Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli 8 ESBANK "tedfcirli ve kararlı" Cu m h u r iyet 61. Yıl; Sayı: 21610 Kunıcusu: Yunus Nadi 50 TL. 26 Ekim 1984 Cuma MERKEZ DERSANELERÎ Unıversite Hazırlık. Fen ve Askerı Lıselcr, Anadolu Luelerı Kayıcları Devam Edıyor /sl : 527 40 92 Edırne: 3159 Çanokkale 2359 Özal 2 bakam fecla etti Evren'in onayını aldığını söyleyen ÖzaVın Arıkan'ın görevine son verilmesini bugün Evren'e önermesi bekleniyor. ANAYASA'NIN 109. MADDESİ Içişleri Bakanı Tannyur istifa ettL, Maliye Bakanı Ankan direniyor Arıkan'ın istifa etmekten kaçındığını öğrenen Özal, "Zannetmiyorum" dedi ve şöyle devam etti: "Neyse, olur böyle şeyler." Vural Ankan ise, Başbakan'ın açıklamasından sonra, kaldığı otelde gazetecilere şunlan söyledi: "Ali Tannyar ağabeyin istifa ettirilmesi bir aşamadır. Bugün (dun) saat 19.15'te Başbakan bekliyor dediler. Ben de konuta gittim. Başbakan'la goriıştuk. Karanmı kendisine soyledim. İki >ol vardı: Ya istifa edecektim, ya da onlar Anayasa'yı işleteceklerdi. Ben ikincisini tercih ettim." İçişlerı Bakanı Ali Tannyar da dun gece, "Maliye Bakanı Arıkan'ın yıiruttüğumüz biiyuk operasyonun sonucunu hukiimetle paylaşmaraası sebebiyle istifa etmesi gerektigini diişiindüm. Ama Sayın Bakan'ın göreve devam etme arzusu içinde olduğunu anladım. Bu şartlar al Tannyar, "Arıkan'la aynı kabinede görev yapamazdık. Ben çekildim" dedi. Arıkan'ın istifa edeceğini sanmadığını söyledi. bir şey söylemez artık. Zannetmiyorum" dedi. Kapıkule gümrük yolsuzluğunun iki gun once Millet Meclisi'nde görüşülmesi sırasında Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Ankan'ın gündem dışı konuşması hukumetten iki bakanın aynlmasıyla sonuçlandı. Başbakan Özal, Içişleri Bakanı Ali Tannyar ile Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Ankan'ı dün Çankaya konutunda ayrı ayrı kabul etti. Tannyar, özal'ın isteği üzerine istifasını derhal Başbakan'a verdi. Maliye ve Gümrük Bakanı Arıkan ise, "tstifasını bu sabah gotıirecegini" söyledi. Özal dün akşam gazetecilere verdiği yemekte yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkarıı'na konuyu açtığını ve Cumhurbaşka Özal: "Akrabasını kayırıyor demesinler diye Tanrıyar'ın da istifasını istedim." Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekilleri seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanı 'nca atanır. Gereküğinde Başbakan'ın önerisi üzerine, Cumhurbaşkanı 'nca görevlerine son verilir. 'Görevine son veriHr' Geceyarısı demeci: Kavgayı ben kazandım ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Turgut Özal, Çankaya'daki Başbakanlık konutunda dun akşam gazetelerin Genel Yayın Müdürleri ile Ankara temsilcilerine verdiği yemekte, "Hükümetten 2 bakanın istifa ettigini" açıkladı. Özal, İçişlerı Bakanı Ali Tannyar'ın istifasını verdiğini, Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Ankan'ın ise istifasını bu sabah saat O8.3O'da getireceğini bildirdi. Özal, her iki bakanın istifasını "kendisinin istedigini" belirtti ve "Sayın Cumhurbaşkam'nın onaylan alındı mı?" sorusu üzerine de "Evel, bu sabah yaptığım görüşmede karanmı anlattım ve kendilerinin onayını aldım" karşılığını verdi. Maliye ve Gümrük Bakanı tında aynı kabinede birlikte görev yapamayacağım kanaatine vardım. Görevimden çekildim." dedi. Tannyar, Ankan'ın istifa etmeyeceğini ileri surdu. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ise "Kabinede bu iki istifadan başka istifa olacagını zannetmiyorum. Kabine şu şekliyle görevine devam eder" dedi. Başbakanlık konutunda yemek devam ederken saat tam 23.00'te Başbakanlık konutuna gelen telefonlardan Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın, "Ben istifa etmiyorum. İstiyorlarsa Anayasa'daki prosedurii işleUinler" yolunda açıklamada bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Başbakan Özal, yemekte bulunan gazetecilere, "Öyle m'nın iki bakanın istifasına ilişkin onayını aldığını aktardı. Özal'ın akşam saat 21.00 sularında yaptığı bu açıklama, yemekteki gazeteciler tarafından gazete burolarına yansıtıldı. Çankaya konutunda Başbakan Ozal gazete yöneticileriyle çeşitli k onu lar üzerine sohbetini sürdürurken, Arıkan'ın kaldığı Kent Otel'den Başbakanlık Konutu'na ilginç haberler gehneye başladı. Yemeğe saat 23.00 sıralannda ulaşan haberlere gore Arıkan, "tstifam söz konusu defil. tstifamı kim açıklamışsa siz gidin ona sorun" doğrultusunda konuştu. Arıkan'ın bu doğrultudaki sözleri Başbakan'a aktarıldığında, Özal'ın ilk tepkisi, "Televizyon haberlerinde istifa haberi ve rilmedi mi?" oldu. özal bu sorusuna, "Hem radyo, hem televizyonda verildi" yanıtını aldı. Arkasmdan Başbakan'ın "Öyle şey söylemez. Zannetmiyorum" dediği duyuldu. Daha sonra da gazetecilerle Anayasa'nın 109. maddesine göre bir bakanın hükümetten aynlmasının Başbakan'ın isteği ve Cumhurbaşkam'nın onayıyla mümkün olacağı sohbetine girdi. "Şimdi ne olacak?" sorusu karşısında da, Başbakan Özal, şunlan söyledi: "Vural becerikli ve zeki bir arkadaşımdır. Bundan önce de bazı ufak tefek hadiseler oldu. Ben bunları unutmak istedim. Ama önceki gün Meclis'te yaptığı konuşma... Parlamento tarihinde böyle bir şey olmamıştır. Açık (Arkası Sa. 11, Sü. l'de) etmem, azletsinler Ali Tannyar ağabeyin istifa ettirilmesi bir aşamadır. Bugün saat 19.15'te Başbakan'a gittim. İki yol vardır: Ya istifa edecektim, ya onlar Anayasa'yı işietecekti. Ben ikincisini tercih ettim. Bir başbakan bir bakanla çalışmayabilir. Ama bir bakanı bunun için aracı kılmaz. Bu bir gelenek ve görgü meselesidir. İstanbul'c gidiyorum. Görevimin başındayım. ANAP'tan da kopmam. ANAP'ı normal düzeye getirmek lazım. Muayyen kampların, partiyi ele geçirmek isteyen eski güdük grupların arzulan engellenmelidir. ANAP'tan herkes gider, ben gitmem. ler. Azloluncaya kadar gorevime devam edeceğim" şeklinde konuştu. Vural Ankan, dün saat 22.00 sıralarında kalmakta olduğu Kent Otel'e geldi. Çok sinirli olduğu gözlenen Arıkan gazetecilere "bu gece" konuşmak istemediğini söyledi. Gazetecilerin konuşmak ve fotoğraf çekmek istemeleri üzerine Arıkan, "Burası benim evim. Rahatsız etmeyin" diye konuştu. Bu sırada Arıkan'la gazeteciler arasmda şu konuşma geçti: Keçeciler haşmetine rağmen Izmir'e gidemedi. Bu çok Sayın Başbakan istifa edeönemlidir. Söylemek istediğim MSP ve MHP kanadıdır. ceğinizi açıkladı. MHP kanadını bir ölçüde bağışlıyorum. Reaksiyon ARIKAN Eeee, ne olmuş. oluşturmuşlardı. MSP farklıdır. Bu gruplar ANAP'ı tstifanızı yann Başbakan'a verecek misiniz? açmaza götürüyorlar. ARIKAN Benim BaşbaANKARA (Cumhuriyet Büde karşılayarak "yok böyle bir kanla bir randevum yok. rosu) Başbakan Turgut Özal şey" dedi. Gazetecilerin ısrarlı Yani istifa etmediniz mi? tarafından istifa etmesi istenen sorulan üzerine Başbakan Özal'ARIKAN Onu açıklama Maliye ve Gümrük Bakanı Vula dün görüştuğunü ve karannı yapana sormalı. raJ Ankan, istifasıyla ilgili açıkbildirdiğini söyledi. Ankan, "İs Yann makamınızda mısılamayı önce çok sinirli bir şekiltifa etmeyeceğim. Beni azletsin nız? ARIKAN Yarın (bugün) Para Kredi Kurulu'nun toplanBAKANLAR KURULIHVDA NE OLDU? tısı var. Oraya katılacağım. Başka bir randevum yok. Şimdi gördüğünüz gibi rakımı içiyorum. Bu konuşmadan sonra Arıkan, odasına çıktı ve gazetecilerin otelden aynlmadıklarını gorünce saat 22.40 sıralarında gazetecileri odasına çağırdı. Bir gazetecinin "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz" sorusunu şöyle yaANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Bakanlar Kurulu'nun önce nıtladı: ki gece 4 saat süren toplantısının yaklaşık iki saatinde "Ankan olayı" "Bazı meslekler vardır. Buntartışıldı. Başta Devlet Bakanı Mesut Yılmaz olmak üzere, Devlet ların başında hukukçuluk gelir. Bakanı Sudi Tiirel, Devlet Bakanı Kazım Oksay. Devlet Bakanı Ah Başka mesleklere benzemez. Bumet Kurtcebe Alptemoçin ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy yap nun da en önemli tarafı avukattıkları konuşmalarda Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Ankan'ın lıktır. Bir insan mahkeme başkaTBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasını "üzucü" olarak ni nı olur, Danıştay Başkanı olur. (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) Anayasa Mahkemesi'nin başında bulunur, ondan sonra gelir gelir cübbeyi giyer. ParlamenterÖNCE SUSTU. SONRA PATLAD1 likteki en önemli görev benim gibi parlamenter olabilmektir. Yoksa icra, gelip geçici bir şeydir. Bakan olursunuz, Başbakan olursunuz, ama esas temel parlamenter olmaktır. Önemli olan iyi parlamenter olmaktır." Bu sırada bir gazeteci "Siz iyi bir parlamenter misiniz?" sorusunu yoneltince Arıkan, "Ben şahsım hakkında konuşmak du5 Eyltil 1984 Herşeyi açıklayacaktı... Sustu. rumunda değilim. Şimdi bu çilingir sofrasının fotoğrafı yann gazetelerde çıkarsa belki Turgut Bey de tövbe tovbe diyecektir. Halil Bey de kıs kıs gülecektir. Kendileri de böyle sofralar duzenledikleri için. Ama ben o tövCüneyt Canver'm Âamkuie'dekı olaylaria ılgtlı be diyenlere çok içki ikram \fedu Araşttrmasi tstemı, TBMM de Httktimett btrbınne duşurdu Can vtr ı» ıstemı reddedıldı ettim". Bu soykşiden sonra gazeteciler odadan aynldılar. Ancak 24 Ekim 1984 49 gün sonra bomba patladı otelden ayrılmadılar. Maliye Bakanı Vural Arıkan, saat 00.15'te kızkardeşı Tiirkan Ankan aracılığıyla otelde bekleyen gazetecileri masasına çağırdı. TV'deki kendisiyle ilgili haberi dinlediğini ve Başbakan'ın 12 teaunnz: Kaptkule'den çıkmakta olan bir boş otobuste yapı sozlerini buradan oğrendığini belirten Ankan, şoyle dedi: lan aramada, torbalar içinde milyonlarca lıra tutarında mark, dinar "6 Kasım seçimleri oldu. Kave lira bulundu. bine kuruhıyordu. Sayın Başba7 agastos: 12 temmuzdaki olayın aynntıları gunler sonra belırle kammız beni bakan yaparken nebildi. Otobuste ele geçen paralarla ilgili tutanakla şoforün verdığı fikrimi sormadı. Bu konuda bir ifadedeki para miktarı birbırını tutmuyordu. Tutanağa geçirilmedı konuşma yapmadık. Bakanlar ği ileri sürulen para ile ilgili olarak Edirne Gümrük Muhafaza Baş Kurulu'nun açıklanmasında oğmüdurü Haluk Aydın ve 13 gümrük görevlisi gozaltma alındı. rendim bakan olduğumu. Şim8 «fc«s»os: Kapıkule'ye çok sayıda mufettiş gonderildi. Maliye ve di de aynı şekilde beni getirdik Ankan: İstifa Hıdır Aslan idam edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde surdurülen operasyonlar sırasında önceki gece teröristlerle meydana gelen çatışmada 3 er şehit oldu, 1 ayrılıkçı terörist de ölü olarak ele geçirildi. Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Dairesi Basın ve Halkla îlişkiler Şubesi'nin konuya ilişkin açıklaması şoyle: "24 Ekim 1984 günü saat 20.30 sıralannda bir operasyonda millet ve devlet diışmanı teroristler ile çıkan catışmada, 3 er şehit olmuş, teroristlerden biri ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgedeki gerekli operasyona devam edilmektedir. Şehit olan erlerin isimleri şöyledin J. er Mustafa Dağ, Talip oğlu 1964 doğumlu Ankara / Elmadağ, J. er Kemal tzci, Kasım oğlu 1961 dogumlu Kars / Göle, J. er tbrahim Bozbey, Hüsnü oğlu 1964 doğumlu Kütahya / Domaniç." erimızi daha şehit ettiler Ozal: Vural, yanbş yaptın Rüşvetle suçlanan Almanya Meclis Başkanı SÖZ DİNLEME YE*I BAKAN Başbakan Özal Çankaya 'daki Başbakanlık konutunda gazetecilere bu sabah saat 8.30'da Maliye Bakanı Ankan'ın istifasını kendisine vereceğinisöylerken, aynı sıralarda Ankan da Ankara'da kalmakta olduğu Kent Oteli'nin restoranmda istifa etti gazetecilere şunlan söyluyordu: "Başbakan istifamı istedi, fakat kesinlikle istifa etmeyeceğîmi kendisine soyledim. Başbakan'a Anaya BIJRDUR. (Cumhuriyet) Izmir Gultepe ve Tariş olaylannın sanığı olarak Askeri Yargıtayca idam kararı onan an Hidır Aslan'ın olum cezası ınfaz edildi. 19 Ekim 1984 günlü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında idam kararının yayınlanmasının üzerinden 4 gün gecmesine karşın infaz yapılmaymca Hıdır Aslan'ın avukatı Fetımi Çam, önceki gun Başbakanbk ve Adalet Bakanlığı'na gönderdiği telgraflarda infazda bulunmak isıediğini ve Burdur yetkililerinden konu ile bir açıklama alamadığını belirtti. Avukat Çam, ken(Arkası Sa.8 Sü.6'da) ULYA ÜÇER sa 'nın 109. maddesini işleterek beni görevden alabileceklerini soyledim. "Ankan TV'nin kapanış haberlerinde kendisinin bu sabah istifa edeceğine ilişkin haberi dinledikten sonra, gazetecileri çağınp gece yansından sonra açıklamalanna devam etti ve istifasıntn sö'z konusu BONN Federal Almanya olmadığını yineledi. (Fotoğraf: a.a.) Parlamento Başkanı Dr. Rainer Barzel, Flick holdinginden 1 milyon 700 bin mark (238 milyon lira) ruşvet aldığı suçlaması üzerine istifa etti. Dün Flick şirketinin tüm siyasi panilere ruşvet dağıtması skandalını soruşturan parlamento komisyonunda ifade vermesi beklenen Barzel ifade vermeye gitmedi. Barzel istifası açıklandıktan sonra hasta olduğu gerekçesiyle komisyon onüne çıkmayacağını bildirdi. Dun öğleden sonra bir açıklama yapan Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) Meclis Grubu Baş(Arkası Sa.8, Sü.6'da) OzaL Ankan'ı SOZUNL SAKINMAYAN MALİYECİ UYSAL DOKTOR BACANAK Ankan: Yeni ortak mı? "İyi ortak seçme" özelliği ile Ankan.. Vural Ankan ak saçlarına rağmen sürekli olarak kişiliğinin "çok renkli" olması ile anılıyor. Başta Başbakan olmak uzere herkesin nutkunun tutulmasına yol açan "son nutku" nedeni ile ise bu renkli kişiliği daha da renklendi. Maliye ve Gumruk Bakanı Ankan üç gö(Arkası Sa. II, Sü. S'de) Tannyur: Rolüne uygun "Httkiimetteve parti içinde Başbakan ve Genel Başkanı Turgut Özal'ın sözunden çıkacak olan en son kişi Ali Tannyar'dır" Bunu ANAP çevreleri, '"bacanak" ilişkisi ile değıl İçişleri Bakanı'nın kişiliği ile açıklıyorlar. Onlara göre ömrü iç hastalıklan ve hastane yöneticiliği ile (Arkası Sa. 11, Sü. 6'dai Pakdemirli: Golü büyükler atar Ekonomi Servisi Hazine ve Dış Ticaret Musteşarı Ekrem Pakdemirli, küçük ihracatçılann ihracatlarını buyük fırmalardan geçirmesi konusunda, "küçıiklerimiz golü hazırlayacak, büyükler atacak, maçı kazanınca, kazanç bepimizin olacak" dedi. İstanbul'da dun sona eren Birinci Uluslararası Ihracat Sempozyu(Arkası Sa.8, Sü.3'te) \karşı karşıyn getirdi [ükümet kareştı KAPIKULE'DEN İSTİFAYA Her şey otobüsle başladı Katma Değer Vergisi yasalaştı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Katma Değer Vergisi Yasa Tasarısı Meclis'te goruşulerek kabul edildi. Mal ve hizmetlerin her el değiştirilisinde u üzde 10 oranında alınacak olan Katma Değer Vergisi'nı Bakanlar Kurulu temel gıda maddeleri içm sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak. Meclis'te zorunlu tüketim mallarının veTgi dışında bırakılmasına ilişkin önergeler reddedildi. MDP'li Ferit Melen, konuşmasında iğneden ipliğe kadar tüm maddelerin vergi kapsamına girdiğini belirterek, "Vergi, ödeme giicü olandan alınır. Dii(Arkası Sa.8, Sü.l'de) GOZLEM UGUR MUMCU Dilekçe Davası Ehan Selçuk'ıın sorgusu yapıldı Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve TBMM Başkanı Necmettin Karaduman'a 15 mayıs gunu 1383 imzalı, "Turkiye'de demokratik düzene ilişkin gözlera ve istemler" başlıklı dilekçede imzası bulunan yazarımız İlhan Selçuk'un tstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri (Arkası Sa.8, Sü.3'te) Birkaç Soru... Devlet Bakanı Mesut Yılmaz'ın geçen gün TBMM'de hükümet adına yaptığı açıklamada M. Ali Ağca ile ilgili bir bölüm yer almıştı. Bakan bu konuda şöyle konuşmuştu: Kapıkule Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli bir gümrük muhafaza memurunun aldığı 75.000 Alman (ArkttKi Sa. 11, Su. 7'de) (Arkası Sa.8, Sü.4'de) (Arkası Sa. 11. Su. l'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog