Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 HABERLER Ozetle htanbul Sivil Savunma Senisleri Müşterek Tatbikatı, KartalYakacık yolu Taşocağı mevkiinde bugün saat 14.00'te yapılacak. lstanbul Valiliği'nce düzenlenen ve Vali Nevzat Ayaz'ın gözetiminde yapılacak sivil savunma tatbikatı nedeniyle, görevli ve yükümlülerin saat 09.0013.00 arasmda uygulama alamnda bulunmalan istenirken, tatbikat sırasında radyoaktifserpinti uyansı tespiti ve temizlenmesi, hava saldmsı uyansı, saldırı sonunda meydana gelen olaylara sivil savunma servislerinin can ve mal kurtarma uygulamalannı gerçekleştirileceği bildirildi. Tatbikat bugün sona erecek. Sivil Savunma Seruisleri Tatbikatı Ek sınav hakkı verilmesini öngören yasa önerisi yarın Ankara'da yapılacak ön toplantıda ele ahnacak. Haber Merkezi Yüksek Öğrenim Kunımları'nda okuyan öğrencilere ek sınav hakkı verilmesini öngören yasa önerisi, yarın Ankara'da yapılacak bir ön toplantıda ele ahnacak. Toplantıya Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, YÖK Başkanı Prof. Dr. Ihsan Doğramacı, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Kemal Or ve ek sınav hakkı tanınmasını öngören yasa önerisinin sahibi ANAP Elazığ Milletvekili Mehmel Özdemir katılacak. BAŞBAKAN'IN GÖRLŞÜ Basbakan Turgut Özal, diin Adana'dan Gaziantep'e giderken parti otobüsünde gazetecilerle yaptığı konuşma sırasında bir sonı üzerine, üniversite öğrencisinin de\ lete 1 milyon liraya mal olduğunu, öğrenciden ise 3040 bin lira alındığını belirterek, "Devlet, millel bu kadar zahmete girdiği zaraan. gençlerimizin de vakit kaybetmeden sıkı çalışıp, bir an evvel üniversi Ek sınav için dilekjçe sayısı 10 bini aştı 21 EKİM 1984 Çorlu'da yağ fabrikası UylLE VERİŞ 'in Trakya 'da kurduğu margarin ya§ fabrikası 23 ekimde hizme'e girecek. 36 bin ton yıl kapasiteli fabrika, ülkedeki en büyük margarin entegre yağ tesisleri olarak gerçekleştirildi. Fabrika ÇorluUlasköyü yakmlanndaki Çamhk mevkiinde kuruldu. Entegre margarin ünitesinin 3.5 milyar liraya gerçekleşririldiğini söyUyen UpUler. açıhşa Basbakan Turgut öıal ve bazı bakanlann davet edildiğim söylediler. teyi bitirmesi ve onlardan sonra gelenlere yer açması lazım" dedi. Basbakan Özal "ek sınav" hakkı tanınmasıyla ilgili bir soru üzerine de şöyle konuştu: "Ben imtihanlarda muvaffak olamadım, bir imtihan hakkı daha ver, bir daha olamadım bir daha ver. Böyle şey olmaz. Söylendiği kadar böyle bir problem var mıdır? Tahkik edin. Bu problem şu veya bu sebeple yönetmeliklerin uygulamasmdan doğmuş mudur? Bunu çok iyi bilmek zalım." Plaketleri verildi Banka ve Piyasa tstihbaratçıları Derneği, banka ve piyasalarda istihbarat işlerini tanıtan 20 yılını doldurmus üyelerine onu. plaketi verdi. Derneğin Moda 'daki lokaiinde düzenlenen törende konuşan Demek Başkanı Zeki Emığrul Atay, derneğin yeni Dernekler Kanunu 'na göre, çalısmaya başladığını ve üyelerine hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Onur plaketi alanlar adına konuşan Tüccar ve Sanayiciler Derneği tstihbarat Müdürü Bilal Ataoğlu da demek yöneticilerine teşekkür etti. Konuşmalardan sonra 10 kisiye plaketleri verildi. (UBA). Oksar: Gençlik inanç boşluğuna düşmeyvcek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Bakanı Kazım Oksay, laikliğin dinsizlik olmadığını, laikliğin de din ve vicdan özgürlüğünün de Anayasa'nın güvencesı altında olduğunu bildirerek "bu iki kavram çatışma halinde olamaz" dedi. Bolu'da tamamen devlet olanaklarıyla yaptınlacak bes yüz kişilik yatılı kuran kursu binasının temel atma töreninde konuşan Oksay kalkmma hedeflerine maneviyattan yoksun yapay zorlamalarla varılamayacağını ve geçirilen acı deneylerden alınan derslerin ışığında "Türk gençlerini bir daha inanç boşluğuna duşürmeyeceklerini" soyledi: 12 Eylül öncesinde toplum bünyesinde ortaya çıkan arızaların, inanç boşluğundan kaynaklandığını belirten Devlet Bakanı, yeni Anayasa'nın toplum manevi alt yapısını guçlü bir biçimde kurmak amacında olduğunu bildirdi. özal, ek sınav konusunun Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülüp görüşülmeyereği yolundaki soruyu da, "Ben Fıkrimi söyledim. Enine boyunaincelemeden bu gibi konular gelmez," karşıhğını verdi. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler de, ek sınav konusunda görüşünu soran UBA muhabirine, "Bu konu Meclis'e gelirse göriişlerimizi orada açıklayacagız. Şimdi bir şey söyleyeraem. Partiler konuyu Meclis'e getireceklerini ifade ediyortar. O zanuuı görüşJerimizi açıklanz" dedi. a.a.'nın haberine göre, yasa önerisinin TBMM Başkanlığına sunulmasından sonra, TBMM Milli Eğitim Komisyonu ile Elazığ Milletvekili Mehmet Özdemir'e on bini aşkın dilekçe geldi. Özdemir, ek sınav hakkının öğrencileri tembelliğe değil, özellikle daha çok çalışmaya yönelteceğini belirterek, "Ek sınav hakkının zorunlu olduğunu ve sosyal bir yarayı tedavi edecegini umuyorum" dedi. lzmir büromuzun haberine göre, Ege Üniversitesi'nden yatacak yer bulamamalan nedeniyle öğrenimlerine bir yıl ara vermek üzere dilekçe veren 200 öğrenci dilekçelerini gerı aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sermet Akgün, söz konusu öğrencilerin "ev bulduklan için" dilekçelerini geri aldıklarını ve dilekçe veren 25 öğrencinin kaldığını bildirdi. SODEP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tiirkân Akyol, hükümetin eğitimi paralı yapmasının ciddi sakıncalar doğurduğunu savunarak, "Yüksek okul öğrencilerinin harçlar yuzunden okullannı terke zorlandıklannı" söyledi. Yurtlarda yer yok, öğrenciye ev yok öğrencisinin kalacak yeri yok. Yine resmi açıkuunalara göre, bu öğrencüer için yeni yurtlar yapılmaya kalkısılsa, 40 milyar lira gerekiyor, ancak bütçede de bu para yok. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Dinçerler sonına iki ayn çözüm getiriyor. Birincisi, yurt kapasitelerine göre üniversitelere öğrenci ahnması, ikincisi pansiyonculuğun özendirilmesi. Bütün bunlar konuşulurken, üniversite öğrencileri de bir yandan kendilerine ev anyorlar. Kiralık ev konusunun Türkiye çapında büyük bir sonın olmasına karşın, öğrencüer kendilerince bulduklan kiralık evlerde şu yanıtla karşılaşıyorlar: Öğrenciye ev yok. (Fotoğraf: a.a.) Bakan çare buldu: Ne kadar yurt, o kadar öğrenci "Ttfm öğrencilere imkân sağlamak, ideal hedeftir", diyen Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı, "Üniversite kontenjanları ile yurt imkânlan arasmda denge kurulamamıştır. şeklinde konuştu." ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 47'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı dün yapıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, "Kredi ve yurt imkfinlan tanırken guçlü ile güçsüzü ayırmak gerekir" dedi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, kurumun amacının Türk gencinin yükseköğrenim olanaklannı kolaylaştırmak olduğunu belirterek, kurumun bunu yasaya uygun olarak yeterliği ve ihtiyacı olan öğrencilere vermesi gerektiğini söyledi. Bakan Cinçerler, Anayasa'nın 65'inci maddesinde belirtildiği gıbi. bu imkânlan devletin gücü oranında yerine getirilebileceğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Tüm öğrencilere imkân sağlamak, ideal hedeftir. Ancak anayasanın 65'inci maddesine de itibar etmek gerekir. Herkes toplumdan alır, ancak yeteri kadar da topluma vermezse güçlenme olmaz. Çesitli imkânlan tanırken güçlü ile güçsüzü ayırmak gerekir. Üniversite kontenjanları ile yurt imkânlan araşında denge kurulamamıştır. YÖK ve iiniversiteler ve YURTKURdan ricamız, önümüzdeki yıl yurt imkânlarına göre ö|renci alsınlar. Arada bir denge kurulsun. Yoksa gençleri de, toplumu da üzecefiz." Bakan Dinçerler, öğrenci kredileri konusunda öğrenci maiıyetinin çok yüksek olduğunu ve 10 aylık bir sürede öğrencinin 180 bin liraya mal olduğunu söyledi. Dinçerler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun hep devlet yardımı ile yürüdüğünü öne sürerek, öğrenciden alınan tahsilatların çok uzun sürede yapıldığından hiçbir yaran olmadığını belirtti. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Dinçerler, yurt kapasıtelerinin genişietilmesi için pansiyonculuğun yaygınlastırılması gereği üzerinde durarak, bu yıl açıkta kalan öğrenci sayısının 31 bin 600 olduğunu söyledi. Bakan, geçen yıldan birikmişlerle birlikte bu sayının 50 bini bulduğunu ışaret ederek yeni yurt açmanın oldukça büyük mali kulfet getirdiğini, 80 bin öğrenci için 40 milyar lira gerektiğini öne sürdü. Bakan Dinçerler, yurt açılırken öğrenci başına 500 bin lira masraf edildiğini söyleyerek, doğrulanması için YURTKUR Genel Müdurü Şahap Ar'a durumu sordu. Şahap Ar ise, "Hayır efendim, bir öğrenci için 1 milyon gerekiyor" dedi. Dinçerler bunun üzerine, "Prefabrik yurtlarda bu 500 bine düşer" biçiminde konuştu. Ekonomi Servisi Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcîsı Kaya Erdem, "Yalnız para politikasıyla enflasyona karşı mucadek ettiğimizi söylemek cehalettir. 40 kez söyledik, yalnız para politikasıyla enflasyonla mücadelenin M'si yapılamaz" dedi. Marmara Üniversitesi'nde dün konuşan Kaya Erdem 1984 bütçesinin açığını 300 milyar lirada tutmaya kararlı olduklannı belirtti. Erdem, KtT'ler üzerine sorulan bir soruyu yanıtlarken de, "Sümerbank, Etibank gibi dev kuruluşlar devredikmez. Kim alacak? Bizim söyledigimiz, örnegin Sümerbank'ın Hereke fabrikasını almak, A.Ş. haline getirip hisselerini satmaktır" dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, dün lstanbul Marmara Üniversitesi'ni ziyaret ederek, düzenlenen bir toplantıda, "Ekonomide tartışılan konularda hükümet gönişleri ve hal çarelerini" dile getirdi. Ani bir kararla düzenlediği anlaşılan toplantıda Erdem, 1980 ekonomik bunalımına nereden geündiğini anlattıktan sonra, Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Marmara Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Sümerbank, Etibank gibi kuruluşlar devredilemez. Bunların fabrikaları satılabilir" dedi. Erdem: \ulnız para politikasıyla enflasyona karşı mücaaete ohnaz ça devredilmeleri. Erdem KlT'lerin satışı konusunu şöyle açıkladı: "Sümerbank, Etibank gibi dev kuruluşlar devredilemez. Bunlan kim alacak? Bizim söyledigJmiz, örnegin Sümerbank'ın bir Hereke fabrikasını alıp, aaonim şirket haline getirmek, hisselerini satmak, sonra bir başka fabrikayı almak." Erdem, 1984 bütçe açığı üzerine sorulan yanıtlarken de, "Bizim için yalnız para politikasıyla enflasyonla mücadele ediyoriar denmesi cehalettir. Basbakan da, ben de 40 kez söyledik. Yalnız para politikasıyla mücadelenin M'si yapılamaz. Bütçenizi kontrol altına almanız gerekir," dedi. Ikirıci Boğaz Jvoprusu ıçın İngiltere?ye heyet gidîyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) tkinci Boğaz Köprüsü için proje hazırlayan lngiliz Freeman Fox şirketi ile temaslarda bulunmak üzere, Bayındırhk ve lskân Bakanlığı'ndan bü* teknik heyet, bu hafta lngiltere'ye gidecek. Heyetin, şirket yetkilileri ile ikinci Boğaz Köprüsü projesi üzerinde görüşmeler yapacağı ve Turkiye'nin önerilerini götureceği bildirildi. Bayındırhk ve lskân Bakanı Safa Giray, ikinci Boğaz Köprüsü için şartname ve ihale dosyasının hazırlandığını belirterek, "Bu yıl sonuna kadar ihaleye çıkaracagız. 1988 vılında da hizmete açmayı planlıyoruz" dedi. îkinci Boğaz Köprüsü'nün fızibilite çahşmalarının tamamlandığını bildiren Bakan, proje karşıhklannın dış finansman Üe karşılanacağını, yaklaşık 500 milyon dolara mal olacak ikinci köprünün de ilkinin bir benzeri olacağını bildirdi. Giray, ikinci Boğaz Köprüsü projesinin İngiliz Freeman Fox şirketi tarafından yapıldığını bildirerek, tngiltere'ye gidecek heyetin bu şirketten proje ile ilgili bilgi alacağını ve bazı değişikliklcr önereceğini kaydetti. Giray, ikinci Boğaz Köprüsü'nün bu yıl sonuna kadar ihaleye açılması halinde, 1988 yılına kadar bitirilmesinin planlandığını bildirdi. Çevre yolları ile birlikte ikinci köprünün tamamlanması ise 1990 yılını bulacak. İkinci Boğaz Köprüsü'nün 1984 fiyatlan ile 65 milyar liraya mal olacağı hesaplanmış, bunun için yaklaşık 100 milyon dolar dış krediye ihtiyaç bulunduğu belirlenmişti. EreğlVde yapılan gemi İtalya'ya satıldı Karadeniz Ereğli'sinde tümüyle yerli olarak insa edilen A hmet Madenci1 "ARKANSAS" gemisi Italya 'ya satıldı. Karadeniz Ereğli ile Alaplı arasmda Cülüç mevkünde kurulu "Madenâ Gemi Sanayi" tersanesinde Türk mühendis, usta ve işçisi tarafından insa edilen Ahmet Madenci gemisi, dun düzenlenen törenle dışsatımı gerçekleştirildiği Italya 'ya gönderildi. 'Kekemeler şarkı sdylerken hekelemiyor" 66 ANAP iktidan olarak hangi çözümleri öngördüklerini hatırlatıı. Erdem, Turkiye'nin en önemli sorunları olan fiyat artışlan, dengesiz gelir dağılımı, TL'nin değer kaybı ve yüksek faizlerin, ancak enflasyonla mücadele ile çözülebileceğini belirtti. İhracat artışının yatınm artışım da beraberinde getireceğini söyleyen Erdem, "Hepimizin birtakım fedakârlıklara katlanmamız gerektiğini bilmemiz lazım," dedi. Kaya Erdem toplantıda sorulan sorulan yanıtlarken yatınm konusunda şunlan söyledi, "Sınai Kalkınma Bankası'nın yüzde 26 faizli 150 milyon dolarlık kredisi 10 günde bini. 500 600 milyon dolarlık dış kaynağı aynı şekilde sabit faizle yatınmtnya vereceğiz. Bu kur garantisi degildir. Sanayicinin sütten ağzı yandığı için, yogurdu üfleyerek yiyor. Bu guç donemde devletin destegi gerekli. Sanayicininyapacagıriskbesabını devlet yapıyor. Yüzde 30'la 8 yıl vadeli kredi \eriyoruz. Enflasyonu düşüriip bu teşvikli kredi faizini yüzde 20'ye çektiğimizde, sanayici yine yüzde 30 ödeyecek." KlT'Ier konusundaki soruları yanıtlarken de Erdem, üç ana nokta üzerinde durulduğunu söyledi. Kuruluşlann kendi içinde duzenlemeye girişmeleri, serbest piyasa koşullarında faaliyet gösterme zorunluluğunda bırakılmalan ve büyümelerinin önüne geçilerek, zamanla parça par **Davranış Bilimlehnde Yenilikler" konulu panelde bir bildiri veren Dr. Temel Tamir, kekemelerin annelerinin aşırı titiz. otoriter ve katı tutumlu insanlar olduğunu öne sürdü. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Psikoloji Haftası dolayısıyla düzenlenen "Davranış Bilimlerinde Yenilikler" konulu panelde, kekemelik tartışıldı. Hacettepe Üniversitesi öğretim uyelerinden Dr. Temel Tamir, kekemeliğin niteliği hakkında bilgi verdi. Dr. Tamir, "kekemeliğin tedarisine uyarlanan fedbeck (geri bildirim) tekniği ve 17 hasta üzerindeki sonuçlan" konulu bildirisinde kekemeliğin "ilk çağlardan beri gözlenen bir özür" olduğunu ve Musa Peygamber, Aristo, Cburchill gibi ünlülerin de kekeme oluşlarmın konuya ilgiyi arttırdığını bildirdi. Dr. Temel Tamir'in verdiği bilgiye göre: • Kekemelik kalıtsal olmaktan çok psikokültürel etkenlere dayanan bir özür. • Kekemelik genellikle ikibeş yaş arasmda başlıyor. • Kekemelik kızlara oranla erkek çocuklarda dörtbeş kez daha sık ve ağır oranda görulüyor. • Kekemeler, genellikle vaşlılar, ev, sokak ve otoriteyi simgeleyenlerin yanında olumsuz etkileniyorlar. • Kekemeler yalnızken, şarkı soylerken, ya da karanlıkta, düzgün ritmle konuşuyorlar. Kekemelerin ailelerinde anneler, çogu kez asın titiz, otoriter ve katı tutumlu yapıda insanlar. Dr. Teroel Tamir, bugüne kadar uygulanan tedavi tekniklerine alternatif olarak geliştirilen geri bildirim yoluyla tedavi konusunda da bilgi verdi. Tamir şöyle dedi: "Geri bildirim, insanın normal koşullarda farkında olraadığı psikolojik davranışlannın bir araç yardımıyla kendisine yansıtüması ve kişinin bu davranışların farkına varmasının sağlanmasıdır. Bundan sonra, bilinçli bir eğitim programıyla, kekemeliğe yol açan davranışlann istenilen yonde düzenlenmesi aşamasına geliniyor ve bu egitimle, kekeraenin, kaslannın normal dısı kasılmalan üzerinde denetim becerisini kazanması, bunlan bilinçli yönde düzenleme ve kullanma alışkanlığını edinmesi sağlanıyor. Bu ise hastanın iyileşmesinde en büyük katkı oluyor." H.Ü. öğretim üyesi Dr. Temel Tamir, bu yöntemle tedavi edilen hastalarda, tedavi öncesi ve sonrasındaki değerlendirmelerde aniamlı sonuçlar ortaya çıktığını da bildirdi. önde. sahperme fes/ım ed*™$. 129 daıreOer ovşan I II ve lll Blok Aı*aOa ınşaatı oevarp eımekte olan vı AğusKs 1984 Karaduman, Milli Saraylar Sempozyumu çalışmalarını anlattı tstanbul Haber Servisi TBMM Başkanı Necmettin Karaduman 15 kasımda başlayacak olan Miili Saraylar Sempozyumu'nun saraylanmızın Turk ve dünya kamuoyaına tanıtılabilmesi için çok önemli olduğunu söyledi. Sempozyum çalışmalarını denetlemek üzere lstanbul'da bulunan Karaduman, dün düzenlediği basın toplantısında çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karaduman lstanbul'da Dolmabahçe, Beyierbeyi, Küçüksu ve Aynalıkavak Kasn'nın halen halka açık bulundurulduğunu, Maslak Kasrı ve Ihlamur Kasırlarının restarosyon çalışmalannın ise sürdürüldüğünü bildirdi. MUL' saraylanmızın 1924 yılında çıkarılan bir yasayla TBMM'ye devTedildiğini belirten Karaduman, paha biçilmez değerde bir kültür mirasını oluşturan bu yapıların yeteri kadar değerlendirilemediğini soyledi. Cumhuriyet Bayramı (26 29 E K I M . J G I A / Î GECEI LuK> GELIBOLU Son 150 daire! 7(X) dâircdcn olıışan İstaııbııl Evleri, satışa sıuıulan son 150 daircyle taınaııılanınaktadır. Satılaıı 55() (lalredcn 129'ıuıun iıışaatı bitirilnıiş vc salıiplcrüıe tesliııı cdibniştir. Önümüzdeki aylarda da 162 dairc daha tesliııı edilıııiş olacaktır. Son 150 dairc de dövizle ve ihracat uyatına, ra\ieinin çok altında satışa sutudmaktadır. Bu 150 daire, İstanbul Evleri'nin yurt dışında calışanlarunıza sunduğu son imkândır! Geç kalmadan >rararlanın! Peşüı satış fi>^ü: 53250 DM. \7adcli satış şartlan ise şöyledir: Vaddetv göre aybk taksitier Peşinat(DM) 15.<XX) 2<J.(K)0 25.000 30.000 35.(XX) 12 ay Yurt dışında çalışanlarımıza son firsat! Boncuk Otel 19.750. URGUPGOREME ABANT&EZISI DAHIL 2 1 . 0 0 0 . 29EMM, 3GLIN/2GECE) JT IHLARA 25.000, BOLU YurdaerOteli BOLU(Kartalkaya) V Kartal Oteli 27.500. 25 29 tKIM,5GUN/4GEC£ MARMARİS 32.700.. FETHVE •eketurmotel 22.700.. fö ALANVA atmmötün OCel 22.700..^ Tam P^rKlyon kotukljrru özei aıobüs 1 BaıbatosBuhtan 35 Be »*tas IST F 24 ay 36 ay 1365 1.190 1.010 J830 J650 48 ay 1.100 J955 £15 .670 3.490 3X)35 2580 2.120 1.665 1.650 1.4O0 1.155 905 ısoo 1 \ Tel 16110 74 16182 26 J 525 Sevımlı ı^Klnı Atlıyol Kjd.kuy \ ^ 336 16 bO / Fiyat garantisi: Maliyet artışı ya da başka bir ncdenle, ck bir ödeme kcsinlikle voktur. OLUM Bafra Yörgüç köyünden Sahure Özaydın, Hamdi Sevinç, Muhterem Sevinç ve Suna Aydıner ile merhum Ayşe îsmail, Dilber ve Zahide'nin anneleri Hacı Ahmet Sevinç'in eşi KÜ& İNSAATSANAYİ ve'ı Ocncl Müdüriuk Buyukdere Cadüesi Lale/ar AfH. 101 2 GaşTenc|ie İsunhul Yeni telefonlanmz. P2 1~2 99 3H ri 99 39 IS H l~2 1 H9 K H Şantiyc Eskı IIKKITJ As&ltı Magırus Yanı Haznedar Mevkıi Bakıriuiy Isunhul 2H 09 Tel Hacı MAKBULE SEVİNÇ vefat etmiş ve Yörgüç köyünde toprağa verilmiştir. Tanrı rahmet eylesin. AİLESİ O hlanbul Erterinde bir daire alrm* tslıyorum. Yapılması gereklı tflemlerı bildirtn lstanbul Evleri konusunda daha genif bilgi isliyonm. Adım, soyadım Adrestm K\ U KADIKÖY İKİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİCİ'NDEN 1984/327 vesayet Halen Kadıköy Fikirtepe Mandıra Caddesi, Cengiz Topel Çıkmazı No: 36'da ikamet eden küçukler Kadir. Serdar ve Hatice Madakbaş, babalannın vefat etmesı ve annelerinin de adresinin tespit edilememesi nedeni ile vesayet altına aJınmışlar ve kendilerine aynı adreste ikamet eden amcalan Cavıt Madakbaş vası layin edılmıştir. Keyfiyet ilan olunur. Basın: 12506 Dosya No: 1983/1103 Bir borçtan dolayı hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen 230.000 TL. muhammen kıymetli 8 adet yeşil renkte vinleks kaplı misafır koltuğu, I adet 7 bölraeli askılık, 1 adet çekmeceli ve dolaplı kütuphane, 1 adet örnek marka çelik para kasası, 1 adet formika kaplı masa, 1 adet beşgen yarım sekreter masası, 7 adet yeşil renk koltuk vinleks. Mahcuzlar 8.11.1984 günü saat: 12.00 12.15'e kadar MATBAACI OSMAN BEY SOKAK NO: 40/2, Osmanbey, ŞlŞLl'de açık arttırma suretiyle satılacakur. Birinci arttırmada verilen bede) kıymetin yüzde 75'ini bulmadığı takdirde ikinci arttırması 9.11.1984 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Tellaliye, damga resmi alıcıya aittir. Alıcıların mahallinde bulunacak meraura müracaatları ilan olunur. 15.10.1984. Basm: 12525 SATIŞ İLANI ŞİŞLİ ÜÇÜNCÜ İCRA MEMURLUĞUNDAN SATILIK Doctvcmisterileriımı Nzmetindedir. TEL : 3 5 2 6 4 9 9 P. Bozbey Alman yapısı Shneuder müzik seti KOZA A.Ş. bir KOÇ T(^)luluğu kuruluşudur. Ttltfomım <*arv>) . TEAM24 Tel: 528 66 29
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog