Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

14 KASIM 1984 KÜLTÜR YAŞAM CUMHURİYET/5 ÎSMAÎL O Ozetle "Aman Özal Duymasın" Nejat Uygur Tiyatrosu, perdelerini, "Aman Özal Duymasın" adlı uç perdelik oyunla 16 kasımda Kocamustafapasa Çevre Tiyatrosu 'nda açacak. Nejat Uygur'un yazıp sahnelediği oyunun dekorları Feyyza Zeybek, dansları Sema Tekın'e ait. Ses sanatçısı Azıze Gencebay'ın konuk sanatçı olarak ytr alacağı oyunda, Nejat Uygur, Saıme Bekbay, Pınar Özekit, Bahrt Beyat, Tomris Kıper, Muharrem Gükses, Türkân Er, Suheyl Uygur ve Necdet Kıper rol ahyorlar. (UBA) HAYVANLAR KİM KIME DUM DUMA BEHÎÇ AK iFSAK'ta Ayın Fotoğrafı tFSAK'ın Ayın Fotoğrafı Yansması'nda, birinciliği Cengiz Büyukünsal, ikinciliği Mihrimah Üzel, üçüncülüğü de Ahmet özyurt kazandüar. Mihrimah Üzel, Ulvi Kayadibi, Cengiz Büyükünsal ve Orhan Karaalıoğlu 'nun birer fotoğrafı da sergilenmeye değer bulundu. Ayın Saydamı 'nda ise birinciliği Mihrimah Üzel, ikinciliği Huseyın Çağın, üçünculuğu ise Orhan Karaalıoğlu aldılar. Alı öz, Metın Cenkmen ve Huseyın Çağın 'm birer saydamı da sergilenmeye değer görüldü. TİTİZ ÇALIŞMA "Filumena", Gtilrız Sururi, Engın Cezzar Topluluğu'nun titiz ve disiplinli bir çahşması. Sururi, yahnlık içinde duygusal ve çarpıcu Cezzar'm oyunculuğu kadar rejisi de rahat. Bir yazardan iki oyun ve iki değişik yoruvn Filumena / iazan: Eduardo de Filippo / Türkçesi: Ülkü Tamer / Yönetmen: Engin Cezzar / Oyuncular: Gülnz Sururi, Engin Cezzar, Alev Sururi, Orhan Çağman, Tiraje Sayılgan, Yılmaz Zafer, Erol Durak, Murat Urlalı, Selma Tarcan, Yaman Tarcan / Devekuşu Kabare Salonu. Komedi Sanatı / Yazan: Eduardo de Filippo / Türkçesi: Nesrin Kazankaya / Yönetmen: Alev Sezer / Dekor: Nurettin Özkönü / Ciysi: Hale Eren / Oynayanlar: Tülin Oral, Suha Tuna, Umut Demirdelen, Emin Gümüşkaya, Sadrettin Kılıç, Emir Tayla, lsmail Incekara, Orhan Tetikcan, Mustafa Avkıran, Guzide Balcı, lsmail Iz / Devlet Tiyatroları Taksim Sahnesi. DİKMEN GÜRÜN UÇARER " yazar, eserlerinde bu yöre insanının yaşamını doğrulan ve yanlışlarıyla verirken o kişileri ne denli anladığını, ne denli sevdiğini ve bemmsediğım ortaya koyar. De Filippo, yapıtlannın izİeyiciyi guldürmesine karşın, olaylan trajik denebilecek gerçeklerin etkılediğinı vurgular. Tıpkı "Komedi Sanatı" ve " F i lomena"da olduğu gibi. Insanlann içine dıiştükleri acı durumlardan çıkan komedi aslında uzuntü duyulması gereken yaşam biçimlerinden birer kesittir. Bu yaşam biçimleri karşısında kişi ya gülecek, ya ağlayacak, ya da ikisıni bir arada yapacaktır... "FUumena". Gıüriz Sururi, ltalyan sahnesinın en guçlu kadın karakterlerinden biri olarak tanımlanan Filumena'da yalmlığı içinde duygusal ve çarpıcı, Engin Cezzar'm oyunculuğu kadar rejisi de esprili ve rahat. De Filippo'nun oyunlannda komedi, çatışma yorumunun biçiminde oluşuyor. Yönetmen bu biçimi istediği ture uygulamakta serbest. örneğin, Cezzar, "Fılumena"da yorumuyla dramatîk öğeleri vurgularken, Alev Sezer "Komedi Sanatı"nda daha çok groteske yönelmış. Bir yazara yaklaşımdaki ilginç yorum farklılıkları bu iki oyunda belırgin bir şekılde görülebilivor. Her iki yönetmen de groteskin içinde yatan dram ve komediyi pekiştirerek de Filippo'nun doğrusuna varabilmiş. Bu da yapısı sağlam Dyunların yönetmene yorum ıvantajı vermesinden kaynaklanıyor. P I K N I K PİY4LE MADK4 Truffaut adlı sinema Geçenlerde ölen Fransızfibn yönetmeni François Truffaut'nun adı, l.ondra sinemalanndan birine verildi. "Jules ve Jım"in yönetmeninin adını sürekli ammsatmak isteyen tngiliz sinemaseverler, yıllardır Truffaut'nun belli başlı filmlerinin gösterildiği Beverley Sineması'na bundan böyk genç yasta ölen talihsiz yönetmenin adıyla anacaklar. Geçtiğımiz ay 84 yaşında Rom a ' d a olen oyuncuyazaryönetmen Eduardo de Filippo'nun iki eseri birden oynanıyor Jstanbul sahnelerinde. Yazarm en popüler yapıtı "Filumena Marturano" ve "Komedi Sanat ı " . 1946'da yazılan "Filumena"yı 1%0'da Vitlorio de Sica'nın çevirdıği "ttalyan Usnlü Evlilik" filminden de tanıyoruz. Commedia dell'arte'nin uzantısı olan Napoli Halk Tiyatrosu geleneğmden esinlenen de Filippo'nun yapıtlan, sağlam dramatik kurgu ve gerçekçi tıp çalışmalarıyla ilginçtir. Gerek Gttlriz SururiEngin Cezzar Toplulugu'ndan zevkle izlenen "FÛumen « " , gerekse Devlet Tiyatrosu'nun sergilediği ve izleyenlere aynı tiyatro zevkini veren "Komedi Sanatı", sağlam öyküler üstüne kurulu, iddiasızhğı içinde insancıl iki oyun. Yazarı bu denli sevdiren de yapıtlanndan hiç eksik olmayan sıcak ve buruk gulümseme. Gerçek ve gerçek dışı, maske ve surat HIZLI GAZETECİ KECPE KALDIN A/OOL?.. NECDET SSBV A//.. BUMECANUIBAŞ Bttt TBAJEDİOİR İİNB1M/.. NE.KAO&R PA RUUBİL(MSE.L ICEHIlfU /.. ŞUESBCEK MİLLETİL TSJK VU VEta MAÇ SOâUKLAB Çağdaş Bale Topluluğu Çağdaş Bale Topluluğu, Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu 'ndaki gösterilerini her pazar sürdüruyor. Çağdaş Bale Topluluğu, pazar gunleri saat 11.30'da Adolf Adam'm "Giselle" adlı balesini sergüiyor. "Giselle "in koregrafisini Cem Ertekın gerçekleştirdi. Balaban sergi açıyor lstanbul Sıraselviler'deki Süha Oztartar Sanat Galerisi'nde Balaban bir resim sergisi açacak. 5 arahkta açüacak sergide Balaban 'm yirmi beş yağhboya tablosu yer alacak. Sanatçının ilk yapıtlanndan son yapıtlarma kadar ornekleri içeren retrospektif sergi 15 ocak gunüne kadar izlenebilecek. (UBA) Henı gülmek, hem de aglamak Napolili fars yazarı Eduardo Scarpetta'nın gayrımeşnı oğlu olan ve 13 yaşında bir tiyatro topluluğuna katılan, 32 yaşında kardeşleriyle birlikte kendi tiyatrosunu kuran de Filippo'nun elliyi aşkın oyununun çoğunda yaşamından esintiler bulmak mumkun. Napoli'ye tutkun olan "Namuslu Yaşa da Aç Ör Ankara Sanat Etkinlikleri Tiyatrosu, "Namuslu YaşadaAçöl" adlı guldüruyu 1618 kasım günleri arasmda Erzurutn 'da sahneleyecek. O.Rıeck'in yazdtğı, Erol Demiröz'un Türkçelestirdiği, Savaş Yurttaş'tn sahneye koyduğu oyunda Şener Kökkaya, Erol Demıröz, Leyla Altın ve Cemıle Tayan rol ahyoHar. Topluluk, oyunu 16,17 ve 18 kasım gunleri Erzurum Halk Eğitimi Merkezi Tıyatro Salonu 'nda sergileyecek. "Komedi Sanatı"nda valı ile tiyatrocu arasındaki tartışma yazarın yaşamı ve tiyatroyu algılayışında ağırlık noktasıdır. Gerçek ve gerçek dışı, maske ve surat arasındaki çelişki ve butünDe Filippo'nun lük taşra kentındeki ınsanların trajikomik gerçegi dramını yüzeye çıkartan komedi unsurları; dengeli bir oyunla Genç yaşta genelevden çıkaTülin Oral'dan ızledığimız oğretrak yıllarını zengin ve yakışıklı menin gerçeğı gıbı. Özellikle bıDomenico Soriano'nun önce rinci perdede o>Tjnu durağan bir metresi, sonra kâhya kadını olatempoya kaydırabilecek olan dırak geçiren namuslu, akılh ve yalog yapısı (tiyatro ustune zevkonurlu Filumena, boyunca üç pıli bir tartışma olmasma karşın) nl pınl gaynmeşru oğluyla " a n a Suha Tuna ve Sadrettin Kılıç'ın anadır" gerçeğini en guzel şekiloyunlarıyla hareketleniyor. Sude örneklemektedir. Ateşli, çapha Tuna, kolaylıkla " k o m i k " kın, sozde acımasız ama çok olabilecek Vali rolüne fiziğı, seduygusal ve sevecen Domenico si, yumuşak ve abartısız tekniğiyle çok iyi oturmuş. Yıllann ellisinden sonra "evlat evlattır" pişirdiği tiyatrocu rolunde de dıyebümenin mutluluğunu ve Sadrettin Kılıç ölçulü bir oyun hangisinin oğlu olduğunu kestisergiliyor. rememenin mutsuzluğunu birlikte tadacaktır tüm bir yaşam. Işte de Filippo'nun trajikomik Kuçucuk sahnelere yazarı, yogerçeklerinden biri... rumu ve oyunculanyla boyut kaSaruriCezzar Topluluğu'nun zandıran iki ilginç çalışma "Filumena" ve "Komedi Sanatı." titiz ve disiplinli bir çahşması UEPSI SAiOKl SEM ALIMMA SEN 8İ TANESlN . ABLACIIM, PCOvÜ BASKM BE1OEMEK 6AKALIM, HASECH UASIL 01 AXİ BEM DE KOCALA. PABVOH ÇOOK VEMlg BlB KAONIV NE , 8EMIM 6181 kfOCAMOAN SO&AKJALI TAM ONBTR V1L OLPU. PUL &B. SBCE MELE2 U1SSEDEE. , BILIVOC /WUSUN?.. 6UZO. S 9C SÖSSUklH NE KAB1K ÖZLEDIM.SAHI, SENİN GÖSSÜM KJLLI MIPK?.. eu VE L& Londra Film Festivali yarın başhyor Kiıltür Servisi Her yıl çok sayıda film göstermesiyle bilinen Londra Film Festivali. varın başlıvor. Edgar Reitz'ın on aln saatlik " H e i m a t " adlı filminin biletlen satışa çıkarıldığı gun kısa zamanda kapışıldı. Gunumuz Arjantın sineması, festivalde uç yeni filmle bo> gosteriyor. Ülkenin ilk önemli kadın yönetmenı Maria Luisa Bemberg, " C a m i l a " adlı filminı sansurden geçırmek ıçin epey çaba harcamak zorunda kalmış. Bir başka Latin Amenkalı, Brezilyalı Nelson Pereira dos Santos'un "Hapishane Anılan " , Graciliano Ramos'un romanından bir uyarlama. Otuzların hapishane yaşamını anlatan film, gunumuz Brezilyası'nın dolaylı bir eleştirisi niteliğinde. Londra Film Festıvalı'nın oteki ilginç filmlerı arasmda Konchalovsky'nin "Maria'nın Sevgilileri", Jacques Rivette'in " L ' A m o a r Par T e r r e " , Paul Bartel'ın " N o t For PublicationYayımlanamaz". Olar Yosseliani'nin "Les Favoris de la LuneAy'ın Gozdeleri", Macar yönetmen Marta Meszaros'un " Ç o cuklarım Için Gunce" Krzysztof Zanussi'nin "Suskun Guneş Yıh", Tonny Gatlirın "Les Princes", Robert Altman'ın "Secret HonorGidi Onur" adlı filmlerı sayılabilır. Ünlü göruntü yönetmeni Nestor Almendros'un yönetmenliğini yaptığı ılkfilm"L"ygunsuz Davranış" ise, Küba'da Castro yönetiminın eşcınsellere karşı suçlayıcı tutumuna eleştiriler getırıyor. İFSAK'ın 5. sinema kursıı İFSAK'ın 5. Sinema Kursu 15 aralık cumartesi günü başlayacak. Kameraların yapısı ve objektifler, senaryo, sinema tarihi, aydınlatma, seslendirme, kurgu, çekim planı, kamera hareketleri başlıkh konulann işleneceği kurs, İFSAK'ın lstanbul Sıraselviler Caddesi, Altnan Hastanesi karşı sokağında Çakar Apartmanı'ndaki salonunda yapılacak. Uygulamalı film çahşmalannın da yer alacağı kursta Atilla Dorsay ve Onat Kutlar da ders verecekler. TARİHTE BUGUN MÛMTAZ ABIKAS istanbot Ûmversıtesı 'nın verdığı 13?t 'P£ BUGUN, UMLU SANAT •mHlHÇİSl, OYUN berahn, YAZARI, RESSAM VE BE£T£C/ CELÂL ESAT4MSE munden VBN, 96 YAŞlfJDA tS7XNBUL'C>A ĞU>Ü. ZesSAM HOC/t AU RIZA VE ZCNARO 'NUN ĞĞHENClSİ OIA&H< yETiŞEN CELAL £SAr SEY, f32O'L£el>£ 6UZ£L SANATIARAKAOEMrSt'UDE OĞPBTMeNU6E BAŞLAMlŞrt. USTA /f/ SOLUBDYA ftESlMLE R/NIN VAHt £l&* ,TfYAmC yAPfTLARI YA2JYOR, opeeensR BESTEUYOKDU. (BUNIARDAN'ŞABAN'OPEHen ViYANA'DA &HA1ELEUD/.) PEK ÇOK DALM C/PD/ Ç4UÇMAL4e YAPMIŞ OLAAJ ARS&tEN IÇİN SANAT TARiMÇt/Ğf £H ÖNDE GELEN UĞGAÇT1. 7V*K SANATI Ü2E&N OEKİ YAPlTlARl HER. ZAA4AN gÖYÜK SAÇl/üRU KAYA/AIOARI OIACAHTIR.. CElMESAT ARSEl/fN sahnado. 14 Kasım Vakko Yarışması Şenol Yorozlu'nun Vakko Resim Yarışması'nı Şenol Yorozlu kazandı. Belkıs Mutlu, Avnı Arbaş, Ferıt Edgıi ve Turan Erol'dan oluşan Vakko Resim Yanşması Seçici Kurulu, Şenol Yorozlu 'nun yavıttnı birinciliğe değer buhtrken, Ismet Doğan, Mevlut Akyüdız, Habıp Aydoğdu, Hale Arpacıoğlu ve Coşkun Çayhan'a da mansiyon verilmesini kararlastırdı. Ayrıca yanşmaya katılan 2/8 resimden 17'si de sergilenmeye değer göruldu. Vakko Resim Yanşması 'nda birinciye 500 hin lira, mansiyon alanlara da 2iH) hiner lira ödul verilecek. 5 0 YIL Ö N C E CunÜlUTİvet 14 Kasım 1934 tramvaylardan son gelen dört fabnkalarıle muhabereye Gazi Hz. bir arabamn tecrubelerı evvelki başlanmıstır. Yenı getırtılecek gun yapılmış ve dunden arabalar ıçin hatlarda tetktkaı portrelerini ihda itibaren seferlere başlamışttr. yapılmaktadır. Bazı buyurdular mıntakalarda arabalar Bunlarla buıun hatlarda Reısıcumhur Gazı Mustafa Kemal Hazretlen Rektor Cemıl Bey vasıtasile Jstanbul C'nıversıtesme bir portrelerini hedıye buyurmuşlardır Portre Rektorluk odasını tezym etmektedır ışleyen yenı arabaların adedi yırmi olmuştur. Bunlardan on ıkısı ıkıncı ve bınncı mevkı karışık, uçu bınncı ve beş adedi de ikınci mevkidir. Tramvay seferlerıne cıvar halkın fevkalâde rağbetı ayrıca araba tedarik edılmestne luzum hıssettirmıştır. Bunun içın Almanya ve dığer Avrupa'dakı buyuk tramvay çoğalınca hatlann takviyesi ıcap etmektedır. Bundan başka Üskudar guzergâhındakı tek hatlann çıft olarak döşenmesı ıçın lazım gelen yerlerde bazı ıstımtâkler de yapılacaktır. 19341984 edılmıştır. Bu suretle Uskudar Kadıkoy seferlen daha muntazam bir servis altında ışleyecektır. tç Erenkoyune ve Kuzguncuğa kadar da ayrıca ıkı haı ılave edılecektir. w7 . « . m.. ı ı •!• i • Turk kilim uzmanı Muammer Vıyana da lurk kılımlerı Kırdok'un Avusturya baskenti Viyana'da, Atelıer Weber'deaçpğı "Anatolısche KelimsAnadolu Kıtimleri" adlı sergi, büyük ilgigördü. 20ekimde başlayan ve 1 aralık gunu sona erecek olan sergiye, Avusturya'da yayımlanan, Federal Almanya ile hviçre'de satılan "Vernıssage" adlı sanat dergisi de yer verdi, Açüışım Avusturya Halı Kulübu Baskanı Wilfried Stanzer'in yaptığı serginin en ilgi çekiciparçalanndan biri de, yukanda gorülen 19. yuzyıi ürunü, 147x102 santimetre boyutlarındaki Trakya kilimi. Kadıköy tramvay hattı genişliyvr! Kadıkoy ve ımtıdadı tramvay hatlarmda ışleyecek yenı Karacaahmet, Çıçeklı, Paşakapısı ve Tunusbağı mmtakalarına şımdıden çıft haı doşenecektır. Bunun içın de butun hazıriıklar ıkınal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog