Bugünden 1930'a 5.357.452 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

9 OCAK 1985 KÜLTÜR YAŞAM CUMHURİYET/5 "Altın Küre" ödülleri sahîplerîni buldu BEVERLY H1LLS, (a.a.) Amerıka Bırleşık Devletlerı'nde Hollyvvood Yabancı Basın Birliği tarafından dağıtılan Altın Küre ödullerının sahıplen bellı oldu. Unlu bestecı Mozart'ın yaşamını anlatan "Amadeas" ve savaş ıçmdekı Kamboçya'da tkı arkadaşın maceralannı anlatan "The KiUing Fidds" altışar ödul birden aldılar 25 martta dağıtılacak olan "Oscar" ödullennın habercısı olarak bilınen "AJön Kure" ödüllennden beşmı tngıliz yapımı "A Passage To tndia" adlı film aldı 42'ncı kez verden Altın Kure ödulünu kazananlar şöyle Dram: "Amadeus", "The Cotton Club", "The Kıllıng Fıelds", "Places In The Heart", " A Soldıer's Story" MuâkalKomedi: "Beverly Hüls Coop", "Ghostbusters", "Mıckı and Maude", "Romancıng The Stone", "Splash" En lyi Aktor: "Amadeus"daki rolü ıle Murray Abraham, "Starman"daki rolu ıle Jeff Bridges, "Under The Valcano"dakı rolu ıle Albert Finney, "Amadeus"dakı rolu ıle Tom Hnlce, "The Kıllıng Fıelds"takı rolu ıle Sam VVaterston. En lyi Aktris: "Places In The Heart" Sally Fidd, "Mrs Soffel" Diane Keaton, "Country" Jessica Lange, "The Bostonıans" Vanessa Redgrave, "The Rıver", Siss> Spacek. En lyi Erkek Muzikal Oyuncusu: "All Of Me", Ste*e Martin, "Mıckı And Maude" Dod»ey Moore, "Beverly Hills Coop" EddieMurphy. En lyi Bayan Muzikal Oyuncusu: "Garbo Talks" Anne Bancroft, "Broadvvay Danny Rose" Mia FarrowEn tyi Yonetmen: "The Cotton Club" Francis Coppola. "Amadeus" Milos Forman, "The Kılhng Fıelds" Roland Joffe, " A Passage To Indıa" David Lean, "Once Upon A Tıme İn Amenca" Sergio Leone. En lyi Senaryo: "Places İn The Heart" Robert Benton, " A Soldıer's Story" Charles Fnller, " A Passage To Indıa" David Lean. En lyi Yabancı Film: "Bızet's Carmen" (Fransa), "Dangerous M o v e s " (Isvıçre), " P a r i s Texas" (Federal Almanya Fransa ortak yapımı), " A Passage To lndıa" (Ingıltere), " A Sunday tn The Cuntry" (Fransa). KİM KÎME DUM DUMA BEHIÇ AK Evgt en Qz\ndan porrrağınmjflk p ıhtıücKi yo^ur. deuıp ç ı^tıyorlar Hem kendtn, h > Hale Sontaş'uı 35 yapıtı 31 ocak gunune kadar Rmaq tamettntz kapantyor Yanı itv, ben &ünun farkinda RCLb olm Rur+urıyorum fena Kendırnı omw bcyu m ? Sanat Galerısı 'nde sergıleniyor. Sanatçının bu sekmnci kişısel sergisinde, yağlıboya, çınko baskı ve fotokolaj çalışmaları yer alıyor. Sergıdekı yapıtlann ana tetnası "kadm" 1943 yılında htanbuVda doğan Hale Sontaş, Istanbul Devlet Guzel Sanatlar Akademısi'ni bitırdi. Kişisel sergilerin'm yanı sıra, karma sergilere katıldı. Çeşitlı ulkelerdeki resım çahşmalarının yanı sıra, Fransa'da, unlu Aubusson Halı Işlıği'nde duvar halısı çalışmaları yaptı. Yapıtlan yurt içindeJii \e dışındakı muzelerle ozel koleksıyonlarda yer alan sanatçı, "Gıacomettı'nın, resım benı çok ügılendırıyor, ama gerçek daha çok" cümlesinden yola çıktığını vurguluyor. 528 66 29 526 10 00/412 Hale sontaş Sergısı htanbui vakko PİKNİK PIULE MADKA BENJ BUPLMI âORAAUŞTUM BAK BAK AÜAM KAPiyi ACINO\ ISTHRSEU TELEV1Z KAPATALIM flLAAI SEN AK1LAT GALERILER Müfit Çelik 9 29 Ocak 85 htrgun 12» 19" l p m r hant J KSTEI SAIUT GaLEMSI URART SANAT GALERISI TuaUstı SANAT 6ALERİSİ Adnan Varınca 423 Ocak 1MS Husrev Garede Cad 126 Teşv*ye MeydmlST Tal 141 27 11 ALANTAR Resim Sergisi 2 Ocak 26 Ocak Abdı Ipenc Cau 75 146035'J engaleri ccw)e!pjşacad,v>li / 1 bcbck UTKU VARUK Resim Serfjsi 324 Ocak 19*5 SEMA ÜNDEĞER Karikatv Restaı 22 Aral* 19S4 12 Ocak 1985 Moua Cad Zunai Sk No n n Kadıkoy HIZU GAZETECt \ECDET ŞES Uer ağzım» açışta nutuk abyorum . Ukala, megabrnanyağm tckı rniyım ben* i$ olsun''demeye gidersfn , hakaraticr yağdınp donersm . Me sacen adamstn SEVDİ6IN KADIN â UT Galeri Yaman 1985 Koleksiyonunu Sunar, Halil Pasa/Süleyman Seyıt/ Nazmi 2iya/Namık Ismaıl/ Hoca Alı Rıza/H. Avni Lifij/ Sami Yetik/Nazmi Cekli/Fuat Soyhan/ Zekı Kocamemı/Ayvazofskı Valery/ Presiozi/Türk Primıtiflerı Kili YENİ YIL KARMA RESİM SERGİSİ 7 31 Ocak 1985 Ahmel Fazıl Aksoy Burhan Uygur Cıhat Özegemen Edip Hakkı Koseoğlu Gulay Sevsevil Gıvas Korkut Nuzhet Kutfuğ Metın Eloğlu Naıte Attıncı Necdet Kalay Necmiye Gonenli Selim Turan Yaşar Yenicelı Rurnet L a j Mjitusc. Osmanbey S 35/2 Ertaıt Ap Osmanbey 146 05 47 Mehmet Pesen 526 Ocak 1985 \ UMİT1 Avustralyalı Naıf Ressam ZEHRA SAY Retnnetfctif S Ocak 2 Sutot 1985 MODA Dentz Kulubu Galens, Tet 336 06 0203 aa 28 «rabk28 Ocak İ K W 1 HtMriafi W : 141 S4 48 mlm t « « U Mr. David Mıddlemıs Abdullah Merıcadalı •24 0 C * Istıkliı Cafi Pajata(K« yam Tefkos CıkmK Yapıkuı Hsnı Kat 1 No 27 34 8eyo9hı Istaibul Tetefon ' 4 4 96 33 320 Ocak 1985 SÛHA ÖZTARTA8 SANAT GAURISİ AYRI BERABERLtKLER Resım Sergısı 424 ocak 1985 JBL •rmo mobttya y» tlcaret na şü BALABAN Te a3 43 90 Resım Sergısı Basâan8icwdaB BUOMG MUZAFFER AKYOL lş Sanat Caknsı YOreUı Han K 2 Beyoglu LUTFU CULCULOGLU '•'' .<• S 3 1 ; Oc.ık 1 9 8 J I TAKSİM SANAT GALERİSİ Anna Marıa Serafinı Leppo Resım Sergısı 419 Ocak Su, Elektrik, Hayagazı Beddlerirji Şubelerimizde Odeyin, Zaman Kaybetmeyin. Garanti Bankası, Istanbullular için bir kolaylık daha sağladı. Artık Su, Havagazı ve Elektrik bedellerini şubelerimize yatırabilirsiniz. Garanti Bankası'nın bütün şubelerinde uyguladığı, işlemleri kolaylaştıran, çabuklaştıran "Süper Sistem"iyle, zamandan da kazançlı çıkarsınız. [ Onada,onada } ( NEfiuRKy&R <1 \ \ IFFET IE APET ) ^^^ TUUUü yazıklarolsun $xzn ertokllğm y u z karası&ın ' TARIHTE BUGUN MIMMZARIKA\ 9 Ocak KOMUR OCAGINDA EMNIYET.. 1B16'DA 8U6UM, DAI/Y lAMBASt ILK <£2 SlR KÖMU/Z MAOBNtMDB (HS88UİM COLUEttf) KULlANIlDl. OTTSOBH BEZJ, KÖMUR. A*4O£A/LERlKIP£ BlRıKEM YAktlCi VE PATIAYICI GAZLAR.DAH ETKlLBHMıYECElC BıH tŞK AYMĞ SÜYUK SORUNDU. IN6IU2 KlMÜ RUNU. 6I2 YAClSl HUMPHRY DAVY(UAMPHl DEYVl") , 181S'TE, ALSVlMiM ÇEVReSt INCE BlS TEL ÖRGÜYLE ÖIZrÜLÜ OZEL BıR. LÂUISA YAPTI. BU TEL TAgAKA,ALEV>N ÇEVgBStNPE BİR SOĞUTUCa GÖ/SEYf YAPIYO&, GRlZU PATLAKAALAR.IHI ÖNLUYORDU. HUMPHRY DAVY, YENİ ICAOI ıÇıN /4£ua PATENT ALMAM/Ç, 8UNU INSAN SEVGISı UĞR.UNA YAPTlGlhit SÖYL.EMIŞTI.. 50 YIL ONCE Cumhuriyet ieni denhaltı gemimiz geldi Hukıııneunuztc son defu hpanvadan saıın alınan venı denızaltı gemısı Barselona gıden Turk denızalerı larafından teshın alınmış \e gemne merasımle Tuık sancağı çektlınıştır \enı denızaltı gemımız e\\elkı gun hmammıza gelmışiır Yakında ad konmu merasunı \apdatuklıı 9 Ocak 1935 toplanacaktır kulubu alakadar eden muhım ıneseleler karşısında bulunulduğundan kongrenm toplanmasına luzum gorulmuştur 19351985 Ba\ram gunlerınde sınemaalardan başka ış yapanlar şekercıler, çıçekçıler, kartçılar oldu Bır de posta ıdaresıne haylı ış çıkrı. AYARLI Y 6 n i U(,ıı uınumı poluıka \e musıemleke ışlenne daırdır Dorduncu proıokol Tuna \e lenubı şarkı \\rupa ışlerı hakkmdadır Bu protokolde A\ustur\a'nın ıstıklalını muhafaza \e bu ıstıklal ıehlıke\e uğrarsa anlaşarak < tedbırler alma hakkında maddeler vardır Beşıncı proıokol sılahları bırakma\u daırdır Proıokoller şımdrfık neşreddme \ ecektır. Şeker Bayramt nasıl geçti Bu bayram kışa tesaduf etiığı ıçın çok sonuk geçmışnr Isıanbulun muhtelıf \erlennde hazırlanan basram \erlen ha\aların \ağışlı gıtınesınden çok tenha ıdı Bu yuzden sahncakçdarın ve emsalının umutları hemen hemen boşa (,ıktı Bayraımn kışm ortalarına gelmesı smemacdarın ışıne varadı Butıın sınemalar uç gun gunduzlu gecelı doldu bosaldı EVERSHARP Aynı Kalem ucu htelif, yazı ^. tnca wzı M çck ,jıla rtalın gozı ara " s n d a ıjedı derecelı Ha2i («n T eoîf Fransızhalyan anlaşnıası Roma Fransa Itatva anlaşnıası Laval \e Musolını arasmda bııgıın ımzalannıışur Anlasma beş protokolden murekkeptır •Proıokellenn 7 Anadolıı kulübünün kongresi Anadolu kulubunun fe\kalade kongresı onumuzdekı cuına %unu sabah saat onda, kulubun L'skudar Şetrmpaşadakı merkezmde *~Ayar ediniz 4 Ocak 1984 ten ıtıborer yolnulOgun Kn Fransa konserieri öncesi ali poyrazoğlu tiyatrosu kenter tıyatrosu'nda <A'şm tiyatrosunda n « «7 n GARANTİ BANKASI BATIYAKASI HIKAYESI YILURIN MÜ2IKAII Q»NS ve MUZIK ŞCX£NİGENCLIKY1IJNO GENCLlGtN BA$AJ»ISI ESİN AFŞAR RESİTALİ Tank Öcal esUünde 19 Ocak 198S Camrtesi. Saat 18J0 TEK G&TERI ŞAN TIYATROSU'NDA Tet.: 140 67 92 8 OCAKU BASLIYOR Biletler satısa cıkmıstu HARSYE KENTER TİYATROSU Td: 147 36 34 146 35 89
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog