Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

AĞL AMAK ve GÜLMEK llhan Selçuk 4. bası, 700 lira. Çoğdaş Yaytnlan Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlutstanbul Cu m h u riyet 1 \ w Muzaffer Buyrukçu'nun "öünlukAnTlan çıktr. 850 lıra. Çağdaş Yayıntan: Türkocağı Cad. 394J Cağaloğlu/tstonbul SAYILI GÜNLER Tekstilde AET ile söz kestik Dişe diş pazarlık 62. Yıl; Sayı: 22138 Kunıcusu: Yunus Nadi 100 TL. (KDV**O)\1 Nisan 1986 Cumartesi / 'Batı Ue il$kilerimizi bozmMiştiyorlar' 1 milyar dolarlık AET tekstil pazarı garantiye bağlandı Maksi Evren: Işkence iddiası maksath HAKKl ERDEM BRÜKSEL, (Cumhuriyet) Turkıye ıle Avrupa Topluluğu arasındakı en kapsamlı ve en önemlı anlaşma nıtelığıni taşıyan bu ııcarı sozleşme, Bniksel'dekı buttin gözlemalere gore Türk tarafının "inkâr edilemez" bır başarmnı oluşturuyor. Gozlemciler, "Otolimitasyon" anlaşmast ıle Turkıye'nin, elde edebıleceğınin azamısinı elde ettiğinı vurguluyor ve Ankara'nın, topluluğa tekstil th(Arkası Sa. 10, Sü. l'de) öü çözüm Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasmda bugüne kadar varılan en önemli ticari anlaşma imzalandı. AET'ye ihraç edilecek giyim ve konfeksiyon ürünlerinin 10 kategorisi için yıllık kotalar belirlendi. Kota rakamları Türk isteklerini tatmin edecek miktarda ve artış oranlan yüksek. HADİ ULUENGİN panma tehlikesi ortadan kalktı. Ankara ile Bruksel arasında şimBRÜKSEL Bruksel'de uç diye kadar imzalanmış en büyuk gtındür suren "son şans" görüş ticari anlaşma niteliğıni taşıyan meleri başarıyla sonuçlandı. ve çok çekişmeli pazarhklar soTürk ve AET taraftan tekstil nunda gerçekleştirılen söz konu"otolimitas)on" anlaşmasını su uzlaşmanın ana hatlan şöyle: Turkıye, Topluluk pazarönceki gece parafe ettiler. Turkiye açısından çok olumlu şart larına dışsatımını yaptığı giyim lar taşıyan bu anlaşmayla, şim ve konfeksiyon urunlerinin on diki rakamlarda yaklaşık 1 mil kategorisi için bir "otolimitasyar dolarlık değer taşıyan Ortak yon" anlaşması imzalamayı kaPazar piyasası, ihracat garanti bul etti. Buna göre, Turk ihrasi altına girdi ve piyasamn ka catçılar, belirlenen rakamların ötesinde satış yapamayacaklar. "Otolimitasyon" anlaşmasında yer alan kota miktarları geniş tutuldu ve Türkiye'nin 1985 yıh içinde gerçekleştirmiş olduğu ihracat rakamlannın çok ustunde sımrlar tespit edildi. Anlaşma, 31 Temmuz 1986 tarihinden itibaren 1988 yıh sonuna kadar geçerli olacak. Turkiye, önumüzdeki iki yıllık kota miktarlarında, kategorilere göre yuzde 3 ile yüzde 6.5 arasında bir artış elde etmeyi garanti altına aldı. "Otolimitasyon" anlaşmasında belırlenen sınırların aşılmaması için taraflar arasında bir kontrol mekanızması kurulacak. "İdari İşbiriigi" anlaşması adını taşıyan bu kontrol mekanizmasında Türk hukümeti, AET'(Arkası Sa. 10, Sü. 4'te) TRABZON Cumhurbaşkanı Kenan Evren, ışkence ıddialarının Turkıye'de yıllardır sürduğunü, ıktıdarlann değısmesıne karşın ıddıaların ortadan kalkmadığını belırterek, "Işkence iddialannın sebebi A>rupa ülkeleri \e gelişmış ulkeler nezdinde bizim kredibililemizı duşurmektir" dedı. Evren, Trabzon"da Karadenız Ütuversitesi öğrencılenne yaptığı konuşmada. gençlığın, en tehlikelı dönem olduğunu bıldırerek, gençük uzennde yeniden oyun oynanmak ıstendığını söyledı. Yoğun sıs ncdenıyle Trabzon'a yapacağı gezıyi önceki akşam erteledığı açıklanan Cumhurbaşkanı Kenan Evren, dun sabah anı bır kararla (Arkası Sa. 13, Sü. 3'te) Kaddafi: Güney Avrupa'ya saldırınz Yazhk giysilere zam hazırhğı Ekonomi Servisi Piyasalar, duşuş göstererek umut veren resmı enflasyon endekslerine dırenircesine dun zamma boğuldu. Hazine, Istanbul Tıcaret Odası ve Devlet Istatisük Enstitusu'nun dün yayımlanan mart ayı enflasyon rakamlanyla yılın ılk uç ayına Uişkin sonuçlar belli bir umut yaratırken, dun başta tekstil uretiminde kullanılan ana hammaddeler olmak uzere bir çok yerli ve ithal urüne zam yapıldı. Dunkü zamların birçok nıhai urune önumüzdeki günlerde yansıması bekleniyor. Tüm iplik ureticisi firmalar dün toptancılara yeni zamlı listelerini göndermeye başladılar Yaklaşık bir haftadır beklenen zam böylece kesınleşmış oldu. Başta dikiş ipliği, dantel yumağı olmak uzere merserize ağ ipliğinden polyester dikiş ipliğine Tekstil hammaddelerine % 1524 zam Nazım'ın Bilinmeyen Mektuplan (Bursa Hapishanesinden Adalet Cimcoz'a Mektuplar 19451950) Demek ki bir kadmın üzerine fazla duşmek, daha doğrusu bir kadtna kendisınin fazla sevildiğinı hıssettirmek, hatuna bıkkınlık verıyor. Hele bir hurriyete kavuşalım, bu hususa dikkat edeceğim.. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi, hani ölmez sağ kalır da çıkmak nasip olu Hazreti Meviana'ya taş çıkartan aşk şiirleri yazacağım.. Anam, bana öyle geliyor ki, butiın delişmenliği ve bebek guzelliği altında bır turlu ortaya vuramadığı muthış ihtiraslı bir et taşıyordu. Sana bir şey söyleyeyim mi, anamı o kadar gizliden gızlıye severim ki, ömrümde ilk defa yalnız sana ondan bahsediyorum. Havrlayarv Şükran Kurdakul Başta dikiş ipliği, dantel yumağı olmak üzere merserize ağ ipliğinden polyester dikiş ipliğine kadar birçok tekstil hammaddesine yüzde 1524 x arası zam yapıldı. kadar birçok malda yuzde 1524.5 arastnda değişen oranlarda zam yapıldı. Bunun yanı sıra tekstil urunlerınden bazıları da dun zamdan nasibini aldı. Naylon kadın çorabı, mendıl, ham bez ve divan örtulerinin fiyatlannda yuzde 8.335 arasında artış olurken, toptancılar hammaddelerin zamlanması ile her turlu kumaşa, önumüzdeki gunlerde zam yapılmasının beklendığini belirtiyorlar. Geçen ay pamuk ipliğine yapılan zammın ardmdan dun diğer iplik çeşıtlerıne de yuksek oranlarda zam yapılması a'dan z'ye tum tekstil urunlerine zincirleme yapılacak zamları şimdiden mujdeliyor. Nisan ayı başlannda gümruklerden yeni kurlar üzerinden mal çeken bazı ithalatçılar bunu hemen toptancılara ve perakende(Arkası Sa. 10, Sü. 8'de) S. AmbtstnrfcUm ucuz petrol sözü AGRA'dan YALÇIN DOĞAN TAÇ MAHAL'tN ÖNÜNDE özal ve beraberindeki heyet önceki gün HindistanTürkiye resmi göruşmelerinin sona ermesinden sonra dun sabah Agra kentine geçti. Heyet burada ünlü Taç Mahal'i gezdi. Bu arada Başbakan özal da eşi Semra Özal ile Taç MahaVin önunde bir hatıra fotoğrafı çektirdi. (Fotoğraf: AP) ABD'den Libya'ya operasyon lıazırhğı Federal Almanya Başbakam Helmut Kohl, Berlin 'de bır diskotekte meydana gelen patlamamn ardında Lıbya'nın da olduğu yolunda önemli ıpuçları bulunduğunu soyledı. Dış Haberfer Servisi ABD Başkanı Ronald Reagan'm, Libya liderı Muammer Kaddafi için "Ortadogunun kuduz kopeji" benzetmesını kullanmasından ve "Terorum karşısında sakin sakin otunıp beklemeyeceğiz" şeklindeki sozlerınden sonra, Amerikan donanması Akdeniz'de top(Arkası Sa. 13, Sü. 4'te) Aşk ve Politika özal, Rivad'da Kral Fahd'dan ucuz petrol için söz alınca, fran 'dan aldığımız petrol fıyatının düşürülmesini istedı. Suudi Arabistan'ın sağladığı kolayhk üzerine, Tahran 'daki Türk heyeti, yeniden pazarlığa oturdu. YALÇIN DOĞAN BANGALORE Hindıstandakı resmi göruşmelerini tamamlayan Başbakan Turgut Özal ve beraberindeki heyet dunden itibaren gezinin turistık ve ozel bolumune başladı. Ote yandan, Hindistan'a gelirken Suudi Arabıstan'a uğrayan ve Kral Fahd ıle gorüşen Başbakan Özal, "Suudi Arabistan'dan istedigi kadar kredili petrol alabilecegine ilişkin" soz alınca tran'dan satın almakta olduğumuz petrol fıyatının duşurulmesini isteyerek, bu yoLa Iran'ı, Turkıye'ye sattığı petrol fiyatını duşurmeye zorladı. Oncekı gun TürkiyeHindistan resmı goruşmelerinin tamamlanmasından sonra özal ve berabenndekı heyet dun sabah uçakla Agra kentine geçti. Agra kentinin ozelliği, unlu Taç Mahal Mezar Anıtı'nın burada bulunmasından kaynaklanıyor. Agra, bir buçuk milyon nufusa yakın tipik bir Hındistan kenti. Bına olarak hemen hemen sadece Ingiliz sö(Arkası Sa. 13. Sü. 5'te) Yann Cumhuriyet 'te 4GR4 Aşk dedığımz boyle olur Delı gıbı âşıksanız. ustelık koskoca bır ul keye hukmeden bır ıınparatorsamz, yuzyılhr olesıne sarkan muhteşem bır anıt dıktınr ve aşkımzt larıhe armağan edetsıntz. Babur Hukumdan Cihanfah henuz 16 yaşını suren Begum Mumtaz Mahal'e görduğu anda vurulur. Tam ABDLÎBYA BUNALIMİ (Arkası Sa. 13, Sü. 7'de) Ankara taraf tutmuyor fakat kaygıh ABD'nin Libya'ya karşı askerı mudahale tasarılarından soz etmesi Ankara'da rahatsızlık yarattı. Ancak Ankara ABD'yi karşısına almamak amacıyla bunu açıkça ifade edemiyor. ANKARA, (Cumhuriyet Bttrosu) Turkiye, Reagan yonetiminin uluslararası terorizmden sorumlu tuttuğu Lıbya karşısında yeni bir baskı kampanyasına yonelmesıyle başgosteren bunalımdan "kaygı" duymakla birlikte, iki ulke karşısındaki tarafsızlık politikasını koruyabilmek için açık bir tavır almıyor. ABD'nin Libya'ya karşı askeri mudahale tasanlarından söz etmesi Ankara'da rahatsızlık yarattı. Ancak Ankara, ABD'yi karşısına almamak amacıyla bu(Arkası Sa. 10. Su. 7'de) NATO ile 10 günlük krizin ardından Ege'de geri adıııı mı? ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Ege'nin komuta kontrolunun NATO askerı makamlarınca Yunanistan'a bırakıldığı NATO tatbıkatının Türkiye'nin mudahalesi üzerine son anda değiştirilmesinin yankıları dun de sürerken, Dışişleri Bakanlığı tatbikattaki düzenlemelerin Türkiye'nin görüşlenne ters olmadığını bildirdi. Sivil deniz taşımacıhğımn kontrolüne ilişkin usullerın denenmesi amaayla yapılan ve yalnızca ticari gemılerin katıldığı "Akdeniz İkmal86" tatbıkatına ilişkin gehşmeler şöyle seyretti: Napoli'de bulunan NATO Güney Avrupa Muttefik Kuvvetler Komutanlığı, tatbıkat senaryosunun hazırlık aşamasında Türkiye'nin hassasiyetini dikka(Arkası Sa. 13, Su. 4'te) : Ege'de düzenlenen "Akdeniz lkmal86" tatbikatında çıkan ihtilaf, bulunan bir"orta yol" ile çözüldü. "Orta yol" Yunanistan'ın sorumluluk alanım kendi karasulartyla smırlandırmayı kabul etmesini içerdığınden bu ülkenin kendi politikası açısından bir "geri adım" oluşturdu. Ancak aynı "orta yol" Türkiye için de geçerli. Turkiye, NATO çerçevesinde kontrol düzenlemelerinin Ege'nin ortalanna kadar gelmesini istemekteydi. D ı ş i ş l e r i : Dışişleri sözcüsu Yalım Eralp, "Bulunan formül, Türkiye'nin görüşlenne aykırı değil" dedi. Tiırist en çok Türkiye'de harcıyor ispanya'ya geçen yıl 40 milyon turist gitti ve 8 milyar dolar bıraktı. Fransa ise, 19 milyon turistten 4.5 milyar dolar gelir sağladı. Türkiye'ye ise geçen yıl gelen turist sayısı 2.6 milyon, bıraktıklan para da 1.4 milyar lira. İspanya'da bir turist tatil süresince 200 dolar harcarken, bu rakam Türkiye için geçen yıl 538 dolar olarak hesaplandı. Ûfceter bşaaya fransa Ytonnlst» TMdye lırtst 1 tarfstia RırisUk saynt bmktHlı yatak (Milytn) dolar (•HlyarS) (W«) k* 1300 40 8 200 1 fetafta duşea turist saynı 19 6.5 2.6 4.5 2.5 1.4 236 384 538 750 350 85 30 25 18 30 Haber Merkezi Bazı Akdeniz ulkelerındekı turizm hareketı ile Kültur ve Turizm Bakanhğı'nın açıkladığı rakamlar karşılaştmlınca ortaya çelişkili bir tablo çıkıyor. Bakan Mükerrem Taşcıoğlunun geçen yıl için açıkladığı 2 milyon 600 bin turist ve 1 milyar 400 milyon dolar turizm gelin nm İspanya, Fransa ve Yunanistan ile kıyaslanması durumunda Turkiye'dekı rakamların tartışmalı olduğu anlaşılıyor. Bakanlığın açıkladığı rakamlara göre bir turist Türkiye'ye 538 dolar bırakırken, dunyanın sayılı turizm ülkelerinden İspanya'da bu rakam ancak 200 doları buluyor. Dunya standartlarına göre en çok para harcayan turistler, Amerikalılar ve Japonlar gunde ortalama 40 dolar harcarken Türkiye'ye en çok gelen tunst (Arkası Sa. 10, Su. 7'de) Bi Marshall ile Bill Levick 13 nisan pazar günu Boğaziçi Koprüsü'nden tekerlekli sandalye üsıunde başlayacakları maratonkunm gunde 20mil giderek yaklaşık Sayhk süreden sonra Londra'da 7bvver Bridge'de tamamlayacaklar. Yolculuk boyunca kendilerine bir mikrobiyolojist, bir psikoterapist ve biri np eğitimi goren iki öğrenci (ayakta) eşlik edecek. Bu yolculuğun lideri olan Tim Marshall (solda) 39 yaşında ve tıp istatistiği hocası, tngiltere'yi özurlüler için maratonda ve kıs sporlarında temsil etmis. Bill Levick (sağda) ise SOyasmda ve emekli makine kontrol muhendisi. Tim Marshall, dün yaptıklan basın toplantısma katılmak için minibüsünden tekerlekli sandalyesine geçerken sandalyenin kayarak geri gitmesi üzerine yere duştu. Bu sırada sırtından yaralandt, atna soğukkanhbğını koruyarak gazetecilerle konuşmaya devam ettL İngiliere'nin Istanbul Konsolosu John Anderson da sporculardan çıkacaklan yolculuk hakkında bilgi aldı. Teherlekü sandalyede 4 bin y Denktaş: Rumlar federasyona niyetli gözükmüyor Hauf Denktaş, 3. belgenin yanıt için tanıdığı 21 nisana kadar olan surenin sonuna yaklaşıhrken, Rumlann öncelikle iki halkın siyasi eşitlığmi kabul edip, sahte cumhuriyeti feshetmesi gerektiğını savundu. İZZET RIZA YALIN LEFKOŞE KKCT Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, "Rumlar, gerçekten federasyoa Vazgeçilemez Uç llke... Birleşmtş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın "üçüncü b&lge"s\n\ masaya koymasıyla birlikte Kıbrıs sorununda 1974 sonrasındaki önemli bir yol kavşağına gelindiği söylenebilir. Kıbrıs Rum yönetımı "üçüncü belge" karşısında cıddı bır durum değerlendırmesı yapmak durumundadır. Türk toplumunun eşitlığini kabul etmeye yanaşmayan Kıbrıslı Rumlar, bugüne kadar izledikieri politikalanyla bir yere varamamışlardır. Terazinin kefesindeki ağırlıklar Kıbrıslı Rumlann ciddi bir ıkilemle karşı karşıya olduklarını göstermektedir. Bir kere Türk toplumu ıle yeniden bır arada yaşama arzusuna sahıp gozukmuyorlar. Ancak Genel Sekreterin "üçüncü belge"s\ru reddettikleri takdırde (Arkası Sa. 10, Su. Vde) MDFde seçenekler MDP'de Yazar'la birleşmek için "partiyi feshetmek" de dahil üç formül geliştirildi. Bugün Söylemezoğlu, Mehmet Yazar'la onkoşulsuz goruşecek. UĞUR MUMCU GOZLEM Olağanüstü dönemlerde, genelhkle yasalann yerini "emırler" alır. Hak arama yolları da kapatılır. Bu "askerı" donemdır. Daha sonra "sivil dönem" gelir, sivil dönemde yasalar yeniden ışlemeye başlar. Hak arama yolları da açılır. (Arkası Sa. 13, Sü. 7'de) Sivil ve Demokrat... • 30 doktora soruşturma 6. Sayfada • Timisi, sosyal demokratlara birlik çağrısı yaptı. 7. Sayfada • Gürsel, Türkiye vergi rekortmeni 9. Sayfada • Hollandalı parlamenter: "Dostane çözüm" anlaşmasında insan hakları göz ardı edildi. 14. Sayfada istemelen halin.de iki halkın siyasi eşitligini kabul etmek zonındalar" dedi. BM Genel Sekreteri De Cueüar'ın sunduğu 3. belgeye yanıt verme suresi olan 21 nisan yaklaşırken, Denktaş, Cuellar'ın, 17 Ocak 1985 belgesinde her iki tarafça kabul gören (Arkası Sa. 10, Su. 4'te) HASAN CEMAL 7Tsayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog