Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET/8 HABERLERİN DEVAM1 2 EKtM 1984 ILO'nun Türkiye raporu, DİSK davasuıı beküyor İşSendika Servisi Türkiye hakkında hazırlanacak olan rapor ile ilişkili olarak incelemelerini sürdüren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Heyet Başkanı VVilliam R. Simpson, DtSK davası sonuçlanmadan Türkiye'ye ilişkin kesin bir karara gidilemeyeceği kanısını taşıdığinı bildirdi. Uluslararası Hür Dünya tşçileri Sendikalan Birliği (ICFTU), Avrupa Sendikalan Birliği ve çeşitli uluslararası sendikalann şikâyetleri uzerine ILO gündemine gelen Türkiye konusunda üçüncü kez rapor düzenlemekle görevlendirilen heyet, Türkiye'deki incelemelerini sürdürüyor. Hükümet, TürkIş, işveren kuruluşlan, tahliye edilen DİSK yöneticileri, işçiişveren ilişkileri ile ilgili Dek çok kişi ve kuruluş temsilcileri ile görüşen, DİSK davasını izleyen ILO Heyeti, Ankara'daki son görilşmelerini tamamladıktan sonra, ILO'nun kasım ayı Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmek üzere gözlemlerini kapsayan raporunu sunacak. ILO özgür Sendikacılık Bölumü Başkanı W. Simpson, aynı daireden M. Rubin ve Prof. Rüçhan Işık'tan oluşan heyetin tarafsız ve resmi görev yaptıklannı vurgulayan W. Simpson, raporlarının içeriği konusunda açıklamada bulunamayacaklannı, ILO'nun kasım Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye hakkında çıkacak kararın niteliği hakkında da önceden kesin bir şey söylenemeyeceğini bildirdi. "Ancak deneyimlere dayanarak söyleyebilirim ki, DtSK davası sonuçianıncaya kadar, ILO'nun Türkiye've ilişkin kesin bir karar vennesi olasüıgı zayıfür" dedi. Ozal: Hükümet ekonomik politikasını sürdürecek Başkanlık Divant toplantısından sonra bir açıklama yapan Halil • Şıvgın, "Bize sadece Yazar değil, başka sataşanlar da var" dedi. ANKARA (THA) Başbakan Turgut Özal, "Hükümet izlediği ekonomik politikayı devam ettirecektir" dedi. ANAP Genel Başkanhk Divanı dün toplandı. Toplantıda çeşitli konularla ilçe kongrelerinin programı gözden geçirildi. Bu arada Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar'ın ekonomik durumla ilgili son demeçîerinin değer lendirmesi yapıldı. Başbakan özal, bu konuda yaptığı konuşmada, "Hükümet izledigi ekc • nomik politikayı devam ettirecektir. Bugune kadarki gelişmeler olumludur. Bazı eleştiriler yapılırken politik amaçla da vapıiabilmektedir. Bunlann aynraını yaparak dikkate almak gerekir" dedi. Toplantıdan sonra Genel Başkan Yardımcısı Halil Şıvgın imzasıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bize sataşanlara biz gül atmaya devam edeceğiz. Zira hoşgorüyu geliştirmenin başka bir yolu yoktur" denildi. Gazetecilerin açıklamadaki bu sozlerle ilgili sorulannı yanıtlayan Şıvgın, "Bize sataşanlar belİi, sadece Yazar demiyorum, diyemem. Bize başka sataşanlar da var. Her şeyin bir kanunu vardır. Kanunlar çerçevesinde >apılacak davranışlar da vardır1' diye konuştu. • (Baştarafı 1. Sayfada) POLnTKA VE OTESI MEHMED KEMAL Kime Muhalefet? Şimdiye değin ne yapacak, ne edecek diye iktidar partisine gözlerinı çevirenler, bıkmış olacaklar ki. bu kez gözlerini muhalefet partilerine döndürmüşlerdir. Bu bakış açısı bir anlamda iktidar partisinden umudu kesme sayılabilir mi? Yorumlamaya bağlıdır. İktidar partısı her gün birkaç lira düşmekte olan Türk parasını yerinde tutmanın bile çabasinda değildir. Amerikan Doları karşısında Türk Lirası her gün düşmektedir. Eskiden birkaç puanlık bir düşme hükümetleh yerinden oynatabilirdi, bugün doğal karşılanıyor Hatta Türk parası dolar karşısında düşmese, yerinde saysa, "Nasıl olur?" diye şaşacağız. Türk parasının düşmesi karşısında dolarla işleri olanlara soruyoruz, "Ne olacak?" diye... Verdikleri yanıt, "İsrajl'de de para düşüyor, sadece bizde değil..." Diyecek bir sözümüz olmuyor. Acaba biz İsrail miyiz, İsrail biz mi? "Herkesin birderdi var, değirmencinin de su derdi var." Gözlerimizi muhalefete çevirdik, diyoruz, ama muhalefet ne yapıyor? Bildiğıniz gibi solda iki parti var, bunlardan biri Mecliste, biri Meclis dışında... Mecliste olana kim korkak demişse, Genel Başkanı tutmuş, "Biz korkak değiHz!.." diye nerdeyse bangır bangır bağırıyor. Birileri çıkmış Genel Başkana, "Korkak, pısınk, yumuşak, zayıf..." demiş. Buna karşılığı: "Elimizden geleni yapıyoruz. Demokrasi bir daha tehlikeya düşerse bunun sorumlusu biz olamayız." Bundan önce demokrasi tehlikeye düştüğünde sorumlusu sensin mi, demişlerdı de böyle konuşuyor? Kimse demokrasinin tehlikeye düşmesınden beyimızi sorumlu tutmamıştı. Zaten olamazdı. Çünkü demokrasinın tehlikeye düştüğü demlerde devlet memuruydu. Gene de bır bildiği var. Bunu açıklamıyor, ama karşıttarını tehdit etmeden de geri kalmıyor. Bakın ne diyor: ".. Konuşmaya başlarsam karşımda kimse kalmaz, duman olurlar..." Böyle söylemek konuşmaktan da beterdir. Soylemıyor, ama söyleyeceklerinin çok önemlı olduğunu vurguluyor. Herkes, bir söylese, acaba neler söyleyecektir diye merak edıyor. Tuhaf bir şey. muhalefet parti liderinin eleştirileri iktidardakı partıye uzanacak yerde, iktidar partisini bırakıyor, kendi arkadaşlarına yükleniyor. Bizde de yeni muhalefet böyle oluyor demek!.. Sanki ortada yeterince demokrasi vannış gibi, aman demokrasi incinmesin diye yavaş basıyor. Meclis dışındakı muhalefet partisine gelince, bıçağın kemiğe dayandığını söylüyor. Sözlerine kulak verecek olursanız, şöyle: "Artık bıçak kemiğe dayandı. Eğer iktidar değişmezse polrtikası değisecektir. Ama bunun en iyi yolu, bizim iktidara gelmemizdir." Nasıl gelecek iktidara? Mecliste milletvekili yok. Seçim yapılalı bir yıl oldu. Kimse yeni seçimleri istemez. Hele bu Meclisteki milletvekillerini bir seçime kimse zor1ayamaz."//rt/darpartisi Mechstekı çoğunluğunu yitirecektir." Nasıl yitirecektir, orasını söylemiyor. Bu arada Halkçı Parti ile birleşmeden söz edıyor. Halkçı Parti ile nasıl birleşilir? Taban bunu ister mi, istemez mi? Isterse yasal olarak nasıl sağlanır? Miltetvekılleri bir kovandan çıkar gibi öteki kovana mı doluşacaklardır, yoksa Meclis dışındaki parti Meclis içindeki partiye mi akacaktır? Bütün bunlar hem gerçekleştirme bakımından, hem de yasal bakımdan karmaşık bir görünümdedir. Her şeyden önce şurasını açıkça belirtmek gerekir, muhalefet kime karşı muhaliftir? Kendi içine mi, birbirine mi, karşısındakı iktidar partisine mi? Kime muhalefet edileceği, nasıl edileceği iyice saptanmadıktan, yolu yöntemi açıkça ortaya konmadıktan sonra, bütün konuşmaları havada asılı kalıyor, kımseyi de doyurmuyor Her şeyden önce muhalefet edecek olanlar kendi kimliklerini bilmelidırler. Kim olduğunu bilmeyen, kime muhalefet edeceğini de bilmez. 131 milyonluk kuponu (Baştarafı 1. Sayfada) ha 10 sıralarında gazetecıler tarafından doldurulmuştu. Saat 11.10'da "şampiyon" talihlinin de içinde bulunduğu 11 kişi, iki otomobille geldiler. Içlerinden biri: "Talihli kim?" diye espri yaptı. Aralannda esmer, orta boylu, bıyıklı bir gencin çok telaşh ve bitkin olduğu görtılüyordu. MudUr Erden Odabaşı'ndan izin isteyip koltuğa adeta çöktü. Evet, 131 milyonun sahibi Recep Kolcu'ydu bu. Rize kökenli, îstanbul doğumlu Recep Kolcu, 32 yaşında. Evli, Babar (7) ve Betül (6) adlannda iki kız çocuğu var. Oturduğu semt olan "Aabadem''li, bü yüdttğü "Tophane"li olmaktan övünüyor. Tophane'de "Çakal Hüse>in" diye tanınan babasıyla birlikte "Kolcu Eleksol" finnasının sahiplerinden. Perşembepazan Çeşme Meydanı'nda bürolan, Kâgıthane'de de atölyeleri var. Burada alüminyum kaplama, elektrojize yapıyorlar. Daha çekini almadan gazeteciler sıkıştınyor kendisini. İki gündür nasıl sabrettiniz? Kalabalık olur diye gelmedik. Dün arkadaşlarla içtik, babğa çıktık. Kazandıgınızı nasıl öğrendiniz? Bizirn Adil abimiz vardır, bu işlere çok merakhdır. Ondan öğrendim. Malum, Galatalıyız, cumartesi günü Samsunspor'la maçımız vardı, orda söyledi. Elimde kuponlar vardı, hiçbirinde bir şey yok. Kızımın oynadıği kupon tutmuş. Çok sevindim. Arkadaşlarla hesap yaptık, 12 milyon civannda alırım diye bekliyordum. Kendimi 12milyona göre alıştırmıştım, ama 131 müyona fazla bir tepkim dc olmadı. Bu arada söze Müşterek Bahisler Müdüru Odabaşı giriyor. "Kuponu göretim, dünkü (önceki gunku) gibi sabte olmasın, bakalım" dedi. Recep, şöyle bir çevresine baktı, eğildi ve ayakkabısmın içinden kuponu çıkardı. Vereyim vermeyeyim diye bir tereddüt geçirirken Müdür, "Korkmayın, burası emniyetli" dedi. Kuponun kontrolü yapıldı. Pazar gunü sahte bilet getiren "meçhul kadın" ve iki erkek arkadaşının 4800 liralık sahte bilet i gibi değildi. Kadıköy'de 201 nolu bayiden doldurulmuş, 200 liralık bir kupondu. İlgili işlemlerden sonra, Recep 131 milyonluk çeki cebine koyarken, gazetecilerin sorulap sürüyordu: Kuponu avakkabınızda sakladıgınıra göre, gece nasıl korudunuz? (Gülerek) Farelerden sakladım. Evde bir yere gömdüm. Gömdüm dediysem, o kadar kuponu saklayacak bir delik bulabildik herhalde. Şu kazanma işini tatn anlatsanıza. Cumartesi günü maça gitmeden önce toplam 2400 liralık oynadım. Bir 5O'Uk, bir 200'lük, bir 300'lük, bir 500'lük ve bir de 1100'lük. Bunlardan 200'lük olanını 7 yaşında ilkokul ikiye giden kızım Bahar doldurdu. "Baba ben de doldurayım" dedi. Ben de boş bir kupon verdim, kendine göre işaretlemiş. llk ayakta 8 nolu atı işaretlemiş, ben de 9 nolu atı ekledim. Aynca, son ayakta heTkesin favorisi olan 5 nolu "Birbey"i işaretledim. Yani, 9'la bilemedim, ama 5'le tutturdum. Ama kızımın "Yifter"i, "Şener"i, "Ahmef'i tutturması büyük iş. Her zaman oynar mısınız? 45 yıldır oynanm. Galata'da arkadaşlar devamlı oynar, onlann teşvikiyle oldu herhalde. Daha önce de 80 bin lira almıştım. Çocukluğumdan beri Galatahyım. Genç takımmda uzun süre futbol oynadım. Galata Kulübü yaşadı. Kulüp bizim, bu para olmasa da sahip çıkarız, çıkıyoruz. Çok kalabalık geldiniz, endişeaiz mi var? Galata'da beni severler. Daha da gelecektik ama herhalde bu kadarım uygun buldular. Herhalde korumak için geldiler. Burası Îstanbul, belli olmaz, hep beraber gidelim, dediler. Paraya intiyacınız var mı? Işyerleri kendimizin, evimiz var. Gerçi insanın paraya ihtiyacı olmaz mı? İşte, borcumuz harcımız yok, geçinip gidiyoruz. (Gülerek): Böyle bir para daha önce çıksaydı, evlenmeden önce burnumu düzektirirdim. Recep Kolcu arkadaşlanyla daha sonra geldikleri Karaköy "Geçit Kafetarya"da bankanın öğle tatilini beklerken rakı içtiler. Daha sonra Vakıflar Bankası'na giderek, ikramiyenin 130 milyonunu "vadesiz" yatırdı. Recep, geri kalan 980 bin 607 lirayı "harçlık" olarak yaruna aldı. Banka müdürune "130 milyonu belki 56 ay tutanm" dedi. Gazeteciler hep soruyordu, o da çok sıkıntılıydı: "Evlıyim, iki çocuğum var, biri 6, diğeri 7 yaşında... Adlannı şimdi söyleyemem... Biraz kendime geleyim liitfen... Bunaldım artık... Evet, liseyi terk ettim... 130 milyona ne tepkim olacak... Pederimizin işinde çalışıyoruz... Alüminyum kaplamacıyız. Bize Çeşmemeydanlı derler... Oî, bunaltıyorsunuz..." P"^arllk döneminin ilk grev uygulag g Tuzla'daki Yıldınm ve Desan Term a s m b u g ü n saneleri'nde başlatacak olan Dok Grmilş yöneticileri, "Grev Gözcüsu " gömleğini ilk kez kendilerinde denediler. Hişçinin çalıştığı Desan ve 36 işçinin çahştığı Yıldınm Tersaneleri'nde 2.5 ayı aşan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamamaa uzerine grev karan almmif, Sıkıyönetim Komutanhğı grev uygulamasına izin vermiş, hükümet yetkilileri de grevi ertelemeyeceklerini açıklamışlardı. Bu arada, 29 ağustosta Desan 'da grev oylamasma gidilmiş, oylamaya katılan, ancak salt çoğunluğu oluşturamayan 8 isçinin "greve hayır" demesi, grevi engellemeye yetmemisti. tstanbul Bölge Çalısma Mudürluğu her iki tersanede bugün baslayacak olan grevlerin yasal olduğunu açıklarken, Türktş 1. Bölge Temsilciliği'ne yeni atanan Vahap Guvenç'in de sendikayöneticileri ile birlikte grev uygulamasmı baslatacağı bildirildi. Dok Gemitş Genel Başkanı Nazım Tur, "Grev gömleklerini yaptırdık, grev levhası hazır, hayırlı olsun" dedi. (Fotoğraf: THA) Yeni to Plu l&zar: 24 Ocak'ın selameti sından hem uygulamada yapüan Arzın mutlak arttmlmasından (Baştarafı 1. Sayfada) bunun ciddiyetini de beraber getirmek gerekir. Mesela yılbaşında yüzde 25 enflasyon beklentisiniresmen,gaynresmi. zımnen, program geregi, her neyse ortaya atmışsanız, buna ilişkin giıveni saranayacak bir başan sağlamanız lazım. Mevduat faizini de saptadığınız bu enflas>on oranından, yani varmak istediğiniz hedeften 2522 puan fazla tespit ederseniz, o zaman bu enflasyon hedefinize ulaşmada gıiven vermezsiniz. Tasarruf sahibi böyle bir farkı görünce konuşulan yüzde 25 hedefe vanlmayabilir diye şüphe içine girer, bu beklenüler ekonomiye yansır." RENKLt TV YERİNE EKMEK Yazar, artık tasarruf sahibinin, tasarruf etme sınınna geldiğini de oehrterek, "Enflasyonun getirdigi fiyat erozyonu, tasarruf sahibinin gecimini sağlamak için günliik harcamalarına para sarfetmeye başlamasına neden oldu. Tüketici renkli TV alacakken ekmek almaya yöneldi" dedi. yana olduklarını yineleyen Mehmet Yazar, "Arzın arttınlması kaynak sıkıntısına gitmeden mumkün olabilir. Bu kaynaklardan bir tanesi, ihracatçı serma>e şirketlerine konan bazı imtivaz ve haklann artık kaldınlmasıdır. 1984'te bu kaynak 210 mil>ar liradır" diye konustu. "YENt YAKLAŞIMLAR ÖNERİYORUZ" Yazar, Başbakan Turgut Özal'ın 2.2 milyar dolar dövizin var olduğunu söylediğini anımsatarak, "Pek az degil. Kalkınan bir iilkede dövizin kıt olması gerekir. Döviz bolsa yatırımlarda bir çarpıklık var demektir. thracatın tıkanmaması için yatınm yapmak gerekir" görüşünü savundu. Yazar, bir başka soruyu yanıtlarken de şunlan söyledi: "24 Ocak'ta ortaya konan ve inandığımız serbesl piyasa ekonomisi ilkelerinin selameti için yeni yaklaşımlar oneri>onız. Zaman zaman bu sistemde bir sakatlık var mı? gibi sözler olmaktadır. Bu sözlerin silinmesi açı yanlışlıklann hem tedbirlerdeki zamanında yapılması gereken revizyonların bir an evvel ortaya konması, boytece sistemin kendi kuralları içinde saglıklı yünımesi gerekir. Aynca, dunya ekonomisi de artık bir büyume sürecine girmektedir. Bu mutlaka degerlendirilmelidir. Konuşmalarımız sürekli ekonomi içinde kalmıştır. Bunun sertliğini, yumuşaklığını inanın ben anlamıyorum. Burada arzı arttırıcı tedbirleri somut olarak bildirdik. Sıkıntılann dozajından ziyade, onemli olan toplumdaki dağılımıdır. Aynca kendi kesimimiz içindeki dagılıraa bakmak gerekir. Şu görülüyor ki küçiik işletmeler daha çok sıkmtıdadtr. Bu nedenle de Anadolu'nun sesi daha çok çıkmaktadır." Söyleşi boyunca Mehmet Yazar'ın söylediklerini dinleyen Odalar Birliği Genel Sekreteri Orhan Morgil de, "Bir bilim adamı olarak soyleyeyim ki, sıkıntılar demokratik ülkelerde, demokratik bir degişme ve deŞişikliklere yol açar" dedi. imar affı Yemınli Özel Teknik Burolar Derneği Başkanı Özcan Sungurçetin, başvuruların duşük kalması nedeniyle soruna çozüm getirilmediğini savunarak, yeni bir yonetmelikle yasaya işlerlik kazandırılmasını önerdi. Özcan Sungurçetin, tapu tahsis belgesi uygulamasında ağırhğın belediyelerde olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu: "Birçok yeminli biiro, tapu tahsis belgesi uygulamasındaki karmaşa düzeltilemediği için, kimin ne yaptığı belli olmadıgı için devre dışı kaldı:" GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI GAZİOSMANPAŞA İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No: 1983/1493 T. Bir borçtan dolayıraahçuzGaziosmanpaşa, KUçükköy, su yolu mevkiinde kain tapunun 9 pafıa, 11117 parsel sayıü, 172 m ! miktarb gayriraenkuldeki borçluya ait 1/2 hissesınin satılarak paraya çevrilraesine karaı verilmiştir. TAPU KAYDI: Dosya içerisindeki Gaziosmanpaşa Tapu Sıcil Muhafızlığının 2.11.1983 gün ve 2302 yevmiye no.Iu yazılanna göre borçlunun hissedan bulunduğu taşınmaz, Gaziosmanpaşa, SuyoluKüçükköy asfalu mevkiinde, 9 pafta, 11117 parsel sayıh, 172 m 1 miktannda arsa vasıflı 1/2 hıssesı Nahide 1leri adına kayıtlı olup Gaziosmanpaşa tcra Memurluğu'nun 1.11.1983 gün ve 1983/1493 Ta. geregince aynı larih ve 2302 yev. no.su ile borçlu hissesı Uzerine hacız vazedilmiş olduğu anlasılmaktadır. İMARDURUMU:Dosyadamevcut, Îstanbul Belediyesi tmarMüdürlüğü, Çevre Durum Bürosu'nun 15 Mart 1984 gün ve 84 / 2000 sayıh yazılanna göre, Küçükköy, 9 pafta, 11117 parsel sayılı yer, 12 Mayıs 1982 tasdik tanhli, 1/1000 ölçekli Küçükköy lmar Planında gecekondu ıslah alanında kaldıgı, bitişik nizam, H: 12.50 (4 kat) imar durumu sartları getirilmiş olduğu, ancak plan notunda: "Gecekondu Islah alanında kalan yerlerde ıslah alamndan çıkarılmadıkça uygulama yapılamaz" der.ildiğinden imar durumu verilemediği anlaşümaktadır. HAIİHAZIR DURUMU: Borçlunun 1/2 hissedan bulunduğu 11117 parsel sayüı taşınmaz, Küçükköy meskun sahasmda ve oldukça merkezi bir yerde, Cengiz Topel caddesine 30 m. mesafede ve bu caddeye dik olan 6. sokağın 5. sokağı kestigi köşede, üzennde borçlunun ve hıssedanıun muştereken oturduklan tek kath yığma inşaat tarzında bir mesken ile etrafı duvarla çevrili, tabanı beton bir avludan ibarettir. Sıhhi tesisat ve elektriği mevcut olup çatı üzeri beton şaptır. Borçlunun halen oturduğu kısımda 1 mutfak ve içiçe iki oda ile diğer bölumde yani diğev hissedann yine aynı çatı altında ve duvarlan bitişik iki oda bir holden ibaret oturduğu bölüm bulunmaktadır. Borçlunun 1 oda ve mutfak zemini grobeton, 1 oda, zemini ahşap, kapılar ahşap doğrama, içdış sıva mevcut, duvarlar badanalıdır. Borçlu hissedanmn döşemeleri marleydir. DEGERİ: Borçlunun oturmakta olduğu bina tek katlı ve 96 m inşaat alanı mevcuttur. Halihazır alımsatım rayiç değerler ile Emlak Vergisi Dairesi 2 no'lu Takdir Komisyonu'nun mVTl birim değerleri göz önune alınarak binamn tum değerı: 96x4000 : 384.000 TL.si ve arsa değeri ise. 172x3500 : 602.000 TL.si olup taşmmazın yekun değeri: 986.000 TL.Sİ ve borçlunun 1/2 hissesine düşen toplam değer 493.000 (dört yüz doksan üç bin) TL.si muhammen kıymetindedir. SATIŞ SARTLARI: 1 Satış 2/11/1984 günü saat 10.00'dan 10.15'e kadaı Gaziosmanpaşa, Salihpaşa Cad. No: 34A açık arttınna suretiyle yapılacakur. Bu arttınnada tahmin edilen kıymetin % 75'ini ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şanıyla 12/11/1984 pazartesi günu aynı yerde saat 10.00 10.15'de ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da ruçhanlı alacakhların alacağını ve satış masraflannı geçmesi şanıyla en çok arturana ıhale olunur. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin W» 10'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri laamdır. Satış peşın para iledir, alıcı istediğinde 20 gunü geçmemek uzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemıze bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve Iflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ıhale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve "!a 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilan tarihınden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteven alıcıya bir örneğı gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin sartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etrnı? sayılacaklart, başkaca bılgi almak istevenlenn 19831493 sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ılan olunur. 25/9/1984 (llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) Basın: 11583 ADALET BAKANLIĞINDAN MÜNHAL NOTERLİKLER Aşağıda 1983 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan birinci sınıf noterlikler münhaldir. 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 22'nci ve müteakip maddeleri gereğince bırinci sınıf noterlerden veya ikinci sınıf noterlerden, bu noterliklere atanmaya istekli olanlann ilan tarihınden itibaıen biı ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıklanna başvurmaları lâzımdır. Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama ışletninde nazara alınmaz. İlan olunur. Sıra No: Münhal noterligin adı: 1983 yılı gayrisafl geliri: 1 Îstanbul Ondördüncü Noterliği 17.058.178.24. Lira tstanbul Yimubirinci Noterliği 6.831.759.00. Lira Basm: 25105 ÇALI^ANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILMAZ ŞIPAL "Yumuşak Bir Geçişi Temin İçin" 23.9.1983 tarih ve 2898 sayılı yasa ile Emekli Sandığı iştirakçilerinden, "Kadın (20), erkek ise (25) fiili hizmet yılı koşulu değiştirilmemekle" birlikte, bir de yaş dolumu unsuru getirilmektedir. Devamlılık hükmü içeren bu maddeye göre, emekliliğin istenebileceği yaş sının kadın iştirakçiler için (45), erkek iştirakçiler için ise (50) olarak belirlenmektedir. Dolayısıyla açıkta buJunanlar olsun, görcvde bulunan iştirakçiler olsun, 1.1.1984 tarihinden itibaren, fiili hizmet sürelerinin (25) veya (20) yılı doldurmaları yarunda, kadın (50), erkek (55) yaşları da doldurup doldurmadıklan araştınlacak, 'fiili hizmet süreleri' uygun bulunanlar, bu yaşları doldurmamalan halinde, bu yaşlan dolduruncaya kadar emeklilikleri yapılamayacaktır!' Ancak, yasada "kadın için (45), erkek için (50) olarak belirlenen yaş haddi" gene yasa ile "kazanılmış haklann" bozulmaması yönünden saptanan yaşlara "yumuşak bir geçişi temin için" 1984 ve 1988 yılı "arasındaki 5 yıllık sürede, heT yıl artan daha düşük yaşlar tespit edilmiştir:' 1 Ocak 1984'ten önce ya da 1984 yılında, hizmet süreleri kadın (20) ve erkek (25) yıknı doldurardar 1984 yılı içinde kadın (38) erkek ise (43) yaşlanm dolduran iştirakçiler, "emekliliklerini isteyebilecekleri gibi, bu kişiler bu yaşlan doldurdukları için emeklilik haklannı elde etmiş olacaklanndan görev lerine devam edip, herhangi bir başka tarihte veya bir başka yüda (her zaman) bu haklannı kullanabileceklerdir. Aynca 1984 yıbnda kadın (20) erkek (25) fiili hizmet süresini dolduran iştirakçiler, "söz konusu (38) ve (43) yaşı 1984 yıhndan sonraki, ileriki yıllarda (1985, 1986 gibi) doldurdukları takdirde de emeklibk haklannı elde edebileceklerdirT Bunun yanı sua, "(25) ve (20) yıllık hizmet sürelerini 31.12.1984 tarihine kadar doldurmamış olmakla beraber, bu sürelerini 1985 yıh içinde (31.12.1985 tarihine kadar) dolduranlarda, kadın ise (39), erkek ise (44) yaşını 1985 yılı içerisinde veya daha sonraki yıllarda doldurdukları takdirde, bu yaşlan doldurdukları tarihlerde emekliliklerini isteme haklannı elde edeceklerdir. Bu haklannı daha sonraki yıllarda da (1986, 1987 gibi) kullanabileceklerdir. c) 1986 yılında bu yaşlar kadın iştirakçilerde (40), erkek iştirakçilerde (45). d) 1987 yılında kadın iştirakçilerde (42), erkek iştirakçilerde (47). e) 1988 yümda kadın iştirakçilerde (44), erkek iştirakçilerde (49), olarak belirlenmek suretiyle, (25) ve (20) yılını bu yıllarda ikmal edenler için söz konusu yıllarda veya müteakip yıllarda aranılacak yaş haddi tespit edilmektedir;' 1 Ocak 1989'dan sonra kadın (20), erkek (25) fiili hizmet süresini dolduranlar için bu hizmet sürelerinin yanı sıra da kadın iştirakçinin (45) ve erkek iştirakçinin de (50) yasını doldurması koşulu da aranacaktır. 113 sayılı genelge, "önemine binaen iki hususu vurgulamaktadır. 1.1.1984 tarihinden önce kadın iştirakçilerden 20 fiili hizmet yıhnı ve 38 yaşını, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılmı ve 43 yaşını doldurmuş olanlar ileriki yıllarda her zaman 45 ve 50 yaş kaydına tabi olmadan emekliliğini isteyebüeceklerdir. Keza, 1.1.1984 tarihinden önce kadın iştirakçilerden 38, erkek iştirakçilerden 43 yaşını doldurmuş olup da, 1.1.1984 31.12.1984 tarihleri arasında kadın ise 20, erkek ise 25 fiili hizmet yılını dolduranlar da bu hizmet yıllarını doldurdukları veya daha ileriki bir tarihte emekliliklerini isteyebileceklerdir!' GAYREMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI SİLİVRİ İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No: 1983/685 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli olup Sılivri Gümuşyaka Köyü köy içi mevkiinde kain tapunun 62 pafta 5847 parselinde kayıtlı 475 M1 miktarlı arsada bahçeli kerpiç evin 1IX hissesinin satılmasma karar verilmiştir. GAYRİMENKLLÜN ÖZELLİKLERİ: Gayrimenkul Gümuşyaka köyünün ortasından geçen Tekirdağ Îstanbul Karayolunun deniz tarafında denize nazır bir yerde bulunmaktadır. Tapu kaydında bulunan kerpiç evler bugün kullanılmayan metruk bir vaziyettedir. Arsada üç katlı betonarme bır yapı bulunmaktadır. Bu yapının zemin katı dükkân olup sıvaları yapılmış doğramalan takılmış badana boyalan yapılmamış camlan takılmamış vaayettedir. Zemin katın üstünde bulunan iki kat konut olarak kullanılmakta olup her katta bir daire bulunmaktadır. Daireler L tipi bir salon, 2 yatak odası, banyo, VC'den ibarettir. Binamn deniz görür iki cephesi balkonludur. Daire yaklaşık 110 m' miktarlıdır. GAYRIMENKULÜN DEĞERİ: Bılirkişi tarafından yukanda yazılı gaynmenkulün tamamına 18.000.000TL satüacak 1/2 hisseye de 9.000.000. TL değer takdir edilmiştir. SATTŞ SARTLARI: 1 Satış 5/11/1984 günü saat 16.0016.20 arasında Silivri îcra dairesinde açık arttınna sureti ile yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin 1t 75'ini ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıile 15/11/1984 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da ruçhanlı alacakhların alacağını ve satış masraflannı geçmesi sartı ile en çok arttırana ihale olunur. 2 Arttırraaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin V» 10'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 gün geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi ihale pulu tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler saüş bedelinden ödenir. 3 Ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (İrtifak hakkı sahipleri dahil) bu gaynmenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse tcra lflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. tki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname ilan tarihınden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiğinde isteyen alıcıya bir örneğı gönderilebilir. Satışa iştirak edeceklerin sartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş savılacakları başkaca bilgı almak isteyenlerin 1983/685 Tal. sayılı dosya numarası ile memurluğumuza başvurmalan ilan olunur. 24/9/1984 Basm: 11593 "VALLLAHt KAZASMAD1M?" Altılı ganyamn 131 milyonluk ikramiyesini kazandığı gazetelerde yazılan garson Mustafa Arar, "Vallahi ben kazanmadım. Bunu dargın olduğum ağabeyim çıkarmış" dedi. Arkadaşlan dün ona takıldılar "Şaka yapıyor, kuponu '• da bankada saklıyor"dediler. Nitekim, Arar'tn kazanmadığı, gerçek talihlinin ortaya çıkmasından sonra anlasıldı. (Fotoğraf: YALÇIN ÇAKJR) YALOVA'DA SATILIK ARAZİ Atatürk Üretme Çiflıği'nin karşısında parsellenmiş 11 donum yer ve toptan 7.5 donum arazı. Tel: 576 81 48 İST. MERTER Keresteciler Sitesi'nde köşebaşı, net 430 metre kare inşaat sahalı, projesi hazır satıhk arsa. Tel: 523 77 51
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog