Bugünden 1930'a 5,403,837 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

YAŞAMA FELSEFESİ Prof. Nermi Uygur 2. bası, 350 lıra, Çağdaş Yaymları Turkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu/Islanbul Cumhu 61. Yıl; Sayı: 21764 Kurucusu: Yunus Nadi %9zal dün sabah ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Henry Kissinger ile teknede kahvahı yaptı. özal kahvaltıda "Biz Reagan ekonomisi uyguluyonız " dedi. Başbakan, siyasi iktidarlar değişse de ekonomik politikalann değişmeyeceğini öne siırdü. B aşbakan, ABD yardımlarının surekli sorun olduğu ve "yardımın artmasımn köklü çözüm olmadığı" görüşünde. Bu yüzden ABD yönetimine götürülecek öneride askeri ve ekonomik alanda daha köklü çözümler üstünde durulacak. YALÇIN DOĞAN NEW YORK Başbakan Turgut Özal, Türkiye tarafından bugüne dek ABD'ye sunulan ve yinelenen "yardun" isteklerinde önemli bir değişiklik yaptı. özal'ın ABD yönetimine önerecegi bu değişiklik askeri alanda "ortak savunma sanayii kurulmasııu" öngörürken, ekonomik alanda da karşıhkh ticaretin artması ve özellikle Turkiye'nin ihracatının engellenmesine yönelik olarak belirlenen tekstil kotalannın kaldınlmasını içeren bir nitelik taşıyor. ABD yönetimi tarafından "sörpriz" olarak nitelendirilen bu değişiklik, Türkiye'nin ABD ile olan ilişkilerinde "yeni askeri ve ekonomik ptketter" dönemini açıyor. Başbakan özal, basın kuruluşlan ve bazı derneklerle önceden programlanan göruşmelerine dün başladı. Dün sabah ilk olarak eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile bir botta sabah kahvaltısı yaptı. Kahvaltıda karşıhkh siyasi arular anlatıldı. Ancak sağlanan bilgilere göre Kissinger'ın Özal'dan edindıği ızlenimleri bir not haJınde Beyaz Saray'a ileteceği bildirildi. özal, dün sabah Kissinger ile yaptığı kahvaltıda orada hazır bulunan bir grup Amerikalı işadamına, "Tiirkiye artık açık ekonomi uyguluyor. Biz, Reagan ekonomisi uyguluyonız" dedi. Başbakan Özal, öğle yemeğini Türkiye'ye kredi veren bankaalann oluşturduğu bir grup ile yedi. Aynı yemekte hazır bulunan bazı Amerikalı işadamlarına da, "Türkiye'de yatınm yapmalan" çağnsında bulundu. özal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin giderek dışa açılan ve dış rekabete hazır hale gelen bir ekonomiye sahip olduğunu, izlenen kur politikası ile yabana sermaye yatırımlannda "herhangi bir risk" yuku orta(Arkası Sa.ll Su.ö'daJ Semra Özal: Bol alışvenş yapıyor. Kızmı, oğlunu, ihmal etmıyor. Adnan Kahvecı'yı de... Öğrenildiğıne göre Kahvecı de ABD gezisine katılmak ıstemiş. Ancak Başbakanlık Danısmam'nm isteği Semra Hanımdan dönmus. DARWİIS GERÇEĞİ 50 TL. (KDV*M) 29 Mart 1985 Cuma Benjamin Farrington 200 Lira, Çağdaş Yayınlan Turkocağı Cad 39/41 Cağaloğlu/lstanbul Yardımın artmasına 'urnut bağlamak' yerine köklü çözüm arayışı ABD'ye yeni öneri YALÇIHDOfiAH 1 Ortak savunma sanayiikurulsun. 2 Ticari engellemeler kalksın NEW YORK'tan Davıd Rockefeller: özal'a "Bana anlattığımz, Turkıye'mn dışa açılması ve özel sektör eltyie kalkınmastna ılifkin programıntzı mutlaka Başkan Reagan'a anlatın. Bunu bızzat sızın ağzınızdan dinlemesı çok önemlı" dedı. Anahtar kinün etinde? U Haluk Bayülken Anlatıyor Buyukelçi / Dışişleri Genel Sekreteri / Dışişleri Bakanı/CENTO Genel Sekreteri / Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri / Milli Savunma Bakanı / Mılletvekili. SODEP liderinin özel demeci Inönü: Birliği iigüüer istemeii Sosyal demokrat denebilecek her oluşumun bizimle bütünleşmesi için Kurultayımızca bize verilmiş bir yetki var. Biz, o doğrultuda çalışmaya hazırız. Ama bunun için konuşacağımız insanlar belli olması gerekir ki, konuşmamızm karşı tarafa müdahale etmek şeklinde değil, fakat belirli bir meseleyi konuşmak için yapıldığı, birleşme konusunda olduğu anlaşılsın. Haberi 6. Sayfada Cüneyt Arcayürek'in Röportajı Menry Kissinger: Başbakan'la bir teknede sabah kahvaJtısı yaptüar. Anılardan söz ettiler. Kissinger, "Özal'ı elbette destekltyorum" demeyi ihmal etmedi. Be Cuellar: BM Genel Sekreteri Kıbrıs'ı anlattı. özal gelır gelmez basbaşa bir gönişme yaptılar, sonra yemekte de birlikte oldular. Fısıltıyla konuştular. Yemekte Yalım Eralp baygınlık geçirdi. \ixon'la Erim aynı bur^tan Nixon, Başbakan Erim'e iltifatlar yağdırıyordu. Erim'in özgeçmişini incelediğini, siyasal yaşamdaki yükselişlerinin aynı eğriyi çizdiğini söylüyordu. Nixon iltifat Y yağmurunu şöyle sürdürdü: £ " "Aynı yaştayız ve aynı burçtan etkileniyoruz" 2 saatük heyecan %rva korsomm «tosa halt jmrdr Yazısı 11. Sayfada 3S6 gün sonra tki SuriyelL İki uçak. tki bıçak. tki saat. Ecevit'le W0smı9un anı Halefoğhı: Türkiytfden İrarıa füze gitmedi Dışişleri Bakanı, bir Kuveyt gazetesinde yer alan, Libya 'nın tran 'a Türkiye üzerinden TIR 'la Sovyet füzesi yolladığı şeklindeki haberi yalanladı. NEW YORK, (Cumhuriyet) Libya'nın lran'a Turkiye üzerinden TIR'la uzun menzilH "ScubB" Sovyet füzeleri gönderdiği yolundaki haberler, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoglu tarafından yalanlandı. Halefoğlu, Cumhuriyet muhabirine bu konuda şunlan söyledi: "Biz, baştan beri gerek tran'a, gerekse Irak'a karşı tarafsız tutumumuzu surdiıruyoruz. Bunda da son derece dikkatliyiz. Soz konusu haberdeki füzeierin Türkiye üzerinden tran'a nakledildiği yolundaki iddialar, tamamen gerçek dışıdır. Bu konuda Türk hükümetine herhangi bir başvuru yapümadığı gibi, başvuru olsa dahi Türk hiikumetinden böyle bir îzin çıkmayacagı açıkür." Libya'mn Sovyet yapısı füzeleri tran'a Türkiye üzerinden gönderdiği ıddiasını Kuveyt'te yayımlanan "EI Anba" gazetesı ortaya attı. AP'nin yaydığı gazete haberine göre, bu füzeierin tran'a verümesi SSCBLibya anlaşmasma ters düştüğü için, iki ülkenin arası açıldı. tran'ın BM temsilcısi Recai Horosani de, füzeierin Türkiye üzerinden gönderildiğine ilişkin bilgi olmadığını söyledi. Irak'ın BM temsilcısi Riyad EJ Kaysı da, "Bu yolda bir deiil yok" dedi. Ecevit'le birlikte Harold Wilson'u Downing Street 10 numaradaki Başbakanlık Konutu'nda ziyaret ettik. Ziyaretin sonuna doğru Ecevit, İngiltere Başbakanı'na, "Umit ederim ki, ingiltere hükümeti gereğini yapmadığı için sonradan vicdan azabı çekmez" dedi. Suriyeli korsana 10 yıl istenecek 5 Msan 1984: Suriyeli hava korsanı Mahles (22), tek bıçakla bir S. Arabistan uçağını Yeşilköy'e indirmişti. Yargılanıyor. 27 Mart 1985: Suriyeli korsan Britani (35) Lufthansa uçağını bıçakla Yeşilköy'e indirdi. Sorgusu suruyor. Jeoloji mühendisi olan Bntani'nin 5 çocuğu var. Haberi 7. Sayfada ~ t Tlıaııfla Nasreddin Eski BM Genel Sekreteri UThant, Nasreddin Hoca'nın öykülerini öğrenmişti. Bir konuda sıkıştığı zaman hemen protokol müdürü Sinan Korle'ye sorardı: "Hoca, bu olay karşısında ne » n e söylerdi acaba? Sofya Türk parlamento heyetini kabul etmiyor Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı Todorov "Bulgaristan'da hiçbir ülke denetleme yapamaz. Isim değiştırme gönullü olarak yapılıyor" dedi. Haberi 7. Sayfada IMF kemerleri fazla sıktırdı KİSSİNGER'DAN DESTEK özal, Henry Kissinger ile kahvaltıda sıkı güventik önlemleri altmda görüştü. Kissinger kahvaltıya girerken, "Ozal'ı elbette destekliyorum" dedi. BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar dün Özal ile yemekte yan yana oturdu. Gündüz yaptian görüşmeler, yemekte gayriresmi olarak sürdu. Ancak fısıltı halindeki konuşmamn aynntılan henüz ortaya çıkmadı. (Fotoğraf: AP/a.a.) Pazar günü Cumhuriyet 'te Brezilya'da hırsızhk günlük yaşamın aynlmaz parçası Mstatistıkler 130 mılyon nufuslu Brezilya'da son 5 yılda her 3 aileden birinin soyulduğunu ortaya koyarken, soygun ve hırsızhk olayları artık gazete haberi bile olmuyor. »Soygun ve hırsızhk olayları karşısında çaresiz kalan polıs, ozellıkle akşam saatlermde caddelerde anons yaparak, moıorlu araçların trafık ışıklarım dikkate almamalanm ve kırmızı yandığında bile durmaksızın yollarına devam etmelerini öğütlıiyor. MM emen her gun bir otobüsıe hırsızhk ve soygun olaylarının yaşandığı Rıo'de Janeiro'da otobuste parasını çalmak isteyen bir hırsızı tabancayla öldüren Brezilyalı, polıs tarafından tutuklanmadan, karakola bile gitmesıne gerek kalmadan evine gıdebilıyor. Darwiite sıkı soruşturma BAKAN GİRİŞİMİNİ SAVUMHJ: ÜMİT ASLANBAY ANKARAMilli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerier, "Dinsel siyasetin bayrağını açarak Danvin'e savaş açmadıgım" konunun dinle ilgisı bulunmadığını, boyle duşunenlerın bunu, "Geç, de olsa fark edeceklerini" söyledi. Dinçerier, "Her şeyi yanlış anlıyorlar, ben, Danvin okutulmasın demiyorum, okullarda bu teorinin yanuşlıkları da okutulsun di>orum" dedi. Mılli Eğitim Bakanı, ders kitaplarmın Darwin kuramını savunduğunu be ıcağız Ben Darmn okutulmasın demiyorum. Okullarda bu teorinin yanlışlıkları da okuîulsun diyorum. Dinsel siyasetin bayrağını açıp, Darvfin'e savaş açmadım. Bers kitaplarınm hepsi Darwin'in yanında. Aleyhte bir rapor gitmiş diye kıyamet kopuyor. Fikirlerin çutışmasından hakikat ortaya çıkar. Bu konuyu 4 bin kişiye sorduk. Gerekirse bir bilim konseyi kuranz. Onlar ne diyorsa yaparız. Muhtemelen 5 nisanda bir toplantı olacak. öğretmenler, profesörler tartışacak. Özal'ın Nabzı Başbakan Turgut Özal'ın karşısına Amerika seferinin daha ilk durağında Kıbrıs çıktı. New York'a ayak basar basmaz Sayın Özal'ın nabzının Kıbns sorununda nasıl attığı araştırıldı. Nabız yoklamasını kimin yaptığı sorusuna, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar karşılığı verilebilır. Verilebılir dıyoruz, çünkü bu sorunun bir başka yanıtı da şu olabilir 1 "Perde arkasında nabzı asıl yoklayun VVashmgtondur..." Doğrusunu ısterseniz bu karşılık da pek o kadar yanıltıcı olmaz. BM Genel Sekreteri gıbi VVashmgton da Kıbrıs'ta yeni bir zırveden yanadır. Ocakta New York'ta ys>pılan DenktaşKipriyanu doruğunun başarısızlıkla sonuçlanmasından lirterek, "Aleyhte bir rapor gitmiş diye kıyamet kopuyor" dedi. Dinçerier, "Bira meselesi ile Atatiirkçüliiğd ilişkilendirdiler, bunu da Ataturkçulukle ilişkilendiri\orlar. Bunlar yanlış >orumlardır. Konunun sivasetle ilgisi voktur. Dan\inciliği de Atatürkçülük gibi gosteriyorlar" bıçiminde konuştu. Milli Eğitim Gençlik \e Spor Bakanı Vehbi Dinçerier, ilk, orta ve yüksekokullara bakanhk tarafından gonderilen ve Darvvin kuramının yanlış olduğunu ıddia eden raporla ilgili olarak sorulanmızı yanıtlarken, şöyle konuştu: "Bu tamamen bilimsel bir tezdir. Amerika'dan, Fransa'dan kitaplar geldi. Bu ülkelerde de Danvin okutuluyor, ama arkasından da İncil'in, Tevrat'ın, Kuran'ın hukumteri de okutuluyor, yani din kitaplarından da misaller veriliyor talebelere". Dinçerier, rapordaki gorüşlere birçok bilim adamımn karşı çık(Arkası Sa. 11. Sü. l'de) Şunun şurasmda beş, altı yılltk gençliğimiz var... Onun da biri gençlik yılı yoluna gitti!.. GOZLEM UGUR MUMCU • Irak bomba yağdırdı • Sudan'da gıda zammı ayaklanması 3. Sayfada • Barolar Birliği Başkanı Evren: Muhbirliği teşvik tehlikelidir. 8. Sayfada • Turizm heyecam başladı • Otel yöneticileri nüşterilerini anlattı '2. Sayfada Dolar 3.10 marka düştü Dolara paralel olarak gerileyen altın fîyatları Londra Borsası'nda ons başına 332 dolardan 327 dolara gerilerken, Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını 34 bin 300 liradan 33 btrı 400 liraya geriledi. Haberieri Ekonomi'de Dostluğa Bakın... ABD Senatosu Dışişleri Komısyonu, Reagan yönetiminın onerdığı askeri yardımda kısıntı yaptı. Yönetim 939 milyon dolarlık askeri yardım onermişti; bu 939 mılyon dolarlık yardım komısyonlarda kısıntıya uğraya uğraya 715 milyon dolara ındirildi. Yunanistan'ın 500 milyon dolarlık yar(Arkası Sa. 11. Sü. 7'de) (Arkası Sa.ll, Su.l'de) HASAN CEMAL PROF. SONGAR VE DOÇ. İLKA Y, HZt OLA YIYLA İLGİLt AÇIKLAMA YAPTILAR Haberi 11. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog