Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli ESBANK " tedbirli ve kararlı" Cu m h u riyet 61. Yıl; Sayı: 21590 Kurucusu: Yunus Nadi 50 TL. 6 Ekim 1984 Cumartesi Başbakan Afyon ve Uşak'ta temel attı, tesis açtı DÖRTLER DERSANESİ Üniversiteye Hazırhk Kurslan Lise sonlar 13 Ekim/Beklenneliler 22 Ekım Cağaloğlu / tstanbul 522 24 60 Calp muhalefeti az farkla yendi Gergin ve tartışmalı geçen Genişletilmiş Kurucular Kurulu toplantısında Genel Sekreter Gürkan ve ekibi görevden düşürüldüler. Calp 'in ekibi yeniden geldi. Genel Sekreter Gürkan, "izinsiz" olarak Bülent Ecevit'le görüşmekle suçlandı. Gürkan ise Ecevit'le, Calp'in bilgisi dahilinde görüştuğünü açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Halkçı Parti'nin dün yapılan genişletilmiş Kurucular Kurulu toplantısında, Genel Sekreter Aydın Güven Gürkan ve ekibinin oluşturduğu Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, bir güvensizlik onergesiyle düşurüldü. Daha sonra yapılan ve Gurkan'la 47 arkadaşının katılmadığı oylamada, "Calp ekibi" olarak adlandırüan HP'nın eski yöneticileri tekrar iş başına getirildi. 50 "ret" oyuna karşıhk 56 oyla yönetimden düşürülen Gurkan ve ekibi, yeni yönetim için yapılan seçıme "salt çoğunlugun kaülmadığını" one surerek, bugun bir basın toplantısı duzenleyeceklerini açıkladılar. Saat 10.10'da Bulvar Oteli'nde başlayan toplantının öncesinde Calp'in 134 kişilik genişletilmiş Kurucular Kurulu'na 121 kişiyi çağırması ve aralarında MKYK uyderinin de bulunduğu karşı gruptan olan üyelerin çağnlmaması sert tartışmalara yol açtı. Disiplin Kurulu uyeleri de çağrılmadıkları toplantıya "Yasal hakkımızdır. Buna Calp değil tüzuk karar verir" diyerek girdiler. Cumhuriyet Savahğı'run ikazı uzerine yapılan toplantının açış konuşmasını yapan Calp, Genel Sekreter Aydın Guven Gürkan'ı, ardından da ANAP iktidarını eleştirdi. Calp ANAP iktidannı eleştirirken, "tktidarın millet nazannda erozyonuuun hızlandığını" söyledi. Konuşmasında partisinin gelişme hızının iç mücadelelerle kesildiğini kaydeden Calp, Genel Sekreter Gürkan'ı özetle şöyle (Arkası Sa. 8, Sü. Vde) Calp: HP'yi başha pdrtiye yumamaya çahşanlar var Ozal: An gibi çahşıyoruz Turgut Özal,"Hiçbir yerde elektrik sıkıntısı yok. Bundan sonra da inşallah olmayacak. Çocuklarımm kış günü erken okula gönderme mecburiyeti de olmayacak. Yani saatleri geri almayacağız" dedi. CELAL BAŞLANGIÇ HAKKI MERDİVENCt AFYON /UŞAK Başbakan Turgut Özal, Afyon ve Uşak'ta yaptığı konuşmalarda an gibi çahştıklarını belirterek, 9 ay içinde iyi işler yapıldığını soyledi, "Ama biz satmasını bilmiyoruz" dedi. Özal, saatlerin geri alınmayacağını, çocuklarm kış gunu karanhkta okula gitmeyeceklerini bfldirdi. Başbakan 2 tesısi hizmete açtı, 2 tesisin de temelini attı. Başbakan Turgut Özal, yanında Devlet Bakanı Sudi Türel, ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeciler, Uşak, Afyon, Denizli, Gumuşhane parlamenterlerinin bir bölümü olduğu halde Afyon'a geldi. Özal yol boyunca kendini görmek isteyen yurttaşlann isteğini kırmayarak sık sık arabasından inip yurttaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Başmakçı köyunde Tavukçuluk Kooperatifı yöneticileri, Başbakan Özal'a bir mektup vererek sorunlarını dile getirdüer. Kooperatıf yöneticileri, lsrail'den gelen yumurta nedeniyle ellerinde çok yumurta olduğunu belinerek, "Matem içindeyiz, Sajın Başbakanunu, dimizde 3 milyon yumurta kaldı" dediler. özal da kooperatif yönetıcilerine, "O zaman siz de doğuya yumurta gonderin, orada 27 lira, bari orada ucuzlasın" yanıtını verdi. Başbakan Özal, Afyon'da otogarın ve Afyon kanal projesinin temelini attıktan sonra Afyon Valisi Hüsniı Tuğlu'yu ziya(Arkası Sa. 8, Sü. 5'de) GENEL BAŞKAN'DAN Mıamansız ve yersiz bir Genel Başkanlık mücadelesi başlattılar. Herkes aday olabilir, ancak üzerinde mali ve idari yetki bulunan bir kişinin o mücadeleye girebilmesi için önce o yetkilerden soyunması gerekir. Necdet Calp 'Terör silahı bazen geri teper, KARS/ERZURUM, (Cumhuriyet) Cumhurbaşkanı Kenan Evren, uluslararası teröre karşı devletleri işbirliği yapmaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Evren, "Teror silahı bazen geri teper. Terorizme karşı du>arlık göstermeyen ülkeler, artık bundan kendileri de rahatsızlık duyuyoıiar" dedi. Beş gunluk Güneydoğu ve Doğu gezisini dun Kars'ın Digor ve Kağızman ilçelenndeki incelemeleri ile tamamlayan Cumhurbaşkam Evren, Erzunım'dan uçakla Ankara'ya döndu. Cumhurbaşkanı Evren, Kağızman'da halka hitaben yaptı(Arkası Sa. 8, Sü. 4'de) Evren: MUletler teröre karşı işbirüği yapmah Izlenimler Ilk raunt Calp'in ANKARA Partide kopma noktasına gelen çekışmemn ılk raundunu tartışmalı da olsa HP Genel Başkanı Necdet Calp kazandı. Merkez Disıplm Kurulu 'nda 54 kazanan Calp, MKYKda ağırlığı yeniden ele geçırdi. Dunku genişletilmiş Kurucular Kurulu 'nda toplantt, atışma yerine atılma ıle başladı. Calp 'in "merkezci" ekibinin 44 oyuyla önce basın mensuptarı, daha sonra Merkez Dısıplin Kurulu uyelerı dışarıya çıkanldılar. Gazetecilerin dışarıya çıkarılması için eski gazeteci Kemal Aydar da olumlu oy kullandı. Ancak (Arkası Sa. 8, Sü.l'de) BAŞKAN ADAYENDAN Jftücadele, partinin her türlu dış müdahaleden kurtarüıp, kurtarılamaması mücadelesidir. tl genel kurullarmdan gelen çok canlı ve bilinçli ses boğulmak isteniyor Cumhurbaşkanı Kars'ın Digor ilçesinde yaptığı konuşmada kan davası ve başlık parası konuları •' üzerinde durdu İZLENÎMLER Dyas Has'ın idamına ilişkin yasa yürürlüğe girdi ANKARA (a.a.) Yasadışı örgut uyesi tlyas Has hakkındaki idam cezasının yerine getirilmesine ilişkin kanun, Resmi Gazete"nin dunku mukerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlyas Has, THKP/C DevYol orgütü mensubu olarak bir bekçiyi oldurduğu için Izmir Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numarah Askerı Mahkemesi'nde yargılanarak olum cezasına çarptırılmıştı. 5 gün için bir başka soluk YALÇIN DOĞAN KARSÜçodalı bir ev. Sağda bir oda, solda yan yana iki oda. Sağdakı odanın ılkmde doğuya özgu bir ocak oturtulmuş. ıkmcisınde ıse bıryukluk, yıkanmak ıçın, iki metrekare kadar buyukluğunde. Üç oda, on cepheye bakıyor. Üçu de ön tarafta. Odalarm tam arkası ise, boydan boya ahır, Evde oturanlara ait hayvanlar, odalardan bir duvarla ayrılan ahırda barınıyor. Tuvaletın kapısı ahıra açılıyor, odalara değıl. Halkın alışkanhğı boyle çunku. A ma pencereler eskisi gibi tavanda, ya da damda değil, normal yerlerinde. Depremden sonra yeni yapılan evlerin gorünümü işte böyle. Halkın alışkanlıkları doğrultusunda yapılan bu evler, çok kısa sure içinde bıtirilmiş. Depremle yerle bir olan köylerin hemen biraz ilerısinde "yeni köyler" kurulmuş, ancak arada bir sorun çıkmış. Köylıilerin eskiden var olan birbırlen ile anlaşmazlıkları evlerin bitimmde tazelenmiş. Kura sonucu belirlenen evfArkası Sa. 8, Su. 4'de) Aydın Gürkan UzlaşUrma Komitesi'nden 700 milyon dolar çıktı ABD Senatosu Genel Kurulu'nun benimsediği 715 milyon tutanndaki rakam ile ABD Temsilciler Meclisi'nin benimsediği 540 milyon tutanndaki iki çelişkili yardım miktarını tek rakam halinde birleştirmeyi amaçlayan ABD Turkiye'ye aynca 175 mil Uzlaştırma Komitesi "CoferenUFUK GÜLDEMİR yon dolar tutannda da ekono ce Comittee" önceki gece yerel mik yardım verecek. Böylece saatle 18.00'detoplandı. TurkiWASHINGTON ABD'nin Turkiye'ye verilecek yardım 700 ye'ye yapılacak yardım bölumü 1985 mali yıhnda Turkiye'ye yamilyon dolar askeri, 175 milyon ise komitenin dün sabahki birlepacağı askeri ekonomik yardım, dolar da ekonomik olmak üze şiminde gundeme geldi. 20 TemBaşkan Ronald Reagan.'ın re toplam 875 milyon dolar ola silciler Meclisi üyesi ile 26 sena"Tiirkiye'nin Kıbrıs'taki cak. Uzlaştırma Komitesi böy törden oluşan Uzlaştırma Komitutumu" k o n u s u n d a A B D lece Temsilciler Meclisi'nin ön tesi'nin dün sabah Senato'nun Kongresi'ne vereceği guvence gördüğü 540 milyon dolan 160 207 numarah odasındaki toplankoşuluna bağlı olarak kesinleşmilyon dolar arttınrken, senato tısınm sonucu salona alınmayan ti. Buna göre Başkan Reagan bu nun öngörduğü 715 milyon do çok sayıda gazeteci, lobici, Pengüvenceyi verirse (vermesi kesin) lan da 15 milyon dolar indirmiş tagon temsilcileri ile diplomat taTürkiye 485 milyon dolan dış asoldu. Bu arada Yunanistan'a ya rafından saatlerce beklendi. keri satışlar kredisi, 215 milyon pılan yardım ise 500 milyon dodolan da hibe olmak üzere 700 Zaman zaman tartışmalı geçlar olarak aynen benimsendi. milyon dolar yardım alacak. tiği bildirilen toplantıda Turkiye'ye verilecek askeri yardım miktan 700 milyon dolar olarak saptanırken bunun 500 milyon dolannın dış askeri satışlar kredisi, 200 milyon dolarının da hibe şeklinde verilmesi kararlaştıMuhalefetteki Sosyal Demokrat Parti ile rıldı. Yeşiller'in 130 milyon marklık yardımın Bu kararın alınmasından sonra Temsilciler Meclisi Genel Kukesilmesini isteyen önergeleri reddedildi. rulu'ndaki bir oylama nedeniyfet partisi SPD adına konuşan BONN, (a.a.) Federal Alle 10 dakıka ara verilince bundan Voigh, bu tutumlarına gerekçe man Parlamentosu, Turkiye'ye yararlanan Reagan yönetiminı olarak, "Türkiye'de genel ve 130 milyon marklık askeri yartemsil eden Pentagon temsilcileri mahalli seçimlerin yapılmış ol ile Dışişleri Bakanlığı mensupladımın surdürülmesini kararlaşmasına ragmen, insan haklanna tırdı. Sol kanadın, yardımın ken, Türkiye lehinde lobi faaliyeilişkin sorunlann devam ettiği" silmesini isteyen önergeleri de tine başladılar. Verilen aradan iddiasını gösterdi. Yeşiller adına reddedildi. sonra çıkan kararda loti faaliyekonuşan Reentz adlı milletveki tinin sağladığı olumlu gelişme Federal Parlamento, daha önli de, Turkiye'ye sağlanan askece Dışişleri Komisyonu'nca da göruldu. Ikinci karar 15 milyon ri yardımın "amacı dışında kabul edilen Turkiye'ye askeri doların krediden ahnarak hibe kollanıldığı" yolunda bir iddia yardımın surdürulmesi konusunyardımına eklenmesini öngörüortaya attı. daki tasanyı dun göruştü. yordu. Böylece yardım miktarı Hükümet adına eleştirileri ceMuhalefetteki Sosyal Demokyine 700 milyon dolar olarak vaplandıran koalisyon ortağı Hırat Parti " S P D " ile "Yeşiller" kaldı, ama asken satışlar krediristiyan Demokrat "CDU'Mu yardımın kesilmesi yolunda si 485 milyon hibe yardımı 215 önergeler verdiler. Ana muhale (Arkası Sa. 8, Sü.ö'da) milyon dolar oldu. Uzlaştırma Komitesi, yardım AVRUPA PARLAMENTOSU İLE ILIŞKİDE KARAR mıktannı kesinleştirirken, Havai HAFTASI senatoru İnouye'nın geçenlerde Senato Ödeneİcler Komitesi'nde ABD YÖNETİMİ PAPANDREU'YA SERT ÇIKTI kabul edilen "koşullann" da kaELEKDAĞ: BİR TEHLİKE HALİNDE rara eklenmesini kabul etti. Soz ABD'YE GÜVENEBİLECEK MtYİZ? konusu koşul, "Tiirkiye'nin ABD yardımı için Reagan güvence verecek ANAR, 350 müyonluk Hazine yurdunını fcdze yutırdı Genel Sayman Akyürek/'Yüzde 51 faizli devlet bonosundan elde edeceğimiz 70 milyon gelirle yıl sonuna kadar idare ederiz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) ANAP Genel Sayman ı Bedrettin Doğancan Akjürek, bu yıl ANAP'a verilen 350 milyon liralık Hazine yardımımn yuzde 51 faizli devlet bonosuna yatınldığını bildirerek, "Bu paranın 70 milyon lira tutan faizi ile bu senenin sonuna kadar idare edecegiz. 1985 Hazine yardımı ile bu yıl aldığımız 350 milyon lirayı birleştirip, güzel bir genel merkez binası almak isüyoruz" dedi. Akyürek, ANAP'a 6 Kasım seçimlerinden once daha çok bağış yapıldığım belirterek, seçımlerden sonra bağışlann azaldığını soyledi. İşadamlanndan partiye bağış yapanlann olduğunu açıklayan Akyurek, Sabancı ve Koç Grubu'na bağlı şirketlerden bu yıl içerisinde birer milyon lira bağış toplandığını bildirdi. Akyürek, il ve ilçe kongrelerı için 50 milyon lira ayrıldığıru belirterek, bu paranın il ve ilçelere dağılımım şöyle açıkladı: "Delege secimi yapmayacak, doğnıdan doğruya kongresini yapacak ilçeye 50 bin lira, illere de 200 bin lira kongre yardımı yapacağız. Bunu hemen şimdi göndermiyomz. Kongreye hazınz diye genel merkeze bildirecekler, biz de kongre tarihi verecegiz. Ertesi gün parayı göndereceğiz. Bu para salon tutma, kırtasiye, tutanak, oy pusulası ve ulaştırma masraflan için harcanacak." Akyurek, ANAP'ın 1983 yılı bütçesini 700 milyon lira ile kapattıklannı, bunun lOOmılyonunun 1984 yıhna borç olarak devredildiğini belirterek, onümuzİatfinhiıPfln nhenm tmfiüiHerhangibiraksamüstü. Günlükmesaibitdeki >ıl için 850 milyon liralık Msumouıuii aKşam ırujıgı harcama hesapladıklarını anlatmifinsanJarevıerinedönüyonSirkecinh. tımında vapurlar. tnsanlar vapurlann içinde salkım saçak. Çok değil, 20 yıl önce, vapurda hertı. kes birbirini tanırmış. Bugun tnsanlar birbirlerini itiyorlar vapura binerken, yer kapmak için. Akyurek, partiye yapılan baInerken de bir kargaşa. Herkes bir an önce iskeleye çıkıp, durağa koşma çabasında. Durağa ğışlar konusunda şu bilgiyi vererken gelen, sıraya erken girecek. Sonra, ağır ağır üerleyen trafiğin içinde bulacak kendini. Işdi: ten çıkışının beiki bir, belki ikinci saatinde evine varacak, yorgun ve asık bir yüzle. Sonra yüzü"Siyasi Partiler Yasası'na göne bir tebessüm gelecek ve eşine, "Emekli olunca bir köye yerleşetim" diyecek... re, en yüksek bağış 1 milyon li(Fotoğraf: ENDER ERKEK) radır. Ben kendim 1985'te ve bu yıl birer milyon lira bağışta bulundum: Buna benzer kuruluşlar ve özel şahıslardan da bağış topladık. Kimseye bize bağış yapın demiyoruz. Bağışlann büyük bir kısmı düzenlenen balo ve gecelerden geliyor. tşadamlarımızdan da bağış yapanlar oldu. Sabancı >e Koç Grubu'ndan da bagış yaptılar. Mesela, Marsa şirketi 1 milyon lira 1984 yılı bağışı olarak yaptı. Topladığımız bağışlann yuzde 80'i 6 Kasım seçimlerinden oncedir. Yani iktidara geldiklen sonra, fazla para toplamadık." • Uzlaştırma Komitesi'nin kabul ettiği miktar, Temsilciler Meclisi'nden 100 milyon dolar fazla, Senatonunkinden ise 15 milyon dolar az. Yunanistan'a verilen yardım ise 500 milyon dolar olarak benimsendi. F.Almanya'da yardıma devam kararı alındı IstanbuTda soyıılan bankadan 2 milyon alındı Haberiefl 3. Sayfada (Arkası Sa. 8, Sü. 6'da) İstanbul Haber Servisi Akbank'ın Manifaturacılar şubesi dun silahlı üç kişi tarafından soyuldu. Banka güvenlik görevlisi Selahattin Çalış'ı (23) yaralayan soyguncular, bankadan aldıklan 2 milyon lira ile kaçtılar. Olay dun saat 14.30 sıralannda meydana geldi. Bankaya muşteri gibi giren silahlı kişiler, görevlileri etkisiz hale getirdiler. Bu arada kasada bulunan parayı alan soyguncular, bankadan aynlırlarken, bankamn güvenlik görevlisi alarm ziline uzandı. Selahattin Çalış'ı ateş ederek yaralayan soyguncular, olay yerinden geçmekte olan 34 DL 483 (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) Silahlı üç soyguncu Akbank'ın Manifaturacılar şubesinin güvenlik görevlisini ağır yaralayarak kaçtılar. Türklş enflusyonun altında ücret artışı kabul etmiyor Kamu Sözleşmeleri ÇözUm Kurulu Türklş'in hükumete toplumsal anlaşma önermesini istedi. ANKARA (Cumhuriyet Bıirosu) Türkİş Kamu Sözleşmeleri Çozum Kurulu, kılitlenme aşamasına gelen kamudakı toplu sozleşmeler ile ilgili sorunlann çözumu için hükumete toplumsal anlaşma onerisinde bulunulmasını istedi. Kamu toplu sözleşmelerinde enflasyonun altında kalmayacak bir ücret politikası ile 3 bin liralık avansların kaybedilmemesi ilkelerinin de benimsenmesi istendi. Toplumsal anlaşma önerisi, pazartesi günü Türktş Yönetim Kurulu'nda göruşuldükten sonra kesinleşecek. Turkİş Genel Eğitim Sekreteri Kaya Özdemir'in başkanhğında toplanan TurkIş Kamu Sözleşmeleri Çözüm Kurulu, üç gündür çalışmalannı sürdüren alt komisyon raporunu aynen kabul etti. Kurul uyeleri, 600 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu (Arkası Sa. 8, Su. 6'da) • P. Vandenberg, Bizans'ı konu alan kitabı için ülkemizdeydi 6. Sayfada • Ağca ve Bayraklı'yı yurt dışına kaçıran 7 kişi tutuklandı 7. Sayfada • Yazar, tabandan gelen sesi yansıtırken doıu kaçınyor 9. Sayfada • Aerobik çılgınlığı sürüyor 12. Sayfada UĞUR MUMCU GOZLEM Giimrük yolsuzluğu Müsteşar Yardımcısı tahliye oldu, Başmüdür tutuklandı ANKARA, (UBA) 'Kapıkule Operasyonu" olarak adlandırılan gumruk kaçakçılığı ile ılgıli olarak gözaltına alınan Kapıkule Gumruk Müdurü Nihal Altınöz, Askeri Mahkeme Sorgu Yargıçlığı'nca tutuklanırken, Maliye \e Gumrük Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doğan Akin serbest bırakıldı. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca tutuklanmaları talep edilen ve bu istemle Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı (4) Numarah Askeri Mahkemesi Sorgu Yargıçlığf na gonderilen 29 kişinin ifadelerinin alınmasından sonra 4'ü serbest bırakıldı, 25'ı ıse tutuklanarak Askeri Cezaevi'ne gönderildi. Kaçakçılık Mahkemesi olarak (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) Tarih Bilinci... Bugünlerde, sık sık yakın tarihimizden örnekler vererek ayrımcı güçlerin ardında hep büyük devletlerın olduğunu vurgulamaya çahşıyoruz. Tarihten örnek vermemizin nedeni şu: Yükseköğretım kurumlarında bile tarih yarım yamalak okutulur. Ulusal kurtuluş tarihimizi derinlemesine ele (Arkası Sa. 11, Su. 5'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog