Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Dış ticaret işlemterinde bilgi ve ilgi ESBANK Ol.vılı kutladık 61. Yıl; Sayı: 21614 Cumhurbaşkanı Kenan Eyren, Anıtkabir Özel Defteri'neşunlarıyazdı: Bizlere yol gösteren iîkelerinden güç alarak, geleceğe daima umut ve güvenle bakıyoruz. Anıtkabir'deki törenin başlamasından önce Başbakan özal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Üruğ'la sohbet ederek doğudaki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Amtkabir'deki törene katılan parlamento dışındaki partilerin genel başkanları înönü, Avcı ve Tekdal, Meclisteki törene de katıldılar. ANKARA (Cumhuriyet Bnrosu) Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. kuruluş yıldönümü tüm yurtta, dış temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nde dün törenlerle kutlandı. Ankara'da ilk tören saat 9.00'da Anıtkabir'de yapıldı. Anıtkabir'deki törene katılmak üzere ilk gelenlerin arasında bazı bakanlar, HP Genel Başkanı Necdet Calp, MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp, SODEP Genel Başkanı Erda) İnönü, DYP Genel Başkanı Yıldınm Avcı, RP Genel Başkanı Ahmet Tekdal da bulunuyordu. SODEP, DYP ve RP Genel Başkanları kendilerine ayrılan yerde birbirleriyle konuşurken, Turgut Sunalp'ın, askeri erkân bölümünde bulunan ban yüksek rütbeli subay arkadaşlan ile sohbet ettiği gözlendi. Başbakan Turgut Özal, saat 8.45'e doğru " tedbirli ve kararlı" Cumhu Kurucusu: Yunus Nadi MERKEZ DERSANELERİ Üniversıte Hazırlık, Fen ve Askeri Liselcr. Anadolu Liseleri Kayıllan Devam Edıyor. Ist.: 527 40 92 Edırne: 3159 Çanakkale: 2359 50 TL. 30 Ekim 1984 Saü Başbakanbk konutunda Ankan görüşüldü Açıklamalar sürüyor MarteUa doğruladı: Oral Çetik de Papcfya ateş etti Italyan sorgu yargıcı Martella, Papa'ya son kurşunun Oral Çelik tarafından atıldığmın balistik muayeneyle de kamtlandığını söyledi. ROMA, (a.a.) Terörist Mehmet Ali Agca, Papa 2. Jean Paul'e suikast girişimi sırasında birisinin kendisini ittigini söyledi ve "Eğer beni itmeselerdi ateşe devam eder, Papa'yı öldürürdünı ve bugiin de bu hücrede olmazdım" dedi. Olayın soruşturmasını sürdüren sorgu yargıcı tlario MarteUa, İtalya'da yayınlanan "La Stampa" gazetesine verdiği demeçte, Ağca'nın son ifadesinin doğru olduğunu, ateş açtığı sırada kendisini hızla iten kişinin, teröristin olay yerinden kaçmasına da fırsat vermeyerek, yakalanmasını sağladığını belirtti. Papa'nın, Ağca'nın attığı iki kurşunla midesinden ve kolundan, Oral Çelik'in attığı kurşunla da parmağından vurularak yığıldığını belirten Martella, "Papa çok kolay bir hedef haline gelmişti. Eger Agca'yı itmeselerdi Papa ölürdü" dedi. Oral Çelik'in suikast girişimi sırasında Ağca'dan 30 metTe uzakta olduğunu ve Papa'ya aynı anda ateş açüklannı söyleyen Martella, "Agca, Çelik'in ateş açıp açmadığını görmediğini, ancak açnuş olabileceğini söyledi" dedi. Balistik testlerin de son kurşunun Çelik tarafından atıldığını ispatladığını kaydeden Italyan Oral Çetik. sorgu yargıcı şunlan söyledi: "20 görgii tanığı, iiçiincü kurşunun bir başka silahtan atıldığını duydu. Ayrıca Amerikalı bir turist tarafından çekilen bir fotoğraf da, saldından sonra Çelik'i meydandan kaçarken gösteriyor. Fotografta ayrıca, Çelik'in ceketinin altında bir tabanca bulunduğu da görülüyor" dedi. Bulgaristan elçiliği görevlilerinden Todor Ayvazov'un ve Zehelyo Kolev Vassilev'in, suikastten sonra Ağca ve Çelik'i diplomatik dokunulmazlığı olan bir kamyon ile ltalya dışına kaçırmak için söz verdiklerini söyleyen Martella, "Üçüncü Bulgar, Sergei İvanov Antonov da, meydanın hemen dışında iki teröristi kaçırmak için otomobil içinde bekliyordu" dedi. Martella, saldından sonra atılması planlanan panik bombasının patlamamasını Ağca'nın da hayretle karşıladığını sözlerine ekledi. geldi ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri Nurettin Ersin, Tahsin Şahinkaya, Nejat Tıimer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ürnğ, HP Genel Başkanı Necdet Calp ile Bakanlar Kurulu üyelerinin ellerini teker teker sıktı. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in tören yerine gelmesi beklenirken, Başbakan Turgut Özal ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Üruğ, aralannda sohbet ettiler. Sohbet sırasında özal, Üruğ'dan Doğu'daki gelişmeler konusunda da bilgi aldı. Saat 8.55'te Cumhurbaşkanı Kenan Evren gelerek yerini aldı. Anıtkabir'i ziyaret edecek olan kortej, saat 9.00'da aslanlı yoldan önde Cumhurbaşkanı Kenan Evren, arkasında TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri Ersin, Şahinkaya, Tümer, Başbakan Özal, ana muhalefet partisi ve HP Genel Başkanı Calp, yüksek yargı organlan mensupları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları ve mülki ve askeri erkân olmak üzere yürümeye başladı. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Atatürk'ün kabrine çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve lstiklâl Marşı dinlendi Misakı kulesinde Anıtkabir özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Kenan Evren, deftere şunları yazdı: "Ulu Önder Atatürk, 4 GÜN SONRA ÖPÜŞTL'LER Perşembe günü biri ötekinin istifasmı istiyor, o da direniyordu. Her zaman inandığın ve gü Cuma sabahı birincinin önerisiyie ikincisi, Cumhurbaşkanı tarafından azledildi. Azledilen Bakan Anvendiğin Yüce Türk Milleti ile kan, dün tzmir Milletvekili olarak Başbakan Özal'la öpüştü. (Fotoğraf: RIZA EZER) elele ve gönül birliği içinde, her çeşit saldın, tuzak ve ihanetleri birer birer asarak gerçekleştirdiğin Cumhuriyetimizin 61. vıldönümıinde. huzurunda bulunmatören salonunda gruplar halinde toplanılmış, Azledilen Bakan Ankan'ın etrafmda çok nın engin mutlulugunu >aşıyokonuşuluyor. sayıda milletvekili... Ankan da etrafa sürekli ruz. Salonun en hareketli köşesi, geçen hafta gü'lümsuyor. Sonra birden özal'a doğru Bu en büyük eserini, şartlar ne Başbakan Turgut Özal'ın önerisi üzerine yöneliyor... Elini sıkıyor ve... öpüyor. olursa olsun, dün>a var oldukCumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından İnönü, Ava, Tekdal, özal'la "rejim" ça yaşatmanın inancı ve karargörevinden azledilen ve dün sabah Ankara'ya konusunu konuşuyorlar. Meclis dışı muhalefet lılıgı Ue, her zoıiuğu aşmada, gelen Maliye ve Gümrük eski Bakanı Vural liderleri, Özal'ın "çok zayıfladığı" kanısında. çagdaş uygarlıga ulaşmada bizAnkan'ın bulunduğu yer... ANAP'lı, HP'li, lere yol gösteren iîkelerinden güç MDP'li milletvekilleri teker teker Ankan'ı BETÜL U N C U L A R alarak geleceğe daima umut ve güvenle bakıyor, önünde milletANKARA TBMM Tören salonu... Saat (Arkası Sa.8, Sü.4'de) çe saygıyla yine egiliyoruz." 10.03... TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı ARIKAN, GÖREVİ YENİ BAKANA Anıtkabir'deki törenden sonKonseyi üyeleri, Başbakan, Genelkurmay ra Cumhurbaşkanı Kenan EvBaşkanı, bakanlar, milletvekilleri, Meclis DEVRETTİ ren, saat 10.00'da TBMM Tören içindeki ve dışındaki siyasi partilerin genel AYTEK, SORUŞTURMA Salonu'nda tebrikleri kabul etbaşkanları, askeri ve mülki erkân ile AÇILMASINIÎSTEDİ Haberieıi 7.Sayfada ti. Cumhurbaşkanı 'nın kabulünkordiplomatiğin oluşturduğu kalabalık büyük den önce, törene katılacak olan mülki ve askeri erkân, tören salonunda toplanmaya başladılar. Kabulden önce en çok ayak üstü söyleşide bulunan kişi Yüksek öğretim Kurulu Başkanı thsan I KİT ürünlerine yeni 3« Yönetim, enfîasyonla 2 Zam beklentisi içindeki Doğramacı oldu. Doğramacı önmücadelede psikolojik zamlar için hazırlık vatandaş, kıt kaynakları ce, Maliye ve Gümrük eski Baetkenleri hesaba katmıyor. yapıldığı öne sürülüyor. tüketime yönelüyor. kanı Vural Ankan'ın kardeşi ANAP Edirne Milletvekili TürFıyatlanna yılın dokuzuncu zamvatandaşta, "Bir daha zam olOSMAN ULAGAY kân Ankan ile konuştuktan sonmı yapılırken, halen uygulanmadan alayım" psikolojisini yara Bağımsız Milletvekili Ümit Son günlerde peş peşe alınan makta olan mevduat faizlerinin ratırken, mevcut kıt kaynaklann Haluk Bayülken'in elini sıkarak kararlar ve gündeme gelen uygu1 kasımdan sonra da geçerli ola tasarrufa değil tüketime yönelmekendisiyle söyleşti. Daha sonra lamalar, hükümetin, "enflasyon cağı açıklandı. Söz konusu faiz sine de neden oluyor. öte yanMilli Eğitim Gençlik ve Spor Ba la mücadele" yöntemini değiştir oranlarımn hangi tarihe kadar dan, parasım üç ay ihbarlı hesakanı Vehbi Dinçerler ile uzun meye hiç de niyetli olmadığını geçerli kalacağı belirtilmezken, ba yatırarak yilda bileşik faiz heuzun konuşan Doğramacı, bir gösteriyor. IMF'nin önerileri bütçe açığını azaltmak için, KİT sabıyla net yüzde 57 dolayında ara HP Genel Başkanı Calp'la doğrultusundaki bu yöntemle ürünlerinde yeni zamlar için hafaiz geliri sağlayabilen para sada öpüştü. enflasyon cephesinde umulan zırlık yapıldığı ileri sürülüyor. hibi vatandaş ise mevcut faiz Tören salonunun en popüler zaferin nasıl ve ne zaman kaza Bu ortamda piyasadaki ve halkoranlarımn sürmesini, enflasyokişilerinin arasında Maliye ve nılacağını ise başta, "çok pa taki enflasyon beklentisinin kınun süreceğinin işareti sayıyor ve Gümrük eski BakanıVural Arıra harcayan ortadirek" olmak rılması olanaksız görünüyor. buna göre davranıyor. Enflaskan bulunuyordu. Ankan, tören üzere herkes merak ediyor. Akaryakıt fîyatlanndan pek çok yon beklentisi bu şekilde sürerGeçtiğimiz günlerde akaryakıt mal ve hizmete yansıyan zamlar ken, enflasyonun belinin kınl(Arkası Sa.8, Sü.3'te) Özal 'dert dinleme' toplantdarı yupaeak ANAP Grubu'ndaki havayı yumuşatmak için yapılması kararlaştınlan toplantılara, 30 ya da 40'ar kişilik gruplar katılacak. Ankan olayınm ele alındığı ANAP Gnıp Yönetim Kurulu ile Başkanlık Divanı ortak toplantısmda karar alınamadı. Ortak toplantıdan üç görüş: 1) Konu kapanmıştır, 2) Üzerine gidilmeUdir, 3) Zamana bırakılmalıdır. ANKARA (ANKA) ANAP Grup Yönetim Kurulu ile Başkanlık Divanı, Başbakan ve Genel Başkan Turgut Özal'ın başkanlığında Başbakanlık konutunda ortaklaşa bir toplantı yaptı ANKA muhabirinin edindiği bilgiye göre, toplantıda Arıkan olayı gündeme geldi ve Başbakan Özal, son günlerde hükümet içinde meydana gelen olaylann bir değerlendirmesini yaptı. Ankan'ın neden azledildiğini ve Tanrıyar'a neden istifa ettirildiğini anlattı. özal'dan sonra bazı üyeler de görüşlerini açıkladılar. Toplantı, Hipodrom'daki resmi geçit dolayısıyla Ankan olayı konusunda bir karar alınmadan dağıldı. Hafta içinde bu toplantmm süreceği öğrenildi. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıdan sonra ANAP Genel Sekreteri Mustafa Taşar, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeciler ve diğer ilgililer gazetecilerin sorulannı yanıtlamaktan kaçınarak toplantıda Başbakan Özal'ın "bayramını kutladıklanm" söylediler. Edinilen bilgiye göre Ankan olayı konusunda üç görüş savunuldu. Bazı üyeler, "Konu kapanmıştır" görüşünü savunurken, bazı üyeler de, "Konunun üzerine gidilmelidir" görüşünü ileri sürduler. Bu arada bazı üyelerin de konuyu zamana bırakılmasını istedikleri belirtiliyor. Bu görüş sahipleri, "konunun yakın bir gelecekte yeniden gUncelleşeceği" görüşünü taşıyorlar. Öte yandan bugün yapılacağı açıklanan ANAP Gnıbu'nun toplantı zamanı da hükümetleGrup yöneticileri arasmda tartışma konusu oldu. Devlet Bakanı Mesut Ydmaz, F16 uçak fabrikasının bugün yapılacak temel atma töreni dolayısıyla Grup toplantısının yanna ertelenmesini istedi. Edinilen bilgiye göre, bazı üyeler ise bu ertelemenin "dedikodulara" neden olacağını savunarak, grubun bugün saat 13.00'da yapılması gerektiğini söylediler. Ozal'ın da toplantmın 13.30'da yapılmasım iste(Arkası Sa.8, Sü.S'de) Arıkan, OzaVı nasıl öptü? ANAP Ü Başkanı: Keçeciler'in desteğî söz konusu değil tstanbul Haber Servisi ANAP Istanbul il örgütünde delege seçimleriyle başlayan çekişme sürerken, tl Başkanı Eymen Topbaş, "Örgfitteki her şey demokratiktir. Mehmet KeçecOer'in desteği söz konusu değildir" dedi. Beyoğlu ilçe örgütünün delege seçiminin son anda iptal edilmesiyle ortaya çıkan huzursuzluk, önceki akşam Edirne'den lstanbul'a gelen Genel Başkan Yardımcısı Keçeciler'e duyuruldu. Eymen Topbaş'ı desteklediği öne sürülen Keçeciler, Beyoğlu (Arkası Sa.8, Sü.l'de) Yüksek faizle sürekli zam elele 4 Yüksek faizin maliyetleri yükseltici etkisi hafife alınıyor. ması da zorlaşıyor. Ne var ki gerek IMF gerekse IMF'nin sözünden çıkmamaya özen gösteren özal yönetimi, enfîasyonla mücadelede bu psikolojik etkenleri hesaba katmamakta direniyor ve gelir dağüımındaki bozulmayı da dikkate almayarak, yüksek faizi "antîenflasyonist bir önlem" olarak görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ekonomik Kurul'un faizlerin birkaç puan düşürülmesi yolunda yaptığı hazırhk çalışmasımn (ileri sürüldüğüne göre) bizzat Başbakan Özal'ın müdahalesiyle rafa kaldınlması, hükümetin zirvesinde bu görüşün egemen olmaya devam ettiğini gösteriyor. özal'a çok yakın bir yetkili ise faizleri aşağı çekmenin işsizlik sorununu ağırlaştıracağını belirterek, yüksek faizi bir (Arkası Sa.8, Sü. 6'da) 5 Sürekli artan maliyetler, talebi düşük mal üretenleri de zamma zorluyor. SENDtKACILAR İŞÇl ÇIKARMA KONUSUNDA KA YGILI Haberi 6. Sayfada RAHIP CENAYETINE BUYUK TEPKI Polonya'da chıalı gösteri Rahip Popieluszko'yu kaçırıp öldüren üç güvenlik görevlisi, cesedi Vistül ırmağına attıklarım itiraf etti. Varşova'da 50 bin kişi öldürülen rahip için topluca dua etti. Duanın protesto gösterisine dönüştüğü bildiriliyor. VARŞOVA (Ajanslar) Polonya'da Dayanışma yanlısı rahip Jerzy Popieluszko'yu kaçırarak öldüren üç güvenlik görevlisi, cesedi Vistül ırmağına attıklarım itiraf etti. ANKA'nın haberine göre Polonya güvenlik kuvvetleri, Popieluszko'nun cesedini arama çahşmalannın arahksız sürdüğünü, ancak henüz sonuç alınamadığını bildiriyor. Rahip Popieluszko'yu anmak için önceki akşam Varşova'nın Saint Stanislas Kilisesi'nde düzenlenen dini ayin, 50 bin kişinin katıldığı bir protesto gösterisine dönuştü. Yasadışı Dayanışma Sendikası'nm en ateşü savunucularından bin olan rahip Jerzy Popieluszko, 10 gün önce biri polis giysisi içinde olan üç kişi tarafından kaçırılmıştı. îçişleri Bakanı General Czeslaw Kiszcak cumartesi akşamı televizyonda yaptığı konuşmada, îçişleri Bakanlığı'ndan üç yetkilinin olayla ilgili olarak tutuklandığını ve bunlardan birinin rahibi öldürdüğünü itiraf ettiğini belirtmişti. Hükümete yakın kaynaklara göre rahibi öldürdüğünü söyleyen, Yüzbaşı Grzegorz Pk>trowski, hükümetin muhalefetle yeterince güçlü bi(Arkası Sa.8, Sü.7'de) PAPANDREU: ABD POLONYA 'YI DEĞÎL Cumhuriyet Biigisayar kitabından vaaz MM. itap, bilgisayar diliyle soruyor: Bir zehirli sineğin eli ile bizlere şifalı tatlı balı yediren kimdir? Her baharda meyveli bitkileri cennet hurileri gibi giydirip 'Hadi alınız, yeyiniz' diyen kimdir? Kimin lütufları ile böyle nazeninane besleniyorum? %Mazi Üniversitesi'nde bilgisayar dersi kitabı olarak okutulan kitabın "müellifi" Salih Parlakyiğit "mukaddeme"de (girişte) uyanyor: Bilgisayara elektronık bevin demeyin. Beyin hakiki kainatın eseridir. Öğüt de veriyor: Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Pirenin midesmı tanzim edert manzumei şemsiyei de tanzim etmiştir. naksız. Bize yardım edin lütfen.." Kitabın adı: "Bilgisayar Programlama Dili Fortran IV Basım Yriı 1984", Bilgisayar denen şey henüz, "zümrudü anka kuşu"ndan pek farklı olmadığından programlama dilini anlamak da elbet kolay olmayacaktı. Bu nedenle yardım isteyen" öğrencilerin biraz abarttıklanm düşündük. Ama kitabın kapağım İcaldırıp okumaya başlayınca zorluğun nedeninin "bilgisayann dilinden" değil, muellifin "lisanından" kaynaklandığı ortaya çıktı: (Arkası Sa.8, Sü.3'te) 7GÜN7EK AHMET TAN ANKARA Gazi Üniversitesi'nden olduklannı söyleyen bir gnıp öğrenci Cumhuriyet Burosu'na geldi. Içlerinden gözlüklü ve uzun boylu bir genç elindeki bir kitabı masaya bıraktı: "Bu, bir ders kitabıdır. Üniversite'nin Temel Eğitim Fakültesi'nde okutuluyor. Bilgisayar programlama derslerinde temel ders kitabı. Ama anlamak ola TÜRKtYE'Yİ TECRtT ETStN Haberi 7. Sayfada • ABD gazeteleri 'tercih' açıkladı. 3. Sayfada • Köprü senetlerinin faizi için Ankara'da pazarlık. • Türkiye 'de yatınmcılar istihdamı düşünmüyor. 9. Sayfada • Izgara et, sağlığa zararlı. • 43 İslam ülkesi Devlet Başkanı Istanbul'a geliyor. 12. Sayfada DAYAMŞMA LİDERİ WALESA YAZDI Mücadele barışçı olmah Dış Haberler Servisi Polonya 'da yasadışı Dayanışma Sendikası Başkanı Lech Walesa demokrasi ve özgürlük konusunda Danimarka gazetesi "Politiken"e bir yazı yazdı. International Herald Tribune gazetesi tarafından da yayınlanan bu yazuıın geniş bir özetini sunuyoruz: Günümüzde özgürlük 100 yıl önceki gibi değildir. Değişik ülkelerde ve değişik zamanlardaki özgürlükten söz ederken, (Arkası Sa.8, Sü.4'de) KİTAP « 4 ekleri 2 kasım cuma gününden itibaren 7 gün 7 ek Cumhuriyet'le birlikte Başbakanlık yanlış dolıı genelgeyle yazı dili öğretiyor ANKARA, (Cumburiyet Burosu) Başbakanlığın, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'e gonderdiği, "Yazışma dilinde aşırılıklardan kaçınılması ve kurallara uyulması" konusundaki uç pragraflık genelgede 7 maddi hata yapıldı.Genelgede,"pren(Arkası Sa.8, Sü.ö'da) UGUR MUMCU GOZLEM Yakından Bakınca... Yeşilköy gümrüğünde neler oldu, biliyor muyuz? Pek kimsenin bildiği yok.. Konu, ister istemez, siyasal çekişmelere kayıyor. Kayınca da birçok olay gürültüye gidiyor. Bu yüzden olaylann gelişimini beklemekte yarar var. Hem de saytsız yarar var! Olaylann gelişimini beklerken gelin sizlere çok yakın bir geçmışte yaşanan bir gümrük ve kaçakçılık olayını anlatalım: (Arkası Sa.8, Su.lde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog