Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 KÜLTÜR YAŞAM 14 EYLÜL 1984 TELEVİZYON 19.29 Açıhş ve Program 19.30 Bay Merlin Sürekli dizinin bugtin yayınlanacak olan 6. bölümünde, Marks çırağı Zac'a en ünlü kabadayılarla dövüşme ve onları yenme gücünü verir. Fakat Zac'ın bu gücü kötüye kuUandığım öğrenince geri alır. TV dizisi Özetle "fürkiye'de, kentsel ölçekte koruma açısmdan köklîi girisimlerin yapıldığı ilk kent olan Safranbolu 'da, 1416 eylül tarihteri arasında "V. Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası"duzenlendi. Safranbolu 'nun kökliı ve zengin mimarlık ürunlerinin konmması, yaşatılması, tüm değerleriyle araştınlması, yurt içi ve yurt dısında tamtılması yolunda önemli katküan olan haftalann beşincisinin özel durumunu Belediye Başkanı Erdoğan Caymaz şöyle özetledi: "Safranbolu Olayı'nın 10. yılına girerken, bir amacımızı daha gerçekleştirmek istiyoruz. Bu atnaç, Safranbolu kültür varlıklarının bugüne kadar belediye ve halk işbirliğiyle nasıl korunduğunun kamtlanmasıdır." SATRANÇ NEVZAT SÜER DÜNYA SATRANÇ BİRÎNCÎLİĞÎ: FIDE'nin Olimpiyatlar'dan sonra en önemli düzenlemesi sayılan Bireysel Dünya Satranç Birinciliği son maçı, çok öncesinden duyurulduğu gibi 10 Eylül 1984 günü Moskova'da başladı. Anatoli Karpov 33 yaşında ve ELO'su 2700. Dünya Birincisi ününü 1975'ten bu yana üç dönem, yani dokuz yıldır elinde bulunduruyor. Rakibi Gari Kasparov ise 21 yaşında, ELO'su 2710. Üç yıl önce başlayan zincirleme turnuva ve maçlar sonunda en sona kalıp maç yapma hakkım kazandı. Tüzüğe göre haftada üç oyun oynanıp, Berabere'ler hesaba katılmayacak. Altı puanı ilk alan ünü de kazanmış olacak. Bayanlar Dünya Birinciliği maçı da, Maya Çiburdanise (Ün sahibi) ile lrina Leviüna arasında Volgograt'ta başladı. Tüzük gereği, 16 oyunluk karşılaşmada 8'/a puanı alan Birinciliği de kazanacak. 88 sonuçlanırsa uzatılmayıp, Çiburdanise ününü koruyacak. Maçın oyunlan elimize geçtikçe okurlanmıza sunacağız. Karpov Kasparov karşılaşmasının ilk oyununu "Oyunlar" bölümünde bulabilirsiniz. TÜRKİYE 19'uncu SATRANÇ BlRÎNCÎLlĞl: Odakule Salonu'nda sürmekte olan Türkiye 19'uncu Satranç Birinciliği ile Ulusal Genç Takım Seçme Turnuvası iki gün sonra tamamlanıyor. Oniki oyuncunun yer aldığı Bayanlar Türkiye Birinciliği'nde ise son turdan önce Gülümser Ydmaz ile Gülsevil Yılmaz başta idiler. Birinciliği ikisinden biri alacak. Her üç turnuvarun sonuçlanm gelecek hafta ileteceğiz. ÇORUM Kültür ve Spor Dernegi (Gön: Selim Kürkçü): Satranç, Eğitimöğretim, Basuıyayın, Spor ve Güzel Sanatlar'ı konu alan bir dernek kuruldu. Kurucu üyelerinin tümü de satranççı olan derneğın Çorum Satrancı'nda etkili olacağı ümit ediliyor. IV. H1TİT FESTlVALl 2'nci Satranç Turnuvası 1822 eytOl 1984 günleri arası Çorum'da sürüyor. 1000 Tane Satranç Takımı: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanhğı 198485 öğretim yılında Satranç Eğitsel Kolu'nu kurmuş okullara katkıda bulunacak. Bu amaçla, FIDE ölçülerine uygun 1000 satranç takımı daha satın aldı. Babaeski/ KIRKLARELÎ: Trakya'nm hareketli ilçelerinden Babaeski'de bir satranç yanşması gerçekleştirildi. Festival etkinliği içinde yer alan turnuvada 16 yerli oyuncu vardı. Yöresel basının 25/8/1984 günleri arası diye duyurduğu çağnya uyup dışardan gelenler ise, turnuvarun iki gün önce başlamış olduğunu hayretle gördüler. Satrançın hem yaygınlaşmasını güçlendirip hem de bu tür yanılgılan ortadan kaldıracağı düşüncesiyle kimi satrançseverler şimdi bir öneride bulunuyor: Açık turnuva düzenleyen yöneticiler, bu girişimlerini Cunihuriyet'io satranç köşesinde de duyuramazlar mı? Satranç Sevgisi ve Satranan Gücü: önceki yıl Gençler Türkiye Birinciligi'nden tanıdığımız âmâ ikiz kardeşler, Selim ile Kerim Albnok (Hukuk son sınıf ögrencisi) Ingiltere'de yayınlanmakta olan Chess Magazin'in "kabartma" yayınına abone oldular. Dergi üç ayda bir çıkıyor. DÜNYAEVİ: Ulusal satranççılanmızdan Gülümser Ydmaz ile Rıza öney 8/9/1984 günü nişaıüandılar. Kutlar, mutluluklar dileriz. öney ve Yılmaz ailelerindeki satranççılar şimdilik şunlar: Dr. Cahit öney, Nimet Yardımcı Öney, Feridun Öaey, Rıza Öney, Lütfü Yılmaz, Turhan Yılmaz, Gülümser Ydmaz, Gülsevil YHmaz. YAZIŞMALI Satranç: Sayısal gücü (UKD) 1686 olan Ferhat Doyranlı teke tek ya da kümelerde oynamak istiyor. Adresi: 1733'üncü S. Nr: 24/1 Kat 2. Karşıyaka/lzmir. Iziali: Küme 1/4'ten Serhat Yanmaz (16/8 16/9/1984). OYUNLAR Skilya: KARPOV KASPAROV (Dünya B Maçı, Moskova 10/9/1984; Oyun 1): 1 e4 c5 2 A D e6 3 d4 c5xd4 4 A x d4 Af6 5 Ac3 d6 6 g4 b6 7 b4 Ac6 8 Kgı h5 9 g4xh5 Axb5 10 Fg5 Af6 11 Vd2 Vb6 12 Ab3 Fd7 13 ooo a6 14 Kg3 Vc7 15 Fg2 Fe7 16 g g Safranbolu 10. yılında 19.55 Fasıl Programda, Gültekin Aydoğdu yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz sanatçılarmdan Ferahfeza Faslı ekrana geliyor. 20.30 21.00 21.10 21.20 Haberler Hava Dunımu Uykudan Önce Cennete Selaın Dizinin bugün; "Çöpçatan" adlı dördüncü bölümü yayınlamyor. Konuklar arasında Sudney'in yakın arkadaşı Suzan vardır. Sudney uzun süredir görmediği arkadaşını merakla beklemektedir. Bu arada istediği kızı elde edebileceğini iddia eden Richard'la Fran bahse girerler ve bahis gittikçe kızışır. Richard iddia ettiği kadar başanlı değüdir. 22.05 Konser: MazharFuatÖzkan Programda MazharFuatÖzkan üçlüsü şu parçalan söylüyor: Güllerin içinden, Sen ve ben, Olmuyor olamıyor, Sevdim bir kere, Ondan şikâyet bundan şikâyet, Bodrum Bodrurn, Yalmzlık Omür boyu, Deli deli, Ele güne karşı. 22.35 Klasiklerden "Demir Maskeli Adam I " Yönetmenliğini Mike Newell'in yaptığı, başlıca rollerini Richard Chamberlain. Louis Jourdan, Patrick McGoohan, lan Holm, Ralph Rıchordson 'unpaylaştıklan dizinin I. bölümünde, Fransa'da kral 14. Louis'dir. Ulkede açlık, sefalet hüküm sürmektedir. Bu arada Maliye Bakanı Fouçuel krahn üzerindeki büyük etkisinden ve nüfuzundan yararlanarak yolsuzluk yapmakta, Fransız hazinesini yağmalamaktadır. 14. Louis, zayıf zevk ve sefa düşkünü, yeteneksiz ve kendini beğenmiş bir kraldır. Içişleri Bakanı Colbert ve Fransa'nın ulusal kahramam D'artagnan, Louis'nin tahttan indirilipyerine ikiz kardeşiPhillipe'in getirilmesi için çalışmalara başlarlar. Ancak Maliye Bakanı Fouçuer bunu haber alır ve kral Louis'ye yetiştirir. Bunun uzerine Kral Louis, Phülipe 'in bir adaya götürulürken kimseyle görüştürülmemesini veyuzüne demir bir maske geçirilmesini emreder. İKİ BAŞOYUNCU "Shogun" dizisinden tanıdığtmız Richard Chamberlain, bu akşam ekranlara gelen "Demir Maskeli Adam"ın başoyuncusu. Bu zengin kadrolu fümdeki rol arkadaşı ise Louis Jourdan. "70 Yaşun Merhaba" Demir Maskeli Adam (The îron Mask) / Yönetmerv Mike Newell / Oyuncular: Richard Chamberlain, Louis Jourdan, Patrick McGoohan, lan Holm, Vivien Marchant, Sir Ralph Richardson / 1977 yılı NBC TV'si yapımı. Kültür Servisi Bu akşam ekranlara, 19. yüzyıl Fransız edebiyatınn ünlü adı Alexandre Dumas Pere'in dünyaca tanınmış tarihsel bir serüven romanından uyarlanan, iki bölümlük "Demir Maskeli Adam" dizisi geliyor. Senaryosunu YVilliam Bust'ın yazdığı fılmde, tngiliz ve Fransız sinemasının ünlü oyuncuları rol aldılar. Filmin bütün yükünü, geçtiğimiz yıl ekranlardaki "Shognn" dizisinin başrolünden anımsadığımız Richard Chamberlain (49) taşıyor. Ilk ününü "Dr. Kildare" dizisiyle yapan, Shakespeare'in "Hamlet" ve "II. Rkhard" oyunlarında başrole çıkan, sinemada Ken Russell'ın "Yalnız KalplerMusic Lovers" adlı fılminde Çaykovski'yi canlandıran bu oyuncu, Dumas Pere'den uyarlanan "Uç Silahşörler" ve "Monte Krislo Kontu" gibi fılmlerde de oynadı. Bu yıl yayına konduğu halde sudan bir bahaneyle çıkarılan "Tborn BirdsGazap Kuslan" adlı dizide, Rahip Ralph Briscassart rolünü de o canlandırmıştı. Cbambertain, bu geceki dizide hem Kral 14. Louis'yi, hem de ikiz kardeşi Philippe'i canlandınyor. Tarihsel serüven romanlarırun buyük ustalarından AJexandre Dumas Pere (18031870) ise, gerek Türk okurunun, gerekse TV izleyicilerinin yakından tanıdıklan bir yazar. Çok eski yıllardan 2 bölümhik tarihsel serüven beri dilimizde okunan Dumas Pere'in "Demir Maskeli Adam"ı, ilk kez 1939 yılında filme alındı. James Whale'in yönetmenliğini yaptığı filmde, Louis Hayward, Joan Bennett, Alan Hale ve Warren William oynadılar. 14. Louis Fransasının açlık ve yoksullukla boğuşiuğu sıralarda geçer "Demir Maskeli Adam". Kral 14. Louis, kötıi yönetimi yüzünden Colbert (Sir Ralph Richardson) ve ulusal kahraman, saray muhafızlarının komutanı d'Artagnan tarafından tahttan indirilip yerine ikiz kardeşi Philippe getirilmek istenmektedir. Ancak kralın yakın adamı, hazıneyi yağmalamasıyla ünlu Maliye Bakanı Fouquet (Patrick Mc Goohan) durumu haber alıp krala duyurur. Bunun uzerine de Philippe, yüzüne demir maske geçirilerek Fransa yakınlanndaki bir adaya surgün edilir... Aziz Nesin 'in 15 öyküden ohtşan "70 Yaşım Merhaba " adlı kitabı yakında yayımlanıyor. Kitapla ilgili olarak, Aziz Nesin şöyle konuşuyor: "Yaşamdan aldığım, yaşamla ilgili hikâyeleri kapsayacak. "Aziz Nesin 'in yeni kitabı 70. doğum günü olan 20 Aralık 1984 tarihinde piyasaya çıkanlacak. (UBA) Jorge Amada, Legion (THonneur Ünlü Brezilyah romancı Jorge Amado'ya, Fransa Devlet Baskanı François Mitterrand Legion d'Honneur nisanmm Commandeur rütbesini verdi. Jorge Amado, nisanı, Fransız Komünist Partisi'nin yayın organı ' 'L 'Humanite' 'nin düzenlediği ytüık şenliğe katılmak üzere Paris 'e geldiği sırada aldı. Bilindiği gibi, yapıtlan Türkçe de dahil olmak üzere, birçok dile çevrüen ve "Dona Flor ile İki Kocası" adU romanı beyazperdeye uyarlanan Amado, 1930'larda ve 1940'larda Brezilya Komünist Partisi'nin önde gelen militanlarından biriydi. alaı 23.20 Haberler 23.30 Kapanış RADYO TRT I 05.00 Açıhş, program ve kısa haberler 05.05 Ezgi Kervaru. 05.30 Şarkılar ve oyun havalan. 06.00 Köye haberler. 06.10 Bölgesel yayın. 06.30 Cuma sabahı. 07.20 özel lanracı reklam programı. 0730 Haberler. 07.40 Günün içinden. 10.00 Arkası yann. 10.20 Reklamlar. 11.00 Kısa haberler. 11.05 Şarküar geçidi. 11.30 Hafif müzik. 11.45 Türkükr. 12.00 Kısa haberler. 12.05 Reklamlar. U.lOÖğle üzeri. 12.55 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf mttrik. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar. 14.45 Hafif müzik. 15.00 Kısa haberler. 15.05 öğleden sonra. 14.00 Kısa haberier. 16.05 Şaıkılar. 16.20 Hafif müzik. 16.40 Türküler. 17.00 Kısa haberler. 17.05 Köyümüz köylümüz. 17.25 Nihavent faslı. 17.55 Hafif müzik. 18.00 Çocuk bahçesi. 18.15 Çocuklarla basbaşa. 19.00 Haberler ve olaylann içinden. 2t.OO Türküler ve oyun havalan. 20.20 Şarküar. 20.40 Türkçt sözlü hafif müzik. 21.00 Kısa haberler. 21.05 Yurttan sesler. 21.30 Beraber ve solo şarküar. 22.00 Mahallı sanatçıJar. 22.30 Çağdas Türk Sanat Müziği. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden. 00.55 Günün haberlerinden ozetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 05.00 Gece yayını. 07.00 Açüıs ve program. 07.02 Solistlerden seçmeler. 07.30 Haberler 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah için muzik. 09.00 Şarküar. 09.15 Eski baskentler. 09.30 Sabah konsen. 10.00 Şarküar. 10.20 Türkülerin dih. 10.40 öncüler.11.00 Türkçe sözlü hafıf müzik. 11.15 TürküJer. 11.30 Şarkılar. 11.45 Hafıf müzik. 12.00 Yuman sesler erkekler toplulugu. 12.30 Küçük koro. 13.00 Haberler. 13.15 Saz eserleri. 133» Türküler ve oyun havalan. 14.00 Şarküar. 14.15 Hafif müzik. 14.30 Yabancı dıl öğrenelim. 15.15 Şarküar. 15.30 Küçük konser. 16.00 TürküJer. 16.20 Arkası yann. 16.40 Şarküar. 17.00 Saz eserleri. 17.10 Hafıf müzik. 17.30 Mahalli saaatlçüanmız. 18.00 Solistlerden seçmeler. 18.30 Küçük konser. 19.00 Haberler ve olaylann içinden. 20.00 Şarküar. 20.15 Hafif müzik. 20.30 Yabancı dil öğrenelim. 21.15 Şarkılar. 21.30 Yurttan sesler kadıniar toplulugu. 22.00 Gece konseri.22 J 0 Bir roman / Bir yazardan hikâyder. 22.45 Türküler. 23.00 HaberleT. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.40 Hafif müzik. 23.55 Dünya radyolanndan, müzik festivallerinden. 60.55 Program ve kapanış. OSMANU ? DAN BVGÜm,/VEÜDEDEOĞLLJMKMET Milliyetçiyîm, ırkçı değîlîm 13 Türkiye bu düşuncedeki kişilerle donatılmış durumda. Bunların toplum içinde, camilerde halka verdiği vaazlar çok etkili oluyor. Onun için lmamHatip okullan ve Kuran kurslan Atatürk düşmanlığının yuvası olmaktan arındırılmalıdtr. Ataliirk devrimleri doğrultusunda yeni bir programla yeni din adamları yetiştirilmelidir. Yoksa böyle kafası yıkanmış zavallı gençler değil. görevine saat 11.00'de gelir, hastalarını şöyle bir dolaşır, ondan sonra da yemeğe, öğleden sonra da muayenehanesine giderse, görevini yapmış olmaz. Bu söylediklerim bütun öğretim üyeleri için değil, elbet. Ozerk üniversitede bu tür eksikükler görülmeye başladı. Otokontrola bir örnek daha vereyim. 1947'de dekanı bulunduğum Hukuk Fakültesi'nin yayınlannı içeren bir kitap çıkarmayı düşündüm. Bir genelge yazdun arkadaşlara, durumu bildirdim. Bir de düzenleme kurulu kurduk. Genelgede belli bir tarihe kadar öğretim üyelerinin için Atatürk'un ilkelerini savunurum. Sonra Atatürk, Türkiye'yi kalkındırmak için ne gerekiyorsa başlatmıştır. Bu ülkeyi kurtaran adamdır. Milli Mücadele'de başka kahramanlar da vardı. Ama o, büyük bir sezgi ile dış devletler arasındaki zıtlıklardan da yararlanarak, bağımsızlığımızı sağlamış, Turk ulusunun geri kalmışlığındaki nedenleri görüp çözümleyerek çağdaş yolda iyileştirme, ilerleme doğrultusuna gitmiştir. Işte ben bu nedenle Atatürk ilkelerine yürekten bağlı bir milliyetçiyim ama, ırkçı bir milliyetçi değil. Simavi Karikatür Sergisi TRT III 07.00 Açüış ve program. 07.02 Güne baslarken. 08.00 Sabah konseri. 09.00 Türkce haberler. 09.03 Was Toplulugu. 09.30 Barok müzik. 10.00 TRT Ankara Oda Orkestrası. 10.30 Tangolar. 11.00 öğleye doğru. 12.00 Haberler. 12.12 Diskoteğimizden. 13.00 Konser saati. 14.30 KJasik Türk müziği korosu. 15.00 Müakli dakikalar. 16.00 Günun konseri. 17.00 Haberler. 17.12 Sizler için. 18.00 Popcaz. 19.00 Haberler. 19.12 Sevilen eserler. 20.00 Hafif müzik. 20.15 Türk Halk Müağinden seçmeler. 20.30 Caz dünyası. 21.00 Unlü eserler. 22.00 Haberler. 22.12 Gecenin getirdikleri. 23.00 Cuma konseri. 24.00 Gece için. 01.00 Program ve kapanış. 2. Uluslararası Simavi Karakatür Yanşması'na katılan yapıtlar, Istanbul ve Ankara 'dan sonra, lzmir'de de sergileniyor. 20 eylüle kadar açık kalacak olan sergi Izmir Resim ve Heykel Müzesi'nde. Sergi, yanşmaya katılan yerli ve yabancı sanatçıların 700'denfazla yapıtmı kapstyor. Ahnan amatör fotoğmfçılar TRT II Kişilik sahibi düşün adanu özgür ortamda yetişir Özerk üniversitenin ilk dekanı olduğunuzu söylemiştiniz. Bize özerk üniversite ile özerk olmayan ünıversiteyi anlatır mısınız? VELtDEDEOCLU Türkiye'de ilk özerk üniversitenin ilk Hukuk Fakültesi Dekanlığı'nı yasadım. özerk olmayan üniversitede yaşayamazdım zaten. Birtakım arkadaşlar da aynldılar. özerk üniversite, öğretim üyelerinin düşünce özgıirlüğünü rahatça kullanabildikleri bir üniversite demektir. Bu ise duşünce özgürluğünün var olduğu ortamda, her türlü düşüncenin karşıtı ile birlikte anlatılması demektir. O halde öyle bir üniversite olacak ki, öğrenciler Marksizmi de bilecek, komunizmi de, faşizmi de, Kemalizmi de bilecek. Görecek ki Kemalizm, öbür ideolojilerden birçok unsuru birleştirmiş, sentezini yapmış, hümarüst ve sosyal adaletçifiğe yönelik bir rejimdir. Bunu söylemekle olmaz. Karşıtlannı da öğreteceksin. Kişilik sahibi düşün adamı özgürlük ortamı içinde yetişir. Bana göre şimdi üniversite bu ögeyi taşımıyor. Salt bilim yaptığı sanısında. Nasıl medreseler eskiden şeriat, fıkıh, ilmi kelam öğretiyor idiyseler, bunlar da hukuk, fen, matematik öğretiyorlar. Düşünce ve bilim üreten araştırma merkezleri değil, kendine sunulanı öğrenme merkezi oluyor, özerk olmayan fakülteler. Düşunülmeyen şu: Bir ülke teknik bakımdan ne kadar ileri olursa olsun, eğer kişiler özgür düşünme hakkından yoksun bırakılırlarsa, teknik ilerlemeler günün birinde aleyhimize doner. Bunun için üniversiteleri halka mal etmek, Atatürk dönemindeki gibi, halka yakınlaştırmak gerekir. Bir fildişi kulede oturmakla olmaz. Özerk üniversitenin hatalan olmuştur. En buyuk hatası iç denetimini, yani kendini denetleme mekanizmasını kurmamış olrnasıdır. Köln 'aen gelecek olan bir grup Federal Abnan amatörfotoğrafçı, 26 eylül çarşamba günü saat J9.O0"da Atatürk Kültür Merkezi sinema salonunda "Istanbul" konulu bir saydam gösterisi yapacaklar. Aynı grup, 1982 yılı yazrnda Türkiye 'ye gelip fotoğrafçekmiş, dönüşte Federal Almanya'da "îstanbuV'u konu alan bir gösteri ve sergi gerçekleştirmişti. BULMACA Nataşa Stoüartma öldü Belli başlı Fransız yazarlannın yapıtlannı Rusçaya çevirmekle ünlü Nataşa Stoliarova öldü. 1912 yılında doğan Stoliarova, devrimci bir Rus ailesinin çocuğuydu. Fransa 'da yetişti, 1934'de anayurduna döndü. 1937'de tutuklandı ve hiç yargılanmadan kamplarda, daha sonra da sürgün edildiği Sibirya 'da ömrünün 17 yılım geçirdi. 1954 ytlında salıverilen Sıoharova, IIya Ehrenburg'un sekreteri ve Sovyet Rusya edebiyat dünyastnm ilginç kişilerindendi. ABD'nin ünlü zencişarkıcılarından Bessie Jones öldü. 82 yaşındaki Jones, 1955 yılında profesyonel şarkıcıhğa başlamış, özellikle kölelik dönem'.ni dile getiren şarkılanyla ünlenmisti. "982 yılında folk müziğini en iyi icra eden 15 sanatçıdan biri seçtten Jones, sanatçüara aynlan ulusal f ondan da önemli birpay almaya hak kazanmıştı. (THA) Bessie Jones öldü SOLDAN SAĞA 1/ Bir organ ya da organizma kesitinin röntgenle fılmini çekme yöntemi. 2/ ABD'nin bir eyaleti... Bir sayı 3/ Ünlü bir ozanımızın soyadı... Türkçe'nin bazı Iehçelerinde "ağa" yerine kullarulan sözcük.4/ Latin Amerika'da AngloAmerikan asıllılara verilen ad... Yüze sürülen pembe duzgün.5/ Notada durak işareti... XVI. yüzyılda org ve klavsen gibi tuşlu çalgüar için yazüan tek bolümlü müzik parçası.6/ Yan... Yapmaaklı davranış.7/ Bir işi yapma... tskambilde bir kâgıt.8/ Taraflar, yönler... Paltoya benzer bir tür üstlük. 9/ Müzikte belli bir temayı değişik armoni, melodi ve ritmle süsleyerek yeniden calma. YUKARIDAN AŞAClYA 1/ En tanınmış yapıtı Babalar ve Ogallar adlı romanı olan ünlü Rus yazan. 2/ Ekonomik aJanda kendi kendine yeterli olmaya yönelen bir üJkenin rejimi... Sodyumun simgesi. 3/ Halk edebiyatında genellikle dört dizeden olusan bi. şiir (ürü... Kadının nikâh ile kocasından hak ettigi mal. 4/ Sevinç anlatan bir ün lem... Briçte sanzatunun kısa yazıhşı... Yer catlağı.5/ Eski Yunan'da sitenin yönetimi, politika ve ticaret işjerini konuşmak için halkın toplandığı alan.6/ XVIII. yüzyıl baslannda Fransa'da moda olan bir süsleme biçemi... Nazi partisinin "Kara Milisler" de denilen polıs örgutünun kısa yazılısı. 7/ Cet... Orduda bir rütbe. 8/ Daha çok mistik duygulan işleyen bir Çin siir türü... Nam... Yankı.9/ Yalıtım. Dinlerarası Diynlog Konferansı FLORASSA'DA Hıfzı Veldet 1954 yılında, yurt dışındaki bir toplantıda, Floransa 'da bir hukuk kongresinde tebliğ sunuyor. eserleri ve özetleri isteniyordu. Bir kısmı yann verdi, bir kısmı vermedi. İkinci kez yazdım; yanıtlar tamamlanınca kitabı çıkardık. Hocalar birbirini tanıyor, kim ne yazmış, kim ne çahşmış, göruyor bu kitapta. Boylece iç denetim oluyor. Her üç dört yılda bir böyle bir kitap hazırlansaydi, bilimsel iç denetim sağlanırdı. Turk dih çok guzel ve gelismeye o kadar elverişli bir dil ki. Yüzyıllar boyu Arapça, Farsça parazitler yöresini sardığı halde, Türk dili gene yaşamış ve özünü savunabilmiştir. StHECEK Düzeltııu* "" Güney Kore'nin başkentiSeul'de 915 ağustos tarihleri arasında 35 ülkeden 250 temsilcinin katıldığı "Tanrı Konusunda Çağdaş Tartışma" konulu bir konferans duzenlendi. Dinlerarası bir diyalog ve yakınlaşmayı amaçlayan bu konferansa, Yol Yayınları yöneticisi Ilhan Güngören, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Tuğ ve tstanbul Üniversitesi tktisat Fakültesi'nden Prof. Dr. Sabahattin Zaim katıldüar. İç denerim saglansaydı... Nedir bu mekanizma, Hocara? VELtDEDEOCLU Örneğin üniversitede en çok yakınılan, öğretim üyelerinin devamsızlığı idi. Tıp Fakültesi'ni ele alalım. Bir kürsünün profesöru Niçin devrimlere ve dilde özleşmeye evet Yıllardır hep Atatürk Devrimleri'ni savundunuz, dilimizin ozleşmesini savundunuz. Neden? VELİDEDEOCLU Atatürk, ilkeleri ile bu ulkeye en uygun yolu çizmiş adamdır. Onun Yetiştırilmek üzere yüksek öğrenım gören, beklemelı bay, bayan elemanlar ahnacaktır. Mesai tamgun veva yarım gün olabılir O k u l a devam için izin veniecektir. Tri.: 577 51 20 MUHASEBE'de Dunkıı lefnkanın sondan Anadolu Bankası Galatasaray \eflımi sulırmduki "Mecelle'nin Sanat Galerisi'nde beş sergi bir19. maddesinde" ıbaıesı, "Mecel den açıldı. Anadolu Bankası 'nm Tünel'deki Alaettin Korkut Şulenin 39. maddesinde" okııuknı besi'nde oluşturulan galeride Dunkıı sayıdu Sayın \elideBulent Çetinor'un suluboyalan, deoğlu'nutı lesnımın ultnnlu "I94l'de doçent, /948'de ordinar Dr. Hayri Davas 'ın soyut yağlıboya tab/olan, Prof. Gıyas Korvus olmw)tur" \tızılıvdı. Doğnnıı kııd'ıın yağlıboya resimleri.Ay±o\le. "I934'te (Ityetıt. /942de Prof. ve I948\le Ord. Pntf. olmııy fer ve Sabiı Karamani'nin seramikleri sergileniyor. tur." Anadolu Bankası sergileri f4 ooo 17 Vf2 Ş M 18 f5 Ae5 19 Fh3 Ac4 20 Ad2 Axd2 fx»4 21 Kxd2 Kc8 22 f5xe6 Fxe6 23 F x e6 f7xc« 24 Vgı Va5 25 Vd4 Vc5 26 Vd3 Vc4 27 Ve3 Şa8 2» a3 Vc6 29 e5 d6xe5 30 V x e 5 KhdS 31Kgd3Kxd3 3 2 K x d 3 Vhı+ 33 Adı Vg2 34 Kd2 Vc6 35 Ke2 Fd6 36 Vc3 Vd7 37 Berabere. CaroKann; SOYLU ONAT (Türkiye 19 B, Odakule/tstanbul; 29/8 17/9/1984; Tur 7): 1 e4 c6 2 d4 d5 3 Ac3 dxe4 4 Axe4 Ff5 5 Ag3 Fg6 6 b4 b6 7 AI3 Ad7 8 B5 F17 9 Fd3 Fxd3 10 Vxd3 e6 11 Ff4 FM 12 c3 Fe7 13 ooo A8f6 14 Şbı oo 15 Ve2 a5 16 Afı a4 17 g4 Axg4 18 Kgı 15 19 Ae3 Kft 20 Axg4 21 Kxg4 Ff8 22 Ae5 Ka5 23 Kdgı Axe5 24 Fxe5 KI7 25 Kg6 Vh4 26 M Vh3 27 K x h6 a3 28 Vc2 Kf5 29 b4 Kaxe5 30 d4xe5 Ve3 31 Khg6 Kxf4 32 h6 KH 33 K6g5 b5 34 h7 ŞhS 35 K5g2 Vxe5 36 Ke2 Vf6 37 Kgeı Ke7 38 KH KH 39 Kxf6 Kxf6 40 Ve4, Terk. Caro Kann; YURTSEVEN ONAT (Türkiye 19 B, Tur 9): 1 e4 c6 2 d4 d5 3 Ac3 dxe4 4 Axe4 Ff5 5 Ag3 Fg6 6 h4 b6 7 A/3 Ad7 8 Fd3 Fsd3 9 Vxd3 Vc7 10 Fd2 Agf6 11 ooo e6 12 c4 b5 13 Şbı bxc4 14 Vxc4 Fd6 15 Ae2 Ab6 16 Vc2 Abd5 17 Ae5 Kc8 18 Ac4 Fe7 1913 c5 20 Va4 + Vd7 21 Vxd7 + Axd7 22 Ae5 cxd4 23 Axd7 Şxd7 24 Axd4 Kc4 25 Feı Ff6 26 Ff2 a5 27 Ab3 a4 28 Ac5+ Şe7 29 Ka Kb4 30 Ad3 Kb5 31 Fc5+ Şd7 32 Fa3 Khb8 33 Kc4 Şd8 34 Kbcı Ab6 35 Kc6 Ad5 36 g3 K5b6 37 K x b6 A X b6 38 Ac5 Sd8 39 Ae4 Fe7 40 Fxe7 + Şxe7 41 Kc7 + Şf8 42 Ac3 Ad5 43 Axd5 exd5 44 Şc2 Ke8 45 Sd2 Kb8 46 Şc3 d4 + 47 Şc2 Ke8 48 Kc4, Berabere. İBgiHz; HAN SOYLU (Türkiye 19. B; Tur 8): Ic4 g6 2 Ac3 Fg7 3 | 3 f5 4 Fg2 A16 5 Af3 oo 6 oo <J6 7 d4 Ac6 8 d5 Ae5 9 Axe5 d6xe5 10 Vc2 ŞM 11 Fg5 Ah5 12 Ff3 f4 13 g4 Af6 14 h3 Ag8 15 Şg2 Fd7 16 Khı Ff6 17 Ae4 Şg7 18 Kadı Vc8 19 Fxf6 + e7xf6 20 Ac5 Ke8 21 Axd7 Vxd7 22 c5 Kab8 23 d6 c6 24 b4 An6 25 b5 AH 26 b5xc6 b7xc6 27 Kdbı A«5 28 Kxb8 Kxb8 29 Kbı Ke8 30 b4 Axf3 31 e2x/3 e4 32 Vb3 Ş U 33 g5 f6xg5 34 b4xg5 Vf5 35 Vc3+ Şg8 36 Kb7 Vxg5+ 37 Şfı Vh6 38 Vb3+ Şb8 39 Vb2+ Şg8 40 Vb3+ Şh8 41 Vc3 + , Terk (41... Şg8 42 Şe2 e4xf3+ + 43 Şd3 Vf8 44 Vc4+ Şh8 45 KfT, 43... g5 44 VH Vg6+ 45 Vxg6 h 7 x g 6 46 Ke7 Kd8 47 d7). Skilya; LOBRON CSERNA (Berlin 2. Yaz T, 8/84): 1 e4 c5 2 Ae2 d6 3 Abc3 Af6 4 g3 e6 5 Fg2 Fe7 6 oo dd 7 d3 Ac6 8 h3 Ad4 9 Fe3 Axe2 + 10 Vxe2 Fd7 11 Kaeı d5 12 Fcı Fc6 13 e5 Ae8 14 f4 Ac7 15 Adı Vd7 16 Af2 b5 17 Vh5 g6 18 Ve2 b4 19 Ag4 d4 20 Fxc6 Vxc6 21 Af6+ Fxf6 22 e5xf6 Ae8 23 VeS Kd8 24 Vg5 Kd5 25 Ke5 Vd6 26 Kfeı Vd8 27 K x d 5 e6xd5 (27... Vxd5 28 Ke5 Vd8 29 Kxe6! f7xe6 30 f7 + ) 28 Ke7 Vb6 29 f5 Axf6 (29... Vxf6 3OKxe8! Vxg5 31 Kxf8 + ) 30Ff4 Ah5 31 Fe5 b3 (31... f6 32 f5xg6!) 32 f5xg6 bxg6 33 Vb6 Aİ6 34 a2xb3 Vc6 35 g4 Ke8 36 Fxf6, Terk. Sicflya; HULAK HORT (Berün 2. Yaz T): 1 e4 c5 2 Af3 Ac6 3 d4 c5xd4 4 Axd4 Af6 5 Ac3 d6 6 f4 e5 7 Af3 Fe7 8 Fc4 Fe6 9 Fb3 oo 10 oo Va5 11 Fd2 e5xf4 12 Fxf4 Kad8 13 Fxe6 Hxe6 14 Ag5 Vb6+ 15 Şhı Vxb2 16 Fd2 Ad4 17 Kbı Va3 18 K x b 7 Kd7 19 Kbı Kc7 20 Af3 Axf3 21 Kxf3 Va6 22 h3 Kfc8 23 Ab5 Kc4 24 Fg5 Kxe4 25 Fxf6 Fxf6 26 Vxd6 Vxa2 27 Kbfı Ke5 28 Vd7 Kf8 29 Axa7 Vd5 30 Vc7 Kf5 31 Ac6 Kxf3 32 Kxf3 h6 33 Kd3 Vc5 34 Kd7 Şb8 35 Ae7 Fxe7 36 Kxe7 Kfı + 37 Şh2 Vgı + 38 Şg3 Vf2 + 39 Şh2 Vf4 + 40 Vxf4 Kxf4 41 Kxe6 Kc4 42 Ke2 Kc3 43 Şgı Şh7 44 Şfı Şg6 45 W2 Şg5 46 Şgı Şh4 47 Şh2 g5 48 Ke2 h5 49 Kd2 g4 50 hxg4 Iıxg4 51 Şgı g3 52 Şfı Şg4 53 Şeı Şf4 54ŞdıŞe4 55Ke2+ Şf4 56 Ke8 Kc7 57Kf8+ Şg?58 Kf3 Kh7 59 Ke3 Kd7+ 60 Kd3 KH 61 Kd4+ Şf5 62 Şe2 Şe5 63 Şe3 Kf2 64 Kd2 Kfı 65 c4 Ka 66 Şd3 Kgı 67 Şc3 Kcı+ 68 Şb3 Şe4 69 Kc2 Kbı+ 70 Şc3 Keı 71 c5 Şd5 72 c6!, Terk (72.., Ş x c 6 73 Şd2+ Ş... 74Şxeı). Skilya; HJORT (Avustralya, 2440 Fu) ATALIK (2230): 1 e4 c5 2 Ac3 Ac6 3 d3 g6 4 Fe3 d6 5 g3 Fg7 6 Vd2 Af6 7 Fb6 Fxh6 8 Vxb6 Ad4 9 Vd2 d5 10 Fg2 d5xe4 11 d3xe4 oo 12 ooo e5 13 f4 Fe6 14 Aİ3 Va5 15 Şbıf Axe4! 16 Terk. Vezirhint; SÜER WEST1N (tsveç): 1 Af3 Af6 2 e3 b6 3 d4 Fb7 4 Fe2 e6 5 oo Fe7 6 Fd2 oo 7 Ac3 d6 8 a4 a5 9 Feı Abd7 10 Ad2 e5 11 Ac4 e4 12 d5 Ke8 13 Aa3 Ff8 14 (4 e4xf3 15 Kxf3 g616 Fh4 Fg7 17 Fb5 Vc8 18 Fxf6 Axf6 19 Fxe8 Vxe8 20 Aa3b5 Vd7 21 h3 Ke8 22 Vd3 Ke5 23 e4 Ve7 24 Kafı Fa6 25 Kf4 Fxb5 26 a4xb5 Ah5 27 K4f2 f5 28 e4xf5 Ke3 29 Ke2 Kxe2 30 Axe2 Vg5 31 c3 Fe5 32 Vf3 Af6 33 tSxg6 h7x«6 34 Ag3 VM 35 Anı Vc4 36 AK Axd5 37 Ad3 Fg7 38 \T1+ Şh7 39 Kf4I, Terk. Dr. MASUME ÇÖL Mua.: Halaskârgazi Cad 182, Kat: Osmanbey İST (Pangaltı Akbank yani), Tel: 1474793 DAHİLİYE MÜTEHASSISI • Şebekemi kaybettim. Hükıimsuzdür. ÖZDEN SAR1TAŞ • Şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür. CEMAL YAKAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog