Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

İKİ ANAYASA (1961 1982) Doç. Dr. Bülent Tanör BETA Basım, >avım, Dağııınr Istanbu! Cumhuriyet 62. Yıl; Sayı: 22144 Kurucusu: Yunus Nadi 120 Nisan 1986 Curaa İÇÎ SEVÖA, DOLIi YOLCULUK^ Cahit Külpbi 700 lıra. Çağdaş \aymları. Turkocağî Cat. * 3941 Cağaloğlu hlanbul t J Terör furyası Beyrut'taki İngiliz Büyükelçiliği'ne roketlerle saldırı yapıldı. Büyükelçilik ikametgâhının bahçesinde yangın çıktı. Saldırıyı Libya kökenli "Ömer Muhtar" örgütü üstlendi. Londra'da ElAl uçağına binmek üzere olan bir kadının çantasında patlayıcı madde bulundu. Tunus'ta ABD Büyükelçiiiği binasına yangın bombaları atıldı releri adına telefon eden bir kişi, soz konusu uç rehineyi mısilleme olarak "idam ettiklerini" duyurdu. Cesetlerin yanında bulunan bir bildiride, bunun bir misilleme eylemi olduğu vurgulandıktan sonra, İngiliz ve Amerikan hedeflenne karşı saldmların bundan sonra da sureceğı kaydedildı. Birer kurşunla öldurulen rehınelenn İngiliz öğretmen Leigh Douglas (34) ve meslektaşı Philip Padfield (40) ile Alec Collelt Dış Haberier Servisi ABD' nin Libya' ya karşı gerçekleştirdiği saldırıdan sonra dün terör eylemleri, hızlı bir artış gösterdi. Beyrut'ta 3 tngiliz ölduruldu, bir İngiliz kameraman da kaçınldı. Ayrıca tngiltere'nin Beyrut temsilciliğine roketle saldında bulunuldu. Londra'da lsrail Havayollan ElAl uçağına bomba ile binmeye çahşan bir kadın yakalandı. Tunus'ta da ABD Buyükelçiliği'ne bombalı saldında bulunuldu. . Thatcher hükümetinin ABD uçaklannın îngiltere'deki uslerden yararlanmasına izin vermesınden ötüru, Amerika ve tsraillilerin yanı sıra Ingilizler de mısilleme eylemlerinin oncelikli hedefi haline geldiler. Lubnan'da değişik zamanlarda radikal Islamcı gruplarca kaçınlan uç lngilizin cesedi, dun Beyrut'un doğusundaki dağların yamacında bulundu. Durzilerin denetimındeki Dağ radyosuna Arap Devrimci Hiıc(64) oldukları anlaşıldı. Adı geçen tngiliz rehıneler, 1985 martında kaçırılmışlardı» AP ajansının haberine göre de, dun sabah başkent Beyrut'un Musluman batı kesimınde geçen yıl boşaltılan İngiliz Buyukelçiliği ikametgâhı önunden hızla geçen sıyah bir Mercedes marka otomobilden binaya roketlerle ateş açıldı ve el bombalan fırlatıldı. Saldırı, uç katlı beyaz binada buyuk hasara yol açarken, bahçedeki ağaçlar ateş Beyrufta Ingiliz hedeflerine, Londra'da EUAVa saldırı Kaddafi Güney Avrupa'ya güvence verdi ^ Uibnan'da değişik zamanlarda radikal tslam gruplarınca kaçırılan üç İngiliz rehine dün öldürüldü. İngiliz rehinelerin cesetleri Beyrut'un doğusundaki dağ yamaçlarında bulundu. aldı ve yangın çıktı. Ancak, saldırı sırasında binada bulunan 12 Lübnanlı hizmetçi ve bahçıvanın yara almadan kurtulduğu bildirildi. Lubnan'daki eski İngiliz Buyükelçisi David Miers, geçen yıl buyukelçilikle birlikte ikametgâhını da Beyrut'un Musluman batı kesiminden Hırıstiyan doğu kesımine taşımıştı. Lubnan'ın Sesi Radyosu, İngiliz Büyükelçilik ikametgâhına (Arkası Sa. 13, Sü. 8'de) Tırmanma, olmayacak Libya lideri, Türkiye dışındaki Akdeniz ülkelerine teşekkür etti. Yunanistan, ttalya, Fransa ve tspanya'mn tutumunu takdirle karşıladığını söyledi. Dış Haberier Servisi Libya lideri Muammer Kaddafi, salı gunu sabaha karşı konutu ve karargâhını da hedef alan Amerikan hava saldırılarından sonra, ilk kez Libya televizyonunda görundiı ve yaptığı konuşmada Türkiye'nin dışında kalan tum Akdeniz ülkelerine tek tek ısimlerini vererek teşekkür etti. Kaddafi, 21 dakika suren konuşmasında Amerikan saldırılanna karşı muhalefet etrikleri için ttalya, Fransa, tspanya ve Yunanistan'a ve bu arada Malta'ya teşekkür etti. Kaddafi, bu konuda şöyle konuştu: "Uluslararası durumun ısıgında ve dost iılkeler ttalva, Fransa, tspanya ve Yunanistan'ın ve Malta'nın takındığı tutumu takdirle karşdayarak, Akdeniz bolgesini bunalım bolgesi haline getirmemeye ve Güney Avnıpa'da askeri tırmanışa girmemeye karar ver(Arkası Sa. 13, Su. S'te) Kaddafi: KADDAFİ Türkiye thsmdaki Akdeniz ülkelerine teşekkür etti. ABDSovyet gergînliği Moskova'daa Wasklmgt*B'a: Gemi ve uçaklanmı Libya açıklarma gönderiyorum. W«saiagt«a'4aa M«sk*v«»ya: Kaddafı'yi dizginlemekten kaçınıyorsunuz. Dış Haberier Servisi ABDnin Libya'ya saldırmasından sonra Washington'la Moskova arasındaki ilışkilerin hızla gergınleştiği gözleniyor. Sovyetler Birhği Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki bUyükelçileri bakanhğa çağırarak hükumetin Libya açıklarındaki uluslararası sular ve hava sahasında geçiş hakkını kullanacağını bildirdi. Mihail Gorbaçov'un önceki gun "Libya'nın savunmasını guçlendirmek için verdigimiz sozu tutacağız" bıçımindeki açıklamasından sonra, Moskova'nın bu kararı gozlemcilerce anlamlı bulundu. Washington ise Sovyetler'i, Libya'yı "dizginlemekten kaçınmakla" suçladı. Sovyet Dışişleri sozcusu de verdiği yanıtta kendilerine üışkın ABD ıddialarını "yalan" olarak niteledı. AP Ajansı'nın haberine göre, Sovyet yetkililer, Dışişleri Bakanlığına çağırdıklan büyukelçilere Sovyetler Birliği'nın Akdeniz'deki uluslararası sularda ve hava sahasında daha önce de manevra yapmış olduklannı anımsatarak, bundan sonra da yapacaklarını belirttiler. Bu açıklamanın Sovyetler Birliği'nin bölgedekı askeri gucünu arttıracağı ya da Akdenız'de buyük bır manevra başlatacağı anlamına geldiği kaydedildi. Bilindiğı gibı gelecek hafu NATO'ya bağlı denız kuvvetleri, Akdenız'de bır manevra yapacaklar. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada Sovyetler Birliği'nın de olayların bu noktaya varmış olmasında payı bulunduğu ileri suruldu. Bakanlık sozcusu Bernard Kalb, "So>yetler'den ve Doğu Almanlar'dan Libyalılann e>lemlerini sınırlamalarını istedik. Eğer bunu yapdana gelmezdi" dedı. Sozcu, 27 mart tarıhınde Sovyet yetkililerine Doğu Almanya'da bulunan Libyalı e> lemcılerın Batı Almanya'da bır saldırı duzenlemek uzere olduklanna ilişkin kesın kanıtlara şahip olduklarını bildırdıklerini de sözlerine ekledı ABD Dışışlerifrin bu açıklamasını yanıtlayan Sovyet Dışişleri Bakanlığı sözcüsu ise, Washington'dan kendilerine, Libya'nın Berlin'de bir saldırı duzenlemeyi planladıklan yönünde hiçbir ihbar gelmediğini belirtti. Sovyet sözcu, Libya'daki askeri kamplarda terörist yetiştirildiğine ılışkin bilgileri olmadığını. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerini suçluyor Euitim uçuşları kesildi nuş obatanh tüm bu otaytar mey ama Libyalıların teröristleri eğıtmediklerini de kesin bir diUe ilen suremeyeceklerini ıfade etti. Sovyet sözcu, kendılerinin Libya'yı terörist eylemler yapmaktan caydırmadıklan bıçımindekı Amerıkan iddıalarını da "alçakça yalanlar" olarak niteledi. Sovyet resmi haber ajansı TASS, oncekııjun Gorbaçov'un Libya liden Muammer kaddafi>e gonderdığı bildırılen "bassagİıgı ve da>nnışraa mesajT'nı yayımladı. Uç sayfa uzunluğundakı mesajda, Sov yet lıderı, Libya'nın uğradığı can kayıplanndan öıuru başsağlığı dileklerinı sunduktan sonra "Lib>n'run sa>unmasını güçkndirmek için >ardım ede(Arkası Sa. 13. Su. 7'cle) Incirlik'te sessizlik Libya'yı bombalayan Flll avcı bombardıman uçaklannın eşi olan 4 uçak geçen hafta cuma günü tncirlik'ten aynlarak ana üsleri olan Ingiltere'ye gittiler. ADANA, (Cumhuriyet Gunev tlleri Burosu) Adana'da<.i Incırlik Hava Ussu'nde geçen lafta sonunda başlayan gorulmemış guvenhk onlemlerı surduruluyor Eğitim uçuşlarının da •cesıldiği uste tam bır sessizlik lukum suruyor. Incirlik ussunde geçicı bir sure konaklayan FIll tipi avcı bombardıman uçaklannın geçen hafta sonunda cuma alandan aynlarak bır daha dönmedıkleri öğrenildi. NATO eğitim uçuşları çerçevesınde Türkiye'de bulunan FİH'lerm Incırlik'ten ayrılmalarını muteakip, İngiltere'dekı üslerıne dondukleri sanıhyor. ABD, Libya'yı geçen pazartesiyı salıya bağlayan gece bombalamışü. lzlendığı kadanyla Incirlik'ın olağan gorunumu son bir haftadır ortadan kalktı. Eskısıne (Arkası Sa. 10, Sü. 6'da) Bir Raund Daha Bitti CENGİZ ÇANDAR Basının manşetlerinı susleyen heyecanlı kelimeler bır yana, Libya lıdert Muammer Kaddafi'nın ve Amerikan yonetıcilerinin konuşmalan dıkkaüe okunursa, ABDLibya boy olçuşmesmın ve Akdeniz'dekı bunalımın bır raundunun daha gerıde kaldığına hukmedebılıriz. Kaddafi, Turkıye'yı esirgeyerek Yunanistan, ttalya, Fransa ve tspanya'ya takmdıkları tuıumdan oturu teşekkür ederken, Guney A kdenız 'de mısıllemeye g/ • (Arkası Sa. 13, Sü. S'te) LİBYA'DAKİ TÜRK MÜTEAHHİTLERİ: ŞANTÎYELERDE SORUNUMUZ YOK 12. Sayfada Muzır \asası esastan görüşülecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesi dun yaptığı toplantıda SHP'nin "Küçukleri Muzır Neşrivattan Koruraa Kanunu"na ılışkin başvurusunun ilk ıncelemesini yaptı ve başvurunun esastan göruşülmesini kararlaştırdı. Anayasa Mahkemesi dun ayrıca Çamardı Asliye Ceza Mahkemesi'nin, "kaçakçılıgın men ve takibine dair kanunun", son değişiklikler karşısında anayasaya aykırı düştuğu gerekçesiyle iptalini isteyen başvurusunu da goruştu. Çamardı Asliye Ceza Mahkemesi'nin başvurusu, Anayasa Mahkemesi'nce reddedüdi. SHP'nin başvurusu Anayasa Mahkemesi 'nde Büyük Kentler Büyük Dertler KİŞİLlK BUNALIMl İLHAN SELÇUK'un Yazısı 2. Sayfada MtLLİ SAVUNMA BAKAN1 YAVUZTÜRK; 'ÂED'nin talebi yok' tstanbul, Ankara ve Izmir'in yerel yönetimleri yıllardır biriken sorunlan çözmek için nasıl hazırlanıyor? Istanbullular kaç yıl içinde musluklarından düzenli su aktığını görebilecek? Ankara'da Kızılay çevresi tümüyle trafiğe kapanacak mı? Îzmir Körfezi'nin dayamlmaz "kokusu" daha kaç yaz sürecek? Parasızlık sorunundan dev bütçelere ulaşan anakent belediyeleri bu paralannı nasıl ve nerelere harcamaya hazırlanıyor.. Haarlayan: FÜSUN ÖZBİLGEN Zeki Yavuztürk, Türkiye'deki ortak savunma tesisierinin amaçlan dışında kıdlanılması yohtnda, ABD'den bir talep gelmediğini söyledi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Milli Savunma Bakanı Zeki Vavuzturk, ABD'nin Libya'ya karşı gıriştiği hava saldınsı konusunda Turkıye'deki ortak savunma tesıslennın amaçlan dışında kuDanılmasırun söz konusu olmadığını, bu yönde bır talep de gelmediğini bildirdi. Yavuztürk, Cumhuriyet'in bazı partilerin ABD'nin Türkiye'deki tesislerı Libya'ya karşı kullanmaması için uyanlması yolunda yaptıklan çağnlarla ilgjlı sorusunu yanıtlarken "Şunlan açtkça soytemekte yarar var. NATO anlaşması çerçevesınde kurulmuş oian bu Cesislerdekj ber lurlu tasarruf slatuleri bellidir. Başka maksatlarla kullamlmaa asla mumkun degildir. Bu, so>leraeye, ikaz etmeye dahi gerek olma)an bir konudur. O bakımdan gerek \merikalı dostlannuzın gerek muttefiklerimizia bir ulep getireceklerini, bojle bir gelişme olacatını saamıvonan. Zaten bir ta(Arkası Sa. 10, Sü. 6'da) AHKARA'dan YALÇIN D06AN Tangolar'a yasak Sinema GünlerVne sansür gölgesi MUTLU OLMAK HAKLAR1 BeUdiye Başkam Suha Baykal'm uzarum eti üstün zekâh bu 4 küçüğe yaşamiamda yeni bir boşlangıç, yeni bir umut obıyor. îlkbahann olanca güzeüiği içtnde yeşeren bu sevgi tomurcuklan küçüklerin masmavi gözlerinde sabah çiğinde açan tomurcuklar gibi kat kat patlaytp göz pmarlarmda bugularuyordu. Yaşamak, mutlu olmak ve Tann vergisi zekalarm daha iyi yaşam koşuttarmda değerkndtrmek otUann da hakkt. (Fotopnf: ÜMtT OTAN) Libya Memnun Değil ANKARALibya Türkiye'ye kırgın. Amerikan saldınsından sonra Turk hukumetmce yayımlanan bıldiri, ' 'Libya >ı hiçbir biçimde tatmin etmediği" ıçın, oncekı gün altı Arap buyukelçisı, Dışişleri Bakan Vekili Mesut Yılmaz 'ı zıyaret etmek gereğini duydu. Ziyaretin asıl nedenı, "Türk iye 'nin A m erik an saldınsından sonra açıklamasının yetersiz bulunması, bunun yanı sıra Libya ile dayanışmaya girerek Lib(Arkası Sa. 13, Sü. 2'de) Süper miııiklere destek TÜREY KÖSE önceki gece TV'de yayımlanan programda gösterilen üstün zekâh çocuklara ilk yardım eti, îzmir Merkez îlçe Belediye Başkam Süha Baykal'dan geldi. Baykal, çocuklar için 5'er bin lira aylık burs, aileye barınacak bir sosyal konut ve babaya iş bulmak için söz verdi. tZMlR Menenjith bir anneden doğan ustün zekâlı üç çocuğun öykülerinin televizyonda yayımlanmasından sonra kendilerine yardım elleri urandı. Merkez tlçe Belediye Başkam Süha Baykal, çocuklardan ilkokul öğrencisi olan ıkisıne burs verileceğini, aileye de sosyal konut sağlamak için girışirnlerde bulunacağını söyledi. Usıun zekâlı çocuklaıla göruşmek ıçın Duatepe tlkokulu'na gittığimizde bır gece öncesinin "tdevizyon y ü d m " 1B sınıfı öğrencısi Nesliye Kum'u arkadaşlannın kolları uzerinde havaya kaldınlnuş bulduk. Ortak bir sevıncı paylaşan çocuklar, arkadaslannı havaya kaldınrken, Nesliye Kum mahcup mahcup gülumsuyordu. öiretmenleri, 2.5 yaşından beri harf(Arkası Sa. 13, Su. 2'de) • Kapanış toreninde gösterileceği açıklanan 'Tangolar' filminın sansure takılması üzerıne fılmin yapıtncılarmdan Envar el Kadrı, "İstanbul Sinema Gunleri vereceğı ödülden çok, bır fitmm yasaklanmasıyla lanınacak" dedi. Kultur Servisi istanbul Kultur ve Sanaı Vakfı'nca duzenlenen UluslararaM İstanbul Sinema Gunlen 86'nın 19 nısan cumartesı gunu yapılacak kapanı> toreninde gösterileceği açıklanan. (Arkası Sa. 10, Su. 6'daj Pazar giinü Cumhuriyet 'te SHP'LlLERDEN LİBYA'YA DESTEK DSP BÎLDİRİSİ 13. Sayfada UGUR MUMCU GOZLEM YASA TASARISI MECLtSTE KABUL EDtLDÎ Odalara siyaset yasagı Odalar, borsalar ve birlik kuruluşlarınm siyasetle uğraşmaları, sendikalar ve derneklerle ortak hareket etmeleri yasaklandı. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Kamuoyunda geniş taruşmalara neden olan ve odalarla borsalara sıyas«ı yasağı öngören, sendıkalarla derneklerle ortak hareket etmelerinı engelleyen yasa lasansı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edıldı. Yasa ile Odalar ve Borsalar Bırlığı Yönetım Kurulu uye sayısı 9'dan 15'e çıkarılıyor. Yasada, Yönetim Kurulu uyelerının sureklı olarak en çok 10 yıl görev yapabıleceklerı hukme bağlaruyor. Sanayı ve Tıcaret Bakam'nın ızniyle Odalar Birliği'nın yun dışında lemsilcıhk irtıbat buroları açabılmesıne ilişkin duzenleme getınliyor. (Arkası Sa. 13. Su. 2'de) İşçi Şirketi mi?.. Kapıtalızmin yazılı olmayan kurallanndan biri, "İktidaryaktnlarını ş/rketterde görevlendirmek" diye tanımlanabilir. Oyunun kuralı budur. Sermaye sahıpleri, başbakanların, bakanların yakınlarını bulup, şırketlennde görevlendırmek isterler. Olağanüstü dönemlerde, şırket yönetım kurullarına 'emekli general" yerleştırmek de aynı oyunun bır başka (Arkası Sa. 12, Sü. 7'dt) ÖZAL, AVRUPA PAZARINDAN DAHA FAZLA PAY İSTIYOR AET İLE ILIŞKİLER NORMALE DÖNÜşüYOR 16. sayfatia
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog