Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

24 ŞUBAT 1984 HABERLER CUMHURİYET/7 Ozetle Aday listelerine itiraz bugün sona eriyor İlçe Seçim KuruUarınca yerel yönetim geçici aday listeleri dün açıklandı. Aday listelerine itiraz bu akşam sona eriyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun yayınladığı seçim takvimine göre, yarın saat 17.00'ye kadar tlçe Seçim Kurullan itirazlan karara bağlacak. 1 mart tarihinde ise sandık kurullannın oluşturulmasına baslanacak ve İlçe Seçim KuruUarınca S mart tarihinde yerel yönetim kesin aday listeleri açıklanacak. SODEP Genel Başkanı adaylarla tanışU Tahran'ın iddiası Iııöııü: Kjrgınlıklar unutuldu kazandıktan sonra halka SODEP Genel Başkanı, belediye başkan adaylanna hitaben konuşurken, Koçimlerihizmeti verdiklerini gosterel Göymen'e dönerek evinde su akmadığını söyledi ve "İstanbul'da insanca en iyi receklerini ve bunun da kendileyaşamanın bütün koşullarım gerçekleşürmeye çalışın" dedi. rine ilerde iktidar yolunu açacaİstanbul Haber Merkezi SODEP Genel Başkanı Erdal Inöniı dün partisinin il binasında Anakent Belediye Başkan Adayı Korel Göymen ve ilçe belediye başkan adaylarıyla bir toplantı yaptı. Inönü, aday belirleme çaiışmalarının ardından, "kırgınlıklann unutulduğunu" söyledi ve "yerel seçimlerle ilgili propaganda çalışması aslında şimdi yeni başlıyor" dedi. Inönü, yeni tanıştığı belediye başkan adaylanna hitaben konuşmasında, "bekdiyeler halkımızın oylanyla göreve geldiğiniz zaman İstanbul'da insanca yaşamanın bütün koşullannı gerçekleştirmeye çaiışacaksımz" dedikten sonra Korel Göymen'e döndü ve şöyle konuştu: "Bu sabah (dün sabah) bizim evimizde su akmıyordu. Onu görünce (abii derfıal sayın Göymen'e söyleyeceğim ilk uyarı bu olacak diye aklımdan geçti. İstanbul gibi büyük bir şehirde insanca yaşamanın her halde ilk koşullarından birisi de evlerde suyun akmasıdır. Bu konuda arkadaşlanmıza güveniyonız." Yaklaşık 50 kadar bayan partilinin Genel Başkan İnönü ile gorüşmesinden ve partiye kayıtlannın yapılmasından sonra İnönü, çeşitli konularda adaylarla görüştü. İnönu bu konuşmasında, "Bizim tstanbul halkına hizmete koşmak için en önde hazırlıklı ve en elverişli şartian elde etmiş bir parti olduğumuza inanıyorum. Bunu bir seçim propagandası olarak söylemiyonım, buna gerçekten inanıyorum" dedi. Erdal İnönü, yerel seçimlerin SODEP açısından gerçekten çok önemli olduğunu vurguladı, "seğını" söyledi. Inönü, seçimde SODEP'in başarıya gitmesini sağlayacak adaylann belirlenmesinde birçok yerde çeşitli üzüntüler ve kırgınlıklar olduğunu, fakat bunların büyük bir süratle unutulduğunu, hatta bu konuda basını biraz da geride gördüğünu söyledi. "Propaganda aslında yeni başlıyor" diyen İnönü, daha sonra şunlan söyledi: Calp: Hükümetin gidişi olumlu değil HP Genel Başkanı Necdet Calp, Anayasa Mahkemesi'nin yerel seçimler yasasını iptali halinde seçimlerin mayıs ayının ikinci haftasında yapılabileceğini söyledi. Hükümetin iki aylık faaliyetlerini değerlendiren Calp, "Gidişini olumlu bulmadıklannı" kaydetti. "Partimizin insanı çalışmaya en üslün değeri veren bir parti olması, içinde bulunduğumuz ekonomik güçlükler, ekonomik HP'den istifalar HP tzmir tl Başkanı Kâmuran Sağlam "sağlık nedenleri ve gördüğü lüzum üzerine" görevinden istifa etti, parti üyesi olarak kalacağtnı bildirdi. HP Edime milletvekili adayları Ahmet Ergüden, Ahmet Maltepe ile tlDisiplin Kurulu Başkanı Cahit Okalaner'in de aralannda bulunduğu 13 kişi partilerinden istifa etti. HP Hatay milletvekili adayı ve Belediye Başkanlığı için başvurduğu halde aday gösterilmeyen Hasan Ökten, kendisine oyunlar oynandığını ileri sürerek partisinden ayrıldı. ÖzaVın yemeği Başbakan Turgut ÖzM, yüksek askeri yargı organlan başkan ve üyelerine dun akşam Başbakanlık konutunda bir yemek verdL ÖzaVın yemeğine, yüksek askeri yargı organlan başkan ve üyelerieşleriyle birlikte katıldılar. sorunlar döneminde daha da önem kazanıyor. Karşımıza çıkan büyük ekonomik sorunlann çözümünde bir parti olarak geçici, aldatıcı, ferahlatıcı gibi görünen önlemleri değil. halkın gerçek ihtiyaçlannı uzun vadede temel sorunlanna çözüm getirecek yollara yöneliyoruz. fktidann politikası bizim bir alternatif olarak halk tarafından gittikçe daha fazla aranmamıza neden oluyor her gün. Aldatıcı bazı tedbirler insanlan bir süre avutabiliyor fakat, bemen arkasından işsizlik gibi, üretimin arttınlmasj gibi temel sorunlann bir çöziime bağlanmadığı görülünce esas çözüm getirecek partiye yönelme artıyor." SODEP Genel Başkanı, daha sonra Bebek'teki evine giderek, akşam saat 18.00'e dek dinlendi. tnönü, saat 19.00'da da Maçka Sanat Galerisi'ne eşi Sevinç tnönü ile birlikte giderek, burada sanatçı Serhat Kiraz'ın algılama üzerine sanatsal düzenlemesini ve galerideki eski Anadolu motifleriyle dokunmuş Türk halılan izledi. Bu arada, lstanbul anakent belediye başkan adayı Korel Göymen, dün önce Beşiktaş, daha sonra da Eminönü ilçe örgütlerinde, çoğunluğu kadın olan partililerin yerel sorunlarını dinledi. Ve birer konuşma yaptı. Göymen, "Önümüzdeki seçimlerde İstanbul'un yönetimine talip olurken, kadromuza güveniyonız. Çıinkü, kentce hizmet anlayışımız insanla başlıyor, insanla bitiyor" dedi. Korel Göymen aynca önceki akşam da Devekuşu Kabare Tiyatrosu'na giderek "Beyoğlu Beyoglu" adlı oyunu izledi. Iran elçisi: ABD Türkiye ile aramızı bozmak istiyor Muhammed Gencidost, "Sayın ÖzaVın Başbakanlığı döneminde iki ülke ilişkilerinde parlak gelişmeler olacağını sanıyorum" dedi. SEDAT ERGİN ANKARA İran İslam devrimi yedinci yılına girerken bölgeye ve dünyaya neler getirdi? Iran'ın Ankara'daki Büyükelçisi Muhammed Gencidost, bu konuda huküm vermeyi "insaflı yorumculara" bırakmak istediğini söylüyor. "Ancak şu konuya da değinmeden geçemeyecegim" diyen İran Büyükelçisi ekliyor: "Bağımsızlık ilan ederek sıiper güçlerden hiçbirine bağlanmamak bölgemizde yasak hareketlerden biriydi. Hatta bu konuda tek bir kelime bile söylenemezdi. İslam devrimi bu tılsımı bozarak bölge halkına, böyle bir kuralın yanlış olduğunu, bir millet her ne kadar küçük olsa bile, kendi ayaklan üzerinde irade ve karsrlılıkla bağımsız yaşamayı dilerse, muhakkak başarabileceğini ispat etmiştir." Büyükelçi devrimin sonuçlanndan biri olarak Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin gelişmesini görüyor ve sorularımızı şöyle yanıtlıyor: Devrim Türkİran ilişkilerini nasıl etkiledi? GENCİDOST tran İslam inkılabının eserlerinden biri de İranTürkiye ve bazı İslam ülkeleri ile ticari ilişkileri genişletmesidir. İran'ın bu yeni hareketi diğer İslam ulkelerinin Türkiye ile ticari ve siyasi ilişkilerini geliştirme hususunda teşvik etmiş hatta rekabet zemini oluşturmuştur. Şah zamanında İranTürkiye ticari ilişkileriki Washington tarafından tanzim ve icra ediliyor10 milyon doların altında idi. O da siyasi amaçla. Ama İslam inkılabının başanya ulaşması ve Amerika'nın, tran ticaret politikasına nüfuzunun kesilmesiyle bu miktar 2 milyar doları aşmıştır. İşte bu yuzdendir ki Amerika, Türkiye'deki bazı taraftarlan ve bazı basın organlannca İran aleyhine kamuoyu oluşturarak iki ülke arasındaki ilişkileri gevşetmek ve karşılıklı ticaret ilişkilerini zayıflatmak için zemini hazıriığı içindedir. Çünkü İranTürkiye ticari ilişkilerinin fıili gelişmesi Amerikan siyasetiyle uygun olsaydı, Şah zamanındaki şimdikinden kat kat fazla olan ithalattan Türkiye daha fazla nasibini alırdı. Ama iki ülke yetkililerinin uyanıklığı ve iki millet arasındaki derin bağlar, Amerika'nın bu planlarında başanya ulaşmasını engelleyecektir. Türkİran ilişkileri bugün ne durumda? İran İslam Cumhuriyeti Türkiye'de göreve başlayan Ozal hukumetine nasıl bakıyor? GENCİDOST Hali hazırda İran ve Türkiye ilişkileri çok iyidir. İran İslam Cumhuriyeti'nin, Müslüman ülkeler ve üçüncu dünya ülkeleri ile iyi ilişkilerin geliştirilmesine dayanan dış politikasına ve Müslüman ve çalışkan tranTurkiye milletlerinin ortak İslam kültürleri ve özelliklerine binaen biz iki ülkenin geleceğini çok parlak görüyoruz. Sayın Özal hükümeti ile ilişkilerine gelince; esasen İran İslam Cumhuriyeti, kardeş ve komşu Türkiye milletinin saygı duyduğu ve bu milleti temsilen işbaşına gelen her hukümet ve şahsiyet bize dostluk elini uzatırsa biz de onun elini sıcakça sıkacağız. Sayın Özal'ın Başbakanlığı döneminde iki ülke ilişkilerinde parlak gelişmeler olabileceğini sanıyorum. RP: ANAP milleti sürüklüyor Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tekdal, "Faizin adına (Paranın geliri) demekle faiz olmaktan çıkmaz" dedi. Tekdal, ANAP\n milleti hızla fakirliğe sürüklediğini, bu ekonomik modelin dünyanm bir çok yerinde buhranlara sebep olduğunu söyledi. SODEP'Lİ ADAYLAR VE İNÖNÜ Sosyal Demokrasi Partisinin lstanbul anakent ve ilçe belediye adaylan, dün Genel Başkan Erdal tnönü ve Genel Başkan Yardımcısı Cezmi Kartay ile bir süre görüşerek, çalışmalan hakkında bilgi verdiler. Belediye Başkan adaylan, daha sonra Genel Başkan İnönü ve Genel Başkan Yardımcısı Kartay ile fotoğraf çektirdiler. (Fotoğraf: CUMHURİYET) Muhtarlığa adayliğını koyunlar seçim kuruliarına basvurmayacak YSK Başkanı Yanıkömeroglu, yasaya göre muhtar aday listesi ile ihtiyar he ğı iddiasıyla Anayasa Mahkemeilişkin bir yeti üye listelerinin daktilo veya el yazısı ile yazılarak seçmenlere dağıtılaca si'ne açılan davalara "Anayasa başka soruya da, ğını hatırlattı. Mahkemesi, yüce mahkeme olaANKARA (Cumhuriyel Bürosu) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tsmet Yanıkömeroğlu, yerel seçim hazırlıklannın surdurüldüğünü açıkladı. Yanıkömeroglu, yerel seçimlerde 65 milyon adet oy zarfı ile birleşik oy pusulalannın basımı için 16 bin 600 top kâğıdın kullanılacağını söyledi. YSK Başkanı Ismet Yanıkömeroglu, muhtarlık seçimi için adaylık zorunluluğu olmadığını söyledi. Yanıkömeroglu, muhtarlık için ilçe seçim kuruluna başvurulmaması gerektiğini belirterek, "Ban adaylar eski uygulamadan esinlenerek ilçe seçim kurullanna muracaat ediyorlar" dedi. Yerel Seçim Yasası'na göre, başvurunun olmadığını kaydeden Yanıkömeroglu, kişilerin ısrar etmeleri üzerine bazı ilçe seçim kurullarınca başvuru dUekçelerinin alınarak dosyaya konduğunu sözlerine ekledi. Yerel Seçim Yasası'na göre, muhtar aday listesi ile ihtiyar heyeti üye listelerinin daktilo ve el yazısı ile yazılarak seçmenlere dağıtılacağını söyleyen Yanıkömeroglu, bu konuda kendilerine 1015 şikâyet geldiğini söyledi. Şikayetlerde aday listelerinin teksir edilmesi veya basılması istendiğini söyleyen Yanıkömeroglu, yasaya göre aday listelerinin "basılı" değil, "yazılı" olması gerektif ini açıkladı. Yanıkömeroglu, YSK'nm aldığı ilke karanna göre ise, adaylann listeleri kendilerinin yazması gerektiğini söyledi. 5 mart tarihinde kesin aday listelerinin açıklanmasından sonra birleşik oy pusulalarının basımına başlanacağını ifade eden Yanıkömeroglu, klişelerinil seçim kurullanna gönderildiğini söyledi. Yanıkömeroglu, yerel seçimlerde 65 milyon adet zarf ile birleşik öy pusulalarının basımı için 16 bin 600 top kâğıdın kullanılacağını bildirdi. Yanıkömeroglu, Yerel Seçim Yasası'nın Anayasa"ya aykınlırak karar verecektir. Karann tersine hareket edilmesi düşünükmez" yanıtını verdi. Yanıkömeroglu, Yerel Seçim Yasası'na göre, siyasi partilerin birbirlerinin adaylannı desteklemesinin yasak olduğunu söyleyerek, "Eğer partilerin birbirlerinin adaylannı desteklemesi söz konusu olursa, delillerle il ve ilçe seçim kurulları bu sorunu çözümler" biçiminde konuştu. Liderler seçim gezilerine başlıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Özal Konya'ya, HP Genel Başkanı Calp Afyon'a bugün, SODEP Genel Başkanı İnönu de yarın Trakya bölgesine gidecekler. İnönu yarın Tekirdağ ve Edirne'ye, pazar günü Kırklareli'ne gidecek. 28 şubatta Antalya'ya geçecek. Isparta, Burdur, Uşak ve Afyon güzergâhını izleyecek. 2 mart gunü Doğu Anadolu bölgesine gidecek. Erzunım ve Kars'ta konuştuktan sonra Ankara'ya dönecek. 47 mart tarihleri arasında da İç Anadolu bölgesinde Niğde, Kayseri, Sıvas, Tokat, Amasya ve Çorum illerini kapsayan bir geziye çıkacak. ÖZAL KONY A'DA Başbakan Özal bugün partisinin yerel seçim çalısmalannı denetlemek üzere bugün Konya'ya gidecek. Özal bugün Cihanbeyli, Konya ve Beyşehir'de, yarın da Kadınhanı, Ilgın ve Akşehir'de konuşmalar yapacak. CALP AFYON'DA HP Genel Başkanı Necdet Calp bugun seçim gezisinin ilk durağı Afyon'a hareket edecek. Geceyi Sandıklı'da geçirecek olan Calp yarın Burdur ve Antalya'da konuşacak. Piyasadan pay kapmak için büyük yarış var CENGİZ TURHAN Türkiye'de bilgisayar pazarlayan firmaların yöneticileri, gelecekten umutlu gözüküyorlar. Bilgisayar piyasasının genişlemesine kaçınılmaz gözüyle bakan, dünya markalarını Türkiye'de pazarlayan ve destek hLzmetlerini sağlayan firmalar, genellikle 1983 satışlarından memnun, 1984 satışlarından da umutlu. Ancak, piyasada çok sayıda marka ve model bulunması ve pazarlamacıların atakhğı alıcıyı şaşkına çeviriyor. Satış sonrası program ve bakım hizmetlerinde yetersiz kalanfirmalannönümüzdeki dönemde piyasadan silineceği ileri sürülüyor. Bilgisayar piyasasının geleceği hakkında olumlu gö< üşler ileri süren KoçBurroughs Genel Müdür Yardımcıst \e Bilar A.Ş. Genel Müdürü Biilent Gönç'e göre, engellerin azaltılmasının yaratacağı olumlu etki de dikkate alındığında önümüzdeki yıllar, bilgisayar piyasasının gelişmesi açısından umut verici. Gonç piyasanın genel görünümünu şöyle özetliyor: "80'li yılların başında, bilgisayar alanındaki gelişmeye ayak uydurmaya çalıştık. Şimdi hız bize normal geliyor. Bu tempoda gidersek, birkaç yıl içinde, bilgisayar kullanımı açısından, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki fark, makul öiçülere inebilir." Dunyada olduğu gibi Türkiye'de de bilgisayar piyasasını canlandıran, mikrobilgisayarlâr oldu. Mikrobilgisayarlâr, beraberlerinde bir dizi marka ve firmayı getirince, alıcı şaşkına döndü. Bu, bilgisayar pazarlayan firmalarca en rok üzerinde durulan noktalar arasında. Transcom A.Ş.Genel MüdürüTargan Bilgisayar kullanımı yaygınlaşıyor Aksay: Emektiler halk denetçiliği ytıpacak RP İstanbul belediye başkan adayı Hasan Aksay başkan olursa, "emeklilerden belediye teşkilatmda fahri halk denetçileri olarak yararlanacaklarmı" söyledi. Aksay, fahri halk denetçilerinin halk ile belediye arasında dinamik ve hızlı bir iletişim sağlayarak sorunların çözümü yönünde büyük rol oynayacaklannı belirttu "Halk denetçileri zaman zaman kendi aralannda bir araya gelerek kent içi gözlemlerini değerlendirecekler ve çözüm yoUan teklif edeceklerdir" dedi Özgür'e gore, "mikro pazarlayan firmalar, çok heyecanlı ve saldırgan biçimde piyasaya giriyorlar. Müşteri, destek hizellerini alamama endişesi duyuyor." özgür şu göruşü savunuyor: "Pazar pastasından kısa sürede çok dilim yemeyi hedefleyen küçük firmalar, bakım, onarım ve program desteği sağlayamadıkları kadar çok açıldıklarından, piyasayı olumsuz yönde eikilivorlar ve orta vadede yaşama şanslan az." Komili Pazarlama Elektronik Sistemler Grup Müdürü Harait Ossa da bilgisayar piyasasının büyüdüğünü, ilginin ve satışların arttığını düşünenlerden. Gerekli satış sonrası desteği »ağlayamayan Tırmalar için 8485 yıllannın "çöküş yılı" olabileceğini savunan Ossa, "firmalar aşın ölçüde gözü kara davranıyorlar, bu nedenle alıcı da şaşırmış durumda,"' şeklinde konuşuyor. Bilsay A.Ş. Bilgisayar Bölümü Müdürü Albert Benhabib de makine satışının aslında program ve destek hizmetleri satışı olduğunu belirterek, hazırlıklı firmalar için piyasanın elverişli olduğunu savunuyor. SERVİS BÜRO DERNEĞt İstanbul'da önceki gün yapılan bir genel kurulla, Servis Büro Derneği'nin dört yıldır görev yapan yönetim kurulu değişerek, uyeliklere Bimsa A.Ş. Gn. Md. Samim Tan, Ute Ltd. Gn. Md. Mv. Ruşen Yaykın, KoçBurroughs Bilgi İşlem Md. Zafer Dörtay ve Evren A.Ş.'den Şennur Demiröver seçildiler. Servis Büro Derneği üyelerini, kuruluşlara bilgisayar zamanı kiralayan, program vb. destek hizmetleri veren bilgi işlem merkezlerinin temsilcileri oluşturuyor. HPli Sarıoğlu'nun iddiası: Bazı partiler bilinmeyen kaynaklardan para elde ediyor nucunda oy dağılımının etkilendiğini kaydetti. Sanoğlu, "Şunu kesin olarak ifade etmek isterim ki, eğer HP elinde bazı partilerin geçen seçimlerde harcadığı paranın onda biri, hatta yiraıide biri olsaydı, seçim sonuçları ve dolayısıyla pariamento kompozisyonu çok daha değişik olacaıuı üivımınde konuştu. Paşa Sarıoğlu "Cumhuriyet"e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu seçimlerde de bazı partikazandığını, haklı olarak kazandıgını iddia etmek için en azından eşit koşullarda yola çıkmak gerekmez mi? Biz HP olarak iddia ediyoruz ki, eğer mali olanaklar eşit olmuş olsa, biz bu seçimleri sürpriz rakamlann çok ötesinde, beklediğimizin de ötesinde başarıyla sonuçlandınnz, verin 100 milyonu seçim sonrası kimin ne kadar oy alacağını görüşelim. Türkiye'de maalesef Meclis aritmetiğini maddi olanaklar belirliyor." "t/ç tstanbul" için soru önergesi MDP Konya miUetvekiti Haydar Koyuncu, TBMM Başkanlığı 'na bir soru önergesi vererek, Başbakan Turgut özal'a TVde yayınlanan "Üç İstanbul" adlı dizinin yayından kaldınhp kaldınlmayacağını sordu. Koyuncu, dizinin anane ve ahlaka aykın olduğunu bildirdi, 600 yıl kadar devlet yönetmiş olan Osmanü ailesinin dizide küçük duşürüldüğünü ileri sürdü. ler HP Genel Sekreter Yardımcısı Paşa Sarıoğlu, "Eğer yine büyük paralarla yola çıBiz HP olarak, gene HP'nin elinde bazı partilerin geçen seçimlerde kıyorlar.biçimde seçime giriyoparasız harcadığı paranın onda biri olsaydı seçim sonuçla ruz. Bu kadar büyük eşitsizlikrı çok daha değişik olurdu" dedi. ler içinde hangi seçimleri kimin ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) HP Genel Sekreter Yardımcısı Paşa Sarıoğlu, HP'nin parasızlık sorununun artarak sürdüğünü belirterek, "Verin 100 milyonu seçim sonrası kimin ne kadar o> alacağını görüşelim" dedi. HP Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Paşa Sarıoğlu, bazı partilerin bilinmeyen kaynaklardan önemli paralar elde ettiğini ve seçim çalısmalannı bu paralarla yürüttüğünü,bununso Prof. Akyol YÖK için meclis araştırması istedi Bakanhkların halkla ilişkiler büroları kaldırıhyor Feyzioğlu Atatürk Araştırma Merkezi üyesi oldu ANKARA, (Cumhuriyet BUrosu) Atatürk Araştırma Merkezi, Turk Dil Kurumu, Turk Tarihi Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı. YÖK Başkanı İhsan Doğramacı'nın kardeşi Eme! Dogramacı, Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu üyesi olurken, Prof. Turhan Feyzioğlu Atatürk Araştırma Merkezi, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu da Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu üyeliklerine getirildiler. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanan kararlara göre, Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu üyeliklerine, Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, Prof. Dr. Mehmet Gönlübol, Prof. Dr. Ergun Özbudun ve Bekir Tümay atandı. Turk Dil Kurumu Yürütme Kurulu üyeliklerine, Prof. Dr. Kemal Eraslan, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Doç. Dr. Mertol Tulum, Doç. Dr. Zeynep Kerman, Doç. Dr. Mehmet Akalın ve Doç. Dr. Ahmet Bican Ercilasun tayin edildi. Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız, Prof. Dr. Fıkret Işıltan, Prof. Dr. Münir Aktepe, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu ve Prof. Dr. Bayram Kodaman Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu üyesi oldular. Prof. Dr. Ahmet Uysal, Prof. Dr. Emel Dogramacı, Doç, Dr. Dursun Yıldızım ve Dr. Müjgan Cunbur Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu üyeliklerine atandılar. SODEP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Türkan Akyol, "Yüksek Öğretim Kurumlanndaki gerçeklerin parlamentoda araştınlmasını" istedi. AkyoVun, konuya ilişkin açıklaması şöyle: "Yüksek Öğretim Kurumlan 'nda, yeni Yüksek Öğretim Kanunu uygulanırken ciddi rahatsızlıklar oluşmaya başlıyor. Bu konu, ikiyıh aşan bir süredir kamuoyunda tartışılmaktadtr. Yüksek Öğretim Kurumları 'nda neler oluyor? Bütün istenen, Yüksek Öğretim Kurumlan 'ndaki gerçeklerin parlamentoda arastırılmasıdır. ANKARA (ANKA) Bakanlıklara bağlı Basın ve Halkla İlişkiler bürolarının kaldırılarak tek bir merkezde toplanmasının planlandığı oğrenildi. Yetkililer Basın ve HaJkla İlişkiler Büroları'mn kaldırılmasına gerekçe olarak "tam anlamıyla görev yapmadıklan"nı gösteriHaber Merkezi Malatya 2. Oryorlar. du ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde göBaşbakanhğa bağlı olacağı bil rulen Kayseri DevYol davası sonuçdirilen BasınMerkezi,Devlet Balandı ve 63 sanıktan 27'si hukum gikanı Mesut Yılmaz'ın gözetimi yerken, 36 sanık beraat etti. altında çalışacak. Mahkeme sanıklardan Ömer Babacaır, A. Rıza Aktaş, Burhan GüKurulacak olan merkeze basın müş, Mehmet Alpardan ve Felhi Çemensupları bakanlıklarla ilgili lik'i önce idam cezasına çarptırdı. sorularını yöneltecek ve iki uç sa Ancak bu cezalar hafiflelici nedenat sonra yanıtlarını tek bir elden lerden yaşam boyu hapse çevrildi. Bağımstz Sayılgan: alacaklar. Sanıklardan Kamil Fılı ve Cuma Kuzu 29'ar yıl, Alılhan Nevruz 20 yıl, ANAPh ders Metin Yüzkoyunlu 15 yıl, Davut Güleç. Haydar Genc, Muslafa Vücel verelim •''şer yıl, Nurettin Çifter, Abdullah Her seçimde aday olan tstanbul Bozkut, Ali Aslanoğlu, Osman Selvi, Halil Demirci. Kemal Aslan, Turbağımsız belediye başkan adayı ga> Germik, Şaban To>, Kemal ÇeBanker Enver Sayılgan, ANAP'ANKARA (Cumhuriyet Bü lik, Bektaş Ba>rak, Hasan Demir 5 ın yerel seçimlerde Belediye Başyıl S'er ay, Galip Topuz 4 yıl, Sezai kanlıklannın tamamma yaktnırosu) MDP kurucu uyesi Çüriıksu, Kemal Ovacık 3'er vıl, İsnı kazanacağını söyledi. ANAP emekli Orgeneral Ethem Ayan mail Saygılı 1 yıl hapis cezasına dışındaki partilerin "figürasyonpartiden istifa etti. İstifa eden çarptırıldılar. luktan" başka bir şey elde edekurucu üye sayısı 5'e yukseldi. ÖLÜM CEZALAR1 BOZULDL meyeceklerini öne süren Sayılgan Ayan, istifa nedeninin "şahsi ANKARA Askeri Yargıtay Daşöyle dedi: "Yüksek faiz politiolduğunu" söyledi. Ayan "Poliıreler Kurulu, Denizli UGD davasınkası ile piyasayı Adana kebabı tika arzu etmediğini, bu nedenda olum cezasına carptınlan Arif Kagibiyakan. seçimden sonraya bı le politika ile uyum sağlayamarakurt ile Musa tz haklarındaki karakılan zamlarla da vatandaşı dıgını" bildirdi. Ayan, istifasına rarları bozdu. Hatay biberi gibi yakacak olan ılışkin başka bir açıklama yapAskeri Yargıtay ayrıca, Ankara SıANAP'a bir ders verelim." mayacağını da sözlerine ekledi. kıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı DAVALAR... SORUŞTURMALAR... Kayseri DevYol davasında 5 saniğa ömür boyu hapis Askeri Mahkemesi'nce Kurtuluş örgütüne üye olmaktan lOyıla hükümlu Tuncay Sanaltın, 5 yıla hukümlü D. Ali Lzunöz ve 2'ser yıl 8'er aya hükumlu, Selma Ertekin ile Cemalettin Furtuna haklarındaki kararları onayladı. THKO DAVASINDA 6 İDAM İSTENİYOR Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görulen THKO davasında esas hakkındaki göruşunu açıklayan Askeri Savcı, sanıklardan Timur Tasdemir, Hamza Engeloglu, Mehmel Kaya, Mnslafa Baki Genç, Haydar Yurtsever, Kazım Namoğlu'nun ıdamlannı istedi. Askeri Savcı 11 sanığın ise 315 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarını talep etti. 4 Numaralı Askeri Mahkeme'de görulen Sakarya'nın Geyve ilçesi Sehren köyu yakınlannda polislere 80 bin mermıyı saımak suçundan yargılanan davada Askeri Savcı Osman Imamoğlu (Çayırovalı Osman) ile Osman Ölmez, Mehmel Çakmak, Ahmel Kaya, İrfan Şahin. Azmi Şenol'un 16 yıla kadar hapisle cezalandınlmalannı istedi. Söz alan samklar suçlamaları kabul ederek pişman olduklarını soyledıler. Aynı mahkemede Giresun ve yöresinde silah kaçakçıltğı yapmaktan yargılanan Mehmet Nazım Küçiikaydın 5 yıl hapse mahkum oldu. Diğer sanıklar Müttalip Kiiçükaydın, Mustafa Çaglar, Hüseyin Kunı, Nuri Osman Özdemir, Muslafa Türkmen delil yetersizüğinden beraat ettiler. Yine aynı mahkemede Diyarbakır ve yöresinde toplu silah kaçakcılığı yapmaktan yargılanan Gülliı Akyuz 2 yıl 9 ay 10 gun hapse mahkum oldu. 3 POLİS BERAAT ETTİ 2 Numaralı Askeri Mahkeme'de , TDKP sanığı Muammer Nadir Kaya'ya gözetim altındayken, ışkence yaptıklan iddiasıyla yargılanan polis memurları Menmel Yılraaz, Mehmti Yaşar, Metin Dayı ikinci kez beraat ettiler. Sanıklar daha once de beraat etmış, Yargıtay bu kararı bozmuştu. 2 TANIK TUTUKLA.NDI 1 Numaralı Askeri Mahkeme'de bakılan MHP davasının diinkü duruşmasında emniyct ve savcılık ifadeleri çelişkili olan tanıklardan Şevkel Cankurtaran ile Musa DağdHen tutuklandı. Mahkeme, tanıklar hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'na suç duyurusunda bulundu. İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİNDEN DUYURULUR Kunımumuzun orkestrasına ait yaylı sazlann (Keman, Vİyola, Viyolonsel, Kontrabas) yıllık bakım ve onarım yenilenmesi işlemleri bir fırmaya yaptuılması için, kapalı zarf usulüne göre ihale edilecektir. 1 Bu işin aylık muhammen bedeli 105.000.TL olup sözleşme süresi 1 yıldır. 2 Geçki teminat 37.800. TL sı olup kurum veznesine yatınlacaktır. 3 İhaleye girebilmek için firmanın gerekli teknik ehliyete haiz olması gerekmektedir. 4 Firma gerekli görülürse yeterlik sınavına tabi tutulacaktır. 5 Jhale 8 Mart 1984 Perşembe günü saat 15.00 de Mete Cad. No. 12 deki Seyran Apartmanında yapılacaktır. Zarflar engeç aynı gün saat 14.00'e kadar Genel Evrak Şube Müdürlüğüne verilecektir. 6 Istekliler bu ise ait sartnameyi Levazım Şube Müdürlüğünden alabilirler. 7 Kunımumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyı yapıp yapmamakta dilediğine vermekte serbesttir. Ba^ın: 11967 MDP kunıcu üyesi Ayan da istifa etti Bir kızımız oldu. Adını ASLI koyduk. ÇİCDEM ÛĞUR GÜNGÖR Pakize Tarzı Kliniğı 23 şubat 1984 IETT pasomu kaybetiını. Hukümsüzdür.A/£//A/£T ULUSO Y DOĞUM T.C. ŞİŞLİ 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN Şişlı 1. Asliye Hukuk Hâkimliği'nin 31814 sayı ve 25.1.1984 tarihli ilamları ile Salman olan soyadımın SELMAN olarak tashıh edıldiği ilan olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog