Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2 EKİM 1984 HABERLER CUMHURİYET/7 DYP Genel Sekreteri: Ozetle Tabip yedeksubaylar "Yılhk 4 celp yerine~6 celp olarak kararlaştınlan Tabip yedeksubay adaylannın silah altına ahnmalanna dün başlandı. Tabip yedeksubay saytsımn artışı nedeniyle alınan karar uyannca sadece tabiplerden 1983/11 Grup Askeru'ği'ne karar aldıranlann tamamı ekim 1984 celbinde 18G. dönem olarak silah altına alınaeaklar. Tabip yedeksubay adayı olup daha önceki celplerde sevke tabi iken, yasal hazırüklan nedeniyle yoklama kaçağı ya da bakayadan mahkemeye verüdikleri için sevk edilemeyenler de 15 Eylül 1984 tarihine kadar yasal mazeretlerin sona ermesi halinde bu dönem silah altına ahnacaklar. (ANKA) Gürkan: Calp'in Kurucıılar Kurııhı çağrısı yasal değîl H P Genel Sekreteri, "Kurucular Kurulu'nun olağan toplantısı için süre 30 gün, olağanüstü toplantısı için süre 10 gündür. Genel Başkan'ın çağrısmda ise süre bir haftayı bile bulmuyor"dedi. Disiplin Kurulu'nda israH'e giden 4 milletvekilinden savunma almması kararlaştırıldı. madığı gerçektir. Ancak ne olur, nasıl olacak tam bilmiyonım. Gündem bölümünde ise, tüzük değişikligi ile tüzük değişikliğine göre gereğinin yapılması ve seçimler gibi bir ifade kullanılmış, bu da açık değil, sanınm böyle bir gündem olmaz." PTT kanalıyla çağrıyı ilk kez alanlardan HP Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Nehrozoğlu 5 Ekim 1984 cuma günü saat 10'da Bulvar Oteli salonunda yapılacak Genişletilmiş Kurucular Kurulu toplantısına ilişkin olarak "Siyasal olan 10 günlük süreyi biie düşünmeden çağn yapılması büjük hatadır. Kaldı ki, insan niye bu kadar acele eder merak ediyorum. Cumhuriyet Başsavcısı'nın onayladığı tüzüğümüzü şimdi onaylamaz gözükmesine itiraz edilecektir. Bunu beklemeden savcılığın istemini yerine gelirmeye çalışmak biraz komik oluyor. Sayın Calp Cumhuriyet Savcılığı'nın değil HP'nin genel başkanıdır" dedi. HP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürkan, Cumhuriyet Başsavcıhğı'nın HP tüzüğünün Siyasi Partiler Yasası'na aykın olduğuna dair yazısıru eleştirdi. Gürkan, Cumhuriyet Başsavcılığfna, "Partimiz legal mi, illegal mi?" diye sordu. Parti içindeki gruplaşmaların su yüzüne çıkmasına neden olan Merkez Disiplin Kurulu dün ilk kez toplanarak görev bölümü yaptı. Disiplin Kurulu'nca yapılan ayiklamada, kurulun onaylanmış parti tüzüğü uyannca yapıldığı, çalışmalannın ve alacaklan kararın yasal olduğu belirtildi. Başkanlığına HP milletvekili ve Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Fahrettin Uluç'un seçildiği Merkez Disiplin Kurulu'na yardımcı olarak Ismet Cantürk, Saymanlığa Ufuk Büyük Kırık, üyeliğe Turhan Temuçin, Teoman Yalazan, Yüksel Babür, Akın Yddız, Avni Güler ve Fahri Özdilek seçildi. Toplantıda lsrail'e giden 4 milletvekilinin durumunun görüşüldüğu, ilk olarak parlamenterlerden savunma isteneceği açıklandı. Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve vetolu kurucu üye Dr. Turhan Temuçin son gelişmeler için "Sayın Genel Başkan Necdet Calp v'e zjhni\eti partiden siliniyor. Doğaldır ki buna uygun bir gelişme ile yeni Disiplin Kurulu çıkmıştır. Sayın Calp buna izin vermemek için elinden geleni yapacakhr. Bunu normal karşıiıyorum " yanıtını verdı. Sağda birleşme teklifi gelirse değerlendirilir ANKARA, (Cumhuriyet Börosu) MDP İstanbul Genişletilmiş tl Divanı toplantısınca yayınlanan sonuç bildirisinde "Sağda bütünleşmeyi sağlamak için MDP'nin her fedakârlığa razı olduğu" yolundaki yaklaşımlar konusunda bilgisine başvurduğumuz DYP Genel Sekreteri Refik Sunol, işbirliği ya da bütünleşme önerilerine açık olduklannı, ama bugüne kadar böyle bir öneri almadıklarını bildirdi. Sunol: "Böyle bir teklif gelirse elbette çok ciddi şekilde değerlendirilir. Biz bu konuda katı değiliz, ama geçmiş günlerdeki tecrübelerimizden de faydalanmak isteriz" dedi. Gelecek önerileri bu anlayış icinde değerlendireceklerini vurgulayan Refik Sunol, birleşmenin birkaç biçimde olabileceğini, bunlardan birinin MDP'nin DYP'ye katılması, ötekinin DYP'nin MDP'ye katılması olacağını yineledi ve "Asıl önemlisi şu ki, eğer MDP bu konuda her turlü fedakârlığa ranysa, hele bir milletvekilleri, elbiselerinden soyunsunlar" dedi. MDP İSTANBUL ÖRGÜTÜ, TOSKAY'I PROTESTO ETTİ MDP lstanbul örgütü, 29 eylül günü yapılan Genişletilmiş İl Divan Kurulu toplantısını izlemeyen TRT'yi, Genel Müdürü Tunca Toskay'a yıldınm telgraf çekerek protesto etti. Toskay'a çekilen telgrafta şöyle denildi: "Uygulamaya mecbur olduğunuz kanunun 20'inci maddesini nasıl ihlal ettiğinizi tespit için, bu telgrafı çekmeyi uygun bulan Genişletilmiş tl Divanımızın, Anayasa'nın tarafsız olmasını emrettiği milli kunıluşumuzu, keyfi bir şekilde idareye yeltenmeniz üzüntü ve esefle karşılanmıştır." Hindistan Büyükelçisi tstanbuVda ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) HP Genel Başkanı Necdet Calp Genişletilmiş Kurucular Kurulu için üyelere resmi çağn yaası göndermeye başladı. 28 eylül tarihinde üyelere TBMM postanesinden gönderilen yazıda, Calp " 5 ekim tarihin'tn /<fln/ı«)«i U JJ lJ.Ankara'dageçtiğbnizhaftageçirdiğikalpkrizi Itl CenaZeSl Kaiainiai eciyazar ve eski parlamende yapılacak Genişletilmiş Kurusonucu olen gazet cular Kurulu'nu toplantıya çağıterlerden Cihad Baban, dün törenle toprağa verildi. Saat 11.00'de Gazeteciler Cemiyeti önünde yapınyonım" dedi. lan törene, Baban 'ın ailesinin yanı sıra, eski bakanlardan Kemal Satır ve Orhan Birgit, MDP İstanbul Milletvekili gazeteci Doğan Kasaroğlu ile Prof. Memduh Yaşa, Iran 'ın İstanbul Baskonsolosu Mu HP Genel Sekreteri Prof. Dr. 1985 Öğrenci Seçme ve YerleştirAydın Güven Gürkan, çağrmın meSmavlan için basvurular, 19 hammed Taheri, Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri, gazeteciler ve yazarlar katıldı. Bir konuşma yapanyasaJ olmadığını belirterek şöykasım günü başlayacak. Başvu Cemiyet Başkanı Nezih Demirkent, Cihad Baban 'm gazeteciliğini anlattı ve "Onun sadece cismini top dedi: Ie ru süresi 7 aralıkta sona erecek. rağa veriyoruz. Onun gazetecilik anlayışt daima yaşayacaktır" dedi. Recep Bilginer'in konuşmasın"Çağn 28 eylül tarihinde yadan sonra bir dakikaük saygı durusu yapıldı. Cenaze daha sonra Şisli Camii'ne götürüldü. Buradaki ÖSY1. basamak smavı 15 nisan törende Devlet Bakanı Mesut Yumaz, MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp, Ulusu kabinesinden bakan pddığına göre toplantı ile çağn pazartesi, 2. basamak smavı da tarihi aresında bir haftalık bir 17 haziran pazartesi günleri ger arkadaşı Selahattin Çetiner, YÖK Başkanı Prof. thsan Doğramacı, aralarında Kemal Satır, Prof. Be de yoklur. Olağan toplantı sim üstünel'in de bulunduğu eski siyasiler, gazeteci ve sanatçüar hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Ke süre çeklestirilecek. Sınavlara bu yıl için çagrı süresi 30 gün, olağan400 bin civarmda adayın katıl nan Evren, Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Haydar Saltık 'müstü toplantı için ise 10 gündür. da çelenk gönderdiği görüldü. Öğle namazından sonra Baban 'm cenazesi Edirnekapı Saktzağacı'ndaması bekleniyor. (a.a.) Bu durumda çağrının yasal olki ailt kabristanmda toprağa verildi. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) OSYS başvuruları Hindistan'm Yeni Ankara Büyükelçisi tVidor Grotver Kumar dün Istanbul Valiliğini ziyaret etti. Vali Yardımcısı Ali Hasan Özer ile görüşen yeni büyükelçi, nezaket ziyaretinde bulunduğunu ve ilk kez tstanbula geldiğini söyledi. Hindistan 'ın Türkiyeden bakliyat alabileceğini, buna karsıhk ülkesinln teknolojik KIRIKHAN (Cumhuriyet) ürün satabileceğini belirttL Kırıkhan'da cadde ve sokaklara ANAP'lı Belediye Başkanı ile Meclis üyelerinin yanı sıra Meclis üyelerinin çocuk ve yakınları ile bazı gazetecilerin adlarının Istanbul Valüiği Protokol Müdü verilmesi olayına Hatay Valisi rü Muzaffer Ergür emekliye ay Sami Oytun el koydu. Vali Oynhyor. Ergür veda mesajında, tun, "Acemke bir iş yapmışlar" görevi süresince kendisine yar dedi. dancı olan gaıetecilere teşekkür "Cumhuriyet" yazarı tlhan etti. Selçuk "tnanıiır Gibi Degü" başlıklı yazısında Kınkhan'daki bu olayı köşesinde yazmış, "ÜlItalyan Askeri Okul Gemisi kenin her yanında AN AP'lılann Amerigo Vespucci bugün İstan keyiflerince at oynaUıklarını, bu bul limanmdan aynlacak. 28 ey olayın demokrasi tarihimize lül günü lstanbula gelen gemi gececeğini" belirtmişti. de 1581 öğrenci 450 mürettefrat Oğrenildiğine göre, cadde ve bulunuyor. sokaklara verilen isimler için tabela siparişi verildi. Kınkharitia sokak acUannın değişmesine Hatay Julisi elkoydu "Toplantı çok garipti. Her isimsiz sokaga bir ad aranıvordu. Yakınlan, çocuklanndan başka toplantı>ı izleyen yerel bir gazetenin sahibi Fehmi Akı ve bir ajansın ilçe muhabiri olan Bekir Aytaç'ın da isimkri konuverdi" dedi. TEPKl UYANDIRDI Belediye'nin ANAP'h yönetiminin kendi ve yakınlannın adlarının cadde ve sokaklara verilmesi ilçede büyük tepki ile karşılanjrken, Vali Sami Oytun'un olaya el koyduğu bildirüdi. ACEMİCE BİR İŞ Hatay Valisi Sami Oytun, "Cumhuriyet" muhabirine konuyu araştırdığını bildirirken şöyle dedi: isimkri de(jiş:n sokakların ysni levh.ıları yak;nda asılı;or. ÖzeiGeçtiğimiz günlerde yıpı'an Meclis topl.ıntısınü Fen ışleri Müdürlüğunce verıler k i ' üzıvine değiştırilen 30 Adct Sokağıo yeısım lcvhjirı yakındj arılıyor. Yctkilıîer, Kurtuluç Mah. 7 Adet, Barbas Mah. 2 Adct. Alakoyun Mah. 1 Adet, CumJhjriyet Mah. 5 Adtt, Yeni M<h. 8 Ad't, ve [Gur.düz .Mjhaütsınde 7 Adct Sokağm değ;ştirıı. ı ^ c l c n n e an lcvhaların önümuzdekı haftallardı Sokaklıra asılacağını behrtti^r 67S5 sayılı ımar kaaunu ve numar Muzaffer Ergür emekliye ayrıhyor Belediye Başkanı Mehmet Sakman 'm başkanlığında 24 temmuzda toplanan Belediye Meclisi, 30 sokağa Belediye Meclisi üyelerinin, çocuklannm, yakınlannın ve bazı mahalli gazetecilerin adlannı verdi. Yanda Kınkhan gazetesinin konuyla ilgili kupürü görülüyor. Inönü TrakyuMa sıcak ilgi gördü rını imzaladı. Çatalca'da SODEP'li Belediye Başkanı Fırat Aykut tarafından karşılanan KIRKLARELİ SODEP İnönü, halka hitaben yaptığı koGenel Başkanı Erdal İnönü, Ege'den sonra dün Trakya böl nuşmada, "Çatalca'nın SOkalesi olduğu gesini gezmeye başladı. Hadım DEP'in köy, Çatalca, Saray, Vize, De anlaşdıyor" dedi. MDP Çatalca İlçe Başkanı Sadullah Boz ile mirköy, Pınarhisar uzerinden Kırklareli'ne gelen İnönü, gezi ANAP'h Belediye Başkan adayı Temel Ünsal, İnönü'ye si boyunca sıcak ilgi gördü. Hadımköy'de SODEP'li Bele "Hoşgeldiniz" dedi. Inönü, Pınarhisar'da kahve diye Başkanı Özcan Taşkınbaş'ı ziyaret ederken, 2 ANAP'lı ve 7 sohbetinde, "Türkiye'de işçi HP'linin SODEP'e giriş formla haklan, grev hakkı tam anJamıyla yoktur. Bu haklar SODEP iktidarında tümüyle uygulanacaktır" dedi. Buğday ve ayçiçeği ureticileri ile orman köylülerinin yakınmaları dinlendikten sonra, "Türkiye'de doğru dürüst bir tarım politikası olmadığını" belirten İnönü, şunlan söyledi: ATİNA (Cumhuriyet) Yu"Sorunları çözmek hükümenanistan hükümeti, Türk savaş te düşer, ama şimdi muhalefetuçaklarının hava sahasını ihlal teyiz. Sonınlann çözümü için ettiği iddiasıyla Türkiye'yi pro elimizden gelen gayreti gösleretesto girişiminde bulundu. ceğiz. Vataıidaşlanmız bizden Türkiye'nin Atina Büyükelçi sorunlarını çözmemizi istedikçe si Nazmi Akıman, bu iddia üze SODEP'in görevinin önemini rine dün TSİ 20.45'te Dışişleri daha iyi anlıyonız. Önümüzde Bakanlığına çağrıldı ve Dışişleri uzun bir yol var, hep birlikte çaBakan Yardımcısı Yannis Kapsis lışın, bu uzun yolu katedip iktiadına Siyasi lşlerle ilgili Büjiikel dara ulaşacağız." çi Stathatos ile 25 dakika görüşHP'lilerle yakın diyaloğunu tu. Akıman'ın, Yunanistan'ın sürdüren İnönü, Demirköy'de protesto girişimini ve iddiayı ka orman köylüsünün sorunlarını bul etmediği öerenildi. bir HP'liden dinledi. Bu HP'li, Yunanistan, Türk Fantom sa Demirköy İlçe Başkanı Mahmut vaş uçaklarının pazar sabahı Kara idi. Limni, Midilli, Sakız adalannın SODEP'li Kırklareli Belediyeteşkil ettiği üçgende Atina FIR si'nde akşam bir toplantıya kahattı olarak adlandınlan hava sa tılan İnönü, bugün Edirne'ye gehasını ihlâl ettiğini iddia ediyor. çecek. FATtH GÜLLAPOĞLU Vespucci gidiyor lara verilen isimler ile saptanabilen "isim babalan" şunlar: Kurtuluş Mahallesi: 1Murat Sokak (ANAP tl Genel Meclis üyesi Murat Cengiz). 2 Doğan Sokak (ANAP'h Belediye Meclis üyesi Doğan Kar), 3 Onur Sokak (SODEP'li Meclis uyesi Dr. Yaşar Zilifli'nin oğlu Onur Zilifli), 4 Derya Sokak, 5 Budak Sokak, 6 Şahin Sokak (ANAP'h Meclis üyesi İhsan Şahin), 7 Akı Sokak (Dağyeli Gazetesi sahibi Fehmi Akı), 8 Üngüzlü Caddesi, 9 Tırpancı Sokak (MDP'li Mecüs üyesi Nurettin Tırpancı). Barbaros Mahallesi: 1 Reyhan Sokak, 2 Çakır Sokak (ANAP'lı Belediye Meclis üyesi M. Kemal Çakır). Yenimahalle: 1Tunç Sokak, 2 Barazı Sokak (ANAP'lı Bele Belediye Başkanı Mehmet "Kınkhan Kaymakamı Arif Sakman'ın başkanlığında 24 Temmuz 1984 tarihinde topla Akbulut'a durumu incelemesi nan Belediye Meclisi'nde bu yol için talimat verdim. Şimdi, kayda verilen önerinin benimsenme makamın yapacağı incelemenin Haliç kıyısmda işyerleri yıkılan esnafm vergi borçları ertelene si üzerine 30 sokağa halen yaşa sonucunu bekli\orum. Kaymacek. İstanbul Ticaret Odası'nm yan Kırıkhanlıların adlan veril kamdan gerekli bilgiyi alacağım. lstanbul Defterdarlığı 'na yaptı di. Bu 30 cadde ve sokağın da Ondan sonra karanmı vereceğı başvuru sonucu Haliç kıyısm ha önce isimsiz oldukları belir gim. " da isyeri bulunan özellikle gıda tildi. Isimleri verilen kişiler araHatay Valisi Sami Oytun, sında Belediye Meclis üyeleri, konusuyla ilgili esnafm vergi çocukları ve yakınları da "Olayı nasıl karşılıyorsunuz?" borcunu erteletebileceği duyurulbiçimindeki bir sonıyu, "acemidu. İTO'dan yapılan açıklamada bulunuyor. ce bir iş yapmıslar" dıyerek yıkunlar nedeniyle zor durumda Belediye Meclisi'nin ogünkü yanıtladı. kalan üyelerin lstanbul Deftertoplantısını izleyen bir kişi, Kınkhan'da cadde ve sokakdarlığı'na basvurabilecekleri kaydedildi. (a.a.) Haliç esnafının borçları ertelenecek diye Encümen üyesi Abdullah Barazı), 3 Demir Sokak, 4Kaynak Sokak (ANAP'lı Belediye Meclis üyesi Hikmet Kaynak), 5 Sarcan Sokak (ANAP'lı Belediye Başkan vekili Nazmi Sarcan), 6 Çopur Sokak (Belediye Fen Işleri Müdürü Mustafa Çopur), 7 Bülbül Sokak (Belediye Hesap Işleri Müdürü Mehmet Bülbül), 8 Sakman Caddesi (Belediye Başkanı Mehmet Sakman). Gündüz Mahallesi; 1 Tolun Sokak (SODEP'li Belediye Meclis üyesi Süreyya Tolun), 2 Polat Sokak (ANAP'lı Belediye Meclis üyesi Ali Polat), 3 Aytaç Sokak (Akajans muhabiri Bekir Aytaç), 4 Vural Sokak (ANAP İlçe Yönetim Kurulu üyesi Cafer Vural), 5 Turna Sokak, 6 Gülenç Sokak, 7 Gökhan Sokak. Dalan: Büyükçekm ece Barajı 19 ay sonra bitecek lstanbul Haber Servisi tstanbul'un içme ve kullanma suyunun sağlanması için 7 Mart 1984 günü inşaatına başlanan >nllık 100 milyon metreküp kapasiteli Büyükçekmece Barajı'nın ön seddesinin toprakla doldurulması işlemi dün Anakent Belediye Başkam Bedrettin Dalan tarafından başlatıldı. Dün yapılan törende bir konuşma yapan Bedrettin Dalan şöyle konuştu: "Bugün asıl batardo dediğimiz baraj faaliyeti başlamış bulunuyor. Bundan önce bütün şantiye, isale hattı ve yol yapımı işlemlerini tamamlamış bulunuyoruz. Şehre günde 300 bin metreküp su sağlayacak bu baraj 19 a> sonra bitecek ve ilk suyu buradan almayn başlayacağız. lşlerin ivedi bitirilmesi için 15 günde bir burasını denetledik ve halen de devamh takibini yapıyoruz. Kerbela durumunda olan tstanbul'u bu durumdan kurtarmaya çalışıyoruz. 1985 yılında da Kuçükçekmece Barajı'nın temelini atacagız." Yunanistan'ın FIR hattı için yeni protesto girişimi Bir cinayet ve bıçaklı saldırı Kocasinan Hürriyet Mahallesi, Onur Sokakta İhsan Doğan, kendisinden aynlan eski dostu 4 çocuk annesi Nazmiye Ünver'i (40) sokak ortasında bıçakla öldürdü. Dün saat 9 sıralannda meydana gelen olaydan kısa bir süre sonra katil zanhsı yakalandu Ayrıca başka bir olayda Kocamustafapaşa Silivrikapı Hacı Hamza Sokaktaki 45 numarah eve kapıyı çalmak suretiyle giren iki kisi ev sahibi Zeynep Şahinden altmlan istedi, ancak kadınm bağırması üzerine saldırganlar boğazım hafif biçimde yaralayarak kaçtılar. Bunlardan birinin Zeynep Şahin 'in yeğeni olduğu sanılıyor. mUdSAXARLA CALISIN Garanti Bankası'nın Destekleriyle 1 5 Ehim Gdakule • Sanayide • Basında • Bankaaldcta • Haberlegmede Ofis otomasyonunda gerçek çözüm" Habur'da araç kuyrugu eriyor Habur gümrük kapısında üç gün önce 18 kilometreye kadar yükselen araç kuyruğu, 8 kilometreye düştü. Habur gümrük yetkitileri, lrak gümrük görevlilerinin yeterli ilgi göstermemeleri ve araç kabulünü taman zaman durdurmalan nedeniyle büyüyen araç birikiminin, yapılan görüşmeler sonunda azaldığını söylediler. Türk kesimindeki azaİmaya karşın, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak için bekleyen araçlann 15 kilometreye ulaşan bir kuyruk oluşturdukları bildirüdi (a.a.) C/OMP E X 8 4 GUZ AYŞE TUNÇ 15 gündür kayıp bilenlerin insanlık namına şu adrese bildirmesi rica olunur. 1050 Sok.No:10 Küçükköy.lst lbrahim Tokmak Kayıp aranıyor BİLGlSA!Ö\R UYGULAMALARI DDÎOVİZÜEL SERGİ VE SEMÎNERÎ REKLAMCILIK, YAYINCILIK & FUARCIL1K A.Ş. Şehit Muhtar Caddesi, No: 41/456 Taksimlstanbul Tel: 150 74 00150 24 97 RONESANS DATAKOfl BİLGİ İŞLEM İTHALAT İHRACAT VE TICARET MUŞAVtRLİK LTD ŞTİ I N c S5K«3lSTANeiJLT«l 141 61 48 141 31 68148 1466
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog