Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET/4 KÜLTÜR YAŞAM 15 MART 1984 TELEVIZYON 19.00 19.30 TV Okulu Çocuk ve Meslekler (Renkli) Hulya Alp'ın hazırladığı programın bugun yayınlanacak olan 2 bolumunde, marangoz atolyesmde çalışan kuçuk bır çocuğun, anne babası ve ustalanyla olan üışkılenm anlatan olaylar dızısı yer alıyor 19.40 Çocuklara Öğütler (Renkli) Turk Bayrağı ve İstıklâl Marşı konu edılıyor Programda, Ülkemizin ilk bilim ve sanat merkezi kuruldu Kultur Servısı Bılım ve sanat arasındakı ıletışımsızhğı gıdermek ısteyen bır grup bılım adamı ve sanatçı, bır araya gelerek kısa adı BİLSAK olan Bılım, Sanat ve Kultur Kurumu'nu oluşturdular Merkezı Cıhangır, Sıraselvıler, Soğancı Sokak No 7'de olan BİLSAK'ın kuruluş amacı, bılım, kultur ve sanat dallarında her türlu etkınlıkte bulunmak, yurt ıçı ve yurt dışı bılımsel, kulturel ve sanatsal ıletışımı sağlamak Şef Kozukar ve kemancı Tunç Unver KORAL ÇALGAN Vladimir Kozukar 1941 yılında dunyaya gelmış ve muzık öğrenımını Kıe\ Konsenatuvan'nda tamamladıktan sonra Moskova Konservatuvarı'na asıstan olarak atanmış 1964 1973 yılları arasında Ukrayna Devlet Senfonı Orkestrası'nda, 1973'ten 1978 >ılına kadar da Ukrayna Akademık Devlet Opera ve Bale Tıyatrosu'nda orkestra şefı olarak çalışmış 1978 yılında Moskova Akademık Muzıkal Tıyatrosu'nda göreve başlayan ve halen bu orkestramn bırıncı şefi olan Kozukar, aynca konuk şef olarak pek çok orkestra yönetmış Orkestra şeflen ıçın sureklı ve değışık orkestralar yönetebılmek deneyım açısından son derece önemlıdır Kozukar'ın bu avantajı ı>ı değerlendırdığı ve deneyımh bır orkestra şefi olduğu rahat yonetımınden bellı oluyor Ancak bu becerısını daha çok beraberlık avısından kullanan sanatçı altını çızmesı gereken çoğu yen ıskalamakta bır sakınca görmuyor Konuk Şef Vladimir Kozukar yönetımındekı Cumhurbaşkanlığı Senfonı Orkestrası bu haftakı konserıne Çaykovskı'nın " 4 . Senfonisi"yle, sözunu ettığım gıbı beraberlığı yerınde ama yo rum açısından doyurucu olma yan bır bıçımde başladı Ozellıkle ıkıncı bolumde temponun olduğundan daha çabuk alınması, o guzelım bölume çok şey kaybettırdı Üçuncu bölum ıse, otekı bolumlerın tersıne uzun yıllar bu senfonıde tanık olmadığımız bır duzeye enştı Yaylılann "pizzıcalolan" tını ve nuans ustalığının seçkın bır örneğıydı Dörduncu bölumun görkemh havasına yaraşır bır tempoyla başlaması, ılk anlarda ı>ı puanlar topladıysa da, Kozukar'ın sureklı dort vurmakta dırenmesı, yağmura karşı koyan araba sıleceğı gıbı bır sola bır sağa gıdıp gelmesı gözumuzu yormaktan ote pek bır şey kazandırmadı Konsenn ıkıncı yarısında yer alan Prokofiyev'ın " I . Keman Konçertosu"nu Tunç Unver seslendırdı Tunç Unver, konçerto boyunca temız seslerıyle ve zorluklann ustesmden rahatlıkla gelebılen teknık becerısıyle dıkka tı çektı Solist olarak sahneye çıkan her kemancıda olması gereken hemen hemen her şey vardı Ustelık bunlar pekçok kemancıyı kıskandırabılecek boyutlardaydı Ama oyle bır kemananın kısa surede kendı kendıne çozum araması gereken bırkaç eksığı de \ardı Bırıncısı, Kozukar'ın başarılı ve solo kemana Oncelık tanıyan pıyano eşlığıne karşın yeterınce duyulan bır keman sesı ışıtılmıyordu İkıncısı ve doğal olarak dınleyıcıler ıçın en önemlısı, çalışı etkı yaratmıyordu Konsenn son yapıtı, yıne Çaykovskı'nın "Italvan Kaprıçyosu"ydu "ttalyan Kaprıçyosu" da "Çaykovskı Senfoni" gıbı aynı kalın çızgılerle >onetıldı ve çalındı Bıhndığı gıbı bızde sonu görkemh bıten yapıtlar pek tutulur Bu nedenle bakır uflemelenn kulakları yırtarcasına ve vurma çalgılann denyı patlatırcasına kuvveth çalmalan epey alkış topladı Sonuç olarak, ışçılığın ön planda ama estetığın gerılerde kaldığı bır konserdı "Dünden Bugüne Timur Selçuk Resitali" 19 ve 20 martta İSTANBLL. (THA) "Dunden Bugune Timur Selçuk Resitali" 19 ve 20 mart gunlen Şan Tıyatrosu'nda gerçekleştınlecek Resıtahn organızasyonunu Marmara Unıversıtesı öğrencılerı vapıyor "Dunden Bugune Timur Selçuk Resitali" tstanbul'dakı unıversıte oğrencılerıne yönelık olarak duzenlenıyof Bıletlen 750 lıradan Şan Tıyatrosu'nda satışa sunulan resıtahn duyurusu Marmara, Boğazıçı, Yıldız ve Mımar Sınan Unıversıtelenyle İTÜ'ye bağlı tum fakulte ve yüksekokullarda >apıldı 19.45 İnanç Diınyası Programda, Kur'anı Kerım Âlı tmran Suresı 102109 ayetlen tsmaıl Coşar okuyor Turkçe açıklamastndan sonra, Kara Kuvvetlerı Güçlendırme Vakfı Genel Mudurti Emeklı General Turhan Olcayto ıle Dr Asaf Demırbaş'ın "Dın ve Vıcdan Hurrıyetı, Laıklık, Hılafetm kaldırılması, Tekke ve Zavıyelenn kapatılması" konularında bır sohbetı yer alıyor 20.20 20.30 21.00 21.10 Uykudan Önce (Renkli) Haberler Hava Durumu Şahin Tepesi (Renkli) Sureklı filmın "Cınayet" adlı bötumu yayınlanacak Carlo Agrettı'nın öldunflmesı ıle ılgılı tum ıpuçları Cole'un aleyhındedır Globe gazetesı olayın ustune gıtmekte ve Cole'un katıl olduğu haberlerını yayınlamaktadır Chase, llçe Kurulu 'nun Şahın Tepesi depolarında bulunan suyun dağıtılması yolunda yapacağı oylamaya katılmak ve olumlu sonuç almak ıstemektedır Angela, Nıck Hogan'a baskı yapmaktadır Cole zor gunler geçırmekte ve herkesm dıkkalını ustunde toplamaktadır TiYATROGOSTERI S28 66 29 522 89 97 utuslararası sanat gosterıleri a s iegemen bostancı sunar 22.00 İki Solist tstanbul Televızyonundan Y Zıya Alçakakar'm hazırladığı programda, Alı Gurlü Şu dağların yukseğıne erseler, Gtde gıde bır söğude dayandım, Bağa gırdım uzıim yok Yıldız Ayhan ıse, Atladım gırdım bağa, Taşa basma ız olur, Şu Bıga 'nın duzenı adlı parçaları okuyorlar Ayrıca, Alı Gurlu, Yıldız Ayhan ıkılısıOte yakaya geçelım adlı parçayı seslendırecekler Akbank'tan Sevgili Çocuklara AkbankÇbcukrnyaöosu •MasaktanKaçanKeloubntıoi CunaycLn YaiıpYoneten Muiık Carem Yümazar Kor«ografı Gul«n Andai Dekot Ramızı Iren Dttmırcan Koatum tıbtl Çevıkeı lsık Nukhrt Cok SaJute amırı Oynsyanlsr Goksel Kortay Zeynep Tedu Ayla AsUncan Gulen Andafc R»na Ersoz FAtoş Ounaydm Bulent KayabAj Setun N««ıt Yukıel Gozen Ibsan Bıl*«v Hayrettın AraUn Suat Onen DOSTLAR TİYATROSU SADE EKARSI « §0 IndlrMIMIr TÜRKÜ TÜRKÜ TURKİYEM Arıf Sağ yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi L. Minkus BELKIS AKKALE CuTO'Ctesı 171 15 LA BAYADERE bale 1 perde N. RimskyKorsakov 22.20 Spor TRT Haber Merkezı Spor Şubesı'nce hazırlanan programda, haftanın ıç ve dış spor olaylanna, göruntulerle yer verılıyor CtesıPazar i*30 Pıa 18 00 ŞEHRAZAT Yöneten: Genco Erkal SIHASELVILER 23.20 Haberler 23.30 Açık Ögretim Prof Dr Oğuz Imregün Tıcaret Hukuku (Tuccar Yardımcılan) dersını verıyor Cunurteaı Pazar aaal 11 00 ZiDdrUkuyu Hodn MeycUn Tiyatrovu san üyatrasunda ısPrşC 1900 CtPz 15001830 Tel 144 46 75 bale 1 perde 13 Mart Salı saat 20.00 17 Mart Ctesı saat 15.30 J. Offenbach Tbm andJerryve&niuCoaitFMen tmek Sıneması Sınema 74 Suıeyya Sın«muı Sunar Sıneması Kent Sıneması B«yoğlu/lttsabul &*k rkoy/Utanbul Kadıkoy ü b l Uakudar/lstanbui C ı zıl top rak /ls taobu AkbankCocuk SmemasL AkJbankKaragozveKLdda 'Ryatrosu Sfltahsltn Eranv Cumartesı Paxar saat 1100 cte BakiTkoy Buleot Kayabaf Eıcan Yazgar Tıyatrosu 1983 ANTALYA FİLM ŞENLİĞI 5 ALTIN PORTAKAL ÖDÜLÜ Yonetmen OEVEKUSU KABARE TİYATROSU SON 00.00 Kapanış RADYO TRT I 05.00 Açılış program ve kısa haberler 05.05 Ezgı Kervanı 05 30 Şarkı lar ve oyun havalan 06.00 Köye ha berler 06.10 Bölgesel yayın 06.30 Günaydın 07.30 Haberler 07.40 Günün ıçınden 10.00 Arkası yann 10 20 Reklamlar 11.00 Kısa haber ler 11 05 Okul radyosu 11.55 Ha fifmuzık 12.00 Kısa haberler 12.05 Reklamlar 12.10 Öğle uzerı 12.55 Reklamlar ve radyo programları 13.00 Haberler 13.15 Saz eserlerı 13.30 Bölgesel yavın ve reklamlar 14.45 Şu Boğaz Harbı 15.M Kısa haberler 15 05 ögleden sonra 16.00 Kısa haberler 16.05 Okul radyosu 16.55 Hafif muzık 17.00 Oiaylann ıçınden 17.30 Dın ve ahlâk 18.00 Çocuk bahçesı 18 15 Haftanın çocuk şarkısı 18.20 Bölgesel yayın 18.55 Reklamlar 19.00 Haberler 19.30 Beraber ve solo şarkılar 20.00 Köyümuz köylümuz 20.20 Şarkılar 20.40 Turkuler geçıdı 21.00 Kısa haberler 21.05 Solıstler geçıdı 21.30 Türk halk müzığı kadınlar topluluğu 22.00 Beraber ve solo şarkılar 22.30 Kuçük konser 23.0001.«0 TRT 2 ıle ortak yayın 23.00 Haberler 23.15 Gecenın ıçınden 00.55 Günun haberlennden özetler 01.00 Program ve kapanış 01.0505.00 Gece yarısı konserı 10.00 Turkülerden bır demet 10.30 Yolun yarmndan sonra 11.00 Şarkılar 11 15 Saz eser len 11.30 Halk çalgılarından ezgıler 11 45Hafıf muzık 12.00 Şarkı lar 12.15 Saz soloları 12.30 Beraber ^ e solo turkuler 13.00 Haberler 13.15 Hafif muzık 13.30 Türküler 13.45 Amatör topluluklar 14.15 Hafif muzık 14.30 Yabancı dıl ögrenelım 15.15 Turkuler 15.30 Barok müzık 16 00 Şarkılar 16.20 Arkası yarın 16.40 Türküler geçıdı 17.00 Oiaylann ıçınden 17.30 Küçük konser 18.00 Beraber ve solo şarkılar 18 J0 Dunya hıkâyeolıgınden ömek ler 19 00 Haberler 19.30 Türküler 20.00 Şarkılar 20.15 Turkçe sözlu hafif müzık 20.30 Yabancı dıl oğrenelım 21 15 Türküler 21.30 Solıstlerden bırer şarkı 22.00 Orkestranın öykusu 22.30 Bır roman / Bır yazardan hıkâyeler 22.45 Türkuler 23.0001.00 TRT 1 ıle ortak yayın 07.00 Açılış ve program 07.02 Güne başlarken 08 00 Sabah konsen 09.00 Türkçe haberler 09.03 Barok müzık 09.30 Oda müzığı 10 00 Çe şıtlı müzık 11.00 Öğleye doğru 12.00 Haberler 12.12 Dıskotegunızden 13.00 Konser saatı 14.30 Caz ustaları 15.00 Münklı dakıkalar 16.00 Gunün konsen 17.00 Haberler 17.12 Sızler ıçın 18.00 Plaklar dönüyor 19.00 Haberler 19.12 Bır konser 20.45 Saz eserlen 21.00 Perşembe konsen 22 00 Haberler 22.12 Gecenın getırdıklen 23.00 Opera saatı 24.00 Gece ve müzık 01.00 Program ve kapanış FAİZE HÜCUM GENCO ERKAL w b CP HLMPOP , Harbiye AS 147 63 1b Beyoğlu EMEK M4 84 39 Bakırköy SİNEMA 74 572 04 44 ™ ZEKİ ÖKTEN HOFFMANN'IN ÖYKÜLERİ fantastık opera 15 Mart Pers saat 20.00 )&ıX:*î)i:V3i "• 21 00 '1 00" PefsemO' 21 M " " * * hc T. JonesH. Schmıdt FANTASTİK muzikal 2 perde 24 Mart C tesı saat 15.30 Dnttıyrler pmnsıtdır Cıw Akhonk fubrlrrımkn lemm tdılröılır o « o PaarlSOO1S00 ai poyrazoğlu tiyatrosu I kenter tiyatrosu nda ai poyrazoğlu tiyatroai kızıltoprak kent sıneması KENT OYUNCULARI Kenter Tiyatrosu Harbiye 146 35 89 itaesM NMIMams DEVEKUŞUKABARE Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'nda 337 06 84 HERŞEY SATILIK ' n p a ı a^ ^ ı a m ı m • DENIZ TURKALIa TRT III 12 MARTTAN BAŞLAYARAK TRAMVAYI OyMZBMİai Cuma|18 00 2100 Ctea 14 30 ve 17 00 yazanyineten: Macit K»|ier muzik: Sarper Ozsan HARBİYE KÜNAKSİNEMASINDA Yteai tetafon ınııaaraaıız 140 54 58 Pazarıesı harıç hergun 22 00 Cumartesı Pazar 18 00 Yazan Guldüru Ürettm Merkezı HODRİ MEYDAN KÜLTÜR MERKEZİ ^/ TRT II 07.00 Açılış ve program 07.02 Solıstlerden seçmeler 07.30 Haberler 07.40 Turkuler ve oyun havalan 08.00 Sabah ıçın muzık 09.00 Şarkılar 09.15 tşte ınsan 09.30 Sabah 2HAFTA YALNIZ # 4 MUSFK KENTER Grup Gündoğarken MfcaaaŞesaa 17 Mart Cumartesı saat 13 00 r Mri Ufim'im tt SOLO KONSER .,MÜŞFİK KENTER .. cc. KORHAN ABAY Pers 21 30 CTesıPz 19 302130 Çarş 18 002130 Yonelen ALİ POYRAZOĞLU OeKcr METİN DENIZ SalıÇarşPerş^uma 2130 Ctsı 15002130 Pazar 15001830 ClarenceDarrovv Pazar 14301700 BULMACA Gündüzlerı sitıema oynamaktadır HODRİ MEYDAN KULTUR MERKEZI Beyoğlu KUÇUK SAHNE'DE 14364 KADINCIKLAR Yazan: Tuncer Cucenoğlu Yöneten: Levent Kırca Kareografi: Sait Sökmen Müzik: Grup Gündoğarken Oyuncutar: Leveni Kırca. Alev Sayın. Ece Orge. MeUhat Öıekit. Dursun AN Sarıoğlu. Ferdi Akarnur. Mehmet Guney. Aydın Tolan, Yavuz Kumcay, lurhan Gikhan, Şefik Avcı, Mustfa incesu. leyler Günay. CarsambaPefseraeCuma: 21 00 C tesı Pazar 15 30 Tel: 166 74 19 1983 TOBAV 1.LİK ÖDÜLÜ Turne nedenıyle son 10 oyun "ORTAOYITNTITTAR Nöbetçi Tlyatro 1444321 bizim tiyatro üskudar/ttf 333 06 18 küçüktere de/buyukl«r« d« FERHAN $ENSOY'un, Durrenmatt tan esıntı ŞAHLARI DA/ "en büyük Romulüs VURURLAR/^ başka büyük yok" Per$e<nbe Cuma Cumartts Paur 18 30 18 30 15 30 15 3C 21 00 18 30 18 30 Yerli TARZAN c tesıpazar 11.00 SİNEMATİYATRO İLANLARI HER GÜN BU KÖSEDE karfu, burgu, ¥wg«: Ferban çarşamba 1830 yazan yöneten zaler dıper GALERILER 528 66 29 522 89 97 1983M SEMİNER/SEPGÎ DİZİStNDEN 2 SOLDAN SAGA 1/ Tasvır etme 2/ Ermenı saz şaırlenne venlen ad Yapım 3/ Ünlü pıyanıst, orkeslra şefi ve bestecı Cemal Reşıt'ın soyadı Kerestesı mobılyacüıkta kullânılan bır Afnka ağacı 4/ Gıresun'un bır ılçesı Bır renk 5/ Bır eğnnın yanından geçen ve ona ancak bır noktda değen doğru 6/ Temız, namuslu Çıvı, lulıt, menteşe gıbı yapı gereçlen satan kım se 7/ Gumuşun sımgesı Yaprak sı garası 8/ Mağlup lsveç'te en büyuk ıdarı bölum 9/ Kökboyası da denılen kırmızıya çalar sarı boya YUKAJUDAN AŞAĞIYA 1/ Kaptanın ve tayfalann gemı sahıbıne, armatöre ya da sıgona ortaklığına bılerek verdıklen zarar 2/ El ma, armut, avva gıbı meyvelenn yenmeyen ıç bölumü Yabancı 3/ Dört dızeden oluşan Dıvan edebıyatı nazım bıçımı Kars yakınlarında ünlü bır harabe yen 4/ Iplık eğırmede kullanılan araç Moğollar'ın ünlu hanı 5/ Yenıçerı Ocağı'nda tabur KUoampenn kısa yazılışı 6/ Mürekkep hokkalanna konulan ham ıpek 33 devırlı plakları belırrmek ıçın kullanılan kısaltma 7/ Avustralya'da yasayan devekusuna benzeı bır kuş tstenç yıtımı 8/ Genelev ışleten kadın Sanayı, endüstn 9/ Negatıf elektnk atomu TİGLAT Sanat Galensı 146 19 65 NEBİnAN SSklLJT • | Valı Konağı Cad Pasaı 85 Tel 146 72 81 TÜRKİYE'DE C477 ÖPTÜLEBİ TAMAMLAY1CIM4LZEMELER SU W RUIUBETİ2DLASK1NU Pt24Martl984 yapı endüstri merkezi Harbiy»I8TANBUL 3.SEPGİ Rumelı Cad Matbaacı Osmanbey S 35/2 Ertmt Ap Osmanbey T d 146 05 47 Vepa Majazası Sırası Sadan * Bezeyış Ibrahim Balaban RtSMaSeraisi 8 mart 9 nısan ftmiCal 13 N>fanb$ IST AFRİKA SANATI Fildişı, tahta oyma ve resim sergısi lmrt23mrt BERİN KÜÇUKA resim sergisi 5 18 mart TAKSIM SANAT GALERISI Niyazi Toptoprak Resim Sergisi 1531 Mart 1984 Nıspenye Cad 44/2 Enler Tel 165 19 35 Satmak istediğiniz resımleriniz için G A L E R I BARAZ KurtukışCad 1911 Kurtukjs IST I Tel 140 47 8 3 1 AYLA SAVMAN GÖRÜNEY ıle GÜLAY SEVSEVİL Resim Sergisi 1 Mart 30 Mart Modul Sanat Galerisi Ntşatitaşı 140 35 88 URART SANAT GALERİSİ DESTEK SANAT GALERİSİ RUHİ GÖRÜNEY oğullan Ruhı BORAN'ın doğumunu dostlarına müjdeler. FAT.MA TÜLİN OZTURK Resin Serfisi 829 Mart Abd SAHİN KÂYGUN 331 Mart 1984 IpeKçı Cad 75 Maçka 1460354 Fadime Baltacıoğlu Salman 29 Subat28 Mart Husrev Gerede Cad 126 Teşvıkıye Meydanı 141 65 10 11 12 13 Galen pazar gunlen 13 00 ien ıtöaren acktır CEVDrJ RüGAuiDDÖ 3fe BBt" ($22 ORHAN PEKER Resim Sergisi 16 nart • 28 mart
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog