Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

21 EKİM 1984 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/3 Özetle Irak'ta genel seçimler yapıldı Irak 'ta parlementonun 250 uyesmin betirleneceği genel seçimler dun yapıldı. 4 yıl önce tranIrak savaşının başlamasından sonra ilk kez yapılan genel seçimlere katüma hakkına sahip, ülke nüfusunun yansına yakınını oluşturan 7 milyon kayıth seçmen bulunuyor. 1980 yüında kurulan parlementoya girebilmek için yansan 780 aday arasmda 46 kaduı ile şimdiki hükümetin 8 bakanı da yerahyor. (THA) Irarfın yeni saldırısı BagdaU tran birtiklerinin Irak topraklarına girdiğini kabul etü Dış Haberler Servlsi tran'> ın dun sabah TSÎ. 03.00 da yeni bir saldırı baslattığı ve cephenin orta kesiminden Irak topraklannagirdiği açıklandı. Açıklama Irak askeri sözcusü tarafından yapıldı. Bağdat Radyosu'nda okunan bildiride, Irak kuvvetlerinin, tran birliklerini "Saip Saad" bölgesinden püskürtmek için karşı saldınya geçtiği açıklandı. a.a.'nın Fransız Haber Ajansına (AFP) dayanarak verdiği habere göre, Iran birliklen cephenin orta kesiminde çarşamba gününden bu yana şiddetli çarpışmalara sahne olan Saip Saad bölgesinde Irak topraklanna girerek "bir yörede tutıunnayı" başardı. lranlılann ele geçirdikleri toprak parçasının büyükluğü konusunda bilgi alınamadı. AFP, tran saldınsına uğrayan bölgenin, Irak Dördüncü Piyade Tumenine bağlı iki tabur tarafından savunulmakta olduğunu belirtti. AP Ajansı, tran'ın Irak topraklanna girdiği bölgenin Irak'm başkenti Bağdat'ın 115 kilometre kuzey doğusunda olduğunu bildirdi. Irak askeri sözcusü. tran birliklerınin ele geçırdiği toprak parçasının çok ufak olduğunu ve Irak birliklerınin düşmanı geri püskürtmek iızere olduğunu belirtti. Çarpışmalann şiddetlenmesi uzerine, Irak Devlet Başkanı Saddam Huseyin cepheye gitti. tki ülke de karşı tarafa ağır kayıplar verdirdiğini ileri süruyor. tran'ın resmi IRNA ajansı, tran birliklerinin uç günlük çarpışmalarda 1500 Irak askerini öldürdüğünü, 3 Irak uçağını da düşurduğunü ileri sürdü. Bağdat radyosundan okunan Irak savaş bildirisinde ise çarşamba gününden beri süren çarpışmalarda 1800 tran askerinin olduruldttğü one süruldu. Irak aynca, 3 uçak kaybettiği yolundakı Iran iddialarım da yalanladı. Öte yandan önceki gun Moskova'da Irak Dışışleri Bakanı Tank Aziz'le göruşen Sovyetler Bırliği Dışişleri Bakanı Andreı Gromiko, Körfez savaşının bir an önce sona erdirilmesinden yana olduklarını söyledi. SADDAM HÜSEYtN heye gitti. Cep Esenboğa'da tek yunh takas Irak, 100 İranlı savaş esirini iade etü. tran uçağı ise Iraklı esirleri getirmedi. ANKARA (UBA) tran tslam Cumhunyeti ile Irak arasında dun Ankara Esenboğa Havaalanında yapılması beklenen savaş esirlerinin değişimi tek tarafb olarak gerçekleşti. Irak 100 İranlı savaş esirini teslim ederken tran 73 Iraklı savaş esirini önumuzdeki hafta teslim edeceğini açıkladı. Esenboğa Havaalanında Kızılhaç aracılığıyla 100 İranlı savaş esirini teslim alan yetkililer boş gelen tran uçağıyla saat 15.25'te Esenboğa'dan aynldılar. BOŞ UÇAK tranlı 100 savaş esirini taşıyan Irak uçağı dun sabah saat 10.30 sularında Esenboğa Havaalanına indi. Kızılhaç yetkilileri ile birlikte Irak ve iranlı ılgililer takas için tran uçağının gelmesinı beklemeye başladılar. Saat 12 40'ta Esenboğa havaalanına inen tran uçağmdan savaş esirlerinin çıkmasını bekleyen ilgililer yalruzca uçak personeli ve guvenlik gorevlilerinin çıktığını gördüler. Bunun uzerine Irak Buyükelçiliği yetkilileri, tran'ın tutumunu kınadılar. Jran Haber Ajansı (IRNA) ise Tahran'dan aldığım soyledığı bilgileri UBA'ya şöyle açıkladı: "Irak esir iadesini tek taraflı olarak karariaştırmış. İran lslam Cumhunyeti takas seklindeki bir değişimi uygun gormedigi iyin Iraklı esirleri gondermemiştir. Iraklı savaş esirlerini gelecek hafta ancak şu anda belirienmeyen bir yerde teslim edecektir. Bu>uk bir ihtimalle bu >erEsenboga olabilir ama son anda bu karar değişebilir d e . " Ankara Cumhuriyet Bürosunun bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Türkiye iki komşu ve dost ülke ile mevcut i>i ilişkileri tarafsızlık sijaseti çerçevesinde, insani miilahazalarla teslim işleminin gerçekleşmesine yardımcı olmuştur" dedi. Trablusşani'da çarpışma: 6 ölü Lübnan 'm kuzeyindeki Trablusşam kentinde karşıt Müslüman gruplar arasında dun meydana gelen çarpışmalarda 6 kişinin oldüğü bildirildi. Lübnan güventik yetkilileri, Suriye yanhsı Arap Demokratik Partisi ile lslami Birlik Hareketi adlı örgüte bağh gruplar arasındaki çarpışmalarda 10 kişinin de yaratandığım büdiriyorlar. Ajanslar çarpışmalann akşam saatlerinde kesildiğini, ancak gerginliğin devam ettilini belirttüer. FUipinler'de bir muhalefet üderi öldürüldü DAVAO CITY (a.a.) Filipinler muhalefet liderlerinden AIexander Orcullo, önceki gün silahlı kişiler tarafından eşinin ve üç yaşındaki çocuğunun gözleri önünde hunharca öldürüldü. Alexander Orcullo'nun kardeşi Bcetboven Orcnllo tarafından verilen bilgiye göre, silahlı kişiler, eşi ve çocuğuyla birlikte yolculuk etmekte olan muhalefet liderini, arabasını durdurup indirdikten sonra uzerine yayhm ateşi açtılar. Alexander Orcullo'nun hemen öldüğü ve cesedinin kısa süre sonra olay yerinden geçen bir otobüs yolcularırun yardımlanyla hastaneye göturüldüğu belirtildi. Olaya tanık oian muhalefet liderinin eşinin şok geçirdiğı bildiriliyor. Orcullo'nun başından bir, midesinden ve kollarından ikişer kurşun yarası aldığı belirlendı. Bundan bir yıl önce sürgünde yaşadığı ABD'den ülkesine dönmekte olan muhalefet lideri Benigno Akino, havaalanında uçaktan indiği sırada öldürulmüştü. Yönetim önce katilin, havaalanında güvenük görevlileri tarafından öldüruldüğünu açıklamış, ancak muhalefetten ve uluslararası kamuoyundan gelen baskı uzerine soruşturma açmak zorunda kalmıştı. Muhalefet, Akino'yu yonetimin öldurttuğunü iddia ediyor. Soruşturma komısyonu bir yıldır devam eden çalışmaları sonucunda Akino'nun öldürulüşu hakkındaki raporunu hazırladı. Rapor halen basına açıklanmadı. ALAPAKSANIZ "SÜPER"ALIN..: Jfhlesa, halk oylaması istecti \ ^ \ Elektriklı supurge alacaksanız. "super" alın Çunku Sımtel Super de bulduğunuz ozellıklen başlca hıçbır elektnklı supurcjede bulamazsınız. Zaten Turkıye'de Sımtel Super den başka "super" elektnklı supurge yoktur. Kıbrıs barış görüşmelerinin 2. tııru uzatıldı LEFKOŞE (a.a.) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın aracılığıyla Kıbrıs Türk ve Rum liderlerı arasında New York'ta surdürulen 2. tur barış görüşmeleri bir hafta daha uzatıldı. Dolayh barış göruşmelerinin birinci turu 10 eylül, ikinci turu da 15 ekim tarihlerinde New York'ta başlatılmıştı. New York'tan Lefkoşe'ye ulaşan haberlere göre, BM Genel Sekreterı Perez de Cuellar, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Rum yönetimi Lderı Spıros Kiprıyanu'dan bir hafta daha New York'ta kalarak, Kıbrıs sorunu üzerindeki göruşmeleri sürdürmelenni istedi YALNIZ ŞİMTEL SÜPER,ÜSTÜN KJ X i x u i V Çunku butun dunyada sadece ufleyebılen elekrnklı supurgeler "super'dır Nobel Banş Odülü sahibi ve Polonya Dayanısma Sendikası lideri Lech Walesa, 1981 Kasımı'nda ülkeyi askeri yonetimin devralmasından sonra dağıtüan sendikaların yeniden faaliyete geçirilmesi için "halkoylaması yapıbnasını"önerdi. Walesa'nm sözculerinden biri tarafından telefonla aktanlan açıklamaya göre, Dayanışma Üderi Walesa, Polonya 'nm mevcut problemlerine, referandum yohıyla bir çözüm bulunabileceğini söyledi. Turkıye'de hah yıkayabılen başka elektnklı supuıge yoktur YALNIZ SİMTEL SÜPER HAU YKAR (a.a.) Baskan Reagan, 211.5 milyar dolar tutarmdaki ABD savunma butçesini onayladı. Yasayı imzaladıktan sonra bir açıkutma yapan Baskan Reagan, miktann kendi talebinden az olduğunu, ancak kongreden bundan fazlasuu zaten beklemediğmi ifade etti. Baskan Reagan gelecek yılki savunma butçesinin 220 milyar dolar olmasını talep etmisti. Başkan, kongrenin (BlB) bombardıman uçaklan ile (MX) fuzelerinin geliştirilmesi için gerekli ödenekleri kabul etmesinden memnunluk duyduğunu da sö'zlerine ekledi. (a.a.) ABD'nin savunma bütçesi: 211 milynr dolar YALNIZ SİMTEL SÜPER ÜSTÜN EMER, ÜSTEÜK DÖVEREK X HiVfxİJLumiLjj\ Çunku bu oaeliığe gore dızdyn edılmıştır Sımtel Super ın emmegucu 1700 MM' SS dır Standart elektnklı supurgelerden hıçbınnde bu ozellığı bulamazsınız. Afganistan'da bir Fransız gazeteci, 18 yıl hapse mahkum oldu İ S L A M A B A D , (a.a.) Fransız Televizyon Kurumu'nda gorevli gazeteci Jacques Abouchard, Afgan Devrim Mahkemesi tarafından, ulkeye silahlı bir grupla birlikte izinsiz girdiği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Pakistan sınırından bir grup Afgan mücahitle birlikte gızlıce Afganistan'a geçen Jacques Abouchard, 17 eylulde SovyetAfgan birlikleri tarafından yakalanmıştı ve Abouchard, serbest bırakılması için Fransız basmında kampanya açılmasına rağmen, mahkeme önune çıkarılmıştı. Abouchard'ın mahkum olduğunu duyuran Kabil Radyosu, gazetecinin mucahitlerle ordu birlikleri arasında meydana gelen bir çatışmayı filme almaya çalıştığını duyurdu. YALNE SİMTEL SÜPER BOYA BADANA YAPAR Supurge de de boya badana yapılır mı demeyın. Hem çok ucuza, hem mukemmel boya yapacaksınız. Ustelık kendınızle ırahar edeceksınız. Yunanh kaptan yargıç huzurunda YALNIZ SİMTEL SÜPER İLAÇLAMA XA i kurtanr r u i ı Çıçeklennızı ve evıruzı parazıtlerden Gemisine kaçak olarak bindikleri gerekçesiyle Kenyalı 11 yolcuyu kopek balıklannm kaynaştığı Hint Okyanusu'nda denize atan Yunanlı kaptan Andonis Ptitzanopulos ile geminin 11 murettebatının pek yakında Pire Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargıç önüne çıkanlacaklan açıklandı. Kaptan ve mürettabatm ölüme sebebiyet vermek suçundan 520 yü arasında değisen hapis cezalanna çarptırthnalan bekleniyor. (a.a.) SİMTEL SÜPER ÇELİK GÖVDELİDİR Çunku butun dunya çelık govdelı elektnklı supurgelenn 20 25 yıl omre sahıp olduğunu çoktan bılmektedır Die Welt: Bir KGB albayı Batıya sığındı BONN (a.a.) Federal Almanya'da ya>ımlanan Die Welt Gazetesi, Sovyet Gizli Servisi "KGB" de görev yapan bir albayı n Batıya sığındığını öne surdü. Haberine "gjvenilir kişileri" kaynak gösteren gazete, 48 yaşındaki albaym 10, bazı kaynaklara göre ise 20 yıldır Federal Alman gizli servisine de bilgi sızdırdığını ve geçen yaz aylarında "Federal Almanya'ya komşu bir iilkeye" sığındığını kaydetti. Gazeteye göre, KGB albayı, sığındığı ülkede bır süredir diplomat olarak görev yapmaktaydı. lrlanda^ tspanyol balıkçı teknesini batırdı lrlanda devriye gemileri, ekonomik alan ilan edilen sularda avlandığı gerekçesiyle bir tspanyol balıkçı gemisine ateş açtılar. Ispanya'nm Santander limamna kayıth olan 330 tonluk "Sorüa" adlı balıkçı teknesi, açılan ateş sonucunda alabora oldu. Gemide bulunan 16 tspanyol balıkçı kurtanldı. trlanda Savunma Bakanlığı yetkilileri, lrlanda devriye gemilerinin balıkçı teknesini 596 kez ateş ettiklerini açıkladı. YALNIZ SİMTEL SÜPER 2 0 YTL BAKIM GARANTHJDİR Sımtel Super çelık olduğu ıçın 20 yıl sureyle bakım ve onanm yapma, bol ve ucuz yedek parça bulundurma garanbsı venyor. Ustelık ilk ıkı yıl için ucretsız olarak. (a.a.) YALNIZ SİMTEL SÜPER 1 5 0 0 0 0 0 AİLE TARAFINDAN BEĞENİLMIŞTİR. Çin ekonomisi daha liberal bir yapıya kavuşuyvr PEKİN (ANKA) Çin Halk Cumhuriyeti'nde ekonomık sistemde köklü bazı değişiklikler yapılması amacıyla goruşmeler yapan Komünist Parti Merkez Komitesi, ekonomık reformun boyutlarını belirleyen bir bildiri yaymladı. 39 sayfahk bildiriye göre, Çin Halk Cumhuriyeti'nde uygulanan katı mekeziyetçi politıka yumuşatılarak, sosyalist yapı içerisinde daha liberal ve dışa açık bir ekonomi kurulacak. Yapılacak ekonomik reformun kapitalizme doğru bir adım olarak değerlendirilmemesı gerektiği savunulan bildiride, yenıliklerın işçi kesimi başta olmak uzere tum emekçilerin çıkarlan doğrultusunda gerçekleştinleceğı ve 1978'de koylülerı "refaha çıkaran" toprak reformu gıbı, bu yeniliklerin de "işçi kesiminin" yaşam düzeyinı yukselteceği bildiriliyor. Çin 'in Ântartika 'ya ilk kez göndereceği bir araştırma ekibinin gelecek ay yola çıkacağı ve kar ve buzlarla kaplı kıtada bilimsel araştırma istasyonu kuracaklan bildirildi. Yetkiüler 15 kasımda yola çıkacak olan ekipte 500 araştırmacının bulunduğunu ve araştırmalar için 4 milyon dolar harcama yapuacağını kaydettüer. (THA) Çin ve Ântartika 1 urkıye de son 25 yıldır ureülen 2 000 000 elektnklı supurgenın 1.500000 m tek başına Sımtel uretmışür Dığer 13 markanın toplam satişı tek başına Sımtel elekınklı supurge satişırun ancak 1/ 3 de kalmışür Bu Turk halkının Sımtel e guvenının en seçık üadesıdır Sımtel Super elektrık supurgesı yurt sathına yayılmış 2 5 0 0 seçkm bayımız kanalı ile satılmakta ve 126 Servıs Merkezı üe satış sonrası hizmeti vermektedir. Mozambik'te 16 geriüa öldürüldü Mozambik hukümet askerleriyle, "Mozambik Ulusal Direniş Hareketi" gerillaları arasında 3 ayn eyalette çıkan çatışmalarda, 16 gerillanm oldurulduğu bildirildi. Çatışmalarda 4 gerillanm ele geçirildiği ve 11 sivilin de yaralandığı kaydedildi. (THA) "StMTEL SÜPER" Enbüyi&elektriksüpürgesiüreticisinden.ÜRETİM SIMTEL TICARET VE SANAY1 A.Ş Munzevı Kışla Cadaesı No.5ü tyupIopçiLdr Istanoul Tell 57b 15 30(5 Hat)Telex. 23444 osatr GENEL DAĞITIM SIMTEL PAZARLAMA A.Ş. Isüklal Caddesı No 280 Sımtel Han Beyoğlulstdnoul Teli 145 38 22(8 Ha*)Teiex 22819 yakstr A&D
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog