Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

YILLARIN TANIĞI ÜÇ YAZAR Hikmet Çetinkaya 450 lım, Çağda} Yaymlan Turkocait Cad 39/41 Cağobffu/fSTANBUL Cumhuriyet 62. Yıl; Sayı: 22137 Kurucusu: Yunus Nadi DİLİN KEMİGİ YOK... (Sansursüz konuşmalar) Yalçın PEKŞEN Yeni çıktt 1500 liru. CEP Yayınkn 100 TL. (KDv*+n> 11 Nisan 1986 Cuma ABD öfkeli Federal Almanya güvenlik yetkilileri, Berlin'deki bombalama olayınm arkasında Kaddafi'nin bulunduğu yolunda, ellerinde güçlü ipuçlan bulunduğunu açıkladılar. Kaddafi'nin NATO ülkelerindeki ABD üslerine saldıracağı tehdidi üzerine îspanya, Libya'daki büyükelçisini istişarede bulunmak üzere çağırdı. ABD Savunma Bakanhğı halen Akdeniz'de bulunan bir uçak gemisinin bulunduğu yerde kalmasını, bir diğerinin ise bölgeye gelmesini emretti. Libya, ABD ile arasında bir savaş çıkması halinde kendilerini savunmaya hazır olduklarını açıkladı. Pentagon, Libya'ya karşı harekâta hazır. Dış Haberier Servisi ABD ile Libya arasında Akdeniz'de yeni bir askeri sürtüşme meydana gelmesi olasılığı giderek güçieniyor. ABD Savunma Bakanhğının halen Akdeniz'de bulunan \r uçak gemisinin bulunduğu ..erde kalmasını, bir diğer uçak gemisinin de bölgeye gitmesi emrini verdiği bildirilirken, Libya, ABD'yle arasında yeni bir savaş çıkması halinde kendini savunmaya hazır olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Ronald Keagan, Berlin'de Amerikan askerlerinin devam ettiği bir diskotekte ve TWA uçağında meydana gelen patlamalann ardında Libya'nın bulunduğu yolundaki kuşkuların giderek arttığını söyledi. Reagan, Kaddafi'yi "Ortadoğu'nun kuduz köpeği" olarak niteledi. Federal Almanya güvenlik yetkilileri, Berlin'deki bombalama olayının arkasında Kaddafi'nin bulunduğu yolunda ellerinde güçlü ipuçlan bulunduğunu açıkladılar. Yetkililer, ayrıca Kaddafi'nin şüpheyi Filistinliler uzerine çekmeyi amaçladığını belirttiler. Bu arada Alman televizyonu, dün akşamki yayınında Libya liderinin diskotekteki bombayı Filistinli bir gruba koydurduğunu öne sürdü. Ancak Federal Almanya Içişleri Bakanhğı bu iddiayı yalanladı. Resmi bir ziyaret için Umman Sultanlığı'nda bulunan ABD Baskan Yardımcısı George Bush Reagaıv Kaddafı Ortadoğu'nun kuduz köpeği DSP'nin Kurucular Toplanüsı'nda konuşacak 6. Filo, Akdeniz'deLibya'yakarşıeylemehazırlanıyor da, Umman Körfezi'nde bufunan Enterprise adlı uçak gemisindeki Amerikalı denizcilerle yaptığı konuşmada, Libya lideri Muammer Kaddafi'yi "azgm bir köpefe" benzetti. AP Ajansı'nın haberine göre, ABD Savunma Bakanhğı Pentagon'daki bazı üst düzey yetkilileri, Başkan Reagan'ın Libya'ya karşi bir askeri harekât düzenlenmesi için emir verme olasıhğına karşı gerekli hazırhkları yaptıklarmı belirttiler. Pentagon'daki bazı yetkililerin verdikleri bilgiye göre, Akdenizdeki görev süresini tamamlayarak, ABD'ye dönmek üzere lspanya'nın Malaga Limaru'nda bekleyen 6. Filo'ya bağlı Amerikan uçak gemisi Coral Sea'nin bölgedeki görevi süresiz olarak uzatüdı. Pentagon'daki bazı kaynaklar da ikinci bir uçak gemisinin daha bölgeye gitmesi için gerekli emrin verildiğini belirttiler. ABD Savunma Bakanlığı'ndan sızan haberlere göre, Akdeniz'deki bu hanrhktan, ABD'nin (Arkası Sa. 12. Sü. 6'da) Ecevit beşyıl sonra kürsüde "Kurucular ve Örgüt" toplantısının 18 mayıs tarihinde Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacağı açıklandı. ANKARA, (Cumhuriyet Bttroso) Kapatılan CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Demokratik Sol Parti'nin Ankarada düzenledigi "Kurucular ve örgüt" top(Arkası Sa. 12. Sü. 7*de) DEMİREL, DYP KOKTEYLİNE Tuıizmde süper ımıut Turizm Haftası önümüzdeki salı günü 'temiz tuvalet* kampanyası ile başlatılacak Turizm Bakanı 3 milyar dolar bekliyor DSP'nin, KATiLDn.Saitat* ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) milyon dolar civanndaki turizm geliri yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taş yöntemle geçen yıl 1.5 milyar dolara yakcıoğlu, bu yıl turizm geürinin 3 milyar do laştmlmıştı. Eski "teknik"le yapılan helara ulaşmasının beklendiğini söyledi. Bu saplamada ise. 1985 yılı turizm geliri 690 arada Bakan Taşçıoğlu salı günu Istan milyon dolar olarak ortaya çıkıyordu. bul'da "temiz tuvalet" kampanyası ile birîstanbul Üniversitesi tktisat Fakültesi likte Turizm Haftası'nı başlatacak. öğretimttyelerindenDoç. DT. Münir KntBakan Taşçıluata, diınyaoğlu'nun bu yıl daki turizm Bir gecelik oda fiyatlan 3 milyar dolar fMMk hareketine 300 1t M 1W turizm geliri •Mtaf M a wu milyon kişinin tahmin etmesi 1518 • •*•• S Kt.S 1îi$ «A katıldığını ve ile geçen yıla 46 332 126 349 87 579 TL 101063 turizm sektö118.4 oranla turizm #••* 17.3 «4 858 S runde 132 mil77 474 32 838 43 7B9 TL 58 115 gelirinde yüzde yar dolar har#*• 84.5 215 100'lük bir arf candığını bil72 421 42 944 14 312 25 263 TL tış söz konusu dirdi. Kutluata, 34.1 2S.3 »2 12.C ** * oldu. 8 421 Türkiye'nin 16 842 22 733 13 473 a Geçen yılın 9 18.9 114 28J 177 dünyadaki tu* t aylık istatistik12 666j 7 575 17 680 11789 TL rizm hareketinlerine göre Odatyabnmıcındc ttlJ«nalcnt«««1l)KMwkr O«kıtaa*eıTinunu. den aldığı paTurkiye'ye 2 aın gaof « r 1 *larae 7« H dt« M lunın ge» teKui yın binde 5 domilyon 117 bin "yabancı"nın giriş yaptığı belirlenmiş ve layında kaldığını söylerken Bakan Taşçı1985 yılının tahmini rakamlanna göre 2 oğlu'nun 3 milyar dolarlık tahmini ile bu milyon 600 bin "yabancı"nın 1 milyar 400 pay olağanustü bir "patlama" ile yüzde milyon dolar döviz bıraktığı bildirilmişti. 2'nin ustüne çıkmış oldu. Turizm geürinin hesaplanmasında 2 yıl Turizm gelirindeki "patlama"nın talrtışönce "teknik" değiştirümiş ve 1983'te 500 (Arkası Sa. 12. Sü. 3'te) Özal Hindistan Başbakanı Rajiv Gandi ile görüştü Kıbrıs'a destek arayışı YENİ DELHİ'den YALÇIN DOfiAN Nazım'ın Bilinmeyen Mektuplan (Bursa Hapishanesinden Adalet Cimcoz'a Mektuplar 19451950) Düşünüyorum da vaktiyle yazdığım birçok şiirler var. Şimdi onları dünya bir araya gelse neşretmem. tçerikleri bakımmdan değil, şekillerindeki zıpırlıklan, rokokotukları, yapmaak edaları bakımından: iHalikarnas Balıkçısı'nda 'olsun.Bedri Rahmi'de mühim bir kusur ı var: Nabız, ritm. Ikisinde de nabız ahenksizl ve bu manada ölçüsüz. Danlmasınlar ikisinin de\ Türkçesi biraz kıt .. Hazırlayaru Şükran Kurdakul ABD'ü turistlere Türkiye uyurısı! Haber Arastırma Servisi ABD'nin Sirte harekâtı sonrasında gerginleşen hava, dünya turizmini olumsuz açıdan etkilerken, gelişmelerden dolaylı olarak zararb çıkan Ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. ABD basını, «Libva'mn Sirte'nin intikanuıu almak için terorizmi kışkırtacağına ilişkin istihbarat raporian"nı açıklarken, ABD Dışişleri Bakanhğı da, US. News and Worid Report dergisine göre, "mecbur olmadıkça gidilmemesi gereken yerler" listesi yayımlayarak, bu listeye Türldye'yi de dahil etti. Pentagon'daki (ABD Savunma Bakanhğı) kaynaklannın güçlü olması ile tanınan söz konusu dergiye göre, "Turkiye'ye devlet aleyhtan faah'yetkr devam ettiği için gidilmemeüydi". U.S. News and World Report, aynı zamanda, "yurt dıştna seyahat edecek Amerikahlann bilgi alması içia" ABD Dvşiş Rajiv'in ÇelebiUği YENÎ DELHİ Ayakkabılanmızı çıkardık. Yeşil çim üzennde kimimiz çorapla, kimimiz yahnayak uçsuz bucaksız yeşılliğin ortasında derin bir saygıyla yurumeye başladık. Alabildiğine uzanan yeşillığin ortasında tam bir mabet sessizliğL Ne süs, ne gösteriş, ne de şatafat. Hiçbin yok. Hint felsefesi, bağunsızlık savaşıyla birteşıp Hintiüerin sadece yaşamlanna değil, ama inananlanna göre öldükten sonraki yasamlanna da yansıyor. (Arkası Sa. 12. Sü. l'de) Gandi'nin yanıtı: "Biz Kıbrıs'la ilgili tutumumuzu gözden geçirebiliriz. Bununla birlikte kısa süre içinde değişik bir tutum sergileyemeyiz." T e k s t i l kotası: Türkiye, Hindistan'ın dolduramadığı ABD'ye tekstil ihraç kotasından yararlanmak istiyor. Hint yetkilileri konunun "düşünülmesi gerektiğini" bildirdiler. YALÇIN DOĞAN YENİ DELHİ Hindistan^ da resmi görüşmelerini sürdüren Başbakan Turgut Özal, Kıbns sorunu konusunda Hindistandan destek ararken Türkiye'den Amerika'ya ihraç edilecek olan tekstil ürünleı inin Hindistan'ın kotasından yararlanmak istediğini belirtti. Ayrıca dün sabah yapılan görüşmelerde taraflar arasında siyasal yakınlık anlamına gelen her iki ülkenin dışışleri bakanhğı müstesarlannın zaman zaman bir araya gelerek "siyasal danışma toplanülan" yapmalan benimsendi. Resmi görüşmeler dün iki aşamada gerçekleşti. Hindistan Başbakanı Rajiv Gandi ile Başbakan Turgut Özal, önce 45 dakika kadar bir araya geldiler.Daha sonra heyetler halindeki göruşmelere geçildi. Baş başa görüşmede Özal'ın Rajiv Gandi'ye Kıbns sorunu ve Türkiye'nin Kıbns tezine ilişkin görüşlerini aktardığı öğrenildi. Özal'ın Hindistan'dan "Kıbns sorunu için uluslararası aianda anlayış beklediğini" söylediği bıldirildı. Buna karşı Rajiv Gandi'nin Kıbrıs'la ilgili olarak, Türk tezine anlayış gösterdiklerini söylediği, ancak "Biz Kıbns'la ilgilitutumumuzu gözden geçirebiliriz. Bununla birlikte kısa bir sure içinde değişik bir tutum sergileyemeyiz;' karşılığını verdiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Rajiv, kısa sürede tutum değişikliğine gidememelerine neden olarak, gelecek hafta yapılacak bağlantısız ülkeler konferansını gosterdi. Aynı konuda özel olarak görüşüne başvurduğumuz Hindistan Dışişleri Bakaru Bali Ram Bagat şu açıklamada bulundu: "Kıbns'ta iki bolgefi federatif (Arkası Sa. 12. Sü. l'de) ABD, KIBRIS İÇİN TETİKTE BEKLtYOR KKTC'DE BEKLEYÎŞ 16. sayfada V.S. News and World Report dergisinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, "mecbur kalmadıkça gidilmemesi" istenen ülkeler listesi yayımlandt. Muhabirimiz. kendisini Turkiye'ye gitmek isteyen Amerikalı bir turist gibi tamtarak, ABD Dışişleri Bakanhğı Acil Servisi'ni aradığında, karşılaştığı tepki, "Aman Yarabbi!" oldu. leri Bakanlıgı'na ait bir telefon numarası da (6475225) yayımlıyordu. Gerekli bolge kodlannı da ekledikten sonra lstanbul'dan telefonu çevirince, Cumhuriyet muhabiri "State Departmcot Emergency Service" (Dışişleri Bakanlığı Acil Servis) sesiylc karşılaştı. Telefona cevap veren görevli, Istanbuldan arayan Cumhuriyet muhabirinin "Turkiye'ye gitmek istiyonım, bana bilgi verebilir misiniz?" sorusu üzerine bir kahkaha atarak"Amanyarabbim" dedikten sonra şu konuşma geçti. Ne ^aman gitmeyi düşiinüyorsunuz? Önümüzdeki hafu. Amerikan vatandaşı mısınız? Amerikan vatandaşı olunca durum farkh mı? Evet. (Arkası Sa. 12. Sü. 4'U) Pazara Cumhuriyel'te Enflasyonda diişiiş var 74 Hazine: 2.1, İstanbul Ticaret Odası: 1 Sanayicilere hükümeü şikâyet etti İTO Toptan Eşya Endeksi Hazine Toptan Eşya Endeksi t)ç aylık artışlar, ÎTO endeksine göre geçen yılın aynı donemine oranla yüzde 12.8'den yüzde 6'ya düşerken, Hazine endeksine göre yüzde 12.8'den 8.1'e düştü. Ekonomi Servisi İstanbul Ticaret Odası ve Hazine Dış Ticaret Musteşarhğı tarafından yayımlanan mart ayı toptan eşya fiyat endeksleri yıhn ilk iki ayında enflasyonda görülen yavaşlamanın geçen ay da sürdüğünü gösteriyor. tTO Toptan Eşya Endeksi'ne göre mart ayında yüzde, 1 artış kaydedilirken Hazine Endeksi yüzde 2.1 artış tespit eıti. Böylece üç aylık artışlar İTO Endeksi'ne göre geçen yılın aynı donemine göre yüzde 12.8'den yüzde 6'ya düşerken Hazine Endeksi'ne göre de yüzde 12.8'den 8.1'e düştü. Gerek İTO'nun gerekse Hazine'nin mart ayı rakarnlan yıhn üç ayında enflasyonun geçen yıla kıyasla belirli ölçüde düştüğüne (Arkası Sa. 12. Sü. 8'de} onüne serdıler. Herkesın bildiği gibi dünyadaki ve bizdeki parlamenter yaşamda kimı zaman itiş kakış olabilir, politikaaların söz düellosu küfürleşmeye donüşebilır. Bunlar tatsız ve çirkin görüntulerdir. Ama bir parlamentonun saygınlığını yaratacak temel kurallar daha başkadır. Olkede demokrası tam anlamında geçerliyse, fıkir ozgurtuğu sağlanmışsa, seçimler hiçbır kısıtlama yapılmadan gerçekleştirilmişse, gülü seven dıkenine katlamr nz•k k * Gürkan TÜSİAD'dan demokrasi w için katkı' istedi 24 1988 Ocak 1986 Ocak ŞutHİ çok kaliteli Fransız konyağı ya da Isviçre çikolatası değil ki, ancak mükellef bir ziyafetin arkasından ikram edilebilsin. Ekonomi Servisi "Toplumsal Anlasma ve Toplumsal Barış İçin Toplumsal Diyalog" ziyaretlerini sürdüren SHP Genel Başkanı Aydın Gttven Gürkan dün TÜStAD'da işadamlan ve sanayicilere hükümeti şikâyet etti. (Arkası Sa. 15. Sü. 5'te) TÜSİAD'a: Demokrasi Şubai Mart Mari UMUT VERİCİDÜŞÜŞ İstanbul Ticaret Odası Toptan Esya Fiyatlan Endeksi sonuçlanna göre bu yılın ilk üç ayındaki fiyat artıs styri, geçen yıla kıyasla, umut vericL Hazine ve Dıs Ticaret Musteşarhğı rakamlannın bu yıhnilküc aytnda izlediği seyir ise 1985in aynı donemine kıyasla daha değişik. özeltikle şubatmart ayı karşılasnrmalannda geçen yıla göre ten bir gtttsme gösteriyor. Fiyat artıs hızının geçen yıla oranla daha dusük seviyede seyretmesinin nedenltrinden biri olarak petrol ürunleri fiyatlarmtn arttınlnaması gösteriliyor. Yabancılara mülk satışı tartışması OLAYLAKIN ARDBNDAKI GERÇEK Farlamento ve Ülke önceki gun Buyuk Millet Meclisi kavgalı oturumlarından birıni yaptı. Devlet Bakanı Mesuı Yılmaz. ana muhalefet partisini "seviyesizlik"le suçladt. Bunun üzerine Mecl'ıs Başkan Vekili Sabahattin Eryurt, Devlet Bakam'nın sozünü gerı almasım ıstedi. Gürültuler arasında çantalar uçtu, yuha seslerı yankılandı, milletvekilleri bağırışarak birbirleriyle itişmeye başladılar. Bir rastlantı ile o sırada Şehıt Teğmen Kalmaz llkokulu öğrencileri dinleyici locasında bulunuyorlardı. Öğretmenlerı, Meclisin nasıl çalıştığını görsunler diye çocuklan getirmişle/di. Kavga başlayınca küçükleri apar topar dışarı çıkardılar. Gazeteler olayı aynntıları ile yazarak kamuoyunun gozlerı Taşçıoğlu: Anayasayı değiştirir yasayı çıkarınz lıiir>ıım "Ortadirek balığı" olarak da bilinen istavritin kilosu, yetersiı avlanma nedeniyle g IUU.UİII yükselmeye basladu İstanbul Baük HaWnde istavritin dünkü fîyatı 895 liraya kadar yükseidi. Dünün en pahah bahklan arasına kilosu 18 bin liradan islem gören barbunya da eklendl Bu arada, bahkçüann Rornanya önUrinde avlanmaya baslaması nedeniyle kalkan fıyatlannda da düsmeUr götlendl Türk baiıkçılığı öitfü. 6. Sayfada • Benazir Butto meydan nkuyor. 3. Sayfada • Kuveyt'ten vize engeü 7. sayfada • Ülkücü Ağansoy'dan itiraf dilekçesi 10. sayfada • Bankalarda ithalat finansından kaçış. 11. Sayfada • Ege'deki tatbikatta 'orta yoV 16. sayfada (Arkası Sa. 12. Sü. 3'te) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Muhalefetin sert eleştirüerle karşı çıküğı ve daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği yabancılara mülk satışı ile ilgili tasan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün aynen kabul edildi. Tasanya, tanmsal arazilerin yabancılara satılmamasını öngören bir huküm eklenmesi yolunda ANAP'h Hazım Kutay'ın (Arkası Sa. 12. Sü. 3'te) UĞURMUMCU ayranında MDP yol Hatır İçin mi? Başbakan Sayın özal, Hindistan'a gkJerken uğradığı Suudi Arabıstan'da Kral Fahd ve Prens Abdullah Bin Abdülaziz ile yabancılann Türkiye'de mülk edinmesi konusunu görüşmüş.. Biliyorsunuz, ANAP, ayağının tozu İle yabancılann Türkiye'de mülk edınmelerini sağlamak için yasa çıkarmış; bu (Arkası Sa. 12. Sü. 7'de) I H 0 P Baskanhk Divam'mn dün gece yaptığı toplantıda, partinin yenilenmesi, Yazar'm partiye davet edilmesi veya parti feshedilerek Yazar ile birlikte yeni partı kurulması şeklindeki 3 seçenek ele almdı. Karar pazartesi günü verilecek. 7. Sayfada ODALAR TASARIS1 KOMİSYONDAN GEÇfİ 7. Sayfoda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog