı maddeler eklenmesını öngören yasa ile ilgih olarak Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açtı. Cumhurbaşkanı Evren'ın iptal istemleri arasında, yabancı ülkelerdeki vatandaşlann oy kullanmalanna ilişkin maddenin tumu de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Evren, daha önce de, ust kademe yöneticilerinin yetiştirilmesini ilişkin yasanın iptalini istemişti. Anayasa mahkemesi, 18 Hazıran 1985'te bu istemi kabul ederek, yasayı iptal etmıştı. Cumhurbaşkanı EvTen'ın iptaIını istediği hukumler şöyle sıralanıyor: " 1 İ)ç gün once Resmi Gazele'de yaymfamarak yöriirlnie giren yasanuı 17. maddesinde yer alan 'hukum giyerler ıse' maddesi anayasanın bazı maddelerine aykırı bulundu. Buna gore, siyasi partilerle ügili yasaklara aykın fiilde bulunan parti yoneticisi ya da uyesinin ancak, hukum (Arkası Sa. 10, Su. 6'da) ANAP transfer komitesi kuruyor özal, pazartesi günu bir basın toplantısı duzenleyerek komitenin kuruluşunu açıklayacak. ANKARA. (Cumhuri)et Bürosu) ANAP. oncelıkle MDP'lıler olnıak uzere bazı mılleuekıllenyle ozel goruşmeler yapraak uzere "Transfer Komitesi" kuruyor ANAP Başkanlık Dıvanı Teşkılat Başkaru Mehmel KeçecOer başkanlığında dun toplanarak "Transfer Komilesi" Wuru)nusı için ilke karan aldı. Başbakan Turgut Ozal komitenin oluşumunu ve MDP'nın feshedılmesıne ılışkın değerlendırmelerı konusunda pazartesi gunu ANAP genışletilmış Başkanhk Dıvaru toplantısından sonra (Arkası Sa. 13, Su. 8'de) Tıınus'ta namlular Libya'ya çevrildi Libya'mn, Tunus'un hava sahasını ABD uçaklarma açması yolundaki suçlaması üzerine, Gobes kentinde liman çevresine uçaksavarlar yerleştirildi. Güneydeki birlikler alarma geçirildi. DEMİZ SOMun 13. Sayfada İKİ BAŞBAKAN özal ve CUrac'm gönişmed 1 saat sürdü. Görüfmeden sonra Chirac, özal'la btrtiku Basbakarütğuı kapuma kadar indi ve birtiku gazttecüerin sorularvu yamtladüar. flelefoto: cua.) Başkent metrosu hangi yılda,hangi hatlarda çalışmaya başlayacak? Izmir'in çevre yolu.kent içi trafıği rahatlatacak mı? Haliç çevresine yeni binalar yapılıp tesis kurulacak mı? Anakentlerin yetkili ve etkili başkanları.kent halkına verdikleri sözleri.verdikleri tarihte gerçekleştirecekler mi? Hazırlayan: FÜSUN ÖZBlLGEN Fransa ile diyalog başlıyor Qıirac?tan yakınhk Türkîş mektup yazdı Denürel: Barışa indirUrniş darbe ABD saldırısını kınadı Özal'ı OECD'ye şikâyet Maşbakan Turgut özal'ın dönem baskanlığmı yaptığı OECD'de, Türkiye ile Ugılı karşı tez hazırlandu Kısa adı TUAC olan, OECD'ye bağlı Sendikal Danışma Komitesi'nin havrladığı raporda, Türkıye'deki işçi ticret ve haklanndakı gerilemelerden söz edilıyor. Raporda aynca, Türklş'in hazırladığı ve özal'ın Türkiye'ye iliskin açıklamalarını tekzip eden bir de mektup var. ftzal: Fransa Başbakam'nı Türkiye'ye davet ettim, kendileri bu daveti kabul ettiler. Yalnız ondan önce, önemli birim Türkiye'ye göndermeyi teklif etti. Bizim bakanlardan biri de bu ziyareti iade edecek. Chirac: İki ülke arasındaki ziyaretlerin sıklaştırılması, çağdaşlaşmamız açısmdan gereklidir. tlişkilerimiz zaten iyiydi, daha iyiye gidebilir. Her iki taraf da bu yolda çaba harcayacak. ENİS BERBEROĞLU PARİS Turk ve Fransız başbakanlan sekiz yılbk bir aradan sonra özel bir göruşme ıçın de olsa bır araya geldiler. Başbakan Turgut Özal ve Fransız Başbakanı Jacques Ghirac goruşmeden sonra yaptıkları ortak açıklamada ıkı ulke arasında bakanlar duzeyınde zıyaretlerin başlayacağını bildirdiler. Her iki başbakan, ılışkilerin daha da ıyileştirilmesi yolunda çaba harcanacağını kaydettiler. Başbakan Turgut özal dün TSİ 12.30'da Fransa Başbakanı Jacques Chirac tarafından Matignon'da kabul edildi, Göriişmede Turk heyetinde ANAP Genel Başkan Yardımcısı Bulent Akarcalı ile Başbakanlık Dışişleri Danışmanı Özden Samberk hazır bulundular. Chırac'ın Dışışleri Danışmanı Françoıs Bujon D'Esting de göruşmeye katıldı. Chirac 1 saat beş dakika suren goruşmeden sonra Başbakan Turgut Ozal ile birlikte Başbakanlığın kapısına kadar indi. Her iki başbakan burada basın mensuplannın sorulannı yanıtladılar Chirac'ın özel bir goruşmeden sonra ortak bir açıklamayı benimsemesi diplomatık bir jest olarak nitelendirildi. Nitekim göruşme hakkında bilgi veren Baş(Arkası Sa. 10, Su. 3'te) Yann Cumhuriyerte UĞUR MUMCU GÖZLEM ite and Case"... Amerikalılar bizleri çok seviyortar. Sınav yann Istanbul Haber Servisi Universiteli olmak isteyen yanm mılyonu aşkın gencin beklediği gun geldi. Üniversite birinci basamak seçme sınavı yarın sabah saat 9.30'da yapılacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Altan Gunalp'in, sınava girecek adaylara son önerisi "Bugıin dinlensinler" oldu. Aylardır, kımılen yıllardır dersanelere giderek, özel dersler alarak cilt cilt test kitaplannı çözerek hazırlanan 503 bin 511 aday, yann Üniversite kapısına ulaştıracak uzun koşunun ilk engeliyle karşılacaklar. Sınav sonuçlanna (Arkası Sa. 10, Su. Vde) SINA VDAN OĞÜT ÖNCE 5 500 bin liseli. universiteli olma savasında Tasvtp edileMez: Eğer bundan sonra elinde gücü olan zor kullanarak dediğini yaptırırsa böyle bir yol açılır ve dünya ateşe döner. Kaddafı'ye ve Libya'ya silahla saldırma hadisesi hiçbir şekilde tasvip edilemez. ANKARA, (ANKA) Kapatüan AP'nin Genel Başkanı ve eski Başbakan Süleyman Demird, ABD'nin Libya'ya yönelik saldınsını "buışa indirilmis bir (Arkası Sa. 13, Sü. 7'de) 10. Sayfada Türkiye'de niçin "üs" kuruyofiar. Bizleri sevdikleri için, yardımları, şusu, busu, hep bu sevgıden doğuyor. Hukuksal konularda başımız sıkılmaz mı? Sıkılır. Elın AmerikaJısı bunu da düşünmüş, demiş ki: Yahu bu Turkler benim canımciğerim değil mi? öy/eyse, bir danışmanlık bürosu açtırır; dosttanma yardımcı oturum... Öyle yapmış Amerikalılar... "VVrrte and Case" ve "Marion Jay Eplay III" adlı iki şirket bir araya gelerek.Türkiye'de bir danışmanlık bürosu açmışlar... Gereken izinler de alınmış. Ne zaman kurulmuş bu şirket? (Arkası Sa. 10, Sü. Vde) Pazartesi Soruları Yanıtları Cumhuriyet 'te oss 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog