Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli ESBANK " tedbirli ve kararlı" Cu m h u r iyet 61. Yıl; Sayı: 21592 Kurucusu: Yunus Nadi 50 TL. 8 Ekim 1984 Pazartesi Mehmet Keçeciler ve Genel Sekreter Mustafa Taşar, oteki partı yonetıcileri ve 49 milletvekİli ile uçakla Van'a geldi. Özal, uçakta gazetecilerin ABD yardımına ilişkin sorulannı yanıtladı. ABD'nin Turkiye'ye vereceği askeri yardımı onayladığını, Ermeni tasarısına ilişkin kararm ise Senato'da ele alınmadığını hatırlatarak şöyle konuştu: "Hepinizin yakından takip ettigi gibi soğukkanlı, dikkatli ve meseleleri olçulü, ama etkili bir şekilde takip eden bir politika izledik. Gerek Ermeni lobisinin, gerekse Rum lobisinin bütün çalışmalan ilk defa olarak boşa (Arkası Sa. 8, Su. 4'te) KAVRAM DERSANESİ Üniversit: Hazuhk Kursları Lise sonlar 13 Ekim Beklemeliler 8 Ekim Akşam kursu 26 Ekim Lateli/lstanbul 522 75 74 528 64 37 ANAP kongreleri Malazgirthen başladı Özal: Bir avuç hain gerekli dersi alacak ABD ile Türkiye arasında şu anda herhangi bir problem bulunmadığım söyieyen Özal, "Soğukkanlı, dikkatli ve meseleleri ölçülü, ama etkili bir şekilde takip eden bir politika izledik. Gerek Ermeni lobisinin, gerekse Rum lobisinin bütün çahşmalan ilk defa boşa çıkmışttr" dedi. VAN/MALAZGİRT, (Cumhuriyet) Başbakan ve ANAP Genel Başkanı Turgut Özal, partisinin Malazgın'teki ilk ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, "Şemdinli ve Enıh olaylannı ipleri dışarıda bulunan bir avuç hainin raeydana getirdiğini" belinerek, "Vatanı bolmek amaana yonelen badhahlar gerekli dersi bir defa daha alacaklardır" dedi. Özal, "Doğunun makus talihini yenmeye azimli ve kararlı olduklannı" bildirdi. Partisinin kongrelerinde mevcut yönetım kurullannın korunmasını istedi. Başbakan özal, Van'a gelirken uçakta gazetecilere, "ABD yardımı konusanda gerek Rum, gerekse Ermeni lobilerinin çalışmalarının ilk defa boşa çıktıgım" sövledi. Başbakan özal, dün sabah beraberinde İçişlen Bakanı Ali Tannyar, Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Genel Başkan Yardımcıları Halil Şıvgın, Çocuklar ıtiçin savaşıyor? SİYASET Cumhuriyet İZLENİMLER 10 bin lirayı imzalayıp gelîne verdi CANAN YAZGANGİL MALAZGtRT Cumhurbaşkanı Kenan Evren 'den 6 gun sonra Van'a gelen Başbakan Özal, partisinin ilk ilçe kongresımn yapıldığı Malazgırt 'e kadar ikı buçuk saat suren yol boyunca köylulehn su ve yol ısteklerini dinledı. VanMalazgırt arasındakı yolda genış gıivenlik önlemlerı dıkkati çekiyordu. Konvoyun yolu Muradiye 'de 100 kışılık bir grup tarafından kesildi ve Atasagun Gıray admdaki sakat yurttaş, özal'dan sakat arabası istedi. özal, otobuste Van milletvekillerine bolgede halen kaçakçılık yapılıp yapılmadığını sordu. Mılletvekillerı de, kaçakçılığın 12 Eylül'den sonra önlendiğini, ancak lranhların başta hayvan ve gıda olmak üzere çeşıtli ihtiyaçlanm karşıladıklannı söyledıler. Erciş yakınlarmda "Afet konutlarını bitirin1" pankartları ile karşılanan Özal, burada bıyıkla(Arkası Sa. 8, Sü. S'te) [Hava sıcaklıgı JİO derece düştil^ [bazı kentlerde isobalar kuruldı Habcr Merkczi Uzun sure1 lır kurak giden havalar öncekj geceden ıtibaren hemerı turJ yurtta yağışa dönuştu, hava sı^ k^^^jann^y Yaz direniyor 7 EKİM 1973 3 EKİM 1983 Ekim ayuun ikinci haftasına girerken, "yaz" adeta direniyor. Ekim aymda 30 derecelik hava sıcaklıgı herkesi şaşırtırken, deniz kıytlan, plajlar, park ve bahçeler dün doldu tastu Sıcak hava bir yandan da tanm ve barajlar için "alarm" sayıhyor. Akdeniz üzerinden gelen ve "sıcak adveksiyon" adı verilen sıcak hava akınu, bir süreden beri normalin 56 derece uzerinde seyrediyor. istanbuVda hava sıcaklıgı dun de 30 dereceyi bulurken, Adana adeta kavruldu. Geçen ytllarla kıyaslandığmda Türkiye'nin hiçbir bolgesinde hâlâ kaloriferler yanmıyor, sobalar kunılmuyor. Hâlâ kısa kollu gömlekler çıkarümadu ceketler giyilmedi. Meteoroloji yetkilUeri, ekim sıcaklarının son 55 yılda görulmediğini söyluyorlar. 197083 yıllan arasında ekim ayı sıcaklık ortalaması 18.7olarak saptamrken, bu yılm ekim ayımn ilk 7gunun ortalaması 2830 derece arasında. Ancak blrkaç gun surecek sıcaklardan sonra yağış bekleniyor. tlgiülere gore, Italya uzerindeki alçak basınç ve ona bağlı cephe sistemi hafta ortasından itibaren Turkiye'ye gelebilir. Yani yağış soz konusu. Yağış açısmdan değerlendirilirse, yine geçen yılki gibi kurak bir sonbahar yaşıyoruz. Sıcaktan bunalanlar dün İstanbuVda kıyıları, havuzlan doldurmuştu. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) Calp:Bulantı yaratıyorlar HP Genel Başkam'nın ertelenmesini istediği Mamak İlçe Kongresi HP muhalefetinin gövde gösterisi biçimine dönüştü. Gürkan kongrede yaptığı konuşmada, "Sosyal demokrat bir partide sol görüşlü olmak suçmuş, kararı halk verecektir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bıirosu ) Halkçı Parti Mamak İlçe Kongresı'nde, yönetimden duşurüldükten sonra ilk kez Calp ve Gürkan ekipleri karşı karşıya geldiler. Gürkan ekibinin gövde gösterisi yaptığı kongreye Calp katılmadığı gibi gönderdiği telgraf da alkışlanmadı. Genel Başkan dun yaptığı açıklamada, Gürkan ve ekibinin "bulantı" yarattığını öne surdu. Gürkan da Mamak Kongresi'ndeki konuşmasında, yönetimde iken partıyi halkın denetimine sokmak için çaba harcadıklarını belirterek, "Öğrendik ki, sos>al demokrat bir partide sol goriişlii olmak suçmuş" dedi. HP Genel Başkanı Necdet Calp'in onceki giınkü telgrafı ile ertelenmesi istenen, ancak ilçe Başkanı Yılmaz Dak'ın kabul etmediği Mamak İlçe Kongresi, canlı, kalabaük ve heyecanlı bir havada yapıldı. Aydın Güven Gürkan ve arkadaşları, kalabahk bir ekiple kongreye geldiler. Yeni yönetime seçilen Calp'in arkadaşları kongreye katıldılar. Necdet Calp, kongrede bulunmadı. SODEP ilçe örgutünun de çiçek ve kutlama mesajı gönderdiği kongrenin toplandığı kuçuk salonda yer kalmavınca bir grup partili merdivenlerde ve dışanda kaldı. İlk konuşmayı yapan Calp ekibinden DM kökenli Ayhan Fırat, HP'ye yapılan baskılan anlattı. Sıkıyönetim ve emniyet görevlilerinin baa yerlerde halka baskı yaptığını söyieyen Fırat, "Gun gelir bunlann hesabı sorulur" dedi. Gürkan ekibinden Sinop milletvekili Banş Can, ANAP ıktidarını halkından kopuklukla suçlayarak "MHP'lilerin devlet içinde kadrolaştıldannı" söyledi. Can, HP'nin otel lobilerindeki kulıslerden kunulmadığı surece parti olamayacağını, kurultayın halka layık yöneticileri ışbaşına getireceğini, milletvekilliği onurunu ve hazzını ancak kurultaydan sonra tadacağını kaydetti. HP Genel Başkanı (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) AV\Pta gttnün sorasu: Söylentiyi kim yayıyor? TBMM: Neler oluyor? FRANSA: Fabius: Modernizasyon ya da çöküş... Asıl tercih burada Cumhuriyet'in parasız ekini istemeyi unutmayınız. 600 lirahk beyuz peynire kapı açıldı Beyazpeynirde fon, tonda 400 dolardan 10 dolara indirildi. Bulgaristan'dan ithal edilecek beyaz peynir 600 liraya satılacak. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Perakende fiyatı 800 ile 1200 lira arasında seyreden beyaz peynırde ithalat kapısı biraz daha aralandı. tthalatta uygulanan fon miktarı duşuruldu. Boylece beyazpeynir ithalatı daha ucuza mal olacak. Hazine ve Dış Ticaret Musteşarbğı'nm Resmi Gazete'de dün yayınlanan tebliğine gore, her çeşit peyninn ithalatında uygulanan ton başına "400 dolarlık fon" kesintısi, yalnız beyazpeynir için geçerli olmak uzere 10 dolar olarak belırlendi. Yürurlukteki doviz kuruna göre, kilo başına 165 lira dolayında olan fon kesmtisi 420 kuruşa ındirilirken, özellikle Bulgaristan'dan beyazpeynir ithalatına gidileceğı bıldıriliyor. Bulgaristan'dan getirilecek peynirin yaklaşık 600 liradan tuketicıye satılabileceği kaydediliyor. Peynir ithalatında halen fon dışında yuzde 50 gumruk vergisi de alınıyor. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bunun yanı sıra kayın ağacı ıhracını da yeniden serbest bıraktı. Konuya ilişkin sırkülere göre, sadece uzunlamasına bıçilmiş, dilimlere aynlmış veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 5 santimetreden fazla olan kayın ağacı, serbestçe ihraç edilebilecek. Ancak yuvarlak, kare, ya da mustakil biçimde kabaca yontulmuş ya da biçilmış kayınlar, uygulamanın dışında bırakıldı. ANKA'ya gore, ihracı hazıran 1983'te yasaklanan kayın ağacının yeniden serbestçe ihraç edilmesını ongoren karara, orman sanayii ürunlerıne ihraç gücü kazandırılması gerekçe olarak gosterildı. Kral Fahdhn akrabası Bursa'da trafik kazasında yuralandı Geçirdikleri kazada başından yaralanan Al Faysal'ı ülkesine götürmek için Cidde'den lstanbul'a özel bir uçak geldi. Büyükelçilik görevlileri Bursa'ya gitti. BURSA (Cumhuriyet) Suudi Arabistan Kralı Fahd'ın yeğeninin torunu, İsiam Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Faysal'ın oglu mimar Amir Muhammed Al Faysal, İngiLiz, Mısır ve Turk uynıklu olan uç arkadaşıyla birlikte BursaBozöyuk karayolunda geçirdikleri trafik kazasında yaralandı. 24 yaşındaki Faysal'ı, ülkesine götürmek için özel bir jet uçağı dün akşam Yeşilköy'e geldi. Cidde'de 4 bin yıllık bir sarayın restorasyonunu ustlenen Amir Muhammed Al Faysal'ın, Bozöyuk'te bir camiin süslemelerinı görmek için Bursa'ya geldiği bildirıldi. Beraberinde Ingiliz uyruklu bir Musluman olan Robert Vah>a Stone ve Mısır uyruklu Khaled Ömer Azzam'ın bulunduğu Faysal, İstanbul'dan kiraladıkları Turk surucü ve rehber Engin As'm kullandığı 34 P 1485 plakalı minibusle önceki gun saat 17.00 sıralannda Bozöyuk'e hareket ettiler. Mınibus hareketinden az sonra Ankara Yolu çıkışında YSE Bölge Mudurluğu önündeki kavşakta donuş yapmakta olan Hiiseyin Karaali yönetimindeki 25 AR 669 plakalı kamyona çarptı. Olayda minibüs içindeki 4 kişi yaralandı. Bursa Tıp Fakültesı Hastanesi Genel Cerrahi bölumune kaldınlan yaralılardan Amir Muhammed Al Faysal'ın başında darbe olduğu ve beyın travması geçirebileceği bildirildi. Olayın duyulması uzerine Bursa Valisi ve Emniyet Mudüru harekete geçti. Ankara'dan başta Buyükelçi Saleh A. Al Sugair ile elçilık görevlileri de Bursa'ya geldiler. Yaralıyı Cidde'ye göturecek olan ÇL100 tipi jet uçağı, yaralı gencın yakınlarıyla Yeşıikoy'e indi. Yaralı bugün Yeşilköy'e getirilip, oradan Cidde'ye gonderilecek. \avuztürk: ABD yardımı yetersiz ANKARA (THA) Mılli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Amerika Birleşik Devletlerı Uzlaştırma Komitesi'nin Turkiye'ye 1985 yılı için toplam 700 mılyon dolarlık askeri yardım yapılması kararı için "700 miljon doyardım miktarının Türkiye'nin Milli Savunma Bakanhyardım konusunda kesin değerlendirme için yardım tasarısının Reagan'ın onayındanaskeri harcamaları için yeterli olmadığını daha once de soyledikgeçmesini beklediklerini söyledL lerini hatırlatarak, "Geçen yılki larlık askeri yardım, Türkiye için, yeterli olamaz" dedi. Mıllı Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, THA'ya yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi ve Senato uyelerinden oluşan Uzlaştırma Komitesi'nin belirlediği uygulamalara benzer bir uygulama yapılı\or. Nitekim, yardım miktan da geçen yılki rakama yakın bir miktar. Ancak 1985 yardımı için Uzlaştırma Komitesi'nde kabul edilen 215 miljon (Arkası Sa. 8, Sü. 3'te) Uztflu, Sirtaki'li Söyleşiler. JVlüzik dünyasının büyük adı Mikis Teodorakıs, ağustos ayında Cumhuriyet'te yayınlanan Cengiz Çandar'la söyleşisinin bir yerinde şöyle der: "Aramızdaki sılahlanma yarışı, bence sadece aptalca değil, aynı zamanda kücük 'Jüşürücüdur. Bılıyorum, ikı halk yaradılış olarak zekidir. Ama bu noktada budalayız. Yuzyıllarca beraber yaşadık Aynı bolgede yaşadığımız için birtikte yaşamaya zaten mahkumuz..." Birlikte yaşamaya zaten mahkumuz... Bu cümle, iki ülke arasındaki sorunları ele alan konuşma ya da yorumlann belki de en klasik cümlesidir. Bız de birçok kez kullanmışızdır. Bunun gibi; uzo, rakı, sirtakı, buzuki ile başlayıp ortak kültürel özelliklere uzanan ve iki ülke insanını birbirine yakınlaştırıcı öğe(Arkası Sa. 8, Su. l'de) Çağlayangil: Herkes Atatürkçüytim diyor Dışişleri eski Bakanı, "Atatürk adeta muz haline getirildi. Sağcısı, solcusu, muhafazakân Atatürk'ü örnek aldıgını iddia ediyor" dedi. Haber Merkezi Dışişleri eskı Bakanlanndan ve DoğYu Yol Partisi uyesı İhsan Sabri Çağla>angil, "Atatürk adeta muz haline getirildi. Ne niyetle yenilirse. o tadı veriyor. Sagcısı, solcusu, muhafazakân Atatürk'ten misal >eriyor, örnek aldıgını iddia edi>or" dedi. Çağlayangil, "MDP'nin a>nı fikirde olan insanlar arasında tefrik yaparak, bunun ayıbını taşıyacağını ve bedelini odeyecegini", ANAP'a layıkıyla bir teşhıs koyma muşkuİatı içinde olduğunu soyledi. Haftalık "Yankı" dergisinın sorulannı yanıtlavan Çağlayangil, "DYP'nin verel seçimlerde başansızlığa ugradığı kanaatine katılmadığım" behrtli, "DYP yerel seçimlere geçmişin ipoteği ile girmiştir. Kusur aramaktan ziyade onumuzde duran sıkıntı(Arkası Sa. 8, Su. l'de) HASAIN CEMAL Marmara^da orkinos avı Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya giren orkinosları, gırgıralar Tekırdağ açıklarmdakı "orkinos uçgeni"nde çeviriyorlar. Turk balıkçı teknelerinde toplanan her bırı 150 kılo ağırlığındakı orkınoslar, Japon gemısımn guvertesme dıziliyor. KADİR CAN'ın rö|»rtajı 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog