Bugünden 1930'a 5.357.452 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 KÜLTÜR YAŞAM 21 KASIM 1984 TELEVIZYON 19.24 Açdış ve Program 19.25 Arnavutluk Programda, Arnavutluk muziğinden örnekler veriliyor. TV dizisi Cemal Reşid Rey'in 8O.yılı ve Leyla Pınar resitali FtLtZ ALİ İDSO, mevsimi 23 kasım cuma akşamı saat 20.00'de AKM'nin büyük salonunda Cemal Reşid Rey 80. yıl konseriyle açıyor. Mevsimin böyle rötarh açılışı nedeniyle epey eleştiriye hedef olan IDSO, gala konseri için haftalardır hummalı bir çalışma içinde. Belli ki gecikmeyi bağışlatmak ve orkestranın kurucusu olan Cemal Reşid Rey'e vicdan borcunu ödeyebilmek için titizlikle hazırlanıyorlar bu konsere. "Besteci, piyanist ve orkestra yönetmeni C.R.Rey, 25 Eylül 1904'de Kudüs'te dünyaya gelmişti. 9 yaşında annesiyle Paris'e gitmiş, orada Gabriel Faure ile tanıştınlmış ve onun aracılığıyla Marguerile Long'un özel piyano öğrencisi olmuştu. I. Diinya Savaşı patlayınca annesiyle Isvıçre'ye geçen Rey, bir yandan ortaöğrenimine devam ederken, beş yıl da Cenevre Konservatuvan'nda okudu. Savaş sonu Paris'e dönerek Paris Konservatuvan'nda bestecüik öğrenimi yaptı. 1923 te İstanbul'a dönerek Daıii'lelhan'da (sonraki adı Belediye Konservatuvan) piyano ve bestecüik öğretmeni oldu. 1934'te bu okulda ilk Yaylı Çalgılar Orkestrası'nı kurdu ve yönetmeye başladı. 1945'te İstanbul Belediye Konservatuvan'ndan aynldı, yeni kunılan İstanbul Şehir Orkestrası'nın yöneticisi oldu." (Gültekin Oransay: Batı Tekniğiyle Yazan 60 Türk Bağdar. Sayfa: 2930). met Şimsek, solistler: Suna Erel (piyano), Ece lyicil (soprano), Alban Berg: " 7 Frtthe Lieder", Beethoven: " S o l majör 4. Piyano Konçertosu". Beethoven: " 7 . Senfoni" var. İDSO, 12 aralık çarsamba günü saat 19.00'da, çok yerinde bir kararla Genç Kuşak Solistleri Konserleri'ne başlayacak. Bu ilk konseri Şef Erol Erdinç yönetecek. Konsere solist olarak Ayhan Turan'ın üç keman öğrencisi katılacak. 15 yaşındaki Cihat Aşkın, Çaykovski'nin "Re majör Keman Konçertosu "nu, 16 yaşındaki Hakan Şensoy, Mozart'ın "K.V. 219 La majör Keman Konçertosu"nu, 17 yaşındaki Zeynep Yılmaz da Lalo'nun "Symphonie Espagno le"ünü seslendirecekler. 1415 aralık konserini Şef Nezih Seçkin yönetecek. Solist: Nusret Kayar (çello), Çaykovski: "Bir Rokoko Teması Üzerine Çeşitlemeler," Schubert: zik serüveni oldukça renkli. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın Korno Bölümü'nü bitirdikten sonra bir yıl İtalya'da, Padova Konservatuvan'nda bestecüik ve piyano çalışmış. Daha sonra Paris'e geçerek iki yıl da Ecole Normale de Musique'nin dört yıllık Armoni ve Oda Müziği sınıflannı bitirmiş ve her iki bolümden birer lisans almış. Leyla Pınar'ın okuma ve öğrenme isteği dinmemiş olacak ki, bu kez de Poitier Konservatuvan'na yazılarak burada 19661972 yıllan arasında ünlü klavsenci ve teorisyen Antoine Geoffroy Dechaume ile klavsen çahşmış. Leyla Pınar Türkiye'ye döndüğünde beraberinde bir klavsen getirememiş. 20. yüzyılda, yüz yıllık bir uykudan uyandınlarak yeniden ele alınan klavsen çok hassas bir çalgı olduğundan, yapımı zor ve fiyatı da o oranda yüksek. Ülkeye döndüğünde îsKORNO İLE BAŞLADI Leyla Pınar, İstanbul Belediye Konservatuvan Korno Bölümü 'nü bitirmiş. Ama yurt dışına uzanan müzik serüveni, onu önce piyanoya, sonra da klavsene kadar götürmüş. Ozetle Maçka Sanat GalerisVnde sergi 1976 yıhnda "Beş Gerçekçi Türk Ressamı" adlı bir karma sergiyle Istanbul'daki sanat galerileri arastna katılan Maçka Sanat Galerisi, 8. yılına da "Karma Heykel Sergisi "yle girdi. Rabia Çapa ve Varlık Yalman 'ın yönettikleri galeride bugüne kadar 54 sergi açıldı. Dün akşam açılan 55. sergide ise Mitnar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü'nde bugüne kadar görev yapmış ve halen görev yapmakta olan öğretim üyeleri Ali Teoman Germaner (Aloş), Tamer Başoğlu, Rahmi Akongur, Saim Bugay, Ferit Ozçen, Koray Ariş, Metin Haseki, Seyhun Topuz. Meriç Hızal, Kuzgun Acar, Metin Ekiz, Hüseyin Gezen, Vedat Somay, Sadi Çalık 'ın yontularıyla Kuzgun Acar'ın desenleri yer alıyor. Sergi 15 aralığa kadar sürecek. 20.20 Uykudan Önce 20.30 Haberler 21.00 Hava Durumu 21.15 Marco Polo1 (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda). 22.00 Açıkoturum Üniversite gençliğinin sorunlanm yansıtan bir program ekrana geliyor. Gazeteci Can Pulak 'ın yöneteceği bir saatlik programa Yüksek öğretim Kurumu üyesi Profesör Doğan Karan, Milli Eğitinı Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşan Mustafa Turhan, Devlet Planlama Teşkilatıtemsikisi tlhan Dülger.Anadolu Üniversitesi Rektöru Profesör Yümaz Büyükelşen katüıyorlar. 23.00 Hill Caddesi Karakolu Edie Hoban, savcılığa sevkedilir. Bu arada Hector, ıslahevinden kaçar. Kaçarken de bir dükkâna girer ve müşterileri rehin alır. 23.55 Haberler 24.00 Kapanış RADYO O6.*O Erzurum Diyarbakır Trabzon. 06.30 Ankara Antalya Çukurova. 07.00 İstanbul lznür. 06.45 Günaydın. 07.30 Haberier. 07.40 Günun içinden. 10.00 Arkası yarın. 10.20 Reklamlar. 11.00 Kısa haberler. 11.05 Okul radyosu. 12.00 Kısa haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 uğle Ozeri. 12.55 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar. 14.45 Hafıf mUzik. 15.00 Kısa haberler. 15.05 Ogleden sonra. 16.00 Kısa haberler. 16.05 Okul radyosu. 17.00 Kısa haberler. 17.05 Köyümüz köylümüz. 17.25 Bölgesel yayın ve reklamlar. 18.00 Çocuk bahçesi. 18.15 Haftamn çocuk sarkısı. 18.20 Rast fash. 18.50 Hafıf müzik ve reklamlar. 19.00 Haberler ve olaylann içinden. 20.00 Yurttan sesler. 20 J 0 Güfte şairleri. 20.50 Hafıf müzik. 21.00 Kısa haberler. 21.02 Radyo tiyatrosu. 22.00 Türküler. 22.20 Küçük konser. 22.40 Şarkılar. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 06.30 Gece yayını. Tııneay Ozinel, Sartre oynuyor Aksaray Köşebaşı Tiyatrosu salonunda dört yıldır etkinüklerini sürdüren Tuncay Özinel Tiyatrosu, Jean Paul Sartre 'dan Ton Eyen'in oyunlaştırdığı "Demir Parmakhklar Ardındaki Kadınlar" ile 23 kasım cuma günü perdelerini açıyor. Tuncay Özinel'in sahneye koyduğu oyunu Olcay Sevinç Türkçeleştirdi. Müziklerini Humeyra 'nın haztrladığı iki perdelik oyunda Tuncay Özinel, Zeynep Tedü, Doğu Erkan, Ayla Aslancan, Aytaç özturan, Güzin Çorağan, Gülden Kıvanç, Peyker Özcan, Sabriye Kara, Faıih Yıldız ve Suhendan Tek rol alıyorlar. (UBA) TRTI şitli soiolar. 12.45 Türküler. 13.00 Haberler. 13.15 Saz eserleri. 13.30 Türküler. 13.45 Şarkılar. 14.00 Bir albüm. 14.30 Yabancı dü öğrenelim. 15.30 Ankara Oda Orkestrası. 16.00 Şarkılar. 16.20 Arkası yann. 16.40 Türküler. 17.00 Acemkürdi fasü. 17.30 Çeşitli soiolar. 18.00 Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği Toplulugu. 18.30 2000 yılına doğru bilim ve teknoloji. 18.50 Çocuklar şarkı söylüyor. 19.00 Haberler ve olaylann içinden. 20.00 Şarkılar. 20.15 Hafıf muzik. 20.30 Yabancı dil öğrenelim. 21.30 Şarküar. 21.45 Konser saati. 22.15 Bağlama takımı. 22.30 Bir roman / Bir yazardan hikâyeler. 22.45 Hafif müzik. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.40 Hafıf müzik. 23.55 Çarşarnba konseri. 00.55 Program ve kapanış. "Marco Polo", 3.5 milyara çıktı AMERtKALI OYUNCU Dört yü süren bir çekim sonunda tamamlanan "Marco Polo " dizisinde başrolü 27 yaşındaki genç Amerikah oyuncu Ken Marshall oynuyor. TRT III 07.00 Açılış ve program. 07.02 Güne başlarken. 08.00 Sabah konseri. 09.00 Türkçe haberler. 09.03 Justin Hayward söylüyor (Stereo). 09.30 Barok müzik. 10.00 Hafıf müzik dünyasından. 11.00 öğleye doğru. 12.00 Haberler. 12.12 Diskotegimizden. 13.00 Konser saati. 14.30 Klasik Türk müziği korosu. 15.00 Müzikli dakikalar. 16.00 GünUn konseri. 17.00 Haberler. 17.12 Sizler için. 18.00 Haftamn toplulugu. 19.00 Haberler. 19.12 Bir konser. 20.45 Hafıf müzik. 21.00 Yeni tınıYeni müzik. 21.45 Türk halk müziginden seçmeler. 22.00 Haberler. 22.12 Gecenin getirdikleri. 23.00 Çarsamba konseri. 24.00 Gece ve müzik. 01.00 Program ve kaparuş. Marco Pol» / Yönetmen: Giuliano Montaldo/ Oyuncular: Ken Marshall (Marco Polo), Roberto Miraco (Marco Polo 'nun çocukluğu), Denholrn Elliot (Baba Niccolo), Tony Vogel (Amca Matteo), Burt Lancaster (Papa X. Gregorius), Ying Ruo Cheng (Kubilay Han), Leonard Nimoy (Kubilay'ın Türk Danışmam Ahmet), Ann Bancroft (Anne Polo), Sada Thompson (Flora Teyze), John Houseman (Patrik di Grado), Georgia Slowe (Caterina), Mario Adorf (Gionavvi), Gino Santercole (Giuseppe), Bruno Zanin (Giulio), Roberto Miraco (Bartolomeo), Bruno Corazzari (Agostino), Sir John Gielgud, Riccardo Cucciolla / 1982 RAI (İtalyan TV) Franco Cristaldi ortak yapımı. Küllür Servisi Ortaçağın en büyük gezgini Marco Polo'nun 13. yüzyılda Venedik'ten Çin'e yaptığı görkemli yolculuğun öyküsünü anlatan "Marco Polo" adlı süper dizi, bu gece ekranlanmıza geliyor. 12bölümden oluşan yarı belgesel serüven dizisi, haftada üç gün yayımlanacak. İtalyan RAI TV'sinin Amerikan Procter and Gamble fırmasıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği dev dizi, 140 kişilik bir ekiple, konunun geçtiği yerlerde 4 yıl boyunca çekildi ve 1982 sonlarında bitirildi. Yaklaşık 3.5 milyar liraya cıkan dizi, dünyanın 60 ülkesine satıldı, gösterildiği yerlerde büyük ilgi uyandırdı. Yönetmenligini Giuliano MontaMo'nun yaptiğı "Marco Polo"da İtalyan, AmerikaL, Moğol, Çinli, Koreli, Japon oyuncular ve figüranlar oynadılar. Marco Polo'yu 27 yaşındaki Amerikalı oyuncu Ken Marshall, çocukluğunu Roberto Miraco canlandırdı. Yapımına Çin Halk Cumhuriyeti ve Japoh fırmaları da ortak olarak katıldılar. Ünlü sanatçı Burt Lancaster dizide Papa X. Gregorius'u oynadı. kentlerini kapsayan yolculuk 30 ay sürdü. Kubilay Han, Venedikli tacirleri iyi karşıladı. Marco Polo'nun zekâsına nayran kaldı. Moğolca öğrenen Marco Polo, Kubilay'ın verdiği görevle Çin'in çeşitli kentlerini ve Tibet, Birmanya, Annam ve Koşinşin'i dolaştı. Tecimsel ilişkiler kurdu. Baba, oğul ve amca 17 yıl Uzakdoğu'da kaldılar. 1292'de Kubilay Han, Marco Polo, babası ve amcasını, İran Şahı'yla evlenecek olan akrabası bir sultanı lran'a götürmekle görevlendirdi. Karayolu tehlikelerle dolu olduğundan, yolculuk için deniz yolu seçildi. 14 gemiyle yola çıkan Poiobır, Koşinşin, Malaya, Sumatra, Seylan yolunu izlediler. Fırtınalarla ve salgın hastalıklarla savaşarak Hürmüz Limanı'na vardıklannda 600 kişiden 20 kişi hayatta kalmıştı. Rey'in programdaki yapıtları Gala konserinde İDSO, tümüyle Rey'in eserlerinden oluşan bir program sunacak. Programda önce 1957 yılında bestelenen "Colloque Instrumental" (Çalgılann Sohbeti) yer alıyor. Bu eser ilk kez besteci yönetiminde (1958) Paris Radiodiffusion Senfoni Orkestrası ve solistleri tarafından yorumlanmış. Bu kez şef Erol Erdinç yönetiminde Uğurtan Aksel (arp), Hüseyin Coşkun, Ertugrul Köse (korno) ve Nazun Acar (flüt) tarafından seslendirilecek. Daha sonra soprano Suna Korad, "Çelebi" operasından (1934) 1. perde aryasını ve 10 halk türküsünden (1%3) ikisini söyleyecek. Konser "Fatib Senfonik Şiiri" (1953) ile sona erecek. İDSO konserlerini bu yıl her cuma saat 19.00 ve cumartesi saat 11.00'de AKM Büyük Salonu'nda dinleyeceğiz. 30 kasım ve 1 aralık konserlerinin programlan şöyle: Şef: Cem Mansur. Solist: Tayfun Bozok (keman). Wagner: "Tannhâuser Uvertiirü", Çaykovski: 'Re majör Keman Konçertosu", Şostakoviç: " 1 . Senfoni". 78 arahk konserlerinin programında: Şef: Hik tlhan Özdemirci beraat etti Şair Ilhan Özdemirci, "Ellerin Sıcak Bir Ülke" adlı şiir kitabında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. İstanbul 2. Ağv Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı, sanığm kitabında isnat edilen "komünizm propagandası yapmak ve komünizmi övmek'' suçlanmn bulunmadığını söyleyerek Özdemirci'nin beraatini istedi. Mahkeme, savcının mütalaasına uyarak, oybirliğiyle sanığm beraatine ve toplatılan kitabm kendisine iadesine karar verdi. (THA) TRTII 07.00 Açılış ve program. 07.02 Solistlerden seçmeler. 07.30 Haberler 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah ıçin rnüzik. 09.00 Şarkılar. 09.15 Tilrk el sanaUan. 09.30 Sabah konseri. 10.00 ŞarkUar. 10.20 Türküler. 10.40 Kadın ve çevresi. 11.00 Kadınlar toplulugu. 11.30 Türkçe sözlü hafıf müzik. 11.45 Türküler. 12.00 Şarkılar. 12.20 Çe BULMACA "Büyük Do majör Senfoni." 2122 aralık konserini Şef Emin Giiven Yaşlıçam yönetecek. Solist: Devlet Sanatçısı Ismail Aşan. Programda Mendelssohn'un "Mi minör op. 64 Keman Konçertosu" ve Mahler'in " 5 . Senfonisi" var. Aralık ayının son konserlerini (2829) yine Erol Erdinç yönetecek. Bu konserlere solist olarak Devlet Sanatçısı tdil Biret katılacak. Brahms "Si bemol majör 2. Piyano Konçertosu", Çaykovski, " 6 . Patetik Senfoni" var programda. Leyla Pınar Resitali Leyla Pınar 15 kasım günü İngiliz Konsolosluğu'nda, Domenico Scarlatti, William Byrd, John Dovvland. Henr> Purcell, Padre Antonio Soler, Mateo Albeniz ve Padre Jose Galles'in eserlerinden oluşan bir klavsen resitali verdi. Leyla Ptnar'm mü .tanbul Devlet Konservatuvan'na önce solfej öğretmeni olarak atanan Leyla Pınar, çeşitli olanaksızlıklar nedeniyle ancak iki yıl önce bir klavsene sahip olabildi. Uzun yıllar bırakmak zorunda kaldığı çalgısına ısınmak bu nedenden epey zamanını aldı. Bu arada, iki yaz üst üste Venedik'te yapılan Antik Müzik Kursu'na katılarak Kennetb Gflbert ve Egida Sartori ile çahştı. Geçtiğimiz yaz aylannda tspanya'nın Santiago de Compostela kentindeki yaz kursunda Rafael Puyana ile İspanyol klavsen repertuvarını çalışma olanağı bulan Leyla Pmar'ın bu çalışmalarından ne kadar yararlandığını konseri izlerken hepimiz gördük, duyduk. Klavsenin değişik renk ve yorum özelliklerini doğru stil anlayışı ve muzikal beğeni çerçevesinde sergileyen Leyla Pınar'ı, bu doyurucu resitali verdiği için candan kutlarız. 528 66 29 526 10 00/412 Viyolonselci Leonard Rose öldü Amerikalı ünlü viyolonselci Leonard Rose, altmış altı yaşında kan kanserinden öldü. Sanat yasamı boyunca New York Filarmoni Orkestrası, NBC Senfoni Orkestrası ve Cleveland Senfoni Orkestrası 'nda çalan Leonard Rose, 1960 yılında da İstomin Stern Rose Üçlüsü adını verdikleri toplulukla konserler verdi. (a.a.) GALERILER İFSAK KURS1ARI Iran ve Afganistan'da çekim olmadı Marco Polo'nun 13. yüzyılda babası ve amcasıyla birlikte tecimsel amaçla çıktığı yolculukta uğradığı her yerde film ekibi setler kurdu. Humeyni yonetimi, film ekibinin İran'da çekim yapmasına izin vermedi. Afganistan'da da politik nedenlerle çekim yapılamadı. Bu yüzden İran ve Afganistan'la ilgili bölümler Fas'ta çekildi. Sovyetler Birliği, Moğolistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Himalaya Dağları ve Gobi Çölü'nde de çekim yapıldı. Filmin İtalyan yönetmeni Giuliano Montaldo (54), 1964 Berlin Film Şenliği'nde "Una Bella Grinta" filmiyle en başarılı yönetmen, 1971 Cannes Film Şenliği'nde de "Saccho e Vanzetti" filmiyle Altın Palmiye ödüllerini aldı. 12541324 yılları arasında yaşamış olan Venedikli tacir, gezgin ve kâşif Marco Polo, 13. yüzyılda Çin'e uzanan görkemli yolculuğunu ve Moğolistan'da geçirdiği dönemi "Venedikli Marco Polo'nun Dünyanın Harikalannı Anlatan Kitabı" ya da öbür adıyla " I Milione" adlı yapıtında anlattı. O çağlarda Batılılarca pek bilinmeyen Asya hakkındaki bilgilerden oluşturduğu büyük yapıt "Keşifler Tarihi"nin en önemli belgelerinden sayılır. FOTOĞRAF SİNEMA SANAT GALERISI SEKIZ HAFTA SÜRÜYOR SEKİZ HAFTA SÜRÜYOR 2226 ARALIKTA BAŞLIYOR 1516 ARALIKTA BAŞLIYOR 1. Grup: Cumartesi 13 3015.30 1 Grup Cumartesi: 11.0013 00 2. Gnıp. Çarsamba 18 3020.30 2 Grup Pazar 11.0013.00 TOPLU FOTOĞRAF GEZİSI İLE UYGULAMAU FİLM ÇEKİMİ İLE KAYIT: İFSAKTAKSIM. SIRASELVILER CAD ALMAN HASTANESİ KARŞI SOKAĞINDA, SOLDA. ÇAKAR APT K 2 PAZARTESİPERŞEMBE 18.00'DEN SONRA RASİN 30. Yıl Sergisi 2 Kasım • 21 Kasım Husrev Gerede Cad 126. Teşvıkıye Meydanı • IST Tel 141 27 11 davet ediyrjruz. Beyojlu Tunel Bılyoz Sok 2S/2 Tel 145 73 53 Charlie Chaplin ATÖLYE GAMSIZ'a SOLDAN SAGA 1/ Auguste Comte'un açtıgı ve poritivizm adı da verilen felsefe çıgın. 2/ İşçi. 3/ Kimi ilkel toplumlann doğaüstü güçlere verdikleri ad... Aperitif. 4/ Tehlike işareti... tspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için savaşım veren gizli örgüt. 5/ Sodyumun simgesi... Üstun, güzide. 6/ Cinayet... "Hangi sey" anlamında bir soru sözü. 7/ Divan şiirinin ölçüsü... Bir Avrupa ülkesinin başkenti. 8/ Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta... "Uluslararası Çalışma Örgütü"nün kısa yazılışı. 9/ Kapalı yerlerin kirli havasını dışanya atmak için kullanılan pervaneli aygıt. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1/ XV. yüzyılda yaşayan ve Balkanlar'm Türkleşmesinde büyük emeği geçen Bektaşi şeyhi. 2/ Kanşık renkli... Slavlar'ın doğu kolundan olan bir ırk. 3/ Afrika'da bir ülke... Diyarbakır'ın bir ilçesi. 4/ Çaresiz. 5/ Seryum elemenünin simgesi... Doğu Anadolu'da kullanılan bir tür küçük zurna... tran'ın plaka işareti. 6/ Muğla'nın bir ilçesi... Maden kazunak için kullanılan çelik kalem. 7/ Kadınlann verev katlayarak başlarma bağladıkları dört köşe örtü... Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasmdaki bağlanuyı sağlayan demir çubuk. 8/ Bir Avrupa ülkesinin başkenti. 9/ Bir kenara çekilerek toplum hayatından uzak yaşayan anlamında eski bir sözcük. MAÇKA SANAT GALERİSİ URART SANAT • Valı Konağı Cad Pasaı 85 Tel • 146 72 81 Heykel Sergisi 20 Kasım 15 Aralık Galeri PazarPzt dısında 11.0019.00 arası açıktır. Tel.: 140 80 23 GALERİSJ • lanak Resim Sergisi tMMTHİHU * Haluk Tezonar Heykel Serıisi 829 Kasnn 1984 Sinema sanatçdarı pullarda Ahmet Fazıl Aksoy Suluboya Poşat Sergisi 724 I Behruz Kia 19 Kasım 3 Aralık N'spetıye Caa 44/2 Etler Tel 165 19 35 l \ I l E l C f > « ' PASA CKJ 376 B B K 165 74 96 EE V^ J B E Y M E N Ingiliz Posta İdaresi, film endüstrisindeki gelişmeleri kutlama programı çerçevesinde, ünlü sinema sanatçılarmın resimlerinin pullara basümasım kararlaştırdı. Gelecek yıldan başlayarak, İngiltere'den gönderilen mektuplann zarflarında Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Vivien Leigh, David Niven, Peter Sellers gibi tanınmış sinema oyunculan ve yönetmenlerinin resimlerinin yer aldığı pullara rastlanabilecek. Cumhuriyet Öncesi ye Sonrası Türk Resminden Örnekler 16 Kasım 6 Aralık Şeker Ahmet Paşa Halil Paşa Hoca Ali Rıza İbrahim Çallı Hikmet Onat Mehmet Ali Lâga Cemal Tollu Pertev Boyar Bedri Rahmi Eyüboğlu Turgut Zaim Fikret Mualla İbrahim Safi Orhan Peker Cevat Dereli Ali Çelebi Eşref Üren Nuri İyem Mustafa Esirkuş Avni Arbaş Turan Erol Cihat Burak Burhan Uygur Afiş Yarışması'na katdım fazla HAVA DURUMU İSTANBUL ANKARA IZMIR ADANA ERZURUM TRABZON KONYA J Sisli EN YÜKSEK 18° 16° 19° 21' EN OÜŞÜK 14° YAVUZ TANYELİ Resim Sergisi 15 3 0 KASIM 84 16° 12° Marco Polo'yu tanıyalım Marco Polo 1254 yılında İtalya'nm Dalmaçya kıyılannda, Venedik'e bağlı Curzola adasında doğdu. Soylu bir aileden gelen babası Niccolo ve amcası Metteo ticaretle uğraşıyorlardı. İstanbul'u da içine alan birçok geziye çıkmışlardı. 1271 yılında Papa Gregorius tarafından Pekin'e Kubilay Han'a bir mektup götürmekle görevlendirilen baba Niccolo ve amca Matteo, bu yolculuğa çıkarken genç Marco Polo'yu da yanlanna aldılar. Anadolu, İskenderun, Mezopotamya, yukarı İran yaylası, Kaşgar, Pamir, Doğu Türkistan, Yarkent, Hotan, Gobi Çölu, Kansu, ŞemsiŞamsi, Hopek adlı Çin 16° 11* 11' Galerimiz pazar günleri 12.0018.00 arası açıktır. Aaturk Eulvan 1 3 9 K.zıİ3 Y « ANKARA Başak Sigorta 'nın kuruluşunun yirmi beşinci yılı dolayısıyla düzenlediği "Yaşam İçinde Sigorta ve Sigortacılık" konulu Afiş Yanşması'na katılımın yüksek olduğu bildirildi. Yanşmayı düzenleyenler, bugüne kadar iki yüz ellinin üstünde başvurunun olduğu yanşma için son başvuru sayısının beş yüzü aşmastnı beklîyorlar. Bilindiği gibi, Seçici Kurulu Yurdaer Altıntaş, Bülent Erkmen, Mengü Ertel, Sadık Karamustafa, Prof. Dr. Metin Sö'zen, Levent Tuna ve Kâzım Bilgili'den oluşan Afiş Yanşması 'nda birinciye 300 bin üra, ikinciye 200 bin lira, üçüncüye 150 bin lira ödül verilecek. Batı ve kuzeybatıdan gelen alçak basınç sistemi nedeniyle yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklannda artış görülecek. Çanakkale boğazmda dün şiddetli fırtma nedeniyle Lapseki Gelibolu arabalı vapur seferleri sabah saat 07.00'den 12.00'ye kadar yapılamadı. AVRUPA KENTLERİNDE HAVA ATİNA bulutlu 20. AMSTEROAM bulutlu 8, BELGRAT bulutlu 10, BERLİN bulutlu 3, BRÜKSEL bulutlu 11. KOPENHAG bulutlu 3, FRANKFURT bulutlu 4, CENOVA bulutlu 9, HELSİNKI bulutlu 1. LONDRA bulutlu 10, LİZBON açık 18, MADRİD açık 18, ROMA yağmurlu 13, PARİS açık 10, VİYANA bulutlu 4, MOSKOVA açık 4, STOKHOLM bulutlu 4, mNGALTl SANAT GALERÎSI SEFER ÖZTÜRK Yağlıboya Resim Sergisi 21 Kasım 24 Aralık Bılezıkçı Sokak No: 46 PdngaltıtST. 141 58 83 DESTEK SANAT GALERİSİ SANZCT GRLERlSt Kamp anılarını yazdığı için HALİL PAŞA (18521939) Reslm Sergisi 328 Kaam Ab* Ipekcı Cad 75 Mackai «60354 RUZİN GERÇİN Reskn Sergisi 5 Kasım • 24 Kasım 1984 Istıklal Cad Pasabahçe yanı Terkos Çtk marı. Yapıkur Hanı Kat 1 No 2734 Beyoğlulstanbul Telefon 144 96 33 . GALERİ ILANLARI HER..6UN BU KOŞEDE Sovyetler Birliği'ndeki Litvanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vilnius'da, bilim adamı Liudas Danbrauskas, bir çalışma kampındaki yaşam anılarını kaleme aldığı gerekçesiyle üç buçuk yıl angarya, iki yıl da sürgün cezasına çarptırıldı. Altmış üç yaşındaki bilim adamının yazdığı anılann yayımlanmadığı bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog